Apokalipsa wg. św. Jana – wytłumaczenie

Wielka bitwa z Księgi Objawienia ukazuje się nam dzisiaj, zgodnie z niebiańskimi przekazami naszych czasów i wszystkich proroctw zawartych w niej będzie teraz odsłaniać się na świecie. Apokalipsa jest o opanowaniu Kościoła Chrystusowego na ziemi przez wrogów i ostatecznej bitwie o dusze. I to już się rozpoczęło.

Księga Apokalipsy ukazuje ten wielki obraz ostatecznej bitwy i nowoczesne prywatne objawienie dostarcza tych szczegółów. Bóg objawia nam to teraz, aby przygotować nas tak, iż Jego wierni pomogą złagodzić te rozwijające się wydarzenia poprzez modlitwę i ofiarę.

Te wiadomości będą atakowane i rozdarte, ale okażą się one prawdziwe. Ci którzy mają uszy do słuchania, niech słuchają tych boskich przekazów dotyczących naszych czasów. I niech odpowiedzą! Nie dopuszczać aby zły tworzył zamęt i rozpacz w waszych sercach. Zróbcie wszystko, aby pozostać w stanie łaski i módlcie się wiele za tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Tylko wtedy Jego Prawda, która nigdy się nie zmienia, podtrzymuje was.Dziel się tymi wiadomościami.

Według rzetelnego katolickiego proroctwa, większość z pokolenia, które żyje obecnie na świecie, doświadczy Dnia ponownego przyjścia Jezusa w chwale. W tym dniu, zabierze Swych Wiernych do Ery Pokoju na nowej Ziemi, do Nowego Raju, który nas czeka.

Oto sekwencja zdarzeń (z szacunkowymi datami , opartymi na samych przepowiedniach) dotyczących Wielkiej Bitwy, tego co nadchodzi i już się rozgrywa:

WIELKI UCISK – Rozpoczął się w Grudniu

Wielki Ucisk się rozpoczął (okres 3 ½ roku)

SIEDEM PIECZĘCI (Obj 5-8)

1: Wielkie Odstępstwo i Schizma

Fałszywy Prorok, oszust wybrany na papieża w Rzymie (zgodnie z przepowiednią). Wierni katolicy pozostają posłuszni Franciszkowi, dopóki kompetentny organ Kościoła nie oświadczy, że jest heretykiem i jest nieważny, to powinno wystąpić.

Wielkie Odstępstwo rozwija się, panowanie herezji rozpoczyna się,w momencie gdy wróg przejmuje Kościół i zasiada na jego tronie, i zastępuje prawdę tolerancją , świeckością i humanizmem, przekręcania i błędnej interpretacji Słowa i Jego świętych doktryn, aż w końcu Kościół zostanie ukrzyżowany

Zaczyna się Wielka Schizma

2: III Wojna Światowa

Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie

Jerozolima jest bombardowana przez Iran

Bliski Wschód zadrży poprzez wielką zagładę atomową

Izrael zaangażowany w wojnę jądrową z Iranem, Syria walczy z Egiptem

USA i Europa reaguje gdy wojna na Bliskim Wschodzie się nasila, prowokując tym odpowiedź Rosji i Chin
Globalny krach gospodarczy- Początek w Europie

Wszystko to prowadzi do III Wojny Światowej, która będzie straszna, lecz krótka – będzie użyta broń jądrowa

3: Głód

Globalny głód nastąpi po Wielkiej Wojnie

Brak dostaw żywności

Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów będą występować w różnych miejscach

4: Plagi

Nastąpi zatrucie ziemi poprzez umyślne zanieczyszczenie

Choroby stworzone przez człowieka zostaną podane ludziom w szkodliwych szczepionkach

5: Męczennicy

III WŚ niosąca ze sobą plagi i zniszczenie, stworzy wielu „męczenników”

Wielu kapłanów i wiernych, odmówi zgody na przyjęcie nowych przepisów o tolerancji i fałszywego ekumenizmu w Kościele i będą z tego powodu bardzo cierpieć

Papież Benedykt emeryt będzie musiał uciekać z Rzymu zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie i ostatecznie umrze okrutną śmiercią na wygnaniu

6: WIELKIE OSTRZEŻENIE

Moce na niebiosach zostaną wstrząśnięte

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach

Następuje Wielkie Globalne Ostrzeżenie Bożego Miłosierdzia a z nim :

1.Wielkie trzęsienie ziemi
2.Słońce staje się czarne
3.Księżyc przemienia się w krwistoczerwony
4.Gwiazdy (meteoryty/ komety) spadają
5.Niebo zwija się niczym zwój
6.Ludność świata jest przerażona

Ludzkość doświadczy wielkiego znaku na niebiosach tego rodzaju że: wszystkie światła niebios zostaną całkowicie wygaszone a wielką ciemność zapadnie na całej ziemi, następnie pojawi się wielki znak krzyża na niebie

Rezultatem zderzenia dwóch komet na niebie będzie czerwony krzyż który będzie widziany na niebie ponad ziemią

Wszyscy ludzie na ziemi, doświadczą oświetlenia sumień, Boży mini-sąd Wielkiego Miłosierdzia (trwający około 15 minut)

Dla wielu będzie to wyglądać jak koniec świata

7: Siedem Trąb (Obj 8-10)

Bóg pieczętuje swoich ludzi, którzy wytrwali w posłuszeństwie i wierności

Następstwami Siedmiu Trąb będą

1: grad i ogień

2: góra wyrzucająca ogień do morza

3: Piołun i Gorzkie wody

4: Ciemność

5: Szarańcza

6: Wojna Nuklearna

7: Burze

Następnie Święte Miasto będzie deptane przez 42 miesiące.

Rosja pomaszeruje na wszystkie narody Europy, szczególnie na Włochy, i zawiesi swą flagę nad Kopuła Bazyliki Świętego Piotra następnie Włochy będą poważnie wypróbowane przez wielką rewolucję

„Dwóch świadków” – 1) Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi; oraz 2) wierni Żydzi i reszta chrześcijan – będą oni świadkami wielkiego zła na świecie.

ZSTĘPUJE NOWA ARKA (Apokalipsa 11-12)

WIELKI CUD wydarzy się w obrębie roku, w którym nastąpi Ostrzeżenie, w różnych miejscach objawień Maryjnych (łącznie z Garabandal, Medjugorje, Cuenca). Boże znaki pozostaną tam aż do końca świata by pomóc światu przynieść nawrócenie.
Nadchodzi godzina Niewiasty, która jest Nową Arką, by wraz ze św. Michałem skruszyć głowę Węża.

Nadszedł czas kiedy niewielka reszta wiernych musi wejść do Nowej Arki Niepokalanego Serca Maryi. Ktokolwiek nie wejdzie do tego schronienia zostanie porwany przez wielką nawałnicę, która teraz się rozpętuje.

To są czasy ostatecznej bitwy pomiędzy Maryją i Szatanem, który panuje nad Czerwonym Smokiem oraz Czarną Bestią, którzy powiodą ludzkość do zaprzeczenia Boga i buntu przeciw Niemu poprzez działanie zła, grzech, nienawiść, nieczystość i pychę.

Poplecznikami Maryji są ci, którzy są pokorni, ulegli, mali i dobroczynni, którzy unikają sideł szatańskich i jego łatwego uwodzenia przyjemnością i kompromisem, podążają drogą miłości, czystości i świętości.

Wraz z Wielkim Ostrzeżeniem i Wielkim Cudem nadejdzie Wielka Odnowa pomiędzy wiernymi i pomiędzy ludźmi dobrej woli.

POWSTAJE ANTYCHRYST (Apokalipsa 13)

Zaraz po Wielkim Ostrzeżeniu, antychryst i jego grupa, chociaż osłabiona w wyniku globalnej spowiedzi, rozpocznie planowanie przejęcia Kościoła od wewnątrz.

Kim jest antychryst? Tym, który aranżuje (fałszywe) porozumienie pokojowe w Izraelu poprzez zjednoczenie Palestyńczyków i Żydów aby zakończyć wojnę.

Będzie on również negocjował pokój w innych obszarach objętych WWIII.

Pochodzi on ze wschodu i będzie twierdził, że jest Chrześcijaninem.

On i Fałszywy Prorok zaangażują się w globalną inicjatywą humanitarną, w nową Jedną Światową Religię.

Fałszywy Prorok poprowadzi świat do oddawania czci Antychrystowi i spowoduje, że wszyscy otrzymają jego znak; znak Bestii (mikroukład identyfikacyjny) będzie stosowany przez Jedną Światową Wierność.

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta panującego przez 42 miesiące. Spowoduje on zaprzestanie odprawiania codziennej ofiary i poprowadzi wojnę przeciw osobom poświęconym przez 38 miesięcy. Jednak święci kapłani wciąż będą sprawowali Mszę w miejscach schronienia dla reszty wiernych.

Wówczas Antychryst będzie twierdził, że jest Mesjaszem wysłanym przez Boga aby ocalić świat.

Fałszywy chrystus poprowadzi wówczas fałszywy kościół na ziemi.

Rozpocznie się Ohyda Spustoszenia – Msza (ofiara) będzie publicznie uchylona przez 1290 dni; ale po 1335 dniach antychryst zostanie zniszczony.

Rosja/Chiny (prowadzone przez Antychrysta) opanują Europę i wprowadzą tam Komunizm, który ludzie przyjmą.

Poprzez wielkie oszustwo, zaangażują się oni w niszczenie Chrześcijaństwa i Judaizmu (dwaj świadkowie)

Nowy Humanizm zastąpi Chrześcijaństwo.

Chiny, Rosja, Europa i USA wpadną pod kontrolę Antychrysta.

Antychryst utworzy jeden światowy system ekonomiczny w Nowym Babilonie Europy.
Cztery wielkie potęgi (USA, Europa, Rosja, Chiny) staną się zunifikowanym reżimem, zorganizowanym aby kontrolować globalny dobrobyt i populację, aby uformować Jeden Światowy Rząd i Religię z Nową Światową Walutą.

Antychryst wejdzie do świątyni Boga i zasiądzie na jego tronie i będzie czcił siebie jako Boga.

WIELKIE PRZEŚLADOWANIE (Apokalipsa 14-15)

Kościół musi być oczyszczony poprzez prześladowanie i krew, tak jak Ciało Chrystusa dozna ukrzyżowania.

