Nowenna do Św. Rodziny z Nazaretu od 18.12

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY 

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów

wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego

przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma

niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste

pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich

najdoskonalszym wzorem.

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo

trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i

utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w

życiu i przy śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas! 

 Pierwszy dzień Nowenny

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich rodzin świata. Mieszkał w nim Józef – pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja – najpiękniejsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach katolickich. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

LITANIA DO ŚW. RODZINY KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

– wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenie umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nam nami.

– Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

– Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Drugi dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef pragną spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy święci w niebie nie mogą wyjednać tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboką wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma służyć naszemu dobru i naszych rodzin. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Trzeci dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najświętszej Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym święci wzorowali swoje życie.

Módlmy się, abyśmy naśladując świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Czwarty dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef to wzory cnoty pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, która była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Nich w Ich życiu w Nazarecie.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Piąty dzień Nowenny

Czystość była najbardziej umiłowaną cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski dla zachowania czystości duszy i ciała. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Szósty dzień Nowenny

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Bożą cześć i chwałę.

Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Abyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Siódmy dzień Nowenny

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniu posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem swoich codziennych obowiązków.

Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy najdoskonalej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Ósmy dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzina zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna się oprzeć pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha modlitwy dla członków naszych rodzin i parafii. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Dziewiąty dzień Nowenny

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach.

Módlmy się o jedność umysłów i serc w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich,

z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem

i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości,

broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

90 odpowiedzi na „Nowenna do Św. Rodziny z Nazaretu od 18.12

 1. Adrian pisze:

  .Druga pieczęć: III Wojna Światowa
  Orędzie 426, środa, 16 maja 2012, godz. 3.10
  …..Początek będzie miał miejsce w Europie.

  Wasz system bankowy stanie się przyczyną, a Niemcy po raz kolejny zaangażują się w tę tragedię, tak jak to wydarzyło się przy dwóch poprzednich okazjach.

  Kiedy to się rozpocznie, załamie się ocalanie gospodarki i katastrofa ta dotknie Grecję, z wielkimi reperkusjami dla Francji…..
  http://ostrzezenie.net/wordpress/2012/05/16/druga-pieczec-trzecia-wojna-swiatowa/

  Lockdown w Niemczech. Rząd zamknął kraj na kwarantannie
  https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/lockdown-w-niemczech-z-powodu-epidemii-koronawirusa-do-10-stycznia-2021/x57svr5

  trzeba sobie jasno powiedzieć, Niemcy pozbyli się waluty marki na rzecz euro, trzymają gospodarczo europą komuś się podoba czy nie (i tak Brytania jest uzależniona, nawet brexit), wszystko trzyma się ale widzę że nie długo, następny rok jak dożyjemy będzie jeszcze cięższy niż ten….

  Carbonia 25.10.2020 – 02.50
  Ta zima to wielki ból.
  ===================
  Carbonia 05.08.2020 – lub 13.19
  Ta ludzkość zniszczona przez śmiercionośną broń szczepionki.
  ===================
  Carbonia 04.08.2020 – 18:14
  Ta zima będzie straszna dla tych, którzy nie zatrzymali się w Bogu!
  ===================
  Carbonia 06.09.2020 – 22.56
  Nadchodzi czas wielkiego bólu.

  Polubienie

 2. Adrian pisze:

  Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna. Ostatni raz zdarzyło się to 400 lat temu

  Jowisz i Saturn ulegną tzw. wielkiej koniunkcji po raz pierwszy od setek lat. Oznacza to, że dwie największe planety Układu Słonecznego zbliżą się do siebie na tyle, że będą wyglądać jak jedno ciało niebieskie. To niezwykłe zjawisko zobaczymy na niebie w nocy 21 grudnia.
  https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/wielka-koniunkcja-jowisza-i-saturna-pierwszy-raz-od-setek-lat/m72xgwr,07640b54

  KONIUNKCJA JOWISZ-SATURN

  2 Największe planety ukł. Słonecznego -Koniunkcja zbliżenie się planet do siebie-ustawienie ciał niebieskich i obserwatora w jednej linii. Koniunkcje Jowisza i Saturna to nic nowego zwykle są co 20 lat. Ta jednak jest wyjątkowa ponieważ przypada na 3 dni przesilenia zimowego takie coś zdarza się co ok. 800 lat. Bliskość obu planet spowoduje że będziemy widzieć jakby się na siebie nachodziły. W efekcie na nocnym niebie pojawi się świetlisty punkt. Ze względu na termin bliski Bożemu Narodzeniu zjawisko określa się mianem Gwiazdy Betlejemskiej.

  W 2020 roku Początek astronomicznej zimy – najkrótszy dzień roku wypada 21 grudnia (trzeci poniedziałek).


  Saturn i Jowisz w grudniu

  Polubienie

  • Adrian pisze:

   dla obserwatora wygląda jak nić dna – Kwas deoksyrybonukleinowy (zdjęcie powyżej), jak by stwórca tworzył nowe dna, początek i koniec ?

   Polubienie

 3. Adrian pisze:

  „Mój ukochany synu, dzisiaj pragnę wam wyjawić, jak będzie wyglądać następnych dwanaście na świecie. Te następne dwanaście miesięcy nie będzie dobrym czasem dla ludzkości, ponieważ wróg próbuje zmiażddżyć ludzkość innym wirusem , który jest znacznie gorszy niż obecny. Dlatego też proszę moje dzieci, aby było przygotowane, ponieważ wróg próbuje sprawdzić całą ludzkość, zamykając społeczeństwo, utrzymując je w zamknięciu, co przyniesie ludzkości anarchię. Nie otrzymuj leków na obecną pandemię ani na następną, ale trzymaj się tych, które powtarzałem razy wiele, naturalne środki będą ciągłe. Wasi przywódcy i ludzie na wysokich stanowiskach wzywają ludzkość do zabrania materiałów na temat Pandemii; Mówi, że to był ochroni, ale w rzeczywistości zabiorą był od Nas ”.

  „Moje dzieci, czytajcie Orędzia dane wam przez długi czas – w nich będziecie mieli wszystkie odpowiedzi. Módlcie się, Moje dzieci, Mój Święty Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia, ponieważ te modlitwy was ochronią ”.

  „Moje ukochane dzieci, wkrótce ujrzycie ląd wchodzący w morze, zabranie ze sobą wiele naszych dzieci, gdy morze zacznie się podnosić i przyniesie na świat wiele chorób. Moje dzieci nie słuchały Nas, więc teraz przyjdą kary ”.

  „ Australia dotknięta dotknięciem na liniach wybrzeża iw centrum, znosząc wielkie zniszczenia, ponieważ, jak powiedziałem, kiedy mój syn wróci do domu, wydarzenia będą szalone. Módlcie się, Moje dzieci, aby Święte Tereny Matki Bożej Arki zostały wkrótce zwrócone, aby potop nie spadł na ziemię Ducha Świętego. Módlcie się za Stany Zjednoczone , aby prezydent Trump wygrał wybory w pełni, bo mówię wam bardzo uroczyście, jeśli mu się nie uda, to Stany Zjednoczone bardzo surowo ukarane; Módlcie się za mieszkańców Kalifornii , ponieważ nadejdzie wielkie trzęsienie ziemi i wielu zabierze ze sobą. Módlcie się za Hawaje, ponieważ ich ziemia również zatonie się w morzu ”.

  „Módlcie się, słodkie dzieci, za Japonię , bo tam będą wielkie trzęsienia ziemi i wiele zgonów. Módlcie się za lud Japonii, ponieważ mam wielką miłość do ludzi i chcę ją ocalić, ponieważ mam specjalne Plany dla tego Narodu. Kiedy tam pójdziesz, mój synu, spotkasz kogoś, kogo mam [który ma] spotkanie więź z nim ”.

  Módlcie się za Indonezję , ponieważ będzie ona cierpieć z powodu wielkich turbulencji, gdy wybuchną wulkany, zabijając wielu. Módlcie się za Tajwańczyków, którzy chcą być narodem, bez Chin, dziedzica Chin sprawdzanie tam i Chiny planują je przejąć. Módlcie się za Hongkong , ponieważ Chiny w pełni go przejmą ”.

  „Módlcie się za Wietnam , bo mam tam Wybranego, którego wkrótce spotkacie. Moim planem jest wprowadzenie Wietnamu do Prawdy przez wiarę. Módlcie się, moje słodkie dzieci, ponieważ Zły planuje przejąć kontrolę nad całą Ziemią poprzez Wirusy i Przywódców Narodów , ponieważ niewielu, którzy mają Światło Boga. ”

  „ Włochy i Hiszpania, wraz z Francją i Niemcami , przejdą przez wielkie próby, Moje dzieci. Proszę o więcej modlitw, bo to dzięki nim mogę powstrzymać część kar…..
  Nie bój się, ponieważ wszystko zostanie wykonane bardzo szybko i niedługo. Módlcie się, Moje dzieci, ponieważ większość z was nie zdaje sobie sprawy, że kometa zmierza w kierunku Ziemi i ludzkość będzie w szoku ”.

  „Kocham was, moje dzieci i dzisiaj błogosławię wasze różańce specjalnym błogosławieństwem na Boże Narodzenie, abyście zobaczyli, co nadchodzi na świat”.

  „ Antychryst jest już w Rzymie , współpracując z tymi, którzy zaakceptują jego wejście. Módlcie się za Papieża Benedykta , ponieważ nie ma on zbyt wiele czasu na odejście…..
  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://littlepebble.org/2018/02/05/message-763-4-february-2018/&prev=search

  Polubienie

 4. Mateusz pisze:

  Św. Michała Archanioła do Luz de Maria de Bonilla 15 grudnia 2020:

