Nowenna do trzech Archaniołów: Św. Rafała, Św. Gabriela i Św. Michała – 20-28.IX

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY – 20 WRZEŚNIA

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiagnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

DRUGI DZIEŃ NOWENNY – 21 WRZEŚNIA   Modlitwa

Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

TRZECI DZIEŃ NOWENNY – 22 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY – 23 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

PIATY DZIEŃ NOWENNY – 24 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY – 25 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY – 26 WRZEŚNIA  

Modlitwa

Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY – 27 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 28 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała.  

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA  

Kyrie elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!  

Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.  

Święty Michale, książę zastępu wiecznego; módl się za nami.

Wodzu aniołów pokoju; Najmocniejszy w walce; Pogromco pradawnego węża; Odwieczny obrońco ludu Bożego; Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników; Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju; Pocieszenie wiernych, Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;  

Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie; módl się za nami.

Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela; Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa; Stróżu Najświętszej Panienki; Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki; Wierny sługo Chrystusa;  

Święty Rafale, aniele zdrowia; módl się za nami.

Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga; Wierny przewodniku Tobiasza; Który zmusiłeś diabła do ucieczki; Orędowniku naszych modlitw przed Panem; Uzdrowicielu ślepego; Wspomożycielu w strapieniu; Pocieszycielu w trudach; Niosący radość twym wiernym podopiecznym. Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.   Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam! Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!  

Módlmy się: O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.  

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

55 odpowiedzi na „Nowenna do trzech Archaniołów: Św. Rafała, Św. Gabriela i Św. Michała – 20-28.IX

 1. Leszek pisze:

  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
  Z dokładnego tłumaczenia z języka hiszpańskiego:
  Bracia, JESTEM GABRIEL, ARCHANIOŁ Zwiastun MARYI I WIERNY posłaniec Najwyższego; Przychodzę od Mojego OJCA, aby przynieść wam DOBRE WIADOMOŚCI!
  10 KWIETNIA 2020 – 8:10
  WEZWANIE Św. ARCHANIOŁA GABRIELA do ludu Bożego.
  Wiadomość dla Enocha
  Pokój Najwyższego, niech będzie z wami wszystkimi, Ludu Boży.

  Bracia, jestem Gabriel, Archanioł Zwiastun Maryi i wierny Wysłannik Najwyższego (por. Łk 1,26n).
  Przychodzę od mojego Ojca, aby przynieść wam Dobre Nowiny. Dzisiaj chcę wam powiedzieć, żebyście zwrócili wasze spojrzenia na Najwyższego, ponieważ wielkie próby przychodzą na ludzkość. Niebo jest bardzo smutne, widząc, http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.htmljak wiele dusz gubi się i wiedząc, że nic nie można dla nich zrobić, ponieważ w życiu na tym świecie odwrócili się (plecami) od Boga.
  Ja, Gabriel, jestem jednym z wielu Archaniołów, którzy pozostają w adoracji i uwielbieniu w pobliżu Tronu Bożego (por. Tb 12,15).
  Jestem Stróżem wszystkich Tabernakulów, w których znajduje się Jezus w Najświętszym Sakramencie, obrońcą Słowa Bożego i obrońcą Kościoła. Jestem także pośród was dzięki Łasce mego Ojca, w towarzystwie moich Braci, Michała, Rafała oraz Archaniołów i Aniołów Niebiańskiej Milicji.
  Powierzono nam misję towarzyszenia Ludowi Bożemu, w przejściu przez pustynię oczyszczenia (por. Hbr 1,14).
  Wzywajcie mnie, mówiąc:
  Błogosławiony Archaniele Gabrielu, światło Tronu Bożego i Wierny Posłańcu Najwyższego, okryj nas swoimi Skrzydłami i oświecaj nasze drogi. Daj nam znać dobre nowiny o Bogu i chroń nas przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Przyjdź nam z pomocą, błagamy cię.

  Święty Gabrielu: Światło Boże, oświeć nasze drogi.
  Święty Gabrielu, Wysłanniku Boga, daj nam poznać dobre nowiny Najwyższego.
  Święty Gabrielu, Twierdzo Boga, chroń nas i wspieraj nas w duchowej walce każdego dnia.

  Bracia, przyjdźcie do Mnie, kiedy potrzebujecie, aby wasze błagania i prośby były wysłuchane jak najszybciej. Pamiętajcie, że mój Ojciec, nigdy nie ignorujcie waszych błagań, które składam Jemu w imieniu moich czcicieli. Miejcie na uwadze, Umiłowani mojego Ojca, że jestem z wami, aby was wspierać i chronić przed wrogiem waszej duszy.

  Nie zapominajcie o modlitwie Anioł Pański do naszej Ukochanej Królowej i Pani, ponieważ to pozdrowienie Matki Bożej ma wielką moc ochronną.
  Czyńcie to z wiarą, ponieważ jest to również potężna broń, który pozwala pokonać siły zła.
  W modlitwie Anioł Pański nie może zabraknąć żadnego dziecka Bożego i Maryi, ponieważ ci, którzy ją odmawiają, otrzymują wielkie Łaski i Błogosławieństwa.

  Ochrona Matki Bożej i Królowej dla czcicieli modlitwy Anioł Pański jest najpotężniejsza.
  Ja, Gabriel, w towarzystwie miliardów Aniołów, jesteśmy obecni przy Matce Bożej, kiedy składacie to piękne pozdrowienie waszej Niebieskiej Matce.
  Czyńcie to rano, po południu i wieczorem, aby nie zabrakło ochrony Matki Bożej i naszej pomocy.
  Czy chcecie uratować swoje dusze?
  Uczyńcie się czcicielami modlitwy Anioł Pański!
  Pozostańcie w pokoju Najwyższego, Umiłowanego mojego Ojca.
  Chwała Bogu, Chwała Bogu, Chwała Bogu i pokój ludziom dobrej woli.
  Wasz Brat i Sługa, Archanioł Gabriel
  Bracia, przekażcie moje orędzia całej ludzkości.

