Wrzesień miesiącem modlitwy do NMP z La Salette

Każdego dnia odmawiamy litanie do Matki Bożej za najbardziej zatwardziałych grzeszników. W swoim orędziu Matka Boża wezwała ludzi do pokuty i powrotu do Boga, zapowiedziała ukaranie grzeszników i obiecała obfite łaski w wypadku nawrócenia. Odwoływała się przy tym do realiów życia mieszkańców tej górskiej krainy. Sytuacja rodzin zamieszkałych okolice wioski La Salette oraz miasteczka Corps była bardzo ciężka: ludzie żyli w niedostatku i zmagali się z wielkimi trudnościami, powiększanymi przez klęski nieurodzaju, co wpłynęło także na ich życie moralne i religijne. Dlatego Piękna Pani w przekazanym Orędziu napiętnowała niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, naruszenie świątecznego odpoczynku, zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomniała wypowiadane bluźnierstwa i przekleństwa oraz niezachowanie nakazanych postów. Zapowiedziała również wielki głód, klęski nieurodzajów, śmierć małych dzieci na rękach bezsilnych matek. Jednak Matka Boża nie tylko napominała i ostrzegała, lecz także wskazywała drogę wyjścia z tych problemów – tą drogą było podjęcie wezwania do pokuty i nawrócenia.
 
 
Litania do Matki Bożej Saletyńskiej I
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Salettyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Salettyńska, Królowo i Matko ludzi.
Maryjo Salettyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego.
Maryjo Salettyńska, Pośredniczko wszechmocna.
Maryjo Salettyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia.
Maryjo Salettyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa.
Maryjo Salettyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności.
Maryjo Salettyńska, prowadząca grzeszników do Źródła zbawienia.
Maryjo Salettyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy.
Maryjo Salettyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie uciekali.
Maryjo Salettyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie.
Dziewico Salettyńska, Przykładzie skromności i prostoty.
Dziewico Salettyńska, Wzorze pięknej miłości.
Dziewico Salettyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych.
Dziewico Salettyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata.
Dziewico Salettyńska, nakłaniająca nas do opanowania i wstrzemięźliwości.
Dziewico Salettyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości.
Dziewico Salettyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty.
Dziewico Salettyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl sie za nami.
Dziewico Salettyńska, zachęcajaca sprawiedliwych do gorętszej pobożności.
Matko Salettyńska, rzewnie płacząca, nad złością i niedolą naszą.
Matko Salettyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Salettyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa.
Matko Salettyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl sie za nami.
Matko Salettyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat.
Matko Salettyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności.
Matko Salettyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem.
Matko Salettyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna.
Matko Salettyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni.
Matko Salettyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl sie za nami.
Matko Salettyńska, lecząca wszelkie choroby.
Matko Salettyńska, Opiekunko biednych i dzieci.
Matko Salettyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych.
Matko Salettyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających.
Matko Salettyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego.
Matko Salettyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego.
Matko Salettyńska, Chwało Kościoła uwielbionego.
Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi –  prosimy Cię, Maryjo!
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia.
Przez Twoje objawienie się i cuda umocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
K. Matko Boża Salettyńska, Pojednawczyni grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 
Módlmy się:
 
Panie Jezu Chryste, któryś w nieskończonym miłosierdziu zesłał na Górę Salettyńską Swoją Najdroższą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom złagodzili pokutą Twój sprawiedliwy gniew, a przez pełnienie dobrych czynów zasłużyli na łaskę posiadania Cię na wieki w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Lub:

Litania do Matki Bożej Salettyńskiej II
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo Salettyńska, Matko Boża, módl się za nami!
Maryjo Salettyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Salettyńska, żywy wzorze miłości,
Maryjo Salettyńska, Przykładzie skromności i prostoty,
Maryjo Salettyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,
Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,
Matko, która leczysz wszystkie choroby,

Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P: Matko Boża Salettyńska, Pojednawczyni Grzeszników!
O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Salettyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

57 odpowiedzi na „Wrzesień miesiącem modlitwy do NMP z La Salette

 1. Mateusz pisze:

  Maryja Zwycięska Królowa Świata

  Fragmenty orędzi Jezusa i Maryi – s. Maria Natalia, Węgry (1936-1988)

  JEZUS: „W chwili, gdy Syna ogłasza się Królem, godzi się, by również i Matka Syna, była królewskim majestatem. Dlatego pragnę, by moja Niepokalana Matka była ogłoszona dla całej ludzkości Zwycięską Królową Świata. To ogłoszenie winno być uroczyste i oficjalne.”

  JEZUS: „Radujcie się, bo Moja Niepokalana Matka zasobna w swoją królewską władzę i w pełnomocnictwo łaski, jak również we wsparcie zastępów anielskich, unicestwi siły piekła.”

  Święta Dziewica powiedziała mi: „Kiedy szatan dojdzie wszędzie do władzy, kiedy zawładnie większością dusz, kiedy jego niezmierzona pycha pozwoli mu uwierzyć, że może unicestwić dobro, stworzenie, a nawet dusze, kiedy prawdziwa wiara przetrwa tylko w kilku duszach, bo światłość zostanie ograniczona do jednego lub dwóch ognisk, gdyż wszyscy wahający się ulegną pokusom szatana, wówczas dokona się decydujące zwycięstwo boskiego miłosierdzia, które położy kres królestwu kłamstwa i przygotuje drogę powszechnemu pokojowi.

  W momencie gdy szatan będzie sobie wyobrażał, że jest „Panem świata” i będzie się przygotowywał, by zasiąść na tronie, wyrwę mu łup z rąk. Ostateczne zwycięstwo będzie należeć wyłącznie do Mego Boskiego Syna i do mnie.”

  JEZUS: „Kiedy wyciągam rękę ku wam, widzicie jak jednocześnie ukazuje się moja Matka, abyście mogli uniknąć kary. Moc mojej Matki jest taka, że może Ona wstrzymać zawalanie się gór, zatrzymać fale powodzi, uciszyć rozszalałe morze. To Ona wam pomoże!”

  Często widywałam, jak Duch Święty pokrywa ziemię niczym pochłaniający ogień. Lecz ogień ten nie był ani pokój przynoszącym ani miłosiernym. Wręcz przeciwnie – surowo karał, bez litości, przerażając. Tak daleko, jak mogły sięgnąć gorejące języki Ducha Świętego, widziało się tysiące dusz, które pędziły do piekła. Jezus spoglądał na Swego Ojca wiecznego, który wciąż nie wycofywał swej ręki uzbrojonej w gniew. Wówczas Święta Dziewica zdjęła ze swych ramion niebieski płaszcz pokoju, by go rozciągnąć nad światem. Wszystkie regiony, które Jej płaszcz okrył ukazały się w błękicie pokoju i uniknęły kary, podczas gdy regiony, których nie dosięgnął płaszcz, nie przestawały czerwienić się od pożogi gniewu. Zrozumiałam, że unikniemy zasłużonej kary, chroniąc się pod płaszczem Maryi i błagając o Jej matczyną pomoc.

  Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechu. Cały niebiański dwór aniołów i świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu. Ojciec Przedwieczny powiedział: „Pogrążony w grzechu świat musi, zgodnie z moją sprawiedliwością, być unicestwiony.”

  Wówczas zobaczyłam, jak Jezus – Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym i błagał o łaskę dla świata. Rzucił się do stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc: „Ojcze, jestem Twoim Synem. To Ty chciałeś, abym umarł za świat.” W tym samym czasie pokazał Mu Swoje rozpalone rany. Potężna ręka, wcale już nie ojcowska, ale sprawiedliwa i szukająca zapłaty, mocno ciążyła nad kulą ziemską. Wówczas Jezus wsunął Swoje ręce pokryte ranami pod rękę Ojca Przedwiecznego i prosił Go: „Miej litość dla nich.” Ale ręka Ojca Niebieskiego obniżyła ręce Jezusa ozdobione promieniejącymi ranami. „Nie mój Synu, powiedział. Grzech musi być unicestwiony!” Przerażającym było to widzieć, ponieważ miałam wrażenie, że sprawiedliwość przeważa nad miłosierdziem. Wówczas Jezus spoglądając w bok, uczynił znak do Swej Matki, by przyszła Mu z pomocą i powiedział Jej: „Moja Niepokalana Matko, przyjdź mi pomóc wstrzymać odpłacającą rękę mego Ojca, moje ręce nie wystarczają!”

