Panowanie Antychrysta – cz. 1 i 2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

43 odpowiedzi na „Panowanie Antychrysta – cz. 1 i 2

 1. Szafirek pisze:

  23 lutego
  Święty Polikarp, biskup i męczennik

  Polikarp należy do Ojców Apostolskich. Mianem tym od XVII w. określa się świętych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich i przekazali nam pewne treści pochodzące od Apostołów. Ojcowie ci są bezpośrednim łącznikiem pomiędzy uczniami Chrystusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. Do Ojców tych zwykło się zaliczać wśród innych: św. Klemensa I Rzymskiego, papieża (+ 97), św. Ignacego z Antiochii (+ 110-117), św. Papiasza (w. II) i św. Polikarpa (+ ok. 156). Od Ojców Apostolskich należy odróżnić Ojców Kościoła, czyli tych świętych, którzy żyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, a swoją wiedzą i pismami przyczynili się do wyjaśnienia wiary i jej obrony przeciwko błędom. Jako datę graniczną dla Ojców Kościoła na Zachodzie zwykło się podawać rok 636, czyli śmierć św. Izydora z Sewilli, a na Wschodzie rok ok. 749, czyli śmierć św. Jana Damasceńskiego. Od Ojców Kościoła odróżniamy wreszcie doktorów Kościoła, którzy żyli w różnych czasach, a wyróżniali się niezwykłą wiedzą i obroną wiary.

  Święty Polikarp Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. Tertulian i św. Hieronim przekazali nam informację, że św. Jan Apostoł ustanowił swojego ucznia, Polikarpa, biskupem w Smyrnie (dzisiejszy Izmir), w Małej Azji. Około roku 107 św. Ignacy z Antiochii napisał piękny list do Polikarpa, kiedy był wieziony okrętem do Rzymu, by tam ponieść śmierć męczeńską, i zatrzymał się w Troadzie. W liście tym Ignacy oddaje Polikarpowi najwyższe pochwały, kiedy go nazywa dobrym pasterzem, niezłomnym w wierze i mężnym atletą Chrystusa. Takim przedstawiają go wszystkie świadectwa. Wiemy, że ok. 155 r. Polikarp przybył do Rzymu, by z papieżem Anicetem prowadzić rozmowy ustalające termin obchodzenia Wielkanocy. Świadczy to o wysokiej pozycji biskupa Smyrny.
  Według relacji pierwszego historyka Kościoła, Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej, Polikarp miał rządzić Kościołem w Smyrnie przez około 60 lat i ukoronować życie śmiercią męczeńską. Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów, jak też zwyczajów. Oskarżono go przed namiestnikiem (prokonsulem) rzymskim, Stacjuszem Kodratosem. Na oskarżenia Polikarp odpowiedział: „Osiemdziesiąt sześć lat służę Chrystusowi, nigdy nie wyrządził mi krzywdy, jakżebym mógł bluźnić memu Królowi i Zbawcy?” Kiedy zaś sędzia groził Świętemu, że go każe spalić żywcem, Polikarp odparł: „Ogniem grozisz, który płonie przez chwilę i wkrótce zgaśnie, bo nie znasz ognia sądu, który przyjdzie, i kary wiecznej”. Stacjusz skazał Polikarpa na śmierć przez spalenie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały się imać męczennika, zginął od pchnięcia puginałem. Działo się to na stadionie w Smyrnie 22 lutego, najprawdopodobniej w 156 r., choć podaje się okres pomiędzy rokiem 155 a 169. Polikarp pozostawił po sobie cenny list do Filipian – świadectwo tradycji apostolskiej. Innym ważnym pomnikiem literatury starochrześcijańskiej jest opis jego męki (Martyrium Policarpi).

