AKT ZAWIERZENIA POLSKI
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania – my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj – na Jasnej Górze – uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.
W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.
Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.
W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.
Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.
Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.
Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.
Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.
W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 r.

1 MAJA 2020 R.         piątek godz.15:40
O PANIE BOŻE  DZIĘKI CI, ŻEŚ MI KOŚCIOŁA OTWORZYŁ DRZWI, W NIM CHCĘ ŻYĆ I UMIERAĆ PRAGNĘ.

DROGIE DZIECKO! NA RAZIE PRZERWIEMY TE PRZEKAZY – MUSISZ TERAZ TROCHĘ ODPOCZĄĆ BO W TWOJEJ RODZINIE CZEKAJĄ CIĘ WAŻNE OSOBISTE SPRAWY I PAMIĘTAJ MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO JEST TAK WAŻNA JAK DO SIEBIE SAMEGO.
PRZYPOMINAM CI TO I Z TEGO TYLKO WZGLĘDU PRZEKAZUJĘ CI TE OSTATNIE NA RAZIE SŁOWA DO CAŁEGO KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO ZARÓWNO TEGO W POLSCE JAK I NA ŚWIECIE.
DROGIE DZIECI! – 3 MAJA  W POLSCE OBCHODZICIE UROCZYSTOŚĆ MOJEJ MAMY A WASZEJ KRÓLOWEJ I ZWRACAM WAM NA TO UWAGĘ, ŻE KOŚCIÓŁ W POLSCE NIE MA JEDNEGO GŁOSU LECZ RZĄDZI SIĘ SWOIMI PRAWAMI. NIEKTÓRZY Z WAS BĘDĄ OBCHODZIĆ TO ŚWIĘTO JUTRO 2 MAJA A INNI 4 MAJA A WASZ PRZEWODNICZĄCY EPISKOPATU ZAPOWIEDZIAŁ, ŻE 3 MAJA CZYLI W PRAWIDŁOWY DZIEŃ TEJ UROCZYSTOŚCI ZAWIERZY WASZĄ OJCZYZNĘ NA JASNEJ GÓRZE MOJEMU NAJŚWIĘTSZEMU SERCU ( a jednak nie Królowi Polski) I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI.
DZIECI BOŻE W POLSCE SĄ WIĘC BARDZO ZDEZORIENTOWANE KIEDY TAK NAPRAWDĘ UCZCIĆ MOJĄ MAMĘ A WASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI W CZASIE UROCZYSTOŚCI.
A JA WAM POWIADAM W DNIU 3 MAJA 2020 JEST TO TEN DZIEŃ KIEDY WŁAŚNIE TO UCZYŃCIE. WCALE TO NIE PRZESZKADZA MNIE JEZUSOWI , ŻE GDY WYPADA 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA TO MOJA MAMA NIE MOŻE ZE MNĄ OBCHODZIĆ TEGO ŚWIĘTA. ZASTANÓWCIE SIĘ KOCHANE DZIECI CZY WY KOCHACIE TOWARZYSTWO SWOJEJ MAMY W CZASIE GDY OBCHODZICIE  JEJ URODZINY, CZY ŚWIĘTUJECIE Z NIĄ CZY ROZŁĄCZACIE SIĘ Z NIĄ.
JA JEZUS CHRYSTUS JESTEM ZAWSZE  BLISKO MOJEJ MAMY MARYI I TO JEST WIELKĄ NIEDORZECZNOŚCIĄ ABY ROZŁĄCZAĆ TE DWIE UROCZYSTOŚCI – CZCZENIA TRZECIEGO DNIA ŚWIĘTEGO MOJEGO ZMARTWYCHWSTANIA I WYSŁAWIANIA W TYM DNIU WASZEJ KRÓLOWEJ.
2 MAJA WYPADA 1 SOBOTA MIESIĄCA GDZIE MOJA MAMA W FATIMIE PROSIŁA ABY WYNAGRADZAĆ W TYM DNIU ZA WSZELKIE DOZNANE OD WAS ZNIEWAGI  ( ja osobiście wynagradzałam podczas tej soboty za takie rozbicie całego Kościoła Świętego w tym Dniu naszej Królowej, że dzieci Boże nie mogły obchodzić tej uroczystości jednego dnia).
TEGO DNIA CZCICIE NIEPOKALANE SERCE MARYI I JEST TO UROCZYSTOŚĆ DANA CAŁEMU KOŚCIOŁOWI NA ŚWIECIE  NA WYNAGRADZANIE ZA GRZECHY UCZYNIONE TEMU MOJEMU BLISKIEMU I NAJDROŻSZEMU SERCU.
WASZA UROCZYSTOŚĆ MARYI KRÓLOWEJ POLSKI JEST ODRĘBNĄ UROCZYSTOŚCIĄ – WASZĄ OSOBISTĄ NARODOWĄ I NIE NALEŻY TEGO ZAMAZYWAĆ W ŁĄCZENIU TYCH DWÓCH UROCZYSTOŚCI.
JA JEZUS GDY PATRZĘ NA TE RÓŻNE POSTANOWIENIA WASZYCH WŁADZ KOŚCIELNYCH TO BARDZO TO PRZEŻYWAM , ŻE MOJE DZIECI BOŻE SĄ TAK ZAGUBIONE I ZDEZORIENTOWANE. DLATEGO POSTANOWIŁEM WAM TO WYJAŚNIĆ.

WSZYSTKO PRZEMINIE , WASZE WCZEŚNIEJSZE ŻYCIE JAKIE PROWADZILIŚCIE DO TEJ PORY PRZEMIJA BEZPOWROTNIE BO TERAZ CORAZ BARDZIEJ BĘDZIECIE W UTRAPIENIACH. BĘDZIECIE MUSIELI  PODEJMOWAĆ  DECYZJE BARDZO DLA WAS TRUDNE ALE POCIESZĘ WAS ,ŻE NIE BĘDZIE TO DŁUGO TRWAŁO. WASZE CIERPIENIE  PAN BÓG WIDZI I TO JAK DUŻO DZIECI POLSKICH KIEROWANYCH DUCHEM ŚWIĘTYM MODLI SIĘ ZA OJCZYZNĘ WASZĄ NIEUSTANNIE. ZWRACAJCIE SIĘ DO SWOJEJ KRÓLOWEJ MARYI I BŁAGAJCIE NIEUSTANNIE A ONA PRZYCHODZI DO MNIE Z WASZYMI PROŚBAMI.
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI JA JEJ SYN NIGDY , PRZENIGDY NIE ODMAWIAM I ZAWSZE SPEŁNIAM JEJ ŻYCZENIA.MACIE WSPANIAŁĄ ORĘDOWNICZKĘ, POCIESZYCIELKĘ I POŚREDNICZKĘ W WASZYCH PROŚBACH NA TE CZASY. NIE LĘKAJCIE SIĘ BO KRÓLESTWO MOJE I MARYI TO TO SAMO KRÓLESTWO BOŻE DO KTÓREGO NIEUSTANNE WAS ZAPRASZAMY.
WY POLACY MACIE PRZED SOBĄ TRUDNE DNI BO WASI WEWNĘTRZNI WROGOWIE NIE FOLGUJĄ LECZ ROBIĄ WSZYSTKO ABY U WAS ZAPANOWAŁ NIEŁAD I WIELKI CHAOS.
I DLATEGO PAN BÓG MUSI TERAZ DO WAS POLSKO PRZYJŚĆ Z INTERWENCJĄ ABY ZATRZYMAĆ TĄ MACHINĘ ZŁA , KTÓRA JĄTRZY ZARÓWNO WŚRÓD ŚWIECKICH JAK I WŚRÓD DUCHOWNYCH. DWAJ WROGOWIE WEWNĘTRZNI , KTÓRZY WSPÓŁDZIAŁAJĄ I PRAGNĄ WASZEJ ZGUBY.
PAN BÓG KOCHA CIĘ POLSKO! ZA TE RESZTKI WIARY NA TYM ŚWIECIE I MUSI CIĘ OCALIĆ ABYŚ MOGŁA DOKOŃCZYĆ DZIEŁO, KTÓRE POWIERZYŁ CI STWÓRCA.
KOCHANE MOJE BOŻE DZIECI! – TE W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE TRWAJCIE NA RÓŻAŃCU , POKUCIE , WYNAGRADZAJCIE I POŚĆCIE – A WSZYSTKO TO KU DOBRU , KTÓRE MA NADEJŚĆ.  MUSICIE BYĆ CAŁY CZAS WPATRZENI W BOGA OJCA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ I W MATKĘ BOŻA A PRZETRWACIE TE TRUDNE DNI . WASI ŚWIĘCI TEZ ODPOWIADAJĄ NA WASZE MODLITWY I SĄ WASZYMI PATRONAMI DNIA CODZIENNEGO. MUSICIE SŁUŻYĆ DO KOŃCA JEZUSOWI I EWANGELII , KTÓREJ NAUCZAŁ GDY CHODZIŁ PO ŚWIECIE A WTEDY OSIĄGNIECIE WIENIEC CHWAŁY I SPOTKAMY SIĘ W WIECZNYM JERUZALEM.

NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA NA KRZYŻU , KTÓRE WYSYŁA DO WAS PROMIENIE MIŁOSIERDZIA NA TE CZASY I PRZYBYWA DO WAS W OBECNOŚCI MARYI – WASZEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

57 odpowiedzi na „

 1. Szafirek pisze:

  8 maja
  Święty Stanisław, biskup i męczennik
  główny patron Polski

  Najdawniejszym i pierwszym źródłem do żywotu św. Stanisława są roczniki, czyli notatki według kolejności lat o najdawniejszych wydarzeniach, które za czasów arcybiskupa Arona (+ 1059) zostały przywiezione do Krakowa i które dalej uzupełniano, oraz Katalog biskupów krakowskich. W obu tych dokumentach znajdują się daty rządów św. Stanisława i wiadomość o translacji (przeniesieniu) jego ciała. O św. Stanisławie pisze pierwszy historyk polski, Anonim, zwany potocznie Gallem (ok. 1112), i – obszernie – bł. Wincenty Kadłubek (+ 1223), który jako biskup krakowski mógł mieć szersze informacje o swoim poprzedniku. Pierwszy, właściwy żywot św. Stanisława napisał dominikanin, Wincenty z Kielc, ok. 1240 roku. Żywot ten posłużył jako podstawa do kanonizacji męczennika.

  Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r. Podawane imiona rodziców: Wielisław i Małgorzata lub Bogna nie są pewne. Stanisław miał pochodzić z rodu Turzynów, mieszkających we wsi Raba i Szczepanów koło Bochni w ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów miała być własnością jego rodziny. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył zapewne w domu rodzinnym, potem być może w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zgodnie z ówczesnym zwyczajem za granicą. Wskazuje się najczęściej na słynną wówczas szkołę katedralną w Leodium (Liege w Belgii) lub Paryż. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060.
  Biskup krakowski, Lambert Suła, mianował Stanisława kanonikiem katedry. Na zlecenie biskupa Stanisław założył, jak się przypuszcza, Rocznik krakowski, czyli rodzaj kroniki katedralnej, w której notował ważniejsze wydarzenia z życia diecezji. Po śmierci Lamberta (1070) Stanisław został wybrany jego następcą. Wybór ten zatwierdził papież Aleksander II. Konsekracja odbyła się jednak dopiero w roku 1072. Dwa lata przerwy wskazywałyby, że mogło chodzić w tym wypadku o jakieś przetargi, których okoliczności bliżej nie znamy.
  O samej działalności duszpasterskiej Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Pewnym jest, że w swojej rodzinnej wiosce wystawił drewniany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu Wisły. Jest bardzo prawdopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela. Opowieść o wskrzeszeniu Piotra jest legendą.
  Na pierwszym miejscu jednak największą zasługą Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. W ten sposób raz na zawsze ustały automatycznie pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi. Św. Grzegorz VII przysłał do Polski 25 kwietnia 1075 r. swoich legatów, którzy orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieźnieńskiej z roku 999/1000 oraz jej praw. Prawdopodobnie ustanowili też oni na stolicy arcybiskupiej św. Wojciecha nowego metropolitę, którego jednak imienia nie znamy.
  W centrum zainteresowania kronikarzy znalazł się przede wszystkim fakt zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który zadecydował o chwale pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Trzeba bowiem przyznać, że Bolesław Śmiały, zwany również Szczodrym, należał do postaci wybitnych. Popierał gorliwie reformy Grzegorza VII. Po zawierusze pogańskiej odbudował wiele kościołów i klasztorów. Sprowadzał chętnie nowych duchownych do kraju. Koronował się na króla i przywrócił Polsce suwerenną powagę.
  Gall Anonim tak opisuje morderstwo Stanisława: „Jak zaś król Bolesław został z Polski wyrzucony, długo byłoby opowiadać. Lecz to wolno powiedzieć, że nie powinien pomazaniec na pomazańcu jakiegokolwiek grzechu cieleśnie mścić. Tym bowiem sobie wiele zaszkodził, że do grzechu grzech dodał; że za bunt skazał biskupa na obcięcie członków. Ani więc biskupa-buntownika nie uniewinniamy, ani króla mszczącego się tak szpetnie nie zalecamy”. Z tekstu wynika, że Gall sympatyzuje z królem, a biskupowi krakowskiemu przypisuje wyraźnie zdradę. Nie można się temu dziwić, skoro kronikarz żył z łaski książęcej. Pisał bowiem swoją historię na dworze Bolesława Krzywoustego, bratanka Bolesława Śmiałego.
  Mamy jeszcze jedną kronikę, napisaną przez bł. Wincentego Kadłubka, który był kolejnym biskupem krakowskim – a więc miał dostęp do źródeł bezpośrednich, których my dziś nie posiadamy. Według jego relacji sprawy miały przedstawiać się w sposób następujący: „Bolesław był prawie zawsze w kraju nieobecny, gdyż nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach. Historia to potwierdza faktycznie. I tak zaraz na początku swoich rządów (1058) udaje się do Czech, gdzie ponosi klęskę. Z kolei dwa razy wyrusza na Węgry, aby poprzeć króla Belę I przeciwko Niemcom (1060 i 1063). W roku 1069 wyruszył do Kijowa, aby tam poprzeć księcia Izasława, swojego krewnego, w zatargu z jego braćmi. W latach 1070-1072 widzimy znowu króla Bolesława w Czechach. Podobnie w latach 1075-1076. Po śmierci Beli I w roku 1077 Bolesław wprowadza na tron węgierski jego brata, św. Władysława. Wreszcie wyprawa druga do Kijowa (1077) przypieczętowała wszystko”. Wincenty Kadłubek pisze, że te wyprawy były powodem, że w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to rozbicie małżeństw i zamęt. Kiedy podczas ostatniej wyprawy na Ruś rycerze błagali króla, aby powracał do kraju, ten w najlepsze całymi tygodniami się bawił. Wtedy rycerze zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, zaczął się okrutnie na nich mścić. Fakt targnięcia się na św. Stanisława w kościele, w czasie odprawiania Mszy świętej, świadczy najlepiej o tym, jak nieopanowany był jego tyrański charakter. Wincenty Kadłubek przytacza ponadto, że Bolesław nakazywał wiarołomnym żonom karmić piersiami swymi szczenięta.
  Kiedy król szalał, aby złamać opór, Stanisław jako jedyny – według kroniki Kadłubka – miał odwagę upomnieć króla. Kiedy zaś ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył króla ze społeczności Kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa poddanych. To zapewne Gall nazywa buntem i zdradą. Ze strony Stanisława był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmującego się za swoją owczarnią, chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.

  Męczeństwo św. StanisławaAutorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał poćwiartować jego ciało. Ówczesnym zwyczajem bowiem ciało skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał. Czaszka Stanisława posiada wszystkie zęby. To by świadczyło, że biskup zginął w pełni sił męskich. Mógł mieć ok. 40 lat. Na czaszce widać ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, co potwierdza rodzaj śmierci, przekazany przez tradycję. Największe cięcie ma 45 mm długości i ok. 6 mm głębokości. Stanisław został uderzony z tyłu czaszki.
  Na wiadomość o dokonanym w tak ohydny sposób mordzie na biskupie, przy ołtarzu, w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary, cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez wszystkich, musiał udać się na banicję. Bolesław Śmiały usiłował jeszcze szukać dla siebie poparcia na Węgrzech u św. Władysława. Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne w 1081 roku. Istnieje podanie, że dwa ostatnie lata król spędził na ostrej pokucie w klasztorze benedyktyńskim w Osjaku, gdzie też miał być pochowany.
  W 1088 roku dokonano przeniesienia relikwii św. Stanisława do katedry krakowskiej. Kadłubek przytacza legendę, że ciała strzegły orły, wspomina też o cudownym zrośnięciu się porąbanych części ciała.

