Proroctwo św. Franciszka z Asyżu

Franciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure (1855–1937)_en.wikipedia.orgFranciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure  (1855–1937)_en.wikipedia.org

†††

Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  

Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą; — zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne;

—   miłość wielu oziębnie    —  i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc,   — nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona,

—  że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, — niekanonicznie wybrany, — zostanie podniesiony do godności papieża.

— Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale,   — nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych,   — ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi,   —  że   jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii,

— to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą.

— Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia.

Ale biada tym,   — którzy ufając jedynie swojemu zakonowi,   — popadną w letniość,   bo   nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, —  będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy,

— ponieważ ich prześladowcy,   — prowadzeni przez złe duchy, — będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi.

Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych   —   i   uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają.

I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], — oni, wybrani,   — będą działać z ufnością   — i   przez swoją  śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne;

— decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi,   — nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy,   — a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają,  

— dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.

—————————————————————————–
źródło: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”
za; https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/05/04/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu-o-prawdziwym-i-falszywym-papiezu/#more-2384

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Prophecy of St. Francis of Assisi (d. 1226): http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=303 / Ron Conte – teolog – 12.08.2006, tłumaczenie Ola Gordon

Poniżej tekst z tego forum:

Będzie   niekanonicznie   wybrany   papież,  który wywoła wielką schizmę, będą   głoszone  różne nauki, co spowoduje zwątpienie u wielu, — nawet u tych w różnych zakonach, — tak,  — nawet zgodzą się z tymi heretykami, — co spowoduje podział mojego zakonu,

— potem będą takie powszechne rozłamy i prześladowania, że jeśli te dni nie zostaną skrócone, nawet ten wybrany zostanie zgubiony.

Ten niekanonicznie wybrany papież — zostanie wybrany po męczeństwie Piotra Rzymianina.

W tym czasie będą wybrani dwaj papieże:   — prawdziwy i antypapież.

— Antypapież nie będzie zły, a tylko wprowadzony w błąd. — Kościół podzieli się między dwóch papieży.

Każdy z nich zostanie wybrany poza Rzymem. — Każdy później przybędzie do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że to on jest prawdziwym papieżem i biskupem Rzymu.   — Później obaj zostaną zabici w ataku nuklearnym w lipcu 2013 w Rzymie.

Ron Conte
Teolog rzymsko katolicki

***

Forumowicz:

Nigdy wcześniej nie słyszałem o proroctwie św. Franciszka. — Czy to nie nawiązuje do wcześniejszej schizmy?

Ron:

Nie, nie uważam by to mogło odnosić się do wcześniejszej schizmy,—  bo opisuje schizmę która spowoduje rozłam w zakonie św. Franciszka.

Myślę, że dla wierzących katolików będzie jasne, który jest prawdziwym papieżem.   — Prawdziwy zostanie wybrany przez tych biskupów i kardynałów, którzy pozostali lojalni wobec papieża (Piotr Rzymianin, wybrany po Benedykcie XVI) — w czasie wielkiej apostazji.

Ale powodem tego, że św. Franciszek mówi, — iż papież będzie wybrany niekanonicznie jest to,   — że wtedy nie będzie kanonicznego sposobu wyboru papieża.

Siły arabskie zdobędą Rzym i Watykan.

— Obecne zasady wyboru papieża wymagają,   — by odbył się w Watykanie.

Także ze względu na wojnę i wielką apostazję, nie będzie wystarczającej liczby kardynałów uczestniczących w wyborach.

To doprowadzi do tego,   — że ważny papież zostanie wybrany wbrew Konstytucji Apostolskiej, która ustanawia te zasady.

I nieważny papież także zostanie wybrany niezgodnie z tymi zasadami.

A kiedy sojusznicy przejmą Rzym,   — obaj udadzą się do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że są prawdziwymi papieżami.

Siły arabskie uderzą na Rzym rakietą nuklearną, zabijając obu i całkowicie niszcząc Watykan.

Ron:

Ostatnim papieżem na proroczej liście papieży św. Malachiasza jest Piotr Rzymianin.

— “W czasach końcowych prześladowań Kościoła będzie panował Piotr Rzymianin,   — który będzie pasł swoje stado pośród wielkich niepokojów,

—  po   czym   zostanie zniszczone miasto na 7 wzgórzach i straszny sędzia będzie sądził ludzi”.

To proroctwo wyraźnie pokazuje, że niepokoje rozpoczną się w czasach następnego papieża, i że Rzym zostanie zniszczony w tych czasach niepokojów.

Oto co powiedział papież św. Pius X:

“To co zobaczyłem było straszne!  —  Czy to ja nim będę, czy następca?

— Jest pewne, że papież opuści Rzym i wychodząc z Watykanu będzie musiał przechodzić przez martwe ciała swoich księży! — Nie mów o tym nikomu dopóki żyję.

“Zobaczyłem jednego z moich następców, o tym samym imieniu, który uciekał pośród ciał swoich braci.

— Schronienie znajdzie w jakiejś kryjówce;   — ale po krótkim wytchnieniu, zginie okrutną śmiercią.

Z ludzkich serc zginął szacunek do Boga.   — Oni chcą nawet zatrzeć pamięć Boga. Ta perwersja jest niczym innym niż początkiem ostatnich dni świata”.

Następca Piusa X, czyli inny papież Pius będzie męczennikiem końca czasów (ostatnie dni, niepokoje).

***

Źródło: http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=5508

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/03/17/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

67 odpowiedzi na „Proroctwo św. Franciszka z Asyżu

 1. Mateusz pisze:

  Luz de Maria de Bonilla (Argentyna), 12.01.2021., orędzie Jezusa

  Umiłowany Ludu Mój:

  Moje Najświętsze Serce, źródło miłości, pragnie przyjąć Moje dzieci, skruszone i nawrócone. Umiłowani Moi, wysilcie się w czynieniu dobra, porzućcie niewłaściwe myśli wobec waszych braci. Tak liczne są czyny, które uniemożliwiają wam przeżywanie w należny sposób Celebracji Eucharystycznej, bo przybliżacie się [do Mnie] z sercami z kamienia, bez miłości do bliźniego, nie zachowując w ten sposób pierwszego przykazania [zdaje się, że chodzi o przykazanie miłości Boga i bliźniego]. Sądzicie, że Mnie kochacie, a wykluczacie bliźniego, z którego czynicie drewno na opał, aby spłonął i stał się popiołem, rozwiewanym przez wiatr, bez żadnej litości. Jest to ta chwila, której oczekiwaliście nie przygotowując się, aby być samą Moją miłością i dawać ją bliźniemu, ignorując [fakt], że bez Mej Miłości jesteście niczym, a w nicości jesteście łatwym łupem diabła i demonów tego pokolenia. Moja umiłowana Matka ostrzegała was, że Zły przygotował ludzi, aby mu służyli i byli wykonawcami potwornych grzechów tego pokolenia. Szatan cieszy się, wiodąc Mój Lud w chaos ścieżkami demonicznych idei, którymi ludzkość raz po raz Mnie krzyżuje. Zły czuje przyjemność, patrząc, jak człowiek cierpi coraz bardziej i bardziej, by go zniechęcić, a w ten sposób by łatwo mu się oddał, chociaż traci przez to duszę.

  Ludu umiłowany, trwajcie w gotowości, by być wypróbowanymi w Wierze przez tych, którzy kontrolują ludzkość i są zarządcami jedynej religii, która Mnie wyklucza, bo nie jest [ona] Moją Wolą, lecz wytworem woli ludzkiej, i której celem jest światowa dominacja. Bądźcie świadomi, że Wiara jest wypróbowywana w każdym aspekcie życia ludzkiego – ponieważ w drodze Mego Ludu religia, edukacja, formacja moralna, gospodarka itp. niosą w sobie ukrytą [implicite] Wiarę we Mnie – abyście wytrwali wobec narzucanych [zarządzeń] Światowego Ładu. Ludzie są zapędzani [jak bydło do zagrody] przez światową władzę, która depcze ludzką godność, doprowadzając ich do wielkiego chaosu, działając pod panowaniem zarządców Szatana, uprzednio [mu] poświęconych z wolnej woli. Czekam z Boską cierpliwością na grzeszników, aby się nawrócili ze skruchą, i nawołuję tych, którzy czują, że Mnie kochają, by oddali Mi się całkowicie, umacniając się w Wierze, bez próżnych słów i pustych serc, lecz z prawdziwym i ciągłym praktykowaniem Błogosławieństw, niestrudzenie adorując Moją Obecność w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. W tym tak trudnym dla ludzkości momencie trwają dalej i zwiększają się ataki chorób stworzonych przez źle wykorzystaną naukę, jako przygotowanie, by potem ludzkość dobrowolnie poprosiła o Znamię Bestii, nie tylko po to by nie zachorować, lecz [także] aby uzyskać to, czego wkrótce materialnie zabraknie [produkty np. żywnościowe], zapominając o tym, co duchowe z powodu słabej Wiary. Chwila wielkiego głodu nadchodzi jak cień nad ludzkość, która nieoczekiwanie staje naprzeciw radykalnych zmian, [przez co] zmniejszą się zbiory w różnych strefach klimatycznych.

  Umiłowany Ludu Mój, módlcie się, wzburzenie narasta w różnych narodach, pomiędzy nimi we Francji, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Szwajcarii. Umiłowany Ludu Mój, silne trzęsienia ziemi wywołują zniszczenia; módlcie się za kraje, za które prosiliśmy was o modlitwę, łącznie z Singapurem i Australią. Umiłowany Ludu Mój, módlcie się za instytucję Mego Kościoła; chwieje się.

  Umiłowane dzieci, rozeznawajcie; niepotrzebne podróżowanie doprowadzi was do bycia ciągłymi obcymi na ziemiach, które nie są [waszymi] własnymi. Żyjecie ciągle w niepokoju [spowodowanym] nieoczekiwanym zamknięciem granic. Przybliżcie się do Mej Matki, Ona was prowadzi ku Mej drodze[, mówiąc]: „Zróbcie wszystko, cokolwiek [On] wam powie” (J 2, 5). Moje dzieci nawrócone i przekonane są powodem złego samopoczucia dla Złego, dlatego bądźcie wytrwali w Wierze. Nie lękajcie się! Ja będę z wami aż do końca. Niepokalane Serce Mej Matki zatryumfuje, a wy jesteście Jej dziećmi. Ja was oczekuję, przyjdźcie do Mnie. Wasz Jezus

  Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. x3

  Komentarz Luz de Maria: Bracia: Nasz umiłowany Pan Jezus przestrzega nas, abyśmy, jako Jego umiłowane dzieci, starali się zdecydowanie być bardziej duchowymi, i tak utrzymywać nieporuszoną Wiarę. Wzywa nas się raz po raz do wypełniania Pierwszego Przykazania Bożego Prawa, ponieważ z istotą tego Przykazania wypełnia się następne Przykazania. Nasz Pan Jezus Chrystus przekazał mi te słowa po [powyższym] Orędziu: Człowiek odmawia zrozumienia tego, co niezbędne, a czym dla jego ducha jest panowanie nad ludzkim „ja”, ukierunkowanie go w Moim kierunku [jednocześnie] gardząc tą pychą, która doprowadza was do patrzenia wyