Orędzie Matki Bożej z Medjugorje dla Mirjany; 2.01.2020

Mirjana during an apparition„Drogie dzieci, wiem, że jestem obecna w waszym życiu i waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do mojego Syna. Lecz moje dzieci, pragnę być przez matczyną miłość obecna w życiu wszystkich moich dzieci. Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem, wszystkie moje dzieci.
Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli. Moje dzieci, mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze Nasz” oraz Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych sercach, ponieważ pragnie was nauczyć modlić się słowem i sercem.
Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, abyście żyli miłosierną miłością, która jest modlitwą i bezgraniczną ofiarą za innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojego Synowi miłość do bliźniego, ofiarujcie słowa pocieszenia i uczynki sprawiedliwości względem bliźnich. Apostołowie mojej miłości, wszystko to, co ofiarujecie innym, mój Syn przyjmuje jako dar. I ja jestem z wami, ponieważ mój Syn pragnie, aby moja miłość, niczym promień światła, ożywiła wasze dusze; abym wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i szczęścia wiecznego.
Dlatego, drogie dzieci, miłujcie się nawzajem. Bądźcie zjednoczeni przez mojego Syna, bądźcie dziećmi Bożymi, które wszystkie razem całym, otwartym i czystym sercem mówią „Ojcze Nasz” i nie lękajcie się. Dziękuję wam”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

59 odpowiedzi na „Orędzie Matki Bożej z Medjugorje dla Mirjany; 2.01.2020

 1. Szafirek pisze:

  3 stycznia
  Najświętsze Imię Jezus

  Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza „Synem człowieczym” (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim: „a imię Jego Odrośl” (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł nazwie Syna Bożego „Słowem” (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:

  W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef (…). Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus” (Łk 1, 26-31).

  Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:

  Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 20-21).

  Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co „Jahwe zbawia”. Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:

  Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).

  Jezus ChrystusSam Jezus powiedział o swoim Imieniu:

  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 23-24).

  Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 17-18).

  Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi:

  Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3, 6).

  Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi:

  Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły (Dz 3, 16).

  To samo wyznanie powtórzy także przed najwyższą Radą żydowską:

  Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął zdrowy… I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 10-12).

  Św. Paweł Imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały:

  Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1, 8-10).

  Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko (czyńcie) w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17).

  Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej św. Paweł wskazuje:

  Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Dz 16, 18).

  Także św. Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną dziewczynę, woła:

  Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł! (Dz 3, 6-7).

  Kult Imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tekstów to potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej (J 14, 13-14; Dz 5, 40-41; 9, 15-16; Hbr 1, 4; Rz 10, 13; 2 Kor 5, 20; Ap 7, 1-11). Św. Paweł tak się rozmiłował w tym Najświętszym Imieniu, że w swoich pismach wymienia je aż 254 razy.

  Kult Imienia Jezus jest żywy także w tradycji Kościoła. Św. Efrem, ilekroć napotkał to imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Orygenes o tym Imieniu pisze: „Imię Jezus – to imię Wszechmocnego… To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki”. Św. Jan Złotousty mówi: „Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Nie bez przyczyny bowiem zostało nam dane. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr”.
  Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard z Clairvaux: „Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony… Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus… Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu… Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta – a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele” (Sermo 15 super Cantica).
  Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa; w każdym kazaniu Bernardyn adorował to Imię: „O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych… Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa”.
  Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej każdą nową strofę rozpoczyna tym Najświętszym Imieniem. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.
  Św. Wawrzyniec Justynian pisze: „W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku – w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach – gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela”.
  Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal na swoich piersiach wyryli Imię Jezusa. Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus.
  W wieku XV powstała litania do Imienia Jezus, co dowodzi powszechności kultu tegoż Imienia. Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata stało się pozdrowienie chrześcijańskie: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

  Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców. Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie – Mesjasz). Oznacza ono tyle, co „namaszczony” lub „Pomazaniec Pański”. Namaszczano w Starym Testamencie królów i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest Kapłanem (por. Hbr 4, 14 – 12, 2); jest także Prorokiem – On bowiem był celem wszystkich proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem niedługo w całym świecie:

  W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).

  Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia. Tertulian pisze: „Chrześcijanin – to drugi Chrystus”. Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie: „Imię moje – chrześcijanin, nazwisko – katolik”. Św. Grzegorz z Nyssy napomina: „Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa… Nie noś tego Imienia na próżno”. Podobnie pisze św. Leon I Wielki: „Poznaj, chrześcijaninie, godność twoją… Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem”. A św. Bernard przypomina: „Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami… Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus, i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do czynu chrześcijańskiego – byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego cnót”.

  Do pierwszych i najpowszechniej spotykanych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa Chrystusa należą Jego monogramy. W sztuce starożytnej były one wyrazem osoby. Najdawniejsze pochodzą już z wieku III. Do najdawniejszych należą: I X, co oznacza Jezus Chrystus; X P, co znaczy Chrystus; wreszcie najczęściej spotykane monogramy IHS lub grecką literę X (chi) i wpisaną w nią grecką literę P (ro) – są to dwie pierwsze litery od greckiego słowa XPISTOS, czyli Pomazaniec, Mesjasz. Ostatni symbol ma o tyle jeszcze wymowę, że wyraźnie określa, iż Chrystus stał się naszym Zbawicielem przez ofiarę krzyża. Symbol przedostatni natomiast wywodzi się od czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego, kiedy to ów władca kazał na sztandarach swoich wojsk umieścić ten symbol (po roku 313). Najwięcej rozpowszechnił się też on w świecie. Często do tego symbolu dodawano inne, wieniec laurowy jako znak zwycięstwa, litery alfa i omega, co oznacza wieczność i bóstwo Jezusa Chrystusa itp.
  Od wieku XV bardzo popularny stał się monogram Pana Jezusa, złożony z trzech liter: IHS. Jest to „zlatynizowany” skrót grecki trzech pierwszych liter greckich od imienia Jezus (wielkimi literami: IHSOYS). Wreszcie symbolem Pana Jezusa najdawniejszym, bo sięgającym wieku II, jest słowo greckie Ichthys („ryba”). Był to umowny znak rozpoznawczy dla chrześcijan w czasie prześladowań. W literach tego słowa chrześcijanie odczytywali skrót greckich słów: Jesous Christos Theou Yios Soter, co znaczy: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

  W Starym Testamencie tak wielką czcią otaczano imię Boga, że nie wolno go było wymawiać nawet kapłanom. Przy czytaniu publicznym zamieniano imię Jahwe na określenia zastępcze: Pan, Władca itp. Cześć Imienia Bożego wymaga, aby i dziś nie wymawiać go bez potrzeby. Drugie przykazanie Dekalogu mówi wyraźnie: „Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie”.

  Papież Klemens XII (+ 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus. Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub – gdy tej zabraknie – na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, przypisało je jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.

  Warto dodać, że chrześcijanie Wschodu praktykują Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-03a.php3

  Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  3 stycznia – św. Genowefa, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-03b.php3
  3 stycznia – św. Cyriak Eliasz Chavara, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-03c.php3
  3 stycznia – bł. Alan de Solminihac, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-03d.php3
  3 stycznia – św. Józef Maria Tomasi, kardynał https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-03e.php3

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  Mariuszu,czy możesz zatwierdzić moje komentarze? Z góry dziękuję.
  Szczęść Boże!