Po Wielkim Ucisku (który trwał 3,5 roku) komunizm swoim zasięgiem obejmie cały świat, będzie bardzo trudno praktykować wiarę, podczas gdy Wielkie Prześladowanie potrwa kolejne 3,5 roku (łącznie 7 lat)

W imię jedności zostaną wprowadzone nowe nieuczciwe przepisy, które odmówią ludziom prawa do żywności, schronienia I wolności religijnej.

Wszystkie religie zostaną zakazane, lecz to Chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania, a ich kościoły zostaną zbezczeszczone.

Prawdziwi uczniowie Chrystusa będą musieli nauczać w ukryciu, w przeciwnym razie będą zabijani.

Aniołowie Boży będą się objawiać wiernym aby w cudowny sposób im pomagać

Wróg pochwyci wielu i będzie ich prześladował z powodu imienia Jezusa Chrystusa.Ci co wytrwają zagwarantują sobie życie wieczne.

WIELKA KARA Bożej Sprawiedliwości ( Apokalipsa 16-18)

Boża kara przysłuży się do oczyszczenia oblicza ziemi oraz ludu Bożego.

Siedmiu Aniołów wyleje na ludzkość siedem czasz (Apokalipsa 16):

1)Ciała ludzi posiadających znamię Bestii, oddających mu hołd, zostaną pokryte plugawymi wrzodami

2) Morze stanie się jakby krwią zmarłego i wszystko co w nim żyje poniesie śmierć

3) Rzeki I źródła wód, staną się krwią, jako kara za przelana krew męczenników.

4) Słońcu zostanie dana władza by dotknąć ogniem ludzi, którzy będą bluźnili imieniu Boga.

5) Na tronie Bestii I w jej królestwie nastaną ciemności, ludzie będą z bólu gryźć języki przeklinając Boga.

6) Wyschnie woda w wielkiej rzece Eufrat, by dla królów wschodu słońca, droga stanęła otworem. Królowie całego świata zostaną zgromadzeni przez smoka i bestię na wojnę w wielkim dniu Wszechmogącego Boga, w miejscu zwanym Armagedon.

7) W powietrzu będą słyszane błyskawice, głosy, gromy i nastanie wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd jest człowiek na ziemi.

Ostatniego dnia w Armagedonie, Bóg zgładzi Fałszywego Proroka wraz z Antychrystem.

Ze świątyni, od tronu, dobędzie się donośny głos mówiący: ‘’Stało się!’’

Doprowadzi to do największej kary jakakolwiek spadła na ludzkość.

3 DNI CIEMNOŚCI (Apokalipsa 11:11)

Wkrótce potem, cała ziemia pogrąży się w całkowitych ciemnościach, a po trzech i pół dniach wrogowie Kościoła zostaną zgładzeni przez Aniołów Bożych.

Ostatecznie, niebo się wypali, ciała niebieskie pogrążą się w płomieniach i stopią aby utorować drogę nowemu niebu i nowej ziemi.

Ogień który zstąpi z nieba pochłonie ogromną część ludzkości.

DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA (Apokalipsa 19-20)

Chociaż nie znamy dnia ani godziny Jego Przyjścia, współczesne proroctwa jasno stanowią, że Drugie Przyjście Chrystusa nastąpi w tym pokoleniu. Nadejdzie On w Swojej chwale w Dniu Ostatecznym, Dniu Sądu aby sądzić narady i ustanowić powszechne przywrócenie Jego Nowego Panowania w nowym raju na ziemi dla tych, którzy zachowali wiarę i byli sprawiedliwi podczas Wielkiego Ucisku oraz Wielkiego Prześladowania.

Podczas Pierwszego Sądu, Chrystus będzie sądził każdą osobę na ziemi, pozostałą w tym momencie przy życiu.

W czasie Pierwszego Zmartwychwstania (Ap. 20:1-6) żywych (prawych), sprawiedliwi zostaną podniesieni przez Chrystusa, gdzie będą z Nim królowali przez 1000 lat w Nowym Królestwie na nowej ziemi.

Ten świat zostanie oczyszczony przez ogień a jego składniki zniszczone w miarę jak ziemia będzie przekształcana.

WSPANIAŁA ERA POKOJU I NOWE KRÓLESTWO NA ZIEMI (Apokalipsa 20:1-6; 21-22)

Rozpocznie się czas powszechnej odnowy.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia będą miały swój początek.

Przy dźwięku trąb, z popiołów powstanie Nowe Jeruzalem odrodzonego Kościoła.

Rozpoczyna się 1000-letnia Era Pokoju w Nowym Świecie na ziemi.

Zatriumfuje Niepokalane Serce – Nasza Pani pokona węża i poprowadzi swoje dzieci do zwycięstwa, przyniesie im pokój i zostanie ukoronowana na Królową Nowego Raju.

Najświętsze Serce będzie na nowo królowało – wszyscy będą czcić Eucharystię i honorować Nowe Duchowe Panowanie Chrystusa na odnowionej ziemi.

Wszyscy ludzie na ziemi będą mieszkać w mistycznym zjednoczeniu z Chrystusem i doskonałej szczęśliwości.

Zostaniemy zjednoczeni z naszymi ukochanymi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną podniesieni z martwych a także ze Świętymi w Niebie.

Chwała Kościoła Katolickiego będzie przywrócona w jednym momencie i wybrany zostanie nowy Papież, który będzie rządził 12 narodami.

Wszyscy będą żyli w miłości Bożej i sąsiedzkiej, gdzie nie będzie juz śmierci, grzechu, smutku ani duchowego i fizycznego zła.

W tej Nowej Erze, wszyscy na ziemi będą pełnić boską Wola Boga, tak jak jest w Niebie.

SĄD OSTATECZNY (Apokalipsa 20:7-15)

Na końcu ery tysiącletniego pokoju, będzie miało miejsce Drugie – wieczne – Zmartwychwstanie umarłych oraz nastąpi ostateczna konfrontacja ze złem.

Na Sądzie Ostatecznym całe zło zostanie definitywnie zniszczone na zawsze, obnażona będzie prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem i ujawnione zostaną najgłębsze skutki ludzkich uczynków.

Walczcie, dzieci światłości, ci nieliczni, którzy są w stanie widzieć, gdyż teraz jest czas wszystkich czasów i bitwa wszystkich bitew – a Wielkie Zwycięstwo bliskie!

Tłumaczył: Donald i Rafał

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

„Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków,
wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi”. (Ap.1:1 22:7)

Źródło: twoheartspress.com

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

71 odpowiedzi na „Apokalipsa wg. św. Jana – wytłumaczenie

 1. Marcin pisze:

  Przecież Ostrzeżenie nie może być po wojnie. Ostrzeżenie ma osłabić skutki wojny.
  Ta chronologia nie pasuje.
  Ostrzeżenie ma być PIERWSZE.
  To już przecież omawialiśmy.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Marcin pisze:

  Słuchajcie. Spójrzcie teraz przez okno!!!
  Wielki czerwony księżyc w pełni.
  Tutaj jest niebo bezchmurne i wyraźnie widać. U Was też?

  Polubienie

 3. Marcin pisze:

  Zdążyłem napisać ten komentarz o Ostrzeżeniu a tu patrzę duży czerwony księżyc w pełni na niebie

  Polubienie

 4. Marcin pisze:

  Właśnie obserwuję ten księżyc i im wyżej on wschodzi to staje się już mniejszy normalnego jasnego koloru. Ale jak pisałem poprzedni komentarz niecałą godzinę temu i jak ten księżyc był jeszcze nad horyzontem to wydawał się taki ogromny i koloru czerwonego. A teraz im wyżej on jest to wygląda już normalnie. Myślałem że dłużej ten księżyc utrzyma się taki duży i czerwony.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Marcinie,jeśli chodzi o wielkość,to tak jest zawsze ,że im wyżej księżyc się przesuwa to robi się mniejszy,wielki zawsze jest jak jest zaraz nad horyzontem,a potem maleje im jest wyżej to maleje.
   Co do koloru to chyba różnie to bywa,ale pewności nie mam.Bo ja kiedyś sfotografowałam czerwony,a tak nisko bardzo nie był.
   Niestety ja osobiście wczoraj nie zauważyłam Twoich komentarzy,już chyba nie zaglądałam na blog albo nie zauważyłam,że tu na nowym wpisie są jakieś komentarze.Więc nie patrzyłam jak to u mnie wyglądało o tej godzinie.Tak nisko i tak bym raczej księżyca nie widziała,bo mi bloki zasłaniają,ale jakoś koło 21:00 widziałam,że świeci księżyc bo jest wyżej i już go widzę i był jasny.
   Zdaje mi się,że pełnia dokładnie była przedwczoraj chyba koło 23:00,bo sprawdzałam w kalendarzu,ale księżyc nadal jest duży jeszcze.Osobiście nie lubię jak jest pełnia mimo,że ładnie wygląda,ale mnie głowa często wtedy boli,no i mi świeci akurat prosto w okno,że zasnąć nie mogę często przez to mimo,że rolety mam zasłonięte.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj Szafirku,
    wlsnie ponizej wstawilem zdjecie tego ksiezyca z wczoraj.
    Ale tam widze ze jest link.
    Moze Mariuszu moglbys jakos ten link ustawic zeby zamiast tego bylo widoczne w komentarzu to zdjecie.
    To zdjecie wstawialem na blog przez taki program o nazwie tinypic. Ty chyba tez Szafirku wstawiasz zdjecia przez ten program.
    Inaczej nie moglem wstawic tego zdjecia

    Polubienie

 5. Marcin pisze:

  Tutaj powyzej zdjecie tego wczorajszego duzego czerwonego ksiezyca.
  Wyszedlem wczoraj na zewnatrz zeby zrobic to zdjecie.
  Nie wiem czy to zdjecie sia zaladuje tutaj na blogu.

  Polubienie

 6. Mariusz pisze:

  Czy wiesz co dzieje się podczas Mszy św.

