Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

 Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.
Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski.
Przy częstym odmawianiu Nowenny można opuszczać „Wprowadzenie historyczne” lub zastępować je innymi tekstami, jak np. aktualnymi Listami Episkopatu z okazji przygotowań do Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry czy też wybranymi tekstami z literatury polskiej.
DZIEŃ PIERWSZY 

I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk.
W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna…

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przedziwna Matko Syna Bożego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę

Modlitwa (z Mszy na 26 sierpnia)
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ DRUGI

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce OO. Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.
Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu.

II. Modlitwa dziękczynienia

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!
Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!
Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:
Kiedy źli ludzie nam zagrażają,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy tracimy dobra materialne,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja obronę.
Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ TRZECI

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Boża Jasnogórska. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5 krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicka Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił wiec, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej.
Po miesięcznym oblężeniu, 10 października, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalsza możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. Jednocześnie zwiększa szturm modlitwy błagalnej. I właśnie dnia 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi matkę Boża o laskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nia wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za ratunek w niebezpieczeństwach
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za obronę przed zagrożeniem wiary
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość,
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za Twoja nieustanna opiekę i miłość ku nam
– dziękujemy Ci, Maryjo!

III. Modlitwa czci i miłości
Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Potężna Rycerko Boga Żywego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelka słabość,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Maryjo, która jesteś ucieczka i nadzieja wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa
Wszechmogący i Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ CZWARTY

I. Wprowadzenie

W roku 1655 wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył jednak w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: „Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może”. Słuszne okazało się przekonanie O. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego Przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska mimo ogromnych trudności broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą.
Dnia 24 grudnia gen. Muller, oblegający klasztor, otrzymuje rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwalają się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie. „Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego,
– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!
Za Twoja miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie,
– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

III. Modlitwa czci i miłości

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały,
– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulsza Matka,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ PIATY

I. Wprowadzenie

1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył swoja koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: „Wielka Boga – Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów… i Twoim miłosierdziem król… Ciebie za Patronkę moja i za Królową państw moich obieram…”
Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: „Królowo Korony Polskiej” zostaje włączone do Litanii loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługa i narzędziem w Jej dłoniach.
Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę.
W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło – natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą.
26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasna Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnia sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: „Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Boża, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało”.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za to, że mocą swoja ratujesz wiarę Polonii świata,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!

III. Modlitwa czci i miłości

Wielka Boga – Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SZÓSTY

I. Wprowadzenie

W roku 1683 wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: „Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych… Zali nie zwa nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?…”
Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św. pokornie prosząc Najśw. Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: „W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!”.
O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”. Król Jan III wysyła do Ojca sw. Wiadomość: „Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze.
Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000 – letnia rocznica Chrztu, tak zwane Milenium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele świętym.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś nasza niezawodna pomocą,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że umacniasz nas w walce ze złem,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa,
– dziękujemy Ci, matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia,
– miłujemy Cię wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Matko wszystkich ludzi,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SIÓDMY

I. Wprowadzenie

W roku 1717 obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy.
Jedna z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: „Najświętsza Panno!” Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie.
Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi – Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć.
Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boska Częstochowska za główna Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy – jak mówią kroniki – działając z rozkazu, „wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy”, konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłka włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową.
Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za Twoja opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że zawsze jesteś Ta, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa czci i miłości

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewola,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski!
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ ÓSMY

I. Wprowadzenie

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju.
Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej. W roku 1936 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek.
Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.
W roku 1956 w 300 – lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa jasnogórskie śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.
W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Milenium – Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeci maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.
Jasna Góra w czasach obecnych jest duchowa stolica Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści sa też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni o młodzież męska.
Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w pieszej pielgrzymce warszawskiej przybyło na Jasna Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasna Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.
W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św.
Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte sa dla wszystkich,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa przeproszenia

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za tych, którzy odrzucają Cię, matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiara świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość,
– przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.
Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych,
– przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ DZIEWIATY

I. Wprowadzenie

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierna kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczona na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ja i błogosławi plan peregrynacji.
26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każda świątynię, aby spojrzeć w ręce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski.
Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: „Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię sw. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najsw. Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.
W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchowa obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie sa mniejsze. 80 – 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.
Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególna uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoja wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za wszystkie łaski nawróceń
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za pojednane Małżeństwa
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za radość i zgodę w rodzinach
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za miłość i pokój między ludźmi
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

III. Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:
Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Samotnym, chorym i opuszczonym
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku,
– daj łaskę wiary i moc miłości!

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.
Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu Polskiego, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

Fakty historyczne opracowano na podstawie:

Fras, Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski. Jasna Góra 1939.
Stefan Kardynał Wyszyński, biografia w fotografiach. Orchard Lake, Michigan 1969.
Zeszyty naukowe KUL.XIV (1971) nr 3 (55).
O. SYKSTUS, Sprawozdanie roczne ruchu pielgrzymów na Jasnej Górze.
Kronika Nawiedzenia, maszynopis.

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

 Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą, Matko nasza która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polska ziemia. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca Niebieskiego. Dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w yjednujesz nam moce Boże przez całe wieki.
Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że prowadzisz nas bezpieczna droga do swojego Syna,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że obecnością swoja ubogacasz Kościół w Polsce,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!
Za to, że Ojczyznę nasza za swoje królestwo obrałaś,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś nam szczególna pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś Matka i Wychowawczynią młodych pokoleń,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że w Milenijnym Akcie Oddana wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska pani!
Za to, że możemy się zwać Twoimi niewolnikami i pomocnikami,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś nasza Miłością, Słodkością i Nadzieja,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś dla nas Brama Niebios,
– dziękujemy Ci, jasnogórska pani!Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań. Ale ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, Bogurodzico, która nieustannie nam przykazujesz: „Cokolwiek Wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością do pomocnej służby Tobie, Matko kościoła, w Królestwie Twoim. Amen.

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO

 

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy nasza przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemie polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

43 odpowiedzi na „Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

 1. Leszek pisze:

  A propo Częstochowy/Jasnej Góry
  Z jakże wymownego wpisu/świadectwa blogowicza ze str. wobroniewiaryitradycji
  Bogdan78 pisze:
  18 sierpnia 2020 o 10:08
  „Zatem i ja powróciłem z „pielgrzymki” do naszej Matki Jasnogórskiej. „Pielgrzymki”, ponieważ przejazd samochodem w wygodnym fotelu nie ma nic wspólnego z pielgrzymowaniem, chociaż biorąc pod uwagę lejący się żar z nieba, awarię klimatyzacji oraz piątkowe korki na trasie 91 – namiastkę niedogodności poznałem. Po drodze mijamy 3 (trzy pielgrzymki). Jedna 4-osobowa piesza, dwie rowerowe 3-osobowe. Blado nie wypadamy, bo w naszym aucie jedzie łącznie 4 „pielgrzymów”.
  Pierwsze kroki skierowałem od razu do Sanktuarium Krwi Chrystusa pragnąć pomodlić się z żoną przy jednej z najważniejszych dla mnie relikwii. Niestety nie dane nam było. W owym Sanktuarium (które okazało się zwykłą salą) relikwia wystawiana jest tylko po umówieniu telefonicznym (sic!), ale przynajmniej udało się uczestniczyć we Mszy Św. W Sanktuarium Krwi Chrystusa Tabernakulum ulokowano z boku, w rogu sali ! Chciało nam się płakać i chyba uciekać. Ale dzielnie dźwigamy nasz krzyż dalej.
  Udaliśmy się na Jasną Górę. Ludzi mało, bardzo mało, nie ma śpiewów radosnych, za to schodzi się tłumek z miasta w nadziei wysłuchania dobrego koncertu zaplanowanego na 21.00.
  Udajemy się do Kaplicy Obrazu Jasnogórskiej Pani. Tam wita nas czerwony napis zakazujący wchodzenia do Kaplicy bez maseczek i dezynfekcji. Jakże bolesna nachodzi mnie myśl. 100 lat temu „garstka” żołnierzy zawierzyła swoje życie Bogu i Matce Boskiej i ruszyła z różańcem do walki z ogromną armią bolszewicką. Jedynie 100 lat minęło, a my zawierzamy swoje życie kawałkowi szmatki i kilku ml alkoholu z kontrabandy. Idziemy z wiarą modlić się o łaskę i dary, nie dając wiary w cudowną ochronę Maryi Dziewicy, zawierzamy masce, a nie Matce. Ale ja jestem stetryczałym konserwatystą, czepiam się, wybaczcie umiłowani w Chrystusie bracia i siostry.
  W końcu TVP1 zaczyna granie. Pierwszy i powtarzany jak mantra komunikat z głośników przypomina o zachowaniu dystansu i zakładaniu maseczek. O dziwo pod sceną tylko pojedynczy ludzie w maseczkach. Wygląda, że większość przyszła z miasta posłuchać muzy.
  Tutaj dzieje się rzecz straszna. Nikt nie ma zamiaru o 21.00 puścić transmisji Apelu Jasnogórskiego na telebimach na błoniach, za to tuż przed 21.00 wychodzi wodzirej i zaczyna z panem Rubikiem zabawę ! Szybko idziemy do Kaplicy. Tam zapewne tylko pielgrzymi, nie mamy problemu swobodnie dojść do połowy kaplicy, można i dalej, ale nie mam maseczki, nie chcę wzbudzać nienawiści u braci i sióstr. Śpiewamy i modlimy się. Dopiero tutaj jest Bóg, w ludziach, w parze młodych ludzi stojących obok modlących się całym sobą. Dopiero tutaj poznałem Jezusa w osobie starszej pani, która swój dobytek przyniosła w reklamówce, przyszła modlić się o światło wiary dla swojego syna. W tym czasie muzyka na błoniach gra w najlepsze…
  Opuszczamy Klasztor i Błonie, przechodzimy przez pasy idąc do kwatery przez Aleję Najświętszej Maryi Panny. Tutaj zaczyna się prawdziwa Sodoma i Gomora. Dyskoteki, alkohol, imprezki, popisy autami, zachowanie, które łagodnie można nazwać lubieżnymi. Wszystkiego pilnuje patrol policji. Muzyka, alkohol i rozpusta w przeddzień najważniejszego dla Częstochowy i Polski święta Maryjnego ! U stóp Maryi, niczym wąż.
  Noc minęła przy akompaniamencie tuningowanych aut bijących rekordy głośności na kostce brukowej.
  Rano spieszymy na godzinki i Mszę Św. o godzinie 8.00. Ojciec Paulin jak zwykle przepięknie wychwala Pannę Święto w swoim śpiewie. Na małym telebimie widok z kamery z Kaplicy Obrazu Matki Boskiej. W pewnym momencie obraz znika i pojawia się instrukcja prawidłowego (sic!!!) przyjmowania Komunii na rękę. Modlę się za tych, co na to zezwolili i podświadomie przymuszają.
  W końcu zaczyna się Msza dla Warszawskiej pielgrzymki pieszej. W tym samym czasie ruszają z impetem panowie do rozbiórki rusztowania z wczorajszego koncertu. Wózki widłowe, ciężarówka, brzdęk metalowych rur są stałym akompaniamentem Przeistoczenia i w ogóle całej Mszy Św. Nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie to pojąć. 1
  15 sierpnia (podwójne Święto, kościelne i państwowe), w trakcie Mszy Św. na Jasnej Górze, w najlepsze szatan popisuje się pracami niekoniecznymi śmiejąc się w twarz modlącym się pielgrzymom pod czujnym okiem ojców paulinów !
  Praca dalej wre nawet w trakcie sumy (pielgrzymów jedynie na pół placu i to z zachowaniem „dystansu społecznego”), panowie raczyli przenieść się na oddaloną na skraju placu scenę, aby ją sobie dalej demontować. Tak dobiegł dzień i szczęśliwie, z Bożą opieką, wróciliśmy do naszej wioski na Mazowszu.
  Każdy kto doczytał, niech sam rozważy w swoim sercu. Ja za swoją krytyczną ocenę graniczącą z nienawiścią będę musiał się wyspowiadać i wybaczcie, jeśli kogoś nastawiam negatywnie. Po prostu chciałem pokazać Wam, że nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze, jeśli w tym kraju poniża się Najświętszą Maryję Bogarodzicę. Niech Bóg nam wybaczy. Mam nadzieję, że błądzę …
  Z Panem Bogiem”.