  Polubienie

 4. Adrian pisze:

  Muzułmanie produkują i sprzedają antychrześcijańskie buty

  Sklepy w kurdyjskim regionie północnego Iraku sprzedają buty z chrześcijańskim krzyżem wytłoczonym na podeszwie, co pozwala użytkownikom „deptać krzyż”, zgodnie z Assyrian International News Agency (AINA).
  Opierając się na historii opublikowanej niedawno na polskiej stronie internetowej Szlomo, AINA informuje, że władze kurdyjskie zezwoliły na sprzedaż „antychrześcijańskich butów” w północnym Iraku, w tym w centrum handlowym w Erbil o nazwie Mega Mall, gdzie obuwie było wystawiane w sklepie okna przed świętami Bożego Narodzenia.
  Obuwie jest podobno produkowane przez turecką firmę FLO z siedzibą w Gaziantep w południowo-wschodniej Turcji.
  Artykuł sugeruje, że obuwie jest celowo prowokujące wobec chrześcijan, ponieważ w kulturze muzułmańskiej buty są ogólnie postrzegane jako „pogardzana odzież”, aw islamie jednym z najbardziej obraźliwych obelg jest nazywanie kogoś „butem”.
  Kiedy muzułmanie wchodzą do pokoju, zwykle zdejmują buty, mówi artykuł, a jeśli but zostanie przypadkowo przewrócony, osoba pluje na podeszwę buta i kładzie go tyłem do góry. Umieszczenie krzyża w podeszwie oznacza, że ​​w takiej sytuacji krzyż zostanie splunięty.
  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&sp=nmt4&tl=pl&u=http://choosing-him.blogspot.com/2020/01/muslims-produce-and-sale-anti-christian.html&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjLGHzdKpP8Mq9VtwcOceV-jEcvLA

  Polubienie

 5. Adrian pisze:

  Iran. Generał Kasem Sulejmani nie żyje. Dokładny przebieg ataku
  Iran zapowiada krwawy odwet po ataku, w którym zginął generał Kasem Sulejmani.
  https://www.o2.pl/artykul/rozerwalo-go-na-strzepy-tak-zgladzili-sulejmaniego-6463715618416769a
  Można to porównać do zabójstwa Arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie, bo Sulejmani był uważany za kandydata do pozycji szefa całych sił zbrojnych Iranu. Zdarzenie to wywołało szok w Iranie, gdzie została ogłoszona trzydniowa żałoba narodowa.
  Nie można wykluczyć tego, że zabójstwo Sulejmaniego zostanie przez Iran zinterpretowane jako akt wypowiedzenia wojny. Może to też doprowadzić do wybuchu wojen pośrednich, na przykład w Iraku i w Libanie. Wczorajszy atak może się zakończyć wielką eskalacją przemocy.
  Zamordowanie przez USA jednego z najwyższych dowódców wojskowych kraju, z którym formalnie nie toczy się wojny oraz zastepce lidera jednej z najważniejszych sił politycznych w Iraku z którym również Amerykanie nie toczą wojny, to zdarzenie bez precedensu. Jego skutki mogą być bardzo niebezpieczne dla świata, bo mogą wywołać domino wydarzeń, które spowodują wybuch wielkiej wojny.
  Niektórzy komentatorzy zarzucają Trumpowi, że usiłuje wplątać Stany Zjednoczone w kolejną wojnę, aby odciągnąć Senat USA od jego impeachmentu. Podobnie uczynił Bil Clinton gdy to jemu groziło usunięcie z urzędu.
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/amerykanie-zamordowali-najwazniejszego-iranskiego-generala-widmo-wojny-zawislo-nad-bliskim
  Orędzie 426, środa, 16 maja 2012, godz. 3.10
  Bliski Wschód będzie również zaangażowany w wojnę – wraz z Izraelem i Iranem – Syria zaś odegra poważną rolę w upadku Egiptu. Z powodu wojny i braku pieniędzy duża część zbiorów będzie stracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, oznaczającej głód.
  Dlatego teraz wzywam wszystkie dzieci Boże, aby próbowały magazynować suszoną i niełatwo psującą się żywność, celem wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby mieć własne uprawy, jeśli to możliwe. Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.
  Efektem tej wojny będzie wciągnięcie Mojego Kościoła Katolickiego na ziemi – w imię zjednoczenia – do jednego kościoła światowego.To zjednoczenie, czyli fałszywy pokój, staną się rzeczywistością, która nastąpi po ujawnieniu się antychrysta w celu wprowadzenia fałszywego pokoju i tak zwanego zakończenia wojny. Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki Chiny i Rosja nie zaangażują się w sprawy świata. Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z Dziesięcioma Rogami” – Europy – i przejmą nad nią kontrolę, aby wprowadzić komunizm.
  „Czerwony smok” – Chiny – już zdobywają silną pozycję w świecie ze względu na kontrolowanie światowych finansów. „Czerwony smok” i „Niedźwiedź”, którym jest Rosja, nie kochają Boga.
  Są one kierowane przez antychrysta, który pochodzi ze Wschodu i ukrywa się za zamkniętymi drzwiami. Kiedy te proroctwa zaczną się spełniać, cały świat uwierzy w te orędzia. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości. Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, gdyż pomoże ona osłabić wpływ tych wydarzeń.
  http://jezusdoludzkosci.pl/2012-05-16-03-10-druga-pieczec-iii-wojna-swiatowa
  =====================
  https://wiadomosci.wp.pl/turcja-wysle-wojska-do-libii-unia-europejska-gleboko-zaniepokojona-6463687706585217a
  ========================
  Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś

  Od 1 stycznia Rosja wstrzymała dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Przyjaźń – poinformował państwowy białoruski koncern Biełnaftachim.
  https://www.tvp.info/46038046/rosja-wstrzymala-dostawy-ropy-na-bialorus
  ===========================
  Do żłobków we Wrocławiu przyjmowane będą tylko zaszczepione dzieci
  Od 1 stycznia br. do żłobków we Wrocławiu przyjmowane są tylko dzieci zaszczepione, zgodne z aktualnym Programem Szczepień.
  https://gazetawroclawska.pl/do-zlobkow-przyjmowane-beda-tylko-zaszczepione-dzieci/ar/c14-14692341

  Polubienie

 6. Szafirek pisze:

  4 stycznia – św. Aniela z Foligno, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-04a.php3
  4 stycznia – św. Elżbieta Seton, wdowa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-04b.php3
  4 stycznia – św. Genowefa Torres Morales, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-04c.php3

  Polubienie

 7. Adrian pisze:

  23.02.2012, 16:00 – Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie
  Moje dziecko, już czas, aby moje dzieci połączyły się w jedno w czci do mojego drogiego Syna, by zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie.
  Ta wojna jest bardzo blisko i trzeba mocno się modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych.
  Szatan i jego demony pracują, aby dokonać straszliwego zniszczenia.
  Jeśli zabiją dusze, zanim otrzymają one szansę odkupienia się w Oczach mojego Syna, wówczas zostaną utracone.
  Taki jest plan złego ducha.
  Szuka on jak najwięcej dusz, aby nie dopuścić, by weszły do Królestwa mojego Ojca.
  Dzieci, gdy odmawiacie wszystkie tajemnice mojego Świętego Różańca w jednej modlitwie, możecie zapobiec wojnie.
  Zjednoczcie się na jeden dzień i odmawiajcie mój Święty Różaniec, aby zatrzymać tę wojnę atomową, która jest obecnie planowana.
  Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które nieświadomie się wplątują.
  Módlcie się także za te biedne kraje, które są pionkami w nikczemnej grze kłamstw, które zostały zaplanowane przez grupy, które nie są od Boga, mojego Ojca Przedwiecznego.
  Idźcie teraz moje dzieci i zbierzcie wszystkie moje dzieci i módlcie się, aby złagodzić tę wielką zbrodnię przeciw ludzkości.
  Wasza ukochana Matka
  Matka Zbawienia