  Pierwsze starania o kanonizację św. Stanisława podjął już św. Grzegorz VII. Sam jednak papież musiał wkrótce opuścić Rzym i iść na dobrowolną banicję. Potem Polska została podzielona na dzielnice (1138). Tak więc chociaż kult św. Stanisława istniał od dawna, to jego kanonizacją zajął się formalnie dopiero biskup krakowski Iwo Odrowąż w 1229 r. On to polecił dominikaninowi Wincentemu z Kielc, aby napisał żywot Stanisława. Tego bowiem przede wszystkim żądał Rzym do kanonizacji. Sam biskup, bawiąc w Rzymie, gdzie starał się o wznowienie metropolii krakowskiej, poczynił pierwsze starania w sprawie kanonizacji Stanisława.
  Nie mniej energicznie sprawą kanonizacji zajął się kolejny biskup krakowski, Prandota. Zaprowadzono wówczas księgę cudów. W roku 1250 papież Innocenty IV wyznaczył do przeprowadzenia procesu specjalną komisję. Wynikiem jej pracy był sporządzony protokół, z którym w roku 1251 zostali wysłani do Rzymu mistrz Jakub ze Skarszewa, doktor dekretów, i mistrz Gerard, w towarzystwie franciszkanów i dominikanów. Wyniki komisji nie zadowoliły papieża. Wysłał do Polski franciszkanina, Jakuba z Velletri, aby ponownie zbadał księgę cudów i sprawdził, czy Świętemu cześć była oddawana nieprzerwanie. Po dokonaniu rewizji procesu w roku 1253 wyruszyło do Rzymu nowe poselstwo, do którego dołączono świadków cudów, zdziałanych za przyczyną św. Stanisława. Z nieznanych nam bliżej przyczyn stanowczy opór stawił kardynał Rinaldo Conti, późniejszy papież Aleksander IV (1254-1261). Właśnie od procesu Stanisława wprowadzona została praktyka „adwokata diabła” (łac. advocatus diaboli), którego zadaniem było wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji.
  Opór kardynała ostatecznie przełamano i dnia 8 września 1253 roku w kościele św. Franciszka z Asyżu papież Innocenty IV dokonał kanonizacji. Na ręce dostojników Kościoła w Polsce papież wręczył bullę kanonizacyjną. Wracających z Italii posłów Kraków powitał uroczystą procesją ze wszystkich kościołów. Na następny rok biskup Prandota wyznaczył uroczystość podniesienia relikwii Stanisława i ogłoszenia jego kanonizacji w Polsce. Uroczystość odbyła się dnia 8 maja 1254 roku. Stąd liturgiczny obchód ku czci Stanisława w Polsce przypada właśnie na 8 maja (w Kościele powszechnym na 11 kwietnia – dzień męczeńskiej śmierci).
  Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i męczennika); ponadto także archidiecezji gdańskiej, gnieźnieńskiej, krakowskiej, poznańskiej i warszawskiej oraz diecezji: lubelskiej, płockiej, sandomierskiej i tarnowskiej. Św. Jan Paweł II nazwał go „patronem chrześcijańskiego ładu moralnego”. W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób – jak ciało św. Stanisława – połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie.

  Relikwie św. Stanisława w Krakowie

  W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowin. Bywa ukazywany z orłem – godłem Polski.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08a.php3

  8 maja – św. Magdalena z Canossy, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08b.php3
  8 maja – św. Bonifacy IV, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08c.php3
  8 maja – św. Benedykt II, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-08d.php3

  Polubienie

 2. Adrian pisze:

  1 maja 2020 r. Święto Matki Bożej Królowej Maja

  Moja miłość, Moja piękna i wszystkie Moje piękne dzieci, które słuchają i te, które nie słuchają. Kocham was wszystkich tak samo, ale Moje serce i wszystkie serca Niebios cierpią za tych, którzy nie słuchają. Kocham was wszystkich i modlę się za was wszystkich i błagam was wszystkich, abyście wprowadzili wasze dusze w stan łaski tego lata i zaczęli modlić się więcej.
  Mamy nadzieję, że wielu z was zobaczy, jak cierpienie, przez które teraz przechodzicie, pozwala niektórym z was zobaczyć, jak wiele Mój Syn Jezus robi dla was przez cały czas. Proszę, módlcie się jak najwięcej w tych czasach, ponieważ Ostrzeżenie i Sąd waszej duszy są na wyciągnięcie ręki. Proście o pokutę i idźcie tego spowiedzi tego lata, abyście nie musieli stawić czoła Bogu w stanie grzechu śmiertelnego. Będziesz miał 30 dni po Ostrzeżeniu, aby nadal wprowadzić swoją duszę w stan Łaski. To będzie koniec okresu karencji. Zróbcie to teraz i bądźcie z nami w Niebie, kiedy umrzecie.
  Od lat mówiłem wam, że nadchodzi czas, kiedy nie będziecie mogli stanąć na płocie i ocalić dusze. Musisz teraz prosić o wybaczenie, bo kończy się czas wszystkich. Proszę, proszę, słuchajcie teraz waszej Matki w Niebie i bądźcie z nami w Niebie, a nie w piekle. W najbliższych miesiącach umrą miliony ludzi. Nie bądźcie tymi, którzy są w grzechu śmiertelnym lub śmiertelnym, ani nie stańcie się jednym. Wasza umiłowana Matka z Nieba prosi was, abyście teraz odpokutowali i poprosili o przebaczenie. Miłość, miłość i więcej miłości.
  To jest Jezus, Syn Maryi. Ja i Moja Matka mówiliśmy wam od lat, że wszyscy kocham, ale wszyscy też jestem sprawiedliwy. Nie możecie być wszyscy kochający, a nie wszyscy sprawiedliwi. Słuchajcie swojej Matki i pozwólcie Jej zabrać was do swego Serca i pozwolić wam odrodzić się w Duchu i Miłości Chrystusa, abyście wiedzieli, co jest prawdą, a co nieprawdą, abyście mogli być z nami w Niebie przez całą wieczność. Miłość, Jezu.
  http://www.ChildrenOfTheRenewal.com

  Polubienie

 3. Mateusz pisze:

  NIE PRZEGAP! Modlimy się SUPLIKĄ DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA!

  Tylko dwa razy w roku – 8 maja i na październikowe święto Królowej Różańca odmawiamy modlitwę zwaną Supliką do Królowej Różańca Świętego w Pompejach.

  Tę modlitwę ułożył bł. Bartolo Longo, a wielokrotnie cytował Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

  Suplika do Królowej Różańca Świętego

  W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Czcigodna Dziewico Zwycięska, Pani nieba i ziemi, na imię Której cieszą się niebiosa i drży piekło, o chwalebna Królowo Różańca Świętego my oddane Twoje dzieci, zgromadzeni w twoim Sanktuarium w Pompejach w tym uroczystym dniu (tj. 8 maja i w pierwszą niedzielę października), wylewamy uczucia naszego serca i z ufnością synowską przedstawiamy Ci nasze troski. Z tronu łaskawości, gdzie zasiadasz Królowo, zwróć o Maryjo, Twoje litościwe spojrzenie na nas, na nasze rodziny, na cały świat. Niech wzbudzą w Tobie współczucie zmartwienia i cierpienia, które zaprawiają goryczą nasze życie. Zobacz, o Matko, ile czyha na nas niebezpieczeństw duszy i ciała, jak wiele uciska nas nieszczęść i udręk.
  O Matko, wybłągaj dla nas miłosierdzie u Twego Syna Bożego i pozyskaj Twoją łaskawością serca grzeszników. To są nasi bracia i Twoje dzieci, za które Jezus Chrystus zapłacił swoją Krwią, a którzy zasmucają najczulsze Twoje serce. Okaż się wszystkim, że jesteś Królową pokoju i przebaczenia.

  Zdrowaś Maryjo!

  To prawda, że my pierwsi, chociaż jesteśmy Twoimi dziećmi, nie przestajemy przyczyniać się naszymi grzechami do krzyżowania Jezusa i wciąż na nowo przebijamy Twoje serce.
  Wyznajemy, że zasłużyliśmy na najcieższe kary, lecz wspomnij, że na Golgocie wzięłaś razem z Krwią Przenajświętszą testament umierającego Odkupiciela, który ogłosił Cię Matką, naszą Matką grzeszników.

  A więc Ty, jako nasza Matka, jesteś naszą Orędowniczką, naszą nadzieją. a my, jęcząc, wyciągamy do Ciebie błagalnie nasze ręce i wołamy do Ciebie: Miłosierna!
  O dobra Matko, zlituj się nad nami, nad naszymi duszami, nad naszymi rodzinami, nad naszymi krewnymi, przyjaciółmi, nad naszymi bliskimi zmarłymi, a nade wszystko nad naszymi nieprzyjaciółmi i nad tylu ludźmi, którzy chociaż noszą imię chrześcijan, to jednak wciąż obrażają łaskawe Serce Twojego Syna. prosimy Cię dzisiaj o miłosierdzie dla zdeprawowanych narodów, o miłosierdzie dla całej europy, dla całego świata, aby pełen skruchy powrócił do Twojego Serca.

  Miłosierdzie dla wszystkich, o Matko Miłosierdzia!

  Zdrowaś Maryjo!

  O Maryjo racz nas przychylnie wysłuchać! Jezus Chrystus złożył w Twoje ręce wszystkei skarby swoich łask i swego miłosierdzia.