  W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-23a.php3

  23 lutego – bł. Izabela Francuska, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-23b.php3
  23 lutego – bł. Stefan Wincenty Frelichowski, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-23c.php3

  Polubienie

 2. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 22 lutego 2019 r
  Umiłowane dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci, dziękuję wam, że zgromadziliście się razem w modlitwie, jako prawdziwi Apostołowie. Dzieci, zebrałem was tutaj, abyście mogli zobaczyć i modlić się za moje łzy, a moje serce zadrżało z bólu. Wkrótce kara spadnie na Kościół, kara, której nie można odłożyć, aby grzech mógł zostać zniszczony, zbyt wielka pycha i duma zrujnowały moje ukochane dzieci. Pan nie chce teologów, ale pasterzy, którzy przyjmują dusze z miłością i czułością, kochając ich i prowadząc ich do światła i nie pozwalając im zejść z nimi w ciemność. Dzieci, módlcie się tak bardzo, aby kara mogła zostać złagodzona. Módlcie się za Amerykę. Teraz, błogosławię cię w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen „

  Polubienie

 3. mariusz2015 pisze:

  Arka Braterstwa

  Polubienie

 4. mariusz2015 pisze:

  Jan Paweł II o Antychryście

  Polubienie

 5. Mateusz pisze:

  07.08.2013

  Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości od-kąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.
  Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprze-stanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu krajach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.
  Wtedy będzie wydawało się, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią łącząc się z głównymi bankami światowymi, stworzy nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce nowe monstrum zostanie utwo-rzone w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspa-
  niałych informacji, z których ludzie będą korzystać pod każdym względem, poczynając od miejsc pra-cy, a kończąc na domach, w których mieszkają i żywności, którą karmią swoje rodziny.
  Wszelka chwała otoczy antychrysta. Wtedy on wraz z fałszywym prorokiem utworzą powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione, jako największa humanitarna inicjatywa. Świat przy-klaśnie temu nowemu Babilonowi i w wielkim zgiełku wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum.
  Wszystkim będą mówili, że ten nowy Babilon ma wychwalać tego wspaniałego, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy przy pomocy tego bogactwa, co będzie się wylewało z jego podłych ust.
  Kiedy to będzie się działo, Ręka Mojej interwencji zawróci świat na jego osi. Ja nie zamierzam stać bezczynnie bez ostrzeżenia Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, któ-rzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.
  Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki – będzie to poprzez umyślne skażenie Ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą zło niczego nie podej-rzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.
  Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, gdyż będzie ono krótkie. Moja Miłość jest wielka dla was wszystkich, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara wielka.
  Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychry-sta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.
  Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem w każdym momencie i modlić się, aby Sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.
  Moja Wola zostanie wypełniona.
  Nic nie może powstrzymać, ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie Panował w Pokoju.
  Wasz Ukochany Ojciec

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  Czy ktoś może mi pomóc i przypomnieć czy ja także opublikowałam wcześniej przesłanie w którym Pan Jezus mówi o tym że Franciszek umrze i z martwych wstanie ale to będzie pochodziło od złego ducha.

  Polubienie

 7. Mateusz pisze:

  To było w orędziach do MBM

  Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud
  czwartek, 25 lipca 2013 roku, godz. 18.52

  Moje dziecko, jest ważne, aby Moje dzieci nie traciły odwagi w obliczu bólu, z jakim będą musiały się zmierzyć, gdy Kościół Mojego Syna zostanie wyrzucony na dzikie pustkowie.

  Jestem Niewiastą z Księgi Apokalipsy, obleczoną w słońce, która porodziła Dziecię. Tym Dziecięciem jest Jezus. Mistyczne Ciało Mojego Syna, Jezusa, to Jego Kościół na ziemi. Kościół Mojego Syna jest okradany i niedługo Jego Ciała już w nim nie będzie. To spustoszenie złamie serca tym, którzy przestrzegają Nauczania Mojego Syna. Ci, którzy nie będą mieli się gdzie zwrócić, zobaczą, że zostali wypędzeni z budowli, w których do teraz przechowywana jest Najświętsza Eucharystia. Gdy jednak zostaną oni wyrzuceni i nie okaże się im wiele miłosierdzia, zostaną napełnieni Duchem Świętym. Oznacza to, że będą prowadzeni i będą nieustępliwie prowadzić Armię Reszty, która składa się z tych, którzy są wierni Bogu.

  Pozostali, ślepi na Prawdę, podążą za fałszywym prorokiem w zamęt. Ich serca zostaną oszukane, a wkrótce, gdy fałszywy prorok będzie już u wrót śmierci, będą szlochać. Ale potem będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud. Powiedzą, że jest obdarzony wielką, nadprzyrodzoną mocą z Nieba i upadną przed nim na twarze, by go adorować. Będzie kochany i uwielbiany przez tych, którzy nie widzą.

