Nowenna do św. Antoniego od 4.06

Modlitwa na każdy dzień: NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Modlitwa.
 O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym
przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie
z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym
uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port,
uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą
zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc,
której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc
i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić…
(chwila cichej modlitwy).
 Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego…
Modlitwa na poszczególne dni nowenny.
Na pierwszy dzień nowenny
 O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie
poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś
wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie
przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa
natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.
Na drugi dzień nowenny
 O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem
„męczennika pragnienia” – wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie
samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej
woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności
przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.
Na trzeci dzień nowenny
 O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś
się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się
umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój
Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha
pokuty.
Na czwarty dzień nowenny
 O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia
we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed
Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia
a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym
gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory,
a znienawidzenia szatańskiej pychy. 
Na piąty dzień nowenny
 O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość
w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem
prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt
i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek
obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od
Boga dar cierpliwości.
Na szósty dzień nowenny
 O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim
jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom
Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej
duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi
okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą
niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe
znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.
Na siódmy dzień nowenny
 O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych
wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś
piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą
szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem
w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.
Na ósmy dzień nowenny
 O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad
zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które
śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom
dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się
poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię
usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj
mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je
tym więcej, im niżej upadłem.
Na dziewiąty dzień nowenny
 O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak
szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na
ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią
zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym
cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem,
chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój
Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci
Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi
u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął
chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.
Litania do św. Antoniego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, – módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, – módl się za nami.
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, – módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, – módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości, – módl się za nami.
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, – módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, – módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, – módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, – módl się za nami.
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, – módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, – módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, – módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku wiary, – módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, – módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, – módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników, – módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków, – módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju, – módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc, – módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, – módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów, – módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, – módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, – módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, – módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata, – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, – módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami święty Antoni.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie
przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna
i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi
uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

75 odpowiedzi na „Nowenna do św. Antoniego od 4.06

 1. Szafirek pisze:

  Ks. Piotr Glas. Kryzys w Kościele #6 | Uważajcie na fałszywych czcicieli Maryi!

  Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  Święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

  Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalendarza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty, ale przede wszystkim środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. Jest to odpowiedź papieża na potrzebę obchodzenia takiego święta. (Do tej pory w Mszale Rzymskim jest tylko Msza wotywna, którą często kapłani sprawują z okazji pierwszego czwartku miesiąca, gdy w sposób szczególny modlimy się o powołania kapłańskie i dziękujemy Chrystusowi za ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa).

  Benedykt XVI wyznaczył dzień na takie święto – czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Nowością jest propozycja Ojca Świętego, żeby święto to było fakultatywne, dowolne, i by episkopaty same decydowały, czy takie święto jest w danym kraju potrzebne, czy też nie widzą potrzeby wprowadzenia go do kalendarza i chcą pozostać przy dotychczasowej ilości dni chrystologicznych. Warto przypomnieć, że określenia „święto”, świadczy o randze dnia liturgicznego. W kalendarzu liturgicznym najwyższe rangą są uroczystości, zaś dzień, określony jako święto jest niższy rangą i wierni nie są zobowiązani do udziału we Mszy św. Nie byłby to więc dzień wolny i biskupi nie będą się domagać kolejnego dnia wolnego od pracy.

  To nowe święto wpisuje się w cykl uroczystości i świąt, szczególnych dni, obchodzonych po zakończeniu cyklu paschalnego. Radość wielkanocna ze Zmartwychwstania Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa pięćdziesiąt dni, kończy go uroczysty 50. dzień – Zesłanie Ducha Świętego – który pieczętuje świąteczny okres obchodów liturgicznych. I dopiero po zakończeniu tego okresu w określone dni, mające rangę uroczystości czy święta, powraca się do pewnych tajemnic wiary, które zaistniały w Wydarzeniu Wielkanocnym. Wówczas nie było możliwości świętowania konkretnej tajemnicy, konkretnego aspektu wiary, ponieważ Triduum Paschalne i Wielkanoc zawiera jak w pigułce całą naszą wiarę, to, co jest najważniejsze, więc godzina po godzinie objawiają się kolejne tajemnice, które rozważamy i przeżywamy.

  W Wieczerniku w Wielki Czwartek wieczorem świętujemy ustanowienie sakramentu Eucharystii, ale zaraz się zaczyna świętowanie Męki Pańskiej, bo przecież Msza Wielkiego Czwartku zaczyna Triduum Męki Chrystusa. Nie ma czasu na uroczyste obchody ku czci Eucharystii. Dlatego została ustanowiona specjalna uroczystość – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, by ten sakrament uczcić. W Wielki Piątek Jezus kona na krzyżu, następuje moment przebicia Jego Serca. Nie ma w liturgii wielkopiątkowej miejsca na rozbudowanie wątku uczczenia miłości Boga, objawionej w przebitym Sercu Jezusa – stąd oddzielna uroczystość – Najświętszego Serca Pana Jezusa – także po zakończeniu cyklu uroczystości paschalnych.

  I ta propozycja – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – wpisuje się w ten ciąg. Jezus w Wieczerniku ustanawia sakrament kapłaństwa. Sam objawia się poprzez całe Misterium Paschalne i to, czego dokonuje – że On jest najwyższym Kapłanem, On składa ofiarę, tak naprawdę jedyną skuteczną – za grzechy świata. W Wielki Czwartek, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólnota wiernych zgromadzi się w danej parafii, nie bardzo jest miejsce dla uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w które wpisane jest kapłaństwo ludzi, przyjmujących sakrament święceń, by przez nich Pan Jezus Swoje kapłaństwo wykonywał. Stąd potrzeba pogłębienia tej tajemnicy i wprowadzenia odrębnego święta.

  Wielkanoc przynosi tyle tematów, że one się nie „mieszczą” w tych dniach. Wszystkie te tematy są świętowane, ale szybko następują kolejne tajemnice. Gdyby chciało się później adorować jeden aspekt – uczcić go, dziękować Bogu – zachodzi potrzeba ustanowienia oddzielnego święta w ciągu roku.

  Biskupi polscy wprowadzą święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i zatwierdzą przetłumaczone z łaciny na polski przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów teksty liturgiczne, przeznaczone na ten dzień – formularz mszalny, czytania i teksty Liturgii Godzin.

  aw / Warszawa / KAI
  https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/892/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  4 maja
  Święty Florian, żołnierz, męczennik

  Według żywotu z VIII w., Florian z Lauriacum urodził się ok. 250 roku w Zeiselmauer (Dolna Austria). W młodym wieku został dowódcą wojsk rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu Krems (obecnie w północno-wschodniej Austrii). Podczas prześladowania chrześcijan przez Dioklecjana został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch koło Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, starał się groźbami i obietnicami zmusić oficera rzymskiego do odstępstwa od wiary. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Jego ciało odnalazła Waleria i ze czcią je pochowała. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i kościół benedyktynów, objęty potem przez kanoników laterańskich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest ośrodkiem życia religijnego w Górnej Austrii. Św. Florian jest patronem archidiecezji wiedeńskiej.
  W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, Kraków otrzymał znaczną część relikwii św. Floriana. W delegacji odbierającej relikwie miał się znajdować także bł. Wincenty Kadłubek, późniejszy biskup krakowski. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparzem, okazałą świątynię. Kiedy w 1528 r. pożar strawił tę część Krakowa, ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd zaczęto św. Floriana czcić w całej Polsce jako patrona podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów. Kraków jeszcze dzisiaj obchodzi pamiątkę św. Floriana jako święto. Florian jest patronem Austrii i Bolonii oraz Chorzowa; ponadto hutników, strażaków i kominiarzy, a także garncarzy i piekarzy. W Warszawie pod wezwaniem św. Floriana jest katedra warszawsko-praska.

  W ikonografii św. Florian przedstawiany jest jako gaszący pożar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako książę. Bywa, że w ręku trzyma chorągiew. Jego atrybutami są: kamień młyński u szyi, kolczuga, krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza, zbroja.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-04a.php3

  4 maja
  Święty Józef Maria Rubio Peralta, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-04b.php3

  Polubienie

 4. Marcin pisze:

  Jutro pierwszy piątek miesiąca.

  Polubienie

 5. Gosia 3 pisze:

  DZISIEJSZE PIERWSZE CZYTANIE PRZYPOMINA NAM CO PAN JEZUS POWIEDZIAŁ DO NAS DZISIAJ W SWOJE ŚWIĘTO CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA – W PIERWSZYM PRZESŁANIU 19 LIPCA 2013 ROKU:
  Hbr 10, 9-10 | 9 Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. 10 Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
  CHWAŁA TOBIE CHRYSTE!
  BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI!

  Polubienie

 6. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 3 czerwca 2020 r
  Umiłowani, dziękuję za zgromadzenie się tutaj w tym błogosławionym miejscu i dziękuję za wysłuchanie mego wezwania w waszych sercach. Umiłowane dzieci, wykorzystajcie ten czas, aby zbliżyć się do Boga, nie tylko modlitwą, ale przede wszystkim otwierając serca. Nadal jestem tutaj, aby pouczyć cię o tym, co napotkasz, o wszystkim, co jest przygotowane dla tej ludzkości i na spotkanie z Antychrystem, który wkrótce objawi się jako wybawiciel. Dzieci, wszystko spada, bóle będą wielkie. Jeśli nie pozwolicie Jezusowi wejść w wasze serca, nie będziecie mogli mieć pokoju, miłości i radości i stawić czoła trudnym chwilom. Dzieci, być może jeszcze nie zrozumieliście, że jesteście na początku Apokalipsy! Módlcie się za Kościół tak drogi mi, aby wkrótce narodził się ponownie w jedności i miłości Boga, módlcie się za Japonię. Dzisiaj, wiele łask zstąpi na was i będzie znakiem mojej obecności. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Madonna nosiła cukierkowy różowy płaszcz i białą zasłonę na głowie, na lewej ręce trzymała trzy różańce.
  ============
  Krucjata Modlitwy (154)

  Modlitwa na Święto Matki Zbawienia

  O Matko Zbawienia,
  dzisiaj, 4 czerwca,
  w dniu Święta Matki Zbawienia,
  przedstawiam Ci następujące dusze
  (lista z imionami).