  Ty zasiadasz po prawicy swego Syna, Dziewico królewska i ukoronowana, jaśniejąca nieśmiertelną chwałą ponad wszystkie chóry Aniołów. Ty rozpościerasz swoje panowanie tak daleko, jak daleko siegają niebiosa, i Tobie są poddane ziemia i wszystkie stworzenia.
  Tobie została udzielona wszechmoc przez łaskę nad Sercem twojego Syna i dlatego możesz nas wspomagać. Jeśli Ty nie chciałabyś nas wspomagać, ponieważ jesteśmy synami niewdzięcznymi i niegodnymi Twojej pomocy, nie wiedzielibyśmy do kogo mamy się zwrócić. Twoje matczyne serce nie dopuści do tego, żebyśmy, Twoje dzieci zostali zgubieni.

  Dziecię, które widzimy na Twoich kolanach i mistyczna korona różańca, którą dostrzegamy w Twojej ręce, napełniają nas ufnością, że będziemy wysłuchani. Pokładamy całkowicie zaufanie w Tobie, oddajemy się, jak słabe dzieci, w ramiona najczulszej spośród Matek i dzisiaj właśnie oczekujemy od Ciebie upragnionych łask.

  Zdrowaś Maryjo!

  Prośmy Maryję o Jej błogosławieństwo.

  Prosimy Cię teraz, o Królowo, o ostatnią łaskę, której nam nie możesz odmówić w tym tak uroczystym dniu (tylko 8 maja i w pierwszą niedzielę października).

  Udziel nam wszystkim Twojej niezmiennej miłości i w sposób specjalny Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.

  Nie odejdziemy od Ciebie, dopóki nas nie pobłogosławisz. Błogosław o Maryjo w tej chwili Ojca św. Do dawnych blasków Twojej Korony, do zwycięstwa Twojego Różańca, ze względu na które zostałaś nazwana Królową Zwycięską, dołącz jeszcze i to o Matko: daj zwycięstwo religii i pokój wspólnocie ludzkiej. Błogosław naszych biskupów, kapłanów a szczególnie tych wszystkich, którzy gorliwie zabiegają o sławę Twojego sanktuarium. Błogosław wreszcie wszystkich złączonych z Twoją świątynią w Pompejach i tych, którzy zabiegają i troszczą się o nabożeństwo Różańca świętego.

  O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuszku, który nasz wiążesz z Bogiem w związku miłosci, który jednoczysz nas z aniołami. Wieżo zbawienia przeciwko napaściom piekła! Najpewniejszy porcie dla rozbitków, nie opuścimy Cię już nigdy.
  Ty będziesz nam umocnieniem w godzinie konania, tobie poślemy ostatni pocałunek życia, które będzie gasnąć.

  Ostatnim słowem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca świętego z Pompejów, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Pani pocieszycielko strapionych.

  Bądź wszędzie błogosławiona dzisiaj i na zawsze na ziemi i w niebie. Amen.

  Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
  Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
  Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
  Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole.
  Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
  A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
  O, łaskawa,
  O, litościwa
  O, słodka Panno Maryjo.

  Polubienie

 4. Adrian pisze:

  Plus uruchamia pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce! Blisko milion osób w zasięgu
  https://www.gsmmaniak.pl/1139821/plus-komercyjna-siec-5g/
  ===================
  Tylko osoby poniżej 48 roku życia z paszportem będą mogły wjechać do Egiptu
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/tylko-osoby-ponizej-48-roku-zycia-z-paszportem-beda-mogly-wjechac-do-egiptu
  ===================
  Biegun magnetyczny Ziemi drastycznie zmienił położenie
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/biegun-magnetyczny-ziemi-drastycznie-zmienil-polozenie
  ===================
  Rozdawane przez chińczyków testy na koronawirusa w Afryce dają wynik pozytywny nawet na zwierzętach i owocach!
  http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/rozdawane_przez,p1847163410
  ===================
  Dlaczego Bill Gates śmieje się, gdy opowiada o pandemii i jej ofiarach?
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/dlaczego-bill-gates-smieje-sie-gdy-opowiada-o-pandemii-i-jej-ofiarach
  ===================
  Śmiertelne ofiary maseczek – kagańców ? Dwaj chłopcy zmarli podczas lekcji wychowania fizycznego
  https://gloria.tv/post/dv6MoBimiCDW24EGjELNRRVmxA

  Polubienie

 5. Adrian pisze:

  Już się zaczęło od Australi.

  BĄDŹ ŚWIADOMY: W AUSTRALII TAK „ZACHĘCAJĄ” DO SZCZEPIEŃ
  W Australii już wysyłają do obywateli zawiadomienia, że jeśli nie poddadzą się szczepieniu (bo mają prawo odmówić), to stracą dostęp do edukacji, zatrudnienia i podróży za granicę, oraz zostaną im cofnięte świadczenia na utrzymanie rodziny.
  https://www.gloria.tv/post/QmRcoXjohRQN48ZDsLzqguiPY

  Polubienie

 6. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 7. Marcin pisze:

  Ostatnimi czasy reklamują te najnowsze telefony, smartphony z 5G. Najnowsza technologia. W dzisiejszym świecie ludzie a przede wszystkim młodzież lubuje się w najnowocześniejszych telefonach i tak koncerny zdobywają sobie zainteresowanych a tym samym potencjalne ofiary tego szkodliwego promieniowania w połączeniu z tym niby koronawirusem. Tu w mieście to pełno plakatów i billboardów w sklepach z tą reklamą tych najnowszych modeli telefonów z 5G.

  Polubienie

 8. Gosia 3 pisze:

  MOJA SIOSTRA DZISIAJ MNIE POINFORMOWAŁA ŻE SIEĆ PLUS OD DZISIAJ PODŁĄCZONA POD 5G W KATOWICACH , GDAŃSKU I CHYBA W WARSZAWIE.
  ZMIEŃCIE SIEĆ W TYCH MIASTACH.

  Polubienie

 9. Marcin pisze:

  Polubienie

 10. Leszek pisze:

  Ten Gł.Wpis poprzedza AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
  I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI odczytany na Jasnej Górze przez abp St. Gądeckiego w obecności wielu biskupów.
  Ale ci sami hierarchowie wcześniej w posłuszeństwie władzom świeckim, powołujących się na miłość bliźniego, obawę, by nie powiedzieć strach przed koronawirusem, wprowadzili zalecając Komunię na rękę, będącą formą zapowiadanej przez proroka Daniela ohydy spustoszenia (Mt 24,15) do Kościoła polskiego (w wielu kościołach wierni byli/są do tego sposobu po prostu przymuszani przez kapłanów, na polecenie biskupów, którzy razem wzięci utracili wiarę w…), zamykali kościoły, zgadzali się na ograniczona ilość wiernych na Mszach Św. najpierw do 50-iu, a później do 5 osób etc. Wiadomo jak wyglądało Tridum na Jasnej Górze w polskich kościołach, O nich Pan Jezus, tak mówił w Orędziach publikowanych na blogu:
  13.03.2020r.
  … WASZA PRAWIE CAŁA HIERARCHIA STRACIŁA WIARĘ I NIE WIDZI JUŻ MOCY CHRYSTUSA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. ZAMIAST UPAŚĆ POD MOIM KRZYŻEM I MODLIĆ SIĘ O POWSTRZYMANIE EPIDEMII TO WYSYŁACIE MNIE POWTÓRNIE NA MOJĄ MĘKĘ. … WASZA WIĘKSZOŚĆ BISKUPÓW SWOIMI ZARZĄDZENIAMI OGRANICZYŁA MSZĘ ŚW DO 50 OSÓB LUB W OGÓLE ZAPRZESTAŁA NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII. O JAKŻE WASZA MAŁA WIARA A WŁAŚCIWIE POWIADAM WAM: „ŻADNA WASZA WIARA”. …
  i
  20.03.2020r.
  … POWIADAM WAM TAM GDZIE JESTEM PODAWANY NA RĘKĘ – EUCHARYSTIA ZOSTAŁA ZNISZCZONA I NASTĄPIŁA OHYDA SPUSTOSZENIA. … W TYCH KOŚCIOŁACH NAJŚWIĘTSZA OFIARA USTAŁA GDZIE KAPŁAN TAK TĘ EUCHARYSTIE SPRAWUJE ABY POTEM PROFANOWAĆ MNIE W MOIM MISTYCZNYM CIELE PODCZAS ROZDAWANIA NA RĘKĘ MOIM WIERNYM DZIECIOM. …
  i
  10.04.2020r.:
  … WCZORAJ W WIELKI CZWARTEK NA JASNEJ GÓRZE W OBECNOŚCI MOJEJ MATKI A WASZEJ KRÓLOWEJ OBRZĄDEK ZOSTAŁ BARDZO ZNIEKSZTAŁCONY.
  … TO CO OBSERWOWALIŚCIE NIE JEST PRAWDZIWĄ NAUKĄ CHRYSTUSOWĄ JAKĄ JA WAM ZOSTAWIŁEM. MÓWIŁEM WAM, ŻE W TEJ CHWILI WASZ EPISKOPAT POLSKI PONOWNIE PROWADZI MNIE DO UKRZYŻOWANIA… WASZ EPISKOPAT JEST JAK KAJFASZ, KTÓRY BIJE MNIE PO TWARZY I PLUJE MI W TWARZ BO NIE WIERZY W MOC CHRYSTUSA. …

  Nie mogłem znaleźć tego fragmentu Orędzia, gdzie Pana Jezus wprost określił członków naszego Episkopatu jako najemników, uciekających przed wilkiem/koronawirusem.
  Może Mateusz znajdzie ten fragment.
  I zadaję sobie pytanie, które zadałem Panu Jezusowi: „Panie Jezu, czy Tobie i Twojej Mamie, Maryi, Królowej Polski miły jest ten zanoszony na Jasnej Górze AKT, wobec takiego a innego wcześniejszego zachowania Twoich sług biskupów z naszego Episkopatu?”