  Polubienie

 7. Leszek pisze:

  Z bardzo interesuącego, ważnego wpisu blogowicza Rala na blogu dzieckonmp:
  Ral said 1 października 2020 @ 15:43
  Żywy Płomień fragmenty ostatnich przekazów…
  Dotyczy chronologii wydarzeń, pochwycenia Kościoła, ucieczki do miejsc schronień – o których mówią ponadto Ojciec Rodrigue oraz John Leary…

  Już teraz jesteście tuż przed wydarzeniami, które były od dawna wam przepowiadane, a które niebawem będą zrealizowane. Zły duch wie, że coś wkrótce się wydarzy, dlatego szykuje on swoje siły do tego decydującego starcia. Przypominam wam o niezbędnych przygotowaniach do nadchodzących wydarzeń. Już niedługo ludzie masonerii spowodują kryzys jakiego jeszcze nie było. Z dnia na dzień pieniądze stracą swoją wartość, szybko skończą się zapasy żywności, a działania rządów zmierzać będą do oddania diabłu ludzi przez szczepienia, w których będą maleńkie nanochipy. One oddadzą pełną kontrolę nad tymi, którzy się jemu poddadzą. Niebawem też Judasze Kościoła Świętego wprowadzą nowy Mszał, w którym zabraknie słów konsekracji. Od tego momentu nie będzie Najświętszej Ofiary, która będzie sprawowana jedynie w domach modlitwy przez kapłanów, którzy się temu nie poddadzą.

  W międzyczasie zajaśnieje Świetlisty Krzyż na Niebie, którego będą chciały zniszczyć siły zła, lecz nic z tego im nie wyjdzie. Od chwili Jego ukazania za siedem dni, Ja Osobiście oświetlę całą zamieszkałą ziemię, Światłem Bożej Sprawiedliwości. W tym czasie zatrzyma się czas na kilkanaście minut, a każdy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy Moimi Świętymi Oczyma.

  Zanim demon zacznie ponownie działać, każdy z was otrzyma kilka tygodni, na naprawę swojego życia i podjęcie niezbędnych do tej naprawy decyzji, zwłaszcza tych dotyczących waszego zbawienia. W tym czasie niektórzy ludzie będą uniesieni na obłoki Nieba, znikając z powierzchni ziemi. Syn zatracenia, Antychryst rozpocznie swoje rządy także w Kościele Świętym.

  Pragnę, aby wielu podjęło modlitwę i post za swoich kapłanów i biskupów, bo wielu ich zginie w tym czasie, a większości z nich zagraża wieczne potępienie. Niebawem będzie odwołany do wieczności Benedykt XVI. Jeżeli nie nawróci się Papież Franciszek, to zagraża mu wieczne potępienie. Zechciejcie modlić się w intencji Jego nawrócenia.

  W niedługim czasie po rozpoczęciu swojego panowania, Antychryst wyda tajny rozkaz, likwidacji całego duchowieństwa świata, wszystkich szczebli. Przetrwają tylko ci z nich, którzy się ukryją. W tym czasie zginą miliony katolików i aż 90% duchowieństwa świata wszystkich szczebli. W Polsce zginie o wiele mniej, bo Oświetlenie Sumień nawróci większość ludzi i polskiego duchowieństwa. W tym czasie, w ostatniej chwili dokonają oni pełnej Intronizacji Jezusa. Nastąpi ostatnie, pełne przyspieszenie czasu do 100%, a odczują je wszyscy.

  Kto może, niech przygotuje sobie miejsce schronienia, miejsce ucieczki, z dala od wielkich miast i aglomeracji. Najważniejszym dla was przygotowaniem jest jednak przygotowanie duchowe, jednak kto może i zdoła, niech przygotuje się materialnie. Niebawem zostanie zesłana specjalna Łaska Boża, dla ludzkości na całej ziemi, będzie to oświetlenie sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości. Każdy żywy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy oczami Boga. Po tym jak to nastąpi, damy wam kilka tygodni na uporządkowanie swojego serca i sumienia. Niestety po tym czasie demony odzyskają możliwość działania, będą zwodzić, oszukiwać kogo tylko zdołają.

  Kto z was dobrowolnie i bez jakiegokolwiek przymusu przyjmie znamię bestii, chip Rafid, ten zginie na wieki, dla takiego człowieka nie ma już ratunku. Jeżeli większość z was Polaków się ocknie, wybierze Boga, to cały wasz kraj, cala Polska może być wyłączona z wpływów syna zatracenia, Antychrysta. Jeżeli jednak nie usłuchacie, jeżeli pójdziecie za głosem zwodziciela, czekać was będzie los innych, dość boleśnie upominanych narodów.

  Słuchajcie dobrych natchnień, słuchajcie poleceń swoich Aniołów, bo niedługo Nimi się posłużę, aby wami pokierować. Niczego już nie planujcie, bo zaczynają się toczyć wydarzenia, niezależnym od nikogo torem. Niedługo przekazane zostaną instrukcje, jak po wszystkich wydarzeniach organizować sobie życie, bo kto przetrwa, niech zadba o podstawy życia i funkcjonowania, nie zapominając nade wszystko o Bogu.

  W czasie największych w dziejach prześladowań, zginie większość ludzi na ziemi. Już niedługo ziemia w wielu miejscach zostanie poważnie skażona, na wiele, wiele lat. Narody w których rządzi demon, użyją broni masowego rażenia, a także użyte będą bronie najnowszej generacji, w tym HARP i broń hipersoniczna, a także inne. Powstaną wielkie, ogromne zniszczenia, zginie wielu ludzi. Przeżyje tylko ten, kto zaufa Bogu i Jego Świętej opiece, ten kto w porę zechciał się przygotować.

  Wobec tego co się dzieje, My, Trójca Święta, podjęliśmy zgodnie decyzję, że nadszedł już stosowny czas, aby udzielić całej ludzkości wielkiego Światła Bożej Sprawiedliwości, jako wielkiej, szczególnej Łaski Bożej. To światło oświetli dusze całej ludzkości, żyjącej na całej planecie ziemi. Zdecydowaliśmy również, że to zdarzenie nastąpi niedługo, nawet licząc po ziemsku. Siła Światła Bożej Sprawiedliwości będzie na tyle wielka i ogromna, aby zniwelować na ten czas wszelkie skutki działania upadłych Aniołów i ukazać ludzkości faktyczny stan ich serc, ich dusz, ukazać im ich grzech, każdemu człowiekowi na całej ziemi, gdziekolwiek by się nie znajdował. Każdy człowiek pozna także, jaki jest bezwzględny wyrok w tym czasie osądzenia, gdyby właśnie w tym czasie przyszło zakończyć mu swoje życie.

  Każda osoba otrzyma dostatecznie dużo czasu na zastanowienie się co dalej i jaką decyzję podejmie. Demon na ten czas będzie całkowicie zablokowany, dlatego każdy człowiek będzie mógł podjąć swoją niezależną od nikogo, a zwłaszcza od działania szatana decyzję i będzie miał szansę ją zrealizować. Zapewniam was, dla każdego człowieka, dla każdej duszy zdarzenie to wywoła silny wstrząs duchowy, którego nigdy nie zdoła zapomnieć.

  Po kilku tygodniach, na krótko uwolniony będzie demon. Zacznie on z wściekłością działać, widząc jak wiele dusz mu się wymknęło przez działanie specjalnej Łaski Bożej. Ponownie będzie działać na ludzi, siłą swoich „darów”, które ponownie zaciemnią ludzkie umysły i dusze na tyle, że część ludzkości ponownie odwróci się od Boga, oszukana działaniem złego, ale jednak część pozostanie wierna Bogu.

  W tym czasie świat ludzi podzieli się na dwa obozy, ludzi Boga i ludzi upadłego Anioła. W tym czasie nawróci się bardzo wiele żydów, muzułmanów, a także buddystów. W tym czasie Małego Sądu Bożego, wielu ludzi zakończy swoje życie, gdyż nie wytrzyma obciążenia sumienia, które pokaże całą prawdę o nim samym.

  Część ludzi, która jest oddana diabłu będzie jemu wierna, a część się nawróci, jednak wielu ogarniętych działaniem demona, zgładzi działanie Aniołów Bożej Sprawiedliwości. Ludzi zatwardziałym w złu, w tym wielu Hazarów, zostanie wtrącona do piekła. Część z tych, która umarła z wrażenia, nawróci się nim umrze, tych Święty Michał Archanioł zaprowadzi do miejsca czasowej pokuty, do czyśćca. Będzie to dla tych osób bardzo wielka Łaska Boża, możliwa tylko dlatego, że znalazło się dostatecznie wiele osób, które oddały wszystko do Bożego Skarbca, do Bożego działania.

  Jednak po tych wydarzeniach, znaczna część ludzi pozostanie przy życiu, a demon działając pospiesznie, ponownie wielu zwiedzie. Po Oświetleniu Sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości, zacznie działać syn zatracenia, Antychryst. Będzie działał wmawiając ludziom, że jest obiecanym „zbawicielem”, mocą demona da wiele znaków i demonicznych cudów, by w ten sposób uwiarygodnić swoją osobę. Oszuka wielu ludzi, których omami silną hipnozą i znieczuleniem demonicznym.

  W tym czasie będzie wiele konfliktów, w tym kilka nuklearnych. Antychryst jako człowiek „pokoju” zażegna na pewien czas konflikty. Z jego rozkazu, będzie panował silny terror, czyniony rękoma zaczipowanych jego ludzi. Wyda cichą decyzję likwidacji wszystkich katolików, a także innych chrześcijan, którzy poznając prawdę na Małym Sądzie Bożym, nawrócą się na katolicyzm. Rozpocznie się ich likwidacja, a wielu umrze, bo zetną im głowę dla świadectwa Jezusowego.

  Część ludzi wiernych Bogu zdoła się ukryć w miejscach schronienia, ucieczki i tam przeczeka trudny czas. Część wybranych ludzi będzie zabrana i przeniesiona do Raju, aby nauczyć tych, którzy przeżyją działanie Antychrysta, tego co ich nauczyli Aniołowie i Święci oraz Maryja, a co będzie niezbędne do funkcjonowania w Nowej Erze. Przy życiu zostanie bardzo niewielu kapłanów i biskupów, ale prawie żadnego kardynała.

  Czas terroru Antychrysta zakończy katastrofa globalna, która wyzwoli siłę wszystkich wulkanów świata, które w tym czasie zaćmią niebo pyłem wulkanicznym na trzy doby. W tym też czasie, święty Michał Archanioł zlikwiduje syna zatracenia, Antychrysta i rozpocznie się końcowa walka Aniołów i demonów, które będą związane na długi czas. Kto się nie schroni w domu modlitwy, nie zasłoni okien, ten zakończy swoje życie, jak żona Lota. Ziemia zmieni swoją konfigurację, zniknie wiele lądów pod wodą, a pojawią się w wielu miejscach nowe. Przy pomocy Aniołów przetworzymy na nowo całą ziemię, aby nadawała się do realizacji pozostałych planów Bożych.