  Polubienie

 2. Leszek pisze:

  http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
  Umiłowani Bracia, JAM JEST RAFAŁ ARCHANIOŁ, nazwany „Lekarstwem Bożym” przez MIŁOSIERDZIE I ŁASKĘ NAJWYŻSZEGO jestem towarzyszącym wam w waszym PRZEJŚCIU PRZEZ PUSTYNIĘ OCZYSZCZAJĄCĄ!
  22 MAJA 2020 13.55
  WEZWANIE Św. Rafała Archanioła do ludu Bożego. Orędzie dla Ludu Bożego dla Enocha.
  Pokój Najwyższego niech będzie z wami wszystkimi.
  Drodzy Bracia, jestem Rafał Archanioł, zwany także „Lekarstwem Bożym”. Dzięki Miłosierdziu i Łasce Najwyższego będę wam towarzyszył w drodze przez pustynię oczyszczającą.
  Jestem jednym z wielu Archaniołów, którzy pozostają w Adoracji i w uwielbieniu w pobliżu Tronu Bożego (zob. Tb 12,15).
  Misja, która została mi powierzona, polega na udzielaniu pomocy, ochronie i uzdrawiania Lekiem Bożym, abyście mogli otrzymać uzdrowienie z Nieba.
  Jestem naczelnym lekarzem nieba i kieruję wszystkimi moimi braćmi, archaniołami i aniołami, którzy podobnie jak ja są odpowiedzialni za uzdrowienie Ludu Bożego.
  My, Niebiescy Lekarze, jesteśmy gotowi pomagać, wysłuchiwać i przynosić wam lekarstwa z Nieba, które uleczą wszystkie rodzaje chorób na tym świecie.
  W tych czasach, kiedy żyjecie w tak wielkim poruszeniu, tak wielkiej ciemności, gdzie trapią was choroby, wirusy i pandemie, nie wahajcie się przyjść do Mnie.
  Złóżcie najpierw swoją wiarę i zaufanie do Najwyższego Boga i poproście Go, aby poprzez moje pokorne wstawiennictwo mógłbym wam towarzyszyć.
  Mój Ojciec i wasz Ojciec, jest Nieskończenie Miłosierny i wysyła mnie (por. Tb 12,18) wraz z moimi braćmi lekarzami niebieskimi z Nieba do uratowania, jak tylko o to poprosicie.

  Bracia, to są czasy ciemności, a wysłannicy zła powodują wśród was stworzone przez nich wirusy i pandemie. Atak na Lud Boży już się rozpoczął. Więc nie wahajcie się wzywać mnie, gdy będziecie Mnie potrzebować, aby dzięki Miłosierdziu Bożemu uleczyć wasze choroby.
  Ofiaruję tą potężną modlitwę, abyście to czynili z wiarą wzywając mnie. Proście Boga Ojca, aby poprzez moje pokorne wstawiennictwo udzielił wam uzdrowienia ciała lub duszy, których potrzebujesz.
  Nie zapominajcie, że jestem Lekarstwem Bożym i jestem do waszej dyspozycji.
  Potężna MODLITWA , aby otrzymać uzdrowienie św. RAFAŁA Archanioła (Lekarstwo uzdrawiającego lud Boży):

  „Błogosławiony Archaniele Rafale, „Lekarzu Boży”, przyjdź mi z pomocą w towarzystwie Archaniołów i Aniołów, Lekarzy niebieskich, ponieważ czuję się chory na ciele i duszy. Przychodzę do Ciebie, potężny Niebiański Lekarzu, abyś, jeśli taka jest Wola Boża i przez Twoje Święte Wstawiennictwo, zapewnił mi uzdrowienie, którego potrzebuje moje ciało, i ochronę, jakiej potrzebuje moja dusza. Och, błogosławiony Archaniele Rafale, który prowadziłeś i chroniłeś Tobiasza i uzdrawiłeś ślepotę Tobiasza, wspomóż mnie i daj mi Lekarstwo z Nieba, aby uleczyć moją duchową ślepotę i chorobę, która dotyka moje ciało. Chwalebny Archaniele Rafale, przyjdź mi z pomocą i przynieś mi Lekarstwo z Nieba, które uleczy moją fizyczną i duchową chorobę. Niech wszystko będzie na chwałę Boga. Amen”.
  Odmówcie Credo i Ojcze nasz.
  Niech Pokój Najwyższego pozostanie w was, ludzi dobrej woli. Wasz Brat i Sługa, Rafał, Archanioł. Lekarstwo Boga. Daj poznać moje orędzia całej ludzkości.

  Polubienie

 3. Leszek pisze:

  Z Orędzi Matki bożej do Jej umiłowanych synów, Kapłanów datow. na Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29.09).

  1/. h Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło odnowienia Kościoła i świata.
  i Święty Rafał uzdrawia was z licznych ran, zadawanych wam często w wielkiej walce, w której bierzecie udział.
  j Odczuwajcie zawsze przy sobie Aniołów Bożych i wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc, by was bronić i wyrwać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika.
  k Będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność Aniołów Pańskich przy was. …
  (183, 29.09.1979)
  2/. … h Zadanie świętego Rafała polega na wylewaniu balsamu na wasze rany.
  i Ileż razy udaje się szatanowi zranić was grzechem i wciągnąć w podstępne zasadzki! Daje wam odczuć ciężar waszej nędzy, niezdolności, słabości i zatrzymuje was na drodze waszego doskonałego daru.
  j Wówczas święty Rafał spełnia swoje zadanie. Towarzyszy wam na wytyczonej przeze Mnie drodze i daje środki leczące was z wszystkich duchowych chorób.
  k Każdego dnia umacnia wasze kroki. Pomaga, by nie było wahania w waszych postanowieniach i czyni bardziej odważnymi wasze akty miłości i apostolstwa. Dzięki niemu bardziej zdecydowane stają się wasze odpowiedzi na Moje pragnienia, a wasze umysły – bardziej uważne na Mój matczyny plan. Toczycie waszą bitwę umocnieni jego niebiańskim balsamem. (274, 29.09.1983)
  3/. … h Archanioł Rafał umacnia was w waszej słabości, wylewa balsam na każdą bolesną ranę, uwalnia was od ciężaru zmęczenia i zniechęcenia, abyście kontynuowali walkę – z tarczą wiary, w pancerzu miłości i świętości. (335, 29.09.1986)
  4/. … g Odczuwajcie blisko siebie przede wszystkim Archaniołów, których święto Kościół dziś obchodzi: … Świętego Rafała, aby stał się lekarstwem na każdą z waszych ran…(364, 29.09.1987)
  5/. … b To są Aniołowie waszego czasu. To są Aniołowie końcowego czasu oczyszczenia i wielkiego ucisku.
  d Została im powierzona szczególna rola w okresie próby i wielkiej kary.
  f To są Aniołowie waszego czasu. Są to zwłaszcza ci Aniołowie, którzy ujawniają przed wami ostatnie wydarzenia, opisane w zapieczętowanej księdze.
  i Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagać i leczyć wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni.
  j Jak przywrócił on wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci – których oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni – przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplować Boski blask Prawdy.
  Dlatego właśnie zapraszam was dziś do czczenia, do modlitwy i do wzywania opieki tych trzech Archaniołów. … (528, 29.09.1994)
  6/. … h Czasy zostaną skrócone (Mt 24,22), bo wielka walka pomiędzy Bogiem a Jego przeciwnikiem toczy się przede wszystkim na poziomie duchów i ponad wami.
  i Ta straszna walka rozgrywa się pomiędzy Duchami niebieskimi i duchami piekielnymi,
  pomiędzy Aniołami Pana i demonami, pomiędzy Mocami Nieba i mocami piekielnymi.
  j Pośrodku tej wielkiej walki szczególne zadanie powierzono … Archaniołowi Rafałowi, który wylewa uzdrawiający balsam na wszystkie wasze rany; … (553, 29.09.1995)