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   13.03.2020; piątek, g. 15:10
   CI KAPŁANI, KTÓRZY POSŁUCHALI TYCH WYTYCZNYCH (Komunia Św. na rękę) NIE SĄ JUŻ MOIMI SŁUGAMI, LECZ FARYZEUSZAMI, KTÓRZY CHCĄ WAS POPROWADZIĆ NA ŚMIERĆ I MNIE POWTÓRNIE TYMI CZYNAMI POSYŁAJĄ NA KRZYŻ. DZIECI MOJE! TE, KTÓRE TO ROZUMIEJĄ I MACIE W TEJ CHWILI WIELKI SMUTEK W SERCU Z TEGO POWODU, ŻE ZABRAKNIE WAM EUCHARYSTII, NIE MARTWCIE SIĘ, BO POPROWADZĘ WAS DO KAPŁANÓW, KTÓRZY DADZĄ WAM PRAWDZIWY CHLEB ŻYCIA – MNIE, JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO. GDY SŁYSZĘ, ŻE W CZASIE EPIDEMII NIE BĘDZIE ŚLUBÓW, CHRZTÓW, I. KOMUNII ŚW., BIERZMOWANA I POGRZEBÓW, TO SŁYSZĘ, ŻE MOJE NAJŚWIĘTSZE SAKRAMENTY SĄ ODRZUCONE. O, NIKCZEMNICY! KTÓRZY BARDZIEJ MARTWICE SIĘ O WŁASNE GARDŁA I WŁASNE CIAŁA, CZYŻ NIE JESTEŚCIE NAJEMNIKAMI DIABŁA? TERAZ ZACZĘŁA SIĘ MOJA POWTÓRNA MODLITWA W OGRÓJCU NA ZIEMI, A POTEM BĘDĄ MOJE MĘKI W CIEMNICY, GDZIE ŻOŁDACY BĘDĄ MNIE ZNOWU POPYCHAĆ, PLUĆ MI W TWARZ, ROZRYWAĆ MOJE CIAŁO, DEPTAĆ I WYSZYDZAĆ. ZBLIŻAMY SIĘ DO TEGO MOMENTU W TYM WIELKIM POŚCIE.

   Polubienie

 11. Leszek pisze:

  Gwoli prawdy! Wiadomość dla Gosi-3 i Szafirka! Przytaczam w tym Wpisie Gł. mój ostatni (i w ogóle do chwili obecnej ostatni wpis) z poprzedniego Wpisu Głównego, który zdaje się nie byłby przeczytany przez Gosię-3 i Szafirka, by rozwiać ich wątpliwości, a także nadzieję, że rzeczy mogły wyglądać inaczej.
  Leszek pisze: 8 Maj 2020 o 13:32
  Gosia 3 pisze: 8 Maj 2020 o 00:01
  … BARDZO SIĘ ZAMARTWIŁAM O TO CO POKAZAŁ LESZEK , ŻE NIBY PAN PREZYDENT TAK PRZYJMUJE KOMUNIĘ SW TO OZNACZAŁOBY ŻE JEDNAK MARNA JEGO WIARA. (…). ZAWSZE WIDZIAŁAM ŻE PRZYJMUJE DO UST I PRZEWAŻNIE NA KLĘCZĄCO. ALE TO WSZYSTKO SIĘ WYJAŚNI BO MOŻE TO NIEPRAWDA. …
  W podobnym duchu pisała wcześniej Szafirek:
  Szafirek pisze: 6 Maj 2020 o 18:18
  … A wiesz może jak przyjął, skoro ma maseczkę na twarzy? Bo tak sobie myślę, że raczej by zsunął wcześniej. Skąd wiadomo, że to nie fotomontaż? Proszę wstawić nagranie to będzie wiadomo, bo zdjęcie o niczym nie przesądza i samo zdarzenie jeśli jest prawdziwe, bo nie każdy ma świadomość,że np. Komunia św. na rękę jest zła i A.Duda też może nie mieć tej świadomości. …
  Więc moje Drogie Siostry w Panu, przytoczę jeszcze raz moje dwie odpowiedzi udzielone Szafirkowi, a teraz też i Gosi-3 – jeśli nie zwróciliście na nie uwagi, bądź przeoczyliście ją, a może nie… – w tym temacie:
  Leszek pisze: 7 Maj 2020 o 12:42
  Gwoli prawdy, Szafirku: zob. zdjęcia z tej Mszy Św. na str.:
  https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-3-maja-modlimy-sie-za-wszystkich-ktorzy-polske-stanowia/
  i
  Leszek pisze: 7 Maj 2020 o 13:34
  Szafirku, pisałaś: … Proszę wstawić nagranie to będzie wiadomo …
  Ta Msza Św. z udziałem pary prezydenckiej była transmitowana 3 maja’20 (od. g. 10.00) w TVP1. Zadzwoniłem z pytaniem czy można obejrzeć retransmisję tej Mszy, najpierw do
  – Archidiecezji Warszawskiej: skierowano mnie bym zadzwonił do proboszcza Archikatedry, a także zasugerowano, bym zadzwonił do Redakcji Audycji Katolickich TVP.
  – po poszukiwaniach też i telefon., w końcu w siedzibie TVP na Woronicza, podano mi nr do tej Redakcji, gdzie poinformowano mnie, że ta Msza Św. transmitowana w TVP1, to nie nie jest możliwa do obejrzenia w retransmisji. Zatem pozostają tylko zdjęcia z tej Mszy Św., które można znaleźć w podanym wcześniej przeze mnie linku.
  Tyle tytułem dopowiedzenia.
  Ale doprawdy, to co napisałem, nie miało żadnego podtekstu wyborczego, a tylko zauważenie tego, że ta przychodząca zaraza/ohyda spustoszenia z Zachodu Komunii św. na rękę, szerzy się coraz bardziej (jak kamień rzucony w wodę, sprawia, że pojawiają się na niej coraz większe kręgi) w naszym kraju i to pod okiem i przyzwoleniem najwyższych hierarchów, co jest wyraźnym (świadomym czy też nieświadomym) znamieniem utraty wiary w realną obecność Pana Jezusa w konsekrowanej Hostii, o czym zresztą mówi(ł) Pan Jezus w ukazywanych na blogu Orędziach.

  To czułem się w obowiązku napisać. Dobranoc.

  Polubienie

 12. Adrian pisze:

  Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  Protest w centrum Warszawy, byli Braun, Tanajno i Obywatele RP. Internauci zwracają uwagę na kontrowersje. Są ranni policjanci!

  Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  9 maja – św. Pachomiusz Starszy, pustelnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-09a.php3
  9 maja – św. Katarzyna Mammolini, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-09b.php3
  9 maja – św. Jerzy Preca, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-09c.php3
  9 maja – bł. Alojzy Rabata, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-09d.php3
  9 maja – bł. Jeremiasz z Wołoszczyzny, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-09e.php3

  Polubienie

 15. Marcin pisze:

  Niech ten świat już się kończy. Po co żyć w takim chorym świecie. U mnie w rodzinie też nie najlepiej. Po co ten szatan tak wszędzie miesza.