  Skoro tylko Święta Dziewica włożyła swe ręce pod ręce Jezusa. Ojciec Przedwieczny uniósł rękę sprawiedliwości i powiedział: „Mój Synu, miłosierdzie zwyciężyło. Grzeszny świat poznał łaskę przez modlitwy Niepokalanej Matki Bożej. To Przenajświętszej Dziewicy zawierzymy zbawienie świata. Zbawienie świata koniecznie potrzebuje istnienia Mocy. Dlatego oblekamy Ją w moc Królowej. Stała się Zwycięską Królową świata. Stała się dla świata pogrążonego w grzechu Współodkupicielką. Niech za Jej pośrednictwem ludzkość osiągnie łaskę i świętość! Jej rozkazom poddajemy również anielskie zastępy!”

  Na te słowa wypowiedziane przez Ojca Przedwiecznego, zastępy anielskie wybuchły radością i oddały cześć Maryi. Matka Boża ukazała się przyozdobiona w jej trzy największe cnoty: niepokalaną czystość, gorejącą miłość i głęboką pokorę. Zobaczyłam, że Bóg będąc autorem tych łask, w nie mniejszym stopniu je podziwiał. Doświadczyłam wielkiej radości widząc, jak w końcu realizują się słowa skromnej Dziewicy z Nazaretu: „On wywyższa pokornych!” Następnie Maryja otrzymała królewską koronę Trójcy Przenajświętszej. Korona była potrójna. Symbolizowała Ojca, i Jej Syna i Ducha Świętego. Kiedy przyniesiono Jej królewski płaszcz, zauważyłam, że w klamrze było życie. Ona symbolizowała Jej związek z Trójcą Przenajświętszą, jako córki Ojca, matki Syna i oblubienicy Ducha Świętego. Osoby Trójcy Przenajświętszej działały w Błogosławionej Dziewicy. Na nowo Duch Święty osłaniał Ją, aby mogła dać światu swego Syna Jezusa; Ojciec Przedwieczny rozciągał nad Nią pełnię Swych łask, a Syn promieniował radością na wzór gratulacji. Jezus powiedział jej: „Moja Niepokalana Matko, Zwycięska Królowo świata, ukaż Twoją władzę! Odtąd jesteś Zbawicielką grzesznej ludzkości. Ponieważ zgodnie z moją wolą, brałaś udział w zbawieniu ludzkości, udzielam ci udziału w mojej władzy. Od tego momentu powierzam ci zbawienie ludzkości i jako Królowa możesz sprawować tę władzę od teraz. Potrzebuję dzielić wszystko z tobą, ponieważ chcę, abyś była we wszystkim podobna do mnie. Jesteś Współodkupicielką ludzkości.”

  Zobaczyłam, że płaszcz Maryi jest skąpany we krwi Jezusa i połyskuje szkarłatem i purpurą. Następnie moja uwaga zwróciła się ku aniołom przyozdobionym na biało, czerwono i czarno. Otaczali oni swą czcią Królowę. Zrozumiałam symbolikę kolorów: biel czystości przyszłego świata, czerwień męczeństwa przez oczyszczenie i czerń żałoby, którą każe nosić potępienie dusz. Następnie Przenajświętsza Dziewica krokiem spokojnym, ale pełnym godności skierowała się ku ziemi. Nie zdołałam dostrzec końca Jej trenu. Wydaje mi się, że musiał być jeszcze u Ojca Przedwiecznego. Świat ukazał mi się jako gigantyczna kula otoczona cierniową koroną grzechów i przepełniona wadami. Szatan tam stroił miny węża, kalając wszystko i rozsypując swoje ziarno grzechów. Matka Boża, jako Zwycięska Królowa, swą wysoką sylwetką panowała nad ziemią i rozciągała na niej swój płaszcz zabarwiony Krwią Jezusa. Następnie pobłogosławiła ziemię i jednocześnie cała ziemia otrzymała błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Wówczas rozwścieczony i odważny szatański smok, zaatakował Przenajświętszą Dziewicę. Gardziel jego wyrzucała płomienie. Obawiałam się, że spłoną szaty Maryi. Ale płomienie nie mogły ich dosięgnąć. Święta Dziewica zachowywała swój spokój, jakby lekceważyła tę walkę. Pogodna, postawiła Maryja swoją stopę na głowie smoka. Smok pluł ogniem ze swej nienawiści, ale nie mógł w żaden sposób jej zaszkodzić. Glob ziemski utracił swą koronę cierniową, a w jej miejsce zakwitła lilia. Zobaczyłam jak błogosławieństwo Świętej Dziewicy spływało na wszystkie ludy i wszystkie narody. Miała ona głos pełen majestatu, godności i niewysłowionej słodyczy, mówiła: „Przychodzę przynieść wam ratunek; przynoszę wam pokój, przychodzę wam pomóc.”

  Jezus wyjaśnił mi, że Jego Niepokalana Matka zwycięża grzech dzięki swej władzy Królowej i że lilia oznacza oczyszczenie świata, przyszłą niebiańską erę, w której ludzkość będzie żyć bez grzechu. Ogłosił mi nowy świat, nadejście nowej epoki, tego czasu, który ludzie utracili w ziemskim raju. Dodał: „Gdy moja Niepokalana Matka stawia stopę na głowie smoka, zamykają się bramy piekła. Do tej walki przyłączą się także zastępy anielskie. Moich już oznaczyłem…”

  Podczas gdy na ziemi zakrólują Pokój i Miłość i będzie tylko jedna owczarnia i jeden pasterz, Maryja ukaże się pod różnymi postaciami, by kierować życiem dusz. Ona – Królowa Pokoju, pełna chwały Pani, ukaże się biała ludziom białym, czarna ludziom czarnym, żółta żółtym i czerwona ludziom czerwonym. Przez Jezusa Chrystusa rozciągnie chwałę Boga jako pośredniczka i przez Nią tytuł, który został Jej nadany, będzie ze swej strony udzielał wszystkich darów niebieskich. Najświętsze Serce Jezusa i Jej Serce, doskonale zjednoczone, będą rządzić nad światem aż do sądu ostatecznego. W miejsce trony bezbożnych wzniesie się dwa trony: jeden Najświętszego Serca Jezusa i drugi Niepokalanego Serca Maryi. To dzięki tym dwóm zjednoczonym sercom świat będzie uratowany.

  Maryja: „Modlitwa posiada tę skuteczną moc, ponieważ ja Zwycięska Królowa świata, modlę się z wami i łagodzę gniew znieważonego Boga. Starajcie się, by nawet wasze oddychanie stało się wynagradzającą modlitwą przed Bogiem.”

  JEZUS: „W twojej trudnej misji wznieś twój wzrok ku mojej Matce, uściśnij jej matczyną rękę a będziesz mocny. Ona zaprowadzi cię na górę zwycięstwa. To właśnie mojej Matce dałem władzę i królowanie nad światem.”

  JEZUS: „W chwili, gdy Syna ogłasza się Królem, godzi się, by również i Matka Syna, była królewskim majestatem. Dlatego pragnę, by moja Niepokalana Matka była ogłoszona dla całej ludzkości Zwycięską Królową Świata. To ogłoszenie winno być uroczyste i oficjalne.”

  Polubienie

 2. Mateusz pisze:

  s. Maria Natalia: Jestem szczęśliwa, że mnie powierzono oznajmianie, iż przed Sądem ostatecznym i nastaniem ostatecznego Królestwa Bożego wśród wybranych, ziemia przepełniona nikczemnością, zostanie przemieniona w świat ludzkiej szczęśliwości.
  Święta Dziewica: „Nawracajcie się! Czas oczyszczenia tego świata jest coraz bliżej.!”

  s. Maria Natalia: Aż do naszej epoki Niebo nie udzieliło jeszcze nigdy łaski tak nowej i tak tajemniczej; nie było daru stamtąd, który w swej obfitości, mógłby unicestwić wszystkie grzechy i wszystkie sytuacje, które prowadzą do grzechu. Wkrótce zło zostanie unicestwione w złoczyńcy; grzech zostanie unicestwiony w grzeszniku. Zazdrość zostanie unicestwiona w zazdrośniku. My będziemy niemalże bez grzechu w tej epoce, którą nazwano „chwalebną epoką maryjną.”
  Ta szczęśliwa epoka będzie trwać 40, 50 lat lub więcej. Dzięki Bogu człowiek zostanie zasypany nowymi cudami, nowymi łaskami, świętością Boga. Nasza natura skłonna do zła będzie naturą skłonną do dobra. Na jakiś czas szatan zostanie ujarzmiony. Na pewien czas zło, które się znajduje w człowieku ustanie, tak jakby Jezus w nas mieszkał.
  Rozlanie tej łaski dokona się bez hałasu. Wszystko i wszyscy zostaną nią napełnieni.

  Powinniśmy zawsze myśleć o tym, że jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, a zatem dziećmi Niepokalanej Matki.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Bardzo radosne to przesłanie.I jak to przeczytałam to się tak zdziwiłam,bo dziś akurat jak się modliłam,to przed modlitwą mówiłam do Pana Jezusa m.in.,że tak bym chciała,żeby wszyscy Go kochali i mieli w sercu.A tu jest w tym przesłaniu o tym,że taki czas nastanie,że tak będzie 🙂 A dopiero po modlitwie to przeczytałam.

   „…Nasza natura skłonna do zła będzie naturą skłonną do dobra. Na jakiś czas szatan zostanie ujarzmiony. Na pewien czas zło, które się znajduje w człowieku ustanie, tak jakby Jezus w nas mieszkał.
   Rozlanie tej łaski dokona się bez hałasu. Wszystko i wszyscy zostaną nią napełnieni….”

   Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  1 września
  Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pokoju

  W Stoczku Klasztornym (znanym też pod nazwą Stoczek Warmiński) w archidiecezji warmińskiej w 1640 r. zbudowano kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie znajduje się tu także dom zakonny marianów, założony w 1958 r. w starym klasztorze pobernardyńskim.
  W klasztorze tym przez rok (w latach 1952-1953) więziony był przez władze komunistyczne Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński. Tutaj właśnie przygotował akt zawierzenia całej Ojczyzny Matce Bożej. W jednym z pomieszczeń klasztoru znajduje się dziś izba pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miejscu.
  W roku 1987 kościół w Stoczku decyzją papieża podniesiony został do rangi bazyliki mniejszej.

  Maryja – Królowa PokojuW ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Królowej Pokoju. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej. Został namalowany na płótnie przez nieznanego artystę. Oblicze Matki Bożej jest pełne godności i dobroci. Dzieciątko w swojej lewej ręce trzyma księgę, zaś prawą wznosi do błogosławieństwa. W tle obrazu widzimy chmury, z których u stóp Maryi wynurza się księżyc. Obraz najprawdopodobniej został przywieziony z Rzymu około 1640 roku. W 1670 r. przyozdobiono go dwiema koronami, a w 1687 r. udekorowano srebrną sukienką ze złotymi kwiatami. W 1700 roku dodano berło.
  Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski dnia 19 czerwca 1983 r. na wałach Jasnej Góry dokonał rekoronacji obrazu. W homilii Ojciec Święty powiedział o nim: „Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi”. Wspomniał też o Stoczku jako miejscu uwięzienia ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz o jego akcie oddania się Matce Bożej. Zakończył słowami: „Wszystkich Was zawierzam Matce Pokoju”.
  Koronacja ta otworzyła nowy etap w rozwoju kultu Królowej Pokoju. Wiele parafii archidiecezji warmińskiej przeżyło nawiedzenie kopii stoczkowskiego obrazu. Liczne kopie trafiły do kościołów w całej Polsce – i nie tylko. W ciągu pierwszych 20 lat po rekoronacji do różnych miejsc w kraju i poza jego granicami powędrowało około 80 kopii obrazu. Z roku na rok rośnie też liczba pielgrzymów nawiedzających klasztor w Stoczku.

  Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest obchodzone liturgicznie co roku 1 września – w rocznicę wybuchu II wojny światowej.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01c.php3

  1 września – bł. Bronisława, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01a.php3
  1 września – św. Teresa Małgorzata Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01b.php3
  1 września – św. Dulcelina https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01d.php3
  1 września – Jozue, praojciec https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01e.php3
  1 września – Gedeon, sędzia Izraela https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01f.php3
  1 września – Rut https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-01g.php3

  Polubienie

 4. Marcin pisze:

  Ta wiadomosc jest akurat z blogu ”Krolowa Pokoju”.
  Czasem przegladam tam komentarze szczerze mowiac, ale tam sa tylko pojedyncze osoby ktore pisza wartosciowe komentarze o czasach ostatecznych.
  Ostatnio jakis uzytkownik wsatwil tam link do pewnych oredzi gdzie niby Pan Jezus mowi ze Ostrzezenie bedzie w tym miesiacu, czyli we wrzesniu.
  Nie wiem czy to sa rzeczywiscie prawdziwe przekazy od Pana Jezusa ktore ta osoba otrzymuje, ale ponizej wsawiam link. Nie wiem czy Mariusz jest jeszcze przy komputerze aby ten link zatiwrdzic. Jesli nie to pewnie ukaze sie jutro. Tam jest napisane m.in tak:

  ”28 sierpnia 2020
  – 🙂
  Jesteś zły, dziecko 🙂
  – Tak Panie Jezu.
  – Nie bardzo Ci pasowało to, że Oświecenie będzie we wrześniu, nie w październiku. A teraz, że może być wcześniej niż się wam wydawało. Jak powiedziałem przy rzucaniu przez Ciebie klątwy, do nowego ministra zdrowia:
  „Twój poprzednik odszedł z ministerstwa w mniej niż miesiąc po rzuceniu klątwy przez mego syna, który jest gniewem Ojca w tym narodzie. Ty zaś spotkasz się z Bogiem na Sądzie w tym samym czasie. Jeszcze wcześniej zobaczysz Krzyż na Niebie, który jest głupstwem dla świata a zgorszeniem dla Żydów. Amen.”

  Tak, dziecko, ”w takim samym czasie” to znaczy mniej niż miesiąc. Nie określam tu dni, i też Oświecenie nie może być uzależnione od czasu rzucenia przez Ciebie klątwy Nie będzie to więc czas dłuższy niż miesiąc, ale może być krótszy. Pouczenia dostajesz w rozmowie ze mną. W takich jednak sprawach nie masz natchnienia „co do dnia”. Nie trzeba aby ludzie znali dokładny dzień, nawet ta mała trzódka, i Ty. Aż dopiero gdy zajaśnieje Krzyż na Niebie możecie wiedzieć ile dni zostało. Amen.”

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Marcinie,ja na przykład nie znam tych orędzi,ale te słowa o rzucaniu klątwy to jakoś mi tu coś nie pasuje i w ogóle kto tą klątwę rzucał i na kogo? Bo tak jakoś nie wiem za bardzo o co chodzi…

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ja też nie wiem za bardzo o co z tą klątwą chodzi. Może jak kilka poprzednich orędzi się przeczyta. Tam poniżej mozna zjechać kursorem i jest kilka poprzednich orędzi na temat bliskiego Ostrzeżenia. Tak tylko teraz wstawiłem.
    Tam poniżej jest zestawienie orędzi na temat zbliżającego się Ostrzeżenie od różnych wizjonerów.
    Ja oczywiscie do końca nie wiem jakie sa prawdziwe a jakie nie.

    Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Czy Marcin pisał o ,,rzucaniu klątwy” w komentarzach Królowej Pokoju lub ogólne takie sobie komentarze to normalka.
    Natomiast ważne jest oficjalne orędzie z tekstem 3x módlcie się.

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Mariuszku,w tym przesłaniu co Marcin wstawił jest coś o rzucaniu klątwy,o to mi chodziło.

    Marcinie,ja wiem,że Ty bardzo byś chciał aby już było Ostrzeżenie,żeby się coś wydarzyło.I ja też bym chciała choć się też z drugiej strony obawiam co będzie póżniej,bo ja bym chciała,żeby nas Pan Jezus zabrał w czasie ostrzeżenia,tylko czy zasługuję na to ,to jest pytanie.Bo też mi chwilami tak tu żle,że już nawet miałam tak kilka razy,że się modliłam,żeby mnie już Pan Jezus zabrał z tego świata,żebym umarła,bo tak nie chcę tu być już czasem.Przeczytaj sobie to co Mateusz wyżej zamieścił,bardzo pocieszające.