  Polubienie

 2. Szafirek pisze:

  19 sierpnia – św. Jan Eudes, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19a.php3
  19 sierpnia – św. Bernard Tolomei, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19b.php3
  19 sierpnia – św. Gweryk, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19c.php3
  19 sierpnia – św. Ludwik, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19d.php3
  19 sierpnia – św. Sykstus III, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19e.php3
  19 sierpnia – kościół katedralny w Ełku https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-19f.php3

  Polubienie

 3. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 18 sierpnia 2020
  Wieczernik modlitwy w miejscowości Caltanissetta.
  Drogie dzieci, dziękuję wam, że wysłuchaliście w swoim sercu mojego wezwania. Proszę was, abyście nigdy nie porzucali modlitwy, to będzie jedyna broń, która was ochroni. Kościół toczy bitwę: biskupi przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom. Módlcie się za Amerykę, ponieważ będą poważne konflikty z Chinami. Moje dzieci, proszę was o zaopatrzenie się w żywność na co najmniej trzy miesiące, już wam mówiłem, że przyznana wolność będzie iluzją, zostaniecie ponownie zmuszeni do pozostania w swoich domach, ale tym razem będzie gorzej, ponieważ wojna domowa jest Kolejny. Nowy porządek świata już wszystko zaplanował i chcą manipulować waszym DNA i waszymi umysłami, to jest projekt szatana, przypominam, zwróćcie uwagę na szczepionki. Moje dzieci, nie gromadźcie pieniędzy, bo nadejdzie dzień, w którym nie będziecie mogli nic kupić. Głód będzie dotkliwy, a gospodarka zostanie zniszczona. Módlcie się i powiększajcie wieczerniki modlitwy, poświęcajcie wasze domy i przygotujcie w nich ołtarze. To są ostrzeżenia na te czasy, otwórzcie swoje serca i pozwólcie zapalić się miłości mojego Syna Jezusa, nie oddalajcie się od Boga, teraz wszystko będzie zależało od waszego wyboru. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.
  ==============================
  NAJBARDZIEJ EKSTREMALNE SPOSOBY DRĘCZENIA LUDZI W IMIĘ WALKI Z ”PLANDEMIĄ”.
  https://globalna.info/2020/08/19/najbardziej-ekstremalne-sposoby-dreczenia-ludzi-w-imie-walki-z-plandemia/
  ==============================
  ”KORONA-PSYCHOZA” NA FILIPINACH – PREZYDENT KAZAŁ ZASTRZELIĆ KAŻDEGO KTO NIE STOSUJE SIĘ DO OBOSTRZEŃ.
  https://globalna.info/2020/08/19/korona-psychoza-na-filipinach-prezydent-kazal-zastrzelic-kazdego-kto-nie-stosuje-sie-do-obostrzen/

  Polubienie

 4. Gosia 3 pisze:

  PRZYPOMNIENIE

  Polubienie

 5. Szafirek pisze:

  20 sierpnia
  Święty Bernard z Clairvaux,
  opat i doktor Kościoła

  Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim, na zamku Fontaines pod Dijon (Francja) w 1090 r. Jego ojciec, Tescelin, należał do miejscowej arystokracji jako wasal księcia Burgundii. Jego matka (Aletta) była córką hrabiego Bernarda z Montbard. Jako chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły prowadzonej przez kanoników diecezjalnych w St. Vorles, gdzie ojciec Bernarda miał swoją posiadłość. Ojciec marzył dla syna o karierze na dworze księcia Burgundii. W Boże Narodzenie Bernardowi miało się pojawić Dziecię Boże i zachęcać chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat (1107), umarła mu matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła matkę ziemską. Będzie to jeden z rysów charakterystycznych jego ducha: tkliwe nabożeństwo do Bożej Matki.
  Mając 22 lata wstąpił do surowego opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą trzydziestu towarzyszy młodości. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. Żywoty Bernarda głoszą, że wśród niewiast powstała panika, iż nie będą miały mężów, bo wszystko, co było najszlachetniejsze, Bernard zabrał do zakonu.
  Nadmierne pokuty, jakie Bernard zaczął sobie zadawać, tak dalece zrujnowały jego organizm, że był już bliski śmierci. Kiedy tylko poczuł się nieco lepiej, wraz z 12 towarzyszami został wysłany przez św. Stefana, opata, do założenia nowego opactwa w pobliżu Aube, w diecezji Langres, któremu Bernard od pięknej kotliny nadał nazwę Jasna Dolina (Clara Vallis – Clairvaux). Jako pierwszy opat tegoż klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym opactwie pozostał przez 38 lat jako opat. Stąd też rozpowszechniał dzieło św. Roberta (+ 1110) i św. Stefana (+ 1134) przez założenie 68 nowych opactw, toteż słusznie nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu cystersów. Bernard nadał mu bowiem niebywały dotąd rozwój w całej Europie. Co więcej, oprócz nowych kandydatów w szeregi jego synów duchowych zaczęli się zaciągać także zwolennicy reformy z wielu opactw benedyktyńskich.

  Francisco Goya: Święty Bernard przyjęty do cystersówBernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej. Zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistyką. Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Założył około trzystu fundacji zakonnych, w tym także cysterską fundację w Jędrzejowie. Wywarł wpływ na życie Kościoła swej epoki. Był jedną z największych postaci XII wieku. Nazwano go „wyrocznią Europy”. Był obrońcą papieża Innocentego II. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III ogłosił II krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy, zakonu powołanego w 1118 r. do ochrony pielgrzymów od napadów i stania na straży Grobu Chrystusa. Wyjednał także u papieża jej zatwierdzenie.

  Święty Bernard z Clairvaux – gorliwy czciciel MaryiBernard bardzo żywo bronił czystości wiary. Wystąpił przeciwko tezom Abelarda, znanego dialektyka, bardzo awanturniczego i zbyt intelektualizującego prawdy wiary. Skłonił go do pojednania z Kościołem.
  Bernard zasłynął także swymi pismami. Jest ich wiele: od drobnych rozpraw teologicznych, poprzez utwory ascetyczne, kończąc na listach i kazaniach. Z traktatów najważniejsze to: O łasce i wolnej woli, O stopniach pokory i pychy, Księga o miłowaniu Boga, Pięć ksiąg do papieża Eugeniusza III. Z jego kazań najpiękniejsze to komentarze do Pieśni nad pieśniami (1136) i O Najświętszej Maryi Pannie. Wśród listów zachował się także list do biskupa krakowskiego.
  Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do Męki Pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Bracia zakonni widzieli nieraz, jak czule rozmawiał z Chrystusem ukrzyżowanym. Dla wyrażenia swojej miłości do NMP nie tylko pięknie o Niej pisał, ale często Ją pozdrawiał w Jej świętych wizerunkach. Powtarzał wówczas radośnie Ave, Maria! Legenda głosi, że raz z figury miała mu odpowiedzieć Matka Boża na to pozdrowienie słowami: Salve, Bernardzie! Ikonografia często przedstawia go w tej właśnie sytuacji. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł „doktora miodopłynnego”.

  Święty Bernard z Clairvaux – czciciel Męki PańskiejZmarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 r. Do chwały świętych wyniósł go papież Aleksander III w 1174 roku. Doktorem Kościoła ogłosił Bernarda papież Pius VIII w 1830 roku. W osiemsetną rocznicę jego śmierci Pius XII w 1953 r. wydał ku czci św. Bernarda piękną encyklikę, zaczynającą się od słów Doktor miodopłynny. Bernard jest czczony jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Gibraltaru, Pelplina, a także pszczelarzy; wzywany jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci.

