Nowenna do Św. Wojciecha

 od 14 kwietnia
 Znalezione obrazy dla zapytania nowenna do św. wojciecha

1. Modlitwa wstępna

    Pragnę w tej nowennie przypominać sobie opatrznościowego męża – świętego Wojciecha – który przez świadectwo swojego życia i męczeńskiej śmierci stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w swoim Kościele, w końcu patronem naszej Ojczyzny.

    Oto ja, niegodny twój czciciel, oddaję się tobie w opiekę i obieram sobie ciebie za mojego szczególnego patrona, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę, o którą dzisiaj ciebie proszę…

2. Modlitwa na poszczególne dni

PIERWSZY DZIEŃ

    Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, chcąc powierzyć św. Wojciechowi poważną rolę w swoim Kościele, przygotował go do tego łaską powołania. W tym niezwykłym przygotowaniu współpracowali z Bogiem pobożni rodzice. Gdy po ciężkiej chorobie odzyskał zdrowie powierzyli go abp. św. Adalbertowi w Magdeburgu. On kształcił go w szkole katedralnej, a słowem i przykładem ukazywał drogę do służby Bożej. Po powrocie do Pragi przyjął święcenia kapłańskie w 981r.

    Każdy może być świętym dzięki łasce Bożej, która ogarnia wszystkich. Potrzebna jest współpraca z nią przez wytrwałe dążenie do doskonałości.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Twoja łaska, Panie, jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.

W. Jako chłopiec został ofiarowany Panu.
O. Z wielką mocą spłynęła na niego łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Wojciecha, aby wskazywał drogę zbawienia, spraw, abyśmy wiernie szli za Chrystusem, naszym Mistrzem, i razem z naszymi braćmi doszli do Ciebie. Amen.

DZIEŃ DRUGI

    Święty Wojciech był człowiekiem wielkiej wiary. Przygotowany duchowo przez zdobycie wykształcenia i pogłębienie życia duchowego stał się pomocnikiem biskupa w zarządzaniu diecezją. O jego uzdolnieniach świadczy też fakt, że po śmierci biskupa, w tym żarliwym kapłanie, wyborcy widzieli odpowiedniego kandydata na stolicę biskupią w Pradze. Po zatwierdzeniu wyboru przez cesarza i papieża, w 983 r. otrzymał święcenia biskupie. W życiu kierował się żywą wiarą.
    Ponieważ my również jesteśmy wybranymi dziećmi Bożymi, trzeba, aby i nasza wiara obfitowała w cnoty i chwalebne czyny.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Spodobałeś się Panu, kapłanie Najwyższego, gdyż byłeś przykładem wiary i dobrym pasterzem ludu.

W. Święci i sprawiedliwi weselcie się w Panu.
O. Bóg was wybrał na swoje dziedzictwo.

MÓDLMY SIĘ: Panie, niech modlitwa, którą jako wyraz dziecięcego oddania ofiarujemy Twojemu Majestatowi ku czci świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, uczyni nas godnymi wiecznego szczęścia, które on osiągnął przelawszy krew dla Ciebie. Amen.

TRZECI DZIEŃ

   Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność chorym i ubogim, których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W miarę swoich możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była znana, a jednak miał swoich wrogów, podobnie jak Chrystus.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie; niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje.

W. Jak wspaniale jaśnieje w świętym Wojciechu łaska Boża.
O. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty dałeś świętemu Wojciechowi moc naśladowania naszego Zbawiciela, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi. Amen.

CZWARTY DZIEŃ

      W swoim życiu nieraz natrafiamy na różne przeszkody. Święty Wojciech nie był wolny od podobnych kłopotów. Jego pasterzowanie w diecezji jeszcze z pogańskimi zwyczajami było bardzo trudne: łamanie zasad moralnych, wielożeństwo, lekceważenie świąt chrześcijańskich i postów, bunty ze strony duchowieństwa i możnowładców. Wszystkie te przeszkody go przytłaczały. W Rzymie znalazł wytchnienie, ciszę i spokój. Tam w 990 r. wraz z bratem Radzimem złożył śluby zakonne. Były to dla niego najszczęśliwsze lata spędzone na modlitwie, rozmyślaniu, czytaniu pobożnych ksiąg.

      Jest to przykład dla nas, aby w modlitwie, lub pobożnej lekturze szukać ukojenia i pogłębiać życie duchowe.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Pan dał mu zwycięstwo ciężkim boju, oby się okazało, że miłość jest potężniejsza od wszystkiego.

W. Siedmioma darami ubogacił cię Chrystus.
O. Z wielką, mocą spłynęła na ciebie łaska Ducha Świętego.

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy za wstawiennictwem świętego Wojciecha, męczennika i biskupa, trwają nieustannie w prawdziwej wierze, osiągnęli radość, obiecaną wiernym. Amen.

PIĄTY DZIEŃ

    Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy zmarł jego biskup pomocniczy Falkold, wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi, zbudował kilka kościołów, wysłał misjonarzy na Węgry. Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu, w 995 roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę.

    Naśladujmy Świętego w jego stanowczej obronie moralności.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie.

W. Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana.
O. Radować się będą wszyscy prawego serca.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. Amen.

SZÓSTY DZIEŃ

    Dla świętego Wojciecha męczeństwem była nie tylko śmierć, ale całe jego życie. Znalazł się w środku rywalizujących ze sobą możnych rodów Sławników i Werszowców. Oni nie pomijali żadnej sposobności, aby w jego osobie dokuczyć członkom jego rodu. Kiedy zamordowali kobietę w kościele, łamiąc prawo azylu, upominał ich bez skutku, rzucił więc na nich klątwę. A oni z zemsty zburzyli Libie e i wymordowali jego rodzinę.

    I nas spotykają bolesne wydarzenia lecz każdy ból, fizyczny lub duchowy, zbliża nas do Chrystusa cierpiącego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Cierpień tego życia nie można stawiać na równi z przyszłą chwałą, która się w nas objawi.

W. Panie, będę Cię miłował tym goręcej.
O. Im lepiej poznam, że Ty jesteś mocą mej słabości.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Amen.

SIÓDMY DZIEŃ

    Jako następca apostołów, którzy głosili Ewangelię w różnych stronach świata, za ich przykładem św. Wojciech apostołował wszędzie, gdzie nadarzyła się sposobność. Zachęcony przez cesarza Ottona III i za zgodą papieża, wyruszył do Polski, skąd udał się z misją do pogańskich Prus. Poganie przyjęli ich niechętnie. Ubliżali im i znieważali, świętego Wojciecha w końcu zamordowali. Jego kult został przypieczętowany kanonizacją.

    Nasze powszechne kapłaństwo, otrzymane na chrzcie Św., zobowiązuje nas do apostołowania przynajmniej w naszym środowisku i do udziału w służbie Bożej, dziękując Bogu za Jego łaskawość.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je w wieczności.

W. Przychodzę do was, abyście poznali swego Stwórcę.
O. I abyście obmyci w zdroju zbawienia stali się wyznawcami Chrystusa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa; spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen.

DZIEŃ ÓSMY

    Śmierć świętego Wojciecha wywarła ogromne wrażenie wśród znających go i będących bliżej elit z otoczenia cesarza Ottona III, który osobiście udał się do Gniezna w 1000 roku, aby oddać hołd wielkiemu człowiekowi i męczennikowi. Wtedy utworzona została w Gnieźnie metropolia, której patronem został święty Wojciech. Był on wzorowym pasterzem, troszczącym się o dobro powierzonych sobie wiernych. Nieustępliwy w sprawach wiary i obyczajów chrześcijańskich.

    Liturgia daje nam sposobność podziwiania jego cnót i szukania jego wstawiennictwa.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Cieszcie się i weselcie, wszyscy święci, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

W. Idąc śladem Mistrza i jak On zabity.
O. Powrócił do Niego w blasku zwycięstwa.

MÓDLMY SIĘ: Boże, który uwieńczyłeś męczeństwem wiarę świętego Wojciecha i obdarzyłeś Kościół gnieźnieński jego relikwiami, spraw, prosimy, abyśmy postępując w wierze i miłości, zasłużyli na udział w radości nieba. Amen.

DZIEWIĄTY DZIEŃ

    Chrześcijańska Polska zawsze otaczała świętego Wojciecha, biskupa, kultem należnym apostołowi, męczennikowi i przyjacielowi Polaków. Świadczą o tym Drzwi Gnieźnieńskie, pochodzące z 1170r. przedstawiające życie św. Wojciecha w 18 płaskorzeźbach. Dziś jest on głównym patronem Polski obok Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika.

    Nadal otaczamy go należną czcią i zwracamy się z prośbą o wstawiennictwo u Boga w naszych sprawach, dotyczących zwłaszcza naszego życia duchowego.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

Ant.: Męczennicy Pańscy, błogosławcie Pana na wieki.

W. Oddajmy cześć świętemu Wojciechowi, patronowi Polski.
O. Przez zasługi świętego Wojciecha wysłuchaj nas Chryste.

MÓDLMY SIĘ: Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny, użyźniłeś siejbą słowa Bożego krwią swoją a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogurodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

107 odpowiedzi na „Nowenna do Św. Wojciecha

 1. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 14 kwietnia 2018 r
  Umiłowane dzieci, dziękuję wam, że wysłuchaliście mojego powołania w waszym sercu. Drogie dzieci, jaki ból sprawia mi tak wiele cierpienia, szczególnie dla waszych rodzin. Wojna, która właśnie się rozpoczęła, będzie miała konsekwencje na całym świecie, ale dlatego, że człowiek trwa w obojętności i nie rozumie jeszcze, że jedynym zbawieniem jest modlitwa! Moi maluchy, zawsze gotowi w nocy, przewidywane jest, porwanie nastąpi wkrótce. Teraz potrzebujemy najlepszych dusz, aby mogły dołączyć do armii zbawienia. Kocham was, moje dzieci, teraz pozostawiam was z macierzyńskim błogosławieństwem, w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. amen

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   „Porwanie nastąpi wkrótce”- no ciekawe, może rzeczywiście podczas Ostrzeżenia część dusz zostanie zabranych z tego świata oprócz tych którzy poprostu umrą podczas tego wydarzenia.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

    Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  15 kwietnia – święte Anastazja i Bazylissa, męczennice
  15 kwietnia – bł. Cezary Bus, prezbiter

  Polubienie

 3. Mateusz pisze:

  Anomalia atmosferyczne: Zima w USA, nie żyją trzy osoby

  Śnieżyca zaatakowała duży obszar Stanów Zjednoczonych. Zginęły trzy osoby, odwołano ponad 400 lotów.

  Nadciągnął zimny front znad Kanady. Śnieżycom towarzyszyły silne porywy wiatru. Nietypowa o tej porze roku aura dotknęła 2/3 USA, głównie na północy i w części centralnej. Najbardziej ucierpiały stany Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Maine, Vermont i Nowy Jork. W Stanach spadło około pół metra śniegu. W Minnesocie władze ostrzegały przed opadami w wysokości do 5 centymetrów śniegu na godzinę. Front zimna kieruje się teraz w stronę Wielkich Jezior i stanów Wisconsin i Michigan

  Ofiary śmiertelne odnotowano na północy i południu kraju, to uczestnicy wypadków na śliskich drogach w Nebrasce i Wisconsin i dwuletnie dziecko w stanie Luizjana.

  Polubienie

 4. Mateusz pisze:

  Mari-Loli

  27 lipca 1975

  P: Powiedziałeś, że znasz rok Ostrzeżenia. Czy możesz nam powiedzieć, czy nastąpi to w ciągu najbliższych kilku lat, czy w przyszłości będzie jeszcze odległe?
  A. Nie. Nie mogę nic powiedzieć.

  P: Czy Błogosławiona Matka powiedziała wam, abyście nie mówili o Ostrzeżeniu?
  O. Nie, nie zrobiła tego, ale ponieważ Ostrzeżenie i Cud są w tym samym roku, czuję to w środku, by nic nie mówić.

  P: Skąd wiadomo, że Ostrzeżenie i Cud są w tym samym roku?
  A. Podczas objawienia – nie pamiętam, kiedy – powiedziała mi Najświętsza Dziewica.

  Polubienie

 5. Sławik pisze:

  Święty Wojciechu módl się za nami !!!
  Miej w swojej opiece całą naszą Ojczyznę.

  Polubienie

 6. Marcin pisze:

  Rosjanie są instruowani co zabrać ze sobą do schronu przeciwatomowego

  W rosyjskiej rządowej telewizji Rossija-24 wemitowano materiał, w którym wyjaśniono jak przygotować się na wypadek wybuchu wojny jądrowej. Władze Federacji Rosyjskiej sugerują zatem oficjalnie swoim obywatelom, że trzeba się liczyć z atakiem nuklearnym państw NATO.

  Reporterzy stacji Rossija-24 w praktycznym materiale filmowym sugerują, że nie trzeba wydawać zbyt wielu pieniędzy, aby przygotować się na ewentualna wojnę atomową. Zwrócono uwagę, że zamiast kupować produkty zawierające cukier trzeba raczej postawić na zrobienie zapasu wody pitnej.

  Rzeczywiście na wypadek nagłego załamania się łańcuchów dostaw, problem z dostępem do wody pitnej może być przyczyną rozmaitych problemów. Dorosły człowiek, aby się nie odwodnić, potrzebuje wypić dziennie minimum 2,5 litra wody, a bez pożywienia przeżyje nawet do 8 tygodni. Woda jest też potrzebna aby przygotowywać posiłki oraz w celach sanitarnych.

  Jeśli chodzi o żywność to zaleca się przechowywanie na wszelki wypadek przede wszystkim ryżu oraz kaszy owsianej. Rosyjska państwowa telewizja sugeruje również zaopatrzenie się w konserwy, olej i mleko w proszku. Ze względu na krótki okres ważności nie zaleca się robić zapasów z makaronu, czekolady i innych tego typu produktów.

  Warto zwrócić uwagę, że Rosja posiadając 8000 głowic nuklearnych jest największym mocarstwem jądrowym na Ziemi. Poza tym kraj ten zmienił niedawno doktrynę wojskową, która pozwala obecnie na użycie tej broni również względem państw jej nieposiadających. Może zatem Rosjanie przygotowujący się tak ostentacyjnie na wojnę jądrową wcale niekoniecznie instruują obywateli bo obawiają się, że padną ofiarą konfliktu z bronią jądrową lecz, że ktoś może odpowiedzieć na ich atak.

  Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Modlitwa – egzorcyzm

    Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen.

    Ojciec Św. Pius X reskryptem z 8.07.1908 r. nadał 300 dni odpustu dla tych, którzy pobożnie odmówią modlitwę „Potężna Niebios Królowo”

    Polubienie

  • Halina K pisze:

   Każdy sie boi że wydarzenia moga sie wymknac spod kontroli .
   Jak sie to mówi ,,,,, diabeł nie śpi , tylko kombinuje ..A dokąd on macza palce w polityce , to wszystko zdarzyc sie może
   .Bo szatan chce rozpetać wojne w wymiarze materii , a zyczeniem Boga Wszechmogącego jest aby ta walka która rozpoczęła sie w świecie duchowym , tam tez sie zakończyła .
   Bo to jest walka Boga z szatanem .
   To tylko szatan podstęem wciągnął człowieka w ta walkę.
   Człowiek jest ofiarą , która bardzo cierpi poprzez ingerencje szatana w jego sprawy .

   Modlitwa osłabia szatana i nie wpuszcza go w wymiar materii tak jakby on chciał tutaj przebywac i działac ..
   Miejmy nadzieję że Wojownicy Modlitwy sprostają zadaniu ,które na nich spoczywa z Woli Boga Wszechmogącego .I walka zakończy sie w świecie duchowym .
   Matka Boża w Oławie mówiła żebyśmy robili wszystko aby ta walka nie wyszła na świat ziemski , bo kula ziemska zostanie rozbita . Nie wytrzyma tego co może człowiek na usługach piekła spowodować ..
   Jeżeli nie będzie innego wyjścia to Bóg Wszechmogący rozbroi wszystkich .
   Modle sie cały czas o to by jeżeli nie będzie innego wyjścia aby powstrzymac człowieka na usługach piekła , to żeby sprawe rozwiązały kataklizmy .
   Bo kataklizmy wywołuja bezinteresowna pomoc r współczucie ,
   a wojna powoduje wielki wypływ nienawiści .
   A my tutaj nienawiści szatana na ziemi nie chcemy ..
   Dlatego modlimy sie o Bożą Interwencję .
   Niechaj pełni sie WOLA BOGA TERAZ I ZAWSZE

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Modlitwa – egzorcyzm

    W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam, idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

    Polubienie

 7. Szafirek pisze:

  Z Królowej Pokoju:

  „Znak w Pompejach

  Nigdy nie miało miejsca takie wydarzenie. Nie było najmniejszego wiatru. Różaniec przez długą chwilę kołysał się mimo że jest dużej wielkości i wagi. Wszyscy odczytują to jako znak Matki Bożej abyśmy wzięli do rąk różaniec. Wydarzenie to miało miejsce 13 kwietnia czyli dwa dni temu.”