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   Witaj Marcinie. Wiedz, że z niezbadanych wyroków Boskich, wedle planów Opatrzności Bożej na nasze czasy, teraz, mamy czas, którym mówi Pismo: „to jest godzina szatana i panowanie ciemności” (Łk 22,53), ustalony przez Boga Najwyższego przewidującego najdalszą przyszłość (Syr 42,18) od prastarych czasów (2Krl 19,25; Iz 37,26); godzina szatana wpisana w mającą już swój początek próby wiary, która miała przyjść na cały okrąg ziemi/świat i wszystkich jej/jego mieszkańców (wedle Ap 3,10).
   Znajdź i przeczytaj sobie, Marcinie na str. http://www.objawienia.pl/gobbi/gobbi-1986.htm Orędzie Matki Bożej nr 486 zat. „Czasy wielkiej próby” z 1.01.1993r. cdn

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   O tej godzinie szatana, to Marcinie w innych Orędziach do swych umiłowanych synów, Kaplanów, tak mówi(ła) Matka Boża/Matka Kościoła:
   http://www.objawienia.pl/gobbi/%21gobbi-spis.htm
   1/. … Jezus wybawił was od szatana w chwili jego tryumfu: «To jest godzina szatana i mocy ciemności». Mój Syn Jezus darował wam na zawsze życie w tej godzinie, w której umarł na krzyżu. Przez swoją śmierć wyzwolił was wszystkich od śmierci.
   Mój Kościół, którego jestem Matką, żyje życiem Chrystusa i został dziś powołany do przejścia tą samą drogą co On.
   Czego się boicie?
   Świata, który wylał na was całą swą nienawiść? Szatana, któremu udało się przeniknąć do wnętrza Kościoła i zebrać ofiary nawet wśród Pasterzy? Błędu zagrażającego Kościołowi lub grzechu, który coraz bardziej go zaciemnia? Szerzącej się niewierności?
   Ta godzina, Moi najmilsi synowie, jest również dla Mojego Kościoła godziną szatana i mocy ciemności.
   Także Kościół zostanie ofiarowany – jak Chrystus na Krzyżu – i wezwany, aby umrzeć dla zbawienia i odnowy świata.
   Dla was ta godzina oczyszczenia jest przede wszystkim godziną cierpienia. Może tego się boicie?
   A jeśli to z myślą o tej właśnie g o d z i n i e Ojciec od wieków każdego z was z osobna powołał? A jeśli to dla tej godziny wasza Mama z Nieba od dawna was wybrała i na nią przygotowywała?
   Żyjcie w pokoju ducha i bez strachu, nawet wśród niepokojów i zagrożeń tego czasu. …
   (z Orędzia nr 113, 4.12.1976r.)
   i
   2/. … To jest godzina szatana i jego wielkiej mocy. To jest godzina ciemności!
   Ciemność rozeszła się po całym świecie. Ludzie wyobrażają sobie, że osiągnęli szczyt postępu, a tymczasem kroczą w najgłębszej ciemności. Wszystko osłania cień śmierci, która was zabija, cień grzechu, który was zniewala, i nienawiści, która was niszczy. Ciemność ogarnęła też Kościół. Rozszerza się coraz bardziej i zbiera codziennie ofiary, nawet wśród Moich umiłowanych synów.
   Iluż z nich – zwiedzionych przez szatana – straciło światłość, która pozwalała im kroczyć dobrą drogą: drogą prawdy, wierności, życia łaski, drogą miłości, modlitwy, dobrego przykładu i świętości! … (150, 19.03.1978)
   i
   3/. … Oto godzina szatana i mocy duchów ciemności. To ich godzina. Wydaje się, że odnoszą zwycięstwo. Ta godzina należy do nich, lecz czas, jaki mają do dyspozycji, jest krótki i dni ich tryumfu są policzone.
   Dlatego zastawiają na was straszliwe i niebezpieczne zasadzki. Nie moglibyście ich uniknąć bez specjalnej pomocy waszych Aniołów Stróżów. Ileż razy interweniują oni w ciągu dnia, aby was wybawić ze wszystkich podstępnych knowań, jakimi sprytnie otacza was Mój przeciwnik!
   Proszę was, byście coraz bardziej powierzali się Aniołom Pana. Trwajcie z nimi w serdecznej przyjaźni, ponieważ są wam bliżsi niż wasi przyjaciele i osoby wam drogie.
   Chodźcie w świetle ich niewidzialnej, ale niezawodnej i cennej obecności. Oni modlą się za was, towarzyszą wam, podtrzymują w zmęczeniu, pocieszają w bólu, czuwają nad waszym odpoczynkiem. Biorą was za rękę i łagodnie pociągają na drogę, którą wam wytyczyłam.
   Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów i przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczenia. … (232, 29.09.1981)
   oraz:
   4/. … Nadeszła godzina decydującej walki. Władza szatana osiągnęła teraz szczyt i obecnie także w Kościele prowadzi on do zrealizowania tego, na co zezwolił mu Pan dla bolesnego oczyszczenia Kościoła. Godziny, które przeżyjecie, należą do najważniejszych, bo wszystkie wydarzenia, które wam przepowiedziałam, znajdą wypełnienie… (580d; 20.09.1996)

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   Jeśli szatan działa wszędzie, jak piszesz Marcinie, to tylko na tyle, na ile Pan Bóg mu pozwala/pozwoli. Szatan chcąc czy nie chcąc tego, zawsze jest narzędziem zbawczych Bożych planów. I tak w książce S. Marii od Jezusa z Agredy zat. „Mistyczne Miasto Boże”, w rozdz. XLIII ‚Zwycięstwo ukrzyżowanego Jezusa na piekłem’, jest taki fragment, w którym Lucyfer wyznaje:
   … Ach ja nieszczęśliwy, jakie katusze przeżywam! Gdy Go kusiłem na pustyni, dałem Mu
   tylko sposobność do pozostawienia ludziom przykładu, jak mnie zwyciężać. Kiedy Go
   prześladowałem, dawałem Mu sposobność do nauczania pokory i cierpliwości. Kiedy
   namawiałem Judasza, by Go zaprzedał i kusiłem Żydów, żeby Go ukrzyżowali, wtedy
   pracowałem nad własną zgubą a ocaleniem ludzi; nauka, którą zwalczałem, pozostała dla
   świata. … (w książce: s.268; w pdf: s. 228
   http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/MARIA-Z-AGREDY-MISTYCZNE-MIASTO-BO%C5%BBE.pdf)
   I w naszych czasach, Marcinie szatan będzie ciężko pracował i już pracuje dla oczyszczenie świata i Kościoła, walnie przyczyniając się do ich całkowitej odnowy!
   Po, co jest Panu Bogu potrzebny szatan i jakie ma zadania wyznaczone przez Bożą Opatrzność? Odpowiedź na te pytania, którą udzieli Sam Bóg Ojciec znajdziesz, czytając krótkie dwa fragmenty rozdz. ‚Nauka o Moście’, z książki „Dialog o Bożej Opatrzności czyli Księga Boskiej Nauki” św. Katarzyny ze Sieny (XIV w.) w linkach:
   LXXX – Jak ludzie świeccy oddają chwałę Bogu, czy chcą, czy nie chcą.
   http://sienenka.blogspot.com/2011/02/nauka-o-moscie-lxxx.html
   i
   LXXXI – Jak nawet diabli oddają cześć i chwałę Bogu.
   http://sienenka.blogspot.com/2011/02/nauka-o-moscie-lxxxi.html
   Niech to wystarczy. Tymczasem pozdrawiam Cię, Marcinie w Zmartwychwstałym Panu i do usłyszenia na blogu.

   Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Marcinie,mam tak jak Ty,też tego bym chciała żeby świat już się skończył.Pozdrawiam Cię serdecznie.

   Polubienie

  • Marcin pisze:

   Dziękuję.
   Również wszystkich pozdrawiam.

   Polubienie

 16. Marcin pisze:

  Dlaczego Bill Gates śmieje się, gdy opowiada o pandemii i jej ofiarach?

  Podczas gdy cały świat lamentuje z powodu liczby zgonów wywołanych pandemią COVID-19, Bill Gates w czasie wywiadów dotyczących koronawirusa jest uśmiechnięty, a nawet niezdrowo pobudzony. Czy mowa ciała zdradziła twórcę Microsoftu?

  Bill Gates stał się głównym celem zwolenników teorii spiskowych. Praktycznie wszystkie spekulacje związane z obecną pandemią COVID-19, łączone są właśnie z nim. Część osób zapewne twierdzi, że to niedorzeczne tak wyżywać się na filantropie, ale pewne fakty raczej bezspornie pokazują, że podejście amerykańskiego miliardera jest dalekie od normalnych.

  Gates „ostrzegał” o możliwej pandemii na chwilę przed jej wybuchem. Organizował konferencje oraz finansował symulacje jej rozwoju. Jest podejrzewany również o dotacje dla instytutu opracowującego koronawirusy.

  Przekazał ogromne datki na rzecz opracowania skutecznych szczepionek, podkreślając, jak konieczne jest ich zaimplementowanie u całej ludzkości. Grozi tym, którzy odmówią szczepień wykluczeniem społecznym. W jaki jednak sposób osoby bez szczepionki miałyby stanowić zagrożenie dla osób zaszczepionych, które rzekomo nabędą trwałą odporność na COVID-19? Czy to nawoływanie Gatesa nie pokazuje, że coś jest nie tak?

