Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra św. Dyzmy, 17-25.03

Dzień I
Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś bojaźń Bożą karcąc łotra lżącego Jezusa, prosimy cię
pokornie, wstawiaj się za ………………., który ………………. (wymienić: nałóg, grzech, niestosowne
upodobanie, itp.), aby okazał bojaźń swoją przed Bogiem i zerwał ze swoim grzechem (nałogiem…).
Módlmy się: Jezu, wspomnij na …………..,
gdy przyjdziesz do Swego Królestwa. Ojcze
nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu….
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przywracasz
sprawiedliwość grzesznikom, pokornie
Cię błagamy, skłoń nas do prawdziwej pokuty,
jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym
wejrzeniem skruszył świętego Łotra i daj nam
wieczną chwałę, jaką mu obiecał. Przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą
żyje i króluje, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Dzień II
Pokorny Łotrze, ty, który sprawiedliwie cierpiałeś za swoje czyny, prosimy cię pokornie,
wstawiaj się za …………………., aby ujrzał całe zło, którego się dopuszcza i które wyrządza
sobie i innym.
Módlmy się: Jezu ………
Dzień III
Pokorny Łotrze, ty, który okazałeś współczucie Jezusowi, prosimy cię pokornie, wstawiaj
się za ………………., aby dostrzegł rany zadawane swoim najbliższym przez swój grzech
(nałóg…). Módlmy się: Jezu …….
Dzień IV
Pokorny Łotrze, ty który zobaczyłeś niesprawiedliwość w osądzaniu Jezusa, prosimy
cię pokornie, wstawiaj się za ……………., aby ujrzał krzywdy niesłusznie wyrządzone.
Módlmy się: Jezu ……….
Dzień V
Pokorny Łotrze, ty, który otworzyłeś się na Boga i zaufałeś Jego miłosierdziu, prosimy
cię pokornie, wstawiaj się za ………………, aby zaufał miłosierdziu Bożemu i został wyrwany
z sideł szatana i uwolniony od zła.
Módlmy się: Jezu ……….
Dzień VI
Pokorny Łotrze, ty, który potrafiłeś zobaczyć swoją nędzę i uznać ją przed swoim Zbawicielem,
prosimy cię pokornie, wstawiaj się za ……………….., aby mógł doświadczyć takiej
łaski skruchy, której ty doświadczyłeś na krzyżu.
Módlmy się: Jezu …….
Dzień VII
Pokorny Łotrze, ty, który w ostatnim momencie swego życia zapragnąłeś Boga
i nawet nie pomyślałeś, że możesz razem z Nim przebywać w Jego Królestwie, prosimy
cię pokornie, wstawiaj się za …………….., aby zapragnął Boga, źródła swojego życia.
Módlmy się: Jezu ……..
Dzień VIII
Pokorny Łotrze, ty, który prosiłeś tylko o wspomnienie o tobie w raju, prosimy cię
pokornie, wstawiaj się za …………………. i wyproś dla niego łaskę spowiedzi świętej, pojednanie
z Bogiem i z ludźmi.
Módlmy się: Jezu …….
Dzień IX
Pokorny Łotrze, ty, którego Zbawiciel razem ze sobą wziął do raju, prosimy cię pokornie,
wstawiaj się za …………………., aby już tutaj na ziemi rozpoczął swoje życie z Bogiem
i w Bogu.
Módlmy się: Jezu …