  Na rozkaz Aniołów, których słuchajcie tak, jak byście Mnie słuchali, niech każdy kto przeżyje, wyjdzie na zewnątrz pomieszczeń schronienia. Nie ujrzy już tego co widział wchodząc, ludzie i Anioły razem będą wielbić Boga i oddawać Jemu należną chwałę. Rozpocznie się nowe, normalne życie, pełne właściwej Chwały Bożej. Z Raju powrócą ci, którzy będą nauczeni potrzebnych do życia i działania rzeczy.

  Pozdrawiam w Panu z podlaskiej wsi

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Leszku, a póki jesteś na łączach czy na stronie głównej nie ma błędów rzeczowych. Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam.

   Polubienie

   • Leszek pisze:

    Mariuszu! Dopiero kilka min. temu otworzyłem laptop i poczytałem to i owo z wpisów w tym Gł. Temacie. Co rozumiesz, Mariuszu przez ewent. błędy rzeczowe? Przy okazji chciałbym zapytać dlaczego nie ukazał się mój drugi wpis dot. wyjaśnienia istoty/symboli Bestii z Ap 13,1n i 17,7-1, wpis, który umieściłem na blogu zaraz po pierwszym wpisie, który jak widzę się ukazał. Jeśli okaże się, że gdzieś „zaginął”, to umieszczę go ponownie. Tymczasem pozdrawiam w Panu w oczekiwaniu na Twoją, Mariuszu konkretną odpowiedź.

    Polubienie

   • Leszek pisze:

    Przepraszam już wiem, o co chodziło Tobie, Mariuszu, bowiem w pod hasłem „błąd rzeczowy” czytam w Słowniku Języka Polskiego PWN: „błąd dotyczący treści, istoty czegoś”. Więc, jeśli pozwolisz Mariuszu to o tym, może jutro, w Niedzielę. a tymczasem pozdrawiam w Panu + Ps 125,1

    Polubienie

 8. Leszek pisze:

  Z mojego wpisu na blogu dzieckonmp:
  Leszek said 2 września 2020 @ 12:47
  Dane jest nam żyć z łaski Bożej w wyjątkowych czasach, czasach wypełniania się zapieczętowanej Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. Księga ta zapisana jest na odwrocie (czyli na zewnątrz, co się już wydarzyło, cj. jest znane w historii zbawienia z wyroków Opatrzności Bożej, co nie jest już tajemnicą: np. Rz 1,1-4; 1Kor 2,7; Ef 3,9; Kol 1,26n) i wewnątrz, czyli to, co musi się stać wkrótce (Ap 1,1), zapieczętowaną na siedem pieczęci (5,1).
  Matka Boża/Niewiasta z Ap 12,1 w Orędziach do swych umiłowanych synów, Kapłanów z woli Boga wyjaśnia niektóre stronnice tejże zapieczętowanej Księgi (np. rozdz. 12-13).
  Pojawiały się na blogu różne wpisy w temacie tego, co zostało zapisane wewnątrz Księgi dot. naszych czasów.
  Myślę, że godnym uwagi i przeczytania jest też poniższe Orędzie Jahwe Zastępów (z 28.08.20) dot. wyjaśnienia tajemnicy/symboliki Bestii wychodzące z morza, mającej 10 rogów i 7 głów (Ap 13,1n i 17,7-17; por. Dn 7,7.19nn) opublikowane na str. https://www.paruzja-iskraz.pl/:

  „A oto odpieczętowuję to, co zapieczętowane, albowiem nadchodzi czas sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy czytają słowa proroctwa, i wybrani ci, którym dane będzie odczytać te słowa. Odsłoń zatem to, co zakryte i powiedz to, co było ci dane. Nie lękaj się przy tym, bo Ja będę z tobą.
  Bestią wychodzącą z morza jest imperium szatana, morzami są narody, ludy i szczepy ziemi. Wyjdzie zatem bestia spośród wszystkich narodów i ludów ziemi, aby przejąć władzę nad światem, tworząc jedno imperium, lecz będzie ono trwało tylko czterdzieści dwa miesiące.
  Będzie to imperium szatana, choć jego sługi będą mówić: „Nadszedł czas pokoju i jedności wśród ludzi, nadszedł czas sprawiedliwości i obfitości”.Powiedzą oni: „Nowy to, doskonały porządek zapanuje teraz. Przychodźcie wszyscy, żeby cieszyć się z dobrodziejstw, które wam damy”.
  Lecz dobrodziejstwa będą trucizną bitu, a słowa kłamstwem, bo stoi za nimi ojciec kłamstwa. Będą to również słowa chciała postawić szatana ponade Mną i wywyższyć człowieka w pysze zwodniczej, a kiedy ludzie spiją kłamstwo i przyjmą truciznę, wypełnią się słowa, że w owym czasie będzie ucisk na ziemi, jakiego nie było od początku istnienia świata.
  Bestia ta rozsiądzie się na siedmiu wzgórzach, tak jak fałszywy kościół rozsiądzie się na innych siedmiu wzgórzach, choć będzie także zasiadał na tych pierwszych. Tych pierwszych siedem wzgórz to siedem najwyższych wierzchołków gór na siedmiu kontynentach, a synowie Adama nazwali je wszystkie koroną ziemi i mówili: kto zdobędzie siedem najwyższych szczytów ziemi, ten zdobędzie koronę świata. Rozpoznacie ten czas, kiedy pojawi się na ziemi twór fałszywy, niosący śmierć i zniszczenie, o tym samym imieniu, którego synowie Adama używają, aby zdobywając szczyty świata pokazać swą wielkość. On też zdobędzie siedem kontynentów, a będzie on miał wielką moc niszczenia, choć nikt nie będzie go widział i ani oręż, ani kataklizm nie będzie jego siłą.

  Bestia ta podobna jest do pantery, albowiem z cicha zakradnie się, tak aby ludzie nie zauważyli, że jest już blisko i czai się jak owo zwierzę, by zatopić w nich swoje kły. Łapy ma jak niedźwiedź, bo kiedy schwyci narody i ludy i wszystkie szczepy ziemi, nie będzie chciała ich puścić, trzymając je w żelaznym uścisku. A paszczę lwa będzie miała, bo ryk jej będzie ogromny, i użyje swych sług, by ryczeć na cały świat. I pożre niczym lew wszystkich, którzy będą chcieć jej się przeciwstawić.
  [powie Matka Boża w Orędziu nr 405 (z 3.06.1989) zat.”Bestia podobna do pantery”: … czarna Bestia to masoneria. Smok ujawnia się w całej swej potędze, natomiast czarna Bestia działa w ukryciu. Chowa się i maskuje w taki sposób, by móc wszędzie wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i paszczę lwa, to znaczy działa wszędzie przebiegle i poprzez środki społecznego przekazu – przez propagandę…].

  A siedem głów to siedem królestw. Powstały one już w zamyśle przed laty w mieście Rzymie, a królestwom tym zostaną nadane imiona bluźniercze, bo ze starożytnych pogańskich nazw zaczerpną ich imiona i nadadzą je im, aby bluźnić Mojemu Imieniu. A jedno z królestw wytyczone przez sługi szatana zostanie ugodzone i zacznie się rozpadać, bo wielu przeciwstawi się i wiele dziać się będzie przez zjawiska naturalne, lecz pozostałych sześć pomoże mu. I zadziwią się ludzie, jaką moc ma bestia, która jest imperium światowym, i przyjmą jej władanie i pokłonią się jej rządcom, a tym samym oddadzą pokłon szatanowi.
  Moc pozostałych i wspólne ich działanie sprawi, że przelękną się ludzie i powiedzą: «Któż może przeciwstawić się zmianom, któż może rozpocząć walkę z bestią, z imperium szatana, zwanym przez niektórych „Nowym Porządkiem Świata?”».Bestia ta będzie bluźnić Mojemu imieniu i powie: „Zobaczcie, nie ma boga ponad
  przeciwko Kościołowi – ludowi Bożemu i świętym – mówiąc: „Gdzie są święci wasi? Nic ponad tym co my mówimy nie istnieje”. I będzie bluźnić więcej, lecz słów tych nie zapiszesz.
  cdn
  Leszek said 2 września 2020 @ 12:52
  A oto dziesięć rogów, którymi bestia będzie bodła wszystkie narody ziemi. Dziesięcioma rogami jest dziesięć zmian i dziesięć wspólnych części stanowiących całość, które imperium szatana wprowadzi, aby władać całą ziemią. Na każdym rogu jeden rządca, który będzie władał niczym król swoim królestwem i będzie oddawał władzę bestii i umacniał ją.
  Dziesięć rogów będzie niczym dziesięć cierni z korony cierniowej, które Moje dzieci założyły na Mą głowę szydząc ze Mnie, z Mojego prawa, odrzucając Mnie jako Króla Królów, Zbawiciela. Odrzuciły Mój porządek, a wybierały swoje prawo i swój porządek, wybierając prawa szatana i jego fałszywy porządek. Dam więc Moim dzieciom zakosztować owocu prawa Mojego wroga i porządku jego dzieła, a będzie to z dopustu Miłosierdzia Mego, albowiem stanie się drogą do odpokutowania wszystkiego buntu i wszystkiej nieprawości przeciwko Mojemu prawu.

  Czas ten sprawi, że zrozumiecie to, czego zrozumieć nie chcieliście mimo długiego czasu, który był wam dany, mimo Mojego słowa, mimo proroków, którzy napominali. Wierzyliście i wierzycie złotoustym rządcom świata, działającym na usługach szatana, fałszywym prorokom, bo mówią to, co chcecie, żeby mówili. Wierzycie zwodzicielom. Gdybyście byli Mi wierni, nie byłoby ani wojen, ani ucisku, ani tego wszystkiego, co wróg Mój przypisuje Mi mówiąc: „Gdzie jest ten, który mieni się miłością i sprawiedliwością, kiedy na ziemi jest tyle zła?” Będzie to dla was czas odkupienia win, czas oczyszczenia, bo nikt kto nie odpokutuje swoich win, nie może wejść do Mego Królestwa. Jeśli więc nie zrozumiecie jak zbłądziliście, nie będziecie mogli wejść również do odnowionej ziemi.
  Wylałem tyle Miłosierdzia i dałem Wam tyle czasu na poprawę! Wy jednak wolną wolą – darem, który otrzymaliście jako ukochane dzieci Moje – doprowadziliście do odrzucenia porządku, który ustanowiłem na ziemi. Niechaj więc dopełnia się Golgota, tak by poszedł na nią Mój Kościół. Cierniem ukoronowanie stanie się cierniem dziesięciu rogów. Zbliża się czas dla całego Kościoła ziemi, kiedy będzie on musiał przejść przez wszystkie części męki takiej, jaką Ja przeszedłem dla odkupienia ludzkości. Stać się tak musi, zanim nastąpi jego odrodzenie, [które] będzie niczym zmartwychwstanie na odnowionej ziemi.