  Polubienie

 8. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 3 stycznia 2020 r.
  Moje ukochane dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoim sercu. Kochające dzieci, w tym czasie świat pogrąża się w wielkim chaosie, jednak jako Matka proszę was, nawróćcie się, nie macie już dużo czasu. Drogie dzieci, bo wierzycie w stworzonego przez siebie Boga! Chrystus przyszedł po ciebie i umarł za ciebie. Dzieci, módlcie się o pokój na świecie, a wśród was, bracia, módlcie się za Kościół, który całkowicie upadnie. Bądź odważnymi wojownikami i chroń tę Trójjedyną Wiarę w Boga. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

 9. Adrian pisze:


  Proroctwo – pochwycenie Kościoła

  Polubienie

 10. Szafirek pisze:

  Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

  Najświętsza i Najdroższa Matko moja, Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, ja, nędzny grzesznik, w uniżeniu najgłębszym, upadam przed Tobą i z miłością najgorętszą przepraszam Ciebie za grzechy swoje i za grzechy wszystkich grzeszników, że w takiej boleści pogrążaliśmy Twoje Niepokalane Serce. Ty się gniewać nie umiesz. Matko Najsłodsza, Ty kochać i cierpieć umiałaś, żyjąc na tej ziemi, a teraz, gdy królujesz w niebie, kochać i przebaczać umiesz. Więc przebacz nam, że tak okrutnie umęczyliśmy i tak strasznie ukrzyżowaliśmy Syna Twojego: przebacz nam, że dotąd grzechy nasze nieustannie Go na krzyż przybijają, przebacz, że tak znieważamy Jego łaski. Jego natchnienia, Jego słowa głoszone w Kościele i Jego święte Sakramenty. Przebacz wszystkie bluźnierstwa bezbożnych przeciw Tobie miotane. Przebacz nam wszystkie grzechy nasze: przebacz wszystkie zbrodnie całego świata, które ja, najniegodniejszy twój sługa, jako moje własne do Ciebie przynoszę. Zdejmij Je ze mnie, Matko Miłosierdzia, i rzuć w Rany Boskiego Syna Twojego, Przenajdroższą Krew Jego ofiarując za nas ojcu Przedwiecznemu, uproś łzy pokuty i zechciej od nas odwrócić straszne karanie, na które tak słusznie zasłużyliśmy. O Maryjo, Matko nasza, wszystkie krzywdy przez nas Twemu Niepokalanemu Sercu wyrządzone, nagradzamy Ci Przenajdroższym Sercem Jezusa, Jego miłość i błogosławieństwo ofiarując Tobie. O Maryjo, bądź za wszystko i bez końca uwielbiona! Niech będzie uwielbione Twoje Niepokalane Poczęcie, Twoje nienaruszone Dziewictwo, Twoje cudowne Wniebowzięcie, Twoje chwalebne królowanie nad niebem i ziemią. Twoje wszechmocne do Boga pośrednictwo, Twoje miłosierdzie bez granic, Twoje boleści na ziemi wycierpiane i wiekuiste radości Twoje. Cała i we wszystkim bądź pochwalona, o Maryjo wszelkiej chwały i miłości godna. Pozwól nam wielbić Ciebie nieustannie na tej ziemi i rozszerzać coraz więcej cześć ku Niepokalanemu Sercu Twojemu, a po śmierci zaprowadź nas do nieba, abyśmy z Tobą, o Matko Jezusa i Matko nasza. Trójcę Przenajświętszą po wszystkie wieki chwalili. Amen.

  Polubienie

 11. Gosia 3 pisze:

  POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM MOŻNA WSZYTKO UCZYNIĆ POZA ZBAWIENIEM…( ŚW AUGUSTYN)

  Polubienie

 12. Gosia 3 pisze:

  DOTYCZY POWYŻSZEGO VIDEO:
  „POZA KOŚCIOŁEM KATOLICKIM MOŻNA WSZYTKO UCZYNIĆ POZA ZBAWIENIEM…( ŚW AUGUSTYN)

  Polubienie

 13. Szafirek pisze:

  5 stycznia – bł. Maria Marcelina Darowska, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-05a.php3
  5 stycznia – bł. Dydak Józef z Kadyksu, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-05b.php3
  5 stycznia – św. Edward Wyznawca, król https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-05c.php3
  5 stycznia – św. Szymon Słupnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-05d.php3
  5 stycznia – św. Jan Nepomucen Neumann, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-05e.php3

  Polubienie

 14. Mateusz pisze:

  17.02.2011, 23:45
  Zryw świata arabskiego trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych

  Moja szczerze umiłowana córko, jestem dzisiaj pełen radości, dlatego że ta ważna seria Orędzi jest teraz przygotowywana do wydania dla całej ludzkości. Zobaczysz wkrótce, że wszystkie kraje odnajdą te Orędzia. Nie martw się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ przez cały czas będę chronił ciebie i twoją rodzinę. Choć jestem pełen Miłości do ciebie, Moje dziecko, Moje Serce jest rozrywane głębo-kim smutkiem z powodu cierpienia, które jest obecnie powodowane przez przebiegłe stowarzyszenie, spiskujące, by zawładnąć państwami.
  Uczynią to, przemyślne usuwając przywódców*. Następnie zaoferują pomoc. Potem będą kupować przyjaźń nowych reżimów, dopóki nie będą ich kontrolować. Ta nowa kontrola będzie gorsza niż rządni władzy dyktatorzy, którzy zostali obaleni w imię wolności.
  Patrz teraz, Moja córko, na prędkość z jaką świat arabski zjednoczy się przeciw Mojemu narodowi, Żydom. Patrz, jak wszyscy ich sprzymierzeńcy odejdą, pozostawiając ich wystawionymi.
  Moja córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, to po tym, jak dokona się nawrócenie, Moje Słowo będzie chętniej słuchane. Będzie to czas dla Moich świętych wyznawców, by zjednoczyć się w oporze prze-ciwko tyranii, która powstanie w świecie zachodnim, szczególnie w Europie. Walczcie o wasze prawo do modlitwy. Jeśli tego nie uczynicie, nie będzie to wojna religijna, ale wojna ludobójcza.
  Wkrótce trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych, jeden po drugim. Pamiętajcie, że każdy zostanie zamordowany z powodu spisku niegodziwej grupy – organizacji działających na rzecz kultury, które panują we wszystkich narodach – choć nie możecie ich zobaczyć, ponieważ są tchó-rzami. Nie będą się jednak długo ukrywać. Kiedy przejmą kontrolę, będą się starali skupić na sobie waszą uwagę i będą żądać szacunku.
  Ostrzeżenie pomoże wszędzie ratować wszystkie Moje dzieci. Nawrócenie, Dar ode Mnie, zostanie dany nawet tym, którzy spiskują i planują przejęcie kontroli nad Bożą Ziemią. Gdyby mogli zrozumieć, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć, może by i przestali. Ale oni są ślepi.
  Więcej Moich aniołów**, którzy teraz przenikają ziemię jako istoty ludzkie, pomoże ukazać prawdę tym biednym, zagubionym duszom. Wielu się nawróci. Pozostali nie.
  Moja córko, idź szybko szerzyć to Słowo. Masz tylko tygodnie. Wykorzystaj każdy dostępny ci środek. Okaż odwagę. Czyń absolutnie wszystko, by umożliwić wszystkim Moim dzieciom, wszystkim naro-dom zrozumieć znaczenie Mojego szczególnego Daru – kiedy wyciągnę z Nieba Moją Rękę, by zbawić ich dusze.
  Ci, którzy nie nawrócą się od razu, uczynią to przed prześladowaniem, kiedy coraz więcej dusz będzie do Mnie powracać. Będzie to bardzo trudny czas dla wszystkich. Ale bądźcie cierpliwi, przed wami są dobre czasy, kiedy pokój powróci na ziemię. Moje dzieci, po tym wezwaniu do przebudzenia się, ujrzą Miłość, którą mam, i przybędą z powrotem, rzucając się w Moje Ramiona. Wtedy, kiedy to się stanie, utworzy się Moja Armia, i obroni Moje Królestwo przed zwodzicielem, którego panowanie będzie bardzo krótkie.
  To jest punkt zwrotny w historii ludzkości, dzieci. Już wkrótce to zrozumiecie. Wtedy pomimo każdej sceptycznej myśli, którą będziecie mieć w czasie Ostrzeżenia – kiedy ono nastąpi, otworzycie wasze serca na Prawdę.
  Idź teraz, Moja córko, w pokoju i miłości dla całej ludzkości.
  Jezus Chrystus
  Król Żydów

