Różaniec do granic czasu!

W każdym odmawianym Ojcze Nasz dziesiątki dusz zostaną uratowane od wiecznego potępienia, a dziesiątki dusz uwolnionych od cierpień czyśćca. Rodziny, w których odmawiany będzie ten różaniec, otrzymają bardzo szczególne łaski, które również będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci, którzy recytują z wiarą, otrzymają wielkie cuda, takie i tak wielkie, jakich nigdy nie widziano w historii Kościoła.

Nadmieniam, że ta forma modlitwy posiada Imprimatur Kościoła Katolickiego.

Niemniej przystopowaliśmy na rzecz stanowiska Krajowej Rady Episkopatu Polski i tak blogowicze(i), Czytelnicy(czki) i subskskrybenci(ntki) – ok. tys. osób dziennie i czekamy na porozumienie Rada Stała KEP – Fundacja.

Oświadczenie Fundacji Solo Dios Basta w sprawie komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

20 grudnia 2020 roku, Warszawa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

w dniu 18 grudnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym zaleca zachowanie dystansu odnośnie działań Fundacji Solo Dios Basta.

Z pokorą i niesłabnącą miłością do Kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady.
Jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za wszystkie dzieła, które pozwolił zrealizować w ostatnich latach.
W 2016 roku miała miejsce Wielka Pokuta, która zgromadziła około 150 tysięcy osób. Przybyliśmy pod mury Jasnej Góry, by paść na kolana, błagać Boga i Królową Polski o wybaczenie grzechów popełnionych przez nasz Naród.

Rok później ponad milion rodaków brał udział w Różańcu Do Granic. Jednocząc się na modlitwie różańcowej, prosiliśmy Matkę Najświętszą, by otoczyła naszą Ojczyznę swoim płaszczem i chroniła od wszelkiego zła, wołaliśmy też o ratunek dla świata. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie i stanowiło wzór dla podobnych działań w wielu krajach.

Rok później, rozważając wezwanie płynące z Objawień Matki Bożej w Fatimie podjęliśmy dzieło propagowania Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca, Wynagradzanie za grzechy jest dzisiaj jednym z fundamentalnych działań duchowych, do którego wzywa Bóg, a które my katolicy powinniśmy czynić z wielkim zaangażowaniem
W 2019 roku była „Polska pod Krzyżem”, wynikająca z głębokiego przekonania, że Matka Boża prowadzi nas pod krzyż, byśmy tam towarzyszyli Jezusowi w godzinie Jego męki. Staraliśmy się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. W modlitwie mówiliśmy Jezusowi, że w naszej Ojczyźnie zawsze jest dla niego miejsce, że jest naszym Królem.

Jesienią 2020 roku, zorganizowaliśmy Różaniec Do Granic Nieba, którego celem była pokuta i przebłaganie Boga za wszystkie grzechy aborcji popełnione w historii Polski, prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, o uzdrowienie nas ze skutków, jakie niesie ze sobą to wielkie zło.

Jako katolicy, chcąc być posłuszni słowom naszego Pana, który mówił: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33), jesteśmy zobowiązani szukać w życiu Woli Bożej, modląc się, czytając Pismo Święte, prowadząc życie sakramentalne, pytając Boga oraz odczytując znaki czasu.
Prosimy Ducha Świętego o światło, aby uczył nas patrzeć na nasze życie i aktualną sytuację na świecie poprzez pryzmat Bożego wezwania kierowanego do nas. Wszystkie zdarzenia, jakie mają teraz miejsce odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia. Pragniemy wrócić do Boga Ojca i nawet nie iść, ale biec w Jego stronę. Przez Serce Jezusa i Matki Bożej chcemy, jako biedni grzesznicy oddać się naszemu Ojcu.

Znajdujemy się w sytuacji dramatycznie trudnej i nie zmieni się ona, jeśli sami będziemy próbowali ją zrozumieć i rozwiązać. Świat bez Boga Ojca sam skazuje się na porażkę. Zawsze tak było, jest i będzie!
Podążając za treścią komunikatu Rady Stałej KEP, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych na zakończenie Starego Roku, a także do rozpoczęcia Nowego Roku 2021 Mszą św. 1-go stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Zmieniliśmy program Różańca Do Granic Czasu.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej http://www.rozaniecdogranic.pl.
Zachęcamy, by o północy, w pierwszych minutach Nowego Roku modlić się w domach. Niech będą poświęcone i oddane Bogu.
Czuwajmy i zawsze bądźmy gotowi, przez stan łaski uświęcającej, modlitwę na różańcu, pokutę i poświęcenie domów.
Wiele dróg się zamyka, jednak nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy do Boga Ojca. Na krawędzi czasu, z różańcem w rękach składamy cały nasz los we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela.
Prosimy o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego.
Prosimy wszystkich Was o wielki duchowy wysiłek. Wiemy, jak jest ciężko, ale im trudniej, tym więcej wysiłku powinniśmy podjąć.
Prosimy o przyjęcie stanowiska księży biskupów z pokojem i pokorą. Wszystkie myśli, uczucia i cierpienia ofiarowujemy Jezusowi. Kościół, którego Głową jest Chrystus, mamy kochać bezwarunkowo, taka postawa wyda dobre owoce.