  Pierwszym rogiem jest jeden system prawny dla całej ziemi, lecz zamiast prawa stanowić on będzie bezprawie i stanie się narzędziem wzmacniania władzy bestii.

  Drugim jest jeden wspólny system finansowo-bankowy, stanie się on początkiem nowego niewolnictwa. Poznacie czas jego powstania po tym, jak pieniądz i drogi kruszec zaczną zamieniać na bit, i będą mówić w owym czasie: „Nie noś w sakwie pieniądza, bo jest zły”. I będą mówić, że kto ma pieniądz, ten roznosi choroby. I będą brzydzić się ludźmi próbującymi zapłacić monetą bitą lub drukowaną, a niektórzy zamkną przed nimi sklepy.

  Trzecim – jeden system zdrowotny dla wszystkich ludzi ziemi. Nie będzie on jednak powołany po to by leczyć, a po to by segregować ludzi, uśmiercać chorych i starców, zdrowym mówić że są chorzy, prawdomównym wmawiać szaleństwo. Będzie on dbał o piękno a nie ratował, będzie on dbał o to, by zabijać nienarodzone dzieci i sprawi, że kobiety nie będą mogły stać się brzemienne.

  Czwartym będzie nowy system edukacji, stworzony nie po to by edukować, ale po to by odbierać wiedzę. Będzie dbał o to, by wymazać Moje Imię, a zastąpić je nauką zwodniczą. I będą mówić: „Wszystkim wszystko, nie ma już podziału, człowiek jest ponad wszystkim”. Odrzuci on nauczanie historii, aby wymazać pamięć o prawdzie.

  Piąty to jedna światowa armia. Będzie ona pilnować aby ci, którzy nie będą chcieli wstąpić do imperium szatana, zostali pokonani lub zastraszeni. A będzie miała moc wielką, bo połączą się w nią wszystkie armie świata, które nie zostaną rozbrojone przez bestię.

  Szóstym jest jeden światowy system pracy i ekonomii. Nie będzie on jednak niczym dobrym, ponieważ stworzy nowe niewolnictwo. Kto go nie przyjmie, ten będzie żył na marginesie życia i będzie cierpiał głód, a wielu straci w owym czasie domostwa.

  Siódmym są wszystkie media dostępne na ziemi. Zostaną one połączone w jedno światowe medium. Staną się niczym paszcza lwa rycząca, a będą mówić jednym głosem na całym świecie i będą służyć bestii, aby ludzie wierzyli w kłamstwo. I nastanie czas kłamstwa i propagandy, jakiego jeszcze nie było. Czas początku powstania ich poznacie po tym, że gdziekolwiek na świecie zaczniecie czytać słowa lub słyszeć wiadomości, od rana usłyszycie pogłoski o chorobach i o jednym zaczną mówić zgranym głosem.

  Ósmym stanie się jedna światowa administracja. Nic i nikt już nie będzie mógł się ukryć ani żyć bez bitu, a każdy człowiek dostanie cyfry, a w cyfrach tych będzie ukryte wszystko o każdym człowieku. I będzie to numer człowieka i jego zdrowia, i jego segregacji, i przydziału, i funkcji, i tego ile ma długu. Bo usunie bestia wszystko, co było i co zgromadzili ludzie, i powie: „Teraz macie dług i musicie go odpracować według stanu, podziału, segregacji i funkcji”. Czas jego powstania poznacie po tym, kiedy papier zamienią na bit, banki, zdrowie, edukację zaczną łączyć w jedno, a wszystko co robicie, przekażą istniejącym jeszcze państwom. […]

  Dziewiątym będzie jeden wspólny język, który szatan zechce narzucić na siłę wszystkim, aby stworzyć nową wieżę Babel, albowiem dąży on do odtworzenia swojego imperium, aby władać wszystkimi narodami ziemi. Kto owego języka nie będzie chciał przyjąć, będzie miał trudność w każdym stworzonym przez ludzi urzędzie, bo będzie to język urzędowy, a wszystko zacznie być pisane w tym języku.
  Dziesiąty to jeden rząd światowy […].

  Na każdym z rogów diademy – osoby piękne lub znane, powołane, aby zwodzić ludzi, a na ustach ich słowa miłe, żeby przyjąć szybko i bezkrwawo imperium szatana. Są nimi ci, których można oglądać lub słyszeć. Wśród nich są ci, którzy tworzą muzykę i ci którzy piszą słowa czytane, są też ci, którzy rękę zanurzają w glinie i w farbie maczają pędzle, ludzie słynni i bogaci, na których oczy świata są skierowane. Są też ludzie uznani za ostoje prawa, wiedzy i nauki. Oni to służyć będą bestii i smokowi. Oni to będą diademami na rogach.
  [powie Matka Boża w Orędziu do swych umiłowanych synów, Kapłanów nr 127 (z dn. 18.05.1977) zat. „Moja walka”: … Mojemu przeciwnikowi udało mu się zwieść was przez pychę. Umiał przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej, nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rękach znajduje się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych. Zwiedzeni przez niego, oddali się dziś na jego służbę, by działać bez Boga i przeciw Bogu. …]

  A Bestia ta była, lecz znikła, ale powstać miała przed końcem czasów.
  Rządcy, których nazwano „królowie”, mieli objąć wraz z bestią władanie na krótki czas, i tak się stanie. A bestia ta była, albowiem kiedy ludzie upadli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, zaczęli grzeszyć, a był to czas przed potopem, i szatan stworzył wtedy swoje imperium na ziemi, ale przyszedł potop i zniszczył je. Zawarłem wtedy przymierze z ludźmi, a symbolem jego była tęcza. Teraz na powrót szatan chce odtworzyć swoje imperium, bo grzechy ludzi są wielkie, a pycha ich ogromna, zmierzają więc prosto do [wiecznej] otchłani. Czas ten poznacie po tym, kiedy znak przymierza Mojego – tęcza – zostanie zbrukany.”

  Będzie w najbliższym czasie cd. wyjaśniania zapieczętowanej Księgi Apokalipsy

  Polubienie

 9. Mateusz pisze:

  Ksiądz Paweł Murziński ma zakaz głoszenia Słowa Bożego i spowiadania wiernych. Wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Białymstoku, otrzymał również zakaz publikowania kazań, konferencji, artykułów i jakichkolwiek wypowiedzi w prasie, internecie i innych środkach masowego przekazu.

  Jak głosi komunikat Kurii Metropolitalnej, 47-letni duchowny nie może też wykonywać innych „funkcji wynikających z przyjętych święceń, poza odprawianiem Mszy św. w koncelebrze w parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku (bez prawa przewodniczenia)”.

  Kuria Metropolitalna Białostocka nie podaje informacji, dlaczego podjęła taką decyzję.

  Konferencje ks. dr teol. Pawła Murzińskiego są bardzo popularne na YouTube. Nagrania z jego udziałem mają po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Dla niektórych jego wypowiedzi mogą być kontrowersyjne. Portal Deon.pl przytacza słowa duchownego o koronawirusie, który jego zdaniem może być próbą wprowadzenia na świecie „szatańskiego nowego porządku”.

  Polubienie

 10. Mateusz pisze:

  Papież podpisał w sobotę w Asyżu swoją trzecią encyklikę „Fratelli tutti” (wszyscy bracia), której treść zostanie ogłoszona w niedzielę. Franciszek w mediach społecznościowych podkreślił, że „wysiłek, aby zbudować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo zakłada zdolność do braterstwa, ducha ludzkiej jedności” – ocenił.

  W sobotę papież Franciszek odbywa swoją pierwszą podróż od początku pandemii COVID-19. Wizyta w Asyźu przebiega w reżimie sanitarnym i ma charakter ściśle prywatny. Po południu Franciszek podpisał w Asyżu swoją trzecią encyklikę „Fratelli tutti”. Jej treść zostanie ogłoszona w niedzielę po spotkaniu z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w południe. Na razie trzymana jest w tajemnicy. Według źródeł PAP poświęcona jest braterstwu i przyjaźni społecznej.

  Po raz pierwszy od ponad 200 lat doszło do podpisania encykliki poza murami Watykanu. Ostatni raz wydarzyło się to w 1814 roku, gdy Pius VII, wywieziony wcześniej przez cesarza Napoleona do Francji i przezeń więziony, podpisał w swoim rodzinnym mieście Cesenie encyklikę „Il Trionfo”.

  Nawiązaniem do dokumentu są słowa zamieszczone na profilu papieża na Twitterze tuż przed jego przybyciem do Asyżu: „Wysiłek, aby zbudować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo zakłada zdolność do braterstwa, ducha ludzkiej jedności”.
  Twitter

  Przed podpisaniem encykliki sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin powiedział, że „papież zachęca do odkrycia brata w drugiej osobie”. Dodał, że ten dokument nauczania przejdzie do historii nie tylko jako pierwszy od ponad 200 lat podpisany poza Watykanem, ale „przede wszystkim jako kompas dla człowieka zagubionego” z powodu pandemii COVID-19.

  Poprzednią encyklikę „Laudato si'” papież podpisał w 2015 roku.
  Polski akcent przed podpisaniem encykliki

  Jak podała jeszcze przed podpisaniem encykliki Wyborcza.pl, papież ma wezwać w dokumencie do przebudowy światowej gospodarki tak, by szanowała prawa najbiedniejszych i przyrody.

  Portal informował, że przed złożeniem podpisu przewidziane było wystąpienie między innymi profesora Macieja Nowickiego – polskiego naukowca i byłego ministra środowiska, który – jak przypominają dziennikarze – „na początku lat 90. odpowiadał za ekokonwersję polskiego zadłużenia (zamiast zwracać pieniądze wierzycielom, Polska mogła zainwestować je w walkę ze skażeniem środowiska i nowe technologie)”. Nowicki odszedł z rządu Donalda Tuska w 2009 roku.

