Orędzia Matki Bożej do Kapłanów – Ks. Stefano Gobbi

Na którym etapie jesteśmy? Niestety, już na początku Apokalipsy. Oto najważniejsze słowa z objawienia Matki Bożej udzielonego ks. Gobbiemu w 1992 roku. Maryjny wykład został zatytułowany Koniec czasów:

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r.)

485 – Rubbio (Vicenza), 31.12.1992 – MATKA BOŻA:

Pozwólcie Mi się ulegle pouczać, umiłowani synowie. W czasie tej ostatniej nocy roku skupcie się na modlitwie i na słuchaniu słowa waszej Niebieskiej Mamy, Prorokini tych ostatnich czasów. Nie spędzajcie tych godzin w hałasie i rozproszeniu, lecz w ciszy, w skupieniu, na kontemplacji.

Wiele razy wam ogłaszałam, że zbliża się koniec czasów i przyjście Jezusa w chwale. Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu znaków opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość Jego chwalebnego powrotu.

Znaki te – jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstw

Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo.

«Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»

Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsien.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.»

Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»

Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga

«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»

Umiłowani synowie i dzieci poświęcone Mojemu Niepokalanemu Sercu, chciałam was pouczyć o znakach podanych wam przez Jezusa w Ewangelii, aby was przygotować na koniec czasów. Właśnie w waszej epoce mają się one zrealizować. Rok, który się kończy i ten, który się zaczyna, stanowią część okresu wielkiej udręki. Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta.

Proszę was zatem, byście pozostawali mocni w wierze, niewzruszeni w nadziei i żarliwi w miłości.

Pozwólcie Mi się wszyscy nieść i gromadzić w bezpiecznym schronieniu Mego Niepokalanego Serca. Przygotowałam je wam właśnie na te ostatnie czasy.

Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności.

Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale.

«A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.»

539 – Fatima (Portugalia), 11.03.1995 – MATKA BOŻA:

Moja tajemnica dotyczy Kościoła.

W Kościele osiągnie szczyt wielkie odstępstwo, które szerzy się na całym świecie. Rozłam dokona się poprzez całkowite odejście od Ewangelii i prawdziwej wiary. Do Kościoła wejdzie człowiek nieprawy, który sprzeciwia się Chrystusowi i nosi w swoim łonie ohydę spustoszenia, popełniając w ten sposób straszliwe bluźnierstwo, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24,15).

Moja tajemnica dotyczy ludzkości.

Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (Za 13,7-9).

Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” – Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska: http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

70 odpowiedzi na „Orędzia Matki Bożej do Kapłanów – Ks. Stefano Gobbi

 1. Leszek pisze:

  Wczoraj w Kościele na Mszach Św. była – jak wiadomo – czytana Ewangelia wg św. Jana: 8,1-11 – Jezus i przyprowadzona do Niego złapana na cudzołóstwie (można powiedzieć, że była upolowana przez tych, którzy chcieli podważyć autorytet Pana i znaleźć powód do oskarżenia go, że nie przestrzega Prawa. Ale jak wiadomo, w tej trudnej sytuacji Pan znalazł Salomonowe wyjście.
  Cała ta historia jest lepiej wyjaśniona przez Pana Jezusa w Księdze IV „Poematu Boga-Człowieka” M. Valtorty, którego to dzieła stosowne fragmenty dot. tego ewangelicznego wydarzenia, pozwalam sobie przesłać w poniższym linku:

  Click to access Maria_Valtorta-POEMAT_BOGA-CZLOWIEKA.pdf


  a w nim proszę/trzeba znaleźć, p-kty:
  189. JEZUS, FARYZEUSZE, JAWNOGRZESZNICA (str. 1622-1623)
  190. «WINNEJ WSKAZUJĘ DROGĘ, KTÓRĄ MA PODĄŻAĆ, ABY SIĘ ZBAWIĆ» (str. 1623-1625)
  191. POUCZENIA APOSTOŁÓW I UCZNIÓW (str. 1625-1627)

  Polubienie

 2. Mariusz pisze:

  Testament ks. Gobbi – ks. P. Glass

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  Postanowiłam,że będę zamieszczała oprócz tej modlitwy za Pana Prezydenta A.Dudę (tej którą zamieszczam po Słowem Bożym), dodatkowo ten wiersz-modlitwę,którą napisałam ostatnio.Właściwie to nie postanowiłam,a czuję wewnętrznie,że Pan Jezus tak mi każe i tego chce,a też osobiście uważam,że ten wiersz-modlitwa jest od Ducha świętego,bo czasem nie wiem skąd tak się coś ułoży i ten jest własnie pod takim natchnieniem napisany,po tym śnie co miałam.I proszę aby nikt nie myślał,że to moja pycha,że tak będę robiła,ale tam są słowa szczególnie za Pana Prezydenta,o jego ochronę,a to ważne.
  Będę zamieszczała dwie razem modlitwy (dziś wyjątkowo oddzielnie dodam,bo już nie mam jak do tamtej dodać),więc kto będzie się modlił za Pana Prezydenta,to wybierze którą woli modlitwę,a jeśli zechce może odmówić dwie.I Kochani zaznaczam,że to nie moja jakaś fanaberia czy coś,tylko myślę,że ten wiersz-modlitwa za Pana Prezydenta nie przypadkiem tak się ułożył…
  Szczęść Boże!

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Szafirek pisze:
   9 kwietnia 2019 o 14:47

   Modlitwa
   Boże!,za Prezydenta dzisiaj prosimy,
   bądż mu nasz Jezu, litościwy,
   niech Twoja Dłoń go zawsze ochrania,
   Płaszcz Matki Bożej od złego osłania.
   Chroń go Boże, od złych ludzkich zamiarów,
   udziel mu Panie potrzebnych darów,
   niechaj Duch Święty go zawsze oświeca,
   w sercu,do Boga miłość roznieca.
   Michał Archanioł niech przy nim stoi,
   od zła,ciemnych mocy, w dzień, w nocy chroni.
   Swe Miłosierdzie okaż nam Boże,
   Kraj nasz zachowaj od wszelkich zagrożeń!

   Polubienie
   Gosia 3 pisze:
   9 kwietnia 2019 o 19:45

   Pamiętam jak Szafirku ! poprosiłaś mnie aby pomóc Ci tytuł dobrać i przedstawiałaś mi dwa już nie pamiętam jakie. A ja podpowiedziałam Ci że bym nadała tytuł ” MODLITWA ” bo wg mnie jest to przepiękna modlitwa.
   AMEN.

   Polubienie

  • Halina pisze:

   Szafirku,przepiękna modlitwa-dziekuję bardzo.
   Módlmy się nią bo jest bardzo potrzebna dla Pana Prezydenta jak również dla naszej Ojczyzny tak ciągle gnębionej i poniżanej.
   Serdecznie dziekuję z Panem Bogiem.

   Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Halinko,bardzo mi miło,ale nie ma za co,bo ja to raczej tego sama nie napisałam,to pewnie Ktoś podyktował,tak myślę 🙂
    Pozdrawiam serdecznie.Z Panem Bogiem i Maryją.

    Polubienie

 4. Szafirek pisze:

  9 kwietnia – św. Gaucheriusz, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-09a.php3
  9 kwietnia – św. Maria, żona Kleofasa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-09b.php3

  Polubienie

 5. Gosia 3 pisze:

  DZISIAJ PRZED 3 W NOCY USŁYSZAŁAM I TE SŁOWA ZAWSZE SĄ TAK MOCNE, ŻE MNIE AŻ ROZBUDZAJĄ I NIGDY ICH NIE DA SIĘ ZAPOMNIEĆ:
  ” LATEM NADEJDZIE WIELKIE TRZĘSIENIE ZIEMI W USA „.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Mateuszu! podziwiam Twoje trafne skojarzenia ale tak można to określić po ludzku ale tak naprawdę to są natchnienia Ducha Świętego .
   Pozdrawiam serdecznie.
   Życzę dalszych łask Bożych i dużo zdrowia i opieki Mateńki Przenajświętszej. 🙂

   Polubienie

 6. Mateusz pisze:

  4 kwietnia,św Michał Archanioł do Luz de Maria

  Japonia będzie cierpieć aż do sytości, módlcie się za Japonię.
  Módlcie się o Puerto Rico, potrząśnijcie Sercem.
  Módlcie się o Kostarykę, jest wstrząśnięty w waszej ziemi.
  Wzywam was do modlitwy za Francję, która cierpi na inwazję.
  Wzywam was do modlitwy za Meksyk i Stany Zjednoczone, wasza ziemia zostanie wstrząśnięta.

  Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  Krew Chrystusa 1. Gdy pod krzyżem upadał Krew spływała na bruk Spod cierniowej korony Z rąk zranionych i nóg ref. Ta Krew Jezusa Co spływała na Ziemie. Ziemię z Niebem łączyła Bo Bóg cierpiał wśród nas. 2. Gdy na Krzyżu umierał W drzewo wsiąkała Krew. Matka stała pod Krzyżem Posąg żalu i łez. ref. Ta Krew Jezusa Z łzami Matki zmieszana. Matkę z Synem łączyła Bo cierpiała wraz z nim. 3. Gdy na Krzyż Twój spoglądam Widzę wciąż Twoją Krew. Krople Krwi co spływają na kolejny nasz wiek. ref. Ta Krew Jezusa Niech świat w jedno połączy Bo za wszystkich umierał On nasz Bóg i nasz Brat.

  Polubienie

 8. Mariusz pisze:

  Urodził się w w 1930 roku w prowincji Como we Włoszech. W 1964 roku został wyświęcony na kapłana. Uzyskał doktorat świętej teologii na Uniwersytecie Papieskim w Rzymie.

  8 maja 1972 roku odbył pielgrzymkę do Fatimy w Portugalii, gdzie modlił się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Według jego relacji otrzymał wtedy od Matki Bożej natchnienie do założenia Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, który duchowo wzmocniłby kapłanów.

  13 października 1972 roku, w pięćdziesiątą piątą rocznicę objawień Matki Bożej Fatimskiej wraz z dwoma innymi księżmi utworzył Kapłański Ruch Maryjny w kościele w Gera Lario we Włoszech.

  Kapłański Ruch Maryjny szybko wzrastał liczebnie. Do września 1973 roku liczył ponad 80 księży. Wtedy też odbyło się pierwsze zgromadzenie w San Vittorino, niedaleko Rzymu. W 1974 roku ksiądz Gobbi zaczął organizować Wieczerniki (grupy modlitewne) we Włoszech dla kapłanów i świeckich, a później organizował Wieczerniki na całym świecie. Podczas tych wieczorów katolicy są wezwani do modlitwy do Jezusa przez Najświętszą Maryję Pannę. Kapłański Ruch Maryjny ma obecnie siedzibę w Mediolanie we Włoszech, z oddziałami na całym świecie. Liczy około 65 tys. kapłanów ze wszystkich kontynentów, należy do niego także kilka milionów ludzi świeckich.

  Stefano Gobbi utrzymywał, że w latach 1973-1997 otrzymał serie objawień od Matki Bożej. Objawienia miały wyraźny apokaliptyczny charakter. Ksiądz Stefano spisał je i opublikował pod tytułem: Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej.

  Ksiądz Stefano Gobbi zmarł 29 czerwca 2011 po przebytym zawale serca.

  Do tej pory Święta Kongregacja ds. Doktryny Wiary nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie autentyczności wewnętrznych objawień ojca Gobbi.

  Polubienie

 9. Mariusz pisze:

  KILKA SŁÓW O KAPŁAŃSKIM RUCHU MARYJNYM I JEGO ZAŁOŻYCIELU, KSIĘDZU STEFANO GOBBI

  Ks. Gobbi pod wpływem swych doświadczeń założył ogólnoświatowy Ruch, który przyjął nazwę Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, choć oprócz 65 tys. kapłanów ze wszystkich kontynentów, należy do niego także kilka milionów ludzi świeckich. Wewnętrzne pouczenia otrzymywał od dnia, w którym odwiedził Fatimę, modląc się za kapłanów wrogo nastawionych do Kościoła i pragnących przystąpić do stowarzyszeń masońskich. Maryja poradziła mu stworzenie Ruchu, który ocaliłby jak największą liczbę ludzi. Podstawowe założenia Ruchu, przedstawione w książce „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej” to:

  ofiarowanie się Jej Niepokalanemu Sercu
  codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca
  wierność Papieżowi
  tworzenie wieczerników różańcowych.

  W zapisie mistycznych pouczeń ks. Gobbi znajduje się m. in. unikatowy komentarz do Apokalipsy, której poszczególne symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością oraz głęboko osadzona w Piśmie Świętym realizujących się obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale dla ustanowienia jego królestwa miłości.
  Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotykał się z Ojcem Świętym. Zmarł w roku 2011.

  Na naszej stronie poświęconej wyłącznie ks. Gobbi i Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu można przeczytać opracowania tematyczne, bazujące na Orędziach „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”:

  O ponownym przyjściu Chrystusa
  Rola i cele masonerii
  Pojawienie się Antychrysta
  Eucharystia w pismach ks. Gobbi
  Fatima a Kapłański Ruch Maryjny
  Co Matka Boża mówi o ohydzie spustoszenia?
  Przebieg wieczernika i modlitwy ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi

  ADRES STRONY: http://www.gobbi.pl

  Książkę można zakupić:
  – w formie drukowanej: https://ksiegarnialumen.pl/do-kaplanow-umilowanych-synow-matki-bozej-1973-1997.html
  – Informacje o książce: „Do Kapłanów…”
  – w formie dźwiękowej: https://ksiegarnialumen.pl/do-kaplanow-umilowanych-synow-matki-bozej-3-cd-mp3.html
  – Informacje o płytach: „Do Kapłanów…”

  źródło: https://voxdomini.pl/prorocy/ks-stefano-gobbi/

  Polubienie

 10. Mariusz pisze:

  Duchowy zamęt

  Polubienie

 11. Szafirek pisze:

  02.03.2014, 20:14 – Gdy Mnie macie, to macie wszystko
  Moja szczerze umiłowana córko, są chwile walki, gdy ludzie mogą czuć się bezradni. Są tragiczne chwile, kiedy odczuwają strach. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego życia. Także są czasy niedoli, kiedy człowiek odcina się od tych, których kocha – gdy czuje, że życie jest dla niego po prostu zbyt trudne do wytrzymania. Mówię do was, którzy znosicie taki ból, abyście Mnie zawołali i poprosili Mnie, waszego Jezusa, abym zabrał wszystkie wasze cierpienia. Ofiarujcie Mi wszystkie swoje próby, gdy jest ich za dużo do zniesienia. Właśnie w tym momencie, gdy poddajecie się strasznemu udręczeniu, uniosę chmurę, która zaciemnia wasze dusze i która mąci wam myśli.

  Nigdy nie poddawajcie się cierpieniu. Nigdy nie uważajcie, że wszystko jest beznadziejne, ponieważ gdy Mnie macie, to macie wszystko. Ja Jestem waszym oparciem w tym życiu i tylko Ja mogę wam pomóc. Człowiek zawsze musi starać się przetrwać, walczyć z niesprawiedliwością, pielęgnować cnoty i nie bać się głosić Prawdy. Ale gdy to, czego jesteście świadkami sprawia wam wielki ból i cierpienie z powodu niesprawiedliwości, tylko Ja mogę was podtrzymać podczas takich udręk.

  Świat nie ma niczego do zaoferowania, co może przynieść wam prawdziwą pociechę w trudnych chwilach. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę udzielić wam pokoju ducha, siły i odwagi, aby znieść nienawiść, niesprawiedliwość, prześladowania i izolację. Ja muszę być dla was kimś pierwszym, kogo będziecie przyzywać w swoim okresie trudności Tylko Ja przyniosę wam spokój, pokój i wolność od lęku, gdyż Ja Jestem Miłością, a kiedy przebywam w waszych duszach potraficie dokonać wszystkiego.

  Wasz Jezus

  Polubienie

 12. Mariusz pisze:

  Chrystus Król Polski na Jasnej Górze… i co dalej?

  Polubienie

 13. Szafirek pisze:

  24.01.2014, 20:19 – Rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana

  Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moja Matka ukaże się po raz ostatni, wszędzie w Maryjnych miejscach objawień, musicie wiedzieć, że świat zmieni się i w końcu do Mnie przybiegnie. To dzięki Mojej ukochanej Matce więcej dusz zostanie do Mnie doprowadzonych. Jej rolą zawsze było służyć Mi dla dobra człowieka. A teraz, rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana.

  Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej Potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić. Poprzez nawrócenia będę mógł uratować miliony. Złożyłem Obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją przez Moją śmierć na Krzyżu. Teraz zbiorę dusze, przyciągnę do siebie, a przez tę Misję wszędzie rozpowszechnię Prawdę Mojego Słowa.

  Tym, którym nigdy nie dano Prawdy, zostanie ona przedstawiona po raz pierwszy. Tym, którzy otrzymali Prawdę, ale o niej zapomnieli, zostanie przypomniana przez Moją Obietnicę. Tym, którzy znają Prawdę, ale zmienili ją, by dostosować do własnych pragnień, będzie przypomniane, że może być tylko jedna Prawda.

  Przyniosę ludzkości Prawdę w tym czasie, gdy ich umysły będą zdezorientowane, ich dusze rozdarte wątpliwościami – ale uwolnię ich od lęków. Tylko Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, mam Moc, by interweniować w ten sposób. Tylko Ja mam Moc przynieść im pokój i dać im zbawienie, które im się należy.

  Wszystkie wątki tej Misji właśnie łączą się w jeden wzór. Kiedy różne części połączy się i dopasuje, podobnie jak to się dzieje w układance, to końcowy obraz stanie się wyraźny. Wtedy wszędzie odnajdziecie Moją Obecność – we wszystkim, co wiąże się z każdą autentyczną świętą misją daną światu przez Mojego Ojca, aż w końcu cała Prawda stanie się dla wszystkich jasna.

  Mój Ojciec obiecał, że ujawni światu Prawdę poprzez Księgę Prawdy, jak przepowiedział prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście. Mój Ojciec przynosi wam obecnie Prawdę, ale robi to stopniowo, po trochu, dopóki ostatnia część nie złoży się w całość. Tylko wtedy Księga Prawdy stanie się logiczną całością. Dopiero wtedy ostateczne przeszkody zostaną pokonane, gdy większość ludzkości będzie śpiewała i radowała się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero wtedy, gdy Moja Misja zostanie zakończona, ten Wielki Dzień zostanie ogłoszony światu.

  Idźcie w pokoju i wiedzcie, że gdy całkowicie Mi zaufacie, będę mógł wypełnić ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabiorę was do Panowania Jego Wszechmocnego Królestwa.

  Wasz Jezus

  Polubienie

 14. Mariusz pisze:

  Zaczyna się w Polsce?

  Polubienie

 15. Szafirek pisze:

  10 kwietnia
  Święty Fulbert z Chartres, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-10.php3

  Polubienie

 16. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 9 kwietnia 2019 r
  Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Dzieci, bądźcie gotowi, ponieważ nadchodzi uderzający znak, na który czekacie. Umiłowane dzieci, bądźcie gotowi na to, kiedy ogień Ducha Świętego zaatakuje wasze serca, biada tym, którzy nie są, ponieważ będą ogarnięci wielkim cierpieniem. Drogie dzieci, teraz jesteśmy w czasie, gdy niebiosa się otworzą i usłyszycie trąby Aniołów, oczyszczenie będzie silniejsze niż przedtem. Moje umiłowane dzieci, Eucharystia wkrótce zostanie usunięta z Kościoła. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za władców Ameryki, aby nie podejmowali złych decyzji. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   „teraz jesteśmy w czasie, gdy niebiosa się otworzą i usłyszycie trąby Aniołów”.
   I kolejne nawiązanie do Ameryki a orędzie jest z tego samego dnia w którym Gosia usłyszała słowa na temat Ameryki.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    POPRAWKA: ” skreślić – słowo CZASAMI ”
    powinno zdanie brzmieć :”OTÓŻ MOWA PANA BOGA JEST ZAWSZE PRAWDĄ”

    Polubienie

   • Slawek pisze:

    Mieszkam w Stanach i powiem tyle , ze cos na pewno sie wydarzy. Czarne chmury nadciagaja…Pan Bog daje znaki by obudzic wiare u ludzi. Niestety, malo jest tych co slucha Jego glosu…Przypomina mi sie fragment z Pisma sw o Mojzeszu i Faraonie…
    Mimo tych roznych znakow-plag egipskich serce Faraona twardnialo…Tak samo i tu w Stanach mimo roznych pogodowych znakow, huraganow , powodzi, trab powietrznych to ludzie wciaz sa glusi na te znaki i zadaja wiekszych praw do aborcji, nawet jezeli dziecko przezyje i urodzi sie to wprowadzaja prawo by zabic to dziecie.Wprowadzaja prawo do korzystania ubikacji dla transseksualistow w szkolach, nauke historii o LGBT dla dzieci. o dozwoleniu palenia marihuany rekreacyjnie ,itp. A teraz sami zakladaja na siebie petle technologii 5G, by utworzyc jeden swiatowy porzadek- jedna wieze Babel. pod wodza Antychrysta.
    Czy Bog, w swej laskawosci i milosierdziu bedzie milczal? Czy nie wstawi sie w obronie niewinnych i bezbronnych dzieci?
    Pozdrawiam Was kochani i modlcie sie za moja rodzina. Dziekuje Wam , za wasze swiadectwo wiary.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Szczęść Boże! Sławku.Pozdrawiamy!

    Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   JA JESZCZE ODNOŚNIE DO TEGO CO USŁYSZAŁAM. OTÓŻ MOWA PANA BOGA CZASAMI JEST ZAWSZE PRAWDĄ LECZ NIE ZAWSZE PRZEZ NAS DO KOŃCA OD RAZU ZROZUMIANA. TAK JAK JEZUS GDY CHODZIŁ I NAUCZAŁ POSŁUGIWAŁ SIĘ CZĘSTO PRZYPOWIEŚCIAMI I PORÓWNYWANIAMI .
   DLACZEGO JA TAK UWAŻAM OTÓŻ KILKANAŚCIE LAT TEMU MÓJ MĄŻ MIAŁ TAKI SEN:
   WIDZIAŁ TRZĘSIENIE ZIEMI NA NASZEJ RODZINNEJ DZIAŁCE. I MY TEGO DNIA Z MĘŻEM POJECHALIŚMY NA TĘ RODZINNĄ DZIAŁKĘ I WTEDY BYŁO TAM MOJE RODZEŃSTWO , SZWAGROWIE I MOJA MAMA , WUJEK, CIOCIA I WTEDY DOSZŁO DO TAKIEJ KŁÓTNI NA DZIAŁCE O MAŁY SKRAWEK ZIEMI. MY Z MĘŻEM CHCIELIŚMY SOBIE TEGO DNIA MIŁO SPĘDZIĆ TEN JEDEN DZIEŃ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I GDYBYŚMY WIEDZIELI ŻE TAKA BURZA SIĘ ROZSZALEJE TO BYŚMY TAM TEGO DNIA NIE POJECHALI.
   I TERAZ TAK SAMO MOŻE BYĆ ODNOŚNIE TEGO CO USŁYSZAŁAM , ŻE NIE BĘDZIE TO DOSŁOWNE TRZĘSIENIE ZIEMI LECZ MOŻE JAKAŚ SYTUACJA GOSPODARCZA LUB WPROWADZONY NOWY PORZĄDEK CO ZATRZĘSIE POSADAMI USA.
   A MOŻE FAKTYCZNIE SIŁA NATURY SIĘ ODEZWIE I BĘDZIE TAM BARDZO NIEBEZPIECZNIE. TO ŻE BĘDZIE NIEBEZPIECZNIE TO PRAWIE PEWNE BO PAN BÓG NIGDY NIE OSZUKUJE ALE PRZYCZYNA MOŻE BYĆ ROŻNA.
   SAMA ZAUWAŻCIE TŁUMACZĄC WAM TO UŻYŁAM OKREŚLENIA ” ŻE TAKA BURZA SIĘ ROZSZALEJE” PORÓWNUJĄC BURZĘ DO KŁÓTNI RODZINNEJ.