  Polubienie

  • GŁOS BOGA pisze:

   PRZYRZEKŁEM MOJEJ PROROKINI, ŻE OSTRZEŻENIE BĘDZIE ZA DWA TYGODNIE I PRZYRZEKAM WAM SŁOWA DOTRZYMAĆ SWEGO. PRZYRZEKŁEM AGARTANOM I LUDZIOM NA TYM ŚWIECIE ŻYJĄCYM, DLATEGO I WAM W DNIU DZISIEJSZYM SKARBY NAJDROŻSZE MOJE. WYSPOWIADAJCIE SIĘ, PROSZĘ, PRZED NAJBLIŻSZĄ PEŁNIĄ SKARBEŃKI MOJE, BO CZAS MOJEGO OSTRZEŻENIA JEST BLISKI I NADCHODZI MOJE NOWE KRÓLESTWO SKARBEŃKI MOJE. AGARTA NIE CHCE JUŻ DŁUŻEJ CZEKAĆ NA OSTRZEŻENIE UMIŁOWANI, BO WIELU PROROKÓW MA WŚRÓD NICH SWOJE DRUGIE POŁÓWKI UMIŁKI MOJE, PODOBNIE JAK W RODZINACH PROROKÓW I WŚRÓD WIELU, NAPRAWDĘ WIELU Z WAS. OSTRZEŻENIE, JEŚLI NAPRAWDĘ NIC SIĘ NIE ZMIENI W MYCH PLANACH, BĘDZIE 6 MAJA W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MAJA, A 30 KWIETNIA TEGO ROKU POWINNO BYĆ CZERWONE NIEBO NAD WAMI I KRZYŻ – WIELKI KRZYŻ NA NIEBIE ZWIASTUJĄCY MĄ MIŁOŚĆ DO WAS, KTÓRA OGARNIA WAS CAŁYCH DZIŚ DZIEŃ, KTÓREJ NIE PRZYSŁONIĄ NAJWYŻSZE GÓRY I NIEBO CAŁE, KTÓRA JEST GŁĘBSZA NIŻ TOŃ OCEANÓW, A KTÓRA PRAGNIE BYĆ PRZYJĘTA W SERCACH WASZYCH, LECZ OD WAS ZALEŻY, CZY JĄ PRZYJMIECIE UMIŁOWANI MOI. NIE WIECIE, JAK PŁACZĘ RZEWNIE KAŻDEGO DNIA NAD TYMI BIEDNYMI DUSZAMI, KTÓRE TRAFIAJĄ DO PIEKŁA NON STOP W CIĄGU MOJEGO ŻYCIA, A KTÓRE NIE CHCIAŁY MI POWIEDZIEĆ NIGDY W SWOIM ŻYCIU „TAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” PROSTO Z SERC ICH GŁĘBI. NIEGDYŚ, W NIEBIE, GDY ANIOŁÓW CZĘŚĆ, A JEST TO ICH JEDNA TRZECIA, OPOWIEDZIAŁA SIĘ ZA PIEKŁEM Z PYCHY WŁASNEJ I TO NIE DLATEGO UMIŁKI MOJE, ŻE CHCIELI TAM BYĆ. NIE WZNIOSĄ SIĘ DO NIEBA TAKŻE Z TEGO POWODU, ŻE NIE CHCĄ TAM BYĆ, A NAWET NIE TYLE, ŻE MAJĄ MNIE PO DZIURKI W NOSIE, BO PISZĄC TU Z WAMI – NA TEJ WŁAŚNIE STRONIE – PO RAZ PIERWSZY W HISTORII ŚWIATA UDZIELAM SIĘ W TAKI, A NIE INNY SPOSÓB UMIŁKI ME DROGIE. PODAJCIE MI WSZAK STRONY PRZYKŁAD, GDZIE SAM BÓG BEZ INGERENCJI WASZEJ I BEZ PYTAŃ WASZYCH KIEROWANYCH WPROST DO OJCA NAJWYŻSZEGO ODPOWIADA NA WASZE ZAWOŁANIE WŚRÓD LUDU? NIGDZIE TAKIEJ NIE ZNAJDZIECIE UMIŁKI ME DROGIE, CHYBA, ŻE KTOŚ MÓWI POD MOIM NATCHNIENIEM, ALE TO NADAL NIE TA FORMA, O KTÓREJ JA WAM DZIŚ MÓWIĘ I POPRZEZ KTÓRĄ ZWRACAM SIĘ DO WAS DZIŚ DZIEŃ!!!!!!! KOCHAJCIE MNIE PO PROSTU!!!!!!!!!!!!! JEŚLI CHCECIE WIEDZIEĆ, DLACZEGO DIABŁY WYBRAŁY ZŁO, A NIE MNIE, WARUNEK JEST JEDEN I TEN SAM I NIEZMIENNY – SPYTAJCIE MNIE O TO – PROSZĘ WAS GORĄCO. CZY JEŚLI MĘŻCZYZNA STARA SIĘ O RĘKĘ WYMARZONEJ KOBIETY SERCA SWEGO, TO SIEDZI BEZCZYNNIE I NIC DO NIEJ NIE MÓWI? MOŻE, ALE SĄ TO RACZEJ PRZYPADKI UMIŁOWANI, W KTÓRYCH ZWIĄZEK RACZEJ NIE KIPI ENERGIĄ, PRAWDA? I NIE ZRAŻAJCIE SIĘ TYM, JAK DO WAS MÓWIĘ UMIŁKI MOJE NAJDROŻSZE, KTÓRE UPODOBAŁEM SOBIE OD POCZĄTKÓW ŚWIATA, BO JA JESTEM ROMANTYKIEM NAJWIĘKSZYM W CAŁEJ HISTORII ŚWIATA WASZEGO I NIGDZIE DRUGIEGO TAKIEGO NIE ZNAJDZIECIE SKARBY MOJE – PRZYRZEKAM JA WAM TO TU I TERAZ. MOGĘ NAWET UKLĘKNĄĆ PRZED WAMI I PROSIĆ WAS O RĘKĘ, O „TAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” DLA MNIE WYPOWIEDZIANE Z GŁĘBI SERC WASZYCH, MOGĘ PRZYGOTOWAĆ WAM WYŚMIENITĄ KOLACJĘ PRZY ŚWIECZKACH, BO DRUGIEGO TAKIEGO KUCHARZA JAK JA NIE ZNAJDZIECIE W CAŁYM WSZECHŚWIECIE, MOGĘ ZABRAĆ WAS NA ROMANTYCZNY LOT POD GWIAZDAMI I TO TYLKO WE DWÓJKĘ, JEDNAK NIE ZROBIĘ TEGO BEZ WASZEGO „TAK!!!” DO MNIE. CHOĆ JESTEM NAJLEPSZYM KANDYDATEM NA WASZEGO OBLUBIEŃCA MILI MOI, TO JEDNAK NIE MOGĘ WAS DO NICZEGO ZMUSIĆ, PRAWDA? DIABŁÓW TEŻ NIE ZMUSZAŁEM. WYBRAŁY PIEKŁO I POGODZIĆ SIĘ Z TYM MUSIAŁEM, JEDNAK CZY CHCECIE WIEDZIEĆ, DLACZEGO TO ZROBIŁY I JAKIE SĄ TEGO SKUTKI UMIŁKI MOJE? SKUTKI ZWŁASZCZA TE, KTÓRE DOTYCZĄ MOJEJ RELACJI Z NIMI UMIŁOWANE SKARBUŃCIE SERCA MEGO. JEŚLI TAK – ZAPRASZAM, PYTAJCIE!!!! CZEKAM NA KAŻDEGO Z WAS W DZIEŃ I W NOC, KOŁACZĘ DO DRZWI WASZYCH SERC, STOJĄC NA ZEWNĄTRZ PRZED DRZWIAMI I POWOLI TRACĄC JUŻ NADZIEJĘ NA TO, ŻE ODEPCHNIECIE KAMIENIE U WRÓT WASZYCH DUSZ I ICH SERC I WPUŚCICIE MNIE DO ŚRODKA. JA JEDNYM SŁOWEM POTRAFIĘ ZMIENIĆ WASZ ŚWIAT. JA JEDNYM SŁOWEM MALUJĘ WAM TĘCZĘ NA NIEBIE. JA JEDNYM SŁOWEM STWORZYŁEM WAS – WAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – WAS, KTÓRZY JESTEŚCIE MOI I MACIE MÓJ OBRAZ SAMI W SOBIE, JEDNAK PATRZENIE WAM W OCZKA PODCZAS STWARZANIA, CHOĆ DAŁO WAM PIERWIASTEK MIŁOŚCI WLANY DO SERC WASZYCH NIE JEST GWARANTEM, ŻE WYBIERZECIE MNIE NA CAŁĄ WIECZNOŚĆ UMIŁKI MOJE. WRĘCZ PRZECIWNIE – GDY POCHŁONIE WAS PYCHA WŁASNA I CHĘĆ ZDETRONIZOWANIA MNIE Z TRONU, TAK, JAK BYŁO W PRZYPADKU DIABŁÓW – NO DOBRZE, TYM RAZEM SIĘ WYGADAŁEM, ALE CZAS NA WASZĄ KOLEJ TERAZ SKARBY MOJE 🙂 – TO NIGDY NIE WEJDZIECIE DO KRÓLESTWA OJCA MEGO Z NIEBA POCHODZĄCEGO, KTÓRY KRÓLUJE STAMTĄD NAD ZIEMIĄ WASZĄ I CAŁYM WSZECHŚWIATEM, KTÓRY JEST KRÓLEM SERC WSZYSTKICH AGARTAN, KTÓRYCH HISTORIA SIĘGA WIEK WIEKÓW WSTECZ OD DZISIEJSZEGO DNIA, A O KTÓREJ DOWIECIE SIĘ TYLKO WTEDY, GDY ZAPYTACIE MNIE SAMEGO, BO W ORĘDZIU NA STRONIE PROROKINI MOJEJ JEST WIELE, TO FAKT ODNOŚNIE STWORZENIA ŚWIATA I TAK DALEJ, ALE NIE JEST TO WSZYSTKO, CO PRAGNĘ WAM DAĆ. NIE POZNACIE Z ORĘDZIA TEGO ŚWIATA, W KTÓRYM ONI TAM ŻYJĄ PO PROSTU KAŻDEGO DNIA, DLATEGO PYTAJCIE, CZULE WAS DO TEGO ZACHĘCAM UMIŁOWANE SKARBUSIĄTECZKA MOJEGO SERCA I NIE REZYGNUJCIE ZE MNIE, PROSZĘ JA WAS O TO. WASZ JEZUS, KTÓRY CHCE, BYŚCIE PRZYJĘLI JEGO OŚWIADCZYNY I POZWOLILI URZĄDZIĆ WYŚMIENITĄ KOLACJĘ WAM SAMYM – GŁÓWNYM GOŚCIOM I WISIENKOM NA TORCIE, KTÓRY DLA WAS SPECJALNIE NA NASZE WESELE PRZYRZĄDZĘ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WASZ NAJWIĘKSZY ROMANTYK WSZECHŚWIATA – WASZ JEZUS DROGI 😉

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    KOMUNIKAT: W ZWIĄZKU Z TYM ŻE NA NASZYM BLOGU POJAWIŁY SIĘ PRZEKAZY GŁOSZONE PRZEZ OSOBĘ O NICKU ” GŁOS BOGA ” PISANE DRUKIEM TAKIM SAMYM JAK NASZE PRZEKAZY INFORMUJĘ ŻE NIE SĄ ONE ZUPEŁNIE ZWIĄZANE Z NASZYMI PRZEKAZAMI I ŚMIEM TWIERDZIĆ ŻE CHCĄ ZAGŁUSZYĆ NASZE PRZEKAZY I JE ZNISZCZYĆ. SŁOWNICTWO JEST TAK UWŁACZAJĄCE PANU BOGU ŻE OD RAZU RZUCA SIĘ TO W OCZY. ” ROMANTYK WSZECHŚWIATA, WISIENKA NA TORCIE . A KIM SĄ AGARTANIE?
    „Agharta – mityczna kraina według podań położona we wnętrzu Ziemi, będąca siedzibą podziemnego państwa zamieszkiwanego przez wysoko zorganizowaną cywilizację, która miała schronić się w podziemiach uciekając przed kataklizmami. Wikipedia”
    A ja ci mówię w imię Jezusa Chrystusa : Idź precz szatanie”.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Święty Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Nie wiem kim jesteś, ale tak prawdę mówiąc to ja osobiście chciałbym aby już tego 30 kwietnia wydarzyło się na świecie to co tak długo w różnych proroctwach było przepowiadane.

    Polubienie

 8. Mateusz pisze:

  O. Augustyn Pelanowski otrzymał od Boga proroctwo o Andrzeju Dudzie

  Kwietniowy Miesięcznika Egzorcysta poświęcony jest proroctwom dotyczącym Polski.

  Szczególnie interesujące jest proroctwo dotyczące Andrzeja Dudy, które otrzymał od Boga szanowany o. Augustyn Pelanowski OSPPE, paulin.

  „Na to pytanie odpowiem jeszcze proroctwem, jakie otrzymałem
  od Pana:

  „Dałem wam znaki w Legnicy i Sokółce. Kto z was wie, dlaczego wam je dałem? Kto się tym przejął? Czy dalej wielu z was będzie przyjmować Komunię Świętą w stanie grzechu tylko ze względu na wstyd przed ludźmi? Czy Ja kapłanom lub osobom Mnie poświęconym pozwoliłem bez spowiedzi przyjmować Komunię? Czy pozwoliłem bez spowiedzi wam, dzieciom Kościoła, chodzić do Komunii? Kto wam na to pozwala? Czy nie wiecie, że jeśli do Mojej Krwi się nie uciekniecie, wasza krew się poleje? Szanujcie Eucharystię i brońcie jej, bo bliski jest zamach na nią. Nie śpijcie! Kiedy uczniowie spali w Ogrodzie Oliwnym, stracili Mnie i dopiero po zmartwychwstaniu zobaczyli. Czy wy też tak chcecie? Czy chcecie, bym odszedł od was, by Mnie wam zabrano? Okażcie przywiązanie do Mnie! Czy tylko z nazwy jesteście Słowianami, czyli ludźmi słowa? Jakież przywiązanie wasze do Mojego słowa? Czy tylko z nazwy jesteście Polakami – a nie dlatego, że na polu was znalazłem, we krwi i w wygnaniu, okupacji i niewoli Czemu szukacie nowych panów poza granicami swojego królestwa? Ja jestem waszym Panem, więc nie szukajcie panów, bo znowu staniecie się niewolnikami – mówi Pan.

  – Czy wasz prezydent nie nazwał mnie królem? To czemuż się lęka i uśmiecha do władców tego świata? Powinien płakać przede Mną, a wysłucham go, a nie uśmiechać się do władców zaprzedanych kłamstwu. Nie musi nikomu się podobać, tylko Mnie, a wzmocnię wasz kraj i wywyższę! Ja swoją Krwią wybielam wszystko. Dałem wam dwa znaki, i inne, lecz dlaczego nie rozumiecie, po co uczyniłem te cuda eucharystyczne? – mówi Pan.”

  Polubienie

 9. Gosia 3 pisze:

  Myślę że Pan Bóg dał nam Cuda Eucharystyczne również z innego powodu o czym powiedział nam w naszych przesłaniach. Pokazał nam Hostę Św czyli swoje Ciało i w tym Ciele pokazał Swoją Najdroższą Krew. ” ZOBACZCIE MOJE DZIECI JA JESTEM CAŁY W JEDNYM OPŁATKU Z CIAŁEM I KRWIĄ I TYLKO JAK JESTEŚCIE NA GRANICY ŚMIERCI TO MOŻECIE SPOŻYĆ WIATYK CZYLI KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ POD DWOMA POSTACIAMI”
  Ja postanowiłam uczestniczyć w Eucharystii w różnych Kościołach mojego miasta i kraju. I co zauważyłam. w dwóch z nich byłam świadkiem udzielania Komunii Św pod dwiema postaciami. Jeden z księży jak powiedział o tym wyraźnie na kazaniu że to jest nieprawidłowość wg prawdziwej wiary ( o tym opowiadała mi znajoma) przestał być proboszczem. Ale mało, w tym Kościele podczas Eucharystii była świadkiem jak ten Nowy Proboszcz rozrywa Najświętszą Ofiarę i daje przy Ołtarzu pić z Kielicha klerykowi który jeszcze nie ma świeceń kapłańskich.
  Pan Jezus Ojcu Pelanowskiemu pokazał inny grzech Kościoła Polskiego jak niektórzy Kapłani sprawują Eucharystię bez Spowiedzi i spożywają Najświętsze Ciało Jezusa i pewnie inne dzieci też i tak mamy pełny Obraz jak Najświętsza Ofiara jest Niszczona – po prostu OHYDA SPUSTOSZENIA.
  Jeśli chodzi o rządzących to Pan Jezus najpierw namaścił i wręcz upadł do stóp naszych rządzących ale niestety nie jest już tak dobrze aby rządzący pokładali nadzieję w Bogu lecz w przywódcach tego Świata. Dlatego podczas Intronizacji to pan Prezydent powinien odczytać Akt Intronizacji i oddać swoją władzę Królowi – Królów Jezusowi Chrystusowi. Tego nie było i wszystko zmierza w złym kierunku. Co za igranie życiem małego człowieka – Polaka. Jeśli drugie dziecko urodzi się w odstępstwie niecałe 2 lata od pierwszego to coś tam dostanie ( ostatnie propozycje rządu.) To Bóg decyduje o nowym życiu a nie wszytko pod jakieś chore pomysły. Traktują nas już jak bydło bo to posunięcie jest dramatyczne. Nauka wykazała, że co najmniej przerwa 4-5 lat miedzy kolejnymi porodami jest najbezpieczniejsza dla kobiety aby nabrała sił do wychowywania tych dzieci. Chociaż czasami Pan Bóg ułoży wcześniej ale czy dziecko urodzone po przerwie 3 lat jest gorsze niż to po niespełna 2 latach. Czysto szatański pomysł , wręcz Antychrysta.Inaczej planowanie dziecka pod deklarowane pieniądze.
  Kochani! jeśli w Waszych Kościołach jest tak wspaniale to tylko Wam pozazdrościć że Bóg Was w tym oszczędza, ze tego nie widzicie lub po prostu wygodniej jest to przemilczeć. Ale milczenie w takich sytuacjach jest też grzechem, bo tak powiedział Pan Jezus.
  JEZU UFAM TOBIE!