  W ikonografii Bernard przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są m.in.: księga, krzyż opacki, krucyfiks; Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia Męki Pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli, ul.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-20a.php3

  20 sierpnia – bł. Władysław Mączkowski, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-20b.php3
  20 sierpnia – bł. Alojzy od Świętego Sakramentu (Jerzy Häfner), prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-20c.php3
  20 sierpnia – Samuel, prorok https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-20d.php3

  Polubienie

 6. Szafirek pisze:

  21 sierpnia
  Święty Pius X, papież

  Giuseppe (Józef) Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r. w rodzinie wiejskiego listonosza, w Riese koło Wenecji. Uczęszczając do szkoły podstawowej w Riese, uczył się równocześnie języka łacińskiego u kapelana tej wioski, ks. Alojzego Horacjusza. W 1846 r. został przyjęty do gimnazjum w Castelfranco Veneto. Codziennie musiał więc przebiegać 14 km (po 7 km tam i z powrotem do domu). Trwało to przez 4 lata (1846-1850). W 1845 r. otrzymał sakrament bierzmowania; pierwszą Komunię świętą przyjął dwa lata później, kiedy miał 12 lat.
  Za pieniądze kardynała Jakuba Monico Józef podjął studia w seminarium w Padwie. Przebywał tam 8 lat (1850-1858). W tym czasie zmarł jego ojciec (1852) i była obawa, że Józef będzie musiał przerwać studia, aby pomagać matce. Matka jednak zdecydowała się dorabiać krawiectwem, aby synowi nie przerywać studiów. Święcenia kapłańskie Józef otrzymał 18 września 1858 r.
  Pierwszą placówką młodego kapłana była kapelania w Tombolo. Wyróżniał się tam jako doskonały kaznodzieja. Dlatego zapraszano go chętnie z kazaniami z różnych okazji. Swoje kazania przygotowywał bardzo starannie, każde z nich zapisując. Budował wiernych pobożnością i gorliwością kapłańską. Opiekował się ubogimi. Po 9 latach (1858-1867) biskup przeznaczył go na proboszcza do Salvano. Tu zajął się szczególnie katechizacją dzieci, uczeniem chóru śpiewu liturgicznego i biednymi. Sam będąc wiele razy głodny jako chłopiec, umiał zrozumieć głód innych. Był tak szczodry dla ubogich, że siostra częstokroć z płaczem skarżyła się mu, że nie ma co do garnka włożyć, a wstydzi się brać w sklepie na kredyt. Miał dwóch wikariuszy do pomocy, z którymi codziennie wieczorem omawiał potrzeby parafii. Po 8 latach został zwolniony z parafii i mianowany kanonikiem w Treviso. Niebawem biskup mianował ks. Józefa Sarto swoim kanclerzem (1875). Po śmierci biskupa został wybrany na wikariusza kapitulnego diecezji (1882).

  Święty Pius X w ówczesnym uroczystym stroju papieskimW 1884 r. papież Leon XIII mianował ks. Sarto biskupem Mantui i sam udzielił mu sakry biskupiej. Jako pasterz diecezji Józef umiał być kochającym i życzliwym dla wszystkich ojcem, ale bywał także stanowczy, kiedy tego wymagała chwała Boża. Sam przyświecał swojemu duchowieństwu przykładem modlitwy, ubóstwa i gorliwości kapłańskiej. Baczną uwagę zwrócił na seminarium duchowne, by mogli stąd wychodzić odpowiednio przygotowani do przyszłej misji kapłani. Osobiście zwizytował wszystkie kościoły i parafie diecezji, by się przekonać naocznie o ich potrzebach materialnych i duchowych. Na zakończenie wizytacji zwołał synod diecezjalny (1888), którego nie było od 250 lat. W 1891 roku urządził wielkie uroczystości w 300-lecie śmierci św. Alojzego Gonzagi, który pochodził z Mantui.
  W 1892 r. zmarł patriarcha Wenecji, kardynał Dominik Agostini. Leon XIII wyznaczył na jego miejsce biskupa Józefa Sarto. W trzy dni potem nowy patriarcha Wenecji otrzymał nominację na kardynała Kościoła. Całe swoje doświadczenie i gorliwość oddał do usług nowej archidiecezji. Rozwinął więc akcję katechizacji, by ją postawić na poziomie i ożywić ją we wszystkich parafiach oraz rektoratach swojej metropolii. W seminarium oprócz teologii dogmatycznej i moralnej wprowadził studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną. Rozpoczął akcję oczyszczania muzyki kościelnej z elementów świeckich, jakie powszechnie wówczas wdarły się do liturgii. Pomagał mu w tym znany muzyk, Wawrzyniec Perosi. W roku 1895 zorganizował uroczystości jubileuszu 800-lecia konsekracji bazyliki św. Marka. W roku 1900 celebrował rocznicę 100-lecia konklawe, na którym w Wenecji został wybrany papieżem Pius VII. Jako patriarcha Wenecji mawiał do swoich kapłanów: „Głosicie wiele dobrych kazań. Niektóre zdradzają ogień najcudowniejszej wymowy i przewyższają nawet aktorów gestami i grą twarzy. Ale bądźmy szczerzy. Co mają z tego nasi biedni rybacy? Ile z tego rozumieją służące, robotnicy portowi i tragarze? Można dostać zawrotu głowy od tych hamletycznych salw huraganowych, ale serce, bracia, serce pozostaje puste. Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy”.

  Święty Pius XW 1903 r. zmarł wielki papież Leon XIII. 62 kardynałów po siódmym głosowaniu w dniu 4 sierpnia wybrało na jego następcę kardynała Józefa Sarto. Wybór przyjął zalany łzami. Uroczysta koronacja odbyła się 9 sierpnia. Nowy papież przyjął imię Piusa X. W dwa miesiące później (4 października 1903 r.) wydał swą pierwszą encyklikę Ad diem illum, w której wyłożył program swojego pontyfikatu: odnowić wszystko w Chrystusie (restaurare omnia in Christo). W 1906 r. wydał drugą z kolei encyklikę, dotyczącą karności i reformy duchowieństwa. W 1908 r. zaprowadził reformę kurii papieskiej i zmiany w procedurze konklawe. Rozpoczął reformę prawa kanonicznego, którą dokończył papież Benedykt XV, jego następca, wydaniem nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1918). W 1905 r. ukazał się Katechizm Piusa X najpierw dla diecezji rzymskiej, potem dla całego Kościoła z instrukcją o nauczaniu dzieci prawd wiary. Za pomocą listu motu proprio z 1903 r. Pius X wprowadził reformę muzyki kościelnej. Zreformował również brewiarz. Dekretem z 1905 r. zniósł konieczność przystępowania do spowiedzi przed każdym przyjęciem Komunii świętej, a dekretem Quam singulari Christus amore (z 8 sierpnia 1910 r.) obniżył wiek dzieci mogących przyjąć Komunię świętą.
  Z całą energią zwalczał współczesne błędy. Największym niebezpieczeństwem był modernizm – prąd, który obalał niemal wszystkie dogmaty. W encyklice Pascendi dominici gregis z 8 września 1907 r. modernizm został uroczyście potępiony, a kapłani zostali zobowiązani do składania przysięgi antymodernistycznej. Dla podniesienia wagi nauk biblijnych i dla przeciwstawienia się szerzonym błędom racjonalistycznym Pius X ustanowił Papieski Instytut Biblijny, istniejącą do dziś najwyższą szkołę biblijną (1909).
  Z całą stanowczością stawał w obronie Kościoła. Na tym tle doszło do gwałtownego zatargu z rządem francuskim, który w roku 1905 samowolnie zerwał konkordat z roku 1801 i usiłował narzucić Kościołowi ograniczające jego wolność prawa. Wtedy właśnie wypędzono z Francji zakonników i zlikwidowano niemal wszystkie klasztory. Papież mianował 40 biskupów na nie obsadzonych dotąd diecezjach, nie konsultując tego z rządem.
  Pius X bywa nazywany papieżem dzieci. Kochał je i pragnął, by jak najwcześniej spotkały się z Panem Jezusem, zanim szatan zajmie jego miejsce. Po wydaniu dekretu o wczesnej Komunii świętej otrzymał moc listów od dzieci. Pan Bóg obdarzył go także darem łask niezwykłych, m.in. uzdrawiania chorych.

  Święty Pius X – papież Eucharystii25 maja 1914 r. zdołał jeszcze zwołać konsystorz i ogłosić na nim wybór 13 nowych kardynałów. Z tej okazji dał wyraz swojemu przeczuciu bliskiej śmierci z powodu choroby nerek i oskrzeli, na którą od dawna cierpiał. 28 czerwca 1914 r. padł w Sarajewie od kuli zamachowca następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand. Wojna wisiała na włosku. Papież wydał orędzie do państw, usiłując zatrzymać groźbę wojny. Nie udało mu się to – 28 lipca stała się ona faktem. 21 sierpnia 1914 r. o godzinie 1 w nocy papież Pius X przeniósł się do wieczności. Następnego dnia odbył się jego pogrzeb i złożenie ciała do podziemi watykańskich pod bazyliką św. Piotra. 3 czerwca 1951 r. Pius XII dokonał uroczystej beatyfikacji sługi Bożego, a w trzy lata później, 29 maja 1954 r., ten sam papież dokonał jego uroczystej kanonizacji. Ciało św. Piusa X znajduje się w bazylice św. Piotra na Watykanie w kaplicy Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Jest on czczony jako patron esperantystów.

  W ikonografii św. Pius X przedstawiany jest w stroju papieskim.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-21a.php3

  21 sierpnia – bł. Brunon Zembol, zakonnik i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-21b.php3
  21 sierpnia – bł. Wiktoria Rasoamanarivo https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-21c.php3

  Polubienie

 7. Adrian pisze:

  Polska uzależniona od dostaw prądu z zagranicy. Importujemy prawie 36 proc. więcej niż rok temu!
  http://niewygodne.info.pl/artykul9/Polska-uzalezniona-od-dostaw-pradu-z-zagranicy.htm
  ==========================
  Australia zapowiada szczepienia obowiązkowe na COVID-19

  Australia jako pierwsza ogłosiła zamiar wprowadzenia powszechnego obowiązku szczepień przeciw COVID-19. Od początku roku zmarło tam nieco ponad 400 osób z przyczyny przypisywanej koronawirusowi (na 25 milionów mieszkańców), lecz według rządu masowe szczepienia są koniecznością, by „powrócić do normalności”.
  Premier Australii Scott Morrison powiedział 19 sierpnia w wywiadzie radiowym, że jego kraj wprowadzi szczepienia obowiązkowe i tylko wyjątkowe przeciwwskazania medyczne będą mogły od tego zwolnić. Ogłosił, że rząd zamówił już przyszłe, „obiecujące” szczepionki koncernu AstraZeneca, choć negocjuje jeszcze cenę. Australijczycy mieliby jednak być szczepieni za darmo. Rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale zdaniem premiera „nie da się tego uniknąć”: liczy na zaszczepienie co najmniej 95 proc. populacji, by „Australia mogła wrócić do normalnego życia”, zmienionego na skutek restrykcji antyepidemicznych.
  Australia podjęła bardzo restrykcyjne działania przeciw epidemii. W Melbourne obowiązuje np. nocna godzina policyjna (od 20:00 wieczorem do 5:00 rano), a wszystkie sklepy, które nie sprzedają żywności bądź lekarstw są zamknięte, jak kościoły, szkoły i inne miejsca zebrań. Policja ma prawo wchodzić do domów prywatnych bez nakazu, by sprawdzać, czy domownicy przestrzegają obowiązkowej ślepej kwarantanny. Maseczki są obowiązkowe wszędzie (w tym na wolnym powietrzu), a siły porządkowe mają prawo nakładać je obywatelom przemocą, jeśli ich nie mają…..
  https://strajk.eu/szczepionki-na-covid-19-australia-pierwsza-zapowiada-szczepienia-obowiazkowe/