   Polubienie

   • Leszek pisze:

    … JEZUS GDY CHODZIŁ I NAUCZAŁ POSŁUGIWAŁ SIĘ CZĘSTO PRZYPOWIEŚCIAMI I PORÓWNYWANIAMI…
    Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden:
    … Proście Mojego Świętego Ducha, by objawił wam ukryte znaczenie Moich przypowieści, Moich przysłów i proroctw dla waszego czasu…(z początku Zeszytu 78, 3.04.1995)
    por. w Piśmie Św.: Syr 39,1-3.5-7

    Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Witaj Sławku!
   bardzo fajnie , że do nas napisałeś. U nas już po północy a więc nie rozpisuję się .
   Wprowadzenie technologii 5 G też ma miejsce w Polsce. To nas będzie zabijać.
   Miałam coś na ten temat wstawić na blogu bo córka mi o tym mówiła.
   Tymczasem serdecznie Cię pozdrawiam i na pewno ja wspomnę o Tobie i Twojej rodzinie w modlitwie. Może przyjmiesz choc jedną 10 Różańca w intencji Intronizacji – zastanów się . Warto modlić się za Ojczyznę , Jezus też był patriotą i nadal kocha Żydów pomimo że oni go często w ogóle nie uznają i lekceważą. Nie nawiązuję tego do Ciebie i nie podejrzewam że nie kochasz Ojczyzny ale przez Intronizację będziemy my Polacy ocaleni i Ty także tam na obczyźnie.
   Szczęść Boże!
   Odezwij się do nas jeszcze, bardzo proszę.

   Polubienie

   • Slawek pisze:

    Tak z checia odmowie dziesiatke rozanca sw w sprawie intronizacji.Jaka tajemnice? Polecam Was wszyskich Maryi Krolowej Polski, dlatego ze wy jestescie na tym Blogu nadzieja dla Polski i swiata. Zwyciestwo naszej Mamy przyjdzie przez Was, ktorzy sie modlicie.
    Polecam Wam Kochani bardzo ten wyklad Papieza Benedykta o Kosciele i sckandalu seksualnym.Ten tekst jest niesamowitym daram madrosci naszego papieza .Niestety jeszcze nie ma pelnego tlumaczenia tego tekstu na jezyk polski.Dla tych co znaja angielski albo moga skorzystac z google tlumacza podaje link:

    http://www.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    DROGI SŁAWKU!
    WŁAŚNIE WRÓCIŁAM Z ADORACJI SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I TAM W TYM MIEJSCU POLECIŁAM RÓWNIEŻ CIEBIE I TWOJĄ RODZINĘ PANU JEZUSOWI W ODLEGŁEJ OD NAS AMERYCE ABY OSŁANIAŁ CIĘ PŁASZCZEM MARYI.
    PONIEWAŻ NAPISAŁEŚ TAK :
    „Polecam Was wszyskich Maryi Krolowej Polski, ..” TO PAN JEZUS PODAROWUJE CI PIĘKNĄ TAJEMNICĘ – UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI I ODMAWIAJ JĄ RAZEM Z NAMI RAZEM Z MODLITWĄ KOŃCOWĄ. ZNAJDZIESZ JĄ W PRZEDSTĘPIE XXIX NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ. JAK NIE WIESZ O KTÓRĄ CHODZI TO MI NAPISZ TO CI JĄ WKLEJĘ I NA KOŃCU ZAWOŁAJ 3X ” KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓD SIĘ ZA NAMI”. TA MODLITWA JEST BARDZO KRÓTKA TAKŻE SIĘ NIE ZRAŻAJ.
    BARDZO CIĘ SERDECZNIE POZDRAWIAM I CIESZĘ ŻE OPRÓCZ KANADY TERAZ I USA UCZESTNICZY Z NAMI W TEJ PIĘKNEJ MODLITWIE.
    NIECH TOBIE I TWOJEJ RODZINIE BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHWIDZĄCY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. PAN BÓG WIE ŻE JESTEŚ JEGO DZIECKIEM BOŻYM I CIĘ NA PEWNO URATUJE.
    Z PANEM BOGIEM I Z MARYJĄ.

    Polubienie

   • Slawek pisze:

    Dziekuje Gosiu,
    Koncowa modlitwe znalazlem. Bede sie modlil razem z Wami.To wazne, bysmy my Polacy laczyli sie wspolnie na modlitwie u stop naszej Mamy. Ciezkie dni nastaja i jedynie przy Niej bedziemy mogli czuc sie bezpiecznie.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Sławku!
    dziękuję że przyjąłeś tą tajemnicę.
    Chciałam Cię poinformować, że tekst Benedykta XVI O rewolucji seksualnej, homolobby i odejściu od Tradycji i o przyczynach kryzysu Kościoła jest już przetłumaczony na język polski przez portal pch24.pl i ja osobiście jestem nim wstrząśnięta.
    Jak będę wstawiała układ XXIX Nowenny Pompejańskiej to Ciebie w naszej wspólnej modlitwie uwzględnię.
    Ciekawa jestem od kiedy nas czytasz i jak tutaj trafiłeś?
    Pozdrawiam Ciebe i Twoją Rodzinę bardzo serdecznie.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

   • Slawek pisze:

    Witam Gosiu,
    Ciesze sie , ze teraz juz jest polskie tlumaczenie tego tekstu papieza Benedykta. Wydaje mi sie ze to jeden z najwaznieszych tekstow, ktory jest nam dany przez Ducha Sw na te czasy w jakich zyjemy. W pewnym sensie ta trzecia tajemnica fatimska sie odslania w tym tekscie…
    Czytam Wasz blog chyba od roku. Kiedys przypadkiem natrafilem w inernecie szukajac wiecej informacji o powtornym przyjsciu Chrystusa

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Witam Sławku!
    chciałam Cię zapytać czy Ty znasz przesłania sprzed Najświętszego Sakramentu , które rozpoczęły się 19 lipca 2013 roku a ja jestem osobą , która je publikowała po raz pierwszy. A więc tu jest w tej chwili źródło ich pochodzenia. Ja w tym czasie od roku 2010 3- krotnie zmieniałam blogi czyli miejsca ich publikacji a działo się to z powodu prześladowań na poprzednich blogach i przesłania na pierwszym blogu były wyśmiewane a moja osoba to lepiej nie mówić i nie wspominać. Pragnęłabym aby wszystkie były zgromadzone na obecnym blogu jednak ja nie mogę tego narzucać obecnemu Adminowi- Mariuszkowi i nie wiem z czego wynika małe zainteresowanie nimi Mariuszka. Może ma mało miejsca na blogu tego nie wiem a może są dla niego mało znaczące. W tej chwili wszystkie są na blogu gdzie byłam bardzo krótko bo też tamten Admin pan Michał zrobił ze mnie agentkę itd. ale przesłania są tam zgromadzone i tyle dobrego. Ja mam je w jednym pakiecie ale tutaj nie mam jak ich opublikować. Zamieszczam jedynie od czasu do czasu zaległe , które nie znają światła dziennego .
    Mam jeszcze jedno do Ciebie pytanie czy do Ciebie dociera Radio Chrystusa Króla z Chicago?.
    Bardzo Ci dziękuję że utrzymujesz z nami kontakt.
    Zostań z Panem Bogiem i z Maryją – naszą Królową Polski i z Jezusem Królem , który wciąż czeka na ten tytuł Królewski w Polsce aby oddano mu Koronę Polską i berło i przyjęto w pełni prawa Boże.

    Polubienie

 17. Mariusz pisze:

  OSTRZEŻENIE DLA EPISKOPATU I POLSKI cz.1/2

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   TE POWYŻSZE ORĘDZIA DO ALICJI, MARII,MICHALINY OD APOKALIPSY Z 2018 ROKU W WIELU MIEJSCACH POWTARZAJĄ SIĘ ZA TYMI NASZYMI KTÓRE ROZPOCZĘŁY SIĘ PRAWIE 6 LAT TEMU. JEDNAK CO MNIE BARDZO ZASTANOWIŁO ŻE TAM POKAZYWANY JEST OBRAZ CHRYSTUSA KRÓLA TEN OD KS. NATANKA O KTÓRYM NIE DAWNO ROZMAWIALIŚMY NA BLOGU ORAZ ZE INTRONIZACJA MA ODBYĆ SIĘ W KRAKOWIE NA WAWELU ( 29 MIN:34)
   . TYMCZASEM OBRAZ JUŻ JEST W CZĘSTOCHOWIE TEN UFUNDOWANY OD POLONII I W NASZYCH ORĘDZIACH ŻE TO MA BYĆ W CZĘSTOCHOWIE.
   ZASADNICZA RÓŻNICA.
   JEDNAK MNIE TO TAK BARDZO ZASTANOWIŁO CO BYŁO POWIEDZIANE W 6MIN:50 SEK , ORAZ 26:43. ? Ale przestałam słuchać gdy doszłam do tych rozbieżności co do miejsca Intronizacji. Ktoś miesza bo walka o Intronizację to BITWA NAD BITWAMI.
   MARIUSZKU! JA TRZYMAM SIĘ TEGO CO WAM WSTAWIAŁAM A NIE WIEM CZY POTRZEBNY TAKI CHAOS NA BLOGU.

   Polubienie

   • Leszek pisze:

    Ale najważniejsze jest to, że również i z tego źródła (podobnie jak np. w Orędziach Żywego Płomienia) jest powiedziane, że do Intronizacji Chrystusa Pana na Króla Polski jeszcze nie doszło, a jest to spowodowane głownie sprzeciwem wielu , w tym zwłaszcza „znaczących” członków Episkopatu polskiego, których koronnym, jednostronnie rozumianym argumentem, są słowa Pana Jezusa wypowiedziane w pretorium do Piłata: „Moje królestwo nie jest stąd, z tego świata” (J 18,36), mimo, że z drugiej strony modlą się i oni o przyjście Jego królestwa (wedle Mt 6,10a). A przecież te królestwo Boże przyjdzie na ten świat, co prawda całkowicie odnowiony w czasie Nowego nieba i Nowej ziemi (Dz 3,21; 2P 3,13), zanim nadejdzie Królestwo wieczne nieograniczone przestrzenią i czasem.
    Przedsmak tegoż Królestwa moglibyśmy poczuć, gdy owa Intronizacja się dokonała, bo Pan mógłby zmienił naszą obecną rzeczywistość na podobną do tej niebieskiej, tak jak dokonał cudu zamieniając wodę w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale, żeby tak się stało, to słudzy musieli nalać wodę do stągwi; podobnie ów uroczysty Akt Intronizacji musi wypowiedzieć Prezydent Polski w asyście stających na czele naszego rządu, parlamentarzystów, w obecności wszystkich członków Episkopatu. Ale do tego trzeba mieć wiarę, którą mieli wlewający wodę do stągwi, a tej zdaje się wielu członkom Episkopatu nie dostaje.Intronizacja dokona się, ale wtedy, gdy nasz kraj spotka narodowe nieszczęście, cierpienie, ofiary, zagrożenie jego bytu.

    Polubienie

   • Leszek pisze:

    A czemuż by to nie miała się dokonać Intronizacja na Jasnej Górze i jej powtórzenie na Wawelu?
    To w końcu ile było kamieni, do których w czasie pobytu Pana Jezusa na pustyni „zachęcał ” diabeł: jeden (Łk 4,3) czy też dwa (Mt 4,3)?
    Tak tytułem wyjaśnienia: owe kamienie – to dane przez Pana Boga, a wypisane na dwóch kamiennych tablicach (Wj 24,12 i 31,18 i 32,15n i 34,28) niezmienne i trwale przykazania Boże (Ps 111,8b-9), które w naszych czasach są przez ludzi zmieniane, za podszeptem wzniecającego bunt przeciwko Bogu i Jego Prawu, ojca kłamstwa, starodawnego węża zwącego się diabłem i szatanem (Ap 12,9).

    Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Chyba nie myślisz, że odsłuchałem wszystko od początku do końca i dopiero wstawiłem. Robię tak jak Ty. Jeśli faktycznie miejsce wskazane na Intronizację to nie Częstochowa to serdecznie przepraszam. Widać szatan kombinuje jak może.

   A zobacz filmik wyżej za czym ja się opowiadam.

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Mariuszku! ja zazwyczaj jak coś wstawiam to oglądam a jak nie no to w późniejszym czasie obejrzę i wstawiam swój komentarz prostujący. A jak nie obejrzałeś no to sorry , dobrze w takim razie że ja to zrobiłam.
    Ale widzę , że niektórzy wszystko potrafią sobie wytłumaczyć i nawet zaakceptować dwie Intronizacje.
    No każdy sądzi wg siebie i dla mnie to jest troszkę dziwne aby najpierw Intronizacja miała odbyć się w Częstochowie a potem w Krakowie na Wawelu. A co Wy o tym sądzicie bo ja mogę się przecież mylić jak każdy z Was.
    Mariuszku! nie przejmuj się tym co napisałam do Ciebie w 2 pierwszych zdaniach bo faktycznie i ja tak robię jak mi coś po pierwszym kadrze pasuje i „pyk” wstawiam ale potem przeważnie obejrzę i sprostuję. A dalej to już nie do Ciebie słowo.
    Pozdrawiam serdecznie Mariuszku!

    Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Gosiu, nie mogłem zrobić żadnego sprostowania z pewnych administracyjnych powodów. Niestety Ty wpadniesz, napiszesz mądre słowa, a ja walczę ze spamem, trojanami i do darmowego blogu będę dopłacał.

    Czy to jest sprawiedliwe gdy Ty żądasz ode mnie sprostowań, a ja myślę jak to wszystko ratować? To na tyle wyjaśnienia jeśli chodzi o to. Poza tym mnie o 20 już nie ma na blogu, przynajmniej Ty wiesz o tym.

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Kochany Mariuszku!
    bardzo Ci współczuję że ktoś Ci przeszkadza w prowadzeniu naszego bloga. Ty nigdy się nie skarżysz ale jak będziesz musiał coś dopłacać do bloga to napisz mi na pocztę bo nie może tak być byś Ty miał takie obciążenie.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Buziaczki. 🙂 🙂 🙂

    Polubienie

 18. Mariusz pisze:

  OSTRZEŻENIE DLA EPISKOPATU I POLSKI cz.2/2

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Sprostowanie:
   Oba filmy pt. ”OSTRZEŻENIE DLA EPISKOPATU I POLSKI cz1/2 i 2/2” które zostały wklejone przeze mnie [ponieważ nie były w całości obejrzane] nie prezentują moich, a tym samym poglądów naszego bloga. Przepraszam za wprowadzenie kogokolwiek w błąd. Choć jest poniżej wpis główny na ten temat to odniosę się do miejsca Intronizacji, które powinno mieć miejsce Króla Polski to tylko przy Królowej, czyli na jasnej Górze [miejscu dla Narodu i Polaków szczególnym]. Duchowej stolicy Polski.
   Dodam także, że nie ten obraz lecz obraz ufundowany przez Polonię z Kanady i USA z polskimi insygniami w złocie, który został zawłaszczony przez OO. Paulinów, a gdzie jest teraz? Jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie Czytelników w błąd.

   Polubienie

 19. Leszek pisze:

  Z treścią tego Gł. Wpisu, jak najbardziej współbrzmią choćby te słowa Orędzia Pana Jezusa z „Prawdziwego Życia w Bogu” V. Ryden:
  Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki (por. Mt 23,23n’ Łk 21,25n; 2Res 2,1-12). Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma? Przyjdźcie teraz i porównajcie.
  Rozkwita bunt twojego pokolenia. Jakiego dopuściło się odstępstwa! Ja zaś ze Swej strony pomnożyłem Moje wezwania, Moje ostrzeżenia. Dawałem wam znaki dzień po dniu, mnożyłem Moje Błogosławieństwa, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Mówiłem: „Czy znajdę choć jednego, gdy przyjdę?” (Łk 18,8). Dlaczego nikt nie odpowiada, kiedy wołam? Zamiast odpowiedzieć na Moje błaganie, odwróciliście się do Mnie plecami (por. np. Ne 9,29; Jr 7,24; Hbr 12,25).
  Nikt jednak nie może opóźnić Oznaczonego Czasu ani Godziny. Ona spadnie na nich nagle jak błyskawica (por. Mt 24,27).
  Dziś, córko, Antychryst (por. 1J 2,18.22 i 4,3; 2J17) to duch Buntu, rozbudzony przez szatana, Niegodziwiec (2Tes 2,8) – jak go określa Pismo – będący ohydą spustoszenia, która przeniknęła do Mojej Świątyni, o której mówił prorok Daniel (Dn 9,27). Każdy z was jest Moją Świątynią…
  Ten, którego Pisma nazywają Niegodziwcem i który określony został jako ohyda spustoszenia jest jednym z dwóch znaków poprzedzających koniec Czasów. Drugim znakiem jest wasze wielkie odstępstwo.
  Twoja epoka, Moje dziecko, odrzuciła oddawanie Mi czci, będące waszą powinnością wobec Mnie i również waszym Życiem. Plan szatana polegał na zdobyciu waszej epoki przez doprowadzenie was do uwierzenia, że możecie się obejść beze Mnie (por. Hi 21,13-16 i 22,15-17; Koh 1,9n). I tak duch Buntu, będący Antychrystem, wszedł do Mojej Posiadłości (z przypisu: do naszych dusz). Ten duch Bezprawia – aby nie powiedzieć więcej – wniknął dziś nawet do samego serca Mego Sanktuarium. Duch Buntu jest tym, który doprowadza owładniętych nim do wołania: „Ja jestem bogiem!” (Ez 28,2; 2Tes 2,4).
  Ludzie dopuścili się odstępstwa i w ich odstępstwie otwarła się droga, aby szatan wniknął w nich i doprowadził ich wszystkich do gwałtownej śmierci. Ten duch Buntu niszczący duszę, ducha i serce jest Nieprzyjacielem, o którym mówił apostoł Paweł. Jest on tym, który uważa się za znacznie większego od wszystkiego, co ludzie nazywają „bogiem”; za znacznie większego niż wszystko, co odbiera cześć (2Tes 2,4), jest tym, który mówi: „Stanę do walki z Władzą.” (por. Hi 15,25; Iz 14,4).
  W ten sposób zajęli Moje miejsce i ogłosili swe własne prawo, aby wydać wojnę Mojemu Prawu i wszystkiemu, co pochodzi od Mojego Ducha.
  Kto się Mnie wypiera jest Antychrystem, wypiera się bowiem Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są Jednym i Tym Samym, My jesteśmy wszyscy Trzej zgodni (por. 1J 5,7n). …
  (z Zeszytu 52, 27.06.1991)

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   i … Córko, nadchodzi spustoszenie. Zniszczenie zbliża się już bardzo do Mojego sanktuarium. Te ciemności nieprawości, jakie wam przepowiedziałem, trzy i pół roku, są już nad wami. Godzina ta już przyszła na was od początku tej wiosny. Twoje pokolenie weszło w początek boleści i doświadczeń, w straszliwe czasy nieprawości, czasy ohydy i spustoszenia, w godzinę cieni i Bestii, w czasy po trzykroć przeklęte przez szatana, w godzinę, w której poprzysiągł on dręczyć Moich świętych i Moich aniołów (z przypisu: Bożych posłańców, nowych apostołów waszych dni).
   Nadeszły czasy, w których szatan wyśle jednego ze swoich, aby zmienić Moje Prawo i czasy (Dn 7,25). Będzie się wam wydawać, że nie ma już przy was Najwyższej Władzy ani Blasku. Moim świętym będzie się wydawać, że nie ma już Mojego Trybunału, który otwierałby księgi (tj. Bożej sprawiedliwości). Będzie się wam wydawać, że wszystkich was opuściłem. Wszystkim będzie się wam wydawać, że dwie Bestie(z Ap 13) okazały się bezsprzecznie najsilniejsze.
   Tak będzie jednak tylko przez krótki czas, aż do Mojego Powrotu. Przyjdę jak złodziej… (1Tes 5,2). Przyjdę do was nagle (por. Prz 6,15; Iz 29,5n), aby roztrzaskać berło kłamstwa, i ziemia zadrży. Jednym Moim spojrzeniem wstrząsnę bunt każdego narodu. Moimi Płomieniami roztopię ten bunt, który jak plagę sprowadził na was Odstępstwo.
   Przemierzę ziemię i nie pozostawię ani jednego kamienia nie odwróconego, bo poprzysiągłem pochłonąć Moimi Płomieniami wszystko, co nie pochodzi ode Mnie i co znieważa Mój Obraz (por. Iz 5,21-24 i 30,27-33 i 66,15n).
   Przez całe lata wysyłałem do was nowych apostołów, aby przypomnieli wam Moje Prawo i abyście słuchali Moich ostrzeżeń. Od wielu już lat prorokowali, lecz tak niewielu ich posłuchało… Wysłałem ich, aby wam przypomnieć o przestrzeganiu Mojego Prawa oraz o praktykowaniu życzliwości i współczucia wobec siebie nawzajem. Posłałem ich, aby byli Moim Echem.
   Przypominałem ci, pokolenie, o konieczności odpłacania miłością za zło i o wzajemnej miłości. Jednak dziś serca wasze są zamknięte i twardsze niż kiedykolwiek dotąd… Nie przestrzegacie Mojego Prawa ani nie odpowiadacie na Moje prośby. Wasze serca nadal knują zło wobec siebie nawzajem i są nieugięte, zamiast słuchać Moich Wezwań, jakie ujawniam przez Mojego Świętego Ducha, poprzez Moich nowych apostołów waszych dni…
   Pokolenie! Ponieważ uczyniliście wszystkie te rzeczy, do których mam wstręt, i nie wprowadzaliście w życie miłości ani pokoju, lecz przeciwnie – bunt, otrzymacie według waszej miary… Co zasialiście, to teraz będziecie zbierać (por. Hi 4,8n; Prz 22,8; Oz 8,7; Ga 6,8) … (10.05.1995)

   Polubienie

 20. Szafirek pisze:

  Maryja Najcudowniejsza Mama – Zawierzenie całkowite Maryi (modlitwa)

  TAJEMNICA MEDJUGORIE #5: Teraz spotkasz Maryję, Piękną Kecharitomene

  Polubienie

 21. Mariusz pisze:

  Ks. Stefano Gobbi

  Polubienie

 22. Marcin pisze:

  ”Pamiętnik Abrahama”

  Ostatnia modlitwa przed słuchającym
  O porządek rzeczy i naszych ojców
  Przed odejściem.

  Po prostu inne życie ocalić od zapomnienia –
  Wyryte bardziej niż niejedna dusza
  W pamiętniku Abrahama.

  Długi czas oczekiwania,
  Uczucie bólu w naszych sercach,
  Ale jeśli miłość uwierzy w ciebie;
  Trudno to czasem zrozumieć.

  Czy jutro nasze losy będą jeszcze dalej?
  Trochę miłości i chleba
  W uścisku Twoich dłoni.

  Długi czas oczekiwania,
  Uczucie bólu w naszych sercach,
  Ale jeśli miłość uwierzy w ciebie;
  Trudno to czasem zrozumieć.

  Czy wychowując nasze dzieci do końca
  Wypełnimy bardziej radością niż łzami…

  Pamiętnik Abrahama.

  Polubienie

 23. Szafirek pisze:

  14.06.2012, 18:15 – Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

  Ja, twój kochany Jezus chcę, Moja szczerze umiłowana córko, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie moich rad.
  Spójrzcie na każdego członka swojej rodziny, na tych spośród bliskich wam, którzy nie przestrzegają Mojego nauczania.
  Popatrzcie wokół siebie na te dusze, które są dla Mnie utracone i pozornie Mnie odrzucają. Dlatego proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili.
  Musicie błagać o Miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować ich od strasznego cierpienia Oczyszczenia podczas Ostrzeżenia.
  Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać i powinno być przyjęte jako Mój szczególny dar, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski.
  Przygotujcie swoje dusze wcześniej, gdyż zdrowe dusze odczują Ostrzeżenie jako Radosne Wydarzenie.
  Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza, jeśli regularnie korzystają z Sakramentu Spowiedzi.
  Ich siła pomoże tym, którzy będą musieli przejść przez cierpienie Czyśćca po Ostrzeżeniu.
  Wasze codzienne odmawianie Mojej Koronki do Miłosierdzia Bożego pomoże tym, którzy nie będą słuchać.
  Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi ofiarę, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.
  Okażę Miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy zobaczy swoje grzechy podczas Ostrzeżenia.
  Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem będą one odpuszczone.
  Ci ludzie, w tym dzieci, które Mnie opuściły, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw.
  Oto modlitwa, która należy odmawiać o nawrócenie ich podczas Ostrzeżenia.
  Modlitwa Krucjaty (60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

  O Drogi, Słodki Jezu,
  błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny
  (tu wymień ich imiona).
  Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby zbawić
  ich dusze od ducha ciemności.
  Niech żadne z Twoich dzieci nie zaprze się Ciebie ani
  nie odrzuci Twojej Dłoni Miłosierdzia.