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  DZISIAJ SZCZEGÓLNIE POMÓDLMY SIĘ ZA TEN PONTYFIKAT KTÓRY MUSIAŁ ULEC PRZERWANIU.
  Ojciec Święty Benedykt XVI dziś świętuje swe 91. urodziny

  15:42 16 kwietnia 2018
  Wikimedia Commons
  11 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI ogłosił, że rezygnuje z papieskiego urzędu. Od tego momentu minęło już ponad 5 lat, a dzisiaj papież senior Benedykt XVI obchodzi swoje 91 urodziny. Jego osoba i nauczanie nadal wywierają wpływ na Kościół.

  Po ustąpieniu z posługi papieskiej nowym miejscem zamieszkania papieża seniora stał się klasztor Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Ojciec Święty Benedykt XVI służy modlitwą wstawienniczą w intencjach wspólnoty Kościoła. Prowadzi bardzo uregulowane życie – każdy dzień zaczyna o tej samej porze, a po Mszy św. Papież senior przyjmuje wizyty – ostatnio Ojca Świętego odwiedził laureat nagrody Ratzinger 2011, opat Maximilian Heim, wraz z Cystersami z Heiligenkreuz w Austrii. Popołudniami Benedykt XVI często spaceruje po Ogrodach Watykańskich.

  W klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie odbędą się dzisiaj obchody urodzinowe Ojca Świętego seniora. W uroczystości wezmą udział brat papieża seniora, 94-letni ks. prałat George Ratzinger, a także jego sekretarz osobisty, a zarazem prefekt Domu Papieskiego, abp Georg Gänswein.

  Sam papież Benedykt XVI z wielkim wzruszeniem wspomina dzień swojej rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu. W wywiadzie z niemieckim dziennikarzem, Peterem Seewaldem, Benedykt XVI powiedział: „Serdeczności, pożegnania, łzy współpracowników.

  Polubienie

 11. Halina K pisze:

  Tak sobie rozważam …..
  Wiele sie mówi że toczy sie wojna w świecie duchowym .
  Ze walczy Chrystus Król z uzurpatorem szatanem , któremu ubzdurało sie, że bedzie panował na Ziemi tak ,jak Pan Bóg w Niebie . Nie zważając na to, że Ziemia i człowiek to Boże Stworzenia i Boża własność. Po prostu oszust złodziej kłamca wykorzystał wolna wole człowieka, aby sie wedrzeć w wymiar materii poprzez serce człowieka . A skoro wszedł do serca człowieka, bo wolna wola go wpuściła , to ma wpływ na kształtującą sie rzeczywistośc poprzez ludzką świadomośc .
  Bo świadomośc człowieka jest czynnikiem, który kształtuje rzeczywistośc w materii .
  Poprzez to, że realizuje zadania zlecone z świata duchowego do wykonania .
  Gdy sa to zadania pochodzące z zlecenia Bożego to dobrze .
  Ale przez podstęp, szatan zleca zadania korzystne dla ciała , a szkodzące sprawom ducha , bo sciągaja z Bożej drogi wiodącej do Bożego celu .I gdy człowiek zaakceptuje podszept szatana, uwzględniając dobro ciała , wpada w szatańskie sidła i wpływa na to, by to szatan kształtował swoją władzę w wymiarze materii, w której człowiek jest gospodarzem z Woli Boga . By rzeczywistość szła jego drogami .Mimo iz Właściciel człowieka i swiata Bóg Wszechmogący nie wyraził na to zgody .

  Wiemy że Chrystus Król Syn Boga Wszechmogącego przychodząc na ten świat w Betlejem , przyszedł po to ,aby otoczyć miłościa człowieka i świat . Bo to co jest otoczone Miłościa nie może byc w działaniu szatana , . Bo szatan jest tym , który jest Bożym działaniem odciętym od Miłości .
  I Chrystus Król otoczył Miłościa każdego człowieka ,.
  Pokonał szatana ,a wymiar człowieka i każdego człowieka włączył w skład Królestwa Swego .
  Bo szatan nie poko0nał Miłości Chrystusowej ,jaką miał do człowieka zyjącego na Ziemi ,
  I mimo iż szatan chciał rekami człowieka , mężczyzny , członka narodu wybranego, zmusić Chrystusa Króla do obrony przeciwko poczynaniom człowieka na usługach piekłą , to On nie podjął walki z człowiekiem . On cały czas otaczał Miłościa każdego człowieka , nawet tego który na polecenie szatana zabijał Jego Ciało .

  I teraz, aby dokończonym było Boże Dzieło Miłości i Miłosierdzia , potrzebna jest pomoc człowieka .
  Potrzebne jest to, by człowiek zyjący na Ziemi powiedział szatanowi NIE ,
  tak jak powiedział Chrystus Król . Człowiek musi wybrac, do kogo chce należec, komu chce służyc , bo teraz będzie tylko jeden Pan i Władca człowieka i swiata .
  Będzie nim Chrystus Król .Bo to wszystko jest juz Jego własnościa .

  Teraz jest tylko znak zapytania, co uczyni człowiek, jak zadecyduje swoja wolna wolą .
  Czy wybierze Chrystusa Króla i pójdzie drogą przez Niego wskazaną ,
  czy uwikła sie podstęp , kłamstwo, pokusy szatańskie i nie zechce wyjśc z tego, w czym trzymanym jest w zamknięciu, poprzez oszustwo zniewalające .Które trzyma człowieka żyjącego na Ziemi w iluzji.W oderwaniu od prawdy ,która faktycznie istnieje , ,.I tylko szatan robi wszystko, by człowiek jej nie poznał , nie zrozumiał , by do serca jej nie przyjął .
  By nie postępował tak jak zyczy sobie tego Bóg , by nie czynił tego ,co potrzebne jest Mu do odzyskania człowieka i swiata z sideł i zniewolenia szatańskiego .
  Bo on wie ,że gdy człowiek zrobi to co potrzebne jest Bogu aby czlowiek uczynił , to on uzurpator straci całkowita władze nad człowiekiem i swiatem . I demaskowane będzie kłamstwo podstęp oszustwo iluzja w konfrontacji9 z PRAWDĄ PRAWDZIWA BOŻĄ PRAWDĄ.
  Bo wybierając Chrystusa na Króla i podporządkowując sie Jego Woli , przyjmuje sie do serca Jego naukę Boża Prawdę , która demaskuje szatana i przyczynia sie do tego aby był wykasowanym z wymiaru człowieka .
  W konsekwencji człowiek zostanie zabranym do Jego Królestwa by z Nim scisle współpracowac i budowac w materii to co On chce aby zbudowanym było na chwałę i radosc Boga Ojca Wszechmogącego .

  Jesteśmy juz o krok od tego że walka w świecie duchowym dobiega końca .
  I z świata ziemskiego będzie usuwanym szatan .
  Odchodzący szatan będzie chciał zabrac ze soba do piekła wszystko to, co dla niego pracowało .
  Przecież S Faustyna mówiła że przyjdą takie czasy że szatan żywcem bedzie wyrywał dusze z ciała i zabierał je do piekła .
  Czy to nie jest ten czas, w którym ma przyjśc na ten swiat Boża Sprawiedliwośc ?
  Wyrzucany szatan będzie ciągnąl za sobą wszystko co jest z nim połączone , a więc każdego człowieka uwikłanego w jego podstęp .
  A z Nieba mówia ,,,,,,przygotujcie sie , idzczie do spowiedzi , odetnijcie sie od szatana puki macie czas , byście na czas przyjścia Bożej Sprawiedliwości byli w pozycji , która zakwalifikuje was do przynależności do Chrystusa Króla , bo utrzymujecie sie w jedności z Nim .

  Polubienie

 12. KIELICH pisze:

  W dzisiejszych modlitwach w Nowennie do Św. Wojciecha są takie budujące, dające nadzieję slowa: „Zajasnieja sprawiedliwi przed Obliczem Pana. Radować się będą wszyscy prawego serca.”

  Polubienie

 13. Halina K pisze:

  Po tym jak wybrany naród żydowski odrzucił współpracę z Bogiem Ojcem ,
  gdy powiedział ,,, nie pójdziemy za Chrystusem Mesjaszem , nie będziemy z Nim współpracować i skazali Go na śmierć ,,,,,,naród ten wybrał współpracę z uzurpatorem szatanem ,.
  I w tej współpracy trwa do dziś dnia .Posługując sie jego wartościami tzn egoizm , pycha ,z których wypływa podstę kłamstwo oszustwo wykorzystanie zniewolenie terror przemoc wykorzystanie itd
  I to on w głownej mierze przyczynia sie do budowy piekła na Ziemi , bo realizuje uwłaszczanie sie szatana na tym co jest własnością Chrystusa Króla .To on w głównej mierze manipuluje wszystkimi tak aby zrealizowane było to co sztan zleca do wykonania .
  Przeinaczają prawde ,by prawdą było to ,co oni chca aby było , bo szatan na to zezwala .Bo jest to fałszowanie tego co jest prawdą w świecie duchowym .I jest to wprowadzanie rzeczywistości w świecie ziemskim w iluzje .A to powoduje konflikty z tymi którzy chcą aby prawda była prawdą , ta która faktycznie zaistniała .
  Robia wszystko by MIŁOŚć OFIARNA którą przyniósł na ten świat Chrystus Król ,była wykasowywana , by nie miała warunków do rozwoju wzrostu , do dawania owoców Bogu miłych .
  W nich jest i rozwija sie szatańska miłość własna egoistyczna pyszna pasożytnicza , która żeruje na tym co Boże jest . I zwalcza MIŁOŚĆ OFIARNĄ Chrystusa Króla .

  Teraz szataństwo w świecie tak sie rozplągwiło że objęło juz swoim zasięgiem każego człowieka i cały świat .
  Weszło nawet w środek Kościoła Chrystusowego , powołanego do tego ,aby byc kolebką MIŁOSCI OFIARNEJ .Miłości do Boga , tej Miłości dla której Bóg Ojciec powołał człowieka i świat do istnienia .Już mało który ks lub biskup staje w obronie Chrystusa Króla .
  Wszędzie rozpanoszyła sie szatańska miłośc własna egoistyczna , która polega na tym, by to mnie było dobrze , by to mnie służono, by to moje przyjemności były zaspokajane .
  By to mnie słuzył Chrystus Król, bo to ja pracuje w Jego Kościele i to ja mogę narzucić Mu swoja wole . Bo jeżeli chcę, by na miejsce spotkań z Nim podczas BEZKRWAWEJ OFIARY, na miejsce spotkań przychodzili swieccy i kobiety , by nie było balasek ,by nie oddawać pokłonu Najświętszemu Sakramentowi w Tabernakulum , tylko odwrócić sie plecami do Niego, by nie przyjmowano Komuni w pozycji pokory na kolanach , to tak ma byc . I to Założyciel ma zaakceptowac .Bo ja tak chce i nie ważne jest to czy sie Właścicielowi Kościoła to podoba ..
  Ważne jest to że mnie gospodarzowi sie to podoba .

  No i w jakiej sytuacji jesteśmy my Rozmodlony Narodzie Polski ,
  który z własnej i nieprzymuszonej woli podejmujemy sie dodatkowych modlitw ,postów i róznych wyrzeczeń i czynów Bogu miłych, wypływających z miłości naszych serc , po to tylko ,by dać Maryji Współodkupicielce i Chrystusowi Królowi to co potrzebne jest Im do dokończenia Dzieła Bożej Miłosci i Miłosierdzia , które rozpoczęłi w Betlejem .
  My odpowiadamy MIŁOŚCIĄ na Ich MIŁOŚĆ .
  A więc złączona Miłośc naszych serc z MIŁOŚCIĄ ICH SERC da Bogu Ojcu owoc , który On chce otrzymać od człowieka zyjącego na Jego Ziemi .Mimo iż z piekielną moca przeszkadza nam szatan .
  Wytrwajmy do końca wierząc ufając i kochając na wzór jak to czynili na Ziemi Chrystus Król i Maryja Królowa Współodkupiciela Maryja .
  Dla Nich pełnienie Woli Boga Ojca było pokarmem .
  A dla nas pełnienie Woli Chrystusa Króla i Maryji Królowej Współodkupicielki niechaj bedzie pokarmem .Bo wówczas będziemy mieli pewnośc że podążamy ta droga którą Oni podążali i przyczyniamy sie do tego aby dokończonym było Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia .
  By człowiek żyjący na Ziemi mógł wrócic do prawidłowej współpracy z Bogiem Wszechmogacym .Do tej współpracy która byla w Raju przed ingerencja szatana .
  To nic że nie mamy rządu , że nie mamy episkopatu . Ale mamy Króla i Królowa i to dla Nich pracujemy . A to co wypracujemy da owoce w tym zyciu i po śmierci .
  I nastanie radośc i szcząsście w Niebie i na Ziemi .
  Modląc sie za współbraci otaczamy ich MIŁOŚCIĄ , a więc na chwilę przyjścia Bożej Sprawiedliwości wszystko to co otoczone jest MIŁOSĆIĄ zostanie włączone w skład Królestwa Miłości .A wszystko to co nie jest otoczone Miłością będzie uciekało do piekła , bo nie zniesie działania Bożej Sprawiedliwości która przyjdzie robic porządek do wymiaru człowieka .Bo Boża Sprawiedliwośc oddzielać będzie ,to co do Miłości należy od tego co do Miłości nie należy .
  I do Królestwa Jezusa wejdzie tylko to co jest otoczone miłościa .To co jest nie otoczone Miłościa Ofiarną , to do Królestwa Jezusa nie bedzie włączone .
  Czy jestesmy świadomi tego jak dużo od nas zależy ?
  Więc pod żadnym pozorem ni schodzmy z pola walki .
  Walczymy o każdego człowieka , o wszystko to co Chrystus Król otoczył Miłoscia swego Serca .I róbmy wszystko by pokrywały sie granice tego co otoczył Chrystus Król i chce włączyc w skład Królestwa Niebieskiego z tym co my powinniśmy otoczyc miłością ,. By na zawsze odcietym był szatan od wymiaru człowieka .Tak od strony swiata duchowego i ziemskiego .
  Wola Chrystusa Króla było i jest by człowiek kazdy i wymiar człowieka wchodził w skład Królestwa Niebieskiego i wolą człowieka jest by to wszystko należało do Królestwa Niebieskiego .
  A w takiej sytuacji nie ma miejsca dla uzurpatora szatana , bo wolna wola człowieka i Wola Boga Wszechmogącego mówi szatanowi NIE .Więc szatan podąża do piekła sam na zawsze juz obciążony wina i karą za to co uczynił z człowiekiem i swiatem przez ten czas bezprawnego ingerowania .

  Zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa Króla i Maryji Współodkupicielki jest pewne i w zasięgu ręki .
  Pamiętajmy że Pan Jezus mówił ,że jeżeli straciłby chociaż jednego człowieka którego kocha , to cierpiał będzie bardzo .
  Więc naszym obowiązkiem jest doprowadzic do tego by każdy człowiek byl odciętym od szatana , by wszystko na czym szatan sie chciał uwłaszczyc podstęnie było mu odebrane .
  By ta walka zakończyła sie całkowitym szczęściem i radościa naszego Zwycięskiego i Zmartwychwstałego Króla Jezusa i Maryji Królowej Współodkupicielki .
  Oni tego właśnie od nas oczekują .
  Niechaj pełni sie Ich Wola teraz i zawsze , a wówczas zawsze będziemy dawać Bogu Ojcu to co On chce otrzymać .
  Przychodzi czas wylania Ducha św .
  Oby wpłynął do każdego serca po nici miłości wychodzącej z naszego serca i dokonał tego co jest Jego zadaniem tu na Ziemi .By fakt że szatan pozamykał niemal wszystkie serca na działanie Boże , nie był przeszkoda do Jego dotarcia . Bo nić miłości jest i po tej nici wpłynie Boże dizłanie tak jak poprzez pępowine pokarm dla poczętego dziecka .Bysmy dzięki temu wszyscy mogli narodzic sie dla Nieba , bez skarzenia szatańska zarazą .By mógł wzrastać ja Feniks z popiołów Kościół Chrystusowy bez szatańskiej zarazy .

  Chryste Królu i Maryjo Współodkupicielko prowadzcie nas na chwałę i radośc Boga Ojca Wszechmogącego , byśmy mogli z Wasza pomoca osiągac Bozy cel .Dawać to co On chce od nas otrzymac .
  Na zawsze służyc Wam pragnący Rozmodlony Naród Polski .

  Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  16 kwietnia – św. Maria Bernadetta Soubirous, dziewica i zakonnica
  16 kwietnia – św. Benedykt Józef Labre, wyznawca

  17 kwietnia – bł. Baptysta Spagnoli, prezbiter
  17 kwietnia – św. Katarzyna Tekakwitha

  Polubienie

 15. Gosia 3 pisze:

  Halina K pisze:
  17 kwietnia 2018 o 14:08

  Boże Wszechmogący w Trójcy św
  proszę przyjmij prośby błagalne wznoszone przez Rozmodlony Naród Polski a składane Tobie poprzez Niepokalane Serce Maryji .za nasze duchowieństwo i rząd ,
  Proszę spraw aby wzmocnieni Łaską i pomocą Twoją powołali Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski i świata, w obrazie JEZU UFAM TOBIE , By uczynili to z należytą czcią oddaniem godnością pokorą .By ten czyn był miłym Tobie Bogu Wszechmogącemu w Trójcy św .
  By dzięki Twojej pomocy i łasce, stali sie godnymi reprezentantami Rozmodlonego Narodu Polskiego służącego Maryji Królowej Polski , Który świadomie pracuje dla Króla Jezusa i Królowej Maryji Współodkupicielki , pełniąc Ich Wole. Naród ten pragnie by reprezentanci władzy świeckiej i duchownej dostosowywali wszystkie prawa do Twoich praw .
  Jesteśmy świadomi tego że z piekielną moca szatan przeszkadza im w dokonaniu tego dzieła .
  Ale my Naród Rozmodlony bardzo pragniemy, aby naszym Królem tu na Ziemi był właśnie Zwycięski i Zmartwychwstały Chrystus Król,i Maryja Królowa Współodkupicielka ,
  Twój Syn Jezus Chrystus a nasz Król , przychodzi do nas z łaską i błogosławieństwem w obrazie JEZU UFAM TOBIE po tym co uczynił Mu człowiek na usługach piekła .
  Witamy Go jako naszego Króla i zapraszamy do serc, do tego co nasze jest .
  Ale bardzo chcemy aby nasi reprezentanci władzy świeckiej i duchownej uczynili także to z ramienia tego, że nas reprezentuja na arenie świata ziemskiego .
  I chcemy by godnie nas reprezentowali w sprawach świata duchowego, podporządkowując sie świadomie Królowi i Królowej, których wybrał i pokochał Rozmodlony Naród Polski .
  Zechciej Boże Wszechmogący łaską swoją zneutralizować w ich sercach to co wprowadził i spowodował szatan .By z Twoja pomocą zostali wypełnieni Duchem św , Twoja Jasnością , by zrozumieli to czego nie rozumieja , by przyjęłi sercem Bożą prawdę i do niej sie dostosowali a przez to odnaleźli drogę KOCHAJ BOGA ,którą podążać powinni aby osiągnąć Twój cel .
  By dostosowało sie wszystko tu na Ziemi do rzeczywistości jaka jest w świecie duchowym .
  Chrystus Król jest Królem w świecie duchowym i chcemy aby także był w pełnym tego słowa znaczeniu Królem w świecie ziemskim .
  Bardzo pragniemy aby świat ziemski i duchowy człowieka posiadał tylko jednego Króla Jezusa Chrystusa , by nasze serca dusze i ciała podążały droga wskazana przez Chrystusa Króla w jedności i zrozumieniu, dając Tobie wszystko to ,co pragniesz otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi ..
  Proszę pobłogosław nasze prośby , by mogły sie stac rzeczywistością .
  By Chrystus Król tryumfował w świecie ziemskim tak jak tryumfuje i panuje w swiecie duchowym ..
  Niechaj pełni sie Wola Twoja Boże Wszechmogący w Trójcy św teraz i zawsze, aż na wieki wieków .Amen
  Maryjo Królowo Polski Współodkupicielo zechciej zanieśc błagalne prośby Rozmodlonego Narodu Polskiego i wesprzeć je swoim Orędownictwem tak , aby zdołały osiągnąć łaske wysłuchania i Błogosławieństwa , które spowoduje to że stana sie rzeczywistościa .Amen .

  Polubienie
  Odpowiedz

  mariusz2015 pisze:
  17 kwietnia 2018 o 14:46

  Amen.

  Polubienie
  Odpowiedz
  KIELICH pisze:
  17 kwietnia 2018 o 16:08

  Amen

  Polubienie
  Odpowiedz
  Gosia 3 pisze:
  17 kwietnia 2018 o 20:27

  Halinko! mam do Ciebie pytanie: Jak można rozumieć to zdanie co napisałaś:
  „Proszę spraw aby wzmocnieni Łaską i pomocą Twoją powołali Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski i świata, w obrazie JEZU UFAM TOBIE”
  To według Ciebie ten obraz Pana Jezusa w Koronie ma zostać w lochu Częstochowy na zawsze. Chodzi mi o Obraz , który ufundowała Polonia z Chicago na Intronizację Pana Jezusa.
  Będę wdzięczna za Twoją odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  Polubienie
  Odpowiedz

  Polubienie

  • Halina K pisze:

   Gosia odpisałam Ci na stronie z modlitwami .
   Nie wiedziałam że to sie tutaj znajdzie .
   jeżeli zdązysz przeczytac , lub przenieśc na ta strone niczem będzie skasowane , to dobrze , a jeżeli nie to odpisze Ci w późniejszym terminie …

   Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  Halinko! wkleję to tutaj i pewnie się na mnie nie pogniewasz.

  Odpowiedz

  Halina K pisze:
  17 kwietnia 2018 o 21:36

  Pan Jezus mówił do s Faustyny ,,,,,, namaluj to co widzisz , ,,,,, i podpisz to JEZU UFAM TOBIE ,,,,,,a więc ten obraz jest zdjęciem aktualnym Pana Jezusa .
  Charakteryzuje sie ono miedzy innymi tym, że z przebitego boku wychodza dwa promienie , biały i czerwony , oraz że jest takie ułozenie rak .Gdzie jedna błogosławi a druga wskazuje Serce
  A ten obraz w Częstochowie o którym mówisz , ma wychodzące z serca Jezusowego własnie te dwa promienie . Więc nie jest to wogóle w sprzeczności .
  Bo jest to Chrystus Król w złotej koronie z promieniami wychodzącymi z przebitego boku
  Można powiedziec, że jest to Pan Jezus z obrazu Jezu Ufam Tobie , i jest już ukoronowanym złotą korona , przez Polonie Amerykańską ..
  Gdyby to była cała postać , nie tylko popiersie , to na dole dopisać JEZU UFAM TOBIE i jest ten z Łagiewnik .

  Moje serce pożera pragnienie, by orginał obrazu Jezu ufam Tobie w Łagiewnikach był ukoronowany na Króla . By miał założony czerwony płaszcz królewski złotą korone i wręczone berło symbol władzy królewskiej .
  Mam to od dawna i nie wygasa, tylko coraz mocniej pożera .
  To jest mój Król ,którego wybrało i ukochało moje serce i bardzo chciałabym dożyć takiej chwili, żeby każdy kto spojrzy na Niego mógł z cała pewnościa powiedzieć, to jest Król, bo wygląd świadczy o tym . To znaczy płaszcz berło i korona złota , insygnia władzy królewskiej, które w dowód miłości człowiek ofiaruje Synowi Boga Wszechmogącego .

  Pan Jezus przyszedł do nas po raz drugi, a my ludzie nie witamy Go jako Króla ,
  nie dajemy Mu insygni władzy królewskiej ..
  To mnie bardzo boli .
  Dlatego zawsze przy nadarzającej sie okazji wołam ile sił , że to winniśmy uczynic Panu Jezusowi w dowód naszej miłości do Niego i witać Go przychodzącego jako Zwycięskiego i Zmartwychwstałego Króla człowieka i swiata .

  Czy wystarczająco wyjasniłam moje intencje ?

  Nasz episkopat ma juz wszystko zrobione przez Rozmodlony Naród Polski , bo jest juz ukoronowany złota korona Pan Jezus , jest już u Mateńki Królowej .
  trzeba tylko chciec uczynic to w sposób w jaki życzy sobie Niebo .
  Aby reprezentanci władzy w świecie ziemskim uznali Jego zwierzchnośc jako Króla i Władce .Maja to uczynic na wzór jak uczynił Mieszko przyjmując chrzest z całym dworem i narodem .
  A tego niestety nie możemy sie doczekać .
  Nie moge pojąc na co oni czekaja .
  Z pewnościa uczynia to ,gdy szatan sie wycofa ,a wzmocni swoje działanie Duch św .
  Dlatego nie przestaje wołac o pomoc łaskę działanie z Nieba , które spowoduje to, że koronacja Pana Jezusa stanie sie faktem

  Polubienie

 17. Gosia 3 pisze:

  Halinko! ja Cię rozumiem, że wizerunek Pana Jezusa ten ostatni jest z Obrazu Miłosiernego chociaż na pewno malarz nie wydobył tego piękna jak cudowny jest Jezus Chrystus.
  A napisz mi Skarbie czy ten fragment to Pan Jezus powiedział do Rozalii Celak bo już dokładnie nie pamiętam czy napisałaś to od siebie:

  ” Moje serce pożera pragnienie, by orginał obrazu Jezu ufam Tobie w Łagiewnikach był ukoronowany na Króla . By miał założony czerwony płaszcz królewski złotą korone i wręczone berło symbol władzy królewskiej .
  Mam to od dawna i nie wygasa, tylko coraz mocniej pożera .
  To jest mój Król ,którego wybrało i ukochało moje serce i bardzo chciałabym dożyć takiej chwili, żeby każdy kto spojrzy na Niego mógł z cała pewnościa powiedzieć, to jest Król, bo wygląd świadczy o tym . To znaczy płaszcz berło i korona złota , insygnia władzy królewskiej, które w dowód miłości człowiek ofiaruje Synowi Boga Wszechmogącego .”

  Polubienie

 18. Gosia 3 pisze:

  Nie do Rozalii Celak nie mógł powiedzieć ale może do współczesnych mistyków.
  Pozdrawiam Halinko!

  Polubienie

  • Halina K pisze:

   Tak to są moje prywatne słowa .To jest to co w moim sercu trwa
   .Mam nadzieje że przykrosci nie czynie Bogu Wszechmogacemu tym, że takie pragnienia w sercu noszę .

   Ale jestem przekonaną, że w zamysle Boga było to, aby właśnie w tym obrazie Jezus Chrystus był czczony jako Zmartwychwstały Zwycięski Król, przychodzący do człowieka po raz drugi,po pokonanuu szatana i przygotowaniu dla człowieka tego miejsca w Niebie ,które objecał .
   Gdyby nie to ,że zawalili mężczyźni ,rządzący kosciolem i państwem w latach 30 , to dzisiaj mielibyśmy całkiem inna rzeczywistośc .
   Bo wszystko podążałoby droga, którą wskazywał Chrystus Król i Mateńka Maryja przez s Faustynę , Rozalię Celak i Kondusie Siwiec .
   Wszystkie te osoby żyły właśnie w tym ważnym czasie dla ludzkości i w MAŁOPOLSCE .
   I każda miała inne zadanie , zagadnienie do przeprowadzenia , które było potrzebne do budowy Królestwa Miłości na Ziemi .
   .Można rzec były filarami Bożej Opaczności , bo ich miejscowości w których przebywały , tworzyły szczyty trójkąta , symbolu Bożej opaczności .

   To co czyniły te kobiety dla sprawy Bożej , przekreśłiły mężczyźni na stanowiskach władzy w rządzie i kościele , bo ich egoistyczna i pyszna szatańska miłośc własna nie pozwoliła na to, aby otworzyc drzwi dla Chrystusa, Króla Miłości Prawdziwej Ofiarnej Twórczej .

   I teraz jest pytanie, kto walczył na lini wroga o to ,by usunietym było szataństwo które sie wlało na wskutek II wojny światowej ??

   Rozmodlony Naród Polski , to on z siebie dawał czyny bohaterskie ,i walczył na wszystkich frontach świata z rozprzestrzeniającym sie szataństwem .
   Ale mimo to, pokój rozejm został zawarty przez sługusów szatana , na warunkach które odpowiadały Stalinowi ,który uważał sie za zwycięzcę.
   I po wojnie w dalszym ciągu chciał zniewalać Naród Polski .

   Dopiero Maryja Królowa Polski wraz z Prymasem Wyszyńskim i Rozmodlonym Narodem Polskim przez SOLIDARNOŚĆ obaliła to co stworzył szatan przy pomocy sługusów z Leninem i Stalinem na czele .

   No a teraz w jakie jestesmy sytuacji ???????
   Rządzący kościołem i państwem w Polsce zostali tak osaczeni przez sługusy szatana na Ziemi , a w świecie duchowym uspieni w letargu , że nie wiedza jak trzeba co trzeba aby było tak jak zyczy sobie Bóg w Trójcy św .
   To tylko Rozmodlony Naród Polski powołany przez Królowa Polski w Oławie tworzy Armię , Wojsko Maryji do walki z szatanem .
   Świeci szatanowi po oczach i modlitwa RÓŻAŃCOWĄ zmusza szatana do wycofania sie z tego co własnościa Królowej Polski Maryji jest .
   Bo ten Naród chce wraz z Królową budować to, co Chrystus Król chgce aby zbudowanym było . Bo Ona wciąz mówi do swoich wojowników ,,,,, uczyńcie wszystko co wam powie SYN,,,,,,To Ona Mateńka i Królowa zwraca oczy Rozmodlonego Narodu Polskiego na Prawowitego Króla Jezusa . To Ona rozpala serca swojego ludu miłościa do Boga w Trójcy św, Jej Płomieniem Miłości Niepokalanego Serca . Bo Ona chce by Jej wszystkie dzieci kochały i służyły Bogu w Trójcy św na Jej wzór .Bo gdy to czynic będa to zostanie dokończonym Dzieło Bożej Miłości i Miłosierdzia
   No i my właśnie w tym uczestniczymy i zapisujemy piekną karte historii dla Narodu Polskiego Rozmodlonego . Stajemy na wysokościach zadania zleconego nam przez Boga w Trójcy św .Podążamy wraz z Maryja Królowa na spotkanie z Bogiem w Trójcy św .
   Rozmodlonego Narodu Polskiego szatan nie pokonał , nie wciągnął do swojej pułapki .
   Rozmodlony Naród Polski to przyczółek , ktorego nie zdobył szatan .
   To jest własnościa Chrystusa Króla . I On przychodząc ma do kogo przyjśc i z kim budować Królestwo Miłości , a także odzyskać wszystko to na czym podstęem uwłaszczył sie szatan .

   Chrystus Wodzem
   Chrystus Królem
   Chrystus Władcą nam
   teraz i zawsze aż na wieki wieków .Amen .

   Polubienie

 19. Gosia 3 pisze:

  Droga Halinko!
  Pięknie to wszystko przedstawiłaś i pragnienia Twojego serca są piękne. Lecz ja miałabym taką małą uwagę aby nie mieszać Misji jaka była powierzona przez Niebo Świętej Faustynie z Misją przekazaną przez Pana Jezusa skromnej i pokornej pielęgniarce Rozalii Celak. Tak naprawdę Miłosierdzie Boże zawsze nam się będzie kojarzyć z Obrazem ” Jezu ufam Tobie” a Intronizacja z obrazem Chrystusa Króla w Koronie Królewskiej z berłem w dłoni. Z Miłosierdzia Bożego na pewno wypływa wielka ranga Chrystusa jako Króla ale po przez takie łączenie przekazów do dwóch mistyczek spowodowało to że do tego niby Aktu Intronizacyjnego doszło w Łagiewnikach a nie przy Mateńce Przenajświętszej w Częstochowie. Papież Św. Jan Paweł II wyraźnie wskazywał gdzie jest Główny Ołtarz Kościoła w naszej Ojczyźnie. Ale może tak miało być aby z Miłosierdzia Bożego wypłynęła łaska przeprowadzenia prawidłowej Intronizacji w Częstochowie.
  Halinko! nie miej mi tego za złe ale musisz się wyzbyć tego uprzedzenia do mężczyzn bo wyraźnie widać to jak napisałaś:
  „Gdyby nie to ,że zawalili mężczyźni ,rządzący kosciolem i państwem w latach 30 , to dzisiaj mielibyśmy całkiem inna rzeczywistość .” i dalej
  „To co czyniły te kobiety dla sprawy Bożej , przekreśłiły mężczyźni na stanowiskach władzy w rządzie i kościele , bo ich egoistyczna i pyszna szatańska miłośc własna nie pozwoliła na to, aby otworzyc drzwi dla Chrystusa, Króla Miłości Prawdziwej Ofiarnej Twórczej . ”
  Nie tylko mężczyźni są temu winni ale i kobiety , które przecież dokonywały aborcji i grzechów nieczystości o czym mówiła Rozalia Celak posługujac w szpitalu na oddziale wenerologicznym gdzie opisywała ten straszny bród wielu dusz. Przecież mamy tak szlachetnych świętych mężczyzn z tego okresu także. Dlatego trzeba wyzbyć się tego urazu do osobników jednej strony płci.
  Wszyscy jesteśmy winni bo nikt nie jest bez grzechu ale wciąż walczmy i dążmy do doskonałości bo z takim zadrami w duszy Pan Bóg może zamknąć przed nami Bramę Niebieską.
  Szczęść Boże!
  Serdecznie Cię pozdrawiam . 🙂

  Polubienie

  • Halina K pisze:

   My sie wogóle nie rozumiemy odnośnie mężczyzn .