  Wkrótce pojawi się antychryst, a jego droga do sławy rozpocznie się w Jerozolimie. Gdy pojawi się publicznie, wszystko szybko się zmieni w Kościele Mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe zasady. Zostaną narzucone nowe relikwie, zmiany w szatach liturgicznych noszonych przez kapłanów i wiele nowych rozporządzeń. Początkowo ludzie powiedzą, że wszystkie te zmiany wynikają z konieczności bycia pokornym. Lecz podczas wprowadzania tej obrzydliwości do kościołów chrześcijańskich rozpocznie się prześladowanie. Zdobywając się na odwagę sprzeciwienia się tym satanistycznym rytuałom, zostaniecie uznani za heretyków – awanturników.

  Wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonnic i zwykłych ludzi zostanie ekskomunikowanych, jeśli nie zastosują się do nowych przepisów albo nie będą adorować fałszywego proroka. Na tym etapie musicie szukać miejsc schronienia, które zostaną utworzone, abyście mogli w pokoju czcić Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Księża nadal muszą sprawować sakramenty i udzielać Moim dzieciom Najświętszej Eucharystii.

  Nigdy nie wolno wam poddać się oszustwu, a będą nalegać, byście w nim uczestniczyli. Ci, którzy to zrobią, stracą swoje dusze na rzecz złego ducha.

  Wasza umiłowana Matka
  Matka Zbawienia

  Polubienie

 8. Gosia 3 pisze:

  Mateuszu! ale ja wszystkich przesłań nie opublikowałam i nie pamiętam czy też się to ukazało dla potwierdzenia , że tak będzie na pewno.

  Polubienie

 9. Gosia 3 pisze:

  Bóg zapłać , że to sprawdziłeś bo pewnie to przesłanie ma się ukazać właśnie teraz a czy ktoś uwierzy czy takie było czy też nie to już jego sprawa.
  Również serdecznie Cię pozdrawiam.!

  Polubienie

 10. Mateusz pisze:

  Franciszek prosi o modlitwę za „papieża Benedykta”
  Na audiencji generalnej 20 lutego papież Franciszek wspomniał o nadchodzącym święcie Tronu Piotrowego.

  W tym kontekście prosił o modlitwę za siebie i swojego poprzednika, którego nazwał „papieżem Benedyktem”.

  „Módlcie się za mnie i moją posługę, a także za papieża Benedykta, aby [piotrowa posługa] zawsze i wszędzie wzmacniała braci w wierze.”

  Polubienie

 11. Mateusz pisze:

  Franciszek wciągnięty w skandal wokół Zanchetty

  Argentyński dziennik ElTribuno.com opublikował 21 lutego pięciostronicowy raport z kwietnia 2016 dotyczący byłego orańskiego biskupa, Gustavo Zanchetty.

  Pod treścią podpisało się trzech wikarych generalnych i dwóch purpuratów orańskich.

  Dokument potwierdza, że od 2015 roku papież Franciszek wiedział o skandalu wokół Zanchetty, a watykański rzecznik, Alessandro Gisotti, kłamał w tej sprawie.

  Raport dowodzi, że upadek Zanchetty zaczął się we wrześniu 2015, kiedy poprosił on sekretarza, Luisa Díaza, o pobranie zdjęć na telefonie. W czasie tej pracy Díaz odkrył nagie zdjęcia masturbującego się Zanchetty, które ten rozsyłał przez aplikację Whatsapp.

  O sprawie poinformowano kardynała Poliego z Buenos Aires, nuncjusza Emila Tscherriga i papież Franciszka. Miesiąc później ten ostatni wezwał do siebie Zanchettę, który miał powiedzieć, że zdjęcia zostały sfałszowane, mimo że pokazywały jego prywatną sypialnię.

  Raport oskarża również Zanchettę o „dziwne stosunki” z seminarzystami.

  Zanchetta odwiedzał ich pokoje w środku nocy z latarką, albo kiedy wstawali, prosił ich o masaż. Siadał w łóżkach seminarzystów, zachęcał ich do wypicia alkoholu, a w towarzystwie bardziej przystojnych stawał się bardziej przymilny.

  Drugi raport, razem z listami od seminarzystów, ukazał się w 2017. Wtedy ujawniono nadużycia Zanchetty względem seminarzystów i zmuszono go do ustąpienia. Niedługo później Franciszek zabrał go do Watykanu.