  Jeszcze ciekawsze jest to, jak ten człowiek opowiada o pandemii i jej ofiarach. Gates najzwyczajniej w świecie cieszy się, że ludzie umierają, a on zaoferuje szczepionki, które dadzą mu miliardy dolarów oraz władzę nad populacją. Poniższa kompilacja jego kilku wypowiedzi pokazuje to dość dobitnie (mnie intryguje zwłaszcza jego mimika w 32 sekundzie wideo):

  W jednym z wywiadów miał nawet wprost stwierdzić, że jest entuzjastycznie nastawiony do następnej epidemii, ponieważ jego szczepionka sprawiłaby, że zarobiłby dużo pieniędzy, przy okazji wyludniając świat. Jak dla mnie sposób w jaki Bill Gates tworzy narrację wokół pandemii koronawirusa oraz mowa jego ciała, zdradza fakt, że on to de facto ma pod kontrolą i nie przejmuje się konsekwencjami, które innych skazują na śmierć.

  Polubienie

 17. Mateusz pisze:

  Na stronie operatora komórkowego sieci Plus możemy przeczytać:

  – Nadajniki 5G dostarczone przez firmę Ericsson zostały zainstalowane na 100 stacjach bazowych w 7 polskich miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu

  Oraz:

  – Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych 600 stacji dla Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku

  Z sieci 5G skorzystają, jak informuje Plus „wszyscy klienci ofert abonamentowych sieci Plus i Cyfrowego Polsatu mieszkający w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu, którzy znajdują się w zasięgu 100 stacji 5G i posiadają sprzęt obsługujący technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2,6 GHz”.

  Polubienie

 18. Mateusz pisze:

  Prof. Pawłowicz o politycznym przesileniu

  Czekajcie przy tv do wieczora,jest przesilenie polityczne i rządowe.Wybory najprawdopodobniej 23 maja…Rząd chyba mniejszościowy… Módlcie się za Polskę…

  — napisała na Twitterze prof. Krystyna Pawłowicz.

  Polubienie

 19. Mateusz pisze:

  Jak wynika z nieoficjalnych doniesień medialnych, dziś o 20.00 w przemówieniu telewizyjnym decyzja ta ma zostać ogłoszona przez marszałek Elżbietę Witek.

  Polubienie

 20. Adrian pisze:

  Obłędny plan. Czy to nas czeka? Jak ma być realizowane?

  Poniżej mementomori zacytował ks Gobbiego – bardzo dobry tekst: „Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich włączyć potajemnie do tych tajnych sekt” – Jednak zwróćcie uwagę – to historia, Matka Boża mówi te słowa w czasie teraźniejszym ok. pół wieku temu. Oni już nie pracują – oni już się zorganizowali i opanowali od środka Kościół katolicki (łącznie z Tronem Piotrowym czyli antypapieżem). Masonów jest wszędzie pełno, na wszystkich szczeblach hierarchii kościelnej, straszliwie zarazili i przeniknęli nasz EP. Dlatego to od „naszych” biskupów wyszły 2 miesiące temu propozycje zniszczenia Kościoła w Polsce m.innymi słynne 5 osób. To oni (biskupi, którzy przeszli na stronę masonerii) kazali wylać wodę święconą i trzymają dalej za mordy katolików w kagańcach, i zmuszają wiernych sobie do satanizmu zwiedzionych proboszczów, by deptali Chrystusa przymuszaniem do Komunii na łapę! Itd
  ============================
  Ustawa HR6666 i siłowe wyciągnięcie z domu „podejrzanych o covid-19” dzięki lokalizacji w smartphonie.
  https://gloria.tv/post/rqQZiRnfMGyK3yCCZwyPpiMsc

  Polubienie

 21. Gosia 3 pisze:

  Wg mnie jeśli prawnie jest to wszystko w porządku to Marszałek Sejmu powinna to zrobić i to koniecznie aby wybory odbyły się 23 maja bo w przypadku gdy ona ogłosi w tym drugim terminie to będą wszystko robić aby znowu się nie odbyły. A teraz jest czas 2 tygodni do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Sejm odrzucił głosowanie Senatu w sprawie nie przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego ale tam jest chyba zapis że mają być jakieś zmiany w ustawie. I wg mnie to stwarza problem. 24maja 2020 wypada Święto Wniebowstąpienia Pana Jezusa i to by była Wigilia tego Święta – blisko Pana Jezusa. A może Pan Jezus pragnie aby zagłosować z sposób zwyczajny i zdjąć to jarzmo z Dzieci Bożych noszenia maseczek i dlatego takie problemy. Bo może nie ma takiego powodu aby w Polsce ogłaszać Pandemię.
  Żal mi Pani Witek bo tak naprawdę ona powinna przewidzieć zachowanie się opozycji w sprawie przedłużenia tego głosowania Senatu do ostatniego dnia głosowania nad Ustawą. I gdyby od razu wybrała ten termin 23 maja , wybory by się odbyły. Chociaż nie wiem czy wtedy Pan Gowin i jego koledzy zagłosowali by przeciw głosowaniu Senatu.
  Pan Prezydent z Rządem RP widać nie ma Błogosławieństwa z Nieba bo uwikłał się w Plan Antychrysta a Panu Bogu się to bardzo nie podoba aby Dzieci Boże cierpiały. Dzisiaj 5G w Plusie , Komunia Św na rękę Pana Prezydenta, dzieci małe nie mogą normalne przystąpić do I Komunii Św…. itd.
  Ale teraz zwrócę się do osoby pod nickiem Jestem Królem czy te zamieszki w Warszawie przy obecności Korwina Mikke, Pana Brauna i Tanajno i Obywateli RP to faktycznie wzór do naśladowania w obecnej sytuacji.
  Ja jestem obiektywna i widzę też błędy Pana prezydenta ale widzę też wielkie zagrożenie gdy do władzy dojdą Ci Panowie i cała opozycja. A wszystko to co napisałam opieram na tym o czym mówi do nas Pan Jezus w tych przesłaniach.

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   Zapewne, nic nie straciły na aktualności (a może dot. one to, co się wydarzy w bliskiej już przyszłości) te słowa Pana Jezusa sprzed prawie 40-u lat zapisane w cz. 1 „Bożego Wychowania” Anny, pochodzące z;
   – Rozmowy LVI o Kościele:
   http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-03b.html
   … Pamiętaj, że we wszystkim, co dziać się będzie w Polsce spełnia się Moja wola. Dlatego też zawsze musisz pamiętać, że nie krzywda spotyka was, a Moje wychowanie. Będziesz to mówić innym, gdy pora stosowna nadejdzie, a te Moje słowa będą świadczyły o Moich zamiarach. Nie stanie się wam krzywda, a przeciwnie – odrzucicie to, co zbędne, dla tego, co Moje. … (25.VIII.1983r.)
   [w książce: dół s.176/góra s.177]
   i
   – Rozmowy LXXXIV:
   http://www.objawienia.pl/anna/anna/bw-04.html
   … I długo trwało, nim zrozumiałaś, że to Ja jestem Królem ojczyzny twojej, Ja w ręku mam jej losy i o nią się troszczę. Jeszcze nie wiesz jak bardzo, ale i o tym się przekonasz (Anna do wieczności została odwołana w AD 2007 – dop. mój). … (26.XII.1984r.)
   [w książce: s. 246]

   Polubienie

 22. Mateusz pisze:

  Carbonia 09.05.2020 – 16.28

  Zaraza rozprzestrzeni swą największą plagę po wielkim ostrzeżeniu, gdy na Ziemi zabraknie wszystkiego, absolutnie wszystkiego, ludzkości przeznaczonej na śmierć z własnego wyboru.

  Polubienie

 23. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 9 maja 2020 r
  Drogie dzieci, dziękuję za zjednoczenie w modlitwie i za wysłuchanie mego wezwania w sercu. Dzieci, proszę was jeszcze raz: nie zdradzajcie mojego Jezusa, który was kocha w nieskończoność; słuchajcie jego głosu w swoim sercu, ponieważ on woła was po imieniu. Umiłowani, wszystko zostanie osiągnięte w krótkim czasie. Nie widzisz, czym stał się świat? Garść gruzu z powodu diabła. Dzieci, wkrótce nastąpi silna zmiana. Zaczekaj na silny oczyszczający deszcz i silne trzęsienie ziemi, które poprzedzą przybycie mojego Syna, aby zapanował pokój. Jezus nigdy was nie porzuci, kocha was, tak jak ja was kocham. Do was, którzy powiedzieliście, że wasze szczere „Tak” jest na zawsze, niczego nie umknie, a na was spadnie wielka ochrona. Teraz zostawiam wam moje macierzyńskie błogosławieństwo w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen ”.

  Polubienie

 24. Adrian pisze:

  Bill Gates chciał przekupić rząd Nigerii za 10 milionów dolarów.