LITANIA DO ŚW. DOBREGO ŁOTRA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Matko Zbawiciela –
Św. Dyzmo, zwycięzco samego siebie –
Św. Dyzmo, pocieszycielu czekających na śmierć –
Św. Dyzmo, pomocy konających –
Św. Dyzmo, ozdobo Kościoła Chrystusowego –
Św. Dyzmo, patronie grzeszników powracających do Boga –
Św. Dyzmo, który sam powróciłeś do Boga w ostatniej chwili życia –
Św. Dyzmo, patronie skazanych na śmierć i umierających –
Św. Dyzmo, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa –
Św. Dyzmo, któremu Jezus obiecał, że jeszcze dziś będzie z Nim w raju –
Św. Dyzmo, uczysz, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga –
Św. Dyzmo, pierwszy zmarły święty –
Św. Dyzmo, rozgrzeszony przez Chrystusa –
Św. Dyzmo, wzorze doskonałego żalu za grzechy –
Św. Dyzmo, sprawiedliwie odbierający słuszną karę za swoje uczynki –
  O dokonanie reszty życia naszego w pokoju i pokucie Pana prośmy – Racz dać, o Panie, O chrześcijańskie zakończenie życia naszego, bezbolesne, bez zawstydzenia, spokojne i o dobrą odpowiedź na budzącym bojaźń Sądzie Chrystusa, prośmy Najświętszą, Przeczystą, Błogosławioną, Pełną Chwały Bogarodzicę i zawsze Dziewicę Maryję ze wszystkimi świętymi wspomiawszy, siebie i innych ludzi, i całe życie nasze Chrystusowi Bogu oddajmy – Tobie, o Panie
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
JEZU KRÓLU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
  P: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa
W: Boże, oczyść mnie grzesznego i zmiłuj się
  Módlmy się:
Panie, Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana. Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń mnie, Boże, łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej drogi, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy ani też nie pocałuje Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim.
26 marca
Święty Dobry Łotr
Święty Dyzmas był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy –
że jeszcze dziś będzie z Nim w raju.
Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.
O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele Św. Witalisa i w bazylice Św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość „Latrum” w pobliżu Emaus,
która im przypominała postać Dobrego Łotra.
Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia;
pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.
Św. Dyzmas jest patronem Gallipoli (Apulii), złodziei, skazanych na śmierć i dobrej śmierci.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

16 odpowiedzi na „Nowenna za przyczyną Pokornego Łotra św. Dyzmy, 17-25.03

 1. Szafirek pisze:

  II. Biczowanie Pana Jezusa

  Ojcze Niebieski, Ty, przeznaczając swojego Syna „na okup za wielu” (Mt 20,28), nie osłoniłeś Go przed gradem strasznych ciosów; przed „chłostę tak zbawienną dla nas” (Iz 53,2) – prosimy jednak, abyś nas łagodniej potraktował. Jesteśmy bowiem, w przeciwieństwie do niewinnego Jezusa, słabi i grzeszni, i tak bardzo boimy się cierpienia, gdyż nie ma w nas tak wielkiej mocy ducha, nie ma takiego samozaparcia, abyśmy byli zdolni znieść taki wielki cios. Przeto, racz wejrzeć na nas, struchlałych, przerażonych i racz zażegnać niszczące siły kataklizmu.

  „Boże, Ojcze nasz, uznajemy Twoją opiekę, nad nami i naszymi rodzinami. W ufności i miłości wzywamy o pomoc i prosimy o Twoje wsparcie w tych dniach śmierci i zniszczenia, w których Ty przypominasz nam, że nasz świat nie jest doskonały a niebo nie jest na ziemi. Właśnie o tym co jakiś czas informuje nas Matka Ziemia, to my dokonujemy na niej nadużyć, nie szanujemy Natury… Natura broniąc, działa zgodnie ze swoją prawdą. Uwalnia swoją ukrytą siłę, oczyszcza się, dlatego człowiek powinien mieć już tę świadomość, że ciężko jest z nią wygrać”. Pozwól nam jednak uwierzyć w to, że Ty, „o Boże wszechmogący… ponieważ jesteś bardzo dobry, w najwyższym stopniu… nigdy byś nie pozwolił zaistnieć jakiemuś złu w swych dziełach, jeśli nie byłbyś na tyle potężny i łaskawy, by wyprowadzić dobro nawet z samego zła” (wg św.Augustyna). Niech więc nasze spojrzenie na to, co właśnie wydarzyło się, otworzy nam zbawienną drogę do zrozumienia Twojej Woli, a poprzez tę wyrozumiałość – do niezwłocznego i pełnego nawrócenia…

  Bo my dopiero kiedy jesteśmy w jakiejś wielkiej potrzebie albo w rozpaczy, wtedy nagle przypominamy o Twoim istnieniu. Wtedy dopiero zaczynamy ufać Twej Boskiej Opatrzności, wierzymy w Twoją Mądrość i Twoje Miłosierdzie, i wznosimy do Ciebie nasze błagalne modły… Tak też i dziś błagamy Cię – racz wejrzeć na tych wszystkich, którzy z płaczem, do Ciebie, Panie, ręce swe wyciągają. Dopomóż także tym, którzy o Tobie zapomnieli, bo także im potrzebne jest schronienie, żywność i ubrania”… i choć promyk nadziei.