  Proszę, udziel mi i wszystkim tym,
  którzy Ciebie czczą, droga Matko,
  i którzy rozdają Medalik Zbawienia,
  wszelkiej ochrony przed diabłem
  i przed tymi wszystkimi,
  którzy odrzucają Miłosierdzie
  Twojego umiłowanego Syna,
  Jezusa Chrystusa,
  oraz wszystkie Dary,
  którymi obdarowuje On ludzkość.

  Módl się, droga Matko,
  aby wszystkim duszom został udzielony
  Dar Wiecznego Zbawienia.

  Amen.

  Polubienie

 7. Marcin pisze:

  Te protesty z USA idą już do Europy. Niedługo w imię solidarności z ludźmi rasy czarnej również w Europie będą plądrować sklepy i będą rozróby uważając że to w porządku. Powstanie anarchia co może doprowadzić do wojny. Pojawi się człowiek pokoju Antychryst i zażegna konflikt.

  Polubienie

 8. Marcin pisze:

  W Niemczech i we Francji może wybuchnąć rewolucja. W tych państwach europejskich zamieszkuje najwięcej ludności czarnoskórej. Może też Wielka Brytania.

  Polubienie

 9. Szafirek pisze:

  5 czerwca
  Święty Bonifacy, biskup i męczennik

  Bonifacy urodził się około 673 r. w Dewonshire, w Anglii (Wessex). Na chrzcie otrzymał imię Winfryd. Jako młodzieniec, czując wezwanie do służby Bożej, został benedyktynem w opactwie Exeter, następnie w opactwie w Nursling. Przyjął imię Bonifacy. Święcenia kapłańskie otrzymał około 30. roku życia. Zaraz po święceniach opat wyznaczył mu funkcję kierownika szkoły w Nursling.
  Po pewnym czasie udał się na misje do Fryzji, dzisiejszych północnych Niemiec i Holandii. Szybko musiał jednak powrócić do swojego klasztoru. Wybuchła bowiem wojna między księciem Fryzów a Frankami. Po śmierci opata Winbrecha mnisi wybrali Bonifacego. Nie pozostał jednak długo na tym zaszczytnym stanowisku, gdyż w roku 718 wybrał się ponownie do Niemiec. Dla pozyskania poparcia misji udał się najpierw do Rzymu. Papież św. Grzegorz II dał mu listy polecające do króla Franków i do niektórych biskupów. 14 maja 719 roku Bonifacy opuścił Rzym i udał się do Niemiec. W drodze zatrzymał się w Pawii, gdzie odwiedził króla Longobardów. Stąd ruszył przez Bawarię, Turyngię i Hesję do Fryzji. Spotkał się ze św. Willibrordem. Pod kierunkiem tego doświadczonego misjonarza pracował około 3 lat. Trud misyjny Bonifacego wydawał niezwykłe owoce. W krótkim czasie miał ochrzcić kilka tysięcy germańskich pogan. Bonifacy udał się potem ponownie do Hesji, gdzie w roku 722 założył klasztor benedyktyński w Amoneburgu.
  W celu omówienia z papieżem organizacji stałej administracji kościelnej na terenie Niemiec, Bonifacy udał się ponownie do Rzymu. Wyjaśnił papieżowi stan misji i jej potrzeby. Grzegorz II udzielił Bonifacemu święceń biskupich i dał mu pełnomocnictwa, konieczne dla sprawniejszej akcji misyjnej. Wręczył mu również ponownie list polecający do króla Franków, Karola Martela. Ponieważ zapotrzebowanie na misjonarzy rosło, Bonifacy zwrócił się z apelem do klasztorów w Anglii o pomoc. Benedyktyni przysłali mu licznych i gorliwych misjonarzy. W roku 723 Bonifacy przybył na dwór Karola Martela. Ten dał biskupowi listy polecające do wszystkich urzędników frankońskich, by mu służyli wszelką dostępną pomocą. Korzystając z uprawnień metropolity misyjnego, Bonifacy mianował biskupów w Moguncji i w Würzburgu. Założył wiele placówek stałych, zależnych od tych biskupów, a także szereg klasztorów benedyktynów i benedyktynek.
  Uradowany tak pomyślnymi wynikami papież św. Grzegorz III wezwał Bonifacego do Rzymu i nałożył mu uroczyście paliusz metropolity-arcybiskupa z władzą mianowania i konsekrowania biskupów na terytorium Niemiec na wschód od Renu. Ponadto mianował go swoim legatem na Frankonię i Niemcy. Na mocy tak rozległej władzy Bonifacy zwołał do Bawarii synod, aby do administracji kościelnej wprowadzić ład, gdyż dotychczasowa akcja miała charakter okazjonalny i chaotyczny. Dzięki poparciu księcia Odilona zdołał przywrócić karność kościelną. Ustanowił biskupstwa w Passawie, Freising, Ratyzbonie (Regensburgu) i w Eichstätt. W Salzburgu mianował biskupem mnicha benedyktyńskiego, Jana. Posuwając się w głąb Niemiec, założył nadto biskupstwo w Fuldzie, które uznał za centrum i ośrodek swojej działalności misyjnej.
  W tym samym czasie we Francji nie zwoływano żadnych synodów. Wiele stolic biskupich było nieobsadzonych. Wśród duchowieństwa i wiernych upadek karności kościelnej był jaskrawo widoczny. Raport o tej sytuacji Bonifacy przesłał do Rzymu, do nowego papieża, św. Zachariasza. Otrzymał od niego polecenie, by jako legat papieski zabrał się do koniecznej reformy. Przeprowadził ją na synodzie generalnym w roku 743. Uchwały tam podjęte potwierdziły synody miejscowe. Nadto biskupi Galii wysłali do papieża list hołdowniczy i wspólne wyznanie wiary. Radując się z tak obiecującej reformy w Galii, Bonifacy chciał zaproponować podobną reformę w Anglii. W tej sprawie napisał do prymasa Anglii, Kutberta, który podobne reformy także przeprowadził. W roku 745 dzięki interwencji Bonifacego papież podniósł biskupstwo w Kolonii do godności metropolii. Podobnie uczynił z biskupstwem w Salzburgu i Moguncji (747).
  Mając 80 lat, po raz trzeci udał się na misje do Fryzji. Kiedy jednak dotarł do miasta Dokkum, został napadnięty przez pogan i wraz z 52 Towarzyszami 5 czerwca 754 roku zamordowany. Jego ciało przewieziono do Utrechtu, by je pochować w miejscowej katedrze. Jednak uczeń Bonifacego, św. Luli, zabrał je do Fuldy. Tam bowiem Bonifacy chciał być pogrzebany – i tam spoczywa do dziś. Co roku przy grobie św. Bonifacego zbiera się episkopat niemiecki na swoje narady. Ku czci św. Bonifacego wystawiono w Niemczech wiele kościołów. Jest on także bardzo czczony w Anglii. Już w roku 756 na synodzie plenarnym episkopat angielski ogłosił św. Bonifacego swoim patronem obok św. Grzegorza I Wielkiego, papieża, i św. Augustyna z Canterbury, pierwszego prymasa Anglii.
  Św. Bonifacy jest patronem Niemiec, diecezji w Fuldzie, Erfurcie, Moguncji oraz diecezji łomżyńskiej i archidiecezji warmińskiej, a także kasjerów, krawców, księgarzy i piwowarów.

  W ikonografii św. Bonifacy jest przedstawiany w biskupim stroju – w ornacie, paliuszu, mitrze lub jako benedyktyński mnich. Jego atrybutami są: kruk, lis, krzyż z podwójnym ramieniem – symbolizujący legata papieskiego, księga Ewangelii przebita mieczem (taką bowiem znaleziono przy nim po męczeńskiej śmierci).
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-05a.php3

  5 czerwca
  Błogosławiona Małgorzata Łucja Szewczyk, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-05b.php3

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  Mariusz! ja z tego co wiem to Królowa Nieba wesel się – Antyfonę odmawia się od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Trójcy Świętej. A Ty chyba już od wczoraj zamieszczasz Anioł Pański a może nawet wcześniej. Ja naprawdę jestem w wielkim osobistym Krzyżu i nie mam czasu przypilnować wszystkiego.
  Napisz na jakiej podstawie to zmieniłeś?

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Mariuszku! wydaje mi się że jednak ten okres kończy się w Zesłanie Ducha Świętego. Trzeba sprawdzić to w KKK. I może to tak pomieszano celowo aby ludzie nie mogli się wyspowiadać prawidłowo w okresie Wielkanocnym jak ktoś nie zdążył.
   Robota szatana.

   Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Gosiu, dobrze że zareagowałaś, – wysłałem pytanie do jeszcze jednego kapłana i ten stwierdził, że schizma weszła już do kościołów i panuje zgoda zgodnie z tradycją Regina Ceali śpiewamy do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej, a od poniedziałku już Angelus Domini. Szatan próbuje nas poróżnić a my go inaczej tzn. spokojem i wzajemną miłością i zrozumieniem. Moja dygresja IX Tydzień zwykły? A Oktawa po Zesłaniu Ducha Świętego być powinna.

    Polubienie

 11. Marcin pisze:

  W piątek 5 czerwca niebo będzie pełne atrakcji. Czeka nas pełnia Truskawkowego Księżyca, ale przy wschodzie Srebrnego Globu będziemy mogli zobaczyć też jego półcieniowe zaćmienie.

  Polubienie

 12. KIELICH pisze:

  Księga Koheleta (12. 13-14)
  „Koniec mowy. Wszystkiego tego wysluchawszy : Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!
  Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd dotyczący wszystkiego, co ukryte : czy dobre było, czy złe. ”
  Szczęść Boże wszystkim.

  Polubienie

 13. Gosia 3 pisze:

  „PILNE! Powstała petycja do rządów ws. przymusu szczepień! Polacy się budzą? ”
  Przykre to że na naszym blogu nie można już zamieścić po południu video , czasami jest coś ciekawego na bieżąco. Tak jakby nasz blog objęto cenzurą. Ale wystarczy odnaleźć video wpisując zaznaczone pierwsze zdanie.
  Dowiecie się prawdy kim był zabity Afroamerykanin ale nie tylko.