  „Dla mnie również encyklika jest wielką tajemnicą” – zapewniał cytowany przez gazetę Nowicki. „W ‚Laudato si” Franciszek wspominał, że płacze Ziemia i płaczą biedni. My, Europejczycy, należymy do 20 proc. najbogatszych ludzi na Ziemi. Jednocześnie zużywamy 80 proc. jej zasobów. To my, Europejczycy, jesteśmy w dużej mierze odpowiedzialni za ten płacz. Musimy zmienić w związku z tym dotychczasowy styl życia na bardziej zrównoważony i w końcu zacząć dzielić się swoją zamożnością z krajami ubogimi” – dodał.
  Franciszek odprawi także mszę

  Wcześniej w sobotę papież odprawił mszę przy grobie świętego Franciszka, w dniu 794. rocznicy jego śmierci w Asyżu. W liturgii w klasztorze uczestniczyło niewielkie grono duchownych. Na ulicach Asyżu papieża powitały setki pielgrzymów w maseczkach.

  Przed przyjazdem do Asyżu Franciszek złożył także prywatną wizytę w klasztorze klauzurowym sióstr klarysek w Spello koło Perugii.

  Polubienie

 11. Mateusz pisze:

  W niedzielę 4 października o godzinie 10:00 odbędzie się w Watykanie prezentacja najnowszej encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti” – informuje „L’Osservatore Romano”.

  Jak podaje watykański dziennik, prezentacja odbędzie się w nowej auli synodalnej, w obecności kardynała Pietro Parolina, sekretarza stanu.

  Komunikat podaje nazwiska osób, które zabiorą głos podczas premiery dokumentu. Będą to: kardynał Miguel Ángel Ayuso Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, Mohamed Mahmoud Abdel Salam, sekretarz generalny Wysokiego Komitetu Ludzkiego Braterstwa, Anna Rowlands, profesor Katolickiej Myśli i Praktyki Społecznej na Uniwersytecie w Durham w Wielkiej Brytanii oraz Andrea Riccardi, założyciel Wspólnoty Sant’Egidio, profesor historii współczesnej.

  Polubienie

 12. Mateusz pisze:

  Komisja liturgiczna Episkopatu: Nie jest profanacją przyjmowanie z wiarą i czcią Komunii świętej do rąk, zwłaszcza w okresie pandemii

  Nie można zarzucać profanowania Eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią Komunię Świętą do rąk, zwłaszcza w okresie pandemii” — przekazała w komunikacie Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.
  Reklama

  W komunikacie wydanym w związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii świętej na rękę, Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust, to jednak „nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne”.

  Komisja uznaje za niesprawiedliwe sugerowanie, jakoby osoby przyjmujące Komunię na rękę automatycznie nie miały szacunku wobec Najświętszego Sakramentu.

  Przypomniano także w komunikacie Komisji, że prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu negować. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła.

  Polubienie

  • Mateusz pisze:

   Kolejny cios w pierwsza sobotę. Co oni sobie myślą? Boże kiedy to się wszystko skończy?

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   Duchowni z Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP swoje, a tymczasem w wielu Orędziach, przesłaniach z Nieba, Pan Jezus jednoznacznie mówi, że Komunia św. na rękę jest profanacją, znieważaniem Jego Osoby, odzieraniem Go z Boskości, jest krótko mówiąc niegodziwością. To samo mówią demony w licznych egzorcyzmach. A ci „wiedzący lepiej”, przeniknięci oparami szatana powołują się na Kościół (czytaj prawidłowo masonerię kościelną z Ap 13,11n), zmazując indywidualna odpowiedzialność osób duchownych, które są odpowiedzialne za wprowadzenie i zalecanie tego sposobu podawania i przyjmowania przez wiernych (przyzwyczajania ich, często pod przymusem „‚posłuszeństwa”) Pana Jezusa w św. konsekrowanej ważnie Hostii, Mowa w tym Komunikacie jest o Kościele, ale chyba nie o tym Kościele, w którym przez wiele stuleci, wskutek „pracy” (zapewne trzeba by w tym miejscu użyć innego słowa, ale takowe nie przychodzi mi teraz do głowy) wielu świętych, wskazujących na oddawanie należne czci Panu Jezusowi w najodpowiedniejszy sposób na kolanach i do ust z rąk kapłanów.
   Członkowie owe Komisji chyba stracili pamięć i zapomnieli, że Komunia św. na rękę została wprowadzona metodą faktów dokonanych w trakcie trwania i po SWII, wbrew stanowisku ówczesnej Stolicy Apostolskiej, czyli następstwem nieposłuszeństwa.
   To wtedy zaistniał początek wprowadzania wprowadzania owego nieładu i podziału w rodzinie/wspólnocie Kościoła.
   Trzeba żywić nadzieję, że następstwem Wielk. Ostrzeżenia/Godziny Damaszku ci duchowni – jeśli je/ją przeżyją – pójdą w ślady Szawła, stając się Pawłem (por. 1Tm 1,13)
   …dopóki ona/Stolica Apostolska/ uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego…
   Jakże ważnym okazuje się być fakt, kto osobowo stanowi dzisiaj tę Stolicę Apostolska, opanowana przez ludzi spod znaki Drugiej Bestii (Ap 13,11n). Ona więc nie może mówić inaczej, jak mówi obecnie.

   Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   Cyt:”Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu negować. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła.”
   SAMO WPROWADZENIE KOMUNII ŚW W DWOJAKI SPOSÓB STANOWI PODZIAŁ W KOŚCIELE BO DZIELI WIERNYCH NA TYCH PRZYJMUJĄCYCH NA RĘKĘ I TYCH NA KLĘCZĄCO DO UST.
   CO ZA HIPOKRYZJA.

   Polubienie

 13. Mateusz pisze:

  Wypowiedzi świętych i ludzi Kościoła

  Z drugiej strony mamy wiarygodnych świadków, w tym czterech papieży, udowadniających że Komunia do ust od I wieku była przyjętym powszechnie zwyczajem.

  Święty Sykstus I, Papież (115-125) „Zakazuje się wiernym nawet dotykania świętych naczyń lub przyjmowania ich na ręce” . Papież zabronił świeckim dotykania świętych naczyń a więc tym bardziej zakazywał Komunii na rękę: „Święte postacie nie mogą być dotykane przez innych, którzy nie są poświęceni Panu”.

  Tertullian (teolog, 160-220) „… Dokładamy wszelkich starań, aby coś z kielicha lub chleba nie spadło na ziemię„.

  Św. Eutychian, Papież (275-283) „Zabraniajcie wierzącym brać Świętą Hostię do ręki”.

  Św. Bazyli (330-379) żył tym samym czasie co św. Cyryl. Pisze on że „Gdy zaś w czasie prześladowania jest ktoś zmuszony z braku kapłana lub diakona wziąć Komunię własną ręką, to nie jest to grzechem„. Wyraźnie stwierdza, że ​​Komunia na rękę dopuszczalna jest tylko w czasie prześladowań lub, jak to było w przypadku mnichów na pustyni, gdy nie było kapłana. Jedyny logiczny wniosek jaki można wyciągnąć to, że w innym wypadku było to grzechem!

  Synod w Saragossie (380) „Ekskomunikuj każdego, kto odważy się przyjąć Komunię Świętą do ręki”. Potwierdzono to później na Synodzie w Toledo.

  Święty Leon I (Wielki) (Papiestwo 440-461) w komentarzach do szóstego rozdziału Ewangelii św. Jana mówi o Komunii do ust, odnosząc się do tego jako utrwalonego już wówczas zwyczaju, nie nowości: „Przyjmuje się do ust to, co uznaje się przez wiarę” (Kazanie 91,3). Mówi też: „Stanowczo bronimy i wymagamy od wierzących posłuszeństwa w praktyce udzielania Komunii Świętej w języku wierzącego”. „Najświętszy Sakrament przyjmuje się na język” (Kazanie V)

  Św. Grzegorz Wielki (Papież, 590-604): W dialogach (Rzym. 3, c.3) opisuje cud którego papież Agapit dokonał po umieszczeniu Ciała Chrystusa w ustach wiernego.

  Synod w Rouén : (650) „Potępiamy komunię na rękę, aby położyć kres nadużyciom wynikającym z tej praktyki oraz jako zabezpieczenie przed świętokradztwem”. „Nie wkładajcie Eucharystii w ręce żadnego świeckiego, ale tylko w ich usta”.

  Św. Augustyn z Hippony: (354-430) powinien rozwiać wszelkie wątpliwości stwierdzeniem: „Dyskusja o tym, co zrobić, kiedy cały Kościół Powszechny ma już ustaloną praktykę, byłaby bezczelnym szaleństwem”. (List 54,6; do Jenaro).

  3. Stanowisko Kościoła

  Na VI Soborze Powszechnym w Konstantynopolu (680-681) wiernym zabrania się przyjmowania Komunii do rąk, a tym, którzy to uczynią grozi ekskomunika.

  Natomiast 64 Sobór Trydencki (1545-1563) podtrzymuje zakazy o charakterze dogmatycznym i stwierdza:

  „Kościół Boży w czasie Komunii sakramentalnej zawsze miał w zwyczaju, że świeccy przyjmowali komunię z rąk kapłanów (…) zwyczaj, który dla rozumu i sprawiedliwości należy utrzymać, ponieważ pochodzi z Tradycji apostolskiej”

  „…FAKT ŻE TYLKO KAPŁAN UDZIELA KOMUNII ŚWIĘTEJ RĘKAMI KONSEKROWANYMI, JEST TRADYCJĄ APOSTOLSKĄ”

  Wszystkie te wypowiedzi jednoznacznie potwierdzają że od początku szacunek i cześć do Najświętszego Sakramentu nakazywał dbałość o najmniejszą Jego cząstkę. Cytaty świadczą że pasterze Kościoła upominali wiernych, można powiedzieć „na bieżąco”. Wszystkie inne praktyki jeśli miały miejsce traktowali jako odstępstwo i nadużycie, które należało wykorzenić, ponieważ uważano je za sprzeczne z przekazem Apostołów. Twierdzenie że do X wieku Komunia do rąk była powszechną praktyką jest najzwyklejszym oszustwem. Można jedynie stwierdzić że dozwolono na to (aby nie pozbawić Sakramentu) w czasie prześladowań kiedy zdemaskowanie wiernego było równoznaczne ze śmiercią poprzedzoną najczęściej torturami.