  Ojcze Wszechmogący, wznosimy nasze serca do Ciebie i dzisiaj prosimy za tych, ciężko zranionych na ciele i duszy, których dotknęła naturalna katastrofa. Boże, błogosław i chroń nas wszystkich… Wiemy, że „nie opuszczasz tych, którzy się Tobie zawierzają” (wg PJ do Anny Dąmbskiej), przeto błagamy Cię z ufnością, wierząc, że ten, „kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem szczerze ufa Jemu – śmiele rzec może: Mam obrońcę, Boga. Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga… Żadna straszna trwoga” (Jan Kochanowski)…

  Prawda, że nie jesteśmy tacy prawi jak Noe, któregoś przygotował na spotkanie z żywiołem, lecz jeśli zechcesz, to i nasz dom, z łaski Twojej, Panie, oprze się żywiołom, i nadal będzie miejscem bezpiecznym, miejscem zacisznym, błogosławionym, w którym znajdziemy schronienie. I nasze miejsca pracy pozostaną nietknięte… Prawdą jest również to, że święty Paweł tłumaczył w swym liście do Koryntian, iż „jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie u Ciebie, Panie Boże… dom, choć nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie” (wg 2Kor 5,1). Mimo to, póki jeszcze jesteśmy tu, na ziemi, błagamy: nie pozbawiaj nas własnego dachu nad głową… „Boże wejrzyj ku wspomożeniu naszemu: Panie, pośpiesz ku ratunkowi naszemu”. „Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny – zmiłuj się nad nami”…

  Jezu ! „Ty powiedziałeś: „Zaprawdę, mówię wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone” (Mt 6,7) – racz nas wysłuchać, gdyż pukamy, szukamy i prosimy o wielką łaskę Twoją” (wg św.o.Pio)… Panie, któremu „nawet wicher i jezioro były posłuszne” (Mk 4,41) – zechciej ujarzmić ten kataklizm i racz złagodzić jego bolesne skutki dla nas.

  Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

  Polubienie

 2. Mateusz pisze:

  Chiny straszą Amerykanów piekłem pandemii: zaleje was nowy koronawirus

  „Jeśli Amerykanie będą zamykać granice dla mieszkańców Chin, argumentując to groźbą rozprzestrzeniania się koronawirusa, Pekin zdecyduje o zaprzestaniu dostaw leków do USA” – napisał chiński portal Xihua, który znajduje się pod kontrolą władz.

  Chińczykom od dłuższego czasu nie podoba się, że świat obwinia ich za pandemię koronawirusa. Władze chińskie uznały za obraźliwy fakt, że Waszyngton zamyka granice dla Chińczyków. Rządowy portal Xihua ostrzegł już Waszyngton przed możliwością zablokowania eksportu leków przez chińskie władze. „Wtedy Stany Zjednoczone zostaną zalane przez ocean nowego koronawirusa” – napisał portal.

  Według relacji portalu, „większość leków, z których korzystają na co dzień Amerykanie pochodzi z Chin”. Jeśli Pekin zdecyduje o blokadzie eksportu, ocenił portal, USA znajdą się w „piekle pandemii”.

  Xihua pokusił się także o spekulacje, czy aby Amerykanie sami nie sprowadzili koronawirusa do Wuhan, miejsca stanowiącego źródło pandemii.

  Jak wynika z relacji sympatyzującej z Republikanami stacji telewizyjnej Fox News, faktycznie spora część leków w USA jest dostarczana z Chin. Według wyliczeń stacji, Chińczycy dostarczają Amerykanom 80-90% antybiotyków, 70% acetominafenu oraz 40% heparyny.

  Polubienie

 3. Mateusz pisze:

  Polubienie

 4. Mateusz pisze:

  Polubienie

 5. Mateusz pisze:

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 7. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 8. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 17 marca 2020 r

  Moje dzieci, dziękuję za przybycie na modlitwę. Dzieci, wiem, jak wiele cierpienia spadło na ludzkość, ale będę u waszego boku i zapytam was w tych trudnych chwilach, zastanówcie się i pomyślcie, że tylko Bóg może być waszą pomocą i pociechą, czas bitwy między dobrem a złem jest w działać. Zbliżcie się do modlitwy, tylko w ten sposób będziecie mogli pokonać zło, które was ogarnia. Przygotujcie się dzieci, ciężkie czasy nadejdą z powodu nowych pandemii, trzęsień ziemi i wiatrów wojennych. Mimo wszystko wielu z was poczuje wielki pokój w swoich sercach, wiedząc, że to łaska niebios, nie lękajcie się, będę z wami. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