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   W odp.: Gosiu, Ty wiesz jak wzmaga się moje cierpienie zwłaszcza z oczami
   i dlatego przepraszam Wszystkich w tym Ciebie, ale 4 godziny to był czas wyznaczony
   przez konsylium lekarskie. Od pewnego czasu mam zakrapiane oczy. Każdy
   niesie swój Krzyż, a to nie cenzura. Dziękuję za zrozumienie.
   Z Panem Bogiem i Maryją

   Polubienie

 14. Adrian pisze:

  Po ostrzeżeniu i III wojnie światowej
  Słowa od Ks. Michel Rodrigue :
  Ojciec powiedział mi, że dwudziesty pierwszy wiek to Jego wiek. Po Ostrzeżeniu nikt na Ziemi nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy rozpoznają Chrystusa i rozpoznają Jego Ciało, a Ciałem Chrystusa jest Kościół Katolicki. Będą wiedzieć, że muszą powrócić do Niego w sposób, jaki im pokażesz. Będą tam również księża, aby ich powitać. Nie będzie nas tam, aby ich osądzać. W tym momencie wszyscy będą chcieli służyć Panu. Każdy może powrócić do Kościoła, razem na ten czas, który wybrał sam Ojciec. Będziemy tam, aby służyć Panu.
  Po oświeceniu sumienia ludzkość otrzyma niezrównany dar: okres pokuty trwający około sześć i pół tygodnia, kiedy diabeł nie będzie miał mocy działania. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą mieli pełną wolną wolę do podjęcia decyzji za lub przeciw Panu. Diabeł nie zwiąże naszej woli i nie będzie walczył przeciwko nam. Szczególnie pierwsze dwa i pół tygodnia będą niezwykle ważne, ponieważ diabeł nie powróci w tym czasie, ale nasze nawyki powrócą, a ludzie będą trudniej nawracać. I wszyscy, którzy otrzymali Jego pragnienie, poczucie, że potrzebują Jego zbawienia, zostaną naznaczeni na czole świetlistym krzyżem przez ich anioła stróża.
  Ale chcę wam powiedzieć, że każdy wierny i każdy, kto jest sługą Pana, został już naznaczony. Byłem w Rochester w Nowym Jorku i mieliśmy tam grupę modlitewną złożoną z dwudziestu ośmiu osób. Byliśmy w kuchni, a kiedy podniosłem oczy, zobaczyłem wszystkich naznaczonych krzyżem. Byłem tak zaskoczony. Jeden z nich miał specyficzny krzyż z trzema gałęziami, co oznaczało, że kiedy nadejdzie ten dzień, będzie on generałem armii Pana. Był na to przygotowany. Mamy jednego generała w każdym kraju. Wiem to. Zostali wybrani przez Pana. To niesamowite.
  Bóg nie dał nam trzech sposobów podróżowania, tylko dwa. Pomiędzy ścieżką zła a ścieżką Pana nie ma szarej strefy. Ci, którzy powiedzą: „Nie wiem. Nie mogę podjąć decyzji ”, nie będę w stanie pozostać obojętnym. Jak Bóg mówi w Księdze Objawienia (3:16):
  „Więc ponieważ jesteś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust”.
  Ludzie będą musieli dokonać decydującego wyboru, a zrozumiecie, dlaczego, ponieważ potem będą musieli ponieść konsekwencje swojej decyzji. Czas miłosierdzia dobiegnie końca i rozpocznie się czas sprawiedliwości. Jezus powiedział to św. Faustynie Kowalskiej:
  Napisz to. Zanim przyjdę jako sprawiedliwy sędzia. Przychodzę jako Król Miłosierdzia. Zanim nadejdzie dzień sprawiedliwości, ludzie otrzymają znak tego rodzaju w niebie. Całe światło w niebiosach zgaśnie, a na całej ziemi zapanuje wielka ciemność. Wtedy znak krzyża będzie widoczny na niebie, az otworów, w których przybite były ręce i stopy, wyjdzie wielkie światło, które oświetli Ziemię na pewien czas. Odbędzie się to na krótko przed ostatnim dniem.
  Jakiś czas po Ostrzeżeniu świat otrzyma cudowny znak. Będą w Garabandal w Hiszpanii sosny, gdzie po raz pierwszy się tam pojawiła. Jednocześnie będzie można go zobaczyć w Medziugorju, które również zostało obiecane. [Luz de Maria mówi, że będzie także na górze Tepeyac, gdzie Matka Boża z Guadalupe pojawiła się w Mexico City.] Znak będzie można zobaczyć i wyświetlić w telewizji. Stanie się to na początku ucisku.
  Dla was, wiernych katolików, Ojciec powiedział do mnie: „Odnówcie swoje poświęcenie Świętym Sercom Jezusa i Maryi”. To jest ważne. Wiesz, że jesteś już pobłogosławiony, ponieważ uświadamiasz sobie. Jak myślisz, dlaczego Bóg wybrał cię, abyś tu był * [lub przeczytał to]? Ponieważ masz misję. Kiedy wychodzisz, wracasz do domu [lub odkładasz tę książkę], poczujesz coś na swoim ramieniu. Co to jest? Ciężar Jezusa, który jest misją Pana. Jeśli On uświadamia wam teraz, co się stanie, dzieje się tak dlatego, że ludzie powrócą z mistycznego doświadczenia poznania Boga, szukania pomocy, nie wiedząc, co robić. Niektórzy będą się bali. Inni będą w szoku.
  Zostałeś wybrany na ten czas, aby poprowadzić tych ludzi do Kościoła katolickiego, aby otrzymać Dobrą Nowinę o Jezusie. Możesz być młody lub stary. Nie martw się, jeśli masz problemy z nogami, plecami. W niebie jest mnóstwo oparć, a Pan może cię odnowić lepiej niż jakikolwiek lekarz. Niektórzy z was udzielą krótkich instrukcji katechetycznych tym, którzy nie znają podstawowych zasad wiary katolickiej.
  Wszyscy więc jesteśmy wezwani, aby być gotowymi, gotowymi pomagać naszym braciom i siostrom, kiedy nadejdzie ten sześciotygodniowy okres, gotowi prowadzić ich do Kościoła, gdzie znajdą spokój serca i szczęście z Panem. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być uczniami Chrystusa. Musisz mówić, musisz stać, musisz doradzać. Tak.
  Przede wszystkim ludzie będą musieli pojednać się z Bogiem, abyś przyprowadził ich do kapłana na spowiedź. Zapewniam was, kapłani, którzy nie są w stanie łaski, będą mieli ciężkie chwile, ponieważ będą długie kolejki na spowiedź – widziałem te linie! Będą potrzebować ochrony i pomocy. Proszę, przygotujcie kapłanom kanapki! Zapewniam cię, że jeśli ludzie nie zatrzymają linii, nie będziemy mogli pójść do łazienki! Pamiętajcie o Cure D’Ars, St. John Vianney, który był czasami w spowiedzi przez czternaście godzin.
  Jeśli ludzie nie zostaną ochrzczeni, przyniesiesz ich na przygotowanie chrztu, co nastąpi szybko, ponieważ czasu będzie mało. Chrzcimy masowo, tak jak to robili Apostołowie, skrapiając tłumy wodą i wydając oświadczenie: „Chrzczę was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Zapewniam cię – też to widziałem. Inni mówili o tych czasach, ale jestem odpowiedzialny tylko za to, że dzielę się tylko tym, co Ojciec mi objawił. Kiedy umrę, będę musiał odpowiedzieć Bogu, więc chcę Mu być wierny.
  Kiedy diabeł powróci po sześciu i pół tygodniach, przekaże światu wiadomość za pośrednictwem mediów, telefonów komórkowych, telewizji i tak dalej. Przesłanie jest następujące: zbiorowa iluzja wydarzyła się tego dnia. Nasi naukowcy przeanalizowali to i stwierdzili, że miało to miejsce w tym samym czasie, gdy rozbłysk słoneczny ze Słońca został uwolniony do wszechświata. Był tak potężny, że wpłynął na umysły ludzi na Ziemi, dając wszystkim zbiorową iluzję.
  Diabeł oszukuje nas nawet teraz przez nowych kapłanów świata: dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą, abyś myślał, co myślą, więc przedstawiają tylko wiadomości, które są ich opinią. Przekręcają prawdę, a ty jesteś zahipnotyzowany, zmanipulowany, byś im uwierzył.
  Podzielę się czymś, co prawdopodobnie Cię zaskoczy. Podczas drugiej wojny światowej naziści zostali wybrani i przeszkoleni do określonej roli. Hitler wielbił szatana, a żołnierze SS byli jego uczniami, dlatego naziści byli opętani. Armia niemiecka nie wiedziała o tym, ale ponieważ były pod władzą SS, wykonały rozkazy. Jeśli tego nie zrobią, zostaną zabici.
  Podobnie stanie się teraz. Istnieje Jeden Porządek Świata złożony z ludzi, którzy nazywają siebie Iluminatami i czczą Szatana. Mają teraz kukiełki na stanowiskach władzy we wszystkich krajach, które zobowiązują się czcić wraz z nimi szatana. Ich drugim ramieniem są międzynarodowe elity bankowe, które decydują, które pieniądze w poszczególnych krajach zostaną zdewaluowane, powodując bankructwo i które waluty będą się dobrze rozwijać. Nie jest to ustalone w kraju, ale poza nim. Trzecie ramię iluminatów to trzy główne kulty satanistyczne na świecie: kult Egiptu; kult Europy i kult wicca w Ameryce. Grupą, która działa pod nimi, są masoni. Jeden Światowy porządek przygotowuje grupy korpusów wojskowych w różnych krajach, które będą uczniami Szatana, bezpośrednio z nimi powiązanymi. Kiedy moc diabła powróci po Ostrzeżeniu,powstaną jako rząd Jednego Świata. Nawet teraz ich żandarmeria wojskowa jest na miejscu i czeka na rozkazy. Musisz to wiedzieć.
  Zobaczymy powtórzenie tego, co wydarzyło się w czasie drugiej wojny światowej, ale tym razem z uniwersalnym działaniem. Hitler rozpoczął w Niemczech, a następnie podbił inne kraje. Szatan nie ma już czasu. Rozpocznie wojnę nuklearną, która będzie globalna – trzecia wojna światowa – swoją wojnę przeciwko całej ludzkości. Diabeł zabije jedną trzecią ludzkości w tej wojnie i poprzez plagi i aborcję, tak jak jedna trzecia aniołów została zrzucona z nieba do piekła. Siedem pocisków nuklearnych będzie mogło uderzyć w Stany Zjednoczone z powodu ich obrzydliwości. Wiele pocisków nuklearnych zostanie odbitych przez Rękę Boga, ponieważ Ameryka odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Powiedział mi to Ojciec Przedwieczny.
  Fałszywy prorok, Antychryst, będzie próbował dominować nad światem poprzez Rząd Jednego Świata. Będzie wymagał od ciebie znaku (chipa), aby kupować i sprzedawać, a ci, którzy go nie przyjmą, będą ścigani tak, jak SS ścigało Żydów podczas II wojny światowej. Niektóre grupy w wojsku zostały wybrane do otrzymania chipa, co oznacza, że ​​będą miały w tym momencie specjalne i specyficzne funkcje. Ich rolą jest znalezienie opornego chrześcijanina, który odmawia uzależnienia od śmiertelnego. Żołnierze ci nie będą prowadzeni przez generała, lecz przez opętanego generała, księcia szatana. Ci, którzy zostaną schwytani, będą torturowani i męczeni, jeśli odmówią podporządkowania się nakazom Antychrysta i jednego rządu światowego. Wielu chrześcijan będzie zmuszonych wyznać swoją wiarę przed innymi i umrzeć jako męczennik;wiele innych będzie chronionych w schroniskach. Pamiętajcie jednak, że każdy niesie swój krzyż, a ten krzyż może być dla nas wielkim darem łaski, czynnikiem zbawienia wybranym przez Ojca. Musimy pocałować krzyż. Nie wybieramy naszego krzyża, ale akceptujemy ten, który do nas przychodzi. Taka jest wierność ludu Bożego.
  15 sierpnia 2018 r. Stałem przy wejściu do kościoła, witając ludzi przybywających, aby świętować radosne wydarzenie biskupa obrabowującego Bractwo Św. Józefa Benedykta Labre nowymi szatami. Przygotowywałem się do celebracji ze wszystkimi naszymi członkami, ponieważ biskup zatwierdził wszystko przez Kościół. Szaty były pierwszymi, które otrzymaliśmy na zamówienie. Biskup pobłogosławił szaty i dał mi ten pierwszy. Jest to ta sama ceremonia, w której słyszałem, jak Matka Boża mówi: „Wzywam apostoła czasów ostatecznych”, gdy biskup nałożył na mnie szatę.
  Gdy ludzie wchodzili do kościoła, nagle dostałem wizję wojny, która nadejdzie. To była wojna nuklearna, ale na początku tego nie rozumiałem. Widziałem tyle zniszczeń: ogień, bomby i wielu ludzi umierających, niektórzy już martwi. Każde zwłoki, które tam widziałem, były spalone, a ich ciała spalone. To było naprawdę duże. Zapewniam cię, że to mała wojna. To było bardzo destrukcyjne. Wszędzie zacząłem prosić o modlitwę. I wiem, że wojna nadejdzie z dwóch krajów: jeden to Korea, a drugi to Iran. Spotkają się, by zmierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
  Czułem się tak zaniepokojony, że zacząłem płakać i musiałem wrócić do zakrystii. Tam pojawiły się jeszcze dwie wizje. Widziałem ciało ludzi kapiące jak woda z ich ciał. To było tak przerażające, że powiedziałem: „Panie, proszę przestań. Muszę być z moim ludem, aby powitać ich dzisiaj z radością, a teraz po prostu płaczę. Nie mogę . . . ”
  Biskup mnie szukał, a kiedy znalazł mnie w zakrystii, zapytał: „Michel, co się stało?”.
  „Otrzymałem wizję od Ojca”.
  „Wizja?”
  „Widziałem wojnę”.
  „Wojna?”
  „Tak.”
  „O!” i wyszedł.
  Próbowałem wziąć głęboki oddech i wróciłem do kościoła, aby powitać ludzi. Patrzyli na mnie dziwnie, ponieważ moja twarz była czerwona od płaczu. Luke, jeden z przyszłych kapłanów zakonu, był tam i przedstawił mi czterech swoich przyjaciół – jedną młodą kobietę i trzech młodych mężczyzn. Kiedy uścisnąłem rękę jednemu z facetów, natychmiast znów zostałem przeniesiony na wojnę. Widziałem trzech mężczyzn tam zabijanych i byłem tam z nimi. Wtedy się rozejrzałem i zrozumiałem, że to wojna nuklearna. Każde ciało, które widziałem, zostało spalone; ich ciało zostało spalone. I wiem, że wojna nadejdzie z dwóch krajów. Jednym z nich jest Korea, a drugim Iran. Będą razem zmierzyć się ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
  Facet, którego uścisnąłem rękę, widział wojnę w tym samym czasie. Wyglądał na zszokowanego. Byłem tak głęboko poruszony, że cofnąłem się i powiedziałem tamtym mężczyznom: „Gdy wrzucą cię do wojska, nie idź tam. Umrzesz. Chodź tutaj, a ja cię ochronię. ”
  Dwóch z nich natychmiast odpowiedziało: „Tak, przyjedziemy tutaj”. A ten, którego dłoni dotknąłem, był oszołomiony. „Och” mruknął, ale nie odpowiedział. Później powiedział do mnie: „Ja też przyjdę, ojcze”.
  Ojciec powiedział także, że poprzez modlitwę wojnę można zmniejszyć, ale nie można jej uniknąć. Wojna miała się rozpocząć już w 2019 r., Ale została przełożona przez modlitwę, różaniec. Jest to ważne, ponieważ wysłuchano ludzkich modlitw. Na początku 2019 r., Kiedy podróżowałem po Stanach Zjednoczonych, aby prowadzić rozmowy w siedmiu kościołach w Michigan i Nowym Jorku, przybyło tak wielu ludzi. Modliliśmy się do Dziewicy Maryi, aby zatrzymać wojnę, wojnę nuklearną, a ja doradziłem im o ich prezydencie.
  Powiedziałem im: „Wiesz. Ten prezydent nie jest świętym ”i śmiali się. „Ale Rząd Jednego Świata nie wie, co z nim zrobić, ponieważ pewnego dnia tańczy na jednej nodze. Następnego dnia tańczy na drugiej nodze. On równoważy każdy rodzaj planu lub harmonogramu, jaki stworzyli. Nie mogą go kontrolować. Właśnie dlatego ten facet jest dla nich takim zagrożeniem.
  To, co mogę powiedzieć o Prezydencie Trumpie, to tylko to, co powiedział mi Ojciec. Powiedział: „Wybrałem go. Nie mogą go kontrolować. Nie powiedział, że jest świętym. Nigdy tego nie powiedział. „Nie mogą go kontrolować. Nie wiedzą, na której nodze tańczy. Tak powiedział. „Z tego powodu nie byli w stanie wykonać swojego zadania.” Ojciec powiedział, że Trump został wybrany z powodu jego anioła, który zmodyfikował głosowanie. Został wybrany, ponieważ Pan zna jego temperament, swoje umiejętności, swoje czyny i swoją wolę. Został wybrany, aby zablokować Rząd Jednego Świata. Jest to ważne, ponieważ gdyby go nie było, zapewniam cię, że do tej pory miałby miejsce Jeden Światowy Rząd, który jest dziełem Szatana. I wiem, że mogę odpocząć od tego, co powiedziałem. Wszystko to powiedziałem biskupowi.
  Powiedziałem mieszkańcom Stanów Zjednoczonych: „Czasami Trump działa w sposób, którego nikt nie rozumie. Ale zapewniam cię, jesteś błogosławiony, że go masz, więc musisz się za niego modlić. Musisz teraz modlić się za swojego prezydenta, ponieważ będzie on w wielkim niebezpieczeństwie. Spróbują go zabić. Uklękli i wszyscy odmawiali Różaniec. Pewna grupa z nich zobowiązała się codziennie modlić za prezydenta, a kiedy ostatnio byłam w kaplicy, Pan powiedział do mnie: „Michel, słyszałem modlitwy mojego ludu w Stanach Zjednoczonych. Osiem miesięcy temu miała być próba zamachu. Nie odnieśli sukcesu. Był chroniony z powodu Różańca. ” Później otrzymałem kolejny znak. Ponownie Pan poprosił, abyśmy modlili się za tego człowieka, ponieważ spróbują go ponownie zabić ”. Musimy się modlić. Musimy odmawiać Różaniec.
  http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fchoosing-him.blogspot.com

  Polubienie

 15. Gosia 3 pisze:

  „NA NASZYCH OCZACH WYKUWA SIĘ NOWY PORZĄDEK ŚWIATA..” W 1 MIN PADAJĄ TE SŁOWA. ALE CO NAJGORSZE, ŻE WIĘKSZOŚĆ POLAKÓW NIE WIE CO TO JEST NVO I DLATEGO NAWET SIĘ TEGO NIE UKRYWA TYLKO WPROST O TYM MÓWI.

  Polubienie

 16. Szafirek pisze:

  6 czerwca – św. Norbert, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06a.php3
  6 czerwca – bł. Maria Karłowska, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06b.php3
  6 czerwca – św. Marcelin Józef Champagnat, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06c.php3
  6 czerwca – św. Filip, diakon https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-06d.php3

  Polubienie

 17. Marcin pisze:

  Wczoraj był pierwszy piątek miesiąca i chciałem iść wczoraj do spowiedzi. Krótko przed wyjściem zastanawiałem się czy mam iść czy nie. I w tym momencie coś puknęło tutaj do mnie w okno od pokoju. Ale to było bardzo mocno jakby ktoś z pięści puknął a ja mieszkam w bloku na piątym piętrze. Nie wiem co to było albo może jakiś ptak uderzył nagle do mnie w szybę.

  Polubienie

 18. Marcin pisze:

  To uderzenie było tak jakby z całym impetem. Jeśli jakiś ptak uderzył w szybę to musiał jakoś całym swoim tułowiem uderzyć. Może nie zdąrzył w locie skręcić i uderzył w okno. Nie widziałem bo byłem odwrócony w inną stronę a tylko słyszałem to uderzenie.