  Polubienie

 8. Adrian pisze:

  GRZESZCZA I CIEPŁA LUDZKOŚĆ, CZAS KOŃCZY DLA CIEBIE, NADCHODZI OSTRZEŻENIE; OBUDŹ SIĘ, OBUDŹ SIĘ, DŁUŻEJ OD SWOJEGO DUCHOWEGO, PONIEWAŻ TRWAJĄC W GRZECHU I W TYBIEZY, CO CZEKA NA CIEBIE W WIECZNOŚCI, BĘDZIE PIEKŁA PUNKTACYJNA, Z KTÓREJ WIELU NIE Wróci!
  19 SIERPNIA 2020-13: 15
  WEZWANIE BOGA OJCEM DO LUDZKOŚCI. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
  =========================
  Carbonia 18.08.2020 – 17:49
  Rzym dobiega końca swojej posługi.
  Prawdę mówiąc, mówię ci kobieto: jestem przy tobie, niczego się nie bój…..
  Przychodzę jako Król królów, przychodzę, aby wziąć moje dzieci we Mnie, przychodzę, aby oddzielić moje owce od kóz….Bądźcie gotowi, ludzie, wszystko wydarzy się nagle, a dla tych, którzy tak bardzo zgrzeszyli, cierpienie będzie wielkie… Dlatego proszę was, abyście uznali siebie za grzeszników i prosiły mnie o przebaczenie, zanim spotkają się z nami twarzą w twarz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, ale moja Sprawiedliwość jest równie wielka.
  Ta Ludzkość wejdzie w swoją wielką pasję!
  … Nie wątpcie w te słowa, o mężowie, moi prorocy zapowiedzieli wam te rzeczy, a teraz to się stanie, będą pod waszymi oczami, wasze ciało zginie.
  Nadszedł czas mojej Boskiej interwencji, nie czekajcie dłużej….Ameryka zaraz zostanie uderzona od tyłu przez swoich wrogów, jej ból będzie nieskończony, stanie się ich niewolnikiem! Ci ludzie odeszli od moich praw, wystąpili przeciwko swojemu Bogu Stwórcy, nie będą mieli mojej pomocy. Tylko nieliczni, którzy pozostali wierni mojemu Prawu, zostaną zbawieni.
  =========================
  Carbonia 19.08.2020 – 16.48
  Moje dzieci, wkrótce i mówię wkrótce , będę tutaj wśród was.
  Niebiosa się otwierają.
  Straszna będzie moja sprawiedliwość! …
  Jeśli nie ukorzysz się przede Mną,
  jeśli nie uklękniesz przede Mną
  iz żalem serca poprosisz Mnie o przebaczenie,
  jeśli naprawdę nie otworzysz dla Mnie swojej duszy, aby mi powiedzieć:
  „Panie, myliłem się i oddaję Ci wszystko, co Ci odebrałem.
  Jestem biedakiem, jestem tym, który cię zdradził,
  dziś jednak chcę zaradzić ”…..

  Polubienie

 9. Adrian pisze:

  Szczepionka przeciw COVID będzie szczepionką zmieniającą człowieka

  Polubienie

 10. Adrian pisze:

  film z 2011r

  Polubienie

 11. Szafirek pisze:

  22 sierpnia
  Najświętsza Maryja Panna Królowa

  Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi – 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.

  W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny. Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają. W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża (Rdz 3, 15). Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28. 43) – a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza. Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48). Apokalipsa zawiera taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1) – tą Niewiastą, według Tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
  Drugim źródłem naszej wiary w królowanie Maryi jest podanie ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców. Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele. Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani”, „po Trójcy jest Panią wszystkich”, „jest Panią wszystkich śmiertelnych”. Samego siebie nazywa „sługą Maryi”. Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą „Panią” (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla. Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale „panującą nad wszystkimi ludźmi”. Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: „Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela”. Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732), nazywa Maryję „Królową wszystkich mieszkańców ziemi”, a św. Jan Damasceński (+ 749) „Królową rodzaju ludzkiego” i „Królową wszystkich ludzi”, „Panią wszechstworzenia”.

  Maryja – Królowa nieba i ziemiPotwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy. Spotykamy taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny już od III w. w katakumbach. Na ikonach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa, lub Theantrōpos, czyli Pani siedząca na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową aniołów, przedstawiano Jej postać w ich otoczeniu. W obrazach wczesnośredniowiecznych aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ obrazów nosił grecką nazwę Panagia angeloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącej po prawicy Chrystusa. Od XIV w. ulubionym tematem artystów staje się scena „koronacji” Maryi przez Pana Jezusa i Boga Ojca.

  W VIII w. jako forma walki z obrazoburcami przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami. W 732 r. papież św. Grzegorz III ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Papież Grzegorz IV w roku 838 podobną koronę ofiarował Matce Bożej w kościele św. Kaliksta w Rzymie. Od XVII w. zwyczaj ten stał się urzędowo zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. Początkowo koronacje te były zastrzeżone jedynie w stosunku do cudownych obrazów włoskich. Wkrótce jednak rozszerzono je na cały świat. Pierwszym obrazem, który doczekał się zaszczytu papieskiej koronacji, był obraz Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra w Rzymie (1631). W Polsce tego zaszczytu dostąpił jako pierwszy obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (1651), a następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1717.
  Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą „Pod Twoją obronę” (Sub Tuum præsidium) i „Witaj, Królowo” (Salve Regina) oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają Matkę Bożą jako Królową.
  Tytuł Maryi Królowej podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium:

  Koronacja Maryi na Królową nieba i ziemi
  Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).

  Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania – aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
  Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich Świętych, Królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę „Regentki”.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22a.php3

  22 sierpnia – święci męczennicy Agatonik i Towarzysze https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22b.php3
  22 sierpnia – bł. Franciszek Dachtera, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-22c.php3

  Polubienie

 12. Mateusz pisze:

  15.11.2019; piątek, g. 15:06
  O, POLSKO! BÓG MIERZYŁ CIĘ NA WYSOKIE DUCHOWE KRÓLESTWO, A TY TAK BARDZO GO ZAWIODŁAŚ. JEDNAK NIEKTÓRE WASZE SERCA TAK BARDZO TO ROZUMIEJĄ I WCIĄŻ WALCZĄ O SPRAWY, O KTÓRE WALCZYŁ TEŻ SAM PAN BÓG. TE DUSZE SĄ TAK UKOCHANE PRZEZ MOJE BOLEJĄCE SERCE JEZUSOWE, ALE POWIADAM WAM, ŻE DLA WAS NAGRODA BĘDZIE WIELKA. WIELU Z WAS TAK BARDZO PIĘKNIE I Z UFNOŚCIĄ DLA MNIE PRACOWALIŚCIE, I JA TO WIDZIAŁEM, I TO BYŁO JEDYNYM DLA MNIE POCIESZENIEM, ŻE JEST TA GARSTKA MOCNO WIERZĄCYCH I MNIE UFAJĄCYCH. JA, JEZUS CHRYSTUS, MÓWIĘ TO DO WAS, ŻE W CHWILI ZAMIERZONEJ KARY JESZCZE TEGO SAMEGO DNIA, GDY PRZYJDZIE UTRAPIENIE NA ŚWIAT, ZAPROSZĘ WAS DO MOJEGO RAJU. NIE BÓJCIE SIĘ, DZIECI BOŻE, TEJ KARY BOŻEJ, JEDNAK PROSZĘ: MÓDLCIE SIĘ O JEJ ZŁAGODZENIE DO BOGA OJCA PRZEZ MARYJĘ – MOJĄ NAJDROŻSZĄ MATKĘ. ZOSTAWCIE WSZYSTKIE INNE SPRAWY NA BOKU I MÓDLCIE SIĘ O PRZEBŁAGANIE ZA WŁASNE GRZECHY I GRZECHY ŚWIATA. ZRESZTĄ PRZEZ TE OSTATNIE KILKA LAT NAWOŁYWAŁEM WAS DO TEGO, ALE TERAZ JESTEŚCIE JUŻ BARDZO BLISKO TEGO, CO ZAPOWIADALIŚMY.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   a to fragment orędzia Księgi Prawdy i zbieżna data 15.11.2010 godz 3:00 – 9 lat wcześniej:

   Nie bójcie się, gdyż wielu z was, którzy obawiacie się o przyszłość i swoje rodziny, muszę to powiedzieć. Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny w mgnieniu oka zostaniecie uniesieni ze Mną do Niebios. Wtedy otrzymacie Dar życia wiecznego, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Należy to rozumieć jako Nowy Raj. To będzie czas wielkiej chwały, miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

   Polubienie

   • Mateusz pisze:

    tydzień temu w św Wniebowzięcia Matki Bożej minęło 9 miesięcy od tego orędzia które wstawiłem jako pierwsze i dziś na koniec oktawy tego święta natrafiłem na ten fragment.
    Liczba 15 mnie zastanawia bo w zeszłym roku podczas modlitwy na różańcu odpadł mi wizerunek św. o Pio i pod nim była wybita liczba 15.
    I teraz 15 sierpnia przyszła mi myśl żeby jechać do Częstochowy i natrafiłem na ogłoszenie że jest wyjazd 19 sierpnia i było jeszcze kilka wolnych miejsc.Po drodze była w planie wizyta w Sanktuarium O. Pio w Przeprośnej Górce..

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    a tutaj fragment orędzia z 19.08.2020 ze str. /colledelbuonpastore, tematycznie podobny

    „Moje dzieci, wiatr silnie wzrośnie teraz, świat wejdzie w wielką pasję, przygotowywana jest wielka kwarantanna dla tej ludzkości. Lud Boży będzie wolny od tego wszystkiego, ponieważ Bóg zainterweniuje, aby wziąć go w siebie.”

    Polubienie

 13. Leszek pisze:

  … W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny…
  To nieprawda. O tym czytamy w królewskim psalmie 45-ym, a zwłaszcza w tym fragmencie tego psalmu: „królowa w złocie z Ofiru cala pełna chwały stoi po Twojej prawicy” (45,10b.14).
  O tym też mówi(ła) Matka Boża w Orędziu nr 598 do Jej umiłowanych synów, Kapłanów:

  „„Synowie umiłowani, patrzcie dzisiaj z ufnością i niezachwianą nadzieją na waszą Niebieską Mamę wziętą do chwały Raju z duszą i ciałem. Wszystkie zastępy Duchów Niebieskich pochylają się w głębokim szacunku przed Swą Królową, kiedy wznoszę się na wysokości Niebios i staję po prawicy Mojego Syna Jezusa.
  Raj – najsłodszymi harmoniami światła i śpiewów, których tu na ziemi nikt nie potrafi usłyszeć – wysławia Mnie i woła: «Jaśnieje, o Panie, Królowa po Twojej prawicy» (Ps 45,10b).
  Jaśnieje Królowa po Twojej prawicy.
  Po prawicy stawia się osobę najbardziej godną szczególnej czci. Kiedy Mój Syn Jezus – po skazaniu na śmierć, aby otrzymać dla was wieczne zbawienie – zmartwychwstaje w blasku Swej Boskiej chwały i wstępuje do Nieba, Ojciec Niebieski stawia Go po Swej prawicy (Mk 16,19; Rz 8,34; Kol 3,1).
  Po prawicy Ojca, gdyż jest Mu składana ta cześć, która należy się Jemu samemu, jako Jego Synowi Jednorodzonemu.
  Po prawicy Ojca, gdyż, spełniwszy dzieło Odkupienia, doprowadził całą ludzkość, która stała się niewolnicą grzechu, do pełnej wspólnoty życia z Bogiem.
  Po prawicy Ojca, gdyż Jezus jest jedynym zwycięzcą Złego, grzechu, zła i śmierci.
  Po prawicy Ojca, bo przez Niego został stworzony świat i tylko Jemu została dana moc podporządkowania Sobie wszystkiego, po pokonaniu i unicestwieniu Swoich nieprzyjaciół. «Rzekł Pan do mojego Pana: siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy» (Ps 110,1; Dz 2,33n i Hbr 10,12n).

  Ojciec Niebieski, stawiając po Swojej prawicy Jezusa Chrystusa, udziela Mu w ten sposób największego zaszczytu, należnego Jego Synowi Jednorodzonemu, Słowu wcielonemu, Odkupicielowi, jedynemu Zbawicielowi i Królowi całego świata.

  Jaśnieje Królowa po Twojej prawicy.
  Gdy zostałam wzięta do chwały Raju, postawiono Mnie po prawicy Mojego Syna. Jezus uznaje w ten sposób, że jest Mi należna największa cześć, jako Jego dziewiczej Matce, ściśle związanej z Nim w dziele Odkupienia, uczestniczce wszystkich Jego cierpień, wezwanej teraz do dzielenia Jego Boskiej potęgi w chwale.
  Po prawicy Syna, bo – dzięki Mojemu «tak» (Łk 1,28) – pozwoliłam Mu przyjąć ludzką naturę w Moim najczystszym łonie.
  Po prawicy Syna, bo stałam przy Nim w każdym momencie Jego życia, pijąc wspólnie z Nim kielich licznych goryczy.
  Po prawicy Syna, bo pod Krzyżem (J 19,25a) – przez Mój nieskalany i matczyny ból – stałam się prawdziwą Współodkupicielką, ofiarowując Mego Syna Jezusa Ojcu jako zapłatę za wasze wybawienie.
  Po prawicy Syna, bo w Nim i przez Niego odniosłam zwycięstwo nad Złym, nad grzechem i nad śmiercią, która weszła na świat jako kara za grzech popełniony przez prarodziców.
  Po prawicy Syna, gdyż teraz uczestniczę w Jego Boskiej mocy podporządkowywania Sobie wszystkiego.
  Po prawicy Syna, abym mogła spełniać przy Nim Moje duchowe zadanie Matki Kościoła i całej ludzkości.
  Po prawicy Syna modlę się za was, wstawiam się za wami, jestem przy was i wspieram was w
  straszliwej walce przeciwko szatanowi i wszystkim złym duchom, przeciwko złu i grzechowi, żeby pewnego dnia Chrystus mógł pokonać potęgę śmierci, którą ma ona jeszcze nad wami. (15.08.1997)

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   W tym Orędziu owszem jest mowa o Wniebowzięciu z ciałem i duszą NMP, ale też co nastąpiło po Nim, czyli wywyższeniu Maryi na Królową nieba i ziemi, całego stworzenia, czego oznaka było zajęcie przez nią królewskiego miejsca na tronie chwały po prawicy Króla, swego Syna, Pana Jezusa.
   O wywyższeniu Maryi, tak mówi(ł) Pan Jezus w „Prawdziwym Życiu w Bogu” V. Ryden:
   https://vassula.pl/zeszyt-83.html
   … Kto Mnie najbardziej wysławił? Powiem ci, kto Mnie najbardziej wysławił: Nowa Ewa. Tak! Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Stopami, mająca za koronę na Swojej Głowie dwanaście gwiazd (Ap 12,1). Ja – który uczyniłem niebo i wszystko, co na nim się znajduje, ziemię i wszystko, co ona nosi, oraz morze i wszystko, co się w nim mieści (Dz 4,24; Ap 10,6) – to Ja wywyższyłem Ją ponad wszystko [z przypisu do tego miejsca: Stąd ten symbol Niewiasty przyobleczonej w słońce i stojącej na księżycu].
   Królowa Niebios jest zawsze obecna przy tronie Najwyższego. Jak wielka jest odległość nieba od ziemi, tak wielkie jest Jej Imię: Imię przyobleczone w suknię światła. Niech cały świat zegnie kolana przed Tą, która nosi to Święte Imię: Matka Boga. … (25.03.1996)
   i
   … Powiadam wam: wielkość, potęga i wspaniałość Jej Imienia nie jest mniejsza niż odległość Nieba od ziemi. Niech wszystko, co żyje na ziemi, czci Serce Królowej. Ona nigdy nie przestała ochraniać Swych dzieci od zasadzek Złego, który za waszych dni wystąpił otwarcie, by prowadzić walkę z Moim Najświętszym Sercem i z całą armią Moich świętych. Jednak wkrótce królestwo Złego rozpadnie się i potężne Dłonie Maryi wykorzenią jego panowanie.
   Zaprawdę powiadam wam, nikomu na ziemi ani w niebie, ani wśród mocy anielskich nie została dana władza lub moc nad wszystkim równa tej, jaka została udzielona waszej Błogosławionej Matce. Ustępuje ona tylko Mojej Mocy i Mojej Władzy, bo Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Tym, który jest, który był i który ma przyjść (Ap 1,4). … (3.04.1996)

   Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  23 sierpnia – św. Róża z Limy, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-23a.php3
  23 sierpnia – bł. Bernard z Offidy, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-23b.php3
  23 sierpnia – bł. Władysław Findysz, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-23c.php3
  23 sierpnia – św. Filip Benicjusz, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-23d.php3

  Polubienie

 15. Adrian pisze:

  GRZESZCZA I CIEPŁA LUDZKOŚĆ, CZAS KOŃCZY SIĘ DLA CIEBIE, NADCHODZI OSTRZEŻENIE; OBUDŹ SIĘ, OBUDŹ SIĘ, DŁUŻEJ OD SWOJEGO DUCHOWEGO, PONIEWAŻ KONTYNUUJEMY SIĘ W GRZECHU I W CZYSTOŚCI, CO CZEKA NA CIEBIE W WIECZNOŚCI, BĘDZIE PIEKŁA PUNKTACYJNA, Z KTÓREGO WIELU NIE Wróci!
  19 SIERPNIA 2020-13: 15
  WEZWANIE BOGA OJCEM DO LUDZKOŚCI. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA
  Ludu mój, Pokój mój niech będzie z wami.
  Moje dzieci, ludzkość wkracza w czas wielkich oczyszczenia, które ją udoskonalą, tylko ci, którzy wytrwają w wierze i zaufaniu Bogu, będą w stanie przezwyciężyć czekające ją próby. Nadchodzą dni oczyszczenia, jakich jeszcze nie było na ziemi. Powiadam wam: wszystkie elementy stworzenia są już w całkowitej przemianie, a te zmiany, które odnowią oblicze ziemi, przyniosą ludzkości katastrofę, głód, ból i śmierć. Zegar odlicza czas i niewiele zostało do całkowitego skonsumowania wszystkiego.
  Biegnij, uciekaj, głupio uporządkować swoje rachunki, ponieważ Jeździec mojej Sprawiedliwości już jeździ po ziemi! Dzień Mojego Ostrzeżenia już został ustalony i miliony dusz, które nie są przygotowane, zginą w jego przejściu przez wieczność. Przygotuj się duchowo, aby Ostrzeżenie cię nie złapało bez Bożego przebaczenia i łaski; Ten transcendentalny dzień puka do drzwi waszej duszy, ponieważ zabiera was ze skorygowanymi rachunkami i aprobatą dla dobrych uczynków, aby był to wasza największa radość, a nie najgorszy koszmar.
  Och, błąkające się dusze po tym świecie bez Boga i bez Prawa; och, letnie serce, które trwa w letargu bez definiowania siebie! Na co czekacie, grzesznicy i letni, aby powrócić do Mnie z waszego serca? Pamiętaj, że przybędę jako złodziej w nocy, aby uregulować rachunki, a jeśli zastanę cię śpiącego z powodu grzechu lub bez określenia ciebie, i przy zgaszonych lampach, zapewniam cię, że oddzielę cię ode Mnie i zamknę drzwi, abyś nie mógł ze Mną zjeść obiadu. Wtedy będzie to płacz i zgrzytanie zębów, gdy obudzisz się w wieczności w głębinach otchłani!
  Grzeszna i letnia ludzkości, czas ucieka dla ciebie, nadchodzi Ostrzeżenie; obudź się, obudź się ze swojego duchowego letargu, ponieważ jeśli będziesz trwać w grzechu i letargu, to, co cię czeka w wieczności, będzie płonącym ogniem piekielnym, z którego wielu już nie powróci! Nie lekceważcie tego, gdyż Pan jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. (2 Piotra 3. 8, 10) Pytam więc was, letni i grzesznicy: czy wasze dusze będą stawiać opór w piekle na czas Ostrzeżenia? Och, głupi śmiertelnicy, jeśli nie zastanowicie się ponownie i nie wrócicie do Boga tak szybko, jak to możliwe, zapewniam was, że podczas waszego przejścia przez wieczność zostaniecie zgubieni na zawsze!
  To moje ostatnie powołane letnie i grzeszne człowieczeństwo. Szanuję Twoją wolną wolę; życie wieczne lub śmierć zależy od ciebie. Po co człowiekowi zdobyć świat, jeśli traci duszę? (Mateusza 16, 26) Pomyśl na nowo głupie dzieci i nie grzesz już więcej, ponieważ przed nadejściem Ostrzeżenia są tysiące razy! Złóż dobre wyznanie życia przed jednym z moich Kapłanów i dokonaj zadośćuczynienia za swoje grzechy, abyś, gdy nadejdzie dzień przejścia przez wieczność, poczuł radość i ujrzał chwałę Bożą.
  Pozostańcie w moim pokoju, mój ludu
  Wasz Ojciec, Jahwe, Pan Narodów
  Rozpowszechniajcie Moje dzieci, moje orędzia o zbawieniu na wszystkich krańcach ziemi
  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