  * Wizjonerka chciałaby jasno powiedzieć światu, że powodem, dla którego nie może umieścić imion przywódców (dwóch z nich jest ze świata arabskiego i jeden z Europy kontynentalnej), jest szacunek dla ich rodzin i uniknięcie nadmiernej rozpaczy. Przekazała jednak to Orędzie kilku duchownym i mediom, z zastrzeżeniem, by byli gotowi do publikacji, jak tylko te zabójstwa wkrótce będą miały miejsce (wszystkie w niedługim odstępie czasu od siebie).
  ** Rozumienie wizjonerki jest takie, że odniesienie do „aniołów” wskazuje na posłańców, którzy zosta-li wybrani na świecie, aby przekazywać Boskie Orędzia, by pomóc szerzyć nawrócenie.

  Polubienie

 15. Mateusz pisze:

  Michał Koterski z Medjugorje: „Wiara nie jest w modzie. Jestem dumny, że mogę być apostołem Jezusa”.
  Znany aktor, znany wcześniej z hulaszczego trybu życia, Michał Koterski, nawrócił się i wyszedł z nałogów – „To, że żyję, to łaska Boża. Codziennie się modlę i dziękuję Bogu za to, że jestem zdrowy, że mam to, co mam, i że udało mi się wyjść z tak strasznej choroby. To tak, jakby mi się udało wyleczyć z raka. Uznaję to za błogosławieństwo i jestem za to bardzo wdzięczny” – mówił w wywiadzie dla Tygodnika Solidarność. Teraz opublikował zdjęcia z pielgrzymki do Medjugorje, w związku z czym spotkał się z hejtem. Z kolei inni fani akceptują go takim jaki jest.

  – Dzisiaj byłem na objawieniu Matki Bożej 😇, powierzyłem wasze wszystkie intencje 🙏 tego spotkania się nie da opisać słowami , jej miłość jest nieskończona

  – pisze Michał Koterski na Instagramie
  – Czy wypada się lansować na na wierze???. To już tylko to pozostało ??
  – zarzuca mu jeden z fanów

  – jeśli pytasz mnie , to juz Ci odpowiadam , w czasach kiedy wiara w Boga nie jest w modzie , to mało ze wypada , ale wręcz czuje sie w obowiązku lansować sie i mówić głośno o mojej miłości do Jezusa Chrystusa jestem dumny ze moge być jego apostołem , Chwała Panu

  – odpowiada Koterski

  Polubienie

 16. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 4 stycznia 2020 r
  Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w swoim sercu. Wczoraj byłem bardzo szczęśliwy widząc was zgromadzonych na uroczystej modlitwie i słuchających waszych pochwał i pieśni, które były dla was doskonałym przykładem dla wielu. Umiłowane dzieci, słowa wypowiedziane przez tę moją córkę są słowami Jezusa Chrystusa, to mój Syn wkłada swoje słowa do ust, nie dziwcie się, ponieważ jego miłość do mojego Syna jest nieskończona i odważna. Znaki były naszą czystą radością. Dzisiaj spadnie na was wiele łask. Módlcie się za kapłanów, teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

 17. Mateusz pisze:

  Groźny symbol na szczycie irańskiego meczetu. „Zemsta lub wojna”?

  To nie wydarzyło się nigdy dotychczas a komentatorzy znający islam są zgodni w ocenie: wywieszenie czerwonego sztandaru na jednym z meczetów w szyickim „świętym” mieście oznacza zapowiedź zemsty bądź nawet wojnę.

  Płotno o krwistej barwie pojawiło się na wieży meczetu Jamkarān w mieście Kom w sobotę. Media społecznościowe obiegły filmy i fotografie dokumentujące fakt, który nie miał dotąd precedensu. „Wywieszono ją tu pierwszy raz w historii”, „Coś złego się szykuje”, „To symbol walki” – można przeczytać w opisach.

  Niektórzy autorzy podkreślają, że w całej historii Iranu szyici nie posunęli się do takiej demonstracji. Meczet Jamkaran należy do najważniejszych w kraju. Film dokumentujący wciągnięcie flagi na kopułę świątyni pokazuje też fotografię zabitego przez Amerykanów generała Kassema Sulejmaniego.

  „W Iranie [czerwony sztandar] jest tradycyjnym zwiastunem nadchodzącej wojny czy zemsty. W tym wypadku zemsty za śmierć gen. Solejmaniego” – napisał Jarosław Kociszewski, dziennikarz zajmujący się kwestiami Bliskiego Wschodu.

  „Bardzo, bardzo niezwykły widok czerwonej flagi na świętym meczecie Jamkaran w Kom. Niemal zawsze jest ona błękitna. Czerwona flaga jest symbolem zemsty” – podkreślił Ali Arouzi, teherański korespondent stacji NBC.

  Polubienie

 18. Adrian pisze:

  „480 milionów zwierząt w Australii padło ofiarą pożarów lasów, które od września szaleją na kontynencie – donosi brytyjskie BBC”
  Od września….
  Ano we wrześniu właśnie stało się to, że w Australii aborcję zalegalizowano w całym kraju. Zmieniono przepisy sprzed 119 lat
  https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2373509,Australia-aborcja-zalegalizowana-w-calym-kraju-Zmieniono-przepisy-sprzed-119-lat
  Nie ma przypadków, są tylko znaki…

  Polubienie

 19. Szafirek pisze:

  6 stycznia
  Objawienie Pańskie – Trzej Królowie

  Pokłon Trzech Króli

  Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej królowie być może byli astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą, w jaki sposób stała się ona dla nich czytelnym znakiem, który wyprowadził ich w daleką i niebezpieczną podróż do Jerozolimy.
  Herod, podejmując ich, dowiaduje się o celu podróży. Podejrzewa, że narodził się rywal. Na podstawie proroctwa w księdze Micheasza (Mi 5, 1) kapłani jako miejsce narodzenia Mesjasza wymieniają Betlejem. Tam wyruszają Mędrcy. Odnajdując Dziecię Jezus, ofiarowują Mu swe dary. Otrzymawszy we śnie wskazówkę, aby nie wracali do Heroda, udają się do swoich krajów inną drogą.

  Uroczystość Objawienia Pańskiego należy do pierwszych, które uświęcił Kościół. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
  W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. Uniwersalność zbawienia akcentują także: sama nazwa święta, jego wysoka ranga i wszystkie teksty liturgii dzisiejszego dnia.

  Pokłon Trzech KróliEwangelista nie pisze o królach, ale o Magach. Ze słowem tym dość często spotykamy się w Starym Testamencie (Kpł 19, 21; 20, 6; 2 Krn 33, 6; Dn 1, 20; 2, 2. 10. 27; 4, 4; 5, 7. 11). Oznaczano tym wyrażeniem astrologów. Herodot, historyk grecki, przez Magów rozumie szczep irański. Ksantos, Kermodoros i Arystoteles przez Magów rozumieją uczniów Zaratustry.
  Św. Mateusz krainę Magów nazywa ogólnym mianem Wschód. Za czasów Chrystusa Pana przez Wschód rozumiano cały obszar na wschód od rzeki Jordanu – a więc Arabię, Babilonię, Persję. Legenda, że jeden z Magów pochodził z murzyńskiej Afryki, wywodzi się zapewne z proroctwa Psalmu 71: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie… Przeto będzie żył i dadzą Mu złoto z Saby”. Przez królestwo Szeby rozumiano Abisynię (dawna nazwa Etiopii). Na podstawie tego tekstu powstała także tradycja, że Magowie byli królami. Tak ich też powszechnie przedstawia ikonografia.
  Prorok Izajasz nie pisze wprost o królach, którzy mają przybyć do Mesjasza, ale przytacza dary, jakie Mu mają złożyć: „Zaleje cię mnogość wielbłądów, dromadery z Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą ze Saby, ofiarują złoto i kadzidło” (Iz 60, 6). Kadzidło i mirra były wówczas na wagę złota. Należały bowiem do najkosztowniejszych darów.
  Św. Mateusz nie podaje także liczby Magów. Malowidła w katakumbach rzymskich z wieku II i III pokazują ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Ormian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze względu na opis, że złożyli trzy dary. Tę liczbę np. spotykamy we wspaniałej mozaice w bazylice św. Apolinarego w Rawennie z wieku VI. Także Orygenes podaje tę liczbę jako pierwszy wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku VIII pojawiają się imiona Trzech Magów: Kacper, Melchior i Baltazar. Są one zupełnie dowolne, nie potwierdzone niczym.
  Kepler usiłował wytłumaczyć gwiazdę betlejemską przez zbliżenie Jowisza i Saturna, jakie zdarzyło się w 7 roku przed narodzeniem Chrystusa (trzeba w tym miejscu przypomnieć, że liczenie lat od urodzenia Jezusa wprowadził dopiero w VI w. Dionizy Exiguus; przy obliczeniach pomylił się jednak o 7 lat – Jezus faktycznie urodził się w 7 roku przed naszą erą). Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya, która także w owym czasie się ukazała. Jednak z całego opisu Ewangelii wynika, że była to gwiazda cudowna. Ona bowiem zawiodła Magów aż do Jerozolimy, potem do Betlejem. Stanęła też nad miejscem, w którym mieszkała Święta Rodzina. Św. Mateusz nie tłumaczy nam, czy tę gwiazdę widzieli także inni ludzie.
  Żydzi przebywali na Wschodzie, w Babilonii i Persji, przez wiele lat w niewoli (606-538). Znane więc mogło być Magom proroctwo Balaama: „Wschodzi gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło” (Lb 24, 17). U ludów Wschodu było powszechnym wówczas przekonaniem, że każdy człowiek ma swoją gwiazdę.

  Pokłon Trzech KróliKiedy Magowie przybyli do Syna Bożego? Z całą pewnością po ofiarowaniu Go w świątyni. Według relacji Ewangelisty, że Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat, wynika, iż Magowie przybyli do Betlejem, kiedy Chrystus miał co najmniej kilka miesięcy, a może nawet ponad rok. Magowie nie zastali Jezusa w stajni; św. Mateusz pisze wyraźnie, że gwiazda stanęła nad „domem” (Mt 2, 11). Było w nim jednak bardzo ubogo. A jednak Mędrcy „upadli przed Nim na twarz i oddali Mu pokłon”. Padano na twarz w owych czasach tylko przed władcami albo w świątyni przed bóstwami. Magowie byli przekonani, że Dziecię jest przyszłym królem Izraela.
  Według podania, które jednak trudno potwierdzić historycznie, Magowie mieli powrócić do swojej krainy, a kiedy jeden z Apostołów głosił tam Ewangelię, mieli przyjąć chrzest. Legenda głosi, że nawet zostali wyświęceni na biskupów i mieli ponieść śmierć męczeńską. Pobożność średniowieczna, która chciała posiadać relikwie po świętych i pilnie je zbierała, głosi, że ciała Trzech Magów miały znajdować się w mieście Savah (Seuva). Marco Polo w podróży na Daleki Wschód (wiek XIII) pisze w swym pamiętniku: „Jest w Persji miasto Savah, z którego wyszli trzej Magowie, kiedy udali się, aby pokłon złożyć Jezusowi Chrystusowi. W mieście tym znajdują się trzy wspaniałe i potężne grobowce, w których zostali złożeni Trzej Magowie. Ciała ich są aż dotąd pięknie zachowane cało tak, że nawet można oglądać ich włosy i brody”.
  Identyczny opis zostawił także bł. Oderyk z Pordenone w roku 1320. Jednak legenda z wieku XII głosi, że w wieku VI relikwie Trzech Magów miał otrzymać od cesarza z Konstantynopola biskup Mediolanu, św. Eustorgiusz. Do Konstantynopola zaś miała je przewieźć św. Helena cesarzowa. W roku 1164 Fryderyk I Barbarossa po zajęciu Mediolanu za poradą biskupa Rajnolda z Daszel zabrał je z Mediolanu do Kolonii, gdzie umieścił je w kościele św. Piotra. Do dziś w katedrze kolońskiej za głównym ołtarzem znajduje się relikwiarz Trzech Króli, arcydzieło sztuki złotniczej.

  Pokłon Trzech Króli

  Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się dziś kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie:

  Christus mansionem benedicat

  Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

  Król Jan Kazimierz miał zwyczaj, że w uroczystość Objawienia Pańskiego składał na ołtarzu jako ofiarę wszystkie monety bite w roku ubiegłym. Święconym złotem dotykano całej szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i nawet obory, a w nich chore zwierzęta. Przy każdym kościele stały od świtu stragany, na których sprzedawano kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni okadzali swoje mieszkania. Zwyczaj okadzania ołtarzy spotykamy u wielu narodów starożytnych, także wśród Żydów (Wj 30, 1. 7-9; Łk 1). W Biblii jest mowa o kadzidle i mirze 22 razy. Mirra to żywica drzewa Commiphore, a kadzidło – to żywica z różnych drzew, z domieszką aromatów wszystkich ziół. Drzew wonnych, balsamów jest ponad 10 gatunków. Rosną głównie w Afryce (Somalia i Etiopia) i w Arabii Saudyjskiej.
  W dawnej Polsce w domach pod koniec obiadu świątecznego roznoszono ciasto. Kto otrzymał ciasto z migdałem, był królem migdałowym. Dzieci chodziły po domach z gwiazdą i śpiewem kolęd, otrzymując od gospodyni „szczodraki”, czyli rogale. Śpiewało się kolędy o Trzech Królach. Czas od Bożego Narodzenia do Trzech Króli uważano tak dalece za święty, że nie wykonywano w nim żadnych ciężkich prac, jak np.: młocki, mielenia ziarna na żarnach; kobiety nawet przerywały przędzenie.

  W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie Wschodu w barwnych, częstokroć perskich szatach. W X wieku otrzymują korony. Z czasem w malarstwie i rzeźbie rozwijają się różne typy ikonograficzne Mędrców.

  Polubienie

 20. Adrian pisze:

  Najświętsza Maria Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe

  Orędzie nr 295 z serii Ostrzeżenie
  Otrzymano wtorek, 27 grudzień 2011, godz.14.00
  Moje dziecko, rozpoczęły się bóle porodowe.
  Nadszedł czas na narodziny Nowego świata, nowy początek.
  Na ziemi nastąpi teraz wiele zmian, jakich wcześniej nie doświadczano.
  Mój Niebieski Ojciec wysyła Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby jeszcze raz uratować ludzkość z jej nikczemności.
  Moje dziecko, będziecie świadkami serii wydarzeń, które zostały już wam ujawnione.
  Nie wolno wam się obawiać, gdyż oczyszczanie to jest niezbędne, aby obudzić ludzkość, jeśli dusze mają być ocalone.
  Rozpoczną znaki, jak przepowiedziane. Moje dzieci muszą przyjąć te zmiany z pokornymi i skruszonymi sercami.
  Módlcie się, módlcie się za dusze, aby odrzuciły grzech pychy i szukały przebaczenia za ich zniewagi przeciwko Bogu Ojcu.
  Jeśli nie uda im się zrehabilitować, spowoduje to poważną karę.
  Miłosierdzie Mojego Syna jest tak wielkie, że da Moim dzieciom czas na okazanie skruchy.
  Teraz jednak musicie się modlić za wszystkie dusze, tak aby mogły być godne wejścia do Nowej Ery Pokoju.
  Wasza ukochana Matka
  Maryja, Królowa Niebios
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2011/12/23/najswietsza-maria-panna-plan-odnowy-ludzkosci-na-powtorne-przyjscie-jest-ukonczony/

  Polubienie

 21. Mateusz pisze:

  Benedykt XVI: Jestem starym człowiekiem u kresu życia

  „Jestem starym człowiekiem u kresu życia” – powiedział emerytowany papież Benedykt XVI w rozmowie z niemieckimi mediami. Przyznał też, że tęskni za Bawarią, z której pochodzi.

  Papież Benedykt XVI ; fot. z 2015 roku /AFP
  Papież Benedykt XVI ; fot. z 2015 roku /AFP

  Wysłannicy bawarskiego regionalnego nadawcy Bayerischer Rundfunk i monachijskiego dziennika „Muenchner Merkur” odwiedzili Benedykta XVI w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszka od czasu swego ustąpienia z urzędu w 2013 r.
  Reklama

  Na stronie Bayerischer Rundfunk rozmowa ukazała się w poniedziałek, na portalu „Muenchner Merkur” dzień wcześniej.

  Emerytowany papież powiedział, że tęskni za Bawarią, gdzie przyszedł na świat w niewielkiej miejscowości Marktl am Inn i gdzie spędził część życia.

  „Sercem będę zawsze związany z Bawarią i wieczorem zawsze polecam nasz kraj Panu Bogu” – zaznaczył.
  W kwietniu kończy 93 lata

  Osobisty sekretarz Benedykta XVI arcybiskup Georg Gaenswein w rozmowie z BR i „MM” powiedział, że były papież, który w kwietniu skończy 93 lata, jest zbyt słaby, by podróżować. „Często jednak powtarza: mimo wszystko jestem w Bawarii, w swoim sercu wędruję po swojej ojczyźnie” – dodał.

  „To wędrowanie niezależne od jego sił fizycznych i ograniczeń” – podkreślił abp Gaenswein.

  Jak dodał, Benedykt XVI szczególnie przepada za słodyczami z Bawarii i opiekujące się nim zakonnice na początku musiały nauczyć się gotowania po bawarsku.
  Nigdy nie żałował swojej decyzji

  Abp Gaenswein zaznaczył ponadto, że Benedykt XVI nigdy nie żałował swojej decyzji o ustąpieniu z papieskiego urzędu. „Była to decyzja poprzedzona długimi i licznymi modlitwami, (…) której nigdy nie żałował. Papież jest ze sobą w pełnej zgodzie” – powiedział.

  28 lutego 2013 roku Benedykt XVI jako pierwszy od ponad 700 lat papież dobrowolnie zrezygnował z piastowanego urzędu. 13 marca tego samego roku urząd ten objął jego następca, obecny papież Franciszek.

  Polubienie

 22. Szafirek pisze:

  7 stycznia – św. Rajmund z Penyafort, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-07a.php3
  7 stycznia – św. Lucjan, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-07b.php3

  Polubienie

 23. Adrian pisze:

  Benedykt XVI: jestem u kresu życia
  05.01.2020
  Papież emeryt udzielił niemieckim dziennikarzom szczerego wywiadu, w którym powiedział, że czuje zbliżającą się śmierć. Wyznał również, że tęskni za rodzinną Bawarią.
  https://www.welt.de/vermischtes/article204769490/Ich-bin-ein-alter-Mann-am-Ende-meines-Lebens-sagt-Benedikt-XVI.html

  Objawienia w Ternopil (Tarnopolu) i Liszni, Na Ukrainie
  Matka Boska, Tarnopol, 12 kwietnia 2005 r., godz. 10.00
  Papież Benedykt XVI

  „Papież Benedykt XVI jest tą osłoną, która przez pewien okres czasu uchroni Kościół od Antychrysta (Antipope). (…) To jest ta osłona, która trzyma Mój Święty Kościół, Przerwa – okres, aby ludzie otrzymali świętą wiedzę, powrócili do Świętej Wiary, utrzymywali w świętości własną wolę… A reszta jest opisana w poprzednim Przesłaniu, gdzie wszystko jest jasne i w sposób święty wyrażone jak powinno być”.
  ———-
  Czas a/ch nadchodzi niewątpliwie, co w zupełności potwierdza jedna z ostatnich produkcji Netfliksa.

  Benedykt XVI daje znak, tym którzy dostrzegają więcej, że zbliża się wypełnienie III Tajemnicy Fatimskiej – mówiącej m.in. o jego męczeńskiej śmierci. Czas już naprawdę jest bliski.
  2 List do Tesaloniczan
  „… 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu7, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość. .”

  Pan Jezus w jednym z Orędzi powiedział, że:
  „Jego tron został skradziony ale jego MOC nie!!!” Czas rzeczywiście jest już
  bardzo bliski wypełnienia się tych proroctw.

  Polubienie

 24. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano 7 stycznia 2020 r
  Przesłanie Jezusa
  Moi umiłowani bracia, dziękuję za przybycie na modlitwę. Moi bracia, wy ze swoimi cierpieniami nadal wspinacie się po drabinie duchowości, dajcie mi swoje brzemiona i wasze cierpienia, tylko w ten sposób możecie mieć radość i spokój w swoich sercach, to ja i tylko ja przemienię ból w radość , Bracia, myślcie tylko o życiu wiecznym, całkowicie oddajcie się Mnie, mój powrót jest bliski. Teraz błogosławię was w imię Ojca, w Moje imię i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

 25. Szafirek pisze:

  8 stycznia – św. Piotr Tomasz, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-08a.php3
  8 stycznia – św. Wawrzyniec Iustiniani, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-08b.php3
  8 stycznia – św. Seweryn z Noricum https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-08c.php3
  8 stycznia – św. Daniel Comboni, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-08d.php3
  8 stycznia – bł. Eurozja Barban https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-08e.php3

  Polubienie

 26. Szafirek pisze:

  Mocne świadectwo Miśka Koterskiego po pielgrzymce do Medjugorje z ks. Dominikiem Chmielewskim

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Nie wiem czy słuchaliście tego,ale chcę tu zwrócić uwagę na jedną rzecz którą pan Michał powiedział,dokładnie w 7 minucie.Mówi o manifestacji demonów i takie słowa mniej więcej mówi,że szatan daje ogromne świadectwo wiary i,że jemu tez powinniśmy być wdzięczni,że się tam objawia w Medjugorje.Chyba ,że ja coś żle zrozumiałam,ale raczej dobrze.
   Moim zdaniem to możemy być wdzięczni jedynie Panu Bogu,że możemy być świadkami takich manifestacji,bo to jedynie Bóg pozwala na to,ze demon się ujawnia.Może pan Michał żle się wyraził w emocjach,ale niestety dużo ludzi tego słucha i potem tak będą powtarzać.Mam nadzieję,ze ksiądz może potem wyjaśnił to panu Michałowi,ale szkoda,że w trakcie wypowiedzi tego nie zrobił.Według mnie to my nie możemy być szatanowi czy demonom za nic wdzięczni,a ich manifestacje to jedynie dzieją się z woli Boga.

   Polubienie

 27. Gosia 3 pisze:

  MOŻE JESZCZE RAZ WKLEJĘ TO VIDEO BO GDY ZAMIEŚCIŁAM GO KILKA DNI TEMU ZARAZ PO MOIM KOMENTARZU – NA TEMAT TEGO VIDEO COŚ SIĘ WYDARZYŁO PODCZAS MODLITWY KORONKĄ.

  Polubienie

 28. Gosia 3 pisze:

  NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MATKA BOŻA KĘBELSKA!

  GDY ZAMIEŚCIŁAM TO VIDEO ZDARZYŁO SIĘ COŚ NIESAMOWITEGO.
  OTÓŻ NIE WIEM CZY KTOŚ Z WAS PAMIĘTA JAK ZAMIEŚCIŁAM TAKIE ZDJĘCIE Z KĘBŁA Z MIEJSCA OBJAWIEŃ. TAM JEST TYLKO KAPLICZKA A W NIEJ TEN KAMIEŃ NAD KTÓRYM UKAZAŁA SIĘ MATKA BOŻA I TEN DUŻY OBRAZ WALKI POLAKÓW Z TATARAMI W OBRONIE WŁASNEJ. I MNIE ZAINTERESOWAŁ TEN OBRAZ I WTEDY GDY TAM BYŁAM PO RAZ PIERWSZY ZROBIŁAM ZDJĘCIE I WTEDY ZAUWAŻYŁAM NA TYM ZDJĘCIU KAWAŁEK NIEBIESKIEGO NIEBA NA TRAWIE POD OBRAZEM I NA NIM LITERKĘ M.
  I TEGO DNIA GDY STANĘŁAM W KONTRZE DO WYPOWIEDZI PANA K……… CO WSTAWIŁAM POWYŻSZE VIDEO MODLIŁAM SIĘ KORONKĘ I NA OŁTARZYKU NA BUTELECZCE OD WODY ŚWIĘCONEJ Z CZĘSTOCHOWY POJAWIŁ SIĘ TAKI SAM NIEBIESKI SKRAWEK Z LITERKĄ M PRAWIE IDENTYCZNIE TO WYGLĄDA JAK WTEDY POD OBRAZEM. BYĆ MOŻE ŻE FAKTYCZNIE SANKTUARIUM POWINNO POWSTAĆ W MIEJSCU OBJAWIEŃ A NIE W ODLEGŁEJ O KILKA KM WĄWOLNICY ALE I TAK MATKA BOŻA TAM CUDOWNIE UZDRAWIA CO POKAZAŁAM WAM NA WŁASNYM PRZYKŁADZIE UZDROWIONEGO KOLANA. WG MNIE MATCE BOŻEJ CHODZIŁO O TO ŻE NIE PODOBA SIĘ JEJ TO O CZYM MÓWI PAN K…. I NAWET OBRAŻA POLAKÓW ŻE ONI TAM NIE BRONILI SIĘ LECZ ZABIJALI Z ZIMNĄ KRWIĄ. WALKA W OBRONIE WŁASNEJ NIE JEST GRZECHEM ALE ŻEBY PLEŚĆ TAKIE BZDURY ŻE MATKA BOŻA NAWOŁUJE DO ZABIJANIA TO JUŻ JEST NIEBEZPIECZNE. POZA TYM JEŚLI TWIERDZI ŻE PAPIEŻ NAKAZAŁ ABY MATKĘ BOŻA PRZENIEŚĆ Z KĘBŁA DO WĄWOLNICY A W TYM CZASIE NIE BYŁO TAKIEGO PONTYFIKATU TO NIECHBY PODAŁ JAK SIĘ NAZYWAŁ TEN PAPIEŻ O KTÓRYM MÓWI W TYM VIDEO.
  A TAK WAM W OGÓLE KOCHANI! PRZYPOMINAM , ŻE MATKA BOŻA PO RAZ PIERWSZY ODLAŁA SIĘ Z WOSKU W ROCZNICĘ JEJ KORONACJI W WĄWOLNICY CO SKOJARZYŁAM DOPIERO PO DŁUGIM CZASIE OD TEGO CO SIĘ WYDARZYŁO ( UTWORZYŁA ZE SPŁYWAJĄCEGO WOSKU )I TO SIĘ DOKONAŁO PO TYM JAK ZAATAKOWANO TE PRZESŁANIA , KTÓRE WAM PRZEKAZUJĘ I POWIEDZIANO ŻE SĄ FAŁSZYWE. WYGLĄDAŁO TO TAK JAKBY MATKA BOŻA KĘBELSKA ZAINTERWENIOWAŁA I STANĘŁA W OBRONIE PRZESŁAŃ. I TERAZ TEŻ STANĘŁA W OBRONIE PRAWDY . A JAK WY UWAŻACIE?
  PISZĘ TO WAM WSZYSTKO Z PERSPEKTYWY MINIONEGO CZASU CO SIĘ WYDARZYŁO.
  SZCZĘŚĆ BOŻE!

  Polubienie

 29. Gosia 3 pisze:

  DOBRZE, ŻE PAN PREZYDENT NIE POJEDZIE TERAZ DO IZRAELA BO PAN JEZUS PROSI ABY ŻADEN POLAK I ŻADNE DZIECKO BOŻE TAM SIĘ NIE WYBIERAŁO W TYM CZASIE.
  PRZESŁANIE JUŻ PRZEKAZAŁAM MARIUSZKOWI TAKŻE MAM NADZIEJĘ ŻE JUTRO SIĘ UKAŻE.

  Polubienie

 30. Gosia 3 pisze:

  Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii.

  O Boże, Wszechmogący Ojcze,
  w Imię Twojego umiłowanego Syna,
  Jezusa Chrystusa,
  okaż Miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom
  w Australii i Nowej Zelandii

  Wybacz nam, że odrzuciliśmy
  Twoje Święte Słowo.

  Wybacz nam grzech obojętności.

  Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury
  i obsyp nas Łaskami,
  jakich potrzebujemy,
  aby wśród naszych braci i sióstr
  wzbudzić nadzieję, wiarę i miłość bliźniego.