  Polubienie

 12. Mateusz pisze:

  Angielskie karmelitanki przechodzą na Ryt Trydencki
  Karmelitanki z Birkenhead pod Liverpoolem (Anglia) zamierzają przejść z Novus Ordo na Ryt Trydencki.

  Ich dom założono w 1918. Siostry służą w pełnych karmelitańskich habitach i żyją zgodnie z instrukcjami z 1990. Prowadzą życie modlitewne w ciszy i samotności.

  Życie karmelitańskie jest wolne od ograniczeń świata. Zamknięcie jest w tym celu niezbędne.

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  Huraganowe wichury we Włoszech. Cztery ofiary śmiertelne

  Cztery osoby zginęły z powodu gwałtownych wichur w okolicach Rzymu i w innych miejscowościach w regionie Lacjum w środkowych Włoszech. W Wiecznym Mieście trwa usuwanie skutków huraganowych wiatrów, które przewróciły i uszkodziły wiele drzew.

  Tragiczny wypadek miał miejsce na przedmieściach włoskiej stolicy, gdzie mężczyzna, który reperował wiatę na terenie swojej firmy, spadł z wysokości 6 metrów z powodu porywu wiatru i zmiażdżył stojącego pod drabiną swojego syna. 14-latek zginął na miejscu.

  Dwie osoby zginęły koło Frosinone, gdy runął na nie przewrócony przez wiatr mur. W miasteczku Guidonia, także niedaleko Rzymu, zmarł mężczyzna, który został ciężko ranny, gdy na jego samochód runęło drzewo.

  W Wiecznym Mieście wiele ulic jest nieprzejezdnych, ponieważ leżą na nich drzewa i połamane gałęzie. Służby komunalne interweniowały już kilkaset razy.

  Dziś zamknięte będą wszystkie rzymskie parki i cmentarze – postanowiły władze miejskie. Zanim zostaną otwarte, przeprowadzone tam zostaną kontrole stanu drze

  Polubienie

 14. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 23 lutego 2019 r
  Umiłowane dzieci, dziękuję, że wysłuchaliście mojego powołania w naszych sercach. Moje dzieci, zawsze miejcie płomień wiary płonący i modlę się, módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo czas jest już dojrzały. Odmawiajcie różaniec w swoich domach i wszędzie budujcie cenacoli, tylko w ten sposób będziecie chronieni przed złem, które was otacza. Przygotuj się, nie śpij! Nie zasypiajcie jak apostołowie. Jestem tutaj, aby cię poprowadzić. Kocham was i błogosławię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen „.

  Polubienie

 15. mariusz2015 pisze:

  Św. Cyryl Jerozolimski – katechezy w temacie

  Polubienie

 16. Mateusz pisze:

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   5:02
   Niewiarygodne. To ma być krzyż z Panem Jezusem? I to w polskim seminarium!

   Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Ta figura Pana Jezusa wygląda jak bardzo stara,zniszczona,przynajmniej takie sprawia wrażenie.Nie wiem czy to takie wykonanie specjalnie,ale taka myśl mi przyszła na pocieszenie,że może ta figura jest rzeczywiście bardzo stara,została gdzieś zniszczona i dlatego tak to wygląda.Bardzo bym chciała aby taki był powód tego,że tak wygląda Pan Jezus na tym krzyżu.Może jeśli jest jakaś historia tej figury to powinien być zamieszczony opis przy tym krzyżu.Bo my tego nie wiemy i tak jak to widać to jest to przerażające na prawdę.Ja np. mam taki różaniec,dostałam go i osoba kupująca nie zauważyła,że Pan Jezus na krzyżyku przy tym różańcu,nie ma jednej ręki.Też wiem,że nieraz ktoś taki krzyż zniszczony znajduje,np. na strychu starego domu itp.Może ten krzyż,a właściwie figura ma taką historię?,no,ale oglądający to nagranie nie wiedzą tego…
   Jezu,ufam Tobie!

   Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Myślałam,że ten Pan Jezus jest z drewna wykonany,bo tak się wydaje z daleka,że może to jest taka historia jak tu np. http://iwonalaszczyk.pl/jak-samemu-odnowic-stary-drewniany-krzyz/ ,ale na samym końcu nagrania jest pokazany wizerunek Pana Jezusa bardzo blisko i to chyba jest z gliny albo kamień,coś w tym rodzaju,więc wygląda raczej na to,że to nie jest jakaś zabytkowa figura,zniszczona czasem,tylko taki pomysł ktoś miał jednak 😦

   Polubienie

 17. Gosia 3 pisze:

  To skandaliczne aby nie pokazać Jezusa ukrzyżowanych rąk i tych ran w nich , które za nas były wylane. A jaki straszny Krzyż jest w Kościele na KUL-u w Lublinie gdzie młodzi klerycy przychodzą się modlić. Pokazywałam Wam przecież to zdjęcie tego Krzyża. I jak tutaj nie wierzyć w to co do nas mówił Jezus i jak bardzo wizerunek Pana Jezusa jest obrażany w polskim Kościele .
  Czy przy takim wizerunku okaleczonego Jezusa mogą rodzić się nowe święte powołania. ?
  Młodzi klerycy powinni zanurzać się w tych 5 podstawowych ranach Jezusa ( bo przecież było ich dużo więcej ) ale jak oni mają je rozpamiętywać kiedy na wizerunku obcięte ręce Pana Jezusa i tak Jezus okrutnie poniżony.
  Kościele Polski obudź się ! i składaj prośby o wybaczenie obrażania naszego Króla Jezusa Chrystusa.

  Polubienie

 18. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 19. Gosia 3 pisze:

  Ja wiem, w kogo ja wierzę, stałością duszy mej.
  Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
  To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
  I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.
  Ja wiem, w Kim mam nadzieję, gdy słabnie ducha moc.
  To Ten, przed Którym światło migoce dzień i noc.
  On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
  Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.
  Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
  Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
  To Król nad wszystkie króle, Wszechwładny świata
  Pan, Co karmi duszę moją, Ciałem i Krwią swych Boskich Ran.
  TEN KOMENTARZ ZNALAZŁAM POD TREŚCIĄ PIEŚNI I TO JEST WIELKA PRAWDA Z KTÓREJ NIE WSZYSCY ZDAJĄ SOBIE SPRAWĘ. TYLKO W TABERNAKULUM JEST ŻYWY I PRAWDZIWY JEZUS CHRYSTUS I STĄD MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY.
  „Pan Jezus czeka na nas zawsze w tabernakulum w kościele. Niektórzy ludzie mówią: Pan Bóg przecież jest wszędzie, więc po co mam iść akurat do kościoła by się z nim spotkać. Odpowiedź jest przecież oczywista: Bo w kościele przebywa żywy, prawdziwy Pan Jezus, nas Zbawca i Najserdeczniejszy Przyjaciel.”

  Polubienie

  • Halina pisze:

   Cisza,Majestat,Święci,Aniołowie;
   Skupienie,Modlitwa.
   Co to jest? Kto powie?
   Klęczą przed Panem wszyscy wierzący;
   W HOSTII ukryty BÓG WSZECHMOGĄCY.
   Komunię przyjmują wszyscy na kolanach;
   Z miłości do Jezusa, z szacunku do Pana;
   Przed BOGA ŚWIĘTOŚCIĄ się uniżyłem,
   Bo JEZUS jest WSZYSTKIM ….ja jestem pyłem.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Halinko!
    czy to Twoja twórczość czy też słowa jakiejś pieśni?
    Serdecznie pozdrawiam. Bardzo ładna treść . 🙂

    Polubienie

   • Halina pisze:

    Nie , Gosiu to nie mój wierszyk a właściwie modlitewka.Znalazłam to kiedyś w internecie i
    pomyślałam sobie,że warto modlić się nią w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
    Rozłożyłam kilka w kościele i zniknęły.
    Pozdrawiam Gosiu!

    Polubienie

 20. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 21. Gosia 3 pisze:

  DZISIAJ NAD RANEM USŁYSZAŁAM: ” HURAGAN BERTA”.
  Wpisałam z ciekawości w Google i już taki nawiedził Wielką Brytanię w 2014 roku. Pomyślałam że trzeba się modlić za Anglię bo widocznie nadciągnie tam jakiś inny ” huragan”.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Chmury pędzą nad Polską z prędkością niemal 300 km/h. Przepływa nad nami rwąca rzeka

   Nad Polską znalazł się prąd strumieniowy, który osiąga zawrotną szybkość. Korzystają z niego piloci samolotów, aby dotrzeć do celu szybciej. Na wysokości 10 kilometrów nad naszymi głowami rozpętał się prawdziwy huragan.