  Polubienie

 4. Leszek pisze:

  ZIARNA MOJEGO OJCA, DNI WIELKICH PRÓB zbliżają się do CAŁEJ LUDZKOŚCI, ALE TY Ludu Boży, nie lękaj się!
  30 MARCA 2020 13.35
  WEZWANIE Św. Michała do Ludu Bożego. Wiadomość dla ENOCHA

  Któż jak Bóg? Nikt jak BÓG!
  Niech Pokój Najwyższego będzie z wami wszystkimi.

  Ziarna mego Ojca, nadchodzą dni wielkich prób dla całej ludzkości, ale wy, Ludu Boży, nie obawiacie się.
  Ja, wasz Książę, jestem już pośród was w towarzystwie moich Braci, Archaniołów i Aniołów, z Niebiańskiej Milicji. Prowadzimy ciężką walkę z zastępami zła w przestrzeni waszego świata.
  Proście o moją ochronę, Bracia, i wołajcie do mnie trzykrotnie z moim okrzykiem bojowym: „Któż Bóg? Nikt jak Bóg!” I z przyjemnością przyjdę w towarzystwie moich braci, aby wam pomóc.

  Ludu Boży, mój Egzorcyzm dokonany z wiarą oddali również od was wszystkie pandemie, wszelkie zarazy i wszystkie ataki wroga waszej duszy. Dni ucisku są pośród was. Módlcie się, błagajcie i chwalcie Boga i nie lękajcie się.

  Pamiętajcie: Mój Ojciec, wydał rozkaz Archaniołom i Aniołom, abyśmy chronili was na wszystkich waszych drogach, niosąc was w ramionach, aby wasza stopa nie potknęła się o żaden kamień. (Ps 91,11-12). Jeśli żyjecie w cieniu Najwyższego, On będzie waszą ucieczką i schronieniem. (Ps 91,1-2)

  Obietnice tego potężnego Psalmu spełniają się w każdym czasie ludzkiej egzystencji. Mojżesz modlił się tym Psalmem wraz z Ludem Hebrajskim, w nocy, gdy Anioł Bożej Sprawiedliwości przeszedł przez Egipt, likwidując/uśmiercając swoich pierworodnych (por. Wj 11,12.29; Ps 105,36).
  Czyńcie także to samo, Ludu Boży, w tym czasie ostatnim; Zapewniam was, że jeśli uczynicie to z wiarą i przypieczętujecie Krwią Boskiego Baranka, żadna plaga, zaraza ani wirus nie będą w stanie zapukać do drzwi waszych domów.
  Ziarna mojego Ojca, przez te drobne próby, którym Najwyższy pozwala przyjść, to czego szuka Niebo, to wasza wiara i ufność w Bogu.
  Niech utwierdzają się tak,że gdy nadejdą dni Wielkiego Ucisku, wasza wiara będzie tak mocna, że nic i nikt nie może ukraść waszego Pokoju ani oddzielić was od Miłości Boga (por. Rz 8,38-39).
  Zachowajcie więc spokój, Ludu Boży. Nie panikujcie ani nie bójcie się, bo strach nie pochodzi od Boga.
  Ufajcie i chwalcie, Najwyższego, i zapewniam was, że dni Wielkiego Ucisku, które nadejdą, przeminą dla was jak sen.
  Niech pokój i ochrona Wszechmogącego pozostaną w was, Izraelu, Ludu Boży.
  Wasz Brat i Sługa, Michał Archanioł.
  Dajcie bracia poznać moje orędzia całej ludzkości.

  Polubienie

 5. MariaF pisze:

  Zapytałam: Panie Najświętszy, Bałtyk wrzeć będzie, a co z moją Ojczyzną? Pan Jezus
  nie patrząc na mnie powiedział: Dłoo Moja na niej spoczywa. Ani Gdynia, ani Gdańsk,
  ani Szczecin spłukane nie będą — to powiedziałem. A potem stał bardzo smutny,
  patrzył na Wschód i cicho mówił: Wiele dusz, wiele dusz pójdzie na zatracenie. Cały
  naród płonie, płonie w ogniu — zginie. Portugalia rozpadnie się, częściowo będzie
  spłukana. Hiszpania drżed będzie, gdy Pireneje zostaną przemieszczone. Po górach
  Betyckich zostaną doły i obejmie je morze Śródziemne. Niemcy zostaną roztrącone.
  Europa miała łaski z nieba, tak wiele łask. A zlekceważyła wszystko, wszystkie miejsca
  nawiedzenia przez Matkę Moją Dziewicę Niepokalaną, Najświętszą Maryję Pannę.
  Miejsca Jej nawiedzenia zostały ośmieszone i zapomniane. Wszystkie upomnienia i
  prośby zlekceważono i odrzucono. Ach, jak mi żal tego ludu! A ci, żyjący w
  ciemnościach, ze Wschodu, nie poznali daru Bożego. Miliony dusz nie wszczepili w
  Drzewo Winne, nie są ochrzczeni. Ze Wschodu widoczne cierpienie obejmuje ludzi,
  wieczne udręczenie. Te państwa, które nie przyjmują Mojego wysłannika, nie
  przyjmują błogosławieostwa wikariusza. Namiestnika Piotra — w dni ciemności wiele,
  wiele cierpieć będą. Wszystkie kraje, wszystkie narody. On, Mój umiłowany syn,
  wikariusz. Namiestnik stolicy Piotrowej, przez działanie Ducha Świętego włącza w
  krainę świętą niebios. Kto jego odrzuca, odrzuca świętą krainę niebios. Odrzuca Nową
  Jerozolimę — moją Oblubienicę.
  Ja miłuję wszystkie narody bez wyjątku,