  Polubienie

 19. Adrian pisze:

  …„Ten koronawirus będzie trwał jeszcze chwilę, aby dusze zdały sobie sprawę, że to jego grzechy go wywołały. Ale to dopiero początek, Moje dzieci. Moje dzieci, to kiedy to rozpoznacie, przygotujecie się na większą karę, która zostanie zesłana na świat….„Obecny kryzys w USA nie jest śmiercią człowieka, ale był kluczem do pobudzenia ludzi, którzy już byli na drodze, więc wykorzystali wymówkę, aby wprowadzić anarchię, nieporządek i niesforne działania na ludzi, w ten sposób wydaje się, że przyczyną problemu jest prezydent. Ale aby wyjaśnić to wszystkim duszom, to bezprawie jest dziełem ludzi, którzy używali tych środków, powodując tyle niepokoju i używania kłamstw, kradzieży i wszelkiego rodzaju rozpusty, twierdząc, że jest to prawo ludu. ””Moje dzieci! Moje dzieci! Co robisz? Ile razy Moja Matka musi przychodzić na świat, aby go ostrzec, ponieważ czas się kończy. Wkrótce asteroida uderzy w ziemię, powodując wiele zniszczeń, ale ludzkość wierzy, że jest w porządku – ale kiedy to nastąpi, ludzkość uwierzy, że świat zostanie ukarany, a wielu uwierzy, że dobiegł końca.„Wielu ludzi wierzy, że z powodu wirusa zmieniły się rzeczy na Bliskim Wschodzie , ale tak nie jest, ponieważ wróg Boży wciąż obserwuje i planuje zaatakować Izrael i przynieść panowanie Antychrysta . Bądźcie pewni, drogie dzieci, nic się nie zmieniło, zostało to na chwilę wstrzymane. ”„Módlcie się za Europę , ponieważ wróg pracuje nad wydaniem 10 Królestw. Módlcie się za Świętą Matkę Kościoła, ponieważ nadchodzą wielkie zmiany, które przyniosą Wielką Schizmę w Kościele, który podzieli Mój Dom na ziemi – gdzie podzielą się Biskupi, Kardynałowie i Zakonnicy. Ale, Moje dzieci światłości, nie macie się czego bać, ponieważ będę prowadził i rządził Moimi wybranymi. ”„Módlcie się za Wielką Brytanię, ponieważ Wielka Dywizja nadchodzi na tę ziemię. Wiele części świata zostanie zalanych ogromnymi powodziami, z dużymi opadami deszczu, które spowodują wzrost mórz, nawet w Australii, która była lądem wymagającym wody – ale kiedy nadejdzie, wiele miast wpadnie pod morze. Kiedy tak się stanie, ludzie w końcu powiedzą, że to, co otrzymaliście, Mój synu, było prawdą i wielu z nich będzie się wspinać do was, aby im pomóc. Módlcie się, Moje drogie dzieci, ponieważ wszystkie wydarzenia, o których mówiono przez wiele, wiele lat, nadejdą teraz, aby ogarnąć świat. ”„Wkrótce, Mój synu, Benedykt przyjdzie do Nieba, a potem panować będzie jako Ostatni Papież Świętej Matki Kościoła. Błogosławię was, Mój synu, jak błogosławię wszystkie Moje dzieci: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.”
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://littlepebble.org/2018/02/05/message-763-4-february-2018/&prev=search

  Polubienie

  • Adrian pisze:

   „W ten sposób pandemię utworzyli iluminaci i masoni . Chcieli zobaczyć, ile osób mogliby zniszczyć, ale to nie zadziałało – dlatego nadejdzie drugi wirus. Ale, Moje dzieci, dałem wam lekarstwa na wszystkie Wirusy. ”
   „Drugi polega na zniszczeniu jak największej liczby ludzi, ponieważ niszcząc ludzi, ustąpi to nowemu reżimowi, który wejdzie na świat – a potem rozpocznie się trzecia wojna światowa”.
   „Moje umiłowane dzieci, wszystko, co musicie zrobić, to podnieść Koraliki Miłości – Święty Różaniec Mojej Najświętszej Matki – i modlić się. Pamiętajcie też, aby podnieść swoje serca na modlitwie – odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ponieważ. w tych dwóch modlitwach złożyłem Boski Dar Ochrony dla świata ”.

   Polubienie

 20. Mateusz pisze:

  Proszę o modlitwę za duszę zmarłego w wieku 35 lat Michała po przegranej walce z chorobą alkoholową.
  Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym .
  Amen.

  Polubienie

  • Millka pisze:

   Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.Amen.
   Matko Boża – rozlej działanie Twojego Płomienia Miłości teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

   Polubienie

  • Marcin pisze:

   Amen.

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   JESZCZE DZISIAJ POMODLĘ SIĘ O ZBAWIENIE JEGO DUSZY.
   Wieczny odpoczynek racz zmarłemu Michałowi dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
   PANIE BOŻE ! PRZYJMIJ NASZE BŁAGANIA I ODPUŚĆ MU WSZELKIE WINY I SŁABOŚCI A OSTATECZNIE PRZYJMIJ GO DO SWOJEGO KRÓLESTWA.

   Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Niech śp. Michał zobaczył Światło Boże, a jeśli jego dusza jeszcze jest
   nie przygotowana niech Matka Boża zaprosi ją do miejsca oczyszczenia.
   Amen.

   Polubienie

 21. Marcin pisze:

  I proszę, zaczęło się, w Niemczech były dzisiaj demonstracje przeciwko rasizmowi i przemocy policjantów. Tu w Berlinie w słynnej turystycznej dzielnicy przy Alexanderplatz zebrało się dzisiaj mimo trwających obostrzeń dotyczących zachowania odstępu między osobami około 15 tysięcy demonstrantów. Liczono że będzie około 1,5 tys, a tu aż ok 15 tysięcy. A w Monachium mimo wcześniejszych 200 osób potwierdzających swój udział zebrało się około 20 tys. demonstrantów.

  Polubienie

 22. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 23. Mateusz pisze:

  17 MAJA 2020 – 13:40

  PILNE WEZWANIE JEZUSA DOBREGO PASTERZA DO SWOJEJ STADY.
  WIADOMOŚĆ DO ENOCHA

  „Mój Pokój niech będzie z tobą, Moja Umiłowana Stadko.

  Sheep of My Flock, technologia 5G, połączona z Mikroczipem lub Znakiem Bestii, będzie potęgą zła, której Antychryst i jego wysłannicy użyją do kontrolowania, zniewolenia i dominacji ogromnej większości tej grzesznej ludzkości. Powstrzymaj się, Moja trzodko, od kupowania technologii 5G, ponieważ ma ona sprawować kontrolę nad swoim życiem. Ta technologia będzie cię szpiegować, nawet gdy zostanie dezaktywowana, eliminując twoją prywatność; zmanipuluje twoją wolę, by zaszczepić w tobie Znak Bestii. Nadejdzie z Okiem Horusa lub okiem wszechwidzącym. Ta zła technologia przygotuje ludzkość, która jest daleko ode Mnie, do przyjęcia implantu Mikroczipa. Miliony ludzi zostaną złapane przez tę technologię, która ma na celu sprawowanie kontroli i dominacji nad ludźmi, którzy z niej korzystają. Wszelka komunikacja, którą wysyłasz lub odbierasz, będzie monitorowana i kontrolowana przez rząd Nowego Porządku Świata.

  Moją trzodę, każda istota ludzka na tym świecie ma już gotowy kod kreskowy, zakodowany i zapisany w pamięci dużego komputera o nazwie „Bestia”. Technologia 5G to technologia „Big Brother”, która zostanie połączona satelitarnie z pamięcią Bestii. Nowy Porządek Świata, bliski ugruntowania się na świecie, będzie prowadzony przez Antychrysta, a cała ta technologia będzie do dyspozycji w celu sprawowania kontroli i dominacji nad ludzkością daleko ode Mnie.

  Owce Mojego Stada, ostrzegam również o szczepieniach zwanych Lucyferiną lub Lucyferazą, ponieważ szczepienia te finansowane przez Elity i promowane przez Organizacje Międzynarodowe, jako szczepienia przeciwko koronawirusowi i pandemiom, mają na celu sprawowanie kontroli nad ludzkością. Już sama nazwa tej szczepionki nawiązuje do imienia Mojego przeciwnika i wiecie, że wszystko, co pochodzi od Mojego przeciwnika, to śmierć i zniszczenie. Nie wierzcie w to oszustwo, pamiętajcie, że zdrowie i dobrobyt ludzkości nie jest tym, co interesuje sługusów zła; szukają zdziesiątkować ludność świata, aby w czasach Antychrysta mógł zdominować i zniewolić istniejącą populację.

  Ponownie powiadam wam: Moją trzodę, nie lękajcie się; jeśli pokładacie wiarę i zaufanie w Bogu, nic wam się nie stanie. Niebo nie pozwoli ci zginąć; postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami i skorzystaj z niebiańskich środków, a będziesz chroniony. Moc Mojej Krwi, Różaniec Mojej Matki, Duchowa Zbroja, Egzorcyzm naszego Ukochanego Michała, czytanie Mojego Świętego Słowa, te siły zjednoczone z wstawiennictwem Archaniołów, Aniołów i Błogosławionych Duszy będą waszą Tarczą i Ochroną która zapewni ci moc i wiarę; wolny i zwycięski na wszystkich twoich ścieżkach iw duchowych bitwach.

  Ogłaszam wam, moje Umiłowane Owce, że dzień mego Ostrzeżenia jest bliski; w wieczności otrzymasz dary i charyzmaty, których potrzebujesz, aby stawić czoła ostatecznej walce o wolność. Więc nie bój się. Po moim ostrzeżeniu nie będziecie już tacy sami; będziecie już istotami duchowymi obdarzonymi całą Zbroją Boga, abyście mogli nieustraszenie walczyć z siłami zła.

  Mój Pokój, zostawiam cię, Mój Pokój, daję ci. Żałujcie i nawróćcie się, bo Królestwo Boże jest blisko.

  Wasz Mistrz, Jezus Dobry Pasterz

  Uczyńcie Moje orędzia całej ludzkości, owcom Mojego stada ”.

  Polubienie

 24. Mateusz pisze:

  15 MAJA 2020 – 9:15

  WEZWANIE JEZUSA W BŁOGOSŁAWIONYM SAKRAMENTIE SWOIM WIERNYM LUDZI.

  WIADOMOŚĆ DO ENOCHA

  „Mój Pokój niech będzie z wami, Mój Umiłowany Ludu.