 9. Szafirek pisze:

  18 marca – św. Cyryl Jerozolimski, biskup i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-18a.php3
  18 marca – św. Edward, męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-18b.php3

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 11. Szafirek pisze:

  III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

  Chryste, Mocarzu Niebieski, któryś skinieniem ręki „nawet wichrom i wodzie rozkazywał” (Łk 8,25); któremu były posłuszne nieokiełznane żywioły… a mimo to, nie chciałeś uciszyć tłumów krzyczących: „Ukrzyżuj Go !” i nie uspokoiłeś rozzuchwalonych żołdaków, którzy Cię „bili trzciną po głowie, pluli na Ciebie” (Mk 15,19) i wyszydzali Twój Majestat Królewski. Ty bowiem_dobrowolnie uczyniłeś to dla nas.

  Dla naszego zbawienia „poddałeś grzbiet swój bijącym i policzki rwącym Ci brodę, nie zasłaniając swojej twarzy przed zniewagą i opluciem” (wg Iz 50,6), a my, niegodni tak wielkiego poświęcenia, staramy się unikać nawet najmniejszych cierpień… A my, tak bardzo słabi psychicznie, tacy przewrażliwieni na punkcie swoich spraw, z byle powodu narzekamy, a nawet rozpaczamy i boczymy się na Boga. I „jakże często skutki własnej opieszałości, lenistwa lub złej woli przypisujemy Bogu ! Jak często jesteśmy po prostu nieuczciwi aż do ostateczności, także i w posądzaniu Boga” (ks.bp Kazimierz Romaniuk), choć wiele kataklizmów byłoby mniej dotkliwych i uczyniłoby znacząco mniejsze szkody, gdybyśmy sami nie dopuścili do poważnych zaniedbań. Przeto nie pozwól nam zuchwale pytać: „Gdzie jest Bóg ?”. Nie pozwól nam, bez względu na okoliczności, oddalić się od Boga, odejść, wyrzec się Go… Nie pozwól lekkomyślnie „odrzucać łaski wiary i pokory, które są tak niezbędne do zrozumienia, że przenigdy by nie doszło do tego, co się stało, gdybyśmy sami przez swoje bezmyślne zaangażowanie lub choćby bierność, nie wspomagali walki z Kościołem świętym, przez który Ty ustanawiasz swe miłosierne prawa, tutaj, wśród nas, na ziemi” (wg Johna Leary�ego).

  Ty wiesz, o Jezu, „co przeżywa człowiek przed egzekucją ? Za chwilę będzie po wszystkim. Ubranie ? gesty ? pozy ? śmiech patrzących ? opinie ?… Wtedy liczy się już tylko prawda, ta garść prawdy, jaką człowiek zdołał przez lata życia zebrać. Wszystko poza tym odpada jak liście ścięte pierwszym przymrozkiem… W bezlitosnym oświetleniu ostatniego momentu staniemy wszyscy przeraźliwie nadzy. Liczyć się będzie wtedy tylko ta garstka prawdy o nas” (ks.Adam Boniecki). Mimo to, do ostatniej chwili wciąż pragnie… pragnie żyć. Jeśli więc jest to zgodne z Twoją Wolą, o Panie, to racz oddalić od nas to okropne zagrożenie; kataklizm, który nas tak straszliwie przeraża. Wszak „powiedziałeś: „o cokolwiek będziecie prosić Ojca w Imię Moje, da wam” (J 16,23) – przeto , błagamy, wysłuchaj nas, gdyż w Imię Twoje prosimy [dzisiaj] Ojca o łaskę” (wg św.o.Pio). Prosimy o ratunek i bezgranicznie ufamy, że nie zawiedziesz nas. Ty zaś, o Boże, racz umocnić nas w tym niezbitym przekonaniu, że „nie ma potrzeby się zadręczać, bo Ty czuwasz nad nami” (wg ks.Rajmonda Thomasa de Saint Laurenta). Ty bowiem, „Bóg, w swojej nieskończonej dobroci nie opuścisz nikogo z ludzi, bo wszak nie możesz być niewierny samemu sobie” (ks.Schneider z Glonn)…

  Ojcze nasz… 10 Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… O mój Jezu…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s