  Click to access zofia_nosko_centuria_oredzia_zbawienia.pdf

  Polubienie

 6. Marcin pisze:

  Dziaj wcześnie rano jak wstałem ok 4:30 siedziałem w kuchni i w pewnym momencie spojrzałem przez okno gdzie na wprost widać u mnię tą gwiazdę o której kilka dni temu tutaj pisałem.
  Jak spojrzałem na tą gwiazdę dzisiaj rano to akurat w tym momencie widziałem tak jakby ona się rozdwoiła i jedna część przesuwała się w inną stronę. To wyglądało tak jakby jakiś meteor w tym momencie przeleciał na wskroś tej gwiazdy i ten punkt się przesuwał. Albo może to był poprostu jakiś samolot z włączonym światłem który w tym momencie przelatywał na tle tej gwiazdy.
  Ale dlaczego akurat w tym momencie jak spojrzałem na tą gwiazdę.
  Pozdrawiam

  Polubienie

 7. Halina pisze:

  Matko Najświętsza ,Niepokalana Dziewico,Królowo Aniołów i ludzi,
  zechciej łaskawie wpłynąć Swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga,
  aby zastępy Aniołów pod wodzą
  Świętego Michała Archanioła ugasiły zarzewie wojen
  i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi.

  Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów.
  wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego Boskiego Syna,który żyje i króluje
  na wieki wieków. Amen.

  O Święci Aniołowie i Archaniołowie,
  przybywajcie z Waszymi Zastępami i Waszą Potęgą,
  i okażcie nam wszystkim ludziom Waszą pomoc.
  Dajcie nam też poznać Waszą Moc,
  żeby nasze serca rozpaliły się czcią do Boga i Maryi,
  Waszej i naszej Królowej. .
  Amen.

  Polubienie

 8. KIELICH pisze:

  Dzisiaj poszedłem do Spowiedzi Świętej. Jesień się rozpoczęła. Teraz czas na Interwencję Bożą.

  „Ta jesień będzie bolesna dla wszystkiego, przez co przejdziesz.
  Wysłany dnia 4 września 2020 r
  Carbonia 09.03.2020 – 18:44
  Ta jesień będzie bolesna dla wszystkiego, przez co przejdziesz.
  Oto jestem, Panie, Twoja sługa Cię słucha.
  Umiłowana córko, huragan zaraz wejdzie z wyprostowaną nogą, nie będzie łatwo przezwżyć jego bezwład, tylko ci, którzy schronili się we Mnie, Bogu Stwórcy, bdą mieli pomoc. Ta ludzkość wkrótce zostanie ukarana za swoją wielką dumę i perwersję.
  Jako Bóg i Ojciec podyktuję moją ostatnią wolę zbawienia ludzi.
  Moje dzieci i już nie moje z waszego wolnego wyboru, wciąż przychodzę dziś, aby błagać lub wasze nawrócenie, wróćcie do Mnie, nie ma już czasu, zbliża się huragan, aby zdenerwować … głupota przejdzie przez piekło na Ziemi.
  Mój umiłowany ludu, mój Izraelu, o ileż bardziej mam cię błagać, abyś do Mnie wrócił?…”

  Czekam Jezu. Daj zadanie, bym pełnił tylko Wolę Bożą w swoim życiu. Kocham Cię Jezu.

  Polubienie

 9. KIELICH pisze:

  I jeszcze to.

  „Tej jesieni na Ziemi zamieni się w prawdziwe piekło.
  Wysłany dnia 7 serpnia 2020
  Carbonia 08-05-2020-17: 13
  Tej jesieni na Ziemi zamieni się w prawdziwe piekło.
  Podziwiajcie, dzieci, wielką miłością do była! Wy, moi wybrani, moje ukochane dzieci.
  Przybędę z koroną Królowej na mojej głowie i obdarzę była darami Ducha Świętego i poprowadzę na moją stronę do zwycięstwa nad przeklętym Wężem.
  Bóg widzi twoje szczere tak z góry, nie trać odwagi, ale idź z pełnym tak ku Temu, który umieści cię w swoim nowym świecie, abyś cieszył się w swoim zasięgu dobrem.
  Nie będziesz cierpieć ataków, bo będę po twojej stronie, jako Matka Jezusa i Twoja Matka, otulę cię swoim płaszczem i wybawię cię przed filmami.
  Ta jesień będzie naprawdę czasem zniszczeń:… chorób i głodu. Życie na Ziemi zamieni się prawdziwe piekło. Człowiek, który walczył ze swoim Bogiem Stwórcą, przejdzie przez wielki ucisk, a ci, którzy pracowali dla Królestwa Niebieskiego, wzrost wywyższeni przez Ojca,… będzie Jego wybran.
  Wy wszyscy, którzy oddajecie cześć Ojcu i Matce w tym wielkim Dziele, będziecie wszyscy, którzy po jego stronie i założycielami wielkiego pokolenia. Nie bądźcie dumni, bądźcie pokorni i oddani modlitwie.”
  Z Panem Bogiem

  Polubienie

 10. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.
  Oto dzień 22:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!”, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Udaj się na adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie i módl się o nawrócenie grzeszników.

  Polubienie

 11. Adrian pisze:

  Carbonia 19bis-09-2020 – 17.27
  Ogłaszam swoją interwencję teraz, a nie jutro !
  Daj mi swoje serce, abym odpuścił Ci wszystkie grzechy i umieścił Cię w moim Najświętszym Sercu.
  Z tobą zrealizuję mój plan zbawienia. Nie bójcie się niczego, Najświętsza Maryja Panna teraz zstąpi z Nieba, aby przyłączyć się do was i poprowadzić do bram nowego życia, poprowadzi was do bitwy i przyniesie Mnie zwycięstwo.
  Pojawienie się asteroidy będzie końcem ludzkości, która przeżyje głód, zarazę i wszystko, co nastąpi po takiej zagładzie, która nadejdzie.
  Piotr wkrótce zamanifestuje się w swoim apostolacie z Maryją, przychodzi, aby odzyskać stery Kościołowi, poprowadzi Kościół Boży do prawdy, a pozostałym ludziom da dar Ducha Świętego.