  Liderzy rządzącej partii mieli być przekupieni aby wprowadzić prawo nakazujące obowiązkowe szczepienia.
  https://dailypost.ng/2020/05/04/bill-gate-offered-house-of-reps-10m-bribe-for-speedy-passage-of-compulsory-vaccine-bill-cupp-alleges
  =============================
  Według niemieckiego wywiadu, Chiny prosiły WHO o tuszowanie koronavirusa
  https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3931126
  =============================
  Naukowcy znaleźli słaby punkt bakterii powodującej boreliozę

  Jedno z białek bakterii powodującej boreliozę działa jak tarcza, chroniąca ją przed układem odpornościowym gospodarza – odkrył zespół z Washington State University. Dokonanie otwiera drogę do nowych badań nad zwalczaniem groźnego patogenu.
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82077%2Cnaukowcy-znalezli-slaby-punkt-bakterii-powodujacej-borelioze.html

  Polubienie

 25. Adrian pisze:

  Fatima oblężona przez 3500 policjantów

  Sanktuarium Fatimskie jest pilnie strzeżone, aby żaden pielgrzym nie mógł dotrzeć do niego w rocznicę objawień, donoszą media.
  W operacji bierze udział 3500 policjantów. Odbywa się ona w dwóch etapach. Do 12 maja policja będzie uniemożliwiać dostęp do sanktuarium, parkingów i okolic, doradzając pielgrzymom powrót do domu.
  Najbardziej skomplikowane dni będą to dni objawienia (12/13 maja). Wówczas w skład sił policyjnych wejdą funkcjonariusze na koniach, psy i jednostki interwencyjne, aby chronić sanktuarium przed pielgrzymami…..
  https://gloria.tv/post/mtFxeGCtDTbF328Mu6ajWMgFT

  Polubienie

 26. Mateusz pisze:

  USA. Troje dzieci zmarło w Nowym Jorku z powodu schorzenia związanego z koronawirusem
  wczoraj 22:17

  Troje małych dzieci zmarło w Nowym Jorku z powodu tajemniczego schorzenia wiązanego z koronawirusem – powiedział gubernator stanu Andrew Cuomo w trakcie sobotniej konferencji prasowej. Uznał sytuację za „naprawdę niepokojącą”.

  – Choroba zabrała życie trzem młodym nowojorczykom.(…) To jest coś nowego. To się rozwija – wyjaśnił, dodając, że według stanu na sobotę ponad 73 dzieci cierpiało na rzadkie schorzenie przypominające zespół wstrząsu toksycznego i chorobę Kawasakiego.

  Według gubernatora wiele z tych dzieci nie miało objawów typowych dla schorzeń układu oddechowego łączonych z koronawirusem. U wszystkich zarejestrowano natomiast albo pozytywny wynik testu na COVID-19, albo obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

  Gubernator podkreślił, że na wniosek Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) Nowy Jork pomaga opracować krajowe kryteria identyfikowania i reagowania na atakującą dzieci chorobę. Stanowy Departament Zdrowia współpracuje również w badaniu genomu w celu ustalenia źródła tego syndromu.

  Polubienie

 27. Mateusz pisze:

  „Kard. Sarah zwrócił uwagę, że sprawowanie kultu nie może podlegać żadnej świeckiej władzy. Jak przyznał, prośba do chrześcijan o ograniczenie liturgicznych zgromadzeń na jakiś czas w związku z pandemią była uzasadniona. Niedopuszczalne jest jednak, aby teraz to politycy decydowali o tym, czy sprawowanie kultu przez wiernych jest sprawą pilną czy nie. „

  Polubienie

 28. Szafirek pisze:

  10 maja – bł. Beatrycze d’Este, mniszka https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-10a.php3
  10 maja – św. Antonin z Florencji, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-10b.php3
  10 maja – św. Jan z Avili, prezbiter i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-10c.php3
  10 maja – bł. Iwan Merz https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-10d.php3

  Polubienie

 29. Marcin pisze:

  Polubienie

 30. aaa pisze:

  Proszę was wszystkich, czytajcie Pismo Święte, zwłaszcza ks Jeremiasza 7,18 oraz 44,17-25

  Ta tzw „matka Boża”, czy jak sam papież ją określił „królowa niebios” to nie jest biblijna Maryja, tylko bóstwo bałwochwalcze które się pod nią podszywa, I Bóg bardzo się gniewa gdy ktoś się do niej modli:
  https://chnnews.pl/europa/item/4283-papiez-wzywamy-maryje-krolowa-niebios.html
  https://ukonczycbieg.blogspot.com/2017/10/kult-maryjny-ksiega-izajasza-14-12-14.html
  http://www.biblia-bog.pl/trudne-tematy/100-kr%C3%B3lowa-niebios.html

  Z całego serca proszę was abyście zaczęli czytać Pismo i się opamiętali, bo te nieszczęścia w kraju nie biorą się znikąd. Modlitwy do tego fałszywego bóstwa sprowadzały ogromne zniszczenia na Izrael w Biblii, i nasz kraj nie będzie inny. Ratujcie swoje dusze.

  Pozdrawiam.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Za nie długo podczas Ostrzeżenia pewnie się nawrócisz i zrozumiesz swój błąd i nie będziesz obrażać Matki Bożej. W Polsce jest Jej największy kult na świecie i zauważ że zarażeń i zgonów z powodu wirusa jest statystycznie mało w porównaniu np do innych krajów Europy. Najwięcej zgonów w Europie jest w Wielkiej Brytanii w której jest najwięcej wyznawców protestantyzmu spośród wszystkich religii.

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   Skoro aaa tak bardzo zachęcasz do czytania Pisma Św., to może przeczytaj sobie słowo z Ap 13,15, gdzie owa woda wypuszczona z gardzieli/paszczy starodawnego węża, której i Ty niestety się trochę napiłeś oznacza kłamstwa, fałszywą, wypaczoną protestancką teologię dot. Osoby Matki, Matki Bożej. I weź sobie do serca to, co zostało napisane w 1Kor 8,2!

   Polubienie

 31. Mateusz pisze:

  Kilka dni temu mieszkańcy Portugalii widzieli jasny, płonący obiekt przelatujący na nocnym na niebie. Sądząc po relacjach naocznych świadków, wydaje się, że mała asteroida weszła w ziemską atmosferę i zamieniła się w kulę ognia.

  Polubienie

 32. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 12 maja 2020 r.
  Drogie dzieci, dziękuję za zjednoczenie w modlitwie i za wysłuchanie mego wezwania w sercu. Umiłowane moje dzieci, nie lękajcie się, nie róbcie rozumu głową, ale sercem. Powierz mi wszystkie swoje obawy, a ja zawsze będę z tobą. Wkrótce mój syn Jezus przyjdzie, aby zniszczyć ogród, który stworzył Szatan: nie wierzcie jego kłamstwom i złudzeniom. Niestety, ile z nich jest częścią tego zgniłego ogrodu! Tylko Pan przyniesie radość, pokój, radość i miłość. Mój Syn naprawdę przeraża profanacja jego ciała, która ma miejsce. Dzieci, wystarczy ciszy ze strachu, ale świadczcie i śpiewajcie hymny Panu, cisza ze strachu nie przyniesie pokoju, ale będzie poddaniem się pokusom diabła. Teraz cię zostawiam, ale wiedz, że jestem z tobą. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

  Polubienie

 33. hallinna pisze:

  Chcialam sie podzielic z Wami pewna wiadomoscią ……
  Otóż na YT oglądnęłam BILL GATES-KIM JEST NAPRAWDE ?-Analiza rozwoju duchowego …….
  ta osoba stwierdziła że nie ma on w sobie czynnika boskiego .Że nie jest człowiekiem .Że to podróbka człowieka o innych parametrach .
  A więc kim on jest ?
  Antychrystem ?????
  Było mówione, że antychryst ma byc finantropem , że ma pomagac itd .Że ma panować i wydawac polecenia do realizacji ..Że ma byc tym , dla którego wszyscy maja pracować .
  A czy przez tego koronowirusa wszyscy dla niego nie pracują ?
  Tak ,wszyscy żyja jego rozporządzeniami .
  Kościół jest zaatakowany ……i sparaliżowany …..
  No i ma 65 lat …….

  Na zakończenie powiedziała słowa, które mnie zastanowiły ,,,,,
  Że Bill boi sie szczerości , że gdy spotka szczerośc prawdę ,cechy boskości , to sie wycofuje ……
  Będę śledzic ta panią by sie zorientować ,kogo jeszcze do tej grupy zakwalifikuje .
  Czyżby wychodziła prawda na temat tego galimatiasu serwowanego przez piekło na wierzch ?
  Trzeba zbierac wiadomości by byc zorientowany w prawdzie ….
  I aż dziw bierze , że takie wiadomości zostały opublikowane 13 maja …….
  W dniu tak szczególnym dla Nieba .

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s