  Otwórz ich serca poprzez przytulenie do Twojego Najświętszego Serca,
  aby mogły szukać przebaczenia koniecznego do ich zbawienia
  od ognia piekielnego.
  Daj im szansę poprawienia się,
  aby nawróciły się dzięki promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.
  Amen.

  Dzieci Boga, przygotowujcie się każdego dnia do Ostrzeżenia, ponieważ może ono nastąpić w każdej chwili.
  Wasz Jezus

  09.07.2012, 23:00 – Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają
  Moja szczerze umiłowana córko, pragnę teraz przygotować na Ostrzeżenie wszystkich Moich wyznawców w sposób, który nie tylko pomoże im, ale wszystkim, których kochają.
  Nie wystarczy żal z powodu strachu. Konieczna jest pokuta.
  Wszyscy Moi wyznawcy wysłuchajcie teraz Moich poleceń i przygotujcie swoje dusze na Ostrzeżenie.
  Musicie zacząć od rozważenia wszystkich grzechów, które popełniliście wobec siebie i waszych bliźnich.
  Ci, którzy są katolikami, powinni korzystać z Sakramentu Spowiedzi co dwa tygodnie, jeśli chcą pozostać w stanie Łaski.
  W ten sposób wasz ból, podczas Ostrzeżenia, będzie łagodny i będziecie mieli siłę pomagać swoim braciom i siostrom, którzy będą cierpieć okropny ból i poczucie winy, gdy będą chcieli pogodzić się z faktem oświecenia ich sumienia.
  Ci, którzy należą do innych wyznań chrześcijańskich lub są innej wiary, a którzy wierzą w te orędzia, muszą odmawiać modlitwę daną wam przez Krucjatę Modlitwy (24) Odpust Zupełny dla Rozgrzeszenia
  Musicie odmawiać tę modlitwę przez siedem kolejnych dni, a Ja, wasz Jezus, udzielę wam przebaczenia.
  O Mój Jezu, jesteś światłem świata
  Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze
  Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic
  Nie jesteśmy godni ofiary jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu
  Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie
  Udziel nam O Panie daru pokory, abyśmy byli godni Twojego Nowego Królestwa
  Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię
  do głoszenia prawdy o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry
  Na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię
  Czcimy Ciebie
  Wysławiamy Ciebie
  Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby zbawić dusze
  Kochamy Cię Jezu
  Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdują.
  Amen
  Teraz przekazuję wam również specjalną modlitwę do odmawiania za te biedne dusze, które mogą umrzeć z powodu szoku podczas Ostrzeżenia, a które mogą pozostawać w stanie grzechu śmiertelnego.
  Modlitwa Krucjaty (65) Za tych, którzy są w grzechu śmiertelnym
  O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości,
  przez Twoje Boskie Miłosierdzie, błagam o łaskę dla tych wszystkich
  biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.
  Wybacz im ich grzechy i na pamiątkę Twojej Męki, błagam cię o udzielenie
  mi tej szczególnej łaski na przebłaganie za ich grzechy.
  Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą, jako pokutę za zbawienie
  ich dusz, aby przynieść im życie wieczne.
  Amen.
  Moi wyznawcy, Ostrzeżenie będzie wspaniałym wydarzeniem Zbawienia, podczas którego udowodnię światu Moje Boże Miłosierdzie.
  Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają.
  Czasu jest niewiele i już teraz trzeba rozpocząć przygotowania.
  Nie zapomnijcie Moich wskazówek dotyczących posiadania zapasów żywności na dziesięć dni, pobłogosławionych świec i poświęconych przedmiotów w domu.
  Zaufajcie Mi i radujcie się, ponieważ wiele dusz zostanie uratowanych.
  Nie będę ujawniał daty, ale wiecie, co trzeba robić.
  Kiedy wasze grzechy zostaną ujawnione, musicie prosić Mnie, abym wam przebaczył i uniżyć się w pokornej wdzięczności za ten Boży Dar, który jest paszportem do życia wiecznego w Nowym Raju na ziemi.
  Pamiętajcie, że nie ma takiego grzechu, nie ważne jak ciężkiego, który nie mógłby być odpuszczony, gdy zostanie okazana prawdziwa skrucha.
  Wasz ukochany Zbawiciel
  Jezus Chrystus

  03.12.2012, 19:05 – Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie
  Moja szczerze umiłowana córko, wzywam ludzkość, przy pomocy całej twojej siły i całej twojej odwagi, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie.
  Wzywam was, którzy macie pokorne serce i czystą duszę, abyście modlili się za dusze tych, którzy umrą w czasie Ostrzeżenia.
  Jak bardzo potrzebują oni waszych modlitw. Jak bardzo Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba dary dane Mi przez was, pomogą uratować tych, którzy nie mogą być uratowani ze swojej własnej woli.
  Gdy Mój Płomień Miłosierdzia zostanie wylany na całą ziemię, wielu ogarnie radość, ale będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy nie będą w stanie prosić Mnie o przebaczenie z powodu dumy.
  Ich oczyszczanie będzie bolesne i przysporzy im wiele cierpienia, aby odkupić się w Moich Oczach.
  Jak bardzo skręcać się będą niegodziwe serca ludzkie i wielu ze strachem w duszach upadnie przede Mną w bólu nie do zniesienia. Niech wiedzą, że choć będą one poddawane wielkiemu cierpieniu, miliardy serc i dusz stanie się czystych. Potem zostaną one w pełni przygotowane na wielki dzień Mojego Przyjścia.
  Moja córko, przed Ostrzeżeniem utrapienia wobec Moich uczniów zwiększą się i pogłębią.
  Kiedy ofiarujecie Mi te cierpienie, ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie Mi tych cierpień, gdyż dane będą wielkie cuda, mimo tych niewdzięcznych ludzi, którzy nie mają w swoich sercach wstydu za nikczemności, których się dopuszczają.
  Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak jest on widziany Moimi Oczami.
  Gdy zobaczą okropny stan swoich dusz będą głęboko zawstydzeni. Tym, którym szczerze będzie przykro z powodu swoich przestępstw przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Wymagać się będzie od nich poddania się oczyszczeniu, które będą musieli przyjąć z pokorą.
  Bardzo wiele dusz przyjmie Moją Miłosierną Dłoń, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.
  Modlitwa Krucjaty (88) Za dusze po Ostrzeżeniu
  O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie wszystkim nam, biednym grzesznikom.
  Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa.
  Przebacz im ich grzechy.
  Pomóż im przez Twoją Miłość i Miłosierdzie odnaleźć je w swoich sercach, aby uchwyciły się Twojego wielkiego Daru Odkupienia.
  Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Prawdę Bożą.
  Okryj je swoim Światłem, Drogi Jezu, aby uczyniło ich ślepymi na niegodziwości i zasadzki diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność.
  Błagam Cię o siłę dla wszystkich dzieci Bożych, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.
  Proszę, abyś otworzył drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.
  Idźcie, Moi uczniowie i stosujcie się do Moich poleceń, abyście przygotowali swoje dusze na Moje Boże Miłosierdzie.
  Wasz Jezus

  Polubienie

 24. Marcin pisze:

  Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał

  czwartek, 9 października 2014, godz. 20.40

  Moja wielce umiłowana córko, jakże Ja jestem spragniony miłości ludzi i jak oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem rasy ludzkiej.

  Szatan, ze swoimi przebiegłymi, podstępnymi metodami, naumyślnie wywołał na świecie podziały. To, że pozostaje on w ukryciu, daje mu wielką władzę nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ nasuwa tym o małej wierze wątpliwości co do Mojego Istnienia. Przekonuje on innych, którzy we Mnie nie wierzą, że człowiek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Jego uspokajający wpływ — podczas kiedy kusi człowieka — przekonuje tych, do których uzyskuje on dostęp, że to, co złe, jest dobre, a to, co dobre, jest złe. Przedstawia on miłość jako pożądanie; nienawiść jako rodzaj pragnienia; a zawiść i zazdrość jako usprawiedliwienie dla niszczenia życia jakiejś innej osoby.

  Każda idea, każde pragnienie, każda tęsknota i każda żądza, które zasiewa on w ludzkich duszach, prowadzą je do grzechu. Tak wielkie skażenie ludzkości w obecnym czasie oznacza, że czysta miłość, która pochodzi od Boga, została wymieniona na pożądanie. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie przedstawiane w sercach grzeszników jako będące dobrą rzeczą. Grzech zawsze jest usprawiedliwiany przez grzeszników, którzy ulegają diabłu. Grzech — raz usprawiedliwiony — jest następnie gloryfikowany, dopóty nie będzie on uchodził za coś wspaniałego — i wartego uznania.