   Z pewnością zauważyliście, że chmury pędzą dzisiaj po niebie szczególnie szybko. To zasługa prądu strumieniowego, czyli takiej olbrzymiej rzeki powietrza, która przemieszcza się na wysokości około 10 kilometrów nad ziemią z zawrotną prędkością.

   Zgodnie z danymi z sondaży aerologicznych prąd strumieniowy najszybciej płynie z północy na południe nad wschodnimi regionami naszego kraju, gdzie osiąga aż 275 kilometrów na godzinę. W centrum wieje do 210 km/h, a na zachodzie do 140 km/h.

   Im niżej, tym prąd strumieniowy wędruje wolniej, ale mimo to nawet na wysokości 1,5 kilometra nad ziemią rozpędza się do niemal 90 km/h. Wiatr gna chmury po błękitnym niebie. Świetnie to widoczne jest na animacji zdjęć satelitarnych. Chmury tworzą się i zanikają w piorunującym tempie.

   Tak silny przepływ powietrza nad Polską to zasługa ośrodka wysokiego ciśnienia, który znajduje się nad krajami Beneluksu. Prąd strumieniowy otacza go, najpierw od zachodu, wędrując znad Atlantyku ku Skandynawii, a następnie od wschodu, spływając nad Polskę i dalej na południe rozdzielając się na dwa strumienie, jeden płynący ku południowej Rosji, a drugi przez Włochy nad Algierię.

   Prąd strumieniowy przemieszcza się na pograniczu troposfery i stratosfery, między masami powietrza o zróżnicowanej temperaturze. Po raz pierwszy dowiedziano się o jego istnieniu podczas Drugiej Wojny Światowej, kiedy piloci wznieśli się na wysokość ponad 10 kilometrów i zauważyli, że coś niewidzialnego powoduje zwiększenie prędkości przemieszczania się ich samolotów.

   Obecnie prąd strumieniowy, zwany też „niewidzialną siłą”, jest wykorzystywany przez pilotów, aby dolecieć do wyznaczonego celu szybciej, przy tym zużywając mniejsze ilości paliwa. Możliwe jest to jedynie wówczas, gdy samolot porusza się z wiatrem, a nie pod wiatr.

   Jeśli warunki sprzyjają, a więc prąd osiąga nawet 300 km/h, to podróż między Ameryką Północną a Europą skraca się nawet o ponad godzinę. Kilkukrotnie w tej materii były bite rekordy prędkości samolotów liniowych.

   Źródło: TwojaPogoda.pl

   Polubienie

 22. Szafirek pisze:

  25 lutego – św. Cezary z Nazjanzu, pustelnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-25a.php3
  25 lutego – bł. Dominik Lentini, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-25b.php3
  25 lutego – św. Tarazjusz, patriarcha https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-25c.php3
  25 lutego – święci męczennicy Alojzy Versiglia, biskup, i Kalikst Caravario, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-25d.php3

  Polubienie

 23. Mateusz pisze:

  https://gloria.tv/article/LhGDEgMPKWNh2T6CpsACLm4LF

  Wielka niewiadoma briefingów prasowych watykańskiego szczytu ws. nadużyć
  Codzienne konferencja prasowe w czasie watykańskiego szczytu ws. nadużyć (21-24 lutego) odbywały się w korytarzu Augustinianum Patristic Institute pod Watykanem.

  Po lewej stronie mównicy stała figurka, która przypomina demona.

  Catholic Sat na Twitterze pyta: „co to jest, na niebiosa?”

  Ktoś inny odpowiedział: „To duch II Soboru Watykańskiego.”

  Polubienie

 24. Gosia 3 pisze:

  NIE WIEDZIAŁAM, ŻE NAWET SIOSTRY ZAKONNE W TYM UCZESTNICZĄ.
  WARTO POCZYTAĆ KOMENTARZE POD VIDEO!

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Dar języków w ruchu charyzmatycznym – oryginał czy imitacja?

   „Historia – Jak to się stało, że wydawanie dźwięków nie będących słowami żadnego języka zostało uznane w XX wieku za dar języków?…”

   Polubienie

 25. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 26. Szafirek pisze:

  26 lutego – św. Aleksander, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-26a.php3
  26 lutego – św. Paula Montal, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-26b.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s