Niech św. Józef nas prowadzi!

Maciej Bodasiński
Lech Dokowicz
Rada Fundacji „Solo Dios Basta”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

13 odpowiedzi na „Różaniec do granic czasu!

 1. Mateusz pisze:

  Tutaj wersja rozszerzona ( z rozważaniem) według objawień w Carbonia

  + W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

  O Boże, przyjdź i ocal mnie.
  Panie, pośpiesz mi na pomoc.
  Chwała Ojcu.
  Myślę

  W pierwszej tajemnicy kontemplujemy triumf Ojca w Ogrodzie Eden, kiedy po grzechu Adama i Ewy obiecuje przyjście Zbawiciela.
  „Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych , na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł przez wszystkie dni swego życia. Położę nieprzyjaźń między tobą, a między niewiastą, i między nasieniem twym, a nasieniem jej, ona zetrze głowę twoje, a ty czyhać będziesz na piętę jej
  .
  Zdrowaś Maryjo, 10 Ojcze nasz, Chwała Ojcu
  Ojcze mój, dobry Ojcze, ofiaruję się Tobie, oddaję się Tobie.
  Aniele Boży.

  W drugiej tajemnicy kontemplujemy triumf Ojca w chwili „fiat” Maryi podczas Zwiastowania.
  Anioł powiedział do Maryi: „Nie bój się, Maryjo, bo znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz Syna, porodzisz go i nazwiesz go Jezusem. Będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego; Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida, i będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maryja powiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!”. (Łk 1, 30-38)

  Zdrowaś Maryjo, 10 Ojcze nasz, Chwała Ojcu
  Ojcze mój, dobry Ojcze, ofiaruję się Tobie, oddaję się Tobie.
  Aniele Boży

  W trzeciej tajemnicy kontemplujemy triumf Ojca w ogrodzie Getsemani, gdy oddaje całą swoją moc Synowi.
  Jezus modlił się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja, ale Twoja wola niech się stanie ”. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba, aby go pocieszyć.
  W udręce modlił się intensywniej, a jego pot stał się jak krople krwi spadające na ziemię. (Łk 22, 42-44)
  Jezus podszedł do nich i zapytał: „Kogo szukacie?” Odpowiedzieli mu: „Jezusa z Nazaretu”. Jezus powiedział do nich: „Ja Jestem!” Gdy tylko powiedział „Ja Jestem!” cofnęli się i upadli na ziemię. (J 18, 4-6)

  Zdrowaś Maryjo, 10 Ojcze nasz, Chwała Ojcu
  Ojcze mój, dobry Ojcze, ofiaruję się Tobie, oddaję się Tobie.
  Aniele Boży

  W czwartej tajemnicy kontemplujemy triumf Ojca w chwili sądu partykularnego.
  Kiedy był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył go i ruszył na spotkanie z nim, rzucił się na jego szyję i pocałował. Potem powiedział do służących: „Szybko, przynieś tu najpiękniejszą suknię i załóż ją, załóż mu pierścionek na palec i sandały na nogi i świętujmy, bo ten mój syn był umarły a znów ożył, zaginął a odnalazł się . ” (Łk 15, 20-24)

  Zdrowaś Maryjo, 10 Ojcze nasz, Chwała Ojcu
  Ojcze mój, dobry Ojcze, ofiaruję się Tobie, oddaję się Tobie.
  Aniele Boży

  W piątej tajemnicy kontemplujemy triumf Ojca w chwili sądu powszechnego.
  Potem ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza juz nie ma. Widziałem też święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Wtedy usłyszałem potężny głos dochodzący z tronu: Oto przybytek Boga z ludźmi! Będzie mieszkał wśród nich, a oni będą jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”: otrze z ich oczu wszelką łzę; a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (Ap 21, 1-4)

  Zdrowaś Maryjo, 10 Ojcze nasz, Chwała Ojcu
  Ojcze mój, dobry Ojcze, ofiaruję się Tobie, oddaję się Tobie.
  Aniele Boży

  Salve Regina:

  Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
  życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
  Do Ciebie wołamy
  wygnańcy, synowie Ewy,
  do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc
  na tym łez padole.
  Przeto, Orędowniczko nasza,
  one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
  a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
  po tym wygnaniu nam okaż.
  O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

  Polubienie

 2. Mateusz pisze:

  Różaniec do Boga Ojca uzyskał Imprimatur.

  Polubienie

 3. Adrian pisze:

  Carbonia 16-12-2020 – 16.52

  Otwieram dla moich dzieci Nową Erę , nowy wymiar miłości i miłosierdzia.
  Ziemia jest w niebezpieczeństwie, człowiek nie kultywował miłości, bez Miłości wszystko zniknie.
  Bóg przychodzi do swojego ludu, przychodzi, aby wziąć go w siebie, przychodzi, aby dać w swoją własną boskość.
  Mężowie z Galilei przygotowują się z przepasanymi biodrami, butami na nogach i laską w ręku.
  Miejcie wiarę w siebie, nie ambujcie ze Mnie, podążajcie bez lęku, oto jestem.
  Mówię do was, ludu mój, do was, którzy na kolanach modlą się i poci krew jak wasz Pan, przychodzę do was mój ludu, umiłowany mojego Najświętszego Serca, przychodzę do was, aby was pokrzepić.
  Przed Krzyżem będziesz pełen Mnie, obdarzę cię darami Ducha Świętego i wezmę cię we Mnie, twoje widzenie będzie we Mnie, całe pójście będzie we Mnie, ponieważ Żywy Bógne weżycie wbie wie cie wbie wie cie wbie wie cie wbie wie cie wbie cie wie cie cie wbie cie c cie cie
  Jutro nadejdzie kolejny dzień, słońce znowu wzejdzie, wasze życie będzie w moich nieskończonych pięknościach, odwiedzicie nowe światy i zamieszkanie w siedzibie waszego Boga Miłości.
  Serca waszego Pana, oto moja nagroda dla was, którzy szanowaliście, adorowaliście, służyliście i naśladowali tego, który był stworzył dla siebie, … godni jegorzenia, wejdziecie w kymęz
  Wiadomość dwóch planet przyniesie światu nowe, wkrótce zostaniesz katapultowany w nowe wydarzenia, moje interwencje.
  Czcijcie Krzyż, kochajcie waszego Pana Jezusa Chrystusa, oddajcie Mu wszystko, tak jak On oddał wszystko za was.
  Idźcie bez skrupułów, Jestem Tym, który był powołał i naznaczył był w Sobie, noszę w swoim sercu znależności do Tego, który był stworzył. Cień zbliża się do tych, którzy odwrócili się od Prawdy i przeciwstawili się Bogu Miłości; śmierć już go otacza, grzmot zerwie struny, jego ciało pójdzie jak porażka w kierunku tuttistego pieca, gdzie znajdzie ich jego bóg, ten, który poszedł za mną.
  Podniosę moje dzieci z błota śmierci, wskrzeszę je do Mnie i uczynię je czystymi we Mnie, białymi jak śnieg powrócą do Mnie i promieniować ode Mnie, oświetlą świat Moim tywym śł sam.
  Tutaj otwieram nową erę dla moich dzieci ,
  nowy wymiar miłości i miłosierdzia.
  Policjantcie te ostatnie chwile
  i módlcie się, aby nie ulec pokusie.
  Jestem z ciebie, chronię cię w mojej piersi, nie oddalaj się ode Mnie z jakiegokolwiek powodu, Bóg pomoże ci każdą trudność, On i On tylko jest twoim Bogiem, miej w Nim wiarę i idź za Nim.
  zaczął się upadek człowieka, ujrzycie potężny upadek z ich tronów i ujrzycie pokornych podniesionych do Mnie.
  Bóg jest, Bóg był błogosławi i pociesza w swoim Sercu, daje wam Maryję i czeka na was podczas swojego następnego Adwentu.
  Amen.

  Polubienie

 4. Mateusz pisze:

  Rada Stała zwróciła uwagę na nieuzgodnione z Konferencją Episkopatu Polski działania Fundacji Solo Dios Basta i zaplanowaną na sylwestrową noc inicjatywę modlitewną pt. Różaniec do granic czasu.

  Rada Stała zauważyła, że Fundacja ponownie zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania. „W ocenie teologów, niektóre wydarzenia, organizowane przez Fundację Solo Dios Basta, bazują m.in. na +magicznym+ traktowaniu praktyk religijnych, pobożności o wyłącznie pokutnym charakterze, błędnych interpretacjach słowa Bożego, apokaliptycznej wizji historii i świata, a także na wybranych prywatnych objawieniach” – czytamy w Komunikacie.

  Członkowie Rady Stałej podkreślili, że akcja Różaniec do granic czasu nie respektuje zasady przyjętej przez KEP co do sposobu planowania i organizacji wydarzeń religijnych o charakterze ogólnopolskim: nie została przedstawiona w 2019 roku na forum KEP, ani to gremium jej nie zatwierdziło. „Konsekwencją takiego braku subordynacji jest fakt, że zarówno biskupi w diecezjach, jak i duszpasterze oraz wierni zaskakiwani są działaniami pozbawionymi jakiegokolwiek pastoralnego uporządkowania i hierarchicznego umocowania” – podaje Komunikat.

  W związku z powyższym Rada Stała zaleciła zachowanie dystansu odnośnie do działań Fundacji Solo Dios Basta i równocześnie zachęciła duszpasterzy i wiernych świeckich do „modlitwy w ramach – organizowanego 31 grudnia w wielu parafiach naszej Ojczyzny – nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego na zakończenie Starego Roku”.

  Polubienie

 5. Adrian pisze:

  Carbonia 18.12.2020 – lub godz.19.34

  Ojciec wysyła Mnie do was, aby uwolnić od Zła!
  Nadchodzi ogłoszony dzień, kobieto!
  Napisz do moich ludzi:
  Jezus pow, jego Najświętsze Serce zatriumfuje z Maryją i jej dziecko, które poszli za Nim, Królem królów!
  Przychodzę jak złodziej w nocy, aby odwiedzić was w waszych sercach. Czy znajdę w tobie wiarę?
  Nawróćcie się albo ludzie! Nawróć się! Niebiosa grzmią, moje przybycie jest blisko, drzwi są otwarte szeroko otwarte dla przejścia przejścia, Ojciec wysyła Mnie do was, aby uwolnić was od Zła!
  Kiedy ukażę się światu w moim Nieskończonym Majestacie, wielu rozpoznanie Mnie i będzie błagać lub Moje Miłosierdzie, pokłoni się Mnie i ze skruszonymi sercami poprosi lub przebaczenie i nazwę Mnie Ojcem!
  Dwie gwiazdyerzają się na niebie!
  Chwila jest długo oczekiwana… przygotujcie się, moje dzieci, przygotujcie się na przyjęcie w sobie piękna Miłości.
  Święty jest Pan, Bóg Izraela! Pobłogosławił swój lud, a teraz weźmie ich w Siebie, poprowadzi na zielone pastwiska i ugasi ich pragnienie u Źródła Żywej Wody… Włoży ich w Siebie, aby już nigdy wicej nie cierpieli.
  Bóg kocha swój lud i chce go zbawić.
  Czy człowiek nie może pożądać swojego piękna?
  Jesteście synamiela i będziecie mieszkać w Izraelu!
  Spójrzcie na Mnie, moje dzieci, moja pieśń jest w was, moja radość ze zwycięstwa z wami, otrzyma Miłość i wejdzie w moje Wszystko.
  Rozwińcie się teraz w wierze we Mnie, ogłoście się, moje dzieci! … Ogłosić! … Ogłoś, że Bóg JEST!
  Oto na wraca dzisiaj, aby odkupić swój lud.
  Alleluja! Alleluja! Alleluja!
  Pokój z ty!

  Polubienie

 6. Marcin pisze:

  Tutaj pod tym wideo w tym temacie głównym jeszcze kilka dni temu widniał zapis po tej informacj „Startujemy 1.01.2021..” i tam dalej było „w tym roku będącym rokiem oświetlenia sumien..itd żeby modlić się za tych którzy podczas Ostrzeżenie umrą itd”
  Czy wy też to widzieliście? U Was też jeszcze kilka dni temu była widoczne te zdania?
  Czy to tylko u mnie? Bo teraz patrze i już tam tego nie ma. Już sam nie wiem.

  Polubienie

  • Szafirek pisze:

   Marcinie,osobiście nie wiem jak było wcześniej ,bo przyznam,że nie czytałam akurat dokładnie tego co jest pod wideo.Ale na tę chwilę jest tak jak piszesz,czyli np. data 01.2021..
   Szczęść Boże!

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj Szafirku,
    Tam byłowcześniej inaczej. Była kompletna data: startujemy 01.01.2021 r
    A teraz jest jakoś poyrywane, powycinane: startujemy .01. 2021 r. I była też informacja jakos tak: Módlmy się jeszcze w tym roku- w roku Oświetlenia Sumień. I za osoby które tego nie przeżyją.
    I dzisiaj patrzę ale tych informacji nie ma.
    Nie wiem dlaczego

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s