    Z Panem Bogiem i Maryją

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj Mariuszu, tam na blogu ktoś wstawił po prostu ten link do tych orędzi które o tym mówią i o Ostrzeżeniu już w tym miesiącu wrześniu. Ja ten link skopiowałen tutaj.
    Pozdrawiam Cię i Szafirka również.

    Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Poza tym w Medjugorie objawia się Matka Boża Królowa Pokoju, a nie Pan Jezus

    Polubienie

  • KIELICH pisze:

   W Oredziach z Carbonii było m.Inn. takie-„…tej jesieni życie na ziemi zamieni się w prawdziwe piekło ”
   Wiec biorac pod uwagę że ucisk będzie po Ostrzeżeniu to wnioskować można ze Ostrzeżenie może być we wrześniu. Wg innych orędzi jest powiedziane że 7 dni wcześniej pojawi się Ognisty Krzyż na niebie. Po Ostrzeżeniu 6.5 tygodnia szatani nie będą mogli działać. Będzie to ostatni czas na nawrócenie. We wrześniu 14tego jest Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W październiku natomiast wypada dwa razy pełnia ksiezyca z czego w szatanskie swieto halowen wypada właśnie błękitna pełnia czy niebieska? Nie pamiętam teraz ale jest to tzw 13ta pelnia w roku. To może być czas gdy demony mogą rozpocząć działanie. To tak po krotce. Coś się będzie działo. Na skalę światową. Ja już zaprzestalem prosić bliskich o to by się przygotowali na Ostrzeżenie. Czekam na Krzyż na Niebie. Spowiedź, pokuta. Wolność . Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkim dziękuję za tego bloga.

   Polubienie

 5. Marcin pisze:

  Jakiś czas temu tak w duchu sobie powiedziałem, że będę teraz tylko słuchał głosu własnego serca.
  No ale człowiek jest ciekawy różnych nowinek i czytam czasami różne przekazy z nieba. Na początku czytałem orędzia MBM, potem przekazy Pana Jezusa do znajomej Gosi, a teraz obecnie na bieżąco czytam przekazy z Trevignano Romano i przekazy z Carboni. Tych dzisiejszych co powyżej wstawiłem to wcześniej nie czytałem. Teraz tak tylko wstawiłem to orędzie i link.

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Marcinie, to oczywiście nie był zarzut. Masz rację człowiek jest ciekawy świata bo i świat jest ciekawy. Jednak z tych ciekawych rzeczy wszystko jest dobre. A czy Ty jeszcze o Panu Bogu w Sakramentach pamiętasz?

   Polubienie

 6. Szafirek pisze:

  2 września – błogosławieni męczennicy Jan Franciszek Burté, Apolinary Morel, Seweryn Girault oraz Towarzysze https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-02a.php3
  2 września – św. Beatrycze z Silvy, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-02b.php3
  2 września – św. Wilhelm, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-02c.php3
  2 września – bł. Ingrida Szwedzka, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-02d.php3

  Polubienie

 7. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano, 1 września 2020 r
  Kościół Santa Maria dell’Assunta
  Umiłowane dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach i dziękuję za zgromadzenie się tutaj na modlitwie. Moje dzieci, dziś pośród całego tego bólu przychodzę, aby dać nadzieję, nadzieję na lepszy świat pełen miłości, ponieważ królestwo Boże jest bardzo bliskie. Wkrótce poczujecie w swoich sercach tyle miłości, mądrości, słodyczy, bo wkrótce ten czas strachu, niesprawiedliwości, pychy już nie będzie. Bóg potrząsa światem, ziemią i waszymi sumieniami, abyście mogli uklęknąć rozpoznając swego jedynego Boga, tak Jezus otworzy ramiona, dając tym, którzy uwierzyli, słodycz nowego świata. Zostaw rzeczy tego świata i uczyń swój dzień ciągłą modlitwą. Drogie dzieci, nie bójcie się, bo zawsze będę z wami, szczególnie po to, aby was pocieszyć w tych smutnych czasach. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

  Polubienie

 8. Szafirek pisze:

  3 września
  Święty Grzegorz Wielki,
  papież i doktor Kościoła

  Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszy. Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy. Na jego wychowanie miały dość duży wpływ również jego ciotki: św. Farsylia i św. Emiliana, które mieszkały w pałacu Gordiana. Swoją młodość Grzegorz spędził w domu rodzinnym na Clivus Scauri, położonym w pobliżu dawnego pałacu cesarza Septymiusza Sewera, Cyrku Wielkiego oraz istniejących już wówczas bazylik – świętych Jana i Pawła, św. Klemensa, Czterech Koronowanych i Lateranu.
  Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta (namiestnika) Rzymu, znajdującego się wtedy pod władzą cesarstwa wschodniego (od roku 552). Po czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) niespodziewanie opuścił tak eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów. Własny, rodzinny dom zamienił na klasztor dla dwunastu towarzyszy. Ten czyn zaskoczył wszystkich – pan Rzymu został ubogim mnichem. Dysponując ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów w swoich dobrach na Sycylii. W cieniu słynnego później opactwa św. Andrzeja na wzgórzu Celio trwał na modlitwie i poście.
  W roku 577 papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła rzymskiego, a w roku 579 papież Pelagiusz II uczynił go swoim apokryzariuszem, czyli przedstawicielem na dworze cesarza wschodniorzymskiego. Grzegorz udał się więc w stroju mnicha wraz z kilkoma towarzyszami do Konstantynopola. Spędził tam 7 lat (579-586). Wykazał się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. Korzystając z okazji, nauczył się języka greckiego. Ceniąc wielką mądrość i roztropność Grzegorza, papież Pelagiusz II wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem i służył radą. Miał jednocześnie pełnić obowiązki osobistego sekretarza papieża. Od roku 585 był także opatem klasztoru.

  Święty Grzegorz Wielki7 lutego 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie, przez aklamację, wybrali Grzegorza. Ten w swojej pokorze wymawiał się. Napisał nawet do cesarza i do swoich przyjaciół w Konstantynopolu, by nie zatwierdzano jego wyboru. Stało się jednak inaczej. 3 października 590 r. odbyła się jego konsekracja na biskupa. Przedtem przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany: kler – w bazylice świętych Kosmy i Damiana; mnisi – w bazylice świętych Gerwazego i Protazego; mniszki – w kościele świętych Piotra i Marcelina; chłopcy – w bazylice świętych Jana i Pawła; wdowy – w kościele św. Eufemii, a wszyscy inni – w kościele św. Stefana na Celio. Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie papież-elekt wygłosił wielkie przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz. Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg anioła ze wzniesionym mieczem.
  Pontyfikat Grzegorza trwał 15 lat. Zaraz na początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum Dei – „sługa sług Bożych”. Do ówczesnych patriarchów Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy i Aleksandrii skierował wysłanników z zawiadomieniem o swoim wyborze w słowach pełnych pokory i przyjaźni, czym pozyskał sobie ich miłość. Codziennie głosił słowo Boże. Usunął z kurii papieskiej niegodnych urzędników. Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach. Zreformował służbę wobec ubogich. Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje Włoch. Dla lepszej kontroli i orientacji wyznaczył wśród biskupów osobnego wizytatora. Był stanowczy wobec nadużyć. Poprzez przyjaźń z królową Longobardów, Teodolindą, pozyskał ją dla Kościoła.
  Kiedy Bizantyjczycy pokonali Wandalów i zajęli północną Afrykę, tamtejsi biskupi zaczęli dążyć do zupełnej autonomii od Rzymu, co mogło grozić schizmą. Papież energicznie temu zapobiegł. Wielką radość sprawiła mu wiadomość o nawróceniu w Hiszpanii ariańskich Wizygotów, dzięki gorliwości i taktowi św. Leandra (589), z którym św. Grzegorz był w wielkiej przyjaźni. Nawiązał także łączność dyplomatyczną z władcami Galii. Do Anglii wysłał benedyktyna św. Augustyna (późniejszego biskupa Canterbury) wraz z 40 towarzyszami. Ich misja powiodła się. W samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 597 r. król Kentu, Etelbert I, przyjął chrzest. Obecnie czczony jest jako święty.