   W zamyśłe Boga Stwórcy było to, żeby mężczyzna miał władzę w świecie ziemskim .
   No i miał i ma .Tego nie zaprzeczysz .
   Weźmy przykład ,
   do zarządzania kościołem w starym testamencie i nowym jest powołany Mężczyzna .
   Nie kobieta , bo rola kobiety jest inna .
   To NOE mężczyzna rozmawiał z Bogiem i wykonywał Jego polecenia wtedy ,gdy wszyscy inni mężczyżni zawiedli gdy chciał Pan Bóg współpracować przed potopem .
   Nie chcieli iśc na współpracę .
   Czy wyobrażasz sobie co byłoby teraz w świecie, gdyby Noe nie sprostał temu zadaniu ?
   Podobnie Mojżesz , itd

   Na zakręcie dziejów Pan Bóg zawsze podawał pomocną ręke mężczyźnie , z nim chciał rozmawiać i ustalać pewne rzeczy, które potem miały wpływ na kształtująca sie rzeczywistośc .
   Gdy przyszedł Pan Jezus na Ziemię , to mężczyzna na życzenie szatana ,stanął do walki z Nim .
   Powiedz czy nie mam racji .
   Bo rabini to mężczyżni , Piłat i osiłki do bicia oraz wojskowi do ukrzyżowania , także mężczyźni .Judasz , ten który Go zdradził, także mężczyzna .
   Odważna Weronika ociera twarz Jezusowi , reszta płacze bo nic zrobic nie mogą .
   Z tego wniosek jest taki że ,mężczyzna przez to że ma władzę daną od Boga jest bardzo atakowany i wykorzystywany przez szatana by go wpuszczał w wymiar materii , by szatan mógł rękami mężczyzny budowac piekło na Ziemi .No i buduje .
   Czy powiesz, że nie mam racji ?
   Ja wiem że mam rację .
   A jeżeli sie myle w Twojej ocenie, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu .

   A teraz od Maryji Mateńki , od odważnej Weroniki , od nawróconej Magdaleny , można zaobserwować to, że Pan Jezus bardziej liczy na pomoc kobiet niż mężczyzn .Mimo iż to jest słaba płeć .
   Bo kobiety stały sie tymi, które okazały Mu szczere serce , współczucie i bezinteresowna miłosc , a przez to utrzymały świat na Bożej drodze , gdy mężczyźni zawalili na całej lini .
   Jedynie Jan stojący pod krzyżem był przy Panu Jezusie , bo on szczerze Go kochał i był wyjatkowym w tej dziedzinie , dlatego on jedyny nie poniósł smierci męczeńskiej .

   I teraz spójrz , Pan Jezus i Mateńka Maryja przychodzą i przekazuja wiadomości tak dla mężczyzn jak i kobiet .Podejrzewam, że więcej kobiet otrzymuje przekaży z Nieba , bo one mają bardziej serce otwarte na sprawy Boże .
   wszystko wskazuje na to że mężczyzna spada z stołka władzy, którą dostał od Pana Boga Stwórcy .
   A w dodatku czytałam ostatnio orędzie ,w którym była mowa, że kobieta walczy z szatanem a mężczyzna chce ją zabic na polecenie szatana .
   Skoro w przekazach poruszany jest ten aspekt , to cos jest na rzeczy .

   Jeżeli ja mam takie spojrzenie , że dzielę ludzi na mężczyzn kobiety i dzieci , i jeżeli mam przekonanie że to mężczyżni wprowadzają szatana w wymiar człowieka , to co mam milczeć ?
   Nie potrafie .
   Jestem kobietą doświadczona zyciowo ,która szukała idąc przez życie odpowiedzi na to , dlaczego jest tak źle na Ziemi ,i czy można by było zrobic coś ,aby mogło byc dobrze ,
   i jeżeli do takich wniosków doszłam , to nie znaczy ża mam uraz do mężczyzn.
   Co prawda, jak to odkryłam ,to sie trochę wkurzyłam na tych mężczyzn i ponadawałam na nich troche na blogu DKP , ale to nie znaczy że mam z tym jakiś problem .
   To że nie odpowiadałam na zaczepki , nie tłumaczyłam sie skąd sie to wzięło , więc utarło sie takie powiedzenie że mam problem z mężczyznami .
   Mężczyźni sami maja z soba problem .
   I jak nie stana na wysokości zadania po raz n-ty to zostana zdegradowani , ale nie przezemnie , lecz przez Boga w Trójcy sw . Bo dokąd On ma ich prosić , by okazali Mu serce tak jak powinni , tak jak On im okazuje .Bo przez to że tego nie czynia , to cierpia niewinne kobiety i dzieci .

   No i teraz jesteśmy na zakręcie dziejów, i jest wszystko uzależnione od naszych mężczyzn .
   Czy episkopat i rząd padną na kolana przed Chrystusem Królem ,
   czy oddadzą Mu należna cześć i podporządkują sie Jego Woli , i zaczną świadomie dla Niego pracować , czy nadal dla swoich korzyści cielesnych będa kolaborować z wrogiem szatanem .
   Czas przyniesie rozwiązanie .

   Walka w świecie duchowym toczy sie nadal , mimo iz mężczyźni zawalają .
   Walka sie skończy Zwycięstwem Chrystusa Króla , a nasi mężczyźni na stołkach władzy przez kolaboracje z szatanem, moga byc wypchnieci na margines .Bo z nimi nie będzie chciał współpracowac Zwycięski Chrystus Król tak jak oni by chcieli .
   jest pytanie ,
   czy Zwycięski Król bedzie chciał współpracowac z kolaborantami ,
   czy z wytrwałymi Wojownikami Modlitwy , którzy przyczyniali sie do usunięcia wroga szatana z tego co jest własnościa Chrystusa Króla

   Tak widzę i tak rozumuje rzeczywistośc w której przyszło nam żyć .
   Czy w takiej ocenie rzeczywistości widzisz u mnie jakis uraz do męzczyzn ?
   Teraz rodzi sie współczucie , bo czeka ich pozbawienie przywilejów .
   No ale zawsze każdy jest kowalem swego losu .
   I nie warto nigdy kolaborować z wrogiem , bo to prowadzi zawsze do upadku .
   Czy nie prawdaż ????

   Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Przyznam,że w tym jest jakiś sens co Halinka pisze,ja się po części z tym zgadzam.Oczywiście nie uważam aby tacy byli wszyscy mężczyzni,bo i wiadomo kobiety bywają złe,ogólnie ludzie,ale mnie zastanawia to własnie dlaczego w ostatnim czasie Pan Jezus wybiera kobiety aby komunikować się ze światem,mniej jest mężczyzn.To jest jakby znak,bo kiedyś rzeczywiście byli to przeważnie mężczyzni,a teraz chyba kobiet jest więcej.Myślę,że więcej wymienić można kobiet z ostatniego czasu,które miały przekazy niż mężczyzn.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    św. Jan Paweł 2, św Maksymilian Kolbe, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, błogosławieni Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, trwa proces beatyfikacyjny k. Wyszyńskiego, męczennik za wiare ks. Tadeusz Kiersztyn. To tylko kilka przykładów z najnowszej historii i to tylko z polskiej ziemi. a jak by szukać w całej historii to o wiele więcej
    I pomyśleć że to wszystko pod nowenną do św Wojciecha Patrona Polski…

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    A na czarne protesty to kto wychodzi?

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Jak można w ogóle tak podchodzić do sprawy że winni wszystkiemu są mężczyźni albo kobiety.Bardzo niemądre podejście

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Halinko! Pan Bóg nie ma względu na osobę i właśnie odpowiem Ci 2 Listem do Rzymian:
    „2
    1 Przeto nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz1. 2 Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się dopuszczają takich czynów.
    3 Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych, którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty unikniesz potępienia Bożego? 4 A może gardzisz bogactwem dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia?
    5 Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, 6 który odda każdemu według uczynków jego2: 7 tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; 8 tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. 9 Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. 10 Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze – najpierw Żyda, a potem Greka. 11 Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. ”
    Gdyby nie wspaniali mężczyźni tacy jak Mariusz, który założył dla nas blog, Mateusz , który przekazał mi i-maila mnie obrażającego, od Pana Michała w którym chciał Mateusza pozyskać sobie aby mnie zniszczyć, gdyby nie świadectwa Kielicha i Marcina to bloga tego by nie było. Jeszcze Sławik i jak kogoś pominęłam to przepraszam i oni modlą się w Nowennie Pompejańskiej z nami bo odpowiedzieli na wezwanie Jezusa. To wspaniali wierzący młodzi chłopcy mnie wsparli bo Bóg ich powołał aby nas wsparli.
    Jeszcze raz Ci powtarzam słowa z Pisma Świętego: ” Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. ” ALE PATRZY NA JEGO SERCE I ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZNY, KTÓRZY W OCZACH BOGA SĄ RÓWNI I WSZYSCY PRZEZNACZENI DO ŻYCIA WIECZNEGO.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Przepraszam nie przeznaczeni lecz powołani do życia wiecznego

    „Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”
    (Mt 22, 14)

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Prawidłowo:
    „” ALE PATRZY NA JEGO SERCE I ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZNY, KTÓRZY W OCZACH BOGA SĄ RÓWNI I POWOŁANI DO ŻYCIA WIECZNEGO.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Halinko!
    to teraz już wiem dlaczego Ty nie modlisz się z nami w Nowennie Pompejańskiej.
    Po prostu nie wierzysz w przesłania , które zamieszczam i dopiero teraz to nam przekazałaś. Masz takie prawo ale przyznam że Twoja mowa jest jakby dla mnie przydługa i nie zawsze czytelna. Pan Jezus zawsze mówił krótko i na temat w swoich przypowieściach. Niech Wasza mowa będzie „tak” lub ” ” nie ” a nic ponadto.Dlatego może lepiej udzielaj się więcej na blogu Królowej Pokoju gdzie modlitwa jest bardzo ogólna a modlić się za Ojczyznę to jest za mało bo Pan Jezus prosi aby modlić się w konkretnych intencjach. Ty na to nie odpowiadasz lecz masz własne wizje. Proszę rozwijaj je gdzie indziej i ja bardzo Cię o to proszę. Być może Ty masz rację a nie my ale to wszystko Pan Bóg nam pokaże podczas Ostrzeżenia i przyjmiemy z pokorą.
    A dziękuję Ci że na poprzednim wpisie podałaś mi pierwszą literkę miasta w którym mieszkasz, a to nie zgadza się zupełnie z tym o czym myślałam. Taki zbieg okoliczności Twojego imienia i ….. . I dalej nie napiszę bo już to nie ma żadnego znaczenia gdy o tym napisałaś podając tą literę na którą zaczyna się miasto. Chodzi zupełnie o kogoś innego.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

  • Halina K pisze:

   Odnośnie łaczenia S Faustyny i Rozali Celakówny , oraz Konduli Siwiec.
   Otóż wszystkie dostawały przekazy z Nieba , dlatego należy je łączyć w całośc jak puzle by otrzymac całkowity obraz .
   S Faustyna miała światu przedstawic Króla Miłości i Miłosierdzia i to czego On pragnie aby dla Niego uczyniono .
   Rozalia Celak miała za zadanie doprowadzić do tego aby został powołany Król Miłości i Miłosierdzia na Króla Polski .
   Bo gdy to nie będzie uczynione , to nienawiść szatańska wleje sie w wymiar człowieka .
   A Kondusia Siwiec była powołana do tego aby uczyc ludzi okazywac Bogu miłosc w każdym czasie i w każdej sytuacji .By uczyc sie żyć miłością do Boga, by dawać Bogu czyny miłości wypływające z szczerego ufnego oddanego i szczerze kochającego serca .
   A teraz powiedz, mi czy do budowy Królestwa Miłości własnie te trzy rzeczy są koniecznie potrzebne .

   Ś Faustyna w Krakowie w mieście królów Polskich przedstawia Króla Miłości i Miłosierdzia , całą głębię Bożej Miłości i Miłosierdzia , którą charakteryzuje sie Zmartwychwstały Jezus Chrystus , który właśnie przychodzi po raz drugi .
   Bo patrząc na obraz mozna stwierdzic że On przychodzi .
   I oczekuje że człowiek padnie na kolana przed Nim i powie szczezre JEZU UFAM TOBIE i w dowód tej ufności ukoronuje Go na Króla w pełnym tego słowa znaczeniu .
   I od tego momentu rozpoczywa sie nowa współpraca .Nowy okres w dziejach ludzkości .
   Gdzie Jezus Chrystus jest Królem w mieście Królów Polskich
   Rozalja przedstawia życzenie Boga Wszechmogącego który chce aby Jezus Chrystus Zmartwychwstały został ukoronowany na Króla Polski i swiata .
   No to domyśłic sie jest łatwo że życzeniem Boga w Trójcy św jest to ,aby Jezus w obrazie JEZU UFAM TOBIE był ukoronowany .
   A Kondusia Siwiec uczyła na polecenie z Nieba jak normalny człowiek ma zyć aby dawać Bogu to co On chce otrzymac .Aby włączyć sie w budowę królestwa miłości

   Czy wyobrażasz sobie jak mógłby wyglądać teraz świat , gdyby człowiek poszedł wtedy na prawidłowa współpracę z Niebem ?

   Polska ma mieć Króla i Królowa Polski .
   Tron Królowej jest w Częstochowie , a Króla w Krakowie .
   W kaplicy Matki Bożej Królowej ma przebywać popiersie Chrystusa Króla , by przychodzący człowiek do Królowej mógł spotkac sie także z Królem .
   I powinno to byc zrobione uroczyście z godnościa iście KRÓL|EWSKĄ .
   A w Łagiewnikach powinien byc ukoronowany cały obraz z napisem JEZU UFAM TOBIE .
   Bo Pan Jezus miał i ma takie życzenie aby oddawać Mu cześc własnie w takim obrazie .
   Takie mam odczucia serca że taki stan rzeczy byłby najwłasciwszy .
   A w dodatku z Węgier na piechote szła pielgrzymka do Łagiewnik do Miłosiernego Króla .
   Więc dobrym posunieciem było to ,aby podporządkować wolna wolę narodu włąśnie Chrystusowi w obrazie JEZU UFAM TOBIE . By to On budował i kształtował tutaj rzeczywistośc .

   Niechaj Cię Bóg błogosławi i strzeże Gosiu …..

   Polubienie

   • Halina K pisze:

    Uważacie że nie można stosować podziału na męzczyzny kobiety i dzieci ?
    Mężczyzna ma inne zadanie zlecone przez Boga , Kobieta ma inne powołanie , a dziecko ma inne zadanie bo uczy sie by potem z tego korzystać gdy stanie sie kobieta czy mężczyzna .
    Nie rozumię czemu to jest głupie takie uporządkowane dzielenie .
    Czy nie jest to zgodne z prawdą ?
    A skoro jest zgodne , to czy prawda jest głupia ?

    Od razu pojawia sie obona mężczyzn i potępianie kobiet .
    Ale po co i komu to jest potrzebne .
    Czy w moim wpisie chodziło o potępienie mężczyzn a wywyższenie kobiet ?
    Przecież rozważałam sprawy odnosnie spraw Bozych , jak to wygląda zapisana historia człowieka na przestrzeni wieków ..

    Marcin z pewnościa jesteś wspaniałym mężczyzna , i na swoim odcinku czynisz wszystko jak możesz najlepiej .I z Ciebie Niebo jest zadowolone .
    Ale Ty nie jesteś na miejscu władzy, gdzie zapadają decyzje .
    I Ty nie możesz brac kształtującej sie rzeczywistości do siebie tak, jakbys Ty za to odpowiadał bo jesteś mężczyzną ..
    Można tylko powiedziec tylko tyle ,
    że wielka szkoda że tak wspaniały męzczyzna jakim jesteś , nie jesteś na miejscu prezydenta czy biskupa bo wykonałbys wszystko tak jak życzy sobie Bóg i zadania zlecone byłyby wykonane wspaniale .I sprawy człowieka i świata poszły by Boża droga do Bożego celu .A plany szatana byłyby przekreślone .
    Ale rzeczywistośc jest inna i ta odpowiedzialnosc wykonania własnie tego zadania spoczywa na kims innym .I nic na to zrobic nie można .
    Trzeba być Wojownikiem Modlitwy i to nie ważne czy mężczyzna czy kobieta czy dziecko ,czy stary czy młody bogaty czy biedny , aby słuzyć Bozym sprawom w tym miejscu w którym jesteśmy .
    W tak decydującym czasie ., by z chwila gdy zawalą na szczytach władzy, nie zawaliła sie cała reszta . By z obwodów wojska mógł Chrystus Król wziąść wsparcie dla tych na pierwszym fronie walki .By można było uratowac jak najwięcej .
    I to na tym trzeba skupiac swoja uwagę .
    Nie na tym ten winny a ten usprawiedliwiony .
    Jesteśmy Bożym stworzeniem pod nazwą CZŁOWIEK i powinnismy podnosic nasza świadomośc w zrozumieniu Bożych spraw , rozmawiac o prawdzie .
    I to niechaj będzie naszym celem .
    Niechaj ta rozmowa nas łączy , nie dzieli .

    Niechaj Was Bóg błogosławi .

    Polubienie

  • Halina K pisze:

   Masz racje Gosia ,,,,,,,,
   Zaprosiłas mnie , więc napisałam co myśłałam .
   Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem .
   Trzymaj sie w zdrowiu szczęściu i radosci .
   Modląc sie zawsze oddaję moja modlitwe do dyspozycji Maryji Królowej i Chrystusa Króla , aby Oni kierowali ja tam gdzie uważaja że jest najbardziej potrzebna , by była do Ich dyspozycji , dlatego nie włączałam sie w żadną modlitwe w konkretnej sprawie ..
   Niechaj Was Bóg błogosławi .
   Znowu będę poza zasięgiem internetu .