  Biada człowiekowi, który ośmieli się rzucić wyzwanie tym, którzy wychwalają grzech. Grzesznicy, którzy z wielką radością obejmują grzech, będą wpływać na innych, aby robili to samo. Dzisiaj wpływ diabła można zauważyć wszędzie. I podczas kiedy wcześniej grzeszne akty były starannie ukrywane, to obecnie nie mają oni żadnego wstydu i prezentują je przed światem. Wszystko to, co jest dla Mnie odrażające, jest przyjmowane z wielką ochotą. Zło jest przedstawiane jako dobro, a wszystko, co jest dobre i zgodne z Prawami Bożymi — uznawane jest za złe. Kiedy diabeł zabiera się do dzieła, to wszystko będzie przedstawiane w odwrotnej kolejności i będzie przeciwwagą tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że kiedy się głosi, że Moje Słowo jest fałszywe, to wpływ diabła osiągnął swój zenit.

  Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał. Niebo i Ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się miejscem zamieszkania dla tych, którzy wielbią diabła, oraz wszystkich tych, którzy od niego pochodzą. Wyziewy, dobywające się z jego złych i nikczemnych szlaków, poraziły zarazem tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.

  Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Zachowujcie Moje Słowo i módlcie się — nie za siebie, ale za tych, którzy zawiązali pakt z diabłem. Oni potrzebują waszych modlitw rano, w południe i wieczorem.

  Wasz Jezus

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Marcinie widzę ,że odnalazłeś,dzięki 🙂 Czyli dobrze pamiętałam,że była mowa o tym w orędziach MBM,że czyśćca nie będzie,tylko,że jest mowa tu ,że po Powtórnym Przyjściu Pana Jezusa,a nie po Ostrzeżeniu.
   A czytając pierwsze z tych ,które wstawiłam wczoraj ,to tam są takie słowa,które ja np. rozumiem tak,że po Ostrzeżeniu tu będzie czyściec na ziemi:
   „Przygotujcie swoje dusze wcześniej, gdyż zdrowe dusze odczują Ostrzeżenie jako Radosne Wydarzenie.
   Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza, jeśli regularnie korzystają z Sakramentu Spowiedzi.
   Ich siła pomoże tym, którzy będą musieli przejść przez cierpienie Czyśćca po Ostrzeżeniu.”

   I też z trzeciego,które zamieściłam:
   „Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak jest on widziany Moimi Oczami.
   Gdy zobaczą okropny stan swoich dusz będą głęboko zawstydzeni. Tym, którym szczerze będzie przykro z powodu swoich przestępstw przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Wymagać się będzie od nich poddania się oczyszczeniu, które będą musieli przyjąć z pokorą.”
   Więc można by podejrzewać,że to oczyszczenie podobne jak w czyśćcu będzie tutaj,więc może już wcześniej czyściec zostanie zamknięty,czyli własnie po Ostrzeżeniu.Tak ja sobie rozmyślam tylko…
   Szczęść Boże!

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj szafirku,

    Myślę, że jedno jest pewne, że wraz z Ostrzeżeniem wszystko się zmieni i nie będzie już żartów jak wcześniej w jednym komantarzu napisałaś. Człowiek będzie musiał wybrać po której stronie ma się opowiedzieć, czy po stronie Pana Boga czy po stronie diabła kiedy przed każdym wszystko będzie odkryte. Myślę że po Ostrzeżeniu będziemy już surowiej oceniani. Z różnych orędzi wynika że to będzie bardzo trudny okres pomiędzy Ostrzeżeniem a Powtórnym Przyjściem Pana Jezusa zarówno pod względem duchowym jak i materialnym. Myślę że brak możliwości wypłacania własnych pieniądzy z banków czy te globalne kataklizmy przyrody sprawią że człowiek tak czy inaczej czy by chciał czy nie chciał będzie musiał pośród tego wszystkiego się oczyścić. W takich momentach też gdy człowiek straci wszystko zwraca się do Boga. Taki jest podobno Boży Plan. To z Bożego dopustu. O wiele łatwiej będzie tym dla których dobra materialne i pieniądz w życiu nie był ważny, dla których pieniądz nie był bożkiem.

    Polubienie

 25. Szafirek pisze:

  12 kwietnia – św. Zenon z Werony, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-12a.php3
  12 kwietnia – św. Juliusz I, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-12b.php3

  Polubienie

 26. Szafirek pisze:

  „Biada wam, krzywdziciele i gorszyciele dzieci!”. Apel księdza na Facebooku

  „Są sytuacje, w których skorzystanie z prawa do strajku staje się bezprawiem, złem” – pisze w emocjonalnym wpisie ksiądz Sławomir Kostrzewa. „Biada wam, krzywdziciele i gorszyciele dzieci!” – tak zatytułował swój apel do nauczycieli.

  „Walka o godziwe warunki pracy i wypłatę nie może odbywać się w sposób, w którym krzywdzi się dzieci i młodzież. Każdy kolejny dzień strajku nauczycieli coraz wyraźniej ukazuje nam dramat dzieci, całkowicie zagubionych w świecie konfliktu dorosłych, prywaty, wojenek politycznych i hucpy” – napisał we wtorek na Facebooku duchowny.

  „W społecznym odczuciu jest to taka sama sytuacja, gdy lekarz opuszcza chorego pacjenta, domagając się lepszych warunków pracy. Podjęcie decyzji o pracy wśród najmłodszych wiąże się ze zobowiązaniem podobnym temu, jakie składają lekarze – dla których w każdych okolicznościach powinno być najważniejsze ludzkie życie, dobro pacjenta” – argumentuje.

  „Czy matka ma prawo zostawić swoje dziecko na ulicy, domagając się od państwa większych świadczeń dla matek wychowujących dzieci? Czy kapłan ma prawo zamknąć bezterminowo kościół, ograniczając wiernym dostęp do sakramentów i ogłosić strajk?” – pyta dalej.

  „Nie mogą – w żadnym wypadku. Wybierając ten rodzaj pracy, zawodu, powołania – wiedzieli, na co się decydują. Taka jest cena, jaką się płaci za przywilej służby – poucza nauczycieli ks. Kostrzewa.

  I zauważa jeszcze, że „nigdy w najnowszej historii naszego kraju nie nastąpiło poważniejsze uderzenie w dzieci i młodzież”. Ostrzega, że szkody, jakie wyrządzą strajki, będą znacznie poważniejsze, niż wydaje się większości tych, którzy go popierają.

  Te szkody to przede wszystkim utrata zaufania młodego pokolenia do świata dorosłych, do ich praworządności i prawdomówności. „Z dnia na dzień nauczyciele (…) z wychowawców – stali się nieczułymi i bezrefleksyjnymi egoistami zapatrzonymi w swoje sprawy”.

  Ksiądz pisze jeszcze o „lekcji hipokryzji i antyświadectwa” nauczycieli, którzy „swoją postawą mówią, że do celu można iść po trupach, (…) nawet kosztem niewinnych, najsłabszych, którzy sami nie mają instrumentów i możliwości, aby się obronić”.

  Pisze też o skutkach społecznych i zauważa, że „konflikty dorosłych dosłownie złamią życie ludziom młodym”, ponieważ strajki wpłyną na wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

  Duchowny nie waha się przywołać zdarzenia tragiczne. „Żyjemy w czasach, w których wiele mówi się o tym, jak słaba psychicznie jest młodzież i dzieci, że wielu z nich musi na co dzień korzystać z pomocy psychologicznej bądź psychiatrycznej. Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie znałaby osobiście przynajmniej jednego przypadku próby samobójczej lub aktu samobójstwa wśród nieletnich. Ilu młodych targnie się na swoje życie z powodu utraconej szansy na wymarzoną szkołę, studia? Powtarzania roku, gdy konieczność nadrobienia materiału będzie ponad siły? Czy którakolwiek z osób popierająca strajk nauczycieli będzie w stanie dostrzec w tej tragedii – swój własny wkład???” – grzmi autor wpisu.

  Polubienie

 27. Szafirek pisze:

  13 kwietnia – św. Marcin I, papież i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-13a.php3
  13 kwietnia – św. Hermenegild, królewicz i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-13b.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s