  Święty Grzegorz Wielki – reformator śpiewu kościelnegoNajgorzej układały się stosunki Rzymu z Konstantynopolem. Chociaż papież utrzymywał z cesarstwem jak najlepsze stosunki, patriarchowie uważali się za równorzędnych papieżom, a nawet za wyższych od nich właśnie dlatego, że byli biskupami w stolicy cesarzy. W tym właśnie czasie patriarcha Konstantynopola nadał sobie nawet tytuł patriarchy „ekumenicznego”, czyli powszechnego. Przeciwko temu Grzegorz zaprotestował i nigdy tego tytułu nie uznał, uważając, że należy się on wyłącznie biskupom rzymskim.
  Grzegorz rozwinął owocną działalność także na polu administracji kościelnej. Uzdrowił finanse papieskie, zagospodarował majątki, które służyły na utrzymanie dworu papieskiego. W równym stopniu zasłużył się na polu liturgii przez swoje reformy. Ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski. Dotąd bowiem każdy kraj, a nawet wiele diecezji miały swój własny ryt, co wprowadzało wiele zamieszania.
  Od pontyfikatu Grzegorza pochodzi zwyczaj odprawiania 30 Mszy św. za zmarłych – zwanych „gregoriańskimi”. Kiedy papież był jeszcze opatem benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych czasach posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika było uważana za wielkie przestępstwo. Grzegorz, aby dać lekcję mnichom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego duszę nakazał odprawić 30 Mszy świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia Msza święta, ów zakonnik miał się pokazać opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy świętych Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba.
  Przy bardzo licznych i absorbujących zajęciach publicznych Grzegorz także bardzo wiele pisał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Do najcenniejszych jego dzieł należą: Dialogi, Reguła pasterzowania, Sakramentarz, Homilie oraz Listy. Tych ostatnich zachowało się do naszych czasów aż 852. Jest to największy zbiór epistolarny starożytności chrześcijańskiej.
  Z imieniem św. Grzegorza Wielkiego kojarzy się także tradycyjny śpiew liturgiczny Kościoła łacińskiego – chorał gregoriański, który choć w pełni ukształtował się dopiero w VIII w., to jednak przypisywany jest temu Świętemu.

  Zurbaran: Święty Grzegorz WielkiGrzegorz zmarł 12 marca 604 r. Obchód ku jego czci przypada obecnie 3 września, w rocznicę konsekracji biskupiej. Jego ciało złożono obok św. Leona I Wielkiego, św. Gelazjusza i innych w pobliżu zakrystii bazyliki św. Piotra. Pół wieku później przeniesiono je do samej bazyliki wśród ogromnej radości ludu rzymskiego. Średniowiecze przyznało Grzegorzowi przydomek Wielki. Historia nazwała go „apostołem ludów barbarzyńskich”. Należy do czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego. Jest patronem m.in. uczniów, studentów, nauczycieli, chórów szkolnych, piosenkarzy i muzyków.

  W ikonografii św. Grzegorz Wielki przedstawiany jest jako mężczyzna w starszym wieku, w papieskim stroju liturgicznym, w tiarze, czasami podczas pisania dzieła. Nad księgą lub nad jego głową unosi się Duch Święty w postaci gołębicy, inspirując Świętego. Jego atrybutami są: anioł, trzy krwawiące hostie, krzyż pontyfikalny, model kościoła, otwarta księga, parasol – jako oznaka papiestwa, zwinięty zwój. Na Wschodzie św. Grzegorz Wielki czczony jest jako Grzegorz Dialogos.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03a.php3

  3 września – św. Marinus, pustelnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03b.php3
  3 września – św. Feba z Kenchr, wdowa https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03c.php3
  3 września – bł. Gerard z Jerozolimy, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03d.php3
  3 września – bł. Brygida od Jezusa Morello, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-03e.php3

  Polubienie

 9. Mateusz pisze:

  Opublikowano nowe włoskie wydanie Mszału Rzymskiego z którego korzystanie ma być obowiązkowe we Włoszech od Wielkanocy 4 kwietnia 2021 r., a z którego księża mogą zacząć korzystać już teraz.

  Avenire, oficjalna gazeta Konferencji Biskupów Włoch, opublikowała artykuł dotyczący prezentacji pierwszego egzemplarza nowego wydania Papieżowi Franciszkowi które odbyło się 28 sierpnia. Artykuł mówi, o następujących zmianach w mszale:

  Modlitwa Ojcze nasz zawiera dwie zmiany. Jedną która została wprowadzona już w zeszłym roku dokonaną przez Franciszka: „Nie wódź nas na pokuszenie” [e non ci indurre in tentazione] będzie teraz brzmiało „Nie opuszczaj nas w pokusach” [non abbandonarci alla tentazion].

  Druga: słowo „także” [anche] zostanie dodane do wiersza „ponieważ [także] przebaczamy naszym winowajcom”. [come anche noi li rimettiamo].

  Gloria, zaczynająca się od „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, [pace in terra agli uomini di buona volontà], będzie brzmieć: „Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi ludziom, umiłowanym przez Pana ” [pace in terra agli uomini, amati dal Signore].

  Poprawianie Modlitwy Pańskiej jest według bardzo wielu, nieuzasadnionym i niezrozumiałym sianiem zamętu. Katolicy dobrze wiedzą co oznaczają słowa które nie podobały się Franciszkowi. Niestety teraz część na pewno zacznie się zastanawiać, co znaczy że Bóg może „opuszczać nas w pokusach”.

  O tych trzech zmianach mówi artykuł Avenire , jednak pojawiły się głosy, pisze o tym m.in. cruxnow.com, oraz praytellblog.com , że w modlitwie eucharystycznej również dokonano zmiany.

  Słowa konsekracji które brzmią: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

  Nowe włoskie wydanie mówi, że krew Jezusa została przelana „per tutti” – „za wszystkich” – a nie „per molti”, co oznacza „za wielu”.

  Słowa konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

  O tym że jest to błąd, pisał do niemieckich biskupów którzy takie tłumaczenie stosowali, w 2012 roku Benedykt XVI. Zalecił je zmienić, jednak niewielu go posłuchało.

  Od dawna pojawiają się głosy duchownych twierdzące, że zmienione tłumaczenie, niezgodne z Tradycją i Ewangelią, może oznaczać, a według części z pewnością oznacza nieważność konsekracji.

  Jakie jest uzasadnienie słów: Dla was i dla wielu?

  Katechizm wydany dekretem Soboru Trydenckiego, na polecenie papieża, św. Piusa V stwierdza: „ Nie bez powodu więc nie użyto słów dla wszystkich , gdyż w tym miejscu mówi się tylko o owocach męki, a tylko wybrańcom przyniosła owoc zbawienia”.

  Nowe tłumaczenie preferuje więc raczej ekumeniczną poprawność, niż prawdy wiary. Te same wnioski można wyciągnąć ze zmiany tłumaczenia Gloria. Unikanie mówienia o„ ludziach dobrej woli ” wpisuje się w zaprzeczanie modernistów co do istnienia ludzi o złej woli. Jedno i drugie nie pasuje do dążeń ku globalnemu tworowi religijnemu. Dzisiejszy Kościół modernistyczny, to nie jest Święty Kościół Katolicki.