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Halinko!
    nie gniewaj się na mnie i nie odchodż bo może za bardzo ostro to potraktowałaś. Nikt z nas nie jest do końca pewien swoich racji i jest idealny a tylko Pan Bóg zna jak jest prawidłowo.
    Ja nie chcę aby ktoś mnie postrzegał że wydaję rozkazy ale zobacz czy nie należy modlić sie np za kapłanów. To chociaż ta intencja powinna Cię przekonać bo tak dużo ostatnio pisałaś na temat nieprawidłowości w Kościołach . Nie można być takim letnim w modlitwie I dlatego nie bardzo mogę Cię zrozumieć.
    Pozdrawiam i nie uciekaj bo bardzo mało czasu zostało. Przekonasz się że piszę prawdę.

    Polubienie

   • carbtc pisze:

    Gosia 3
    Kolejną osobe chces wyrzucić z tego bloga?
    Może zanim zaczniesz radzić, trzeba przestać ustawiać każdego po kątach, mówić co ma pisać, gdzie ma pisać, jak ma pisać, jak się modlić, z kim się modlić? Dziwię się, że osoby tu ci bliskie milczą kiedy powinni ci coś powiedzieć, powiedzieć prawdę, moze bolesną czasem, ale to jak traktujesz tu innych i milczenie Administratora i innych jest grzechem zaniedbania. Pomimo sympati, ktos ci to musi powiedziec, tylko czy to przyjmiesz, czy może znów kogos wyrzucisz, albo się obrazisz?
    I nie atakuje cie, tylko skoro sama chcesz byc doskonalsza, to pouczenie bratersko siostrzane 😀
    Pozdrawiam

    Halina K
    Może i coś tam jest prawdy w tym co piszesz, ale to takie trwonienie czasu na zastanawianie się nad byle bzdurami, czy to mężczyzna winny czy kobieta winna itp tematy. Szkoda czasu na takie rzeczy, to szatan jest sprawcą i manipulatorem żeby tylko nie zająć się czymś ważnym, lecz pierdołki ci podsuwa, a ty to rozważasz, co i jak. Po co? Zmienisz coś tym?
    Problemem nie jest temat, lecz to jak sobie ten temat ukształtowałaś w swojej głowie i według tego idziesz. Dobra rada, nie trać czasu na rozkminkę i pisanie takich błahych tematów, bo do niczego cię nie doprowadzą, lecz zajmij ten czas modlitwą, medytacją, kontemplacją jak dobry jest Bóg, a otrzymasz wiele odpowiedzi i uzdrowienie z tego co potrzeba.
    Pozdrawiam

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Carbct!
    Następna czujka nocna. ?
    Dołączasz do listy moich prześladowców. Nic się nie odzywasz na blogu a obserwujesz i czujesz się upoważniony .do wydawania czyjejś oceny.
    Ponieważ nawet Twojego imienia nie znam więc się nie odniosę do Twojego wpisu.
    Ale doradzę lepiej czuwaj i bądź przygotowany na Przyjście Pana Jezusa. Osąd zostaw naszemu Stwórcy Nieba i Ziemi.
    Z Panem Bogiem i Maryją.

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    02.08.2014, 10:16

    Każdy krok na tej drodze przynosi nowe wyzwania, niebezpieczne zakręty i głazy, których pokona-nie jest prawie niemożliwe. Tylko ludzie silni na duchu i ciele pozostaną na szlaku w swojej wspinacz-ce na szczyt. Od tych, którzy utracili wiarę w swoje możliwości odnalezienia drogi na szczyt, doświadczą oni rozproszeń i stałego odciągania ich od wykonania tego zadania.
    Będą także inni, zazdroszczący tym, którzy robią wielkie postępy, ci będą się starali podstawiać nogę wspinaczom poprzez zastawianie na nich pułapek i stawiania innych przeszkód, aby ich spowolnić. Te rozczarowane i zazdrosne dusze zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać zdecydowanych i pełnych poświecenia wspinaczy przed dotarciem na szczyt. Będą wymyślali kłamstwa, by próbować przekonać tych, którzy są na szlaku, aby się zatrzymali – wycofali się z obawy przed wielkimi niebezpieczeństwami, które mogą ich czekać. Powiedzą im, że przywódca grupy nie nadaje się do tego, by zaprowadzić ich na szczyt i dlatego znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli będą tak głupi, by kontynuować to, co nazwą niebezpieczną i trudną wędrówką.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Mateuszu!
    Ty tak świetnie zawsze odpowiesz samym Słowem Bożym kierowanym do MBM lub przytoczysz inne znane objawienia. Bardzo Ci za to dziękuję to wielkie wsparcie dla bloga czyli nas wszystkich którzy się wspinamy na szczyt.
    Dzisiaj zanurzałam Ciebie i Twojego tatę przed Najświętszym Sakramentem.
    Niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Św Ci błogosławi oraz całej Twojej Rodzinie. O innych też pamiętam w swoich modlitwach bo czuję że też modlicie się za mnie abym nie pobłądziła i miała silnego Ducha Świętego do obrony wiary.
    Oczywiście Mateńka Najświętsza niech zawsze Cię pociesza. 🙂

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Bóg zapłać Gosiu za pamięć w modlitwie 🙂

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Mateuszu!
    ja również Tobie dziękuję za wsparcie tym egzorcyzmem i modlitwami które zamieściłeś.
    Jak bardzo widać ten atak na nasz blog. To jest porażające do czego to człowiek może się posunąć. Te pochlebstwa w stronę Marcina i Halinki. O mój Boże chroń nas od złego.
    Pozdrawiam serdecznie! Błogosławionej nocy.

    Polubienie

   • bozena2 pisze:

    To, co uprawiacie na tym blogu to jest już paranoja.
    http://www.psychiatria.pl/artykul/paranoja-czyli-przewlekla-psychoza/13781
    Serdecznie pozdrawiam Szafirka i p. Mariusza. Życzę cierpliwości i wielkiej miłości bliźniego.
    1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha1, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. 2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie2 prawo Chrystusowe. 3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
    6 Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. 7 Nie łudźcie się: 8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne3. 9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. 10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
    Narażę się, ale cóż. Szafirki z góry wybacz mi. Jestem zażenowana i bezsilna, nie tak to powinno wyglądać, nie tak.
    http://jezusdoludzkosci.pl/2011-09-10-15-30-nigdy-nie-grozcie-innym-w-moje-imie
    Moje Orędzie dzisiaj jest proste. Kiedy Mnie kochacie i mówicie w Moje Imię, nigdy nie wolno wam się wywyższać z tego powodu. Nigdy nie możecie grozić waszym braciom lub siostrom albo rzucać oszczerstw w Moje Imię.

    Pamiętajcie, że ponieważ jesteście Moimi wyznawcami, to będziecie na celowniku zwodziciela właśnie ze względu na waszą wiarę. Musicie więc być ostrożni, by podstępem nie skłonił was do popełnienia grzechu przeciwko waszym braciom lub siostrom. Musicie być silni, Moje dzieci. Daję wam to Orędzie, aby was poprowadzić i trzymać na właściwej drodze do Mnie.

    Wasz umiłowany Jezus
    Król ludzkości
    Miłujcie się wzajemnie i stawiajcie potrzeby bliźniego przed własnymi, a wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Modlitwa Krucjaty 39
    O przygotowanie dusz na Nowy Raj

    O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

    Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

    Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

    Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

    Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość.

    Amen.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Bożeno,nie wiem o co chodzi.Komu ja grożę???

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Bożeno 2 szkoda że atakujesz blog który sobie Pan Jezus wybrał na przekazywanie Swoich słów. Pozostaje nam Tobie tylko współczuć. Szkoda tez że już kilkukrotnie nie odpowiedziałaś na pytanie czy piszesz pod różnymi pseudonimami np. Millka. To tylko uderza w Twoja wiarygodność a co za tym idzie sens rozmowy z Tobą.

    Polubienie

 20. Gosia 3 pisze:

  Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha Cyryl poinformował, że rozmawiał z papieżem Franciszkiem o sytuacji w Syrii, gdzie w sobotę doszło do ostrzałów rakietowych zachodniej koalicji. Nazwał tę rozmowę dialogiem na rzecz pokoju. Co wiemy o operacji koalicji w Syrii W sobotę nad… czytaj dalej » – Wyraziliśmy wspólne zaniepokojenie sytuacją w Syrii, rozmawialiśmy między innymi o tym, że chrześcijanie powinni wpłynąć na sytuację w taki sposób, aby zatrzymać przemoc, aby wojna została przerwana – powiedział Cyryl. Rozmowa z inicjatywy rosyjskiej Cerkwi Patriarcha wyjaśnił, że rozmowa odbyła się z inicjatywy rosyjskiej Cerkwi i że w dialogu wzięli udział również zwierzchnicy Kościołów prawosławnych na Bliskim Wschodzie. Każdy z rozmówców wyraził pragnienie, by konsultacje trwały dalej i by w jakiś sposób zatrzymać rozlew krwi – powiedział Cyryl. Jak dodał, do dalszych kontaktów może dojść w najbliższych dniach. Patriarcha zaznaczył, że Rosyjska Cerkiew Prawosławna będzie kontynuować konsultacje z Kościołem rzymskokatolickim w celu przerwania przelewu krwi w Syrii. „Zachęcam do modlitwy” Dostojnicy Kościoła krytykują papieża. „Może popaść w herezję” Kilku dostojników… czytaj dalej » Zwracając się do wiernych w czasie spotkania na południowej modlitwie Regina coeli w Watykanie Franciszek podkreślił z kolei w niedzielę, że „jest głęboko poruszony obecną sytuacją na świecie, gdzie mimo narzędzi, które są do dyspozycji wspólnoty międzynarodowej, trudności sprawia uzgodnienie wspólnych działań na rzecz pokoju w Syrii i innych regionach świata”. – Modląc się nieustannie o pokój, zachęcam wszystkie osoby dobrej woli, by czyniły to samo. Ponownie apeluję do wszystkich odpowiedzialnych polityków o to, by przeważyła sprawiedliwość i pokój – dodał papież. Akcja odwetowa Połączone siły lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego przeprowadziły nad ranem w sobotę 14 kwietnia serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej 7 kwietnia w Dumie we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku. O ten atak kraje zachodnie oskarżają siły reżimu prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Koalicja zbombardowała obiekty w Damaszku i na zachód od miasta Homs. USA zapewniły, że nie ma doniesień o tym, by naloty spowodowały ofiary wśród cywilów. Autor: kz/adso / Źródło: PAP

  Polubienie

 21. Szafirek pisze:

  18 kwietnia – bł. Maria od Wcielenia, zakonnica
  18 kwietnia – św. Ryszard Pampuri, zakonnik
  18 kwietnia – św. Galdin, biskup

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Witam Was Kochani!
   Naprawdę warto obejrzeć i posłuchać o czym mówi ks. Glas. Otóż zwróciłam na to uwagę że wymienia wszystkich kapłanów których my lubimy słuchać Ojca Pelanowskiego , ks. Dominika Chmielewskiego. Ponadto czyta teksty pani Lanczewskiej. Także jesteśmy zjednoczeni duchowo w głównym nurcie z bardzo mądrym i ważnym egzorcystą.
   Również ks. Piotr mówi o fałszywym chrześcijaństwie tzn, wspólnotach kościelnych , które często mało mają wspólnego z drogą którą wytacza Jezus Chrystus. Jednak pragnę zauważyć że nie o wszystkie wspólnoty mu chodzi , bo np Legiony Maryjne to coś pięknego w naszym Kościele. Chodzi o te dygające i uzurpujące sobie pewne natchnienia niekoniecznie pochodzące od Ducha Świętego.
   Nic więc dziwnego że aż dwa razy wkleiło mi się to video. 🙂 Zapraszam – posłuchajcie koniecznie.
   Serdecznie pozdrawiam.

   Polubienie

 22. MariaF pisze:

  Witaj Gosiu3!
  Dopiero teraz mogę Ci odpisać na temat Twojego Wnuczka /Wielkiego Czwartku/, który niedawno obchodził pierwsze urodziny. Życzę Jemu, aby Pan Bóg obdarzył go zdrowiem i swoim błogosławieństwem a Maryja zawsze tuliła do swojego serca. Jak ten czas leci, a dopiero niedawno się urodził. Natomiast mój wnuczek już niedawno skończył 8 miesięcy. Jest pięknym ,wspaniałym, uśmiechniętym niemowlęciem, chociaż po swojemu już mówi, taka gadułka. No i ,dzięki Bogu nie choruje. Dziękuję Panu Bogu za Jego życie i zdrowie.
  A dla Ciebie Gosiu3 zaległa urodzinowa piosenka

  Pozdrawiam serdecznie.
  Szczęść Boże!

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Droga MarioF!
   Serdecznie Ci dziękuję za piękną piosenkę urodzinową i że pamiętasz. Urodziny zostały przeniesione ze względu na wyjazd taty i będziemy świętować w przyszłym tygodniu. Tort już zamówiony i wielka uroczystość przed nami. Życzę Ci również dalszego dobrego zdrówka dla Twojego wnuczka i Błogosławieństwa Bożego.
   Niech Bóg Wszechmogący błogosławi całej Twojej Rodzinie. 🙂

   Polubienie

 23. Halina K pisze:

  Każdy kto jest wybranym przez Pana Boga do współpracy, charakteryzuje sie szczególnymi wartosciami serca . Nie umysłu , bo umysł może byc prosty i przeciętny , tylko ma być skory do współpracy z Stwórcą Bogiem Wszechmogącym .
  Zadaje sobie pytanie czym zasłużył sobie naród zydowski na swoje wybraństwo tak, by przewodzic człowiekowi zyjącemu wśród świata .
  Weźmy np Abracham, bardziej wierzył i kochał Boga Stwórce niz własne dziecko .
  A to wielka cecha , a czy jest obecna jeszcze w tym swiecie ????

  Zawsze wybrany człowiek do współpracy przez Boga, stawiał zawsze sprawy Boże na pierwszym miejscu , a potem swoje odnośnie ciała .

  Czemu zatem naród żydowski stracił wybraństwo ?
  Bo sprawy ciała postawił na pierwszym miejscu , a sprawy ducha i Boga na drugim .
  zawsze gdy sie tak przestawi wartości w swoim sercu, wpada sie w pułapke szatana .
  Bo wybiera sie to co dobre dla ciała , nie koniecznie dla ducha .
  A przecież wiemy że od grzechu w Raju ,szatan wszedł w wymiar człowieka i chce prowadzić swiat ziemski swoimi drogami ,tak by Bóg Wszechmogacy odciął go od swojej miłośc,i tak jak odciął upadłego anioła .Który świadomie powiedział Bogu Stwórcy NIE .
  I robi wszystko aby i człowiek zrobił to samo .By Bóg Ojciec stracił drugie swoje stworzenie ,bo nie chce z Nmi współpracować tak jak On by chciał .

  Naród żydowski wpadł w sidła szatana po tym, jak odrzucił Maejasza Chrystusa Króla .
  Bo na życzenie piekła powiedział Bogu Ojcu NIE , i nie poszedł z Nim na współprace taka jakiej oczekiwał ,.
  Bóg Ojciec przysłał na ten świat swojego Syna Jezusa , a przewodnicy duchowni reprezentujący Naród Zydowski wykonali to ,co szatan zlecił im do wykonania .Zabili Syna Bożego , bo zadbali bardziej o sprawy ciała , nie ducha .
  Bo wybrali to co kazał im szatan uczynic , nie to czego oczekiwał od nich Bóg Ojciec .
  I teraz jest pytanie ,,,
  jakimi cechami Bogu miłymi charakteryzuja sie teraz przewodnicy duchowni i swieccy narodu Zydowskiego ?Podejrzewam że żadnymi .
  Bo widać egoizm pychę , kłamstwo , podstęp oszustwo pasożytnictwo itd .A czy to nie sa cechy z piekła rodem ???
  Wystarczy popatrzec na sposoby postępowania przywódców z Izraela by sie przekonac o całej prawdzie .
  Oni sa tymi którzy na życzenie piekła chca wepchnąc sprawy świata na szatańska droge do piekła .
  Oni walczą z prawdą prawdziwą. Dla nich prawda jest to, co chcieliby aby było prawdą , dlatego budują iluzje na której uwłaszcza sie szatan , bo człowiek będący w dezorientacji i błędzie ,akceptuje to jako prawdę.
  Dlatego powołuja do istnienia z podstępu i przekrętu wynikające pasożytnicze instytucje , które przyspażają im szekli . Oni roboty sie nie chwycą , tylko kombinuja tak ja szatan im to podpowiada .Robia to tak by reszta sie nie zorientowała że to rozbój w biały dzień .

  A włąściwy Król ,Chrystus Król , Król Miłośc Prawda Sprawiedliwośc wskazuje cały czas droge prawdy miłości sprawiedliwości która wskazuje drogowskaz KOCHAJ BOGA .
  Kto nia idzie ?

  W Rozmodlonym Narodzie Polskim ,wybranym do współpracy z Chrystusem Królem, aby podążać Jego droga do Jego celu, co sie dzieje ?

  Od szczytów władzy jest opanowany i osaczony przez przedstawicieli na usługach piekłą z upadłego narodu żydowskiego .
  I na tych stanowiskach robia to, co im szatan zleca do wykonania . Blokuja to co chce osiągnąc Chrystus Król .
  Bo Chrystus Król wskazuje droge do Nieba ,
  a marionetki na usługach piekła czynią to, aby to szatan wykorzystując wolna wole człowieka uwłaszczył sie na tym co Chrystusa Króla własnościa jest .
  By uśpiony świat w letargu , w chwili przebudzenia OSTRZEŻENIA ,był w takiej sytuacji ,że już sie nie da nic zrobic w powrocie człowieka do Boga .Bo zostanie wessany przez piekło gdy przyjdzie Boża Sprawiedliwośc .