  Co w tym wszystkim zasługuje na szczególną uwagę, to fakt że do zakazanej przez Kościół praktyki nawoływać zaczęli protestanci, negując przy tym prawdę o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli ktoś nie ma świadomości że w dalszym ciągu chodzi o to samo – o podważenie prawd wiary katolickiej to powinien przejrzeć na oczy a nie zachowywać się jak naiwne dziecko które przyjmuje wszystko za tzw. „dobrą monetę”. Jakie są owoce Komunii św do rąk na tzw. zachodzie chyba nie trzeba tłumaczyć. Wiara prawie zanikła.

  Propagowanie rzekomo „starożytnej formy” po pierwsze nie jest właściwe, bo od początku ta forma jeśli istniała to była marginesem, który zwalczano jako błąd, wypaczenie lub nieznajomość nauki Apostołów. Po drugie pod płaszczykiem starożytnej, w domyśle „lepszej” formy stosuje się zupełnie inne praktyki, czyli branie Komunii w palce i zupełne niedbalstwo o odkruszające się cząsteczki Ciała Pańskiego. Po trzecie biorąc pod uwagę lekceważenie, beztroskę i brak wiary modernistycznych kapłanów zachodzi jeszcze niebezpieczeństwo (potwierdzone wieloma przypadkami, min. nagrań internetowych) że Ciało Chrystusa jest i będzie wynoszone z kościołów w różnych celach, m.in w celu sprzedaży satanistom lub do innych profanacji, czego katolik musi mieć świadomość.

  Czy katolika jeszcze to obchodzi? Czy wiara w żywą obecność Jezusa w Komunii św. pozostanie już tylko domeną satanistów? Zdaje się to na naszych oczach rozstrzygać….

  Polubienie

 14. Gosia 3 pisze:

  Szczęść Boże,

  dziś kolejny 4 dzień modlitwy miesiąca z Maryją! Poniżej znajdziesz nabożeństwo na dzisiejszy dzień w formie nagrania.

  Zobacz nabożeństwo na Youtube tutaj!

  Polubienie

 15. Szafirek pisze:

  4 października
  Święty Franciszek z Asyżu

  Święty Franciszek z Asyżu
  Św. Franciszek – Jan Bernardone – przyszedł na świat w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Urodził się w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragnęli, by osiągnął on stan szlachecki, nie przeszkadzali mu więc w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówieśników. Jako młody człowiek Franciszek odznaczał się wrażliwością, lubił poezję, muzykę. Ubierał się dość ekstrawagancko. Został okrzyknięty królem młodzieży asyskiej. W 1202 r. wziął udział w wojnie między Asyżem a Perugią. Przygoda ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Podczas rocznego pobytu w więzieniu Franciszek osłabł i popadł w długą chorobę.

  Święty Franciszek z AsyżuW roku 1205 uzyskał ostrogi rycerskie (został pasowany na rycerza) i udał się na wojnę, prowadzoną między Fryderykiem II a papieżem. W tym czasie Bóg wyraźniej zaczął działać w życiu Franciszka. W Spoletto miał sen, w którym usłyszał wezwanie Boga. Powrócił do Asyżu. Postanowił zamienić swoje bogate ubranie z żebrakiem i sam zaczął prosić przechodzących o jałmużnę. To doświadczenie nie pozwoliło mu już dłużej trwać w zgiełku miasta. Oddał się modlitwie i pokucie. Kolejne doświadczenia utwierdziły go w tym, że wybrał dobrą drogę. Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos: „Franciszku, napraw mój Kościół”. Wezwanie zrozumiał dosłownie, więc zabrał się do odbudowy zrujnowanej świątyni. Aby uzyskać potrzebne fundusze, wyniósł z domu kawał sukna. Ojciec zareagował na to wydziedziczeniem syna. Pragnąc nadać temu charakter urzędowy, dokonał tego wobec biskupa. Na placu publicznym, pośród zgromadzonego tłumu przechodniów i gapiów, rozegrała się dramatyczna scena między ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdjął z siebie ubranie, które kiedyś od niego dostał, i nagi złożył mu je u stóp, mówiąc: „Kiedy wyrzekł się mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Boże, odtąd wyłącznie nazywać Ojcem”. Po tym wydarzeniu Franciszek zajął się odnową zniszczonych wiekiem kościołów. Zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie i pokutę. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.

  24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozesłaniu uczniów, uderzyły go słowa: „Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski” (Mt 10, 10). Odnalazł swoją drogę życia. Zrozumiał, że chodziło o budowę trudniejszą – odnowę Kościoła targanego wewnętrznymi niepokojami i herezjami. Nie chcąc zostać uznanym za twórcę kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisał swoje propozycje życia ubogiego według rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi braćmi udał się do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia nazywani byli braćmi mniejszymi. Wrócili do Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką Zakonu. Franciszkowy ideał życia przyjmowały również kobiety. Już dwa lata później, dzięki św. Klarze, która była wierną towarzyszką duchową św. Franciszka, powstał Zakon Ubogich Pań – klaryski.

  Święty Franciszek z AsyżuFranciszek wędrował od miasta do miasta i głosił pokutę. Wielu ludzi pragnęło naśladować jego sposób życia. Dali oni początek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym też roku Franciszek wybrał się do Syrii, ale tam nie dotarł i wrócił do Włoch. W 1217 r. zamierzał udać się do Francji, lecz został zmuszony do pozostania we Włoszech. Uczestniczył w Soborze Laterańskim IV. Z myślą o ewangelizacji pogan wybrał się na Wschód. W 1219 r. wraz z krzyżowcami dotarł do Egiptu i tam spotkał się z sułtanem Melek-el-Kamelem, wobec którego świadczył o Chrystusie. Sułtan zezwolił mu bezpiecznie opuścić obóz muzułmański i dał mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc uświęconych życiem Chrystusa w Palestynie, która była wtedy pod panowaniem muzułmańskich Arabów.

  Święty Franciszek z AsyżuW 1220 r. Franciszek wrócił do Italii. Na Boże Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych wędrówek, w Greccio zainscenizował religijny mimodram. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po czym odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wygłosił homilię. Inscenizacją owego „żywego obrazu” dał początek „żłóbkom”, „jasełkom”, teatrowi nowożytnemu w Europie. 14 września 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Chrystus objawił się Franciszkowi i obdarzył go łaską stygmatów – śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed swą śmiercią, został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem.

  Franciszek aprobował świat i stworzenie, obdarzony był niewiarygodnym osobistym wdziękiem. Dzięki niemu świat ujrzał ludzi z kart Ewangelii: prostych, odważnych i pogodnych. Wywarł olbrzymi wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, długie noce czuwania na modlitwie wyczerpały siły Franciszka. Zachorował na oczy, próby leczenia nie przynosiły skutku. Zmarł 3 października 1226 r. o zachodzie słońca w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kiedy umierał, prosił, by bracia zwlekli z niego odzienie i położyli go na ziemi. Rozkrzyżował przebite stygmatami ręce. Odszedł z psalmem 141 na ustach, wcześniej wysłuchawszy Męki Pańskiej według św. Jana. W chwili śmierci miał 45 lat. W dwa lata później uroczyście kanonizował go Grzegorz IX.

  Najpopularniejszym tekstem św. Franciszka jest Pieśń słoneczna. Pozostawił po sobie pisma: Napomnienia, listy, teksty poetyckie i modlitewne. Św. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; Włoch, Asyżu, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, więźniów.

  W ikonografii św. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszkańskim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami są: baranek, krucyfiks, księga, ryba w ręku.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-04.php3

  Polubienie

 16. Leszek pisze:

  To warto odsłuchać:
  mec. EWA RZEUSKA – NOWE PRAWO POLACY PODZIELENI NA NADLUDZI, LUDZI I PODLUDZI + NAJŚCIE NA MÓJ DOM !
  – o procedowanej ustawie „bezkarność 500+”
  – o ustawie 447
  – o możliwym innym powodzie kryzysu w koalicji rządzącej (od ok. 40 min.)
  1 październik 2020
  https://www.youtube.com/watch?v=nWXyNEhf7PE&feature=emb_logo (78 min.)

  Polubienie

 17. Marcin pisze:

  Witaj Leszku,

  tutaj moje pytanie które napisałem w jednym z poprzednich tematów. Może skieruję je do Ciebie. I prosiłbym o krótką odpowiedz.
  ”Miałem na myśli to że np jest ksiądz który udziela Komunię św i tak i tak (do rąk i na klęcząco do ust). To czy w ogóle podchodzić do takiego księdza aby udzielił Kominię św do ust na klęcząco czy lepiej przyjąć Komunię duchową?”

  Pozdrawiam serdecznie.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Tam miało być oczywiście Komunię a nie Kominię.
   Przepraszam za błędy.

   Polubienie

  • Leszek pisze:

   Marcinie! Trzeba dawać świadectwo! Jeśli jest możliwość korzystania przyjmowania Pana Jezusa do ust i na klęcząco, to naturalnie trzeba to (z)robić!
   A przy okazji oddać w krótkiej modlitwie Panu Jezusowi, zanurzyć w Jego Najśw. krwi i ranach tego kapłana podającego też i osoby przyjmujące Komunię na stojąco do ust, czy też na stojąco do rąk/na rękę, prosząc o światło by mógł/mogli przejrzeć na oczy i zrozumieć, że tj. delikatnie mówiąc wielce niewłaściwe.
   W kościele, do którego tu na Podlasiu uczęszczam na Msze Św. w dniach powszednich czy też w Niedzielę, kapłani (jest ich trzech) podają Komunię Św. na „życzenie wiernych”, tj. na stojąco (a tak czyni zdecydowana większość obecnych na Mszach, ale z rzadka kto z nich robi wcześnie skłon czy też przyklęka) do ust prawie; zaś pozostała mała Reszta na końcu – do które zalicza się piszący te słowa – na kolana i do ust. Gdyby tylko była możliwość otrzymania Komunii św. na rękę, to nie przyjął bym Ją w ten sposób, a tylko na sposób duchowy. To tyle z mojej odpowiedzi. Tymczasem pozdrawiam w Panu i do usłyszenia.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ale czy otrzymuje się jakiekolwiek łaski jeżeli przyjmuje się Komunię św do ust i na klęcząco od kapłana który udziela Komunii i na rękę i do ust.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ale dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Pozdrawiam.

    Polubienie

   • Leszek pisze:

    Wita Marcinie! Tak, bo tj. jest niezależne od, że tak powiem „stanu duchowego” kapłana, który Ci podaje Komunię św. do spożycia. Dawaj świadectwo. Pozdrawiam w Panu i do usłyszenia.