  Polubienie

 10. Adrian pisze:

  sobota, 29 czerwca 2013 roku, godz. 21.13
  Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie z tym związane zamieszanie i wielu nie uda się dostrzec kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najbardziej subtelny sposób, ale ci, którzy przyjmą ten nowy układ, w którym odrzuci się Moją prawdziwą Obecność, nie będą w stanie składać Ofiary Bogu w taki sposób, w jaki musi to mieć miejsce….zień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę was teraz przed tym ostrzec, tak byście nie głodowali. Kiedy zostaniecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.
  Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać, będą zawierały zwrot „dla dobra wszystkich – dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych”. Msza nabierze nowego znaczenia. Moja Śmierć na Krzyżu zostanie zapomniana i wszystkie jej powody zostaną na nowo określone..
  https://gloria.tv/post/jQtBcVcaKyK31Xd9DXAoAEQLv

  Mówiłem rok temu że będzie nowy Mszał? No proszę , jest! Bluźnierstwo!
  Nowy mszał ze zmianami Franciszka

  Nowe włoskie wydanie mówi, że krew Jezusa została przelana „per tutti” – „za wszystkich” – a nie „per molti”, co oznacza „za wielu”. Zmieniono słowa konsekracji wina, modlitwy Ojcze Nasz, oraz Gloria.
  Opublikowano nowe włoskie wydanie Mszału Rzymskiego z którego korzystanie ma być obowiązkowe we Włoszech od Wielkanocy 4 kwietnia 2021 r., a z którego księża mogą zacząć korzystać już teraz.
  Avenire, oficjalna gazeta Konferencji Biskupów Włoch, opublikowała artykuł dotyczący prezentacji pierwszego egzemplarza nowego wydania Papieżowi Franciszkowi które odbyło się 28 sierpnia. Artykuł mówi, o następujących zmianach w mszale:
  Modlitwa Ojcze nasz zawiera dwie zmiany. Jedną która została wprowadzona już w zeszłym roku dokonaną przez Franciszka: „Nie wódź nas na pokuszenie” [e non ci indurre in tentazione] będzie teraz brzmiało „Nie opuszczaj nas w pokusach” [non abbandonarci alla tentazion]…..
  https://gloria.tv/post/6EG2gNGXuXiP1duBGKmmt9ecw
  ==========================
  ZDJĘCIA DZIECI Z PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH TRAFIAJĄ NA STRONY PEDOFILSKIE! – RODZICU ZASTANÓW SIĘ 2 RAZY ZANIM COŚ OPUBLIKUJESZ.
  https://globalna.info/2020/08/31/zdjecia-dzieci-z-portali-spolecznosciowych-trafiaja-na-strony-pedofilskie-rodzicu-zastanow-sie-2-razy-zanim-cos-opublikujesz/

  Polubienie

 11. Małgosia 4 pisze:

  Polubienie

 12. Adrian pisze:

  Carbonia 02-09-2020 – 16.54

  Moje dzieci, jesteśmy coraz bliżej spotkania.

  Stwórzcie sobie czyste serce, umieśćcie w sobie prawdę, idźcie ewangelizować moje przyjście, mocno wierzcie we Mnie, jestem tym, kim jestem, jestem tym, który stworzył wszystko i zniszczę wszystko, co do niego nie należy.
  Życie na tym świecie stało się nie do zamieszkania, moje dzieci zwróciły się przeciwko Mnie:… sprawiedliwość zostanie wymierzona! Dziś czuję się urażony przez moje dzieci!
  Ja, który postawiłem ich w pozycji kapłanów!
  Ja, który ich namaściłem, aby byli moimi uczniami… dzisiaj otrzymuję nagrodę za zdradę.
  Wszystko gotowe, teraz ostrzegamy!
  Moje dzieci, Kościół upadł, Boga nie ma już w swoim Kościele, jego ludzie zginęli w rękach szatana.
  Wszystko się zawaliło, absolutnie wszystko! Dlatego proszę moich wiernych ludzi, tych nielicznych, którzy pozostali Mi wierni, aby nieustannie odmawiali Różaniec Święty, głosili Słowo Boże i otwierali swoje serca na Boga… aby stawili się na ziemi, aby być Bożymi środkami.
  Dziś żyjecie w tych niepewnych warunkach, w tych trudnych warunkach, moje dzieci, w tych warunkach udręki spowodowanej zdradą wielu, wielu postaci, które łudziły się, że są bogami na Ziemi, ale wkrótce zobaczycie odwrócenie sytuacji.
  Podniosę moje dzieci i pozwolę im być we Mnie,
  prowadzić nową cywilizację we Mnie, w świętości i miłości.
  Odwrócę tę sytuację,
  Zniszczę to, co złe, i wywyższę moje dzieci do najwyższego dobra we Mnie.
  Ziemia wkrótce zjednoczy się z Niebem, jesteśmy coraz bliżej tego spotkania, moje dzieci, bądźcie uważni i czujni w sytuacjach, w których żyjecie na świecie.
  Człowiek nie jest świadomy wszystkiego, co wydarzy się na tej Ziemi, nie chce słuchać mojego Słowa, ponieważ podąża za szatanem, jest teraz ofiarą Lucyfera, dołączył do niego i nie zdaje sobie z tego sprawy, … jest teraz zatruty słowami Lucyfer, z jego pokus.
  Człowiek jest nieprzygotowany, bo nie chce słuchać mojego Słowa, nie chce słuchać moich proroków, nie chce słuchać Najświętszej Dziewicy, która objawia się każdego dnia w różnych częściach świata, zapowiadając moje przyjście, … prosi o powrót do Boga, … prosi o pilne nawrócenie, ponieważ wszystko jest teraz na nas.
  Stanie się to nagle, nagle zostaniesz przytłoczony wielkim zniszczeniem: ból spadnie na tych, którzy oddalili się ode Mnie, … na tych, którzy nie chcieli słuchać moich wezwań o zbawienie, … na tych, którzy nie chcieli wrócić do Mnie pomimo moje prośby. Wróćcie do Mnie „TERAZ, ludzie, nie JUTRO” … ponieważ może być za późno: moglibyście zostać postawieni w stan nieskończonego bólu, moglibyście żyć w piekielnych sytuacjach, ponieważ nieustannie jesteście ofiarami szatana i musicie walczyć samotnie, aby powrócić do Boga, będziecie musieli powstań o własnych siłach, będziesz musiał wołać moje święte imię na swoją pomoc.
  Dziś mówię wam te rzeczy, bo już niedługo nie będziecie już słyszeć mojego głosu w ten sposób, wkrótce będę wśród was na ziemi i będzie to nowy stan, i będzie to tylko dla dzieci Bożych, będą słuchać mojego głosu i Mnie. pójdą za nimi, ponieważ Ja będę z nimi żyć na zawsze.
  Dlatego zwróć swój wzrok na sprawy niebieskie i zapomnij o rzeczach tej ziemi!
  Zniszczę wszystko, co złe, wszystko zrównam z ziemią, nie zostawię stojącego kamień po kamieniu, nic nie pozostanie, oprócz tego, co każę moim Aniołom zachować, … i będą one schronieniem , które przygotowałem dla moich dzieci. Otworzę drzwi wszystkim, którzy zapukają, odpokutowani za swoje grzechy, i poproszą Mnie o powitanie! Otworzę im te drzwi, drzwi tego domu, który prowadzi do mojego ogrodu, do mojej ziemi, do piękna mojego wszystkiego! Przejdą przez te schronienia, aby wejść do ostatecznego schronienia, które jest we Mnie.
  Jestem z wami, moje dzieci, jestem z wami w tym miejscu, które tak bardzo kocham, na tej pobłogosławionej przez Niebo ziemi, tej ziemi, która otworzy drzwi do zstąpienia Syna Człowieczego, do Jego zstąpienia na ziemię! Ta błogosławiona ziemia będzie zamieszkana przez Niebo.
  Otóż, żaden z tych, którzy Mnie w tej chwili zdradzają, nie próbuje otworzyć oczu na tę sytuację, teraz są pochłonięci bzdurami tego, kto zarządza historią na tej ziemi i … nie zapomną tego momentu, ponieważ kiedy zostaną katapultowani Do diabła, naprawdę będą się pocić za zdradę, którą popełnili wobec swojego Boga.
  Połóżcie swoje skrzydła, moje dzieci, wkrótce będziecie ze Mną!
  Moje dzieci, dodajcie skrzydeł modlitwie, swojemu życiu, miłości bliźniemu, ale przede wszystkim otwórzcie swoje serce na miłość do Mnie, Jestem, Kim Jestem.
  Kocham cię, błogosławię cię całym sercem.
  Świętości należy pragnąć, każdy człowiek musi ciężko pracować, aby osiągnąć świętość, nie jest to coś, co można znaleźć na ulicy.
  Na swojej własnej drodze musi pragnąć stać się świętym, aby osiągnąć świętość, Bóg tego chce. Odkupcie się, moje dzieci, aby dosięgnąć Mnie, Świętego!