  Błagamy Ciebie o Dar Rozeznania
  i Ciebie prosimy,
  udziel nam wszystkim Twoich Błogosławieństw, koniecznych, aby sprawić,
  żeby słyszalna mogła być tylko
  Prawda Twojego Świętego Słowa,
  i żeby wszystkim duszom przyznane zostały
  klucze do życia wiecznego.
  Amen.
  KOCHANI MÓDLMY SIĘ O DZIECI BOŻE Z AUSTRALII BO TAM WIDAĆ JUŻ ZNAK APOKALIPSY A NIE WIEMY PRZECIEŻ CO NA NAS SPADNIE BO ZWIEŃCZENIA INTRONIZACJI NIE WIDAĆ.

  Polubienie

 31. Adrian pisze:


  Słowa Boga Ojca i Pana Jezusa nt Mszy Dziękczynnych na całym świecie, słowa do Narodu Polskiego

  Polubienie

 32. hallinna pisze:

  Biorąc pod rozwage to że ,
  –toczy sie walka między Bogiem a szatanem o to ,do kogo należał bedzie człowiek i swiat ,
  –Ze Chrystus Król ,Prawowity Król człowieka z Woli Boga Ojca, walczy z uzurpatorem, z szatanem w świecie duchowym ,, nie z człowiekiem na Ziemi, , –
  –Że nie ma na Ziemi Bożej Sprawiedliwości ,i w pełni zrozumienia sercem Bożej Prawdy , ale jest wiara i ufnośc Chrystusowej nauce
  –że sługusy szatana na życzenie piekła robia wszystko na Ziemi ,aby wykasowanym na Ziemi było to, co Chrystus Król przyniósł na ten swiat ,aby wzrastało i budowało nowa rzeczywistośc Królestwo Miłości bez szatańskiej zarazy , przy scisłej współpracy z świadomościa i wola człowieka .
  –że szatan rekami marionetek zabijaja na Ziemi tych , którzy mimo przeciwności jakie na Ziemi szatan czyni ,mówia Bogu TAK , a szatanowi NIE,[przesladowanie chrześcijan rozpoczęło sie od pierwszych chwil powołania Koscioła Chrystusowego i trwa do dzis dnia .

  Biorąc pod rozwage to że ,
  w 2000 lat po narodzeniu Chrystusa w dalszym ciagu następuje odradzanie sie tego ,co swięte i piękne w oczach Boga , to dowodzi temu ,
  że mimo iż szatan miał całkowita władze nad człowiekiem i swiatem w świecie ziemskim ,
  że wykorzystywał wszystkie mozliwości i sposoby , bez zasad i poszanowania Prawdy i Sprawiedliwości , posługujac sie podstępem kłamstwem oszustwem zniewoleniem , ubezwłasnowolnieniem itd ,- przegrywa .
  Bo nie dał rady przez tyle wieków wypracowac takich mozliwości , aby przestało na Ziemi istniec wzrastac i rozwijac sie to ,co Bóg chce aby wzrastało i upiekszało świat materii .

  Królestwo Miłości Chrystusa Króla wzrasta rozwija sie .
  Jest coraz więcej ludzi , którzy swiadomie dobrowolnie mówia Chrystusowi Królowi TAK ,
  którzy czynia to co potrzebne jest, aby Duch św miał w sercach dogodne warunki do przebywania i kształtowania serca ,.By doprowadzać do tego , by z Jego pomoca było naprawione to ,co zepsuł szatan , by powodować to, aby do serca mogło wpływac tylko Boze działanie .By serce stawało sie takim, jakie Bóg Stwórca ustanowił jako prawidłowe umieszczając człowieka w Raju .
  By w zdrowym ciele był zdrowy DUCH .
  Gdy to bedzie osiagniete w swiecie duchowym , to nastąpi samoistne naprawiania sie swiata ziemskiego . Bo Boże działanie bedzie go prowadziło do tego, aby obraz człowieka i swiata stawał sie lustrzanym odbiciem tego ,co chce osiagnac Bóg Stwórca .
  To w rękach Chrystusa Króla i Maryji Królowej oraz w działaniu Ducha św człowiek stawał bedzie sie naprawionym narzędziem prawidłowo funkcjonujacym .
  Sukcesem Boga jest to, że człowiek zostaje naprawionym z tego co zepsuł podstępem szatan , wdzierając sie w Raju .Mimo iz szatan miał całkowita władze nad człowiekiem i swiatem i robił wszystko aby do tego nie doszło .To Bóg w Trójcy św i Maryja Królowa osiągaja naprawienie człowieka i swiata .Osiągają to , że może istniec człowiek i swiat bez szatańskiego zepsucia .

  Bóg Wszechmogący działa tak , że od najmniejszego punktu wzrasta to ,co On chce osiągnąć .
  Patrząc na rzeczywistość można powiedzieć że nadal wzrasta rozwija sie i do wspaniałości dochodzic zaczyna to, co z Miłości do Boga i z Bożej Prawdy wypływa .
  A więc został dokonanym POCZĄTEK, w czasie gdy panowa łszatan , a teraz wzrastać będzie wszystko tak jak zyczy sobie tego Bóg Wszechmogący ..

  Człowiek nadal jest na drodze KOCHAJ BOGA i chce dawać Bogu Wszechmogącemu to co On chce otrzymac od człowieka zyjącego na Ziemi .
  Człowiek nadal chce świadomie odpowiadac miłościana Miłośc Boga .A więc nadal jest reakcja ,która szatan chciał wyeliminowac egoizmem i pychą .Szatańska miłoscia własną .
  Człowiek chce budować Królestwo Miłości na Ziemi w sytuacji ,gdy serca wypełnia DUCH św i skupia uwage i swiadomośc na tym, co chce Chrystus Król, aby na Ziemi wykonanym było .
  A przez to wzrasta społecznośc, która świadomie mówi szatanowi NIE ,
  i przez to wzrasta rzeczywistośc bez skażenia szatańską zarazą .
  Bo wolna wola nie wpuszcza do swego serca tego ,co szatan chce wprowadzic, by mogło miec wpływ na kształtujaca sie rzeczywistośc na Ziemi
  Kończy sie czas gdzie szatan podstępem jako wrzód wrastał i jako pasożyt wykorzystywał wszystko i wszystkich do tego, aby przeszkadzali Bogu w Trójcy św w realizacji Jego planów

  Nastaje NOWY CZAS w którym Bóg w Trójcy św bedzie mógł realizowac swoje plany odnosnie człowieka i swiata w sytuacji gdy nie przeszkadza szatan .
  Następuje tryumf Maryji Królowej , bo Ona po raz drugi uczyniła tutaj na Ziemi to ,co potrzebne jest aby zaistniało , aby Bóg Wszechmogący mógł realizowac swoje plany względem człowieka i świata .
  By tym razem mogło nastąpic zmartwychwstanie Mistycznego Ciała Chrystusa .
  By mógoł ono istnieć na chwałe i radoć Boga ,uwolniony od skażenia szatańskiego .,
  By mogło byc kontynuowane to, co w Raj przerwała ingerencja szatana .
  By nastał nowy czas , czas dawania Bogu Ojcu tego, co On chce otrzymac od czlowieka zyjącego na Ziemi .

  że

  Polubienie

 33. Szafirek pisze:

  9 stycznia – św. Adrian z Canterbury, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-09a.php3
  9 stycznia – św. Julian z Antiochii, męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-09b.php3
  9 stycznia – św. Andrzej Corsini, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-09c.php3
  9 stycznia – bł. Alicja le Clerc, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-09d.php3

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s