  Moje dzieci, czas zbliża się do osiągnięcia 12-godzinnego limitu i przez to chcę wam powiedzieć, że dni nie będą trwały 24 godziny, ale 12 godzin. Czas Mojej Wielkiej Sprawiedliwości rozpocznie się, gdy długość dni osiągnie ten limit. Wzywam was, Moje Dzieci, abyście wykorzystali krótki czas, w którym Moje Domy pozostaną otwarte, abyście dobrze spowiadali się z życia i karmili się Moim Ciałem i Krwią, przyjmując Mnie na języku. W bardzo krótkim czasie nie będziecie już mieć otwartych Moich Domów, ponieważ zaczyna się czas wielkiej obrzydliwości. Dzieci ciemności przygotowują się na powitanie swego pana, a ich głównym celem jest atak na Moje Domy, zniszczenie Moich Namiotów i zbezczeszczenie Mojej Boskości.

  Ludu mój, Moja Święta Ofiara wkrótce zostanie trwale zawieszona; Moje wierne dzieci będą prześladowane, torturowane, więzione, a wielu, z powodu ich wiary i Mojej Ewangelii, będzie męczennikami. Po minięciu pandemii świat nie będzie już taki sam; wszystko zaczęło się skonsumować; nastąpi tylko Moje Ostrzeżenie i Cud, aby zaczęło się ostatnie panowanie Mojego przeciwnika, gdzie Mój Lud nie będzie odpoczywał ani w dzień, ani w nocy. Miłość ostygnie do maksimum, apostazja zapanuje, a niegodziwość zostanie uwolniona we wszystkich zakątkach ziemi.

  Ludu mój, nie bójcie się, Niebo was nie porzuci; znowu wam powiadam: Moja Matka będzie Tabernakulum, gdzie pozostanę w dniach udręki i pustki. Nie oddalajcie się od Niej, bo Moja Matka będzie was chroniła jak kura z pisklętami. Przez odmawianie Różańca Świętego będziecie komunikować się z Moją Matką i ze Mną; Różaniec mojej Matki będzie pomostem do komunikacji. Nie zapominajcie o tym pouczeniu i wprowadzajcie w życie wszystko, co wam powiedzieliśmy, abyście mogli mocno trwać w wierze w dniach duchowej ciemności. Jeszcze raz przypominam: Duchowa Zbroja jest niezbędna dla twojej obrony i ochrony, dlatego musi pozostać duchowo w ciele rano i wieczorem. Moc Duchowej Zbroi chroni cię przed atakami złych istot już obecnych w twoim świecie. Pamiętajcie, że siły zła wiedzą, kto należy do Mojego Stada, dlatego musicie być dobrze chronieni duchowo, aby nie wyrządzili wam krzywdy.

  Przetoż przygotujcie się, Moją trzodę, bo nadchodzą dni wielkiego ucisku; trwajcie mocno w wierze, pomimo trudności, przez które musicie przejść; niech nic i nikt nie ukradnie wam Mojego Pokoju. Pomyśl o Chwale, która cię czeka, i o świcie nowego poranka; gdzie będziesz ze Mną, aż do końca czasów.

  Wasz Mistrz, Jezus w Najświętszym Sakramencie

  Przekażcie Moje orędzia całej ludzkości, Moje dzieci ”.

  Polubienie

 25. Szafirek pisze:

  7 czerwca – św. Robert z Newminster, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-07a.php3
  7 czerwca – św. Antoni Maria Gianelli, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-07b.php3
  7 czerwca – bł. Anna od św. Bartłomieja, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-07c.php3
  7 czerwca – bł. Maria Teresa de Soubiran, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-07d.php3

  Polubienie

 26. Szafirek pisze:

  Trójca Święta

  Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013

  Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego – i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

  Trójca Święta – chrzest Jezusa w Jordanie
  Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam” (J 14, 16). „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy” (J 14, 26). „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26).

  Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 13). „Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Jezusie Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22). „Piotr, Apostoł Jezusa Chrystusa do wybranych. (…) Według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni” (1 P 1, 1).
  Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę tajemnicę jako fundament wiary. Św. Klemens Rzymski, papież (+ ok. 97) pisze w liście do Koryntian: „Czy nie jednego Boga (Ojca) mamy i jednego Chrystusa i jednego Ducha łaski, wylanego na nas?” Św. Ignacy Męczennik (+ ok. 117) pisze do Magnezjan: „Jak Chrystus jest uległy Ojcu według ciała, tak i Apostołowie Chrystusowi, Ojcu i Duchowi”. W wyznaniu wiary z wieku III spotykamy słowa: „Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który narodził się z Maryi przez Ducha Świętego”. W tym samym czasie św. Dionizjusz z Aleksandrii (+ 265) pisze wprost o istnieniu w jednym Bogu Trójcy. Wyznanie wiary, które nam przekazał pierwszy powszechny sobór w Nicei w roku 325, nie tylko odróżnia odrębność osób w Bogu, ale z całą mocą podkreśla również ich jedność w naturze. Jeszcze szerzej tę prawdę rozwinęły sobory: Konstantynopolitański I (381), Efeski (431) i Chalcedoński (451). Na temat tajemnicy Trójcy Przenajświętszej napisali całe traktaty: św. Atanazy (+ 373), św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390), św. Cyryl Aleksandryjski (+ 444) i św. Augustyn (+ 430). Wykazywali oni, (a także wielu innych po nich) nie tylko istnienie tej prawdy, ale usiłowali określić także jej naturę, oczywiście w granicach dostępnych dla rozumu.

  Trójca ŚwiętaPrawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

  Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), zna to święto i tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: „Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia”. W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej.

  Dla pogłębienia wśród wiernych nabożeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich modlitwach liturgicznych dodaje: „Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”. Kościół we wszystkich swoich modlitwach wzywa Boga w trzech Osobach: każdą modlitwę liturgiczną kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu” miał już wprowadzić Sobór Nicejski I w roku 325. Synod w Narbon (589) nakazał kapłanom każdy psalm kończyć tą piękną modlitwą, co trwa po nasze czasy i znajduje swe odbicie także w Liturgii Godzin. W wieku XII został założony zakon trynitarzy dla uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198). Jego fundatorami byli: św. Jan z Matha i św. Feliks Valois. Zatwierdził ten zakon papież Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. Patryk (+ ok. 461), apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść koniczyny.

  Trójca ŚwiętaZ symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w sztuce chrześcijańskiej już w wieku IV. Na sarkofagu, który można oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca jako osobę ludzką, Syna Bożego w postaci baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. Symbolem późniejszym jest trójkąt, który często otaczano słońcem na wyrażenie natury Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy Przenajświętszej był trianguł, który diakon zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drążku trzy świece na trzech rozgałęzieniach. Również starożytnym symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, że wzajemnie się wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna Bożego, rozpiętego na krzyżu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i Ducha Świętego w postaci gołębicy.
  https://brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3

  Polubienie

 27. Adrian pisze:

  Carbonia 05.06.2020 – 16.30
  Obrót Ziemi będzie się poruszał w odwrotnej kolejności. ….Świat niedługo doświadczy wielkiej katastrofy, jego cykl się zmienił, jego obrót cofnie się. Żaden naukowiec nie zrozumie dlaczego………
  https://colledelbuonpastore.eu/

  Polubienie

 28. Adrian pisze:

  W styczniu 2021 r. ogłoszą „Wielki Reset” ludzkości
  https://wolnemedia.net/w-styczniu-2021-r-oglosza-wielki-reset-ludzkosci/

  Polubienie

 29. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 30. Gosia 3 pisze:

  CIEKAWE CZY ABP JAN PAWEŁ LENGA WIE O TYM JAK TEN KSIĄDZ OBRAŻAŁ NASZEGO WIELKIEGO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. ?
  BARDZO CICHE TO NAGRANIE ALE WYDAJE MI SIĘ, ŻE TEN KS . NIBY ” BRONIĄCY MSZY TRYDENCKIEJ” ? W PEWNYM FRAGMENCIE TEGO WYWIADU OBRAŻA ABP LENGĘ I JAK DLA MNIE MA TAKI FAŁSZYWY SPOSÓB MÓWIENIA JAK FARYZEUSZ.
  NALEŻAŁOBY OSTRZEC ABP PRZED TYM KAPŁANEM ALE JAK TO ZROBIĆ?. I CZEMU MA SŁUŻYĆ O NAGRANIE ?

  Polubienie

 31. Szafirek pisze:

  8 czerwca
  Święta Jadwiga Królowa

  Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii (+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem (1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub wysłano Jadwigę do Wiednia. W tym jednak roku zmarła najstarsza córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W tej sytuacji odwołano Jadwigę na Węgry.
  Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga – 12.
  Wiosną tego samego roku para królewska udała się do Wielkopolski, gdzie król uspokoił tamtejszych panów, mianując na wojewodę wielkopolskiego ich kandydata, Bartosza z Odolanowa. Rok później panowie polscy zdołali przekonać Jadwigę, by stanęła na czele wojsk i na nowo przyłączyła Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. 8 marca 1387 roku Jadwiga wjechała do Lwowa.
  Jan Długosz (+ 1480) oddaje Jadwidze najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą duszą oddani polskiej racji stanu doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na celu jedynie dobro narodu polskiego. Z Krzyżakami wiodła ożywioną korespondencję: m.in. interpelowała w sprawie ich zbrojnych wypraw na Litwę, jak też w sprawie przywłaszczonych sobie dóbr Opolczyka w Ziemi Dobrzyńskiej i na Kujawach. We Włocławku spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, Konradem von Jungingen, by omówić problemy, dotyczące obu stron (1397). Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem (1393). Odtąd wszelkie porachunki dynastyczno-polityczne książęta litewscy zobowiązali się załatwiać z udziałem Jadwigi. W 1392 roku udała się na Węgry, gdzie w spotkaniu ze swoją siostrą, Marią, omawiała w Lubowli i w Kezmarku sprawy obu państw. Nawiązała ścisły kontakt z papieżem Urbanem VI (+ 1392) i Bonifacym IX (+ 1404), skutecznie likwidując intrygi Krzyżaków, Opolczyka i Zygmunta Luksemburczyka.
  Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: „A kto im łzy powróci?” Przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny „na Piasku” w Krakowie, istniejącego do dziś, sama doglądała robót. Pewnego dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był smutny. Kiedy zapytała, co mu jest, dowiedziała się, że ten ma w domu ciężko chorą żonę i boi się, że go zostawi samego z drobnymi dziećmi. Królowa, nie namyślając się, wyrwała ze swego bucika złotą klamerkę, obsadzoną drogimi kamieniami, i oddała ją robotnikowi, by opłacił lekarza. Nie zauważyła wówczas, że bosą stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. Odbity ślad wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę świątyni. Do dzisiaj można ją oglądać. Bardzo wiele kościołów chlubi się, że je fundowała, odnawiała i uposażyła Jadwiga.
  Święta Jadwiga KrólowaDo najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Krakowskiej. Założył ją Kazimierz Wielki w 1364 roku, jednak za rządów Ludwika Węgierskiego Akademia podupadła. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto po jej śmierci w 1400 roku.
  Jagiełło bardzo pragnął mieć potomka, który zapewniłby ciągłość jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią: śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą – przez 13 lat (1386-1399).