  Polubienie

 13. Szafirek pisze:

  4 września
  Najświętsza Maryja Panna, Matka Pocieszenia

  W zakonie augustiańskim od wieków istnieje nabożeństwo i cześć Najświętszej Maryi Panny jako Matki Pocieszenia. Nie wiadomo, jaka jest jego geneza. Według legendy, Matka Boża ukazała się św. Monice, ubrana w czarny strój ze skórzanym pasem, w odpowiedzi na jej prośby o pomoc i pociechę po śmierci męża, Patrycjusza. Obiecała specjalną opiekę i pociechę Monice oraz wszystkim tym, którzy ku Jej czci noszą skórzany pas.
  Powyższa legenda powstała dość późno – prawdopodobnie około XV w., gdy pojawiły tzw. mantellatki. W 1401 r. papież Bonifacy IX zezwolił zakonom żebraczym na udzielanie swojego habitu i reguł także kobietom; mantellatki miały specjalne przywileje oraz wszelkie prawa augustianów pierwszego Zakonu. W 1439 r. Grzegorz z Rimini otrzymał pozwolenie na założenie bractwa paskowego przy kościele augustiańskim w Bolonii, którego patronami byli św. Augustyn i św. Monika. Około 60 lat później Marcin z Vercelli założył dość liczne bractwo ku czci Matki Pocieszenia. W XVI w. wszystkie trzy bractwa zostały złączone w jedno i od tego czasu rozwijały nabożeństwo do Maryi, Matki Pocieszenia.

  Maryja, Matka Chrystusa, jest Matką żywego ciała Chrystusa – Matką Kościoła. We wszystkich swoich potrzebach, wszelkiego rodzaju nieszczęściach i cierpieniach, chrześcijanie zawsze doświadczali Jej matczynej troski i pomocy. Dlatego od wielu wieków w zakonie augustiańskim czci się Maryję jako Matkę Pocieszenia albo Pocieszycielkę strapionych. Maryja nosi tytuł Matki Pocieszenia w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia mówi o starcu Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza, pociechy Izraela. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie Ona dała ziemskie życie Zbawicielowi, który jest prawdziwym Pocieszycielem ludzi.

  Chociaż kult Matki Bożej Pocieszenia wiąże swe powstanie z zakonem augustiańskim, bardzo szybko rozszerzył się na cały Kościół. W Polsce znajduje się wiele słynących łaskami obrazów Matki Bożej Pocieszenia.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04c.php3

  4 września – błogosławione męczennice z Nowogródka – Maria Stella i Towarzyszki https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04a.php3
  4 września – św. Rozalia, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04b.php3
  4 września – błogosławieni Jan Karol M. Bernard du Cornillet, Jan Franciszek Bonnel de Pradal i Klaudiusz Ponse, prezbiterzy i męczennicy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04d.php3
  4 września – św. Bonifacy I, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04e.php3
  4 września – bł. Katarzyna z Racconigi https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04f.php3
  4 września – bł. Maria od św. Cecylii Rzymianki, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04g.php3
  4 września – Mojżesz, prorok i prawodawca https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04h.php3
  4 września – kościół katedralny w Łomży https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-04i.php3

  Polubienie

 14. Szafirek pisze:

  42 rocznica koronacji figury MB Kębelskiej

  Uroczystości 42 rocznicy koronacji figury Matki Bożej Kębelskiej w tym roku będą z dniach 5 – 6 września.

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI : http://sanktuarium-wawolnica.pl/pl/parafia/aktualnosci/458-42-rocznica-koronacji-figury-mb-kebelskiej.html

  Polubienie

 15. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 3 września 2020 r
  Kochane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie i dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, wkrótce nadejdzie Ostrzeżenie lub oświecenie i jestem tutaj, aby was prosić, abyście byli gotowi na to ważne dla ludzkości wydarzenie, w którym w końcu będziecie mieli ostatnią szansę, aby wybrać, po której stronie stanąć, to będzie ten moment. Przygotowanie to dobra spowiedź, gdzie oczyścić duszę, często spożywać Eucharystię, to będzie najlepszy sposób. Drogie dzieci, Kościół jest w całkowitym zamieszaniu, ale chcę powiedzieć moim Świętym Kapłanom, aby się nie bali, ponieważ Ja i mój Jezus, jedyny prawdziwy Zbawiciel, nigdy was nie opuszczę. Dzieci, moje dzieci, jestem tutaj, aby was uratować i przypomnieć wam, abyście odmawiali koronę Różańca Świętego, jedyną broń przeciwko szatanowi. Synowie, będziecie prześladowani, będziecie chodzić między pięściami i pluć, ale nie bójcie się, nikt was nigdy nie dotknie, a kto zwróci się do Boga z taką pokorą, będzie świadkiem Królestwa Niebieskiego i Triumfu mojego Niepokalanego Serca. Dzieci, bądźcie zawsze zapalonymi światłami na świecie i bądźcie świadkami mojej miłości, zawsze czekam na was w tym miejscu, pobłogosławiony przez mojego Ojca. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Polubienie

 16. KIELICH pisze:

  Kochani. Otwieram Pismo Święte a tu:”NOWY TESTAMENT. Wstęp ogólny do Ewangelii.
  Pismo Święte – to w pewnym sensie dzieje dialogu Boga z człowiekiem. Pan Bóg przemawia nie tylko Słowem, lecz także czynami, które niekiedy dosadniej nawet niż Słowa wyrażają odwieczną dobroć Boga względem człowieka. ”
  Z Panem Bogiem.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Witaj Kielichu.
   Mi kilka dni temu jak pisałem otworzyło się Pismo Święta na ostatniej stronie Starego Testamentu. Tobie z kolei otworzyło się Pismo Św na samym początku Nowego Testamentu.
   Może to znaczy że stare rzeczy się skończyły a wraz z Ostrzeżeniem zacznie się nowe.
   Z Panem Bogiem

   Polubienie

   • KIELICH pisze:

    Dobre spostrzezenie Marcinie. Szczęść Boże

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Właśnie teraz przyszło mi do głowy. To był 31 sierpień, czyli ostatni dzień sierpnia jak Pismo Św otworzyło mi się na tamtej ostatniej stronie Starego Testamentu. A Ty miałeś to zdarzenie dzisiaj, czyli już nowy miesiąc wrzesień. Może we wrześniu przyjdą nowe rzeczy.
    Tak sobie pomyślałem. Kto wie…

    Polubienie

 17. Mateusz pisze:

  Z orędzi do Luz de Maria:

  NMP
  30.08.2017
  Umiłowany ludu Mojego Syna, próby ludzkości trwają. Grzech, który obfituje w człowieka i pozostaje na Ziemi, przyciąga Ciała Niebieskie do częstszego zbliżania się do Ziemi. W jednej chwili zobaczysz, jak księżyc przybiera kolor krwi, jako zawiadomienie ludzkości o bliskości Ostrzeżenia, o którym już cię ostrzegałem.

  Polubienie

 18. Adrian pisze:

  Australia i Nowa Zelandia przez COVID coraz bardziej przypominają państwa faszystowskie

  Na skutek paniki koronawirusowej Australia i Nowa Zelandia zmieniły się w kraje jawnie faszystowskie. Dochodzi do tego, że w Australii ludzie są aresztowani za wpisy na Facebooku krytyczne względem rzekomej pandemii koronawirusa. Policja wyłuskuje ich z samego rana w majtkach. Władze Australii podjęły próbę drastycznego zastraszenia obywateli tego nieszczęsnego obecnie kraju.

  Australijski rząd niedawno zastrzegł, że jeśli ktoś się nie zaszczepi przeciwko Covid-19, gdy będzie dostępna szczepionka, to nie dostanie żadnych świadczeń, nie będziesz mógł też podróżować i nie zostanie wpuszczony się do żadnej restauracji. Władze tego kraju nie ukrywają, że denialiści Covidowi będą obywatelami drugiej kategorii.
  Padają sugestie, że Australia wraz z Nową Zelandią zostały wybrana na cośą w rodzaju „poligonu testowego” intensywnego wdrażania agendy Nowego Porządku Świata – NWO. Można przypuszczać, że jeśli projekt ten się powiedzie, podobne działania zostaną szybko podjęte w pozostałych krajach na świecie. Widać to już na przykładzie Wielkiej Brytanii, która dzielnie podąża za Australią i Nową Zelandią w zakresie poziomu faszyzującego koronawirusowego zamordyzmu.
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/australia-i-nowa-zelandia-przez-covid-coraz-bardziej-przypominaja-panstwa-faszystowskie

  Polubienie

 19. Adrian pisze:

  Carbonia 03.09.2020 – 18:44
  Ta jesień będzie bolesna dla wszystkiego, przez co przejdziesz.