  Umiłowany Lud Boży: jesteście pobłogosławieni przez Trójcę Przenajświętszą i jesteście dziećmi naszej i waszej Królowej i Matki, Najświętszej Maryi Panny. Jako Książę Niebiańskich Legionów wzywam was, abyście otworzyli swoje serca na Wolę Bożą, aby zostać pilnie odnowionym przed czasem, który już nie jest. Czekaliście na decydujące wydarzenia, aby poznać etap, na którym się znajdujecie. Raz jeszcze stanowczo oświadczam wam, że jesteście na ostatnim etapie u schyłku tego pokolenia.
  Będą chwile chwały dla Ludu Bożego, ale nadejdą one po przejściu przez tygiel, kiedy wiara tych, którzy nazywają siebie „prawdziwymi chrześcijanami”, zostanie wypróbowana. Nie wszystko jest tragedią dla ludzi, ale abyś mógł tego doświadczyć w ten sposób, musisz przezwyciężyć swoje niezdecydowanie i być jednym z Trójcą Przenajświętszą, aby zobaczyć i przeżyć wydarzenia takimi, jakimi są: okazją do zbawienie, oczyszczenie, poprawka. Ta chwila nie powinna pozostać niezauważona: jest to czas na odwrócenie złych uczynków i czynów, aby działanie Ducha Świętego zalało cię, a Jego dary i cnoty wylały się na ciebie.
  Jak mogę sprawić, żebyście zrozumieli, że bez miłości do bliźniego nie można osiągnąć prawdziwej miłości do Trójcy Przenajświętszej oraz naszej Królowej i Matki? Człowiek bez Boskiej Miłości w życiu codziennym jest pustym stworzeniem, pękniętą skrzynią, która nie nadaje się do wykonywania Boskich Dzieł, ponieważ do nich potrzebna jest miłość.
  Musicie odnowić się do siebie jako istoty, bez pychy, bez zazdrości, bez knowań. Ludzie wciąż myślą, że są gorliwi w sprawach niebieskich, ale zamiast tego niektórzy „faryzeusze” patrzą na to, co zostało zaprojektowane przez Trójcę Przenajświętszą, osądzają to i stawiają przed ludzkim trybunałem duchowym, ściągając na siebie hańbę pychy nie widząc niczego złego w tym, co robią, ale postrzegając to tylko jako kwestię osobistej opinii, która sprawi, że padną ofiarą samego diabła. W ten sposób Diabeł czyni ich niewolnikami, aby obalić ich braci i siostry, którzy służą Bogu. Przez krótki czas będą myśleć, że wygrali, ale to nieprawda, ponieważ potem zostaną stopieni jak wosk przed ogniem. Lud Boży: szerzy się zamieszanie [1]; nie powinno być zamieszania dla tych, którzy mają pewność wiary. Są stworzeniami Bożymi, które nie uczestniczą we współczesnych, niebezpiecznych dla duszy trendach, zasianych w Kościele Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa.
  Musisz być hojny dla swojego bliźniego; zbliżają się czasy niedoborów – nie tylko duchowych, ale także żywieniowych. Wkrótce tego doświadczysz. Rodziny będą rozproszone: potęgi światowej elity zdecydowały, że tak powinno być. Są to wielcy Herodowie, wielcy we wszystkim, co dotyczy przyszłości ludzkości; wspierają Antychrysta, któremu służyli od niepamiętnych czasów. Doświadczyłeś ograniczenia, wiedząc, że jesteś oddzielony od swoich bliskich, i przeżyjesz ból, widząc, jak twoi bliscy odchodzą do konfliktów generowanych przez tę elitę, której jedynym celem jest panowanie nad ludzkością i dominacja umysłu całej populacji świata. Utworzenie jednego rządu [2]wydarzy się i rozprzestrzeni się na wszystkie obszary ludzkiej pracy i działań. Ta centralizacja będzie przyczyną upadku człowieka, ponieważ pojawi się wśród biednych irracjonalnych ludzi, którzy podążają za masami ze swoimi perwersyjnymi ideologiami. Dzieci, przygotujcie się na upadek gospodarki: [3] nie pokładajcie fałszywych nadziei – ludzkość doświadczy największego głodu w historii. [4] Organizacje międzynarodowe nie zareagują na to i wielu z was zginie, jeśli nie nawrócicie się i nie pozwolicie sobie „karmić się przez Niebo”. Istoty ludzkie, które są tylko mentalnie przygotowane do ograniczonego działania przez Ducha Świętego, przeszkadzają cudom, które Wola Boża zarezerwowała na te czasy.
  Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się o Ziemię, która namagnesowana ciałami niebieskimi zwiększa moc swojego jądra, które jest w ciągłym ruchu, powoduje powstawanie wielkich pęknięć na powierzchni Ziemi. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się; niektóre wyspy szczególnie ucierpią z powodu wstrząsów płyt tektonicznych na dnie morskim, wznoszących się ku powierzchni. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się o nawrócenie dusz. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się niestrudzenie, aby ludzka choroba skóry została szybko pokonana, gdy będzie leczona niebiosami. [5] Błogosławiony jesteś, Ludu Boży, jesteś błogosławiony darem życia, którego nie powinieneś odrzucać, ale pielęgnować. Kraje, w których uchwalą prawa przeciwko życiu bezbronnych lub śmiertelnie chorych, zostaną wstrząśnięte.
  Zaraza się zbliża: nadal używaj Oleju Dobrego Samarytanina , [6] liście eukaliptusa w domach, [okadzając] liście, gdy jest to konieczne. „Bądźcie mądrzy jak węże i niewinni jak gołębie” (Mt 10, 16) . Nadchodzą konflikty duchowe; nie wyrzekajcie się wiary. Pamiętaj, że nie możesz żyć wiarą na swój własny sposób, w przeciwnym razie pozwolisz złu zająć jego miejsce. Nie oczekujcie tego, czego ludzkość nie dała Bogu: nic nie będzie takie, jak było w przeszłości.
  Ludu Boży, czy naprawdę jesteś ludem Bożym? Bądźcie mocni i stanowczy w wierze, nie wahajcie się. Moje legiony cię strzegą: przyjmij tę ochronę, wzywając Świętych Aniołów. Chociaż może się wydawać, że zło wygrywa, nigdy nie będzie miało większej mocy niż Ojciec Niebieski. Nie wahajcie się w wierze. Nie zmniejszajcie wiary. Błogosławię cię, chronię cię.

  Orędzie Matki Bożej tego samego dnia:

  Moje ukochane dzieci, czcijcie mojego Syna! Niech każdy z was będzie stworzeniem pokory, rozpoznającym Boga-Człowieka w wyobrażeniu narodzin mojego Syna w żłobie. Kochajcie Mojego Syna, czcijcie Go cały czas, módlcie się sercem.
  Moje dzieci, wiedzcie, że Narodziny Mojego Syna nie powinny być tematem modernistycznych żartów: są raczej największym wydarzeniem dla zbawienia ludzkości. Wyznawcy zła zamierzają obrazić Mojego Syna, a mimo to Mój Syn ich kocha. Szczególnie szanuje pokorne, proste i prawdziwe serca. Szopki (szopki) wykonane z szacunkiem dla tego, co reprezentują, zostaną pobłogosławione w sposób szczególny. Umieść sceny w swoich domach: nie przechowuj ich, pozwól temu Boskiemu Błogosławieństwu chronić przed tym, co nadchodzi dla ludzkości. Módlcie się, nie bądźcie niedbali w swojej pracy, zachowaniu i zadośćuczynieniu za osobiste grzechy. Nie zapominajcie, że nadejdzie Ostrzeżenie i że samoocena będzie plagą dla dusz. Będziesz chciał powiedzieć: „zabierz ode mnie tę ciężką plagę”, ale nie będzie to możliwe. [7]
  Żyjcie w świętości!
  Nie bój się: jestem z każdym z moich dzieci. Kochajcie się wzajemnie i niech każdy z was kocha siebie, abyście mogli dawać miłość. Błogosławię cię, kocham cię.
  Zdrowaś Maryjo najczystsza, poczęta bez grzechu
  Zdrowaś Mario najczystsza, poczęta bez grzechu
  Zdrowaś Mario najczystsza, poczęta bez grzechu

  Polubienie

  • Dorota pisze:

   Jest akcja modlitewna KS Dominika Chmielewskiego „NAZARET MOIM DOMEM”,. Polegająca na poświęceniu swoich rodzin Świętej Rodzinie ,
   Poświęcamy swoje rodziny od 25.12.2020 do 02.01.2021
   Nowenna która jest powyżej podana będzie bardzo potrzebna i przydatna w poświęceniu poświęceniu naszych rodzin i wspólnot.
   Z Bogiem

   Polubienie

 5. Mateusz pisze:

  Prof. Simon korzystał z grantów na badania firmy Pfizer

  Jak wiadomo, firma Pfizer jest jednym z wiodących producentów szczepionki na Covid-19, a prof. Krzysztof Simon to jednen z ekspertów polskiego rządu do spraw walki z epidemią koronawirusa. Problem jednak polega na tym, że jak dowiadujemy się na stronie Wiley Online Library, ekspert przy badaniach naukowych korzystał m.in. ze wsparcia finansowego producenta szczepionek firmy Pfizer, która jest jedną z firm, z którą nasz rząd podpisał umowę na dostawę szczepionek do Polski. Pojawia się więc oczywiste pytanie, czy nie zachodzi tu konflikt interesów. W niezbyt korzystnym świetle stawia to też samego eksperta, skoro media muszą takie sprawy wyciągać na światło dzienne, a on sam nic o tym nawet nie wspomniał.

  Polubienie

 6. Mateusz pisze:

  Amerykański naukowiec krytykuje tryb prac nad szczepionkami na COVID-19

  Doktor James Lyons-Weiler, biolog, prezes Institute for Pure and Applied Knowledge, przedstawił w trakcie konferencji prasowej krytyczne uwagi dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19. Pośpiech, z jakim przygotowano szczepionki, uniemożliwił ich właściwe testowanie, realizację norm, które do tej pory były częścią właściwej praktyki. Jak podkreślił, osoby przyjmujące szczepionkę muszą liczyć się z efektami ubocznymi.

  – Jeszcze przed opracowaniem szczepionek przeciwko COVID odkryłem, że wszystkie białka wirusa SARS-CoV-2, poza jednym, posiadają coś, co nazywamy niebezpiecznymi epitopami – stwierdził James Lyons-Weiler. Jak tłumaczył, epitopy są strukturami „mogącymi wywoływać stany (auto)immunologiczne i reakcje immunologiczne wymierzone przeciwko białkom w naszym organizmie”. Wyniki jego badań, przedstawione w artykule, który przeszedł proces recenzji naukowej, zostały przekazane koncernom farmaceutycznym. Te jednak, jak wskazuje Lyons-Weiler, nie były zainteresowane jego odkryciami. – O ile mi wiadomo, żaden producent szczepionek nie zwrócił uwagi na moje ostrzeżenie, wezwanie do usunięcia tych niebezpiecznych epitopów, zanim jeszcze stworzą swoje szczepionki, choć wysłałem swoje badania mailem z prośbą o rozważenie usunięcia tych niebezpiecznych epitopów – podkreślał amerykański biolog.

  Doktor James Lyons-Weiler przedstawił swoje uwagi 20 października, w trakcie Pennsylvania Medical Freedom Press Conference. Jak wówczas stwierdził, 21 proc. osób przyjmujących szczepionkę na COVID-19 musi się liczyć z istotnymi efektami ubocznymi. Jak oceniał, szczepionki – przygotowane m.in. przez koncern Moderna – nie przeszły właściwie etapu testów, zrezygnowano ze standardowej procedury w tym zakresie. Biolog skrytykował także postępowanie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), która postanowiła, że w przypadku szczepionek na COVID-19 pominięty zostanie etap polegający na testowaniu preparatu na zwierzętach. Lyons-Weiler stawia sprawę w następujący sposób: „istnieje duża obawa związana z infekcją, ale gdzie jest obawa przed tym, że zostaniesz zaszczepiony (preparatem) z tymi samymi białkami”? Pracownicy FDA – kontynuuje prezes Institute for Pure and Applied Knowledge – stwierdzili nawet, że nie trzeba będzie rozdzielać testów klinicznych przeprowadzanych na ludziach, które zazwyczaj przebiegają w ramach dwóch, całkowicie różnych etapów. Pośpiech spowodował, że pomija się etapy prac, w trakcie których badacze mogą dostrzec sygnały świadczące o niezamierzonych konsekwencjach stosowania preparatu.

  Lyons-Weiler wskazał również, że zgodnie z samymi danymi przedstawionymi przez Moderna, w przypadku szczepienia ich preparatem 21 proc. osób musi się liczyć z poważnymi efektami ubocznymi. Dane w przypadku osób, które przyjęły ten preparat, wyglądają następująco: 68,5 proc. zaszczepionych zgłosiło zmęczenie, 63 proc. – bóle głowy, 59,6 proc. wskazało na bóle mięśniowe, 44,8 proc. wskazało na bóle stawów, 43,4 proc. stwierdziło, że doświadczało dreszczy. Badacz odniósł się także do pomysłu, by szczepienia na COVID-19 stały się przymusowe. – Po pierwsze, to odpowiedź nieproporcjonalna biorąc pod uwagę wskaźnik śmiertelności; jeśli nie masz więcej niż 70 lat, to istnieje większa szansa że umrzesz wskutek grypy niż koronawirusa – stwierdził Lyons-Weiler. Jak dodał, zgodnie z dostępnymi szacunkami, by zapewnić danej populacji odporność, zaszczepić należałoby od 50 od 75 proc. należących do niej osób. Tymczasem, zgodnie z ostatnimi sondażami, obecnie 51 proc. Amerykanów nie chce wziąć udziału w programie szczepień.

  Biolog wskazał równocześnie na potencjał, jaki – w jego ocenie – istnieje w przypadku leczenia pacjentów chorujących na COVID-19 hydroksychlorochiną (taka ocena wywoływała do tej pory krytyczne reakcje środowisk naukowych. Jednakże stanowisko to prezentuje m.in. doktor Harvey A. Risch z Yale School of Public Health, twierdząc, że hydroksychlorochina może być pomocna, o ile zostanie włączona do leczenia na odpowiednim etapie – przyp. red.). Panować ma na ten temat milczenie, służące – jak ocenił Lyons-Weiler – utrzymywaniu atmosfery strachu.

  James Lyons-Weiler odniósł się także do amerykańskiego programu odszkodowawczego, stworzonego z myślą o osobach, które doświadczą niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak stwierdził, program stworzono w sposób ignorujący normalną procedurę prawną. Sam był zaangażowany jako ekspert w prace nad przygotowaniem tego programu, ale odszedł po tym, gdy w zamian za zmianę stanowiska zaproponowano mu łapówkę. W praktyce – kontynuuje biolog – osobom borykającym się z poważnymi efektami ubocznymi ciężko będzie wywalczyć zadośćuczynienie, bo Departament Zdrowia i Opieki Społecznej sam będzie decydował o tym, jak należy oceniać wagę konkretnych problemów zdrowotnych.

  Read more: https://www.pch24.pl/amerykanski-naukowiec-krytykuje-tryb-prac-nad-szczepionkami-na-covid-19,80727,i.html#ixzz6h9bWUv29

  Polubienie

 7. Mateusz pisze:

  A tymczasem na profilu facebook „Trzeba bowiem żeby Królował” prowadzonym chyba przez panią Krystynę Kiwacz dalej promocja Mieczysławy Kordas. A na stronie pani M.Kordas wstawiona litania do Dzieciątka Jezus bez słów Baranku Boży.

  Polubienie

  • Gosia 3 pisze:

   MATEUSZU!
   BÓG Z TOBĄ. BO TO MAŁA RESZTA BĘDZIE ZBAWIONA TAK JAK CZYTAMY W PIŚMIE ŚWIĘTYM. KONIECZNIE MUSZĘ PRZEPISAĆ OSTATNIE PRZESŁANIE A CHCIAŁABYM ABY NAJPÓŹNIEJ W WIGILIĘ WAM PRZEKAZAĆ.
   BARDZO COŚ PRZYKREGO SPOTKAŁO MNIE 13 GRUDNIA A 14 TAK CIERPIAŁAM,ŻE DAWNO NIE MIAŁAM TAKIEGO CIERPIENIA FIZYCZNEGO,ŻE W NOCY OKA NIE ZMRUŻYŁAM ALE WIEM JUŻ DLACZEGO.
   ZOSTAŃ Z ŁASKAMI OD MATKI BOŻEJ.
   OBEJRZYJCIE KONIECZNIE: NOWA NIENORMALNOŚĆ. KONIECZNIE.
   SZCZĘŚĆ BOŻE!

   Polubienie

   • Adrian pisze:

    Gosiu,
    jeśli możesz to proszę o modlitwe za mnie i za moją rodzine, bo ja mam już nie raz wszystkiego dość……….i nic nie idzie jak by miało by iść, zdrowie, finase, rodzina, nerwy…

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Dziękuję Gosiu. Szczęść Boże!

    Polubienie

   • bozna2 pisze:

    Adrianie ujmę cię w moich modlitwach, proszę za wielu, Niech cię Bóg Ojciec błogosławi i strzeże. Dziękuję za objawienia z całego świata i pracę dla innych. Koniecznie proś Boga Ojca o łaski i miłosierdzie, tą oto modlitwą, jest niesamowita i skuteczna, poznasz samego Ojca, Jego miłość.
    Modlitwa Matki Eugenii

    O, mój Ojcze niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: „Ojcze, wierzę w Twoją miłość do mnie!” Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja -Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!

    Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza moją nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki.

    Ojcze, Ty wiesz wszystko. Ty widzisz wszystko. Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samą siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie! O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o…. (należy wymienić laskę, o którą się prosi). W tej intencji ofiaruję Ci – w jedności z ich Najświętszymi Sercami – wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwienia oraz największą wierność moim obowiązkom. * Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swe Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję!

    Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie! Bądź moim czułym Ojcem i chroń mnie wszędzie jak źrenicy Twoich oczu. Niech na zawsze zachowam godność Twojego dziecka. Zmiłuj się nade mną!

    Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wszystkim narodom, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!

    Polubienie

   • Gosia 3 pisze:

    ADRIANIE!
    OCZYWIŚCIE ŻE SIĘ POMODLĘ JESZCZE DZISIAJ PRZY KORONCE A JUŻ RAZ TEŻ WESTCHNĘŁAM ZA CIEBIE.DO BOGA OJCA.
    JEDNAK NIE OBIECUJĘ,CI ŻE PAN BÓG MNIE AKURAT WYSŁUCHA. NAWET SIOSTRA MNIE OSTATNIO PROSIŁA ABYM W JEJ INTENCJI SIĘ POMODLIŁA I DOBRY JEZUS WYSŁUCHAŁ I ONA TWIERDZI ŻE MOJE MODLITWY SĄ SKUTECZNE ALE NIE ZAWSZE BO OSTATNIO KS MNIE PROSIŁ W INTENCJI UZDROWIENIA UMIERAJĄCEJ PANI I NIESTETY UMARŁA.
    TAKA BYŁA WOLA PANA BOGA.
    SZCZĘŚĆ BOŻE!
    PRZEPRASZAM,ŻE TAK PÓŹNO ODPISUJĘ ALE MOJE WŁASNE CIERPIENIA MOCNO MNIE DOTYKAJĄ ŻE BRAKUJE SIŁY.
    POZDRAWIAM SERDECZNIE.

    Polubienie

   • Mariusz pisze:

    Adrianie, możesz liczyć na moją modlitwę. Nie chciałem wychodzić przed szereg. Na kartce jest ok. 50 imion.
    Pozdrawiam.

    Polubienie

  • Marcin pisze:

   Może ktoś współtworzy tą stronę facebook. Może więcej osób współtworzy tamtą stronę na facebooku a pani Krystyna Kiwacz nie ma pojęcia o wszystkim.
   Może pani Kiwacz jest trochę przez inne osoby manipulowana nie mając o tym pojęcia.

   Polubienie

 8. Szafirek pisze:

  20 grudnia – święci Makary i Eugeniusz, prezbiterzy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-20a.php3
  20 grudnia – św. Dominik z Silos, opat https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-20b.php3

  Polubienie

 9. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano, 19 grudnia 2020

  Drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Moje dzieci, świat jest bez Boga, wszystko jest bez Boga: ludzie, polityka, środki masowego przekazu biernie przyjęły to, co sugeruje diabeł, aby dokończyć dzieło zniszczenia, ale wy, ukochane dzieci, nie jesteście sami, pamiętajcie, że jesteśmy z Tobą. Dzieci, w te szczególne święta Bożego Narodzenia, wykorzystuj spokój i radość na przyjście Zbawiciela, który tak jak wtedy przyjdzie z pokorą. Nie lękajcie się, zarządzajcie tym modlitwą, kto jest w Chrystusie, ma pewność, że nie zostanie dotknięty. Dzieci bądźcie zjednoczeni, będziecie się potrzebować; wkrótce nadejdzie głód i będziecie musieli być gotowi pomagać sobie między braćmi. Kocham cię i pocieszam, kiedy mnie wzywasz. Włochy będą bardzo mocno drżeć, módlcie się!Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

  Polubienie

 10. Mateusz pisze:

  Poważne restrykcje w Europie. W Danii „faktyczne zamknięcie kraju”. Włosi i Brytyjczycy nie opuszczą domów bez „uzasadnione potrzeby”

  https://wpolityce.pl/swiat/531664-obostrzenia-w-europie-faktyczne-zamkniecie-danii

  Polubienie

 11. Adrian pisze:

  Wszystko się wypełnia nie było przemiany krwi św.Janurego, tragedia ma się wypełnić jak mówił oj.Klimuszko

  Polubienie

 12. Adrian pisze:

  MODLITWA Z IMPRIMATUR-Konsekracja Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

  Ja (…) oddaję się całkowicie, o mamo, pod Twoją opiekę i kierownictwo; Nie chcę iść samotnie tą ścieżką pośrodku burz tego świata.

  Stoję przed Tobą, Matko Bożej miłości, z pustymi rękami; ale moje serce jest pełne miłości i nadziei za Twoim wstawiennictwem.

  Proszę was, abyście nauczyli mnie kochać Trójcę Przenajświętszą swoją własną miłością i abym nie odpowiadał obojętnie na wasze wezwania i nie był obojętny wobec ludzi.

  Weź mój umysł, moje myśli, moją świadomość i moją podświadomość, moje serce, moje pragnienia i moje oczekiwania i połącz się z wolą Trójcy Przenajświętszej; tak jak kiedyś, aby Słowo Twojego Syna nie padło na jałową ziemię.

  O Matko, zjednoczona z Kościołem, krwawiącym i odrzuconym Mistycznym Ciałem Chrystusa, w tej chwili ciemności podnoszę do Ciebie mój błagalny głos, aby konflikt między ludźmi i narodami został zakończony dzięki Twojej macierzyńskiej miłości.

  POCZĄWSZY OD DZISIAJ, MATKO BŁOGOSŁAWIONA, CAŁE MOJE ŻYCIE, OD URODZENIA POŚWIĘCAM TOBIE. W PEŁNI WYKORZYSTUJĄC SWOJĄ WOLNOŚĆ, ODRZUCAM DIABŁA I WSZYSTKIE JEGO WYSTĘPY I ODDAJĘ SIĘ TWOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU. WEŹ MNIE ZA RĘKĘ OD TERAZ, NATYCHMIAST I W GODZINIE MOJEJ ŚMIERCI, PRZYPROWADŹ MNIE PRZED TWARZ SWOJEGO BOSKIEGO SYNA.

  Pozwól, Matko dobroci, aby to moje poświęcenie w rękach aniołów dotarło do każdego serca, aby się rozmnożyło i przyniosło owoc w każdym stworzeniu.

  Amen.

  Polubienie

 13. Adrian pisze:

  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/131919676_826670257898782_9763645206846207_o.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=UgKekLashYgAX9BRTPN&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&tp=6&oh=031ab845f82706229ae67ecc60fd80e4&oe=6004927A
  W środku uroczystości eucharystycznej 11 grudnia 2020 r. w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła w Brazylii w konsekrowanej hostii pojawił się krzyż krwi.

  Polubienie

 14. Mateusz pisze:

  Włochy zawieszają połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z alarmem na tle nowej odmiany koronawirusa stwierdzonej w tym kraju. Decyzję rządu w Rzymie zapowiedział w niedzielę szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio.

  Minister spraw zagranicznych napisał w mediach społecznościowych: „Zjednoczone Królestwo podniosło alarm w związku z nową odmianą Covid, która jest wynikiem mutacji wirusa”.

  Jako rząd mamy obowiązek chronić Włochów i z tego powodu, po zawiadomieniu angielskiego rządu, wraz z ministerstwem zdrowia podpiszemy rozporządzenie w sprawie zawieszenia lotów z Wielką Brytanią – dodał Di Maio.
  Belgia i Holandia idą w ślady Włoch

  Belgia przyłączy się do Holandii i zawiesiła loty, a także połączenia kolejowe z Wielką Brytanią. Jest to próba zabezpieczenia się przed nowym wariantem koronawirusa, który rozprzestrzenia się w południowo-wschodniej Anglii. Niemcy rozważają podjęcie analogicznej decyzji

  Według WHO dziewięć zakażeń nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.

  Polubienie

 15. Mateusz pisze:

  Nowa odmiana wirusa, oczywiście tez przed świętami jakże by inaczej, wirus upodobał sobie święta.

  Polubienie

 16. Gosia 3 pisze:

  TEN FRAGMENT MUSZĘ WSTAWIĆ BO MOŻE KTOŚ JESZCZE NIE BYŁ NA RORATACH:
  17.12.2020
  „…
  ADWENT JEST PRZYGOTOWANIEM WAS DO TEGO MOJEGO WIELKIEGO ŚWIĘTA KIEDY PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT W UBOGIEJ STAJENCE. JESZCZE MACIE CZAS ABY PRZEDSIĘWZIĄĆ JAKIEŚ WŁASNE POSTANOWIENIA W WASZYM NAWRACANIU SIĘ ORAZ PIELĘGNOWAĆ TRADYCJĘ UCZESTNICTWA W RORATACH,KTÓRE SĄ POŚWIĘCONE MOJEJ MAMIE-MATCE BOŻEJ. TO ONA NOSIŁA MNIE PRZEZ 9 MIESIĘCY POD SWOIM NIEPOKALANYM SERCEM,W SWOIM ŚWIĘTYM ŁONIE I WYDAŁA NA ŚWIAT PRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W UBOGIM ŻŁÓBKU.
  POSTARAJCIE SIĘ MOJE DZIECI PODZIĘKOWAĆ MARYI, ŻE POWIEDZIAŁA NATYCHMIAST SWOJE „FIAT” GDY PRZYBYŁ DO NIEJ ANIOŁ GABRIEL I ZWIASTOWAŁ MOJE NARODZENIE..

  CDN

  Polubienie

 17. Adrian pisze:

  Carbonia 19-12-2020 – 16.58

  PRZEJDZIESZ TERAZ TRIBULACJĘ, GWIAZDA MA UDERZAĆ W ZIEMIĘ
  Jezu: godzina jest gorzka dla tych, którzy Mnie zdradzają!
  Biedni ludzie, będziecie biedni i nieszczęśliwi, będziecie żyć w piekle, na zawsze będziecie cierpieć.
  Bede dowódca mojej armii the wejdę jako Królów Krol, Król Wszechświata, położę kres temu światu grzechu the sprawa, że ​​wszystko we Mnie zajaśnieje, posiadam wszystko, jestem wszystkim, wszystko jest we Mnie zamknięte.
  ZYJ w czasie konca, wszystko utracone z tego, co nie należy do mnie, ten rzeczy niebieski wejdą, … wszystko zostanie odnowione, moje konto będzie ZYLO nowe, w Nowej Erze , z całego moim dobrem.
  Powstaną nowe światy, stary zostanie wymazany, Ziemia odnowiona. Wraz z nową wersją wodami Ziemia wyda nowe owoce, moje dzieci złapią je i zasmakują każdą rozkoszy.
  PRZEJDZIESZ TERAZ TRIBULACJĘ, GWIAZDA MA UDERZAĆ W ZIEMIĘ
  Wszystko pójdzie w ciemność, dni będą pełne rozpaczy
  dla tych, którzy nie wierzą mojemu Słowu, moim prorokom,
  podczas gdy dzieci Boże Narodzenie zostało umieszczone w warunkach miłoązci
  i będnezci.
  Bóg zatroszczy się o wszystkich swoich i przeklnie gości w swoim ludu. Szatan skończył ucztować w sercach moich dzieci, zostanie zakuty w kajdany i będzie ukarany na zawsze.
  Proszę, przyjmijcie te orędzia moje lub ludzi, praw mówiąc, mówię wam: nadszedł czas, aby odtworzenie serca na najwyższego, odtworzenie swoje oczy na prawdę.
  Świat pogrąża się w ciemności, niebo będzie ciemne, a ziemia będzie drżeć wszędzie, wulkany otworzą się zgodnie i stanie się piekłem na ziemi.
  Umiłowane dzieci Miłości, uttij wszystko jest zrobione, przeklęty wąż musi zniknąć na zawsze! Najświętsza Maryja Panna wczoraj do zagłębienia się, jej ziemskiej bracciai, tej wiernej swojemu Synowi Jezusowi, i poprowadzi ich w sobie zwycięstwa nad szatanem.
  Jej Niepokalane Serce zatriumfuje wraz z korytarzami, którzy odpowiedzieli na swoje wierne tak dla Miłości.
  Najświętsza Maryjo: otwórzcie mi swoje serca, moje dzieci, oto Ja jestem Najświętsza Dziewica. Przychodzę zamieszkać w była, aby obiecać wam czystość, aby osiągnąć piękno w Bogu, moim Synu.
  Chrystus jest Zbawicielem ludzkości, Tym, który stał się człowiekiem, Bogiem-Człowiekiem! Przybył na Ziemię, aby podzielić się swoje wielkością, swoją Boskością, ale człowiek zdradził go i położył na krzyżu. Dziś wraca, uwolnij swój lud… nadal będą chcieli go ukrzyżować, ale ukrzyżowanie dotknie jego zdrajców.
  Jezus: Wystarczy! Mój kielich jest wylany, czas się wypełnił, godzina już bije moje przyjście. Bóg kocha cały cały sobą i daje ci siebie przez Najświętszą Dziewicę.
  Lud Boży woła o zbawienie … błagają o jego oczekiwany powrót, padają na twarz przed Nim prosząc o przebaczenie, wzywają Ducha Świętego!
  Oto nadszedł czas dla wszystkich wybranych stworzeń, abbigliamentoj będziecie honeys wszystko i będziecie cieszyć się wszystkim we Mnie: zbawienie mojego ludu! Amen.
  Błogosławieństwo i łaska tobie, pokój tobie!
  Bóg ze swojego ogromnego Nieba błogosławi cię.

  Polubienie

 18. Marcin pisze:

  Ktoś tutaj jakiś czas temu wstawił orędzie jakiejś rzekomo to widzącej osoby otrzymującej przesłania od Pana Jezusa że Ostrzeżenie ma mieć miejsce do 21 grudnia tego roku, czyli do jutra. Już nie pamietam kto miał otrzymywać te przesłania, czy to jakaś osoba z Polski czy z Ameryki. Czy ktoś może z Was wie o jakie orędzia mi chodzi?Jutro ten dzień zweryfikuje czy tamte orędzia były prawdziwe. Ostatnio coraz to więcej orędzi okazuje się niestety nieprawdziwe. Jedyna pewność co do prawdziwości jakby to nazwać orędzi ostatnich lat to orędzia Marii Bożego Miłosierdzia.

  Polubienie

  • Adrian pisze:

   22 listopada 2020 Święto Chrystusa Króla

   Moje ukochane dzieci, to jest Bóg Ojciec Nieba i Ziemi. Mówię do wszystkich Moich dzieci na ziemi. Jak powiedziałem wczoraj Mojemu ukochanemu synowi, wkrótce nastąpi wielkie przebudzenie. Proszę wszystkie Moje dzieci, aby w tym miesiącu złożyły wyznanie swojemu Bogu lub Zbawicielowi, aby uniknąć poddania się próbie podczas Wielkiego Ostrzeżenia. Proszę wszystkich, aby poszli do spowiedzi w tym miesiącu, jeśli są katolikami, albo, aby przyszli prosto do Mnie, twojego Boga, jeśli nie katolik. Zobaczysz swoją duszę i grzechy tak, jak ja je zobaczę BARDZO WKRÓTCE.

   3 grudnia 2020 r., Święto Matki Bożej Zwycięskiej [Paryż, Francja]

   Moja miłości, moja piękna i wszystkie Moje ukochane dzieci, to jest Maryja, Matka Boga. Poprosiłem Mojego Ojca w Niebie, aby przez krótki czas opóźnił ostrzeżenie z powodu całego konfliktu w wyborach, a także w partiach Demokratów i Republikanów. To byłoby zbyt wiele dla wszystkich naszych dzieci, aby znosić teraz ostrzeżenie i całe zło z wyborów. Módlcie się dalej, ponieważ Moje dzieci zmieniły równowagę dobra nad złem we wszystkich swoich różańcach i modlitwach.

   https://www.childrenoftherenewal.com/hfr2020-pg1

   nie wiem jak to skomentować
   według orędzi Marii Bożego Miłosierdzia data ostrzeżenia jest już od dawna ustalona

   Polubienie

  • Millka pisze:

   To była osoba świecka niezwiązana z Johan Leary

   KOMENTARZ ( duszą ):
   W tym przesłaniu do Luz de Marii, naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi o nadchodzącym Ostrzeżeniu (Oświecenie Sumienia), jak i O życie ZNAKU BESTII, które są w tym przez szatana i jego sługę pod przebranie, które już ostatnio ludzi się nie spodziewa.

   Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że w tym jesiennym sezonie (koniec sezonu do 21 grudnia 2020). Wiem o tym, ponieważ 19 września 2020 r. (W święto Matki Bożej z La Salette) Pan Nasz Pan Jezus odwiedził mnie „duszę” i podał mi DOKŁADNĄ DATĘ UPADKU na Ostrzeżenie, które Papa Bóg aktywnie postawił i całe Niebo przygotowuje się na to, aby stało się to wkrótce. Tę datę zweryfikowałem również ponownie z ponownym wyborem posłańcem (nie Johnem Learym), a Papa Bóg dał mi pozwolenie, abym z góry powiadomił garstkę specjalne osoby, w tym niektórych księży, ta DATA UPADKU jest również wybory i naprawdę nie jestem żartując, że nastąpi do wkrótce, ponieważ jest to tak bardzo potrzebne temu światu.
   Obecnie nie dwa powody, dlaczego ja publicznie dzielenie się tą wiedzą z wami, moi umiłowani wyznawcy z MaryRefugeOfSouls. Pierwszym językiem jest, że nie rozumieją, dlaczego ludzie wydarzy się w tym sezonie jesiennym. Powodem, dla którego STWIERDZI SIĘ OSTRZEŻENIE, NIE są wybory prezydenckie w USA itp . JEDYNYM POWODEM TEGO UPADKU OSTRZEŻENIE SIĘ WYDARZY, jest to, że ZNAK BESTII JEST TU TERAZ, a Pan NIE MOŻE milionom, a nawet miliardom ludzie, weźcie ZNAK BESTII i nie rozumiejcie, że wybierają wiecz w piekle razem z szatanem, NIE ŚWIADĄCZ implikacji tego, co robią.Tak więc Ostrzeżenie STWIERDZI SIĘ BARDZO WKRÓTCE, ponieważ Bóg nie może wybrać milionom, a nawet miliardom ludzi iść do piekła bez ostrzeżenia ich o tym, co wybierają.

   Dopisek własny – osoba ta twierdzi , że szczepionka ta jest już znakiem bestii.
   Poniżej skopiowałam z tej samej strony, że szczepionka nie jest jeszcze znakiem bestii.
   Wniosek można z tego wysnuć, że ostrzeżenie nastąpi przed przymusem przyjęcia znaku bestii czyli czipa i być może to być jesień 2021r?

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ktokolwiek podaje dokładne daty to już jest niewiarygodny. Tylko Pan Bóg zna dokładne daty a my możemy się tylko domyślać.
    Pan Bóg dość często przemawia przez znaki.
    A może jutro z tymi planetami to jakiś znak. Kto wie

    Polubienie

 19. Millka pisze:

  Egzorcyzm różańcowy

  „Ale wy Dzieci Maryi przystąpcie do walki duchowej mocą różańca świętego wg niżej podanego egzorcyzmu św. Benedykta, który z woli Mojej został dany AMM od Apokalipsy do wiązania złych duchów. 8.XII.2020 r.” Wizja AMM od Apokalipsy- 12.XII. 2020r. Św. Benedykt ukazał się ponaglając, by ten Egzorcyzm różańcowy dać do publicznego odmawiania dla Dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego, bo wielka jest walka duchowa teraz.

  Modlitwa wstępna przed różańcem

  W Imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję, by wszystkie żywioły nieba i ziemi były mi posłuszne. W Imię Jezusa Chrystusa rozkazuję, niech ustąpią wszystkie duchy złe, idą precz od naszej woli, byśmy wyzwoleni na duszy i ciele mogli przystąpić do walki ze złymi duchami i samym księciem ciemności.

  Różaniec-Po każdej dziesiątce mówimy:

  W Imię Maryi Bogarodzicy Dziewicy ustępujcie wszystkie duchy ciemności, złości, nienawiści, zniewolenia, nie mocy, pożądliwości, rządzenia, poniewierania ludzkimi cnotami.

  W Imię Jezusa Chrystusa mocą Przenajświętszej Krwi i Ciała, wiążemy was wszystkie duchy złe na niebie ziemi z samym księciem ciemności na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. Alleluja !