    Polubienie

 18. Marcin pisze:

  Szczerze mówiąc, nie chce mi się chodzić do takiego kościoła gdzie udzielana jest od czasu tej „pandemii” Komunia św do rąk. Nawet jeśli jest ksiądz który udziela Komunię św na klęcząco i do ust. Ale ten ksiądz widziałem że udziela też Komunię na rękę jeśli któryś z wiernych tak chce. A dodam że ten ksiądz (polski proboszcz salezjanin) wcześniej przed pandemią udzielał Komunię św tylko na do ust i na klęcząco.
  Mam takie uczucie że w takich kościołach nie ma już Pana Jezusa. To takie moje uczucie.

  Polubienie

 19. Gosia 3 pisze:

  DZIEŃ 9 NOWENNA DO ŚW FAUSTYNY(1)

  Dzień IX
  Nabożeństwo do Matki Bożej
  M.B. „Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga” (Dz. 625).
  S.F. „O słodka Matko Boża, na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, w Tobie tonę cała w zachwycie. O Matko, Dziewico Niepokalana, w Tobie odbija mi się promień Boga, Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga” (Dz. 1232).

  Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki Miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca Niebieskiego. Chcę – jak Maryja – dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone – i przygotowywać świat na powtórne przyjście Jego.

  Polubienie

 20. Gosia 3 pisze:

  Dzień IX Nowenna(2)
  Miłosierdzie Boże w życiu wiecznym

  „W duchu byłam w niebie i oglądałam te niepojęte piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie stworzenia, uszczęśliwiając je. Rozumiem teraz św. Pawła, który powiedział: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w serce człowieka, co Bóg nagotował tym, którzy Go miłują. Szczęśliwa dusza, która się cieszy już tu na ziemi Jego szczególnymi względami, a nimi są dusze małe i pokorne” (Dz. 777–778).

  Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnicę miłosierdzia Bożego i jej kontemplacji w codzienności, aby moje życie było żywym odbiciem tego największego przymiotu Boga.

  Dzień IX Nowenna 3
  Naczynie ufności
  P.J. „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask” (Dz. 1578).
  S.F. „O Panie, Miłości moja, dziękuję Ci za dzień dzisiejszy, żeś mi pozwolił czerpać ze zdroju niezgłębionego miłosierdzia swego skarby łask. O Jezu, nie tylko w dniu dzisiejszym, ale w każdym momencie czerpię z niezgłębionego miłosierdzia Twego wszystko, czegokolwiek dusza i ciało zapragnąć może” (Dz. 1178).

  Święta Faustyno, pomóż mi zdobyć wielkie naczynie ufności, abym czerpał nim łaski nie tylko dla siebie, ale także dla Kościoła świętego, naszej Ojczyzny i całego świata, a szczególnie dla dusz, które zwątpiły w miłosierdzie Boże.

  Polubienie

 21. Gosia 3 pisze:

  AMEN.

  Polubienie

 22. Gosia 3 pisze:

  MARIUSZKU! CZY MÓGŁBYŚ TEN FILM ZAMIEŚCIĆ NA GŁÓWNY WPIS?
  Film o MICHALE ARCHANIELE (przesłane od Księdza)

  Polubienie

 23. Mateusz pisze:

  Asteroida leci w stronę Ziemi. Już wiadomo, co się stanie
  37

  NASA na bieżąco monitoruje drogę asteroidy 2020 RK2. Jak podaje amerykańska agencja, 7 października ogromnych rozmiarów ciało niebieskie będzie bardzo blisko Ziemi.

  Asteroida leci w stronę Ziemi. Już wiadomo, co się stanie
  Asteroida leci w kierunku Ziemi. (Pixabay)

  Asteroida 2020 RK2 zderzy się z ziemską orbitą w środę, podaje „Daily Star” za NASA. 2020 RK2 jest ogromna, a jej średnica może mieć nawet 81 metrów.

  Średnicę można więc porównać do szerokości boiska piłkarskiego. Asteroidę naukowcy zauważyli już kilka tygodni temu, kiedy obserwowali obiekty poruszające się w jej pobliżu.

  Polubienie

 24. Szafirek pisze:

  5 października
  Święta Faustyna Kowalska, dziewica

  Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako trzecie z dziesięciorga dzieci. Dwa dni później została ochrzczona w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza w Świnicach Warckich (diecezja włocławska). Nadano jej wówczas imię Helena. Kiedy miała siedem lat, po raz pierwszy usłyszała w duszy głos wzywający do doskonalszego życia. W 1914 r. przyjęła I Komunię świętą, a dopiero trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Mimo dobrych wyników uczyła się tylko trzy lata, potem musiała zrezygnować, aby pomagać matce w domu.
  W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Przez cały czas bardzo pragnęła życia zakonnego, ale rodzicom powiedziała o swoich zamiarach dopiero w 1922 r. Ojciec jednak nie wyraził zgody, motywując odmowę brakiem pieniędzy na wyprawę wymaganą w klasztorach.
  W lipcu 1924 r., kiedy Helena z koleżankami uczestniczyła w zabawie w parku koło łódzkiej katedry, Pan Jezus przemówił do niej i polecił niezwłocznie pojechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena postanowiła nie wracać do domu i postawić rodziców przed faktem dokonanym. O tym planie powiedziała tylko siostrze, z którą była, i pierwszym pociągiem przyjechała do Warszawy. Tu następnego dnia zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Żytniej. Musiała jednak jeszcze rok przepracować w Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną wyprawę. 1 sierpnia 1925 r. została przyjęta do Zgromadzenia. Postulat odbywała w Warszawie, a nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie obłóczyn zakonnych razem z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. Od marca 1926 r. Bóg doświadczał siostrę Faustynę ogromnymi trudnościami wewnętrznymi; wiele przecierpiała aż do końca nowicjatu. W Wielki Piątek 1927 r. zbolałą duszę nowicjuszki ogarnął żar Bożej Miłości. Zapomniała o własnych cierpieniach, poznając, jak bardzo cierpiał dla niej Jezus. 30 kwietnia 1928 r. złożyła pierwsze śluby zakonne, następnie z pokorą i radością pracowała w różnych domach zakonnych, m.in. w Krakowie, Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiązki. Zawsze pozostawała w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Jej bogate życie wewnętrzne wspierane było poprzez wizje i objawienia.

  Święta Faustyna KowalskaW zakonie przeżyła 13 lat. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela, oraz publicznego wystawienia go w kościele. Mimo znacznego pogorszenia stanu zdrowia pozwolono jej na złożenie profesji wieczystej 30 kwietnia 1933 r. Później została skierowana do domu zakonnego w Wilnie. Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą do artysty-malarza Eugeniusza Kazimierskiego o wykonanie według jej wskazówek obrazu Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerwcu ujrzała ukończony obraz, płakała, że Chrystus nie jest tak piękny, jak Go widziała.
  Dzięki usilnym staraniom ks. Michała Sopoćko, kierownika duchowego siostry Faustyny, obraz został wystawiony po raz pierwszy w czasie triduum poprzedzającego uroczystość zakończenia Jubileuszu Odkupienia świata w dniach 26-28 kwietnia 1935 r. Został umieszczony wysoko w oknie Ostrej Bramy i widać go było z daleka. Uroczystość ta zbiegła się z pierwszą niedzielą po Wielkanocy, tzw. niedzielą przewodnią, która – jak twierdziła siostra Faustyna – miała być przeżywana na polecenie Chrystusa jako święto Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko wygłosił wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu.
  W 1936 r. stan zdrowia siostry Faustyny pogorszył się znacznie, stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego roku do grudnia 1937 r. przebywała na leczeniu w szpitalu na krakowskim Prądniku Białym. Wiele modliła się w tym czasie, odwiedzała chorych, a umierających otaczała szczególną modlitewną pomocą. Po powrocie ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki furtianki. Starała się bardzo, by żaden ubogi nie odszedł bez najmniejszego choćby wsparcia od furty klasztornej. Wywierała bardzo pozytywny wpływ na wychowanki Zgromadzenia, dając im przykład pobożności i gorliwości, a zarazem wielkiej miłości.
  Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka poświęconego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15:00 Faustyna czciła Jego konanie na krzyżu. Przepowiedziała także, że szerzona przez nią forma kultu Miłosierdzia Bożego będzie zabroniona przez władze kościelne. Dzięki s. Faustynie odnowiony i pogłębiony został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego czci: obraz Jezusa Miłosiernego („Jezu, ufam Tobie”), koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15, w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.
  W kwietniu 1938 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej w szpitalu sakramentu chorych, widział ją tam w ekstazie. Po długich cierpieniach, które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła w wieku 33 lat – 5 października 1938 r. Jej ciało pochowano na cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 r. w trakcie trwania procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji siostry Faustyny, przeniesiono jej doczesne szczątki do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
  S. Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Dwukrotnie nawiedził je również św. Jan Paweł II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi – 17 sierpnia 2002 r., aby dokonać uroczystej konsekracji nowo wybudowanej świątyni w Krakowie-Łagiewnikach i zawierzyć cały świat Bożemu Miłosierdziu.

  W ikonografii św. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, w stroju swego zgromadzenia.
  https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05a.php3

  5 października – bł. Rajmund z Kapui, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05b.php3
  5 października – bł. Albert Marvelli https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05c.php3
  5 października – bł. Franciszek Ksawery Seelos, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05d.php3
  5 października – bł. Bartolo Longo https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05e.php3
  5 października – bazylika katedralna we Włocławku https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05f.php3
  5 października – bazylika katedralna w Toruniu https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-05g.php3

  Polubienie

 25. Leszek pisze:

  Ten film warto, a nawet trzeba oglądnąć:
  Jeśli nie znasz dobrze języka angielskiego – włącz napisy w języku polskim:
  New World Order: The End Has Come (2013)
  13 grudnia 2019
  Nadszedł koniec i powstał Nowy Porządek Świata. Demi i Christen żyją w epoce apokaliptycznej, przepowiedzianej w Piśmie Świętym. Teraz już trzy lata, od powstania Nowego Porządku Świata.
  https://www.youtube.com/watch?v=ku8-F4aR9bM&feature=emb_err_woyt (85 min)

  Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Drogi Leszku,
   Dziękuję Ci w imieniu każdej i każdego z nas. Dziękujemy Ci za wszystkie odpowiedzi na zadawane pytania, wątpliwości.
   Codziennie modlimy się za Ciebie na Anioł Pański, a tymczasem pozdrawiam.
   Z Panem Bogiem + Ps 91

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s