  Grobowiec św. Jadwigi

  Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano w podziemiach katedry krakowskiej na Wawelu. W 1887 roku odnaleziono tam jej śmiertelne szczątki pod posadzką katedry. W 1949 roku jej grób otwarto ponownie i przeprowadzono badania naukowe. Zachowane kości pochowano w nowej trumnie, którą umieszczono w artystycznym sarkofagu z białego marmuru. Spoczywa w nim dotąd.
  Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, uważany za cudowny, nazywany także „krzyżem Jadwigi”, gdyż przed nim królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego (i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
  Od razu po śmierci Jadwigę uważano za świętą, chociaż lud często mieszał ją ze św. Jadwigą Śląską (+ 1243). W 1426 roku arcybiskup gnieźnieński, Wojciech Jastrzębiec, rozpoczął formalny proces kanoniczny. W swoim dekrecie napisał m.in.: „Z doświadczenia wiemy, że spełniała przeróżne uczynki miłosierdzia, cierpliwości, postów, czuwań oraz innych niezliczonych dzieł pobożnych”. Arcybiskup polecił także zbierać fundusze na proces kanonizacyjny Jadwigi. Niestety, Kazimierz Jagiellończyk przeznaczył je na wojnę z Krzyżakami. Starania Jagiellonów o kanonizację św. Kazimierza, pochodzącego z ich rodu, ponownie odsunęły na dalszy plan kanonizację Jadwigi. Potem nastał czas nieustannych wojen i wewnętrznych zamieszek, wreszcie 150 lat trwająca niewola. Dopiero w XX w. starania o beatyfikację Jadwigi podjęli na nowo arcybiskup krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+ 1951) i kardynał Karol Wojtyła.
  Z polecenia św. Jana Pawła II jego następca na stolicy arcybiskupów krakowskich, kardynał Franciszek Macharski, w roku 1979 przesłał do Rzymu formalną prośbę o beatyfikację, do której dołączył liczącą ponad 350 stron dokumentację nieprzerwanego kultu Jadwigi, trwającego po dzień dzisiejszy. Kongregacja do Spraw Kanonizacji na tej podstawie przygotowała relację o kulcie. Na polecenie papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała teksty liturgiczne i wyznaczyła dzień 17 lipca na doroczne wspomnienie Jadwigi. Dokumenty tych kongregacji św. Jan Paweł II osobiście przywiózł do Polski i 8 czerwca 1979 r. na zamknięcie synodu archidiecezji krakowskiej odprawił Mszę świętą ku czci bł. Jadwigi.
  W 1996 roku został ogłoszony dekret o heroiczności cnót Jadwigi, w którym napisano: „Kobietą dla Kościoła i dla Ojczyzny najbardziej zasłużoną była błogosławiona Jadwiga, królowa Polski, która sprawiedliwością i troskliwą miłością rządziła swoim narodem, popierała rozszerzanie wiary i kultury chrześcijańskiej i jak światło postawione na świeczniku świętością życia i dziełami ozdobiła wspólnotę kościelną i świecką. […] Wraz z mężem, który dochował obietnic złożonych przed zaślubinami, Jadwiga czynnie uczestniczyła w życiu Królestwa polsko-litewskiego; miała własny dwór i kancelarię, i podejmowała obowiązki administracyjne, popierając sprawiedliwość i pokój tak w sprawach wewnętrznych, jak i w załatwianiu spraw z innymi państwami. Prawo Boże było w jej życiu i działalności najwyższą wartością. […] Dla chorych założyła wiele szpitali i nie szczędziła pomocy biednym. Mimo młodego wieku zawsze działała z roztropnością, męstwem i łagodnością, mając na uwadze chwałę Boga, dobro Kościoła i swojego ludu. «Była zwierciadłem czystości, pokory i prostoty». Praktykowała umiarkowanie w używaniu dóbr ziemskich i post, unikała próżnej chwały i przepychu, swoją nadzieję złożyła w Bogu i pragnęła wiecznej nagrody”.
  Kanonizacji Jadwigi dokonał również św. Jan Paweł II – na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r., w obecności ponad miliona ludzi, w 18. rocznicę pierwszej Mszy o bł. Jadwidze odprawionej w Krakowie. Z tej racji obchód ku czci św. Jadwigi przeniesiono z pierwotnego terminu (17 lipca, dies natalis Świętej) na dzień 8 czerwca. Była to pierwsza w dziejach kanonizacja na ziemi polskiej. W homilii Papież-Polak mówił m.in.: „Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu”.

  W ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest w stroju królewskim. Jej atrybutem są buciki.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08a.php3

  8 czerwca – św. Medard, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08b.php3
  8 czerwca – św. Wilhelm z Yorku, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08c.php3
  8 czerwca – błogosławione Diana i Cecylia, dziewice https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08d.php3
  8 czerwca – św. Jakub Berthieu, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08e.php3
  8 czerwca – bł. Maria od Bożego Serca (Droste zu Vischering), dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-08f.php3

  Polubienie

 32. Marcin pisze:

  Lewacki wirus dotarł do Europy. Zamieszki i plądrowanie sklepów w Brukseli, Londynie i Göteborgu.

  Demonstracje przeciw śmierci George’a Floyda rozlały się poza Stany Zjednoczone i dotarły do Europy. W niedzielę po południu protestujący z ruchu BlackLivesMatter zablokowali stolicę Belgii, a pokojowa manifestacja przerodziła się w walki z policją i plądrowanie sklepów. Podobne sceny można było oglądać w Londynie oraz w Szwecji, gdzie odnotowano aktywność lewackich bojówek.

  Pokojowe demonstracje spod znaku BlackLivesMatter odbyły się także m.in. w Krakowie, Budapeszcie, Madrycie, Barcelonie, Osace, Paryżu, Liege, Kopenhadze, Antwerpii, Brasilii, Rzymie, Sydney, Seulu, Pradze czy Monachium.

  Najgoręcej było w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Belgii. W niedzielę po południu w proteście na placu przez Pałacem Sprawiedliwości w Brukseli zebrało się ponad 10 tys. osób. Pomimo apeli o zachowanie dystansu społecznego ze względu na epidemię koronawirusa przy takiej liczbie uczestników było to niemożliwe.

  Grupy zamaskowanych sprawców zaczęły włamywać się do położonych przy Boulevard de Waterloo i dzielnicy Ixelles ekskluzywnych butików. Na ulicy Chaussee d’Ixelles protestujący demolowali sklepowe witryny oraz włamali się do salonów jubilerskich i sklepów z odzieżą sportową.

  Zaatakowano również funkcjonariuszy policji. W ruch poszły rzucane w radiowozy kamienie, demolowano ulice, niszczono zaparkowane samochody, przystanki komunikacji miejskiej i sygnalizację świetlną. Zniszczono także pomnik króla Leopolda II, władcy z epoki kolonialnej, odpowiedzialnego za ludobójstwo w Kongu. W niektórych przypadkach policja użyła siły. Aresztowano łącznie 21 osób.

  Podobna sytuacja miała miejsce w Göteborgu. Oprócz plądrowania sklepów i demolowania ulic, bojówki Antify starły się ze służbami. Atakowano m.in. wozy policyjne, a w kierunku funkcjonariuszy poleciały kamienie i butelki.

  W zamieszkach w Londynie rannych zostało 29 funkcjonariuszy. Tradycyjnie już, pokojowe demonstracje przerodziły się w regularne starcia z policją.

  Polubienie

 33. Gosia 3 pisze:

  Z kadru z Giewontem „wygumkowano” krzyż. (fot. TT/Michał Adamczyk)
  najnowsze

  W 2014 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrealizowało spot promujący nasz kraj. W materiale nie oddano jednak wiernie rzeczywistości, a z kadru z Giewontem „wygumkowano” krzyż. Temat spotu wrócił teraz, gdy Rafał Trzaskowski w Zakopanem powiedział, że „czas, by rycerz z Giewontu się obudził, bo jest źle”. Ten sam Trzaskowski, który w 2014 r. był podsekretarzem stanu w resortem dyplomacji.
  Posłanka PO przywitała Trzaskowskiego w Zakopanem. Porównała do wizyty Jana Pawła II

  Rafał Trzaskowski odwiedził Zakopane. Posłanka PO z tamtego regionu przedstawiając nowego kandydata na prezydenta porównała jego odwiedziny z…
  zobacz więcej

  RAPORT: KAMPANIA 2020

  Część komentatorów oceniała spot jako udaną próbę promocji Polski. Produkcji trzeba oddać, że została zrealizowana w profesjonalny sposób, a wątek chłopca przekazującego ciekawe historie koledze – jest ciekawą próbą narracyjną podjęcia tematu.

  Autorzy filmu wymazali jednak krzyż z Giewontu. Symbol zniknął też z inscenizacji wojsk walczących pod Grunwaldem.

  O tym fakcie przypomniał dziennikarz Michał Adamczyk na Twitterze. ”

  TEN SPOT MOŻECIE SOBIE OBEJRZEĆ POD TYM LINKIEM POWYŻEJ I ZARAZ MI SIĘ PRZYPOMNIAŁO NASZE PRZESŁANIE OD PANA JEZUSA O ” PRÓBIE USUNIĘCIA KRZYŻA Z GIEWONTU”.

  Polubienie

 34. Gosia 3 pisze:

  Mariuszku! moja prośba wstaw ten link.
  Dziękuję.

  Polubienie

 35. Mariusz pisze:

  Polubienie

 36. Mateusz pisze:

  Carbonia 06-06-2020 – 4.50

  Zacznę z tobą nową historię.

  Chcę dać ci wszystko, co mam, i ukoronować cię Mną.
  Jestem Bogiem Wiecznej Miłości i wzywam was do Mnie, chodźcie za mną, moje dzieci, i nigdy nie wątpcie w moje Słowo.

  Dzisiaj piszę te ostatnie słowa, zanim zacznę nowy czas …
  z tobą rozpocznę nową historię, nowe życie w doskonałej miłości.