  Mocą Różańca Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, Królowej Świata, Królowej Świętego Szkaplerza broniącej od złego, Pogromczyni czartów, wrzucamy wszystkie duchy złe z samym księciem ciemności do piekła na wieki wieków . Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alleluja.

  Polubienie

 20. Adrian pisze:

  18.12.2020r. Godz. 10:16
  Jezus: Aniu, córko Moja, życie każdego człowieka jest w ręku Moim, tak jak Twoje życie. Złość szatana jest na ciebie wielka, i byłaś ostatnio w wielkim niebezpieczeństwie. Wypadek samochodowy był niegroźny i wyszłaś z niego cało, lecz wiesz jaki był zamysł szatana?
  – Nie wiem, Jezu Umiłowany, wiem tylko, że mnie strzeżesz i jestem pod opieką Maryi.
  Jezus: To prawda, Aniu, wiele osób modli się za ciebie, lecz są i tacy, co przeklinają. Zło nienawidzi Miłosierdzia Bożego i tych, co do Mnie należą. Choć szatan pragnie cię zniszczyć, ty jesteś bezpieczna, i bezpieczna jest twoja najbliższa rodzina. Teraz Moi wierni będą atakowani w różnoraki sposób, lecz niech nie dają się zastraszyć.
  Zaufanie to życie w bliskości Boga, to wiara w Jego Opatrzność , gdy wszystko, co nas dotyka, przyjmujemy jako z ręki Boga.
  Teraz nadchodzi trudny czas, czas agresji szatana, która jawna się stanie. Zło, które działa już bez zasłony myśli, że rządzi światem. Lecz to Ja Jestem Panem i Bogiem, Królem Polski i wszystkich Polaków.
  – Dziękuję, Jezu. W Tobie ufam, ufam bezgranicznie i wierzę, że przeprowadzisz wierne Ci dusze.
  Jezus: Tak, Aniu. Moja miłość jest wierna aż po Krzyż. I po to się narodziłem, by zbawić świat, by ulitować się nad biednym stworzeniem.
  Życie w czasach Ostatecznych jest wielką łaską, i trudu tych czasów nie należy przedkładać nad Moje Zbawienie i miłość pełną troski.
  – Tak, Mój Jezu, myślę, że jesteśmy już bardzo przytłoczeni. Lecz wkrótce Twoje Narodziny, Jezu.
  Jezus: Moje Narodziny to dar dla całego świata. Ja, Narodzony ubogo wśród skał stajenki, Bóg żywy w małym dziecięciu, bezbronny, pogromca szatana. W cichości przyszedłem, by narodzić się i umrzeć dla całego świata.
  Maryja, Matka Moja, brzemienna się stała za sprawą Ducha Świętego. I Moje narodziny były nadzwyczajnym zdarzeniem, gdyż przyszedłem na świat inaczej niż rodzą się dzieci. Moje Narodziny były nadzwyczajne przez swój nadprzyrodzony charakter. Tak, Maryja Niepokalanie Poczęta, brzemienna za sprawą Ducha Świętego, gdy narodziła Mnie w nadzwyczajny sposób, pozostała w swym dziewictwie nietknięta.
  Co znaczy, że narodziłem się w sposób nadprzyrodzony?
  To znaczy, że mimo, iż byłem w łonie Maryi, opuściłem Jej łono bez bólu rodzenia. I Maryja urodziła Mnie w asyście Aniołów, lecz bez pomocy człowieka. Czas moich Narodzin był krótki, pełen radości i uniesienia. Gdy Niebo było otwarte nad ziemią, gdy całe stworzenie odczuło Moje przyjście i radość ogarnęła całą ziemię, łaska Moja ogarnęła każde stworzenie. Dzień ten był straszny dla szatana i dnia tego nienawidzi, gdy Bóg przyszedł na ziemię w ciele człowieka, a on nie chciał Mu służyć.
  Tak, drogie dzieci, czas Moich Narodzin jest bardzo bliski. I znów się narodzę. Choć jako małe dziecię, jestem waszym Bogiem. I przyjdę jako Zbawiciel Narodu.
  Mój syn, który jest Namaszczony, by przeprowadzić Polski Naród, jest wśród was ukryty. I wie kim jest i jakie jest jego zadanie, lecz ujawni się dopiero wtedy, gdy przyjdzie czas jego działania.
  Tak, drogie dzieci, nie lękajcie się, Ja jestem waszym Bogiem, Królem i Zbawicielem.
  Przyjmijcie Mnie do swego serca, przyjmijcie Moją Matkę, Maryję, a Ja, Bóg Narodzony z dziewicy Maryi, narodzę się w waszych sercach.

  Polubienie

  • bozna2 pisze:

   Szczęść Boże Milko, czy przypuszczasz kim jest namaszczony w polskim narodzie?

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ja nie jestem Millka, ale napiszę jedno zdanie. Nikt nie wie kto jest namaszczony w pilskim narodzie. Nawet sam namaszczony nie wie na ten moment że to on jest tą osobą. Może namaszczony otrzymuje jakieś jakby to powiedzieć przebłyski ale on nie daje temu wiary. Wtedy popadłaby w pychę znając plan Boży ku własnej osobie. Myślę że tak naprawdę to nie jest osoba co do której moglibyśmy stwierdzić że epatuje świętością w swoim życiu, ale to osoba która popada w zyciu w zasadzki które z dopustu Pana Boga zarzuca na niego szatan.
    Było kiedyś w jakimś orędziu na ten temat.
    Nikt nie wie kto jest tą osobą na ten moment.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Tam miało być oczywiście: w polskim narodzie.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Myślę, że to nie jest żadna publiczna osoba ukazująca się w mediach.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Nie myśl na ten temat za dużo kto jest namaszczonym. To nie do Twojej wiadomości, kiedy nawet sam namaszczony o tym nie wie.
    Nie na ten moment.

    Polubienie

   • Millka pisze:

    Bożenko ; nie przypuszczam, ale czytałam, że namaszczonym ponoć ma być Cyprian-Polak. Trudno cokolwiek powiedzieć o nim, bo na stronie są opisywane dziwne rzeczy i jak dla mnie bardzo dziwnym wręcz niepasującym dla osoby Pana Jezusa językiem.
    Ponoć Cyprian-Polak jest „gniewem narodu” .
    Dla mnie jest takim samym „?” jak Mały Kamyk ze strony littlepeble, który twierdzi, że będzie papieżem Piotrem II.
    Nie mam zdania , a czas pokaże czy to prawda.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Jeżeli ktoś o sobie samym mówi że jest wybranym i na dodatek w mediach to już to jest pycha. Dlatego namaszczony pewnie sam nie wie jeszcze że to on jest nim. Prawdopodobne że dowie się on dopiero o tym podczas Ostrzeżenia.
    Sama Maryja, Matka Boża nie mówiła nikomu na prawo i na lewo że jest wybrana przez Pana Boga, a żyła w cichości jakby w ukryciu.

    Polubienie

   • Dorota pisze:

    Kim jest Namaszczony?
    Odpowiedzi szukajmy w książkach np
    -Adama Człowieka
    -Zofii Nosko Centurii „Orędzia Zbawienia”
    w objawieniach polskich proroków:
    Cyprian Polak
    30 VIII 2020
    (…) Zapisz Dziecko
    -Co mam zapisać Najukochańszy Panie?
    -powiedzmy jeszcze o Namaszczonym.
    -Tak Panie Jezu.
    To znaczy Panie Jezu, że reszta o Namaszczonym jest milczeniem?
    -Tak dziecko.
    -Dziekuje Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
    Ale do czasu, aż Bóg Ojciec, zechce by się objawił?
    -Oczywiscie dziecko:). ”
    28VIII 2020
    Wezwanie wszystkich czytających przekazy
    i orędzia do modlitwy za Namaszczonego by naród Polski poprowadził w Mocy Ducha Świętego.
    Przekaz Anny-od-Jezusa.pl.tl
    18.12.2020 godz. 10.16
    Jezus: To prawda Aniu, wiele osób modli się za Ciebie, lecz są i tacy co przeklinają. Zło
    nienawidzi Miłosierdzia Bożego i tych, co do niego należą. Choć Szatan pragnie cię zniszczyć, ty jesteś bezpieczna i bezpieczna jest twoja najblizsza rodzina.Teraz Moi wierni będą atakowani w różnoraki sposób, lecz niech nie dają się zastraszyć.
    (…)Tak drogie dzieci Czas Moich Narodzin jest bardzo bliski. I znów się narodze. Choć jako małe dziecię jestem waszym Bogiemi przyjdę jako Zbawiciel.
    Mój syn , który jest Namaszczony, by przeprowadzić Polski Naród, jest wśród nas ukryty. I wie kim jest i jakie jest jego żądanie, lecz ujawni się dopiero wtedy ,gdy przyjdzie czas jego działania.
    Tak drogie dzieci, nie lękajcie się. Ja Jestem waszym Bogiem i Zbawicielem.(…)

    Cyprian Polak nigdy nie pisał że jest Namaszczonym, proszę nie rozsiewać połysk.

    Polubienie

   • Dorota pisze:

    Zamiast napisać „plotek ” wyszło „połysk”.

    Polubienie

   • Dorota pisze:

    Na tym blogu często cytuję cię Państwo zagraniczne przekazy objawienia. Czy możecie Państwo (zwracam się do Panów Marcina Mateusza i Pań Bozna2 i Millka), napisać w jakie przekazy ,objawienia polskich wizjonerów, mistyków wierzycie że są prawdziwe i wiarygodne.
    Ja wierzę w przekazy i uznaje je za wiarygodne:
    -zywy płomień
    -Ewa Rycielska Mingosy
    Cyprian Polak
    Grzegorz Wróblewski
    MM od Apokalipsy
    Anna od Jezusa
    I w te które są publikowane na stronach tego blogu(proszę mi powiedzieć Jak nazywa się Pani która ma objawienia przekazy i są one publikowane -Helena?).

    Polubienie

 21. Millka pisze:

  WAŻNE PYTANIA:

  W ostatni weekend, I, „dusza” , z MaryRefugeOfSouls, mógłbyś mieć rozmowę z naszego Pana Jezusa Chrystusa, o Covid-19 szczepień. Mam lokalne kilka informacji, które przekazał mi Jezus. Zauważ, że normalnie nie doświadczam lokucji (dosłownych dyktand) z Nieba. Zamiast tego jestem w stanie czasami rozmawiać z Jezusem w ramach mojej modlitwy z Nim. Dlatego zadałem Mu kilka pytań w ramach swobody rozmowy. Lokalizacje lokalne znajdują się ogólna parafraza niektóre pytania, które zadałem, oraz podsumowanie odpowiedzi odpowiedzi.

  1. Czy szczepienia Covid-19 są uważane za „znamię bestii” w Księdze Objawienia?
  Nie, obecny sposób (pierwsza fala), w jaki są szczepionki szczepionki Covid-19, nie biorą znaku bestii. Są jednak „prekursorem” znaku bestii i spowodują nienormalne zmiany genetyczne w ludzkim ciele, czyniąc go bardziej podatnym na późniejsze szczepienia, które będą zawierały mikroczip (znak bestii).
  Biblijny znak bestii dotyczy przede wszystkim kupowania i sprzedawania; ma postać mikroczipa, który przyjęty przyjęty jak szczepionka; i wydaje się ze śmiertelną chorobą.
  Zanim biblijny znak bestii zostanie wprowadzony i wprowadzony w życie ludzkości jako obowiązkowe szczepienie, Ostrzeżenie (oświecenie sumienia) dotknie ludzkość normalne. Podczas Ostrzeżenia Bóg kiedykolwiek każda osoba, jaki jest znak bestii i ostrzeże każdą osobę, że jeśli przyjmą znamię bestii, automatycznie stracą swoje zbawienie w Bogu, co będzie potępienie w piekle po śmierci. Tak więc każdy człowiek zostanie poinformowany o znamieniu bestii i będzie miał wolną wolę, aby narazić swoje zbawienie, biorąc iść.

  2. Czy szczepionki szczepionki Covid-19 przejści automatycznej utratę wiecznego zbawienia?

  JEZUS mówi „Nie”.

  W swojej własnej formie szczepienia Covid-19 nie ma znaku bestii; w ten sposób nie ma utraty wiecznego zbawienia w obecnym czasie przez jego przyjęcie.

  Znalezienie, dostarczenie szczepienia Covid-19 szczepienia, manipulacja genetyczna / inżynierię naszego DNA / RNA w każdej komórce naszego ciała, przyjmowanie ich jest grzechem ciężkim (śmiertelnym). Jak w przypadku każdego grzechu śmiertelnego, istnieje ryzyko, że jeśli ktoś umrze bez skruchy, po śmierci zostanie potępiony w piekle.

  Najświętsza Maryja Panna mówi: „Bóg troszczy się o ludzi, którzy pozostają genetycznie czyści w Jego Świętym Wzroku”.

  Głównym grzechem popełnionym w czasach Noego (przed Wielkim Potopem) była genetyczna manipulacja / inżynieria – ludzie (z duszami) kojarzyli się z nie-lud (podobnymi do szatana osób bez dusz) – aż tylko rodzina Noego była była tylko genetycznie czystymi ludźmi na ziemi i górną jedyną genetyczną linią krwi, z której mógł się narodzić przyszły Mesjasz (Jezus Chrystus). Tak, ponieważ świat był tak zepsuty fizycznie i duchowo, spowodowało to Wielki Potop, a ludzka rodzina musiała zacząć od nowa tylko z rodziny Noego. Każdy żyjący dziś człowiek wywodzi się z rodziny Noego.

  Polubienie

 22. Marcin pisze:

  Od teraz lepiej nie przyjmować żadnej szczepionki na tego koronawirusa jakakolwiek ona by nie była. Ludziej, większość ludzi czeka na tą szczepionkę jak na zbawienie, ale skutek jest inny.

  Polubienie

 23. Adrian pisze:

  Dramat wrocławskiej restauratorki. „Wsparcie rządu to kpina!”

  Pomoc dla branży gastronomicznej jest żadna, ludzie się wieszają, bo toną w długach. Rząd pakuje wszystko do swojej kieszeni. Mają na limuzyny, na telebimy, a nawet znalazły się miliony dla artystów. My, przedsiębiorcy, mamy guzik z tej pomocy – pani Kinga jest kolejnym przedsiębiorcą …
  Od rządu dostała 2080 zł postojowego oraz 5 tys. zł z tarczy antykryzysowej. Tymczasem samo utrzymanie jednego lokalu to miesięczny koszt 50 tys. zł! Nie wspominając już o długach wobec ZUS, banków, kontrahentów, właścicieli lokali, czy pracowników. W sumie uzbierała się kwota niemal 176 tys. zł. A odsetki wciąż rosną…
  Pomoc od rządu nasza rozmówczyni określa w jeden sposób: kpina! – Odnoszę wrażenie, że rząd chce wykupić wszystkie upadające spółki. Pomoc dla branży gastronomicznej jest żadna, ludzie się wieszają, bo toną w długach – mówi zrozpaczona pani Kinga. I dodaje, że szokujące jest to, że na rządowe spółki pieniędzy jest aż w nadmiarze, podobnie jak choćby dla artystów. – To się w głowie nie mieści. Rząd pakuje wszystko do swojej kieszeni. Mają na limuzyny, na telebimy, a nawet znalazły się miliony dla artystów. My, przedsiębiorcy, mamy guzik z tej pomocy. Dlaczego nie mając dochodów musimy płacić gigantyczny ZUS i podatki?! Mój znajomy w Anglii został z tego zwolniony. Przyszedł do niego urzędnik i powiedział: panu to trzeba pomóc – mówi pani Kinga i dodaje, że niestety nie żyjemy w Anglii, a w Polsce.
  https://www.fakt.pl/pieniadze/kinga-malinowska-stracila-biznes-przez-koronawirusa-wsparcie-rzadu-to-kpina/ged3xqy?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
  =================================
  Przywileje dla zaszczepionych. Łatwiejszy dostęp do lekarza i podróżowania

  W sobotę późnym wieczorem na stronie rządowej został opublikowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje m.in. pewne przywileje dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19. Projekt zakłada zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych.
  https://tarnogorski.info/jest-nowy-projekt-przywilej/
  =================================

  Polubienie

 24. Szafirek pisze:

  21 grudnia – św. Piotr Kanizjusz, prezbiter i doktor Kościoła https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-21a.php3
  21 grudnia – bł. Piotr Friedhofen, zakonnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-21b.php3

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Widać gołym okim że ta szczepionka nie służy zdrowiu a wręcz odwrotnie. Ja obawiam się tej szczepionki. Nie przyjmę żadnej szczepionki.
   Opisywałem tutaj na blogu kilka miesięcy mój sen jak jechałem jachałem gdzieś z moją mamą i jednym z moich młodszych kuzynów tramwajem i ja głośno mojej mamie mówiłem że ta cała pandemie to jest wyolbrzymiona itd. I nagle z głośników rozległ się jakichś głos wskazujący na nasze osoby, kazano nam trojgu wysiąść i skierowali nas do jakiegoś autobusu i wywieziono gdzies za miasto, kazano nam wysiąść i przed pewnym budynkiem podpisać jakąś listę. Ja zmyśliłem nasze dane i skierowali nas do środka. Tam była długa kolejka i widziałem z przodu że jekieś pielęgniarki wstrzykują każdemu po kolei na siłe jakiś zastrzyk. Ja zorientowałem się że to może być ta szczepionka na koronawirusa. Gdy przyszła kolej mojej mamy ja wytrąciłem tej pielęgniarce tą szczepionkę i szybko chieliśmy uciekać. I w tym czasie się obudziłem.

   Polubienie

  • Marcin pisze:

   Co do tej szczepionki na koronawirusa to pamiętam że ktoś kiedyś wstawił tutaj wideo z prezydentem Andrzejem Dudą, który dość wyrażnie mówił że ta szczepionka będzie dobrowolna. Kto będzie chciał to się zaszczepi i kto nie będzie chciał to nie musi.
   Mam nadzieję że pan Prezydent dotrzyma slowa z tego co wtedy powiedział i nie zmieni zdania.
   Może pid pretekstem mutacji tego wirusa Unia Europejska „szatańska” z soedzibą w Brukseli wprowadzi przymus szczepień i każde państwa wchodzące w skład Unii będzie musiało nakazywać swoim obywatelom przymusowe zaszczepienie się.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Wtedy to naprawdę będzie źle. Wtedy to już chyba przed tym napewno Ostrzeżenie będzie musiało przyjść i wypełnią się naocznie słowa z orędzi że trzeba będzie ostatecznie wypowiedzieć się po której stronię się stoi, Pan Bóg i życie wieczne albo szatan i śmierć.

    Polubienie

 25. Marcin pisze:

  W orędziach Marii Bożego Miłosierdzia było że nagła inicjatywa szczepień to będzie LYDOBÓJSTWO!!! najgorsze od czasów II wojny światowej jakiej jeszcze świat nie widział bo na globalną skalę!

  Polubienie

 26. Marcin pisze:

  Mariuszu, dlaczego ten wpis w poprzednim temacie „Różaniec do granic czasu!” tam pod tym wideo jest tak powycinany? Tam nawet jest niekompletna data. I nie tych kilku zdań że ten rok to rok Oświetlenia Sumień i żeby modlić się za te osoby które tego nie przeżyją.
  Jeszcze ostatnio tam było to wszysto a dzisiaj patrzę i już tam pod tym wideo nie ma tych informacji i nawet data widnieje jakaś niekompletna, jakoś pourywana: .01.2021 r ?

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Co to ma znaczyć: startujemy .01.2021 r?

   Polubienie

  • Mariusz pisze:

   Witaj Marcinie,
   Jeden z kapłanów mojej parafii, przy okazji wykładowca na KUL poprosił mnie o wstawienia takiej notatki, ponieważ taki jest stan faktyczny. W każdym razie jak nie otrzymam ani ja, ani nikt z bloga to wpisuję datę 1.01.2021 r. i startujemy.
   Szczęść Boże!

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj Mariusz, ale tam wcześniej były już te informacje pod tym wideo i była już ta data. Było też o Oświetleniu Sumień. No ale ja zauważyłem że zostały one skasowane jak wcześniej napisałem. Nie wiem czy to ty to skasowałeś czy kto inny. No i nie wiem po co zostało to skasowane. Ale ok.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Może ten kapłan miał natchnienie, a Ty niepotrzebnie skasowałeś te informacje.

    Polubienie

 27. Gosia 3 pisze:

  Z WATYKANU
  2020-12-21
  Kongregacja Nauki Wiary o szczepionkach na Covid 19

  „Można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne” – zaznaczyła Kongregacja Nauki Wiary w nocie, zaaprobowanej przez Papieża Franciszka. Europejska Agencja Leków zatwierdziła dziś szczepionkę Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19.

  Kongregacja Nauki Wiary stwierdza, że jest „moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek przeciw COVID-19, które wykorzystały linie komórkowe pozyskane z abortowanych płodów w swoich badaniach i procesie produkcyjnym”. W przypadku obecnej pandemii „można korzystać z wszystkich szczepionek uznanych za klinicznie bezpieczne i skuteczne z pełną świadomością, że odwołanie się do takich szczepionek nie oznacza formalnej współpracy przy aborcji, z której pochodzą komórki, z których zostały wyprodukowane”. Potwierdza to dokument Kongregacji Nauki Wiary podpisany przez jej prefekta kard. Luisa Ladarię i zatwierdzony 17 grudnia przez Papieża Franciszka.
  Reklama

  Dokument został przygotowany w czasie, kiedy wiele krajów przygotowuje się do wdrożenia kampanii szczepień. Jego celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z często sprzecznymi oświadczeniami w sprawie ewentualnej niemoralności szczepionek. Stąd tytuł dokumentu „Nota nt. moralnego korzystania z niektórych szczepionek przeciwko COVID-19”. Przywołuje on trzy wcześniejsze wypowiedzi Watykanu na ten sam temat: Papieskiej Akademii Życia z 2005 i 2017 roku oraz instrukcję Kongregacji Nauki Wiary „Dignitas Personae” z 2008 roku.

  ZOBACZ TEŻ: Od stycznia szczepienia przeciwko koronawirusowi w Watykanie

  Zróżnicowana odpowiedzialność

  Kongregacja Nauki Wiary nie ma zamiaru „oceniać bezpieczeństwa i skuteczności” obecnych szczepionek przeciwko COVID-19, za co odpowiedzialni są badacze i agencje zajmujące się lekami, ale skupia się na moralnym aspekcie stosowania tych szczepionek, które opracowano przy wykorzystaniu linii komórkowymi z tkanek uzyskanych z dwóch płodów otrzymanych w wyniku aborcji w latach 60. Instrukcja „Dignitas Personae”, zatwierdzona przez Benedykta XVI, określała w tym względzie, że „istnieje zróżnicowana odpowiedzialność”, ponieważ „w firmach wykorzystujących linie komórkowe niegodziwego pochodzenia nie jest taka sama odpowiedzialność tych, którzy decydują o kierunkach produkcji, i tych którzy nie mają żadnej władzy decyzyjnej”. Powołując się na tę argumentację dzisiejsza nota stwierdza, że kiedy z różnych powodów nie są dostępne szczepionki przeciwko Covid-19 „etycznie nieskazitelne” jest „moralnie akceptowalna” zaszczepienie się za pomocą tych, które używają linii komórkowych od płodów pozyskanych w wyniku aborcji.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Przy opracowywaniu tych szczepionek maczali ręce sataniści. „Papież” Franciszek jak zatwierdza to diabelstwo to niech sam się zaszczepi. Tego pana lepiej nie słuchać.
   Jakby nie było innych dróg pozyskiwania substancji szczepionkowych a tylko z abortowanych płodów.
   To jest złe. Za szybko to wszysko idzie z tymi szczepionkami.

   Polubienie

   • Millka pisze:

    Fragmenty ze strony John Leary odnośnie szczepień- odpowiedzialności:

    4. Jeśli ludzi pociąga się do większej odpowiedzialności za swoją wiedzę o aspekcie inżynierii genetycznej szczepień Covid-19, być może lepiej, żebym im o tym nie mówił?

    Nie, NIE jest lepiej milczeć na temat manipulacji genetycznej / inżynierii szczepionek Covid-19. Zło kwitnie, gdy dobrzy ludzie milczą na temat grzechu; dlatego świat jest dziś w takim stanie zła. Na chrześcijanach zawsze spoczywa poważna odpowiedzialność za dzielenie się Ewangelią z innymi, w tym za pomoc w uwolnieniu świata od grzechu śmiertelnego w obrębie ich strefy wpływów.

    Jeśli wiesz, że ktoś przyjmie szczepionkę na Covid-19 i nie powiesz mu o zastrzyku zmieniającym ich DNA / RNA, staniesz się wspólnikiem czyjegoś grzechu śmiertelnego i popełnisz „grzech śmiertelny zaniedbanie” przed Bogiem, trzeba będzie przebaczyć w sakrowanie pojednania (spowiedź).
    Teraz, na przykład, powiedzmy, że twoja sąsiadka będzie w przyszłym życiu szczepić się na Covid-19 ze względu na wymagania w miejscu pracy, ale nie znasz jej zbyt dobrze i wstydziłbyś się poruszyć ten temat. Więc, mów sobie, pozostanę cicho i po prostu pójdę do spowiedzi następnym razem, gdy zostanie ofiarowana za śmiertelny grzech zaniedbania. Proszę zrozumcie, że to jest jak popełnienie dwóch grzechów śmiertelnych zamiast jednego. Dzieje się tak dlatego, że łamiesz Dwa Największe Przykazania Świętej Miłości – kochać Boga ponad wszystko (nie szanujesz Go i Jego przykazań) i kochać bliźniego jak siebie (nie szanujesz godności i nazwy integralności innej osoby). Tak więc, nawet jeśli Bóg przebaczy wam grzechy spowiedzi, wasza kara (cierpienie w czyśćcu) będzie większa bogata niż za jeden grzech śmiertelny.Tradycja katolicka (objawienie prywatne) mówi, że jeden grzech śmiertelny to siedem lat w czyśćcu(Uwaga, Jezus powiedział mi, że Bóg pociągnie osoby do odpowiedzialności przez pewien czas cierpienia w czyśćcu, jaki uzna za stosowne, ponieważ nie wszystkie grzechy śmiertelne są jednakowe). W międzyczasie twoja sąsiadka popełni grzech śmiertelny, mimo wszystko i jeśli dozna fizycznego uszczerbku na dwa milczeniu, zwiększenie do twoją własną karę (cierpienie w czyśćcu), chociaż jej brak wiedzy może umożliwić jej uzdrowienie w schronisku.

    Polubienie

 28. Gosia 3 pisze:

  24 CZERWCA 2021 W 40 LECIE OBJAWIEŃ W MEDJUGORJE- PRZEŁOM DUCHOWY

  Polubienie

 29. Adrian pisze:

  COVID-19 może być rodzajem choroby autoimmunologicznej
  …. przebiegiem Covid-19 wytwarza autoprzeciwciała, które zamiast atakować wirusa, atakują ich własny układ odpornościowy i narządy….
  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/covid-19-moze-byc-rodzajem-choroby-autoimmunologicznej
  ===========================
  https://zmianynaziemi.pl/sites/default/files/styles/640szerokosc/public/screenshot_2020-12-19-14-46-03-812_com.facebook.orca-1_1.jpg?itok=Tlm0XJRU
  Jeśli w lutym, marcu, kwietniu pojawi się nowy szczep to możecie mi wierzyć, że to nie będzie nowa mutacja wirusa tylko skutki szczepionki a przedstawiane będzie jako skutki wirusa.
  Jak może wyglądać rezygnacja z własności prywatnej? Stracisz pracę, masz dom na kredyt i wtedy dostaniesz możliwość. Zaszczep się, oddaj nam swój dom, umorzymy ci kredyt i dostaniesz stały zasiłek dla bezrobotnych jako dochód gwarantowany. Smile Takich domów oddanych będą tysiące więc będziesz mógł sobie u kogoś wynająć w zamian inny za dochód gwarantowany czyli pozbędziesz się własności prywatnej a ktoś inny za pół darmo go odkupi czyli różnica między biednymi a bogatymi będzie jeszcze większa. Cała wała. A pomyśleć, że wielu z nas jeszcze umrze i zostawi swój majątek bez spadku. Smile Będziemy na pańszczyźnie ale nie u szlachty ale u technokratów- nowa rasa panów. A czy mają zapędy technokratyczne? Tak. Przeczytajcie.

  https://m.telewizjarepublika.pl/macron-naciska-na-rzad-technokratow-by-pomogli-libanowi,99837.html

  Polubienie

 30. Millka pisze:

  Jak informuje brytyjski dziennik „Daily Mail” (w artykule „Satelita szpiegowski, który może zobaczyć wnętrze mieszkania i zrobić »krystalicznie czyste« zdjęcia nawet przez chmury” autorstwa Stacy Liberatore) komercyjny satelita Capella-2 firmy Capella Space bez problemu prześwietla budynki na wylot, robiąc wizualizacje ich wnętrza — pomimo chmur czy nocy – co pozwala na uzyskanie „krystalicznie czystego obrazu”.

  Technologia używana przez firmę Capella Space nazywa się Synthetic Aperture Radar i jest używana przez NASA od lat 70. Polega ona na tym, że satelita emituje w kierunku wybranego obiektu na ziemi silne sygnały radiowe, które przenikają obiekt i po odbiciu wracają do satelity, i właśnie na podstawie tych odbitych fal satelita tworzy wizualizacje, w tym i wnętrza budynków.

  Polubienie

 31. Marcin pisze:

  Teraz od 27 grudnia, zaraz po świętach w Niemczech zaczną się szczepienia pierwszych pacjentów.
  Co za ludobójstwo!

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Na pierwszy ogień do szczepienia idą osoby starsze i w domach opieki.
   Taki właśnie był plan elity światowej aby w pierwszym rzędzie pozbyć się przede wszystkim osób starszych i schorowanych.
   A o powikłaniach i zgonach poszczepiennych będzie w mediach cicho.

   Polubienie

 32. Adrian pisze:

  Hiszpania: Powstanie rejestr osób, które odmówią szczepienia przeciwko Covid-19

  Rząd Pedra Sancheza utworzy spis osób, które odmówią dobrowolnego w Hiszpanii poddania się szczepieniom przeciwko Covid-19 – wynika ze zmian wprowadzonych w poniedziałek do narodowego programu szczepień.
  https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/hiszpania-powstanie-rejestr-osob-ktore-odmowia-szczepienia-przeciwko-covid-19,439531.html

  to 1 kwietnia ?
  Jak można odmówić poddania się dobrowolnym szczepieniom? Można co najwyżej się do nich nie zgłosić. Chyba, że jednak nie są takie dobrowolne jak myślimy.

  Polubienie

 33. Szafirek pisze:

  22 grudnia
  Święta Franciszka Ksawera Cabrini,
  dziewica i zakonnica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-22.php3

  Polubienie

 34. Mateusz pisze:

  Orędzie DO LUZ DE MARÍA
  21 GRUDNIA 2020
  Fragmenty tłumaczone automatycznie:

  „Nie mogą dalej żyć, działać i zachowywać się jak letni. Ta chwila nie daje szans letnim. Podczas buntu Luzbela nie było okazji dla letnich, aniołów, którzy działali niezdecydowanie, będąc letnimi, zostali wyrzuceni z Nieba. ”
  JEST PRAWEM TAK, TAK LUB NIE, NIE.

  Zjednoczcie się jako Lud Boży, kochajcie naszą i waszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych.
  OFERUJEMY TEN 24 GRUDNIA MIŁOŚĆ I PRAWDĘ JAKO OFERTĘ DLA „ALFA I OMEGA”, (Ap 22, 13),KTÓRZY Z ZARZĄDU JEST KRÓLEM WSZYSTKIEGO ISTNIEJE.

  Polubienie

 35. Mateusz pisze:

  Oświadczenie Fundacji Solo Dios Basta w sprawie komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

  20 grudnia 2020 roku, Warszawa

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

  w dniu 18 grudnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym zaleca zachowanie dystansu odnośnie działań Fundacji Solo Dios Basta.

  Z pokorą i niesłabnącą miłością do Kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady.
  Jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za wszystkie dzieła, które pozwolił zrealizować w ostatnich latach.
  W 2016 roku miała miejsce Wielka Pokuta, która zgromadziła około 150 tysięcy osób. Przybyliśmy pod mury Jasnej Góry, by paść na kolana, błagać Boga i Królową Polski o wybaczenie grzechów popełnionych przez nasz Naród.

  Rok później ponad milion rodaków brał udział w Różańcu Do Granic. Jednocząc się na modlitwie różańcowej, prosiliśmy Matkę Najświętszą, by otoczyła naszą Ojczyznę swoim płaszczem i chroniła od wszelkiego zła, wołaliśmy też o ratunek dla świata. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie i stanowiło wzór dla podobnych działań w wielu krajach.

  Rok później, rozważając wezwanie płynące z Objawień Matki Bożej w Fatimie podjęliśmy dzieło propagowania Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca, Wynagradzanie za grzechy jest dzisiaj jednym z fundamentalnych działań duchowych, do którego wzywa Bóg, a które my katolicy powinniśmy czynić z wielkim zaangażowaniem
  W 2019 roku była „Polska pod Krzyżem”, wynikająca z głębokiego przekonania, że Matka Boża prowadzi nas pod krzyż, byśmy tam towarzyszyli Jezusowi w godzinie Jego męki. Staraliśmy się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. W modlitwie mówiliśmy Jezusowi, że w naszej Ojczyźnie zawsze jest dla niego miejsce, że jest naszym Królem.

  Jesienią 2020 roku, zorganizowaliśmy Różaniec Do Granic Nieba, którego celem była pokuta i przebłaganie Boga za wszystkie grzechy aborcji popełnione w historii Polski, prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, o uzdrowienie nas ze skutków, jakie niesie ze sobą to wielkie zło.

  Jako katolicy, chcąc być posłuszni słowom naszego Pana, który mówił: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33), jesteśmy zobowiązani szukać w życiu Woli Bożej, modląc się, czytając Pismo Święte, prowadząc życie sakramentalne, pytając Boga oraz odczytując znaki czasu.
  Prosimy Ducha Świętego o światło, aby uczył nas patrzeć na nasze życie i aktualną sytuację na świecie poprzez pryzmat Bożego wezwania kierowanego do nas. Wszystkie zdarzenia, jakie mają teraz miejsce odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia. Pragniemy wrócić do Boga Ojca i nawet nie iść, ale biec w Jego stronę. Przez Serce Jezusa i Matki Bożej chcemy, jako biedni grzesznicy oddać się naszemu Ojcu.

  Znajdujemy się w sytuacji dramatycznie trudnej i nie zmieni się ona, jeśli sami będziemy próbowali ją zrozumieć i rozwiązać. Świat bez Boga Ojca sam skazuje się na porażkę. Zawsze tak było, jest i będzie!
  Podążając za treścią komunikatu Rady Stałej KEP, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych na zakończenie Starego Roku, a także do rozpoczęcia Nowego Roku 2021 Mszą św. 1-go stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

  Zmieniliśmy program Różańca Do Granic Czasu.

  Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej http://www.rozaniecdogranic.pl.
  Zachęcamy, by o północy, w pierwszych minutach Nowego Roku modlić się w domach. Niech będą poświęcone i oddane Bogu.
  Czuwajmy i zawsze bądźmy gotowi, przez stan łaski uświęcającej, modlitwę na różańcu, pokutę i poświęcenie domów.
  Wiele dróg się zamyka, jednak nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy do Boga Ojca. Na krawędzi czasu, z różańcem w rękach składamy cały nasz los we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela.
  Prosimy o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego.
  Prosimy wszystkich Was o wielki duchowy wysiłek. Wiemy, jak jest ciężko, ale im trudniej, tym więcej wysiłku powinniśmy podjąć.
  Prosimy o przyjęcie stanowiska księży biskupów z pokojem i pokorą. Wszystkie myśli, uczucia i cierpienia ofiarowujemy Jezusowi. Kościół, którego Głową jest Chrystus, mamy kochać bezwarunkowo, taka postawa wyda dobre owoce.

  Niech św. Józef nas prowadzi!

  Maciej Bodasiński
  Lech Dokowicz
  Rada Fundacji „Solo Dios Basta”

  Polubienie

 36. Mateusz pisze:

  Orędzie Archanioła Michała

  Luz de Maria, 21/12/2020

  „Umiłowany Ludu Boży: Przyjmijcie błogosławieństwo przychodzące z Ojcowskiego Domu. Wspomnienie Narodzenia Odkupiciela ludzkości powinno doprowadzić człowieka do zastanowienia się nad potrzebą natychmiastowego pojednania się z Przenajświętszą Trójcą, wobec serii [wydarzeń wywołujących] zamęt, z którymi Lud Boży się mierzy i będzie się mierzył. Narodzenie się naszego i waszego Zbawiciela nie powinno być przez was widziane jako odizolowane dzieło, które przeminęło, ale [jako] żyjące nieustannie, odnawiając się w sercach tych, którzy trwają w wierności względem Niego. Tak, jak Chrystus, wasz Zbawiciel, pozostał przybity do Krzyża Chwały i Majestatu nie uwalniając się od niego, tak samo wy, jako Jego Lud, musicie pozostać przywiązani do obietnic zbawienia poprzez Bożą Miłość i Miłosierdzie, które przekraczają ludzkie rozumienie. Dlatego człowiek nie rozumie sposobu postępowania Boga, który kocha i przebacza, przebacza i kocha to, czego ludzie by nie przebaczyli. Utrapienia dla tego pokolenia nie każą na siebie czekać, pojawiają się z każdego miejsca, z każdego państwa, z każdego aspektu, z tego, o czym najmniej by się pomyślało. Wielką tragedią człowieka jest nieposłuszeństwo wobec Bożej Woli. Wielka zdrada wobec rodzaju ludzkiego sprawiła, że ludzkie ego stało się nieuporządkowane, jak dziki rumak, który idzie tam, dokąd chce, nie myśląc o konsekwencjach swoich działań. Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje postępowanie…
  W Ostrzeżeniu nie zobaczycie, czy działaliście pod wpływem obcego działania, ale przyjrzycie się sobie pod kątem waszych osobistych czynów, które powinny was pobudzić do reagowania, działania, przebaczania i kochania jako ludzie dorośli [dojrzali], jako ludzie Boga, i do bycia w każdej chwili na podobieństwo Boskiego Mistrza. Nie możecie dalej żyć i postępować jak [ludzie] letni. Ten moment nie daje możliwości letnim. Podczas rebelii Lucyfera nie było możliwości dla letnich, aniołowie, którzy zachowywali się z niezdecydowaniem, jak letni, zostali wyrzuceni z Nieba. To prawo „Tak, tak” lub „Nie, nie”. To, co duchowe pozostaje tym, co duchowe w największych i najtragiczniejszych próbach.
  Mówię wam to: Z powodu tego, co jest nieuchronne dla tego pokolenia, że będziecie stawiać czoła próbom Wiary, i wiedząc, że wszystko wynika z Wiary człowieka, ta Wiara pokazuje jakość człowieka wobec jego bliźnich w [jego] postępowaniu, zachowaniu, słowach, towarzystwie, dzieleniu się, w obyciu, tak, jak ukazywał to nasz Król i Pan Jezus Chrystus w najtrudniejszych chwilach, z którymi mierzył się jako Bóg-Człowiek.
  Izolacja trwa dalej, zło potrzebuje, by ten wirus nie słabł, aby ludzkość weszła w desperację [rozpacz], i by w ten sposób przejąć kontrolę nad wszystkim, co istnieje.
  Człowiek przyjmuje z wytęsknieniem to, co mu oferują, z lęku przed zarażeniem, nie rozumując, że, gdy wirus będzie dalej wzrastać [wzmacniać się], to, co wam oferują, będzie niczym w walce z nim [tzn. będzie nieskuteczne].
  To Boże Narodzenie niech będzie chwilą refleksji, by wzmocnić ducha, i tak przyjmijcie od naszej i waszej Królowej i Matki tego dnia 24 grudnia dyspozycyjność do służby bliźnim, w pokorze, którą posiadają tylko ci, którzy się oddają i ogłaszają sługami Boga, wypełniając we wszystkim Wolę Bożą. Pozwólcie, by Wiara się umacniała, by wzrastały cnoty, by rozkwitały dary, które niesiecie jako dzieci Boga.
  Nie jest tajemnicą dla ludzkości to, że nadchodzi [Nowy] Porządek Świata, kontrola ludzkości, a w ten sposób nieszczęśliwość; by niektórzy ludzie poświęceni Bogu poddali się i przyjęli zwodnicze nowinki haniebnych modernizmów fałszywego Kościoła. Ziemia prowadzi dalej swój proces oczyszczenia, i dlatego ludzkość cierpi, stając wobec ciężkich katastrof, tracąc w ten sposób życia ludzkie. Pilne jest nawrócenie oraz nauczanie dzieci wartości, które to pokolenie zatraciło, aby te dzieci wynagradzały tak wielkie zniewagi wyrządzane Przenajświętszej Trójcy oraz Naszej i waszej Królowej i Matce Nieba i Ziemi.
  Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za waszych braci, aby rozpoznali popełnione zło. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się za was samych, abyście wynagradzali za popełnione zło. Módlcie się, Ludu Boży, módlcie się, aby zanieczyszczenie zmysłów nie przyszło na was i byście nie szli za masami [ludzi]. Módlcie się za ludzi, którzy się zatracają.
  Zjednoczcie się jako Lud Boga, kochajcie Naszą i waszą Królową i Matką Czasów Ostatecznych. Ofiarujcie tego 24 grudnia miłość i prawdę jako ofiarę dla [Tego, który jest] Alfa i Omega [por. Ap 22, 13], który [już] od żłóbka jest Królem wszystkiego, co istnieje. Błogosławię was. Przyzywajcie mnie, przyzywajcie swojego Anioła Stróża. Któż jest jak Bóg!? Nikt nie jest jak Bóg! Św. Michał Archanioł
  Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3
  Komentarz Luz de Maria:
  Bracia: Św. Michał Archanioł mówi do nas między wierszami, w pewnych aspektach, ale bardzo jasno. „Kto ma uszy, niechaj słucha” (Mt 13, 9). Amen.”

  Polubienie

 37. Marcin pisze:

  25 grudnia jakaś duża asteroida ma przelecieć blisko Ziemi.

  Polubienie

 38. Marcin pisze:

  Pierwsze Święta Bożego Narodzenie w moim życiu, które tutaj sam spędzam.
  Tak zawsze co roku na święta byłem w domu.

  Polubienie

 39. Adrian pisze:

  Trevignano Romano, 22 grudnia 2020 r.
  Moje dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie. Dzieci, moje maleństwa, Ja, wasza Matka, jestem zawsze z wami. Pamiętajcie, że to najgorszy czas, jaki ludzkość kiedykolwiek żyła, ale mimo wszystko jest to czas błogosławieństw, małe stadko będzie błogosławione, aby uczynić je silnym w stawieniu czoła każdemu wydarzeniu. Spójrz głęboko w swoje serce, a odnajdziesz radość z odnowionego życia, siłę, z jaką nawet zło ​​może przed tobą uciec. Pan ma dla ciebie tak wiele darów, raduj się z przybycia Zbawiciela. Módlcie się za Amerykę, ponieważ starcia między politykami i między braćmi będą bardzo silne. Uważaj, wkrótce będą lawiny. Teraz zostawiam was z moim Świętym Błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

  Polubienie

 40. Millka pisze:

  Carbonia 23.12.2020 – 00.00

  Zaskoczą was moje anioły.

  Umiłowana córko, czuwaj nad moimi dziećmi.

  Nadszedł czas na odczytanie wszystkich jego fragmentów.
  Pan Bóg otworzy niebiosa i poruszy wszystkie planety oraz ześle Ducha Świętego do wszystkich swoich dzieci, obwieści swoją chwałę i będzie królował na Ziemi na zawsze.

  Skończyłeś swój czas lub złych ludzi, Pan Bóg patrzy na ziemię, aby ta ludzkość mogła uwierzyć, że tylko On jest jedynym i prawdziwym Bogiem!

  Zaskoczą was moje anioły
  a zostaniesz przeniesiony na niebiańską planetę
  gdzie będziesz tam leżeć przez trzy dni i trzy noce
  dopóki moje proroctwo nie spełni się na Ziemi.

  Ludu Izraela, przygotuj się na spotkanie ze swoim Bogiem, Tym, który wybrał cię na naród wybrany. Wielkie rzeczy dokona Pan i wielkie będą Jego cuda.

  Idźcie do świętości, moje dzieci, ponieważ nadszedł ten czas, Świt maluje nowe niebo, … to jest życie, które przychodzi wam na nowo we Mnie.

  Wierzcie w te moje słowa i módlcie się za tych, którzy są daleko ode Mnie, módlcie się, aby znaleźli swoją drogę i proście Mnie o przebaczenie za swoje grzechy.

  Flety, cymbały, harfy grają… akompaniują melodyjnej pieśni moich Aniołów, gdy towarzyszą Mnie w kierunku Ziemi, aby objawić się w chwale.

  Nieskończone melodie będą padać, co wprawi w wibracje serca moich dzieci i uczyni je szczęśliwymi ze Mną.

  Oto Pan, Król królów, patrzy na swój lud! Ludu mój, błogosławiony jesteś przez twego Pana Boga, wielkie będą twoje czyny, wywyższysz przed moimi wrogami, którzy ujrzą w tobie moją moc.

  To najpiękniejsza godzina, życie ludu Izraela zmienia oblicze, moje błogosławieństwo odbierze Mnie.

  Fałszywy prorok upadnie i wszystko będzie tak, jakby dzięki nowej magii życie na Ziemi zostanie odnowione we Mnie. Mój Kościół powróci do Mnie, a ci, których będę we Mnie błogosławił, będą prowadzeni przez nowych kapłanów, będą święci, ponieważ odziedziczą Boga.

  Powiadam wam, że wciąż nie rozumiecie, ludzie, mój nowy lud będzie królestwem kapłanów wiernych swemu Bogu, ponieważ Bóg będzie w nich królował.

  Prorocy tamtych czasów, postępujcie w misji, wasz Bóg napełnia was sobą, niczego się nie lękajcie, głoście moje święte Słowo tej ludzkości, aby mogła pokutować i powrócić do swego Boga Stwórcy.

  Mury Rzymu zadrżą, wszystko nagle się zawali: kiedy pomyślą, że mają zwycięstwo w swoich rękach, sytuacja się pogorszy, Bóg odzyska posiadanie tego, co należy do Niego.

  To godzina, która zamienia się w pragnienie, bitwa się skończyła; Bóg, Król Wszechświata, powraca ze swoją niebiańską armią, aby odzyskać w sobie to, co zawsze było jego.

  Będziesz przeklęty na zawsze z was, którzy Mnie zdradziliście, abyście poszli za moim wrogiem.

  Niech we Mnie powstanie nowe życie, Chrystus triumfuje razem ze swoimi wiernymi, Jego Tron odżyje iw miłości i radości będzie królował bez końca na ziemi.

  Postępujcie naprzód, moje dzieci, bez lęku,… Bóg jest z wami!

  East Victoria!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s