  Polubienie

 16. Adrian pisze:

  Carbonia 15-08-2020 – 17:37 (Święto Wniebowzięcia NMP)
  Wszystkie ludy ziemi przejdą na tym wzgórzu!
  ….Umiłowane dzieci, wy, którzy mnie słuchacie i naśladujecie z prawdziwą miłością, oto Ja, Służebnica Pańska, przynoszę wam rozkosze Pańskie.
  Jako Matka Jezusa i wasza Matka gorąco pragnę was zabrać do Nieba, pragnę otworzyć wam drzwi Arki! Jestem Arką Przymierza, … nową Ewą , która odrodzi was w sobie i da wam nowych w nieskończonej miłości Jezusowi.
  Módlcie się ze Świętą Ewangelią i Różańcem Świętym i kontynuujcie Dzieło Boże!………
  Umiłowane dzieci, wciąż przychodzę do was pod postacią Maryi, Matki Boskiej Miłości, ale wkrótce poznacie Mnie i ujrzycie Mnie jako Niewiastę obleczoną w Słońce… Tę, która otworzy przed wami swoje ramiona, aby ożywić w Niej nowe życie…..Nie ma już mostu między niebem a ziemią, człowiek zaparł się Boga w swoim wiernym słudze, któremu Bóg dał klucze swojego Kościoła.

  Wszystko gotowe, ta jesień będzie bardzo gorąca. … Przygotuj się!

  Bitwa teraz wybuchnie, zapalony zostanie lont, a ogień będzie płonął jak nigdy dotąd.
  Trwaj niewzruszenie w wierze w Chrystusa Jezusa, pracuj tylko dla Niego i idź za Nim, tak jak On ci rozkazuje przez swoich proroków.
  Bądźcie gotowi, trzymajcie się za rękę, przepasani biodrami, buty na nogach, … Bóg posyła swojego Anioła, który wytępia niegodziwców.
  Amen.
  https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=it&sp=nmt4&u=https://colledelbuonpastore.eu/&usg=ALkJrhh26Br2a97x7BqKP-ums-yNWRM2hg

  Polubienie

 17. Adrian pisze:

  ciekawy znalazłem omentarz dotyczacy sytuacji na Białorusi z https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/wedlug-aleksandra-lukaszenki-polska-i-nato-chca-zaatakowac-bialorus-czy-grozi-nam-wojna

  autor: Mojeimię44 (2020-08-23 22:02)
  Niech polskie elity nie pierdzielą, że chodzi tu o niesienie demokracji na Białoruś. Chodzi tu tylko o metale ziem rzadkich, które są niezbędne do produkcji aut elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych. Skupmy się na autach. Niestety zapotrzebowanie na auta elektryczne jest coraz większe a w szczególności na akumulatory do nich. Firmy motoryzacyjne mają zatory gdyż na rynku metali rzadkich jest jak na lekarstwo a od 2018 roku metale te już podrożały o 70%. Polska na suwalszczyźnie, Litwa na południowych granicach i Białoruś w okolicach Grodna posiadają największe zasoby tych metali na świecie i to jest pierdolony problem dla takich ludzi jak Elon Musk i jego Tesla motors. Rozumiecie? Nie? Lepiej zrozumcie. Polska, Litwa i Białoruś stały się Eldorado współczesnej rzeczywistości.
  https://wolnemedia.net/przesmyk-suwalski-oraz-tytanowa-rozgrywka-miedzy-rosja-a-usa/
  Już nigdy nie wrócimy do stabilnych czasów na terenach naszych ziemi gdyż do gry o polskie złoża włączył się cały świat włącznie z Japonią i koreą. To LG motors stawia u nas fabrykę akumulatorów.
  https://www.google.pl/amp/s/autokult.pl/27611,lg-chem-zbuduje-w-polsce-fabryke-akumulatorow%3famp=1
  Teraz powinniście wiedzieć dlaczego w Polsce będzie największa fabryka akumulatorów na świecie. A jeśli nie wiecie to ja wam napiszę. Dlatego, że w Polsce są największe na świecie złoża metali ziem rzadkich. Polsko- języczne władze nie mówią o tym głośno gdyż sprawa jest oczywista nad diamentami, złotem, srebrem oraz metalami rzadkimi łapę trzymają żydowscy pośrednicy. Niech wam się zatem nie marzy, że dzięki naszym złożom otrzymamy jakiś dochód gwarantowany. Nic nie dostaniecie. W imię pobłogoslawienia tych złóż może nawet zginiemy jako ofiary bratobójczej Polsko- białoruskiej wojny.
  Tak to jest ten problem i nie szukajcie innego gdyż innego nie ma.

  Powodzenia w nowym porządku świata i nowej normalności.
  Portret użytkownika S
  Ale gdyby nad tym pomyśleć…
  autor: S (2020-08-23 18:23)
  Ale gdyby nad tym pomyśleć… Białoruś ma w dupie koronę i szczepionki, a to bardzo, bardzo niedobrze dla planów dominacji nad światem pewnych grup, których zbrojnym ramieniem jest Armia USA. Zamieszki w Białorusi organizuje Soros, czyli executive producer tych żądnych władzy grup (białe róże to znak rozpoznawczy zadym organizowanych przez tego pana). Skoro nagle armia USA przerzuciła do Polski samoloty, żeby mieć w zasięgu Białoruś, to z punktu widzenia Łukaszenki może to wyglądać podejrzanie. A Polska, no cóż, ma wieloletnie tradycje w dostawaniu się między młot a kowadło, dzięki naszym „wybitnym” politykom. I potem zawsze to my musimy sprzątać burdel w naszym rejonie.

  Polubienie

 18. Szafirek pisze:

  24 sierpnia
  Święty Bartłomiej, Apostoł

  Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
  W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Jednak według krytyki biblijnej i tradycji chodzi w tym wypadku o jedną i tę samą osobę. Jan pisze o Natanaelu jako o Apostole (J 1, 35-51; 21, 2). Ponadto akcentuje wyraźnie, że Natanaela łączyła przyjaźń z Filipem Apostołem, a synoptycy umieszczają Bartłomieja zawsze właśnie przy Filipie w katalogach Apostołów (Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14). Co więcej, są oni nawet wymienieni ze spójnikiem „i”: „Filip i Bartłomiej”.
  Aramejskie słowo Bartolmaj znaczy tyle, co „syn Tolmaja”. Z tym imieniem spotykamy się w Biblii kilka razy (Joz 15, 14; 2 Sm 3, 3). Wyraz Natanael jest imieniem hebrajskim i znaczy tyle, co „Bóg dał” – byłby więc odpowiednikiem greckiego imienia Teodoros czy łacińskiego Deusdedit oraz polskiego Bogdan. Z imieniem Natanael spotykamy się w Piśmie świętym znacznie częściej (Lb 1, 8; 2, 5; 7, 18; 10, 15; 1 Krn 2, 14; 15, 24; 24, 6 i in.). Jeśli Bartłomiej jest tożsamy z Natanaelem, to jego imię brzmiałoby poprawnie: Natanael, bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja).

  Święty BartłomiejSynoptycy wymieniają imię św. Bartłomieja jedynie w katalogach Apostołów. Św. Jan podaje, że pochodził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo zaś opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znajduje się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu.
  Z opisu pierwszego spotkania wynika, że Natanael nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu. Kiedy jednak usłyszał słowa Chrystusa i poznał, że Chrystus przeniknął głębię jego wnętrza, serce i duszę, od razu zdecydowanie w Niego i Jemu uwierzył. Świadczy to o wielkiej prawości jego serca i otwarciu na działanie łaski Bożej. Odtąd już na zawsze pozostał przy Chrystusie. O Natanaelu św. Jan Ewangelista wspomina jeszcze raz – brał on udział w cudownym połowie ryb na jeziorze Genezaret po zmartwychwstaniu Chrystusa (J 21, 2-6).

  Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o św. Bartłomieju. Zainteresowanie innymi Apostołami jest znacznie większe, postać św. Bartłomieja jest raczej w cieniu. Pierwszy historyk Kościoła, św. Euzebiusz, pisze, że ok. roku 200 Pantenus znalazł w Indiach Ewangelię św. Mateusza. Wyraża przy tym przekonanie, że zaniósł ją tam właśnie św. Bartłomiej. Podobną wersję podaje św. Hieronim. Natomiast św. Rufin i Mojżesz z Horezmu są zdania, że św. Bartłomiej głosił naukę Chrystusa w Etiopii. Pseudo-Hieronim zaś twierdzi, że św. Bartłomiej apostołował w Arabii Saudyjskiej. Jeszcze inni są zdania, że św. Bartłomiej pracował wśród Partów i w Mezopotamii. Ta rozbieżność pokazuje, jak mało wiemy o losach Apostoła po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

  Święty Bartłomiej odzierany ze skóry

  Z apokryfów o św. Bartłomieju zachowały się Ewangelia Bartłomieja i Apokalipsa Bartłomieja. Znamy je jednak w dość drobnych fragmentach. Zachował się również obszerniejszy apokryf Męka Bartłomieja Apostoła. Według niego Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet nawrócić brata królewskiego – Polimniusza. Na rozkaz króla Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis, ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników, garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci Apostoła podaje się rok 70.