  Polubienie

 12. Szafirek pisze:

  23 września
  Święty Pio z Pietrelciny, prezbiter

  Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

  Ojciec Pio przed wizerunkiem Ukrzyżowanego

  20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr. Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie publicznie sprawować sakramenty.

  Ojciec Pio ze stygmatami na dłoniach
  Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji – znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie – na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.

  Ojciec Pio odprawiający Eucharystię
  Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie – zwłaszcza w momencie Przeistoczenia – w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.

  Ojciec Pio niedługo przed śmiercią
  W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej zapadał na zdrowiu. Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.

  W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później – dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Pio w dniu 2 maja 1999 r., a kanonizował go 16 czerwca 2002 r.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23a.php3

  23 września – św. Linus, papież i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23b.php3
  23 września – bł. Emilia Tavernier Gamelin, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23c.php3
  23 września – bł. Józef Stanek, prezbiter i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23d.php3

  Polubienie

 13. Mariusz pisze:

  Te wszystkie zmiany to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś projektów kulturowych czy projektów politycznych, choć one oczywiście są, ale to jest kwestia budowania nowej religii. To jest budowanie nowego świata, nowego człowieka, nowej religii, jakiejś religii panteistycznej, w której miejsce Boga zajmuje Gaja – powiedział ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, etyk, moralista w niedzielnych „Rozmowach Niedokończonych na antenie Radia Maryja.

  W „Rozmowach niedokończonych” poruszono temat marksistowskiej rewolucji. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz rozpoczął od genezy klasycznego rozumienia marksizmu.

  – Klasyczny marksizm wychodził z pewnych dogmatów ustanowionych w miejsce świata realnego i takim dogmatem był oczywiście monizm materialistyczny, więc postrzeganie świata wyłącznie w kategoriach jednorodnych. Całkowicie jednorodnego materializmu. To się wiązało z bardzo fundamentalną tezą marksizmu, mianowicie tą, że człowiek żyjący w tym świecie, dotychczasowo żyjący, jest człowiekiem zniewolonym. Jest człowiekiem wyalienowanym. Wyalienowany przez stosunki społeczno – ekonomiczne, ale źródłem tej alienacji jest przede wszystkim Bóg – przypomniał etyk.

  Duchowny zauważył, że główny twórca marksizmu poszedł o krok dalej w swojej koncepcji.

  – Marks […], twierdząc, że skoro odrzucamy istnienie Boga, a czynimy to w imieniu wyzwolenia człowieka, to musimy odrzucić wraz z istnieniem Boga zarówno koncepcję natury ludzkiej, prawa naturalnego i szerzej mówiąc obiektywnej prawdy. Odrzucamy tę prawdę w sposób absolutny, totalny. Nie ma miejsca na odczytywanie prawdy, na lekturę świata, na lekturę rzeczywistości, na lekturę obiektywnych spraw rządzących światem i człowiekiem. Nie ma Boga – nie ma prawdy – podkreślił moralista.

  Marksizm odrzuca klasyczną koncepcję prawdy, która polegała na uzgodnieniu intelektu z rzeczywistością, na poznaniu rzeczywistości przez intelekt.

  – Marksizm, odrzucając tę koncepcję, wprowadza pragmatyczną koncepcję prawdy, a więc koncepcję prawdy, która jest stworzona mocą ludzkiego czynu, czynu rewolucyjnego, czynu rewolucji proletariackiej, która jest zbiorowym dziełem z jednej strony proletariuszy, z drugiej strony świadomej części proletariatu, a więc biura politycznego, komitetów centralnych – zaznaczył duchowny.

  Obecnie mamy kalkę marksistowskiej tezy.

  – Proces ten dokonuje się we współczesnym świecie. Mamy odrzucenie Boga. Nie łudźmy się, że to jest odrzucenie, które ma charakter jakiś pozorny. To jest odrzucenie fundamentalne. Spójrzmy na gender. Gender po prostu odrzuca prawdę o Bogu Stwórcy, więc pierwszą podstawową prawdę o tym, że Bóg jest i jest Bogiem Stwórcą, bo skoro nie Bóg stwarza człowieka, tylko człowiek stwarza sam siebie, to jest teza marksistowska – podkreślił gość Radia Maryja.

  Miejsce Boga Stwórcy ziemi wyparła Gaja, która znalazła się nawet w preambule konstytucji europejskiej.

  – Mimo że nie było miejsca nie tylko dla osobowego Boga, ale nawet dla wartości chrześcijańskich, znalazło się tam natomiast miejsce dla matki Gai bądź też dla matki Ziemi, jak to jest w polskiej wersji językowej. […] To oznacza, że mamy odrzuconą prawdę o człowieku, o świecie , o przyrodzie, o relacjach między człowiekiem i przyrodą, ale tworzymy w miejsce tych odrzuconych rzeczywistości nową rzeczywistość. Tworzymy nowy wspaniały świat, który konstruuje niezliczoną ilość płci czy tożsamości, czy orientacji seksualnych – powiedział ksiądz profesor.

  Myśmy przeżyli ogromną rewolucję, która dokonała się mocą pragmatycznych działań, pragmatycznych zmian rzeczywistości – podkreślił ks. prof. Paweł Borkiewicz.

  – Te wszystkie zmiany to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś projektów kulturowych czy projektów politycznych, choć one oczywiście są, ale to jest kwestia budowania nowej religii. To jest budowanie nowego świata, nowego człowieka, nowej religii, jakiejś religii panteistycznej, w której miejsce Boga zajmuje Gaja – dodał.

  Jest to proces daleko posunięty.

  – Musimy mieć świadomość tego, że rzeczywiście jesteśmy w tej chwili u szczytu walki. Jesteśmy w sytuacji, w której jakakolwiek uległość w tej walce, jakiekolwiek tematy zastępcze, które się pojawiają, są tak straszliwym grzechem zaniedbania, z którego będziemy rozliczeni – akcentował etyk.

  Duchowny zwrócił uwagę na to, że każda rewolucja uprzedmiotawia człowieka.

  – Strategia współczesnych rewolucji dokonuje się metodą tzw. strategii top bottom, czyli uderzania w pewne punkty węzłowe, pewne punkty szczytowe. Wystarczy, że pozyska się odpowiednią kancelarię prawną, wystarczy, że pozyska się pewne lobby polityczne i pewne wpływowe media i za pomocą tych środków – w gruncie rzeczy bardzo niewielkiej grupy osób – można przeprowadzić ogromne zmiany prawne, a w konsekwencji także zmiany obyczajowe i kulturowe. […] Rewolucja, która się dokonuje jest bardzo utopijną wiarą w lepsze jutro, a faktycznie rzeczywistością, która deprawuje człowieka, uprzedmiotawia i jednoznacznie niszczy – stwierdził ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

  Polubienie

 14. Adrian pisze:

  SZWAJCARZY PRZEBADALI MASKI OBYWATELI – SĄ SIEDLISKIEM GRZYBÓW I BAKTERII.