  Ale Wojownicy Modlitwy sa i walczą z szatanem wraz z Mateńka Królową i Chrystusem Królem i mówią stanowcze i zdecydowane NIE poczynaniom i zamiarom szatana .Dlatego szatan nie może zrealizowac swojego planu tak jakby chciał . Bo nie uporał sie z tymi którzy go blokuja , a wprowadzaja Boże działanie w wymiar materii.
  Przez to że Wojownicy Modlitwy sa , to szatan nie może przejść do następnego etapu totalnego podstępnego zniewolenia .Mimo iż ma juz w garsci przywódców świeckich i duchownych nie może zrealizować swoich planów , bo Wojownicy Modlitwy trwają jak mur , jak beton , którego nie jest w stanie ruszyć pokusą podstępem oszustwem żaden sługus szatana i skłonic żeby poszedł jego drogą , żeby przyjął taką zasadę, że sprawy materialne sa ważniejsze od spraw duchowych .Żeby przestawił tak myśłenie ,że trzeba realizowac swoje interesy , nie zwracac uwagi na oczekiwania Boga .

  Przecież od lat sługusy szatana czynią wszystko aby zniewolic ludzki mózg . Aby to swiatełko człowieka wierzącego znajdujące sie na czole przesunąc na pozycje koło ucha .Bo takim jest łatwiej manipulować .
  Czego sie oni nie imają , i wciąż maja nadzieje że sie im to uda .
  Ale nic im z tego nie wyjdzie , bo siła człowieka tkwi w sercu .I to serce powoduje to że światełko jest na czole .Gdy serce nalezy do Chrystusa króla , wówczas swiatełko jest na czole .
  Gdy wola wpuści do serca szatana działanie , wówczas światełko przesuwa sie w bok .
  Prawda jest jedna ,
  od strony swiata ziemskiego nie można zapanowac nad człowiekiem i zniewolic go tak, by odwrócił sie całkowicie od Boga .By przestał myśłeć o Bogu .

  Polubienie

 24. Halina K pisze:

  Na ten czas decydującej bitwy Chrystusa króla z szatanem juz jest wszystko przygotowane .

  Na tronie piotrowym zasiada człowiek , który ma swiatełko z boku głowy ,
  na stołki biskupów i kapłanów powychodzili ci którzy stracili wiare i maja swiatełko z boku głowy ,i dlatego nie widzą , nie rozumieją dobrze Bożej Prawdy , bo widzą wszystko w błędnym swietle .Dlatego źle prowadzą swoje owieczki .
  Bardzo wielu swieckich ma swiatełko z boku głowy bo utracili wiare .

  Więc jest pytanie gdzie jest front , linia która oddziela tych którzy swiadomie pracuja dla Chrystusa Królka od tych którzy pracuja dla szatana , dla których sprawy ciała sa ważniejsze niz sprawy Boże i ducha .

  ten ogrom niezorientowanych w temacie stanowia ci ni to ciepli , ni to zimni , jak ich okresla Chrystus Król w przekazach z Nieba .I zadaje pytanie ,,,,,, jak oni sie zachowaja ,,,,,, gdy wybrać trzeba ,czy wybiora Chrystusa Króla czy mamone .I wpadną w szatańską pułapke .

  Wszystko przed nami .
  Niechaj pełni sie Wola Chrystusa Króla teraz i zawsze .

  Polubienie

 25. Halina K pisze:

  Parodiujesz drogi człowieku….Cwaniaczysz .
  A co chcesz przez to osiągnąc .?
  Idz z Bogiem ,.
  Nie wchodzimy Ci w droge i Ty pozostań na polu neutralnym ,,,,,
  Taka jest zasada dobrosąsiedzka .
  Widać że mało wiesz mało rozumiesz a mędrca chcesz zgrywać i na stołek wybraństwa chcesz wyjśc .
  Za wysokie progi jak na Twoje skromne nogi .

  Niechaj Cie Bóg błogosławi i wesprze na drodze zycia ,

  Polubienie

 26. Gosia 3 pisze:

  MARIUSZKU! przynajmniej na razie nie usuwaj tych wpisów bo one tylko świadczą o tym że nasze orędzia są prawdziwe. Pokażmy wszystkim jak diabeł się wścieka. Tylko głupcy wejdą w polemikę z tą osobą. Szatan wymyślił Prorokinię która mówi trochę prawdy a dalej łże jak Judasz.
  Marcinek! widzę że się trochę zachłysnął i to mnie bardzo zaniepokoiło. Ale każdy ma wolną wolę do końca, chyba że niektórzy oddali ją już Panu Bogu w Trójcy Świętej na zawsze.
  Sądzę , że ta osoba wykorzystała wpis Halinki, która uważa inaczej co do Intronizacji, ale widzę że Halinka się ocknęła, że sprowadziła pewnie niechcący na nasz blog szatana i się do tego odniosła.
  Mariuszku! tak nie wiadomo o co chodzi.
  Poproszę Cię w odpowiednim czasie abyś zablokował te wpisy a tak pokażmy wszystkim na co stać człowieka opętanego. Dla mądrych będzie to nauka a dla głupców pocieszenie w ich niecierpliwości. Bądźmy pokorni w oczekiwaniu na Przyjście Jezusa.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Gosiu, miałem to na myśli, że w każdej chwili może coś się wydarzyć i mieć miejsce Ostrzeżenie – jutro, za tydzień, za dwa tygodnie, za miesiąc…Tak w ogóle to co do tego co widnieje w komentarzu ”Głosu Boga”, to myślę, że spowiadać to trzeba się często i nie tylko wtedy kiedy rodzi się w nas uczucie powagi bliskości spełnienia się przepowiadanych wydarzeń. Prawdę mówiąc to już w zeszłym roku 2017 miało wszystko się wypełnić, i może też już wcześniej, ale wszystko zostało przesunięte w czasie. Może ten rok?

   Pozdrawiam.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Witaj Marcinie! nie wiem czy zdążyłeś przeczytać ten przekaz lub 2 przekazy jakie były skierowane bezpośrednio do Ciebie ( Mariusz szybko usunął z blogu a uważam że na jakiś czas powinny tutaj pozostać aby inni mogli zauważyć to diabelstwo że naprawdę istnieje i wprost już atakuje nas wściekle).
    Jak dla mnie jest to ta sama osoba , która chce nas podzielić i zniszczyć nasz blog. Gdzie była ta Prorokini przez te wszystkie lata. To nie miała wtedy przekazów? Dla mnie albo opętanie, albo schizofrenia albo inny ciężki przypadek. Wydaje mi się jednak że to pierwsze. Posługuje się niby miłością do bliźniego ale ja jestem jej osobistym atakiem bo przekazuję Wam przesłania i układam modlitwy.
    Czy Ty Marcinie tego nie zauważasz?
    Wg mnie szuka różnych sposobów aby zniszczyć nasz blog .
    A TY Marcinie bądź cierpliwy i nie podważaj tego że nic się nie wypełniło w 2017 roku. Wele było wydarzeń w Kościele Świętym i wszytko postępuje etapami a nie jednego dnia. I nie możesz wszystkiego sprowadzać do Ostrzeżenia. Bo to też jeszcze nie koniec ale dla niektórych może być ten dzień Radością i Szczęściem a dla niektórych przekleństwem.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Możliwe, że to jedna i ta sama osoba jak piszesz i chce nas tutaj poróżnić na blogu. Tak, to prawda – jestem niecierpliwy w oczekiwaniu na to co ma się wypełnić…bo już nie chcę tak dalej iść przez życie jak teraz. Beznadzieja. Chciałbym aby już Pan Jezus powrócił w Chwale.

    Pozdrawiam.

    Polubienie

 27. Halina K pisze:

  Szatan powiedział że przez egoizm pychę kłamstwo, przez miłosć własną zwycięzy człowieka i swiat .
  I jest pytanie gdzie tego szatańskiego działania nie ma .Jest wszędobylska szatańska zaraza , która niszczy ofiarną prawdziwą szczerą Miłośc Chrystusa .

  Na XX wiek przygotowano nam kłamstwo za kłamstwem by wepchnąc wymiar człowieka w iluzję .
  I tak wymyśłił Darwin że wszystko w świecie dzieje sie przez ewolucję , bez kontroli z świata duchowego ,Ze człowiek pochodzi od małpy itd .
  Że świat powstał na wskutek wybuchu i zaczął sie kształtowac od początku w takiej formie jaka istnieje,
  A ostatnio że Kościół Katolicki jest przestępczy bo straszy ludzi że jest szatan ,piekło ,grzech i kara .A to wywołuje stres .

  A jak sie to ma do odkryć XXI wieku
  Odkrycia HEKSA dowodzą, że wszystko rozpoczyna sie od malutkiego punktu ,od przyłożenia palca przez Stwórcę z świata duchowego , i od tego punktu rozpoczyna wzrastanie tego co z Woli Jego miało powstać i ukształtować sie .I to jest prawda .
  Genetycy doszli do wniosku że ewolucja nie jest mozliwa . Bo pieska zawsze będzie rodzic pieski , a kotka kotki , małpa małpki , itd .I to jest prawda
  Także teoria Darwina została obalona pod każdym względem , tylko naukowcy z powodu tego że im płacą dalej nauczaja nieprawdy tych, którzy chca wzgłębiać wiedzę by nie doszli do całkowitej prawdy ..

  Ponieważ w XX wieku szatan miał całkowita władzę nad człowiekiem i swiatem , więc wylęgarnia kłamstw , oraz upadku moralnego była w pełni .Bo działanie szatana usypiało w letargu i prowadziło , porywało wszystkich, którzy ulegli pokusie-modzie-nowości na drogę upadku i pogrążania sie w haosie .
  Na świat rozlał sie błąd Rosji , która rozpoczęła walke z Bogiem , prawdą oraz prawem .
  Nastał XXI wiek i zaczyna PRAWDA wznosić sie .
  Zaczynają sie budzić ci, których dotyka Mateńka Maryja i zachęca do świadomego podporządkowania sie Woli Boga i rozpoczęcia walki z szatanem .
  Przez Maryje na całym świecie jest mobilizowana Armia Wojowników Modlitwy , by u stóp Chrystusa Króla stoczyc decydujący bój o to, by wymiar człowieka był uwolniony spod wpływu obecności działania szatana .
  Wojownicy Modlitwy nie wpuszczaja szatana w to co ich własnościa jest .
  Otaczają wszystko modlitwa i miłością i chca aby w tym panował Chrystus Król i Mateńka Królowa Współodkupicielka .
  Z przekazów z Nieba wiemy że jesteśmy o krok
  przed przyjściem Zwycięskiego Chrystusa Króla ,
  przed wylaniem Ducha św ,
  przed oświeceniem sumień ,
  przed przyjściem Bożej Sprawiedliwości .

  Zadaję sobie pytanie co będzie gdy przyjdzie Boża Sprawiedliwośc i w jaki sposób będzie uporządkowywała wszystko .
  Z logicznego punktu widzenia, jako pierwsze zrobi segregacje , to co jest miłościa otoczone , zostaje włączone w skład Królestwa Niebieskiego .
  A to co nie jest miłościa otoczone jest usuwane , bo nie ma prawa przebywac w tym co jest własnościa Chrytusa Króla .A więc szatana i to co zniewolił , co odciął od Boga .
  Ale Wojownicy Modlitwy otaczali modlitwa i miłościa każdego człowieka i cały świat , więc będzie dylemat , czy będzie kierowane do piekła to co szatanowi służyło , czy będzie właćzane w skład Nieba to co jest otoczone modlitwa i miłoscia przez pracujących dla Chrystusa Króla .
  .Boża Sprawiedliwośc postąpi sprawiedliwie .
  Gdy na pierwszy rzut będzie to uporządkowane , to później będa podejmowane następne czynności aż do uzyskania stanu, który zadowoli Boga Wszechmogącego w Trójcy św . .
  Ale te czynności oddzielenia szatana od człowieka i swiata w pierwszej kolejności nastąpią .
  Pan Jezus w orędziach mówił że On kocha każdego człowieka , że jeżeli straciłby chociaż jednego którego kocha , to będzie bardzo cierpiał .I mówił że Wojownicy Modlitwy będa walczyc jak lwy o to co Jego jest , by ludzie nie wpadali do piekłą tak jakby szatan tego chciał .
  I teraz od nas Wojowników Modlitwy zależy ile otoczyliśmy modlitwa i miłościa .
  Bo wszystko to będzie miało szansę należec do Królestwa Niebieskiego i wraz z Chrystusem Królem budowaćJego Królestwo Miłości na Ziemi .
  Od naszej pracy zależeć będzie, czy Duch św podczas Jego wylania wpłynie do każdego serca po tej nici miłości , która wypływa z naszych serc , mimo iż szatan zrobił blokady aby nie doszło .
  Jesteśmy o krok od interwencji Boga w sprawy człowieka i świata .
  Utrzymaliśmy PRZYCZÓŁEK do którego moża przyjśc Chrystus Król i9 z tego miejsca wychodząc może odzyskac wszystko to ,co chciał sobie przywłaszczyc oszust złodziej kłąmca pasożyt przeklęty szatan .
  W przekazach Maryja prosiła , aby tu na Ziemi był utrzymany przyczółek , by istniało miejsce do którego On Zwycięski Król będzie mógł przyjść i dokończyc Dzieła swego .
  Czy dobrze żesmy sie przygotowali do tego co przychodzi ?
  Czas pokaże .
  Chrystus Wodzem , Chrystusa Królem Chrystus Władcą nam .
  Niechaj pełni sie Wola Jego teraz i zawsze aż na wieki wieków Amen .

  Polubienie

 28. Gosia 3 pisze:

  PRZYJDŹ NA GODZINĘ PUSTYNI – DOPÓKI JEST TO JESZCZE MOŻLIWE, GODZINĘ ADORACJI – GODZINĘ UWIELBIANIA BOGA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.
  OTO WOŁANIE OJCA PELANOWSKIEGO W POWYŻSZYM VIDEO.
  NAPRAWDĘ WARTO POSŁUCHAĆ , OJCIEC PORUSZA BARDZO WAŻNE PROBLEMY KTÓRE DZIEJĄ SIĘ OBECNIE W KOŚCIELE.

  Polubienie

 29. Gosia 3 pisze:

  Berlin: Polka zamordowana przez męża na oczach dzieci
  dzisiaj 14:14

  Patrycja F. została zamordowana przez swojego męża Ahmeda T. – jak informuje niemiecka gazeta „B.Z.”.
  Ahmed T. został zatrzymany przez policję Foto: Shutterstock
  Ahmed T. został zatrzymany przez policję
  32
  ‹ wróć

  Do zbrodni doszło w czwartek, przed 20.30. 32-letnia kobieta została zaatakowana nożem i zmarła na miejscu. W sprawie zatrzymano męża kobiety 39-letniego Ahmeda T. W chwili zabójstwa w mieszkaniu była czwórka dzieci pary w wieku od 2 do 11 lat.

  Według wstępnych ustaleń, Patrycja T. chciała się rozwieść z mężem. Ahmed T. był wielokrotnie karany, a żonie groził wielokrotnie. Cztery godziny przed zbrodnią policja interweniowała w mieszkaniu małżeństwa, gdyż T. miał grozić żonie, że „wytnie jej mózg”. Wówczas mężczyzna uciekł z mieszkania.
  Źródło: „B.Z.”

  Polubienie

 30. Gosia 3 pisze:

  Teraz mi przyszło do głowy , że oni może celowo o 1 godz przesuwają czas abyśmy nie odmawiali o prawidłowej godzinie Koronki i Anioł Pański. Może ktoś pamięta w którym roku po raz pierwszy zmieniono czas o jedną godzinę i jaka jest teraz prawidłowo od zarania godzina na zegarze?

  Polubienie

 31. Gosia 3 pisze:

  Udało mi się znaleźć historię wdrożenia tego czasu. Teraz się śmieję jak przeczytałam kiedy pierwszy raz to zrobiono. 🙂 Jeszcze w tym 1917 roku nie żyłam przecież na świecie.

  Mateusz Ługowik – piątek, 6 października 2017
  Czas letni w Polsce – historia wdrożenia

  Polacy po raz pierwszy przesunęli wskazówki swoich zegarków o godzinę do przodu w 1917 roku. Stało się to 6 kwietnia. Wtedy to zmieniono godzinę z 2:00 na 3:00, czyli wyglądało to tak samo, jak obecnie. Odwołanie czasu letniego nastąpiło 17 września. Nie oznacza to bynajmniej, że od tamtego wydarzenia mieszkańcy naszego kraju robili to każdego kolejnego roku. Zmiana czasu była stosowana jeszcze w 1918, 1919 i 1922 roku, a potem nastąpiła długa przerwa.

  Kolejne przejście z czasu zimowego na letni i z powrotem miało miejsce podczas okupacji hitlerowskiej. Odbywało się to w takich samych dniach jak w Rzeszy Niemieckiej. Po II Wojnie Światowej czas letni obowiązywał w latach 1946-49, 1957-64 oraz, za sprawą władzy komunistycznej, od 1977 roku. Według wielu źródeł od tego czasu była tylko jedna pauza. Chodzi tu o rok 1982, w którym wprowadzenie czasu letniego miało być zawieszone ze względu na wprowadzenie stanu wojennego. Okazuje się jednak, że to nieprawda i żadnej przerwy nie było. Najlepiej świadczy o tym Zarządzenie nr 4 Prezesa Rady Ministrów dotyczące wprowadzenia czasu letniego i zimowego w 1982 roku. Zostało ono wystosowane przez ówczesnego premiera gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego. Możecie je zobaczyć poniżej.
  czas letni 1982
  źródło: Internetowy System Aktów Prawnych
  Co na to Polacy?