  Jesteście moimi najpiękniejszymi klejnotami, jesteście najpiękniejszymi kwiatami w moim Ogrodzie. Daję was ode Mnie i obejmujecie Mnie, jednoczycie się ze swoim Bogiem Miłości, aby być Miłością w Miłości.

  Radujcie się, moje dzieci, ponieważ czas jest blisko was, wszystko zacznie się ode Mnie.
  Następuje wielkie odstępstwo, przestępca narobił bałaganu moim dzieciom, sułtan przybywa, by zająć swój fotel.

  Jesteście teraz na końcu tej starożytnej historii grzechu, nowa Ziemia otwiera się na nowego ludu Bożego, nowe perfumy nowej wiosny.

  Po tym czasie nie będziecie czekać na to, że obecnie żyjecie na Ziemi, ponieważ otwieram wam mój nowy świat złożony z dobrych i soczystych rzeczy.

  Patrzę na was i obejmuję was do mojego Najświętszego Serca, jesteście zachwyceni w moich oczach, wasze Tak było wierne; wasza wielka odwaga, walczyliście ze światem, aby bronić swojej wiary w Chrystusa Pana; broniliście Kościoła Bożego swoim życiem, postępując za sobą, nie akceptując nowych reform narzuconych przez złego króla.

  To moje słowo do was tutaj, na Świętym Wzgórzu, jest błogosławieństwem dla was i dla wszystkich, którzy je przyjmą.

  Kocham was nieskończenie, moje błogosławione dzieci, czekam na was we Mnie i pragnę żyć tam na wieki. Zostałeś stworzony, aby być moimi klejnotami, moimi braćmi, spadkobiercami Miłości, żadne z moich dzieci nie zostanie zaniedbane.

  Ojciec już posuwa się naprzód w swoim planie, jego interwencja jest bliska. Niebo już dowodzi misją swoich Aniołów, swojej niebiańskiej armii.
  Nagle ujrzycie Mnie przed sobą, nagle wasze życie się zmieni: znajdziecie się w nowym świecie, … raju, co Ojciec przygotował już dla swoich wybranych.

  Wasze codzienne poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi wzmocniło was w walce, nawet jeśli odczuwacie zmęczenie, serce jest we Mnie silne.

  Będziecie postępować jak prawdziwi żołnierze w Chrystusie i namaszczać czoło tych, którzy pragną prosić was o poznanie Miłości.
  Za chwilę zostaniesz zainwestowany przez Ducha Świętego, wkrótce rozpoczniesz swoją prawdziwą misję, każdy z własnym zadaniem; będziecie mieli wiele do zrobienia, ale będziecie mieli nieskończone zadowolenie, ponieważ będziecie obejmować nowo odkrytego ludu: tego, który zaginął i teraz powróci do Ojca. Przez dzieło ostatnich apostołów nastąpi dzieło zbawienia.

  Maryja, jako Współodkupicielka Opery, rozpocznie nowy i święty lud i zaprezentuje go swojemu Synowi Jezusowi.

  To jest czas. Wkrótce rozpoczniesz podróż, która zaprowadzi cię do Nieba.

  Bóg błogosławi cię nieskończoną miłością. Amen

  Polubienie

 37. Adrian pisze:

  W imię szatana – ,,666’’ – tyle ławek w barwach LGBT zamówił Trzaskowski

  Czy to przypadek, że w Warszawie stanie akurat 666 ławek w barwach LGBT? Liczba ta jest w kulturze masowej kojarzona z szatanem, bo właśnie taką symbolikę nadali jej autorzy natchnieni w Biblii. I to tyle ławek mających sprawić, że „w Warszawie będzie kolorowo” – jak wyjaśnia Robert Buciak, ma stanąć na warszawskich osiedlach. Autor projektu nie chce jednak zdradzić, skąd wzięła się akurat tak znamienna ich liczba.
  https://www.fronda.pl/a/w-imie-szatana-666-tyle-lawek-w-barwach-lgbt-zamowil-trzaskowski,145480.html
  ===============================
  TVP odmówiła emisji spotu Durexa z parą gejów
  TVP powołała się na przepisy ustawy o radiofonii i telewizji mówiące o przekazach zawierających „sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich”.
  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/durex-reklama-homoseksualisci-tvp-odmowila-emisji-dlaczego-jakie-przyczyny?utm_source=wykop.pl&utm_medium=link-5544247&utm_campaign=wykop-poleca
  pełna dewiacja coraz gorzej,,,,,
  ===============================
  ZOBACZ DLACZEGO CHCĄ OŚMIESZYĆ TRUMPA! Media mainstreamowe ci tego nie powiedzą!
  https://gloria.tv/post/3M43mT1arncuCwhQpSdQwaCp9

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   ZOBACZ DLACZEGO CHCĄ OŚMIESZYĆ TRUMPA! Media mainstreamowe ci tego nie powiedzą!
   Szambo próbuje go ośmieszyć tymczasem co on zrobił? Twoje media tego Ci nie powiedzą! Podczas gdy media głównego ścieku niestrudzenie pracują nad tym, by Donald Trump stał się błaznem, w ciągu ostatnich dwóch tygodni prezydent USA podjął następujące działania:

   Zapowiedział, że szczepionki będą wyłącznie dobrowolne, nieobowiązkowe. Wojsko zajmie się ich dystrybucją, sprawdzi laboratoryjnie czystość i rozprowadzi szczepionki.

   Wypowiedział umowę Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na zawsze i chce zbadania jej działalności. Wszczęto śledztwo w USA.

   Anulowano ustawę HR 6666 Demokratów, znaną jako ustawa TRACE Covid -19, która była podstawą projektu diagnozowania i śledzenia Billa Gatesa, który również został anulowany.

   Anulowano projekt Billa Gates’a znany jako ID2020.

   Otworzył platformę do skarg na media społecznościowe, aby zgłaszać cenzurę na Facebooku, Twitterze i YouTube. Wpływa masa skarg. Są dowody na bezprawną cenzurę.

   Wstrzymał wdrażanie 5G w całym kraju. Wydał nakaz ponownego otwarcia stanów dla obywateli: gubernatorzy, którzy odmówią ponownego otwarcia, zostaną pozwani do sądu federalnego.

   Wykonał zlecenie na przejęcie przez Biały Dom wszystkich sieci elektrycznych: które obejmą serwery internetowe, systemy nadawcze, systemy elektroniczne. . To niebawem da mu możliwość czasowego wyłączenia komunikacji aby zdławić Deep State.

   Wydał polecenie otwarcia miejsc kultu religijnego dla wszystkich obywateli „Essential Sevices”. Niektórzy burmistrzowie nakładają kary za chodzenie do kościoła.

   Wspiera Australię i 116 krajów, które przyłączyły się do śledztwa w sprawie Covid-19, pomimo kilku gróźb ze strony Chin o odmowie eksportu. A to jeszcze nie koniec. A dobra praca wciąż nadchodzi.

   Standard oparty na złocie jest w przygotowaniu i mówi się o Nesara / Gesara. Ten człowiek ma jaja! Teraz rozumiesz skąd te zamieszki i próba wywołania wojny domowej w USA? Donald Trump próbuje zwrócić ludziom wolność … na całym świecie. On walczy z niesprawiedliwością, obłudą, kłamstwem, lewactwem, pedofilią i mordowaniem niewinnych. Czy wyobrażasz sobie jakie siły, władza, korporacje i pieniądze stoją naprzeciwko jego rządu? Nie bądź obojętny. Przyłącz się do Globalnej rewolucji. Ten artykuł cytują nawet media w Afryce a czy u Nas to słyszałeś? Pomyśl teraz w jakim świecie żyjesz!?

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    MOŻE PRZYTOCZĘ JEDEN Z KOMENTARZU SPOD TEGO ARTYKUŁU O PREZYDENCIE TRAMPIE!
    „free.energy

    18 minuty temu
    A dlaczego nasz rząd nie idzie za tym dobrym przykładem D. Trumpa gdy tyle się mówi o strategicznym sojuszu z USA?”
    MNIE TEŻ NASUNĘŁO SIĘ TO SAMO PYTANIE DO ZADANIA , ALE PYTANIE NASTĘNE CZY TO JEST PRAWDA O TRAMPIE?

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    No właśnie. Taka analogia mi się skojarzyła że Antychryst też ma być gloryfikowany przez świat.
    Nie osądzam nikogo ale nie zdziwiłbym się gdyby okazało się że on albo ktoś z jego gabinetu to Antychryst.

    Polubienie

 38. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Za dobrze ludziom na zachodzie Europy. Nie wiedzą jak zabić nudę. Nie mają większych zmartwień. Nie muszą się martwić o to jak przeżyć od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. I nawet dla seniorów znajdzie się jakaś rozrywka.
   Piszę to na podstawie własnych obserwacji.

   Polubienie

 39. Gosia 3 pisze:

  Polubienie

 40. Adrian pisze:

  Przed nami 3 lata i 3,5 roku ?
  Niech będzie pochwalony
  Jezus Chrystus Witam Wiele wskazuje na to, że jest to ostatnie lato wolności ! Proszę odczytać ten list jako głos jednego z wielu członków Kościoła Powszechnego, który wyraża…
  https://gloria.tv/post/EntpnxSEvm

  Polubienie

 41. Gosia 3 pisze:

  Pod tym linkiem nic nie ma.

  Polubienie

 42. Gosia 3 pisze:

  Na wieki Wieków Amen.

  Polubienie

 43. Szafirek pisze:

  9 czerwca – św. Efrem Syryjczyk, diakon i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09a.php3
  9 czerwca – św. Koluma (Starszy) z Hy (Iona), opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09b.php3
  9 czerwca – bł. Anna Maria Taigi, tercjarka https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09c.php3
  9 czerwca – św. Józef de Anchieta, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09d.php3
  9 czerwca – bł. Mikołaj z Gesturi, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09e.php3
  9 czerwca – kościół metropolitalny w Lublinie https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09f.php3
  9 czerwca – bazylika metropolitalna w Warszawie https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-09g.php3

  Polubienie

 44. Marcin pisze:

  Słońce – Aktywna plama słoneczna 2765 za 12 godzin znajdzie się w pozycji na wprost Ziemi.

  Plama słoneczna o numerze 2765 na wprost Ziemi znajdzie się we wtorek 9 czerwca po południu.

  Polubienie

 45. Mariusz pisze:

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s