  W laboratorium przebadano 20 jednorazowych masek używanych przez dojeżdżających do Zurychu. Rezultaty są przerażające – jak długo były noszone maski.
  Szwajcarski magazyn konsumencki „K-Tipp” zbadał, jak czyste były maski higieniczne osób dojeżdżających do pracy po ich założeniu. W tym celu od przechodniów w Zurychu zebrano 20 jednorazowych masek i wysłano do laboratorium.
  Wyniki są przerażające – 11 z 20 przebadanych masek zawierało ponad 100 000 kolonii bakteryjnych – trzy z nich ponad milion! Jako punkt odniesienia użyto losowej próbki zebranej z ekranów dotykowych automatów biletowych. Wartość ta wynosiła od 3 do 69 takich kolonii.
  Niektóre gatunki gronkowców mogą powodować zapalenie płuc lub zapalenie opon mózgowych. Technicy laboratoryjni na 15 maskach napotkali również pleśń i drożdże.
  Wdychanie zarodników może prowadzić do alergii, astmy, a nawet zapalenia oskrzeli. Maski filtrują przepływające powietrze, ale koronawirus swobodnie przechodzi przez większość z nich. Co innego bakterie i grzyby, które mogą się szybko rozmnażać na ciepłych, wilgotnych maskach.
  Szwajcarskie badania pokazały, jak ważna jest regularna zmiana masek. Specjaliści zgodnie uznają, że zaleca się wymianę masek, gdy tylko stają się wilgotne. Może to być konieczne nawet co pół godziny.
  https://globalna.info/2020/09/23/szwajcarzy-przebadali-maski-obywateli-sa-siedliskiem-grzybow-i-bakterii/

  Polubienie

 15. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 22 września 2020 r
  Drogie dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, tutaj jest to, że wiele z moich dzieci nie modli się, ale są zabierane przez rzeczy tego świata, jeszcze nie zrozumiały, że modlitwa we wspólnocie jest największą siłą przeciwko złu. Moje dzieci, Rzym i Jego Kościół będą cierpieć największy ból z powodu braku poszanowania mojej woli. Módlcie się, aby cierpienie zostało zmniejszone, ponieważ światło w ich sercach teraz zgasło. Moje ukochane dzieci, ciemność i ciemność wkrótce zstąpią na świat, proszę, pomóżcie mi, nawet jeśli wszystko musi się spełnić, sprawiedliwość Boża upadnie. Jeszcze raz was proszę we łzach, módlcie się, módlcie się, módlcie się dużo, bo dla tych, którzy nie wierzą, cierpienie będzie okropne. Kochaj Boga, uklęknij przed Tym, który patrzy na ciebie z krwawiącym sercem. Martwię się o księży, którzy wybrali szatana i pogaństwo, proszę, nie akceptujcie niczego, co nie jest Bogiem, Jeden i Trzech. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

  Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

  Oto dzień 23:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!”, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Trwaj przez 15 minut przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, prosząc Go o obronę i chwałę dla Kościoła katolickiego.

  *******

  Jesteś czcicielem św. Michała Archanioła, a każdy czciciel powinien dobrze poznać swojego patrona. Czy znasz jego objawienia w Polsce i Europie? Czy znasz jego przesłanie i proroctwo dla nas Polaków? Film „Broń nas walce!” otworzy Ci na to oczy.

  Polubienie

 17. Szafirek pisze:

  24 września – św. Gerard, biskup i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24a.php3
  24 września – bł. Kolumba Gabriel, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24b.php3
  24 września – znalezienie ciała św. Klary z Asyżu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24c.php3
  24 września – św. Tekla, dziewica i męczennica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24d.php3
  24 września – bł. Herman Kaleka https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24e.php3
  24 września – bł. Antoni Marcin Slomšek, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24f.php3
  24 września – św. Pacyfik z San Severino, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24g.php3
  24 września – św. Liberiusz, papież https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24h.php3
  24 września – kościół katedralny w Bielsku-Białej https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24i.php3
  24 września – kościół katedralny w Kaliszu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-24j.php3

  Polubienie

 18. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.
  Oto dzień 24:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!”, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Włącz się w prace misyjne na rzecz szerzenia wiary.

  Polubienie

 19. Mariusz pisze:

  Droga Małgorzatko,
  Otrzymałem tak oczekiwaną przesyłkę. Dziękuję serdecznie i całuję. Dziękuje także moja mama.
  Dziękuję, za skierowane te kilka słów do mojej osoby.
  Co do reszty porozmawiamy SMS.
  Bóg zapłać!

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Dobrze! Mariuszku! bo już wiesz że byłam na poczcie z reklamacją.
   Ale „PRORYTET” 4 dni list idzie w kraju.
   Ale co winna Pani w okienku na poczcie.
   Najważniejsze aby ta woda święta Was uleczyła.A jak będę w Wąwolnicy to kupię i Twojej mamie ten Różaniec doślę
   Z Panem Bogiem i z Maryją ZOSTAŃCIE I Z ŁASKAMI Z NIEBA.

   Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Odległość od Ciebie do mnie jest większa niż np. do Mateusza czy bozeny2, która musi mieszkać niedaleko Twej rezydencji 🙂
   Co do Różańca dla mamy to się nie spieszy. Jeszcze raz dziękujemy za przesyłkę.
   Niech Ci to św. Michał Archanioł wynagrodzi i da czuwa podczas operacji Sary i jej małego serduszka i Twojej całej Rodziny, za wszystkich z Was codziennie się modli św. Gabriel Archanioł z Przenajświętszą Matką Maryją.
   Mariusz Twój brat.

   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
   Mt, 5,7

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   11 min
   OSTATNIO W MEDIACH ROZGŁASZANO JAK BYŁA ROCZNICA OBJAWIEŃ W GIETRZWAŁDZIE ŻE TO JEDYNE OBJAWIENIA MARYJNE UZNANE PRZEZ KOŚCIÓŁ W POLSCE.
   TO PYTAM SIĘ A OBJAWIENIE MARYJNE W KĘBLE KOŁO WĄWOLNICY TO JUŻ ZAPOMNIANE I NIE UZNAWANE.