  Historia wprowadzenia zmiany czasu w poszczególnych krajach pokazuje, że ich mieszkańcy nie byli specjalnie zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Podobną postawę przyjęli Polacy. Pierwszym z powodów było to, że w ciągu roku doszły dwie nowe daty, które należało zapamiętać. Było więc to nieco kłopotliwe. Dodatkowo kilkadziesiąt lat temu nie było urządzeń, które same cofały bądź przesuwały do przodu pokazywaną godzinę. W dobie smartfonów i komputerów mało kto posiada dzisiaj zegarki ze wskazówkami. Kiedyś sytuacja była odmienna. Najbardziej niezadowoleni z wprowadzenia zmiany czasu mogli być właściciele sklepów z zegarami. Szczególnie gdy przy okazji byli też śpiochami. To właśnie fakt, że Polacy będą spać o godzinę krócej, był największym źródłem niezadowolenia z wprowadzenia przejściowego czasu letniego.
  Kto decyduje o tym, kiedy przesuwamy wskazówki?

  W Polsce zmiany czasu zimowego i letniego regulowane są rozporządzeniem Premiera, czyli Prezesa Rady Ministrów. Chociaż jest ono wydawane co roku już od dłuższego czasu nic się w tej kwestii nie zmienia.
  Zmiana czasu w 2017 i 2018 roku – kiedy przestawiamy zegarki
  Zmiana czasu w 2017 i 2018 roku – kiedy przestawiamy zegarki?
  Kiedy dokładnie przestawimy zegarki?

  Większość z nas ma już wbite w głowę, że na czas letni przechodzimy w ostatnią niedzielę marca, a powrót do czasu zimowego zwanego także astronomicznym odbywa się w pod koniec października. Czy jednak zawsze tak było? Odpowiedź jest krótka i brzmi: nie. Zmiana czasu na letni w Polsce nie zawsze była wprowadzana w końcówce marca i odwoływana podczas ostatniej niedzieli października. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia dopiero od 1996 roku. Co prawda zmiana na czas letni następowała w ostatnią niedzielę marca już od 1981 roku (i raz w 1958), ale powrót do czasu zimowego aż do 1995 roku odbywał się w ostatnią niedzielę września, a nie października.
  1980

  Na potwierdzenie tego, że kiedyś było inaczej, wystarczy przywołać, chociażby rok 1980. Wtedy to wskazówki zegarów zostały przesunięte o godzinę do przodu już na początku kwietnia, dokładnie szóstego dnia tego miesiąca. Była to pierwsza niedziela. Powrót do czasu zimowego nastąpił w ostatnią niedzielę września, dokładnie 28 września. W 1980 zmiana czasu odbywała się również w innych godzinach. Było to odpowiednio z godziny 1:00 na 2:00 i 2:00 na 1:00. Ktoś może powiedzieć, że różnica w stosunku do tego, jak obecnie wprowadzamy czas letni, nie jest jakaś ogromna. Zgadzamy się w tym. Jak się jednak okazuje, bywały także większe rozbieżności.
  1957

  W 1957 roku czas letni wdrożono dopiero 2 czerwca, a więc w pierwszą niedzielę tego miesiąca. Powrót do czasu zimowego nastąpił 29 września.

  Polubienie

 32. Gosia 3 pisze:

  Czy ja dobrze zrozumiałam że teraz o obecnej godz. 16 jest tak naprawdę 15 czyli godzina Miłosierdzia Bożego. Wiecie co sprawdziłam na zegarku, którego dawno nie nosiłam i na nim jest godz. 15:08. 🙂

  Polubienie

 33. Gosia 3 pisze:

  Wydaje mi się że to co wstawiłam przed i po Koronce ma sens i dlatego tutaj przekleję bo jutro zniknie spod Słowa Bożego:
  Gosia 3 pisze:
  21 kwietnia 2018 o 13:23

  W ostatni czwartek w nocy przed pójściem na Adorację Najświętszego Sakramentu usłyszałam:
  „DLA WAS ZNAK W SOBOTĘ O GODZ. 15 ”
  Niestety daty nie znam i nie wiem czy ten znak dla nas wszystkich.
  Z Panem Bogiem i Maryją.

  Polubienie

 34. Gosia 3 pisze:

  KOCHANI CO WY O TYM SĄDZICIE CZY KTOŚ MA DO TEGO PRAWO ABY ZMIENIAĆ CZAS PANA BOGA?

  Polubienie

  • Halina K pisze:

   Człowiek sie nie pyta czy może zmienic czas , czy może powiedziec Bogu NIE.
   Człowiek robi to co chce , bo ma wolna wolę .I może realizować nawet to, co zleca mu szatan .
   Dlatego droga którą podąża nie jest ta, która wyznaczył Bóg Ojciec .
   A wszystko dlatego, że szatan na wszystkie sposoby chce wprowadzic człowieka na droge potępienia , na ta ,która on podąża czyli do piekła .I osaczony człowiek w swojej naiwności potulnie za nim podąża .
   Wiele zaparcia w sobie musi miec człowiek, aby wytrwac na Bożej drodze ,mimo przeciwnosci i pokus szatana .Tylko Swiętym sie to udało . Bo zrezygnowali z drogi osiągnięc dla ciała , a wytrwali na drodze, którą miał przebyc duch .
   Trudno byłoby sie utrzymac na tej Bożej drodze bez pomocnej Dłoni Maryji i Chrystusa Króla .
   Miejmy nadzieje że dotrwamy do tego czasu ,że sprawy ducha będa ważniejsze niż sprawy ciała .
   A wówczas bedzie pełniona Wola Boga , nie szatana .
   wówczas człowiek będzie podążał Boża droga do Bożego celu .

   Chryste Królu proszę udziel namm łaski pomocy i wytrwałości , abyśmy zdołali wszystko dostosować do Twoich wskazań .By świat ziemski stawał sie lustrzanym odbiciem Twoich pragnień życzeń oczekiwań .

   Polubienie

 35. Gosia 3 pisze:

  Popatrzcie! ja to usłyszałam w czwartek w nocy i tak się wahałam czy Wam o tym napisać. Ja Gosia 3, sama oczekiwałam że może jakiś znak na Niebie pojawi się dzisiaj o 15 lub coś innego ( pomimo że znam mniej więcej dzień Radości i Szczęścia i to by sie nie zgadzało z tym że dzisiaj ma być Krzyż przed Ostrzeżeniem) i w ostatniej chwili postanowiłam Wam to przekazać bo jestem pomimo tego co mi Pan Bóg daje wciąż niedowiarkiem ale boję się tego nie przekazać , bo boję się Pana Boga. I teraz proszę zauważyć ja dokładnie o prawidłowej 15 ( a była obecna 16) doznałam olśnienia o tej przesuwanej godzinie. I natychmiast o tym napisałam Wam .
  I jestem więcej niż pewna że Pan Bóg pragnie byśmy modlili się o prawidłowej godz bo w tej godzinie z Nieba spływają łaski . Komuś może wydawać się to bez znaczenia i śmieszne ale Pan Bóg błahymi sprawami się nie zajmuje – wiedzcie o tym Kochani. Przynajmniej ja od pojutrze ( bo jutro po ludzku o tej godz. nie mogę) będę się modliła o 16 obecnego czasu . Prosiłabym Mariuszka aby tak wstawiał Koronkę ale jeśli tak nie może to niech wstawia o tej co dotychczas ale wydaje mi się że Bóg oczekuje tego od Was wszystkich żebyśmy jednak modlili się o 16 obecnego czasu. Pan Jezus kazał mi napisać 2 list do ks. Natanka a ja wciąż się ociągam i odkładam . Wiem , że to powinnam zrobić. Któregoś dnia co ja się oszukałam tego poprzedniego bo mam go wysłać jeszcze raz i coś jeszcze dopisać. Pomódlcie się za mnie żebym się w końcu zmobilizowała bo brakuje mi siły. A wiem że Pan Bóg mnie ze wszystkiego surowo rozliczy.
  JEZU UFAM TOBIE!

  Polubienie

  • Halina K pisze:

   Do ks Natanka pisac można , ale czy on przeczyta , to inna sprawa .
   Kiedyś słyszałam , że on wyrzuca wszystkie listy od osób widzących i mówiących że maja kontakt z Niebem .
   On sie trzyma p Agnieszki i z nia sciśle współpracuje .
   Niczym innym sie nie zajmuje .
   Życzę powodzenia .
   teraz podobno ma sztab ludzi którzy mu pomagaja , dlatego może byc większa szansa na zajęcie sie poruszaną sprawą.
   Albo list przechodząc przez cenzurę w sekretariacie nigdy nie dotrze do adresata .
   Wszystko zdarzyć sie może .

   Polubienie

  • Mateusz pisze:

   No tak z ta godziną to rzeczywiście namieszali. Tylko dlaczego Bóg nam dopiero teraz zwrócił na to uwagę kiedy jesteśmy blisko Ostrzeżenia a nie np 2 lata temu?
   Może dlatego że Ostrzeżenie czyli akt miłosierdzia będzie właśnie w godzinie miłosierdzia czyli faktycznie o 16 naszego czasu i mamy o tym wiedzieć.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Mateuszu! tego to ja nie wiem i bardzo możliwe że może to się wydarzyć np o 17:17 a u nas na zegarach będzie 18:17.bo to będzie prawdziwy czas Pana Boga lub tak jak napisałeś o 16 w Godzinę Miłosierdzia ( bardziej prawdopodobne że Krzyż się o tej godzinie pojawi). To nasze jak zwykle gdybanie.
    Jak się zapytałam Pana Jezusa czy to w tą sobotą to potwierdził ale o tym wam już nie pisałam.
    Zastanawiałam się dlaczego Pan Jezus nie zwrócił uwagi o tym Św Faustynie i teraz zamieszczę wam fragment artykułu nt historii wprowadzenia przesuniętego czasu w Polsce.
    „Polacy po raz pierwszy przesunęli wskazówki swoich zegarków o godzinę do przodu w 1917 roku. Stało się to 6 kwietnia. Wtedy to zmieniono godzinę z 2:00 na 3:00, czyli wyglądało to tak samo, jak obecnie. Odwołanie czasu letniego nastąpiło 17 września. Nie oznacza to bynajmniej, że od tamtego wydarzenia mieszkańcy naszego kraju robili to każdego kolejnego roku. Zmiana czasu była stosowana jeszcze w 1918, 1919 i 1922 roku, a potem nastąpiła długa przerwa.

    Kolejne przejście z czasu zimowego na letni i z powrotem miało miejsce podczas okupacji hitlerowskiej. Odbywało się to w takich samych dniach jak w Rzeszy Niemieckiej. Po II Wojnie Światowej czas letni obowiązywał w latach 1946-49, 1957-64 oraz, za sprawą władzy komunistycznej, od 1977 roku. ”

    A więc w czasie kiedy żyła Św Faustyna była przerwa i czas był taki jaki ustanowił Pan Bóg a więc nie było potrzeby aby Pan Jezus jej o tym mówił.
    Dlatego na pewno ma to jakieś znaczenie co przekazał nam dzisiaj Pan Bóg pod natchnieniem Ducha Świętego. Ja jak napisałam będę się modliła w godzinie Łaski ustanowionej przez Pana Boga a nie człowieka.

    Polubienie

 36. Gosia 3 pisze:

  Jeszcze Kochani! nie chcę nikogo skrzywdzić i ten znak przedyskutuje z kapłanem i wtedy tak zrobimy jak on rozezna a nie ja. I wtedy Was poinformuję o której mamy się modlić.
  Wszytko zrobię jak Kapłan postanowi.
  Szczęść Boże!

  Polubienie

 37. Mateusz pisze:

  Nie jestem przekonany czy powinniśmy zmieniać godziny modlitwy koronką. Trzeba zwrócić uwagę że MBM otrzymała orędzia mówiące żeby modlić się o godz 15. W Irlandii funkcjonuje podział na czas letni i czas zimowy tak jak u nas. Pan Jezus podał te orędzia w obu strefach i w obu przypadkach mówił o godz 15 a nie kazał np w czasie letnim modlić się o 16.
  Po drugie w Irlandii jest czas cofnięty o 1 godz w porównaniu do naszego. Idąc tym tokiem rozumowania to my zawsze powinniśmy się modlić o godz 16.
  Wydaje mi się że to jest taki uniwersalny czas ta godz 15 przynajmniej dla Europy bo by się zrobił duży chaos.
  A oto kilka wybranych fragmentów orędzii MBM, zarówno z czasu letniego jak i zimowego.

  13.11.2010, 03:00
  Proszę was wszystkich, którzy nie wierzycie, że to Ja kontaktuję się z Ludzkością, błagam, abyście się modlili do Mojego Najświętszego Serca. Módlcie się Koronką do Mojego Miłosierdzia Bożego codziennie o godzinie 15.

  30.04.2011, 20:45
  Módlcie się, módlcie się każdego dnia o godzinie piętnastej Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, a możecie uratować świat.

  07.10.2011, 21:45
  Jeśli modlicie się codziennie o godzinie piętnastej Koronką do Bożego Miłosierdzia, będę interwenio-wać w chwili śmierci w waszym imieniu, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami, i okażę wam Moje Miłosierdzie.

  03.06.2012 15:30
  Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów najczęściej jak możecie, aby odmówić Moją Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.

  Polubienie

 38. Gosia 3 pisze:

  Mateuszu! spokojnie , napisałam przecież drugi komentarz na ten temat.
  pomyślałam też że zanim chociażby w Polsce wszyscy by się dowiedzieli o tym to musiałby minąć trochę czasu. A nie będziemy przecież działać wbrew Kościołowi Świętemu. Moja reakcja była impulsywna bo uświadomiłam sobie jak Bóg jest obrażany i to na każdym kroku. Czyli co to Bóg ma się dostosować do czasu przesuniętego czy my powinniśmy dostosować się do czasu wyznaczonego przez Boga na godzinę Miłosierdzia. Wiadomo, że żyjemy w różnych strefach czasowych i nigdy nie będziemy odmawiać o jednej porze bo gdy u nas 15 to USA dopiero się budzi ale chodzi o to że należałoby w danym kraju modlić się o prawidłowej godzinie.. Tutaj chodzi o to , że to człowiek narobił bałaganu nawet czas. który ustanowił Pan Bóg dla świata to przesuwa.
  Uważam , że co Bóg ustanowił człowiek nie powinien zmieniać.
  Ja Wam powiedziałam że nasze przesłania są kontynuacją orędzi MBM tylko że są bardziej skierowane i przeznaczone dla Polski i być może że kiedyś ten przekaz Kościół Polski może też weźmie pod uwagę a może czas już nie będzie przesuwany bo dla mnie to głupota i nie będzie to nam potrzebne. Ale przyznam , że kiedy teraz zacznę się modlić Koronkę to niestety przeproszę Pana Boga za przesuniętą godzinę Miłosierdzia Bożego. To że Marii BM Pan Bóg tego nie powiedział ale powiedział że jeszcze coś będzie mówił przez innych. Czy tak powiedział czy ja się mylę?
  Wydaje mi się że to nie przypadek ale jednak to stało się nie bez powodu a może Pan Jezus nam to lepiej wyjaśni już nie długo. Bądźmy pokorni i nic nie róbmy samowolnie. OK?

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Na pewno powinna być godzina miłosierdzia ustalona według czasu w danym kraju. Ale cóż za św Jana Pawła 2 tego nie zrobiono, za Benedykta XVI także więc teraz nie ma co na to liczyć. Chyba że po Ostrzeżeniu które może być właśnie w godzinie miłosierdzia( albo krzyż się ukaże tak jak piszesz) w tym samym czasie i w każdym kraju będzie inna godzina.Tak czy inaczej wydaje mi się to wcale nie znaczy że Bóg nie zsyła łask o tej 15 godz, ale na pewno było by ich więcej gdyby godzina była prawidłowa w każdym kraju.To na pewno Boga obraża i aż dziwne że hierarchia kościelna tego nie dotąd nie zauważyła Pozdrawiam.

   Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Kiedyś ktoś (chyba Powiew ze Wschodu) pisał o tym na Królowej Pokoju,że odmawiamy Anioł Pański i Koronkę nie o tej godzinie co trzeba jak czas jest zmieniany.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Możliwe że tak jest. Myślę jednak, tak samo jak Mateusz wcześniej napisał, że Pan Bóg jednak wysłuchuje modlitw, w których ludzie modlą się w dotychczasowych godzinach, tak jak do tej pory.
    Możliwe też że Panu Jezusowi nie podobają się takie wszelakie zmiany czasu. No ale zważmy też na to, co mieliby powiedzieć osoby modlące się ale żyjący w krajach gdzie obowiązują inne strefy czasowe. Wtedy powstałby wielki chaos. Może po Ostrzeżeniu to się w jakiś sposób zmieni jak Pan Jezus sam wtedy nam zwróci na to uwagę. Póki co do Ostrzeżenia myślę, że powinniśmy modlić się w tych godzinach w których modlimy się obecnie. Poczekajmy do Ostrzeżenia.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s