  Oto jestem, Panie, Twój sługa Cię słucha.
  Umiłowana córko, huragan zaraz wejdzie z wyprostowaną nogą, nie będzie łatwo przezwyciężyć jego siłę, tylko ci, którzy schronią się we Mnie, Bogu Stwórcy, będą mieli pomoc. Ta ludzkość wkrótce zostanie ukarana za swoją wielką dumę i perwersję.
  Jako Bóg i Ojciec podyktuję moją ostatnią wolę zbawienia ludzi.
  Moje dzieci i już nie moje z powodu waszego wolnego wyboru, dziś wciąż przychodzę błagać was o nawrócenie, wróćcie do Mnie, nie ma już czasu, zbliża się huragan, aby zdenerwować tę Ludzkość i rzucić ją na kolana, … z powodu jego głupota przejdzie przez piekło na Ziemi.
  Mój umiłowany lud, mój Izraelu, o ileż bardziej mam cię błagać, abyś do Mnie wrócił?
  Otwórz oczy, człowieku, spójrz, czym stało się twoje życie, zobacz brud płynący w tobie i przed tobą, szybko wstań. O człowieku, jestem twoim Bogiem Miłości, nie chcę, żebyś się zatracił, chcę cię znowu objąć Mnie i dać ci moje ogromne dobro. nie odwracaj się ode mnie, człowieku, żebyś nie skończył z szatanem w piekle.
  Ta jesień będzie bolesna dla wszystkiego, przez co przejdziecie, ludzie.
  Ta Ziemia stanie się gorąca
  i nie będziesz wiedział, jak ugasić ogień, który nagle wybuchnie.
  Pozbawiony ŻYWEJ WODY, znajdziesz się w wielkiej suszy,
  … Żadna wiosna na Ziemi nie ugasi Twojego pragnienia.
  Głupcy! Byliście głupi, o ludzie, pożyczyliście swoją stronę wrogowi, a teraz prowadzi wasze życie w swoich nieskończonych nieszczęściach.
  Gniew Ojca wkrótce zagrzmi z powodu tej upadłej Ludzkości, która nie chciała pokutować, która nie przyjęła Bożego miłosierdzia, aby powrócić do Życia i żyć życiem w szczęściu i miłości.
  Drań lubi patrzeć, jak czołgasz się u jego stóp, olśniewa swoimi fałszywymi światłami, przywiera do siebie i pluje w ciebie swoją trucizną.
  Moje dzieci, zostaliście ostrzeżeni, wasz Bóg jest waszym Ojcem i On czeka, aby ponownie objąć was do Siebie … nie pozwólcie, aby ciemność opadła, zanim wróci do Niego.
  Medytujcie wszyscy ludzie, medytujcie, bo tak naprawdę mówię wam: czekam na wasze nawrócenie.
  Nie płacz, o mój ludu, ponieważ dla ciebie twój Bóg jest gotowy przyjąć cię na swoich ramionach, podnieść cię z gorącej zimy, która wydarzy się na tej ziemi.
  Przytul mnie do swoich piersi, mój ludu, i módlcie się, módlcie się, ponieważ dzięki modlitwie można złagodzić wiele sytuacji.
  Chce mi się pić! Módlcie się i pośćcie, aby ta chwila nastąpiła szybko.

  Polubienie

 20. Mateusz pisze:

  „Nie płacz, o mój ludu, ponieważ dla ciebie twój Bóg jest gotowy przyjąć cię na swoich ramionach, podnieść cię z gorącej zimy, która wydarzy się na tej ziemi.”

  „Pochwycenie” już tej zimy?…

  Polubienie

 21. Szafirek pisze:

  5 września – św. Matka Teresa z Kalkuty, dziewica i zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-05a.php3
  5 września – św. Wiktoryn, męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-05b.php3

  Polubienie

 22. Marcin pisze:

  Miałem dzisiaj sen, że jechałem autobusem z moją mamą i jednym z moich młodszych kuzynów. Było pełno ludzi w autobusie i ja rozmawiałem z moją mamą na temat tej „pandemii” koronawirusa. Mówiłem jej że to wielkie kłamstwo, że to wszystko jest wyolbrzymiane i że było zaplanowane. I w tym momencie nagle przez głośniki w tym autobusie rozległ się głos kierowcy tego autobusu który wskazywał na mnie, moją mamę i mojego kuzyna żebyśmy wstali. Przyszła mi natychmiast taka myśl że w tym autobusie są podsłuchy że jak ktos źle wypowiada sie na temat koronawirusa to jest wyłapywany. I nagle wtedy ten autobus zmienił kierunek i pojechał gdzieś na jakieś pustkowie poza miastem. Kazano nam wysiąść. Tam na dworze stała jakaś kobieta z jakąś listą i kazała nam trzem tam się wpisać, nasze dane. Ja wpisałem ale zmyślone i tak trochę niewyraźnie. Tam obok stał pewien budynek i ona nas tam wprowadziła. Widziałem jak ludzie tam czekają w kolejce i jest im na siłe wstrzykiwany jakiś zastrzyk w szyję. Zorientowałem się że to może być ta szczepionka na koronawirusa. Tam widziałem wyraźnie że oni na siłę wstrzykiwali ten zastrzyk w szyję. Moja mama stała przede mną i była jej kolej. Gdy chcieli jej wstrzyknąć to w szyję to ja z impetem wytrąciłem im z ręki tą strzykawkę i chcieliśmy wszyscy w trójkę z moim kuzynem uciekać stamtąd. I w tym momencie się przebudziłem.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Miałam podobny sen,że mi chciano na siłę zrobić jakiś zastrzyk,ale to było już dawno,chyba nawet przed tą całą pandemią.Pamiętam,że w tym śnie tak się opierałam i bałam ,siłowałam się z tymi ludzmi,bo już ta igła była blisko mnie,dokładnie w nogę miałam mieć zastrzyk i wtedy zaczęłam mówić „Jezu,ufam Tobie!” i sen się urwał.
   Może takie sny są z tego o czym czytamy i przeżywamy to wszystko,myślimy o tym.Mam nadzieję,bo nie chciałabym znależć się w takiej sytuacji co w śnie miałam.A ostatnio tez sen miałam,że wyszło mi w teście,że miałam robiony w jakiejś klinice,że mam koronawirusa i czułam,że będą chcieli mi coś zrobić,więc uciekłam stamtąd i się ukrywałam.To akurat sen na pewno przez to wszystko co ciągle się słyszy i czyta,bo jeden temat tylko o tym wirusie,szczepionkach itp.

   Polubienie

 23. Mateusz pisze:

  Fragment orędzia do Luz de Maria:

  1 WRZEŚNIA 2020 R

  …Nadchodzi moment oczyszczenia, choroba przybiera inny przebieg i ponownie pojawia się na skórze (*). Ludzkość raz po raz upada, jest biczowana przez niewłaściwie używaną naukę wraz z nowym porządkiem świata, zdeterminowanym do inercji duchowości, która może istnieć w
  ludzkości….

  …TO POKOLENIE POWINNO TRZYMAĆ TWARZ NA ZIEMI PRZED BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. CZŁOWIEK NIE JEST WARTY TAKIEGO WSPANIAŁEGO BOSKIEGO DZIAŁANIA…

  …Będąc Ludem Bożym, zwracają szczególną uwagę na Boga Ojca, wierni zawsze zwyciężą, nawet jeśli będzie niewielu ludzi, pozostaną wiernymi do końca bitwy. Pod rozkazem Naszej Królowej i Matki przybyliśmy, aby uratować Święty Odpoczynek…

  Królowo i Matko Czasów Ostatecznych, miej w swoim Sercu Tego, który do Ciebie woła.

  Polubienie

 24. Szafirek pisze:

  6 września – św. Magnus z Füssen https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-06a.php3
  6 września – bł. Michał Czartoryski, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-06b.php3

  Polubienie

 25. Mateusz pisze:

  Mariusz może by wstawić nowennę przed św Podwyższenia Krzyża św tak jak w poprzednim roku? chociaż zaczęła się od wczoraj.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s