   Polubienie

 20. Szafirek pisze:

  25 września – bł. Władysław z Gielniowa, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-25a.php3
  25 września – św. Kleofas, uczeń Pański https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-25b.php3
  25 września – bazylika metropolitalna we Fromborku https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-25c.php3

  Polubienie

 21. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

  Oto dzień 25:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!”, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Poddaj umartwieniu swoje gardło lub oczy.

  Polubienie

 22. Adrian pisze:

  Pozornie dzwon „Głos Nienarodzonych” ma wymowę pozytywną. Jednak symbolika umieszczona na nim mnie lekko przeraża.

  Dwa anioły (nie wiadomo czy upadłe czy Boże) adorują dziecko w łonie matki a więc JESZCZE NIE OCHRZCZONE. Jest to apoteoza życia cielesnego człowieka, tak jakby jego cielesne zaistnienie było jego jednoczesnym staniem się równym każdemu świętemu w niebie. Czczenie tego w człowieku czego Bóg jeszcze nie uświęcił jest czczeniem zwierzęcości człowieka, a właściwie obrazu człowieka, bo USG jest obrazem człowieka. Dokładnie mówiąc to USG jest obrazem USG antychrysta poczętego w łonie hebrajskiej kobiety zapłodnionej tchnieniem szatana. Takie humanistyczne podejście do sytuacji człowieka przed jego chrztem oznacza, że chrzest człowieka nie ma tak wielkiego znaczenia jak jego poczęcie, a przecież to pierwsze ma znaczenie o wiele większe dla jego życia nadprzyrodzonego.

  Wg opisu dzwonu czytamy:
  Dzwon odlany z brązu będzie miał średnicę o długości 118 centymetrów. W swojej szacie będzie otoczony dwoma kodami genetycznymi, symbolizującymi rodziców: ojca i matkę. Będzie posiadał imię w języku polskim i łacińskim. Na jednym z boków umieszczone zostanie USG dziecka poczętego i dwaj cherubini strzegący oraz symbolizujący obecność Boga w poczęciu człowieka. Drugi bok przedstawi tablice kamienne symbolizujące X przykazań Bożych. Na pierwszej z nich znajdą się słowa Jezusa Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej V przykazanie: „Nie będziesz zabijał”.
  Dla mnie te dwa kody genetyczne to nic innego jak DNA bestii (18 dzień miesiąca narodzin bestii) i DNA człowieka, które złączą się poprzez przyjęcie znamienia bestii. Poza tym użyte sformułowanie „głos nienarodzonych” pomija tu tchnienie życia dane od Boga, bo przecież dziecko w łonie matki nie może jeszcze zaczerpnąć pierwszego oddechu. Jak już kiedyś pisałem: póki ciało człowieka nie stanie się zdolne do wydania głosu tzn. nie zaczerpnie powietrza on człowiek ma naturę duchową jak aniołowie choć różni się od nich tym, że ma duszę gdyż połączył się nietrwale z materią. Tu nie chodzi o ochronę życia. Tu chodzi o kult życia na tym świecie, bez względu na grzech.

  zrodlo https://logoschrist.wordpress.com/2020/09/24/dzwon-czczacy-bestie/#comments

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Nie wiem,ale jak dla mnie to ktoś zwariował pisząc taką interpretację.Może się mylę,ale to już jest przesada.
   Dwa anioły adorujące dziecko…no przecież nawet się dzieci poczęte Matce Bożej powierza w opiekę.A co do głosu nienarodzonych,to niech ktoś kto to pisał obejrzy chociażby film „Niemy krzyk”,a poza tym tchnienie życia dane od Boga jest już w momencie poczęcia.No po prostu ktoś odleciał całkiem w tej interpretacji.Uważam,że na siłę chce przekręcić aby żle to wyglądało.Może nie mam racji,ale tak to odbieram osobiście.
   Jezu,ufam Tobie!

   Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    Szafirku! to samo miałam napisać ale przez tą popsutą klawiaturę to często powstrzymuję się od komentarza.
    Szczęść Boże!

    Polubienie

 23. Szafirek pisze:

  26 września
  Najświętsza Maryja Panna Leśniańska

  26 września 1683 r. dwaj chłopcy, pasący bydło, znaleźli na drzewie dzikiej gruszy jaśniejący obraz. Wizerunek, umieszczony w zbudowanym dlań kościele, zaczął gromadzić rzesze ludzi. W miejscu zaś, gdzie według tradycji ukazał się cudowny wizerunek, została później zbudowana kaplica. Komisja biskupia dwukrotnie: w 1684 i 1700 r. wydała dekret o niezwykłości łask. Doświadczyli ich już w czasie wyprawy pod Wiedniem Jan Michałowski i Grzegorz Kulczycki, wysłani przez króla Jana III Sobieskiego do księcia Lotaryngii. Musieli się oni w przebraniu przedzierać przez obóz turecki. Uratowali się, bo polecili się opiece Matce Bożej Leśniańskiej i kiedy wrócili szczęśliwie z wojny do kraju, złożyli Jej swoje wota oraz zabrane Turkom pałasze.

  Obraz Matki Bożej LeśniańskiejParafię w Leśnej na Podlasiu erygowano w 1695 r. Na miejscu dawnego kościoła z XVIII w. stoi obecnie barokowy, murowany kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła i Narodzenia NMP. W ołtarzu głównym znajduje się wyryta na kamieniu płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, pochodząca z XVII w. Przedstawia ona Matkę Bożę w półpostaci z Dzieciątkiem na prawym ręku, w lewej ręce trzymającą otwartą książkę, na której wspiera się skrzydłami gołębica. Pan Jezus natomiast w prawej rączce trzyma książkę, a lewą unosi do góry.
  Opiekę nad wizerunkiem i parafią powierzono zakonowi paulinów. W okresie zaborów klasztor zamknięto jednak za sprzyjanie powstaniu styczniowemu. Do budynków popaulińskich sprowadzono zaś mniszki prawosławne, a kościół przebudowano na cerkiew. Gorący kult Maryi Leśniańskiej trwał nieprzerwanie mimo ukrycia obrazu w obawie przed zabraniem około 1867 r. Obraz odnaleziono i w 1927 r. uroczyście wprowadzono do Leśnej. Wizerunek koronował kard. Stefan Wyszyński 18 sierpnia 1963 r. (w 280. rocznicę objawienia się) w obecności 12 biskupów i ok. 150 tys. pielgrzymów. W 1984 r. kościół leśniański podniesiono do godności bazyliki mniejszej. W głównych odpustach uczestniczą setki grup pątniczych.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26h.php3