  Święty BartłomiejZaraz po śmierci Bartłomiej odbierał cześć jako męczennik za wiarę Chrystusową. Dlatego i jego relikwie chroniono przed zniszczeniem. Około roku 410 biskup Maruta miał je przenieść z Albanopolis do Majafarquin, skąd przeniesiono je niedługo do Dare w Mezopotamii. Stamtąd zaś relikwie umieszczono w Anastazjopolis we Frygii w Azji Mniejszej ok. roku 507. Kiedy jednak najazdy barbarzyńców groziły zniszczeniem i profanacją, w roku 580 przewieziono je na Wyspy Liparyjskie, a w roku 838 do Benewentu. Obecnie znajdują się pod mensą głównego ołtarza tamtejszej katedry. Część tych relikwii została przeniesiona za panowania cesarza Ottona III do Rzymu. Władca ten wystawił bazylikę na Wyspie Tyberyjskiej (dla przechowania relikwii św. Wojciecha), do której to bazyliki sprowadzono potem relikwie Apostoła, zmieniając jej tytuł.

  Święty Bartłomiej

  Kult św. Bartłomieja datuje się od V w. Grecy obchodzą jego uroczystość 11 czerwca, Ormianie 8 grudnia i 25 lutego, Etiopczycy 18 lipca i 20 listopada. Kościół łaciński święto Apostoła od wieku VIII obchodzi 24 sierpnia. W VI w. spotykamy już pierwszy kościół wzniesiony ku jego czci na wyspie Eolia. Piza, Wenecja, Pistoia i Foligno wystawiły mu okazałe świątynie. W Polsce kult św. Bartłomieja był niegdyś bardzo żywy – wystawiono ku jego czci na naszych ziemiach ponad 150 kościołów. Miał on nawet w Polsce swoje sanktuaria, np. w Polskich Łąkach koło Świecia, gdzie na odpust ściągały tłumy z daleka.

  W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż, zwój.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24a.php3

  24 sierpnia – św. Emilia de Vialar, dziewica i zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24b.php3
  24 sierpnia – bł. Maria od Wcielenia (Vincenta Rosal), dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24c.php3
  24 sierpnia – bł. Mirosław Bulesić, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24d.php3
  24 sierpnia – bł. Poznańska Piątka, męczennicy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24e.php3

  Polubienie

 19. Leszek pisze:

  Wg widzeń bł. A. K. Emmerich w „Żywocie i bolesne męce Pana nasz. Jezusa Chrystusa…”
  Bartłomiej (Mt 10,3), Natanael (J 1,45) i Natanael z Kany Galilejskiej (J 21,2) to są trzy różne Osoby!
  I tak:
  o św. Bartłomieju:
  … Podczas gdy Jezus, idąc przez Samarię, przechodził z kilku uczniami przez, pole Ezdrelon, powracał właśnie Bartłomiej od chrztu Jana do miejsca rodzinnego Dabbeset i spotkał się tu z uczniami. Andrzej z wielkim zapałem i uwielbieniem opowiadał mu o Panu. Bartłomiej słuchał wszystkiego z radością i uszanowaniem, a Andrzej, który pouczonych mężów bardzo chętnie polecał na uczniów, zbliżył się do Jezusa i przedstawił Mu, aby wezwał Bartłomieja na ucznia, bo ten chętnie pójdzie za Nim. Gdy więc Bartłomiej przechodził koło Jezusa, pokazał Mu go Andrzej, a Jezus, patrząc na niego, rzekł Andrzejowi: „Znam go; pójdzie on za Mną. Widzę w nim wiele dobrego i w swoim czasie powołam go”. W dalszej drodze spotkał się Bartłomiej z Tomaszem, rozmawiał z nim o Jezusie i starał się usposobić go przychylnie dla Niego. Bartłomiej mieszkał w Dabbeset (leżało nad potokiem Kison u progu doliny Zabulon, półtorej godziny drogi w kierunku zachodnim od Megiddo) niedaleko Ptolomaidy, i był z zawodu pisarzem… (z rozdz. ‘Jezus w granicach Sydonu i Tyru’)
  i
  … Zjawili się tu Bartłomiej, Szymon Zelotes, Juda Tadeusz i Filip, którzy już przedtem porozumiewali się z uczniami. Przyjęci uprzejmie przez Jezusa, zasiedli z Nim do wieczerzy i pozostali tu na noc. Bartłomieja widział Jezus już nieraz, mówił nawet o nim z uczniami i wzbudził w jego sercu pragnienie zostania uczniem Jego. Szymon i Tadeusz byli jego braćmi
  stryjecznymi; Filip był również jego krewnym, który zarówno jak Tadeusz już przedtem wliczony był w poczet uczniów…
  (z rozdz. ‘Jezus naucza w Meroz; przyjmuje Judasza Iskariota w poczet uczniów’).
  i
  … Apostoł Bartłomiej, będący obecnie przy Jezusie, pochodził także z tego domu królewskiego [z którego pochodziła również Maaki (córka króla Geszuru, Tajmaja/Tholmaia), matka Absaloma, syna króla Dawida: por. 1Krn 3,2]. Ojciec jego, używający przez dłuższy czas kąpieli betulijskich, przeniósł się w tym celu do Kany i kupił potem posiadłość w dolinie Zabulon… (z rozdz. ‘Jezus w Gessur i Nobah. Obchód święta Purym ‘)
  i
  … Jezus mówił Apostołom, dokąd mają się udać w pierwszym półroczu po Jego śmierci. Filip i Bartłomiej mieli się udać,do Gessur, na granicy syryjskiej. Niedaleko od Gessur było miejsce rodzinne Bartłomieja, który pochodził od jednego z królów tego miasta, spokrewnionego z Dawidem… (z rozdz. ‘Ostatnie tygodnie przed męką. Nauki Jezusa w świątyni’).
  oraz
  … Również otrzymali święcenie Jakub Młodszy, Andrzej, Jakub Starszy i Bartłomiej…
  (z rozdz. ‘Ostatnie poufne nauki i poświęcenie Apostołów’)

  Polubienie

  • Leszek pisze:

   – Natanaelu (J 1,45nn)
   … Jezus podążał z Kafarnaum przez Nazaret do Hebron, położonego w Judei. Droga prowadziła cudną okolicą Genezaret, obok ciepłych, potoków Emaus…
   Tuż przy drodze odbywała się jakaś zabawa ludowa. Mężczyźni i niewiasty w oddzielnych gromadach, bawili się i współubiegali o owoce. Pod drzewem figowym zobaczył Jezus, pomiędzy mężczyznami, N a t a n a e l a, zwanego także Chasydem. W chwili, gdy ten, walcząc z pokusą zmysłową, wzrokiem swym gonił za zabawą niewiast, przechodził Jezus obok niego i spojrzał nań ostrzegająco. Pod wpływem owego spojrzenia uczuł Natanael głębokie wzruszenie, chociaż Jezusa nie znał, i pomyślał sobie: Ten człowiek ma przenikający wzrok. Czuł on, że nieznajomy jest czymś więcej od zwyczajnego człowieka. Wzrokiem Jezusa na wskroś przeszyty, wszedł w siebie, zwyciężył pokusę, i stał się odtąd o wiele surowszym względem siebie. Zdaje mi się, że widziałam również N e f t a l e g o, zwanego B a r t ł o m i e j e m, i że i jego także Jezus wzrokiem Swym poruszył… (z rozdz. ’Jezus w drodze do Hebron’)
   i
   … Jezus szedł z towarzyszami w stronę Gennabris, drogą dłuższą, lecz szeroką i sposobniejszą do nauczania; często przystawał, nauczając, lub objaśniając coś…Gennabris było pięknym miastem i posiadało szkołę, synagogę i szkołę wymowy, oprócz tego kwitł tu handel. Przed miastem stało kilka domów, a między nimi w jednym wysokim budynku miał Natanael swe biuro urzędowe. N a t a n a e l do miasta nie przyszedł, pomimo, iż go do tego niektórzy z uczniów, przyjaciele jego, namawiali. Jezus nauczał tu w synagodze, po czym z kilku uczniami u pewnego zamożnego faryzeusza nieco się posilił. Filipowi polecił Jezus, aby udał się do Natanaela i przywiódł go ze sobą na drogę, którędy będzie przechodził. (…).
   Filip zastał Natanaela w domu pisarskim, gdzie siedział w swej izdebce na górze. Z zapałem wielkim wychwalał Jezusa, mówiąc, że jest prawdziwym Mesjaszem, o którym mówią proroctwa. Znaleźli wreszcie Mesjasza w osobie Jezusa z Nazaretu, syna Józefa! Natanael był człowiekiem wesołym, żywym, przy tym rzetelnym i szczerym, a przekonań swych lubił się stale trzymać i nie zmieniać ich.
   Obecnie zapytał Filipa: „Cóż może być osobliwszego z Nazaretu?” (J 1,46a). Znał bowiem dobrze zdanie, jakie miano o Nazareńczykach, że umysł ich ma wstręt do wszelkich nowości i że w szkołach ich niewiele mądrego uczono. Sądził, że człowiek, który tam odebrał wykształcenie, może chyba zadowolić swoich prostodusznych, pojedynczych przyjaciół, lecz z pewnością mądrość ta nie zadowoli jego wymagań. Filip nalegał na niego, aby przynajmniej poszedł popatrzeć na Jezusa, gdyż będzie wkrótce przechodził drogą, prowadzącą do Kany. Dawszy się nakłonić, poszedł Natanael z Filipem ścieżką, od domu do gościńca. Jezus nadchodził właśnie i zatrzymał się w miejscu, gdzie ścieżka ta krzyżowała się z gościńcem. Filip, o ile przedtem był nieśmiały, o tyle od czasu, kiedy go Jezus zawołał, by poszedł za Nim, poufale obcował z Jezusem, i zawołał głośno, zbliżając się z Natanaelem: „Nauczycielu! przywodzę Ci tego, który się pytał, co może wyjść osobliwego z Nazaretu.”
   Gdy Natanael stanął przed Nim, rzekł Jezus do otaczających Go uczniów: „Oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie masz zdrady!” (por. Ps 32,2). Powiedział to Jezus tonem serdecznym, przyjacielskim, a Natanael zapytał Go: „Skądże mnie znasz?”
   I rzekł mu Jezus: „Pierwej, niż cię Filip wezwał, widziałem cię, gdyś stał pod figą”.
   Przy tych słowach spojrzał na niego Jezus wzrokiem, właściwym Sobie, do głębi wzruszającym. Pod wpływem tego wzroku przypomniał sobie nagle Natanael, że to Jezus jest tym podróżnym, którego poważne, ostrzegające spojrzenie tak cudownie go pokrzepiło, gdy stał pod figą na miejscu spacerowym w ciepłych kąpielach i walcząc z pokusą, spoglądał za urodziwymi kobietami, które po drugiej stronie łąki współubiegały się o owoce. Potęga tego wzroku, i skutkiem którego odniósł owo zwycięstwo nad sobą, pozostały mu w pamięci, lecz rysy twarzy podróżnego zatarły mu się w umyśle. Obecnie poznał niezawodnie zaraz Jezusa, lecz nie przyszło mu na myśl, że ów wzrok rozmyślnie był wówczas skierowany na niego.
   Teraz jednak, gdy Jezus powołał się na owo zdarzenie i znowu bystro na niego spojrzał, uczuł się dziwnie wstrząśniętym i poruszonym; poznał, że Jezus, przechodząc wtenczas koło niego, czytał w jego sercu, i był mu aniołem opiekuńczym;
   Natanael miał, bowiem tak czyste serce, że każda myśl nieczysta już go zasmucała. Widział, więc teraz w Jezusie swego obrońcę i zbawiciela, a to, że Jezus odczytał jego myśli, było dla jego szczerego, wdzięcznego serca dostatecznym powodem, aby zaraz radośnie wobec wszystkich uczniów uznać Jezusa za Mesjasza. Natychmiast, więc po tych słowach ukorzył się przed Jezusem i rzekł: «Nauczycielu! Tyś jest Synem Bożym, Tyś jest królem Izraelskim».
   Na to rzekł mu Jezus: «Iżem ci powiedział: widziałem cię pod figą, uwierzyłeś. Zaprawdę, większe jeszcze rzeczy ujrzysz».
   Zwracając się następnie do drugich rzekł: «Zaprawdę, zaprawdę! Ujrzycie niebo otworzone i anioły Boże, wstępujące i zstępujące na Syna Człowieczego». Inni uczniowie nie rozumieli właściwego znaczenia słów Jezusa o drzewie figowym; nie wiedzieli, dlaczego Natanael Chasyd tak nagle zmienił swe zapatrywanie.
   Przyczyna ta pozostała dla nich jako sprawa sumienia tajemnicą i tylko Jan o tym wiedział, gdyż N a t a n a e l zwierzył mu się na godach weselnych w Kanie.
   Natanael zapytał Jezusa, czy ma zaraz opuścić wszystko i pójść za Nim; ma bowiem brata, któremu chciałby oddać swój urząd [z dalszej lektury dowiadujemy się, że Natanael Chased złożył swój urząd w Gennabris w ręce swego brata czy też kuzyna i w niedalekiej przyszłości pójdzie za Jezusem.
   ( z rozdz. ‘Jezus w Jezus w Kafarnaum, Gennabris i Kislot Tabor’)
   oraz
   … Jezus powtórzył mu to samo, co wczoraj wieczorem mówił innym, że mają być wciąż gotowymi, a gdy ich zawoła, mają wszystko opuścić, a On się już postara o to, że nie będzie im na niczym zbywać. Tymczasem mogą się zajmować swym rzemiosłem, gdyż przed zbliżającą się Wielkanocą, ma jeszcze inne sprawy do załatwienia; lecz gdy ich powoła, mają, nie troszcząc się o nic, pójść za Nim. Obecnie mają tylko w sercu pozbyć się przywiązania do swoich zajęć, ale na zewnątrz mogą się zajęciu swemu oddawać dopóty, dopóki nie będą powołani. Tymczasem zaś mogą przygotowywać się do oddania swych rzemiosł i interesów w inne ręce. Jezus zaprosił go, aby przybył za Nim na gody do Kany… (z rozdz. ‘Pierwsze wyraźnie powołanie Piotra, Filipa i Natanaela’; str.100)

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu» (J 1,47).
   Z rozdz. «Jezus w domu Piotra. Sposoby Faryzeuszów. Uzdrowienie»):
   … mówiono głównie o tym, że z rozmaitych szkół w Judei i Jerozolimie piętnastu Faryzeuszów posłano do Kafarnaum, by obserwować Jezusa. Z większych miejscowości było ich po dwóch, z Seforis tylko jeden, a z Nazaretu przyszedł do Kafarnaum ów młodzieniec, który już kilka razy prosił Jezusa o przyjęcie, a którego Jezus za każdym razem oddalił.
   Był on jako uczony w piśmie przydany do komisji i niedawno przedtem się ożenił. Jezus tedy rzekł do uczniów: „Patrzcie! za kim prosiliście! Przychodzi Mnie śledzić, a chce być Moim uczniem”. Młodzieniec ten chciał tylko z próżności przejść do uczniów Jezusa, ponieważ jednak Jezus go nie przyjął, przystąpił do Jego nieprzyjaciół…
   i
   … Jezus w synagodze wykładał także jeszcze coś z Mojżesza – bywało to zwykle na końcu – i dołączył przypowieść pewną, którą jednak mówił więcej do Swoich uczniów, ale tak, aby słyszał ów zdradziecki, młody uczony, z Nazaretu. Była to przypowieść o użyczonych talentach, ponieważ ów uczony był tak zarozumiały na swą uczoność. Był tym wprawdzie w duszy wielce zawstydzony, ale nie poprawił się…
   (z rozdz. «Jezus naucza i uzdrawia w Kafarnaum»)

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   W opisie wesela w Kanie Galilejskiej wyraźnie jest mowa o tym, że Natanael nie jest/był Oblubieńcem z Kany (J 21,2), noszącym też imię Natanael. Mowa jest o tym, m.in. w tym fragmencie:
   …oblubieńcowi z Kany towarzyszyło 12-u młodzieńców. Miedzy nimi byli Obed, syn Weroniki, krewni Józefa z Arymatei, Natanael Chased i kilku uczniów Jana, nie było jednak żadnego z późniejszych apostołów…

   Polubienie

 20. Szafirek pisze:

  25 sierpnia – św. Ludwik IX, król https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-25a.php3
  25 sierpnia – św. Józef Kalasanty, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-25b.php3
  25 sierpnia – św. Maria (Baourdy) od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka), dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-25c.php3
  25 sierpnia – bł. Maria del Transito od Jezusa Sakramentalnego, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-25d.php3
  25 sierpnia – bł. Maria Troncatti, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-25e.php3

  Polubienie

 21. Szafirek pisze:

  Ostatnio w Wąwolnicy było ładne kazanie,ale nie ma go na you tube,nie wiem może dlatego,że kazanie mówił inny ksiądz,bo księdza infułata Jana Pęzioła nie było.Nie wiem czy wiecie,ale jest w szpitalu ks.Pęzioł.Jakoś 12 sierpnia była intencja w radio Maryja za niego,chyba wtedy trafił do szpitala.Jadąc w ostatnią sobotę do Wąwolnicy miałam nadzieję,że już na mszy uzdrawiającej będzie ksiądz infułat,ale okazało się,że nadal jest w szpitalu,bo było wspomniane na mszy o tym.Jak ktoś może niech się pomodli za księdza Jana.
  Jezu,ufam Tobie!

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   A taka rzecz mi się zdarzyła w sobotę.Jak wróciłam z Wąwolnicy to zobaczyłam,że figurka Matki Bożej Kębelskiej na półce jest wywrócona,a do tego na półce gdzie mam książki religijne,to jak stoją jedna koło drugiej,to tak obsunięte były,bo trochę miejsca wolnego jest.Ostatnio podobnie były,bo sama nie poprawiłam jak jedną wyciągałam,ale potem je równo ustawiłam,więc wiem,że powinny być równo jak zawsze,bo nigdy same tak się nie obsunęły,a długo tam mam tak poustawiane.A co znaczące tam jest m.in. książka ks.Pęzioła „Mocą Imienia Jezus” i ona najbardziej była przekrzywiona.Pomyślałam,ale się diabeł wścieka,że człowiek jeżdzi do Matki Bożej.Z jednej strony mnie to tak jakby przeraziło,ale z drugiej ucieszyło,bo potwierdza,że to wyjątkowe miejsce…

   Polubienie

 22. Mariusz pisze:

  W Święto Matki Bożej Królowej o godz.15:00 zmarł Klemens Chmielewski, tata ks. Dominika Chmielewskiego SDB. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w rodzimej parafii – Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   śp. Klemensie niech Dobry Bóg przyjmie cię wprost w Swe Ramiona, a jeśli twoja dusza wymaga oczyszczenia to tylko do soboty.
   Księże Dominiku, Ty natomiast będziesz musiał częściej bywać w Bydgoszczy u mamusi, by ją pocieszać. Współczuję straty.

   Polubienie

 23. Gosia 3 pisze:

  PLANDEMIA- O TYM I NIE TYLKO O TYM W POWYŻSZYM VIDEO

  Polubienie

 24. Adrian pisze:

  Piątek, 21 sierpnia 2020: (Św.Pius X)
  Jezus powiedział: „Ludu mój, w pierwszym czytaniu z Księgi Ezechiela czytaliście, jak przywróciłem życie kościom na polu, aby utworzyć ogromną armię. Wiesz, że mogę dokonać niemożliwego, więc nie martw się o to, co będziesz jadł i pił w Moich schronieniach. Poproszę Moich aniołów o zapewnienie wszelkich potrzebnych budynków do rozbudowy istniejących schronień. Zapewnię również wszelkie potrzebne pomnożenie żywności, wody i paliw….
  http://www.johnleary.com/index.php/2020/08/25/friday-august-21-2020/

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s