  26 września – święci męczennicy Kosma i Damian https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26a.php3
  26 września – święci męczennicy Wawrzyniec Ruiz i Towarzysze https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26b.php3
  26 września – św. Elzear i bł. Delfina, małżonkowie https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26c.php3
  26 września – św. Ketyl, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26d.php3
  26 września – św. Nil Młodszy, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26e.php3
  26 września – bł. Kaspar Stanggassinger, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26f.php3
  26 września – bł. Aureliusz z Vinalesa, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26g.php3
  26 września – św. Teresa Couderc, zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26i.php3
  26 września – bł. Alojzy Tezza, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26j.php3
  26 września – bazylika katedralna w Kielcach https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-26k.php3

  Polubienie

 24. Szafirek pisze:

  Kuria Metropolitalna w Krakowie, imprimatur bp. Kazimierza Nycza z 22 listopada 2003 roku, zatwierdziła 4 nowenny do św. Siostry Faustyny. Każda z nich oparta jest na tekstach wyjętych z jej „Dzienniczka”, ale ich treść i forma jest różna, uwzględniająca potrzeby wiernych. Pierwsza z nich ma charakter ogólny i może być odmawiana we wszystkich intencjach, pozostałe mają sprecyzowaną intencję: o poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego, o łaskę dziecięcej ufności i przemieniania swego życia w miłosierdzie.

  NOWENNA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (1)
  Dzień I
  Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego

  P.J . „Życie wasze ma być na Mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice Moje i poznasz przepaść miłosierdzia Mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć Moją – i tę dasz poznać światu” (Dz. 438).
  S.F . „O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia” (Dz. 483).
  Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnicę miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać światu.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   NOWENNA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (2)
   o poznanie tajemnicy miłosierdzia Bożego
   Dzień I
   Poznawanie Pana Boga

   Zastanawiałam się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kim jest Bóg. W jednej chwili duch mój został porwany jakoby w zaświaty. Ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. Z morza jasności nieprzystępnej wyszedł nasz ukochany Zbawiciel w piękności niepojętej, z ranami jaśniejącymi. A z onej jasności było słychać głos taki: «Jakim jest Bóg w istocie swojej nikt nie zgłębi, ani umysł anielski, ani ludzki. Poznawaj Boga przez rozważanie przymiotów Jego» (por. Dz. 180). Pan udzielił mi wiele światła poznania Jego przymiotów. Pierwszym przymiotem, jaki mi Pan dał poznać – to Jego świętość, drugim jest Jego sprawiedliwość sięgająca w głąb istoty rzeczy, a trzecim jest miłość i miłosierdzie. Zrozumiałam, że największym przymiotem Boga jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą (por. Dz. 180).

   Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnicę miłosierdzia Bożego i jej kontemplacji w codzienności, aby moje życie było żywym odbiciem tego największego przymiotu Boga.

   NOWENNA DO ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (3)
   o łaskę dziecięcej ufności
   W nowennie prosimy o cnoty warunkujące dziecięce zawierzenie Panu Bogu

   Dzień I
   Szczęśliwi, którzy ufność w Panu położyli

   P.J. „Dusza, która zaufa Mojemu miłosierdziu, jest najszczęśliwsza, bo Ja sam mam o nią staranie” (Dz. 1273). „Obdarzam ją swoim zaufaniem i daję jej wszystko, o co prosi” (Dz. 453).
   S.F. „Nie rozumiem, jak można nie ufać Temu, który wszystko może. Z Nim wszystko, a bez Niego – nic. On Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia na tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli” (Dz. 358).
   Święta Faustyno, uproś mi łaskę dziecięcej ufności wobec Pana Boga, Tego, który wszystko może, jest samą Mądrością i kocha nieskończoną miłością.

   Polubienie

 25. Szafirek pisze:

  Orędzie z Medziugorje- 25 wrzesień 2020 (Medjugorie, 25 09 2020)

  „Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w swojej miłości i ukazuje to moją obecnością. Wzywam was, drogie dzieci, powróćcie do Boga i do modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość i nie zapomnijcie, dzieci, że modlitwa i post są zdolne czynić cuda w was i wokół was. Wszystko, co czynicie, niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy niebo wypełni się radością waszych serc, odczujecie, jak Bóg was kocha i że posyła mnie, abym ocaliła was i ziemię, na której żyjecie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

  Polubienie

 26. Gosia 3 pisze:

  DZISIAJ MARCINA! URODZINY O ILE DOBRZE PAMIĘTAM!
  LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE,PAMIĘTAŁAM OD RANA ALE NIE MIAŁAM JAK ZŁOŻYĆ ŻYCZEŃ.
  MARCINKU!
  WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W TYM NAJWIĘCEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ W ŻYCIU I OBECNOŚCI MARYI I OBYŚ WYTRWAŁ DO KOŃCA BO JUŻ BLIŻEJ NIŻ DALEJ DO PRZYJŚCIA PANA JEZUSA ABY NAS OSĄDZIŁ.
  SZCZĘŚĆ BOŻE!

  Polubienie

 27. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła. Pamiętaj, że dla twojego komfortu i metody:

  1. Możesz także oglądać bezpośrednio na naszym kanale na Youtube albo
  2. Możesz modlić się z książką albo płytą CD.

  Oto dzień 26:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  Na większości nagrań, przy części „Objawienia” znajdziesz poza animacją unikatowe i piękne fragmenty filmu „Broń nas w walce!”, poświęconego św. Michałowi Archaniołowi.

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Nie mów źle o bliźnim. Gdy tylko ci się to zdarzy, napraw swój grzech.

  Polubienie

 28. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Ucałuj trzy razy rany Jezusa Chrystusa na krzyżu, mówiąc: W Twe ręce powierzam ducha mego.

  Zespół nowenny.pl

  Polubienie

 29. Gosia 3 pisze:

  Któż jak Bóg!

  Dziś kolejny dzień Wielkiej Nowenny do św. Michała Archanioła.
  Oto dzień 28:

  Zobacz na Youtube.

  Wielka Nowenna do św. Michała

  ZADANIE NA DZIŚ:

  Zamów Mszę świętą w intencji dusz czyśćcowych oddanych świętemu Michałowi lub weź w niej udział i przyjmij Komunię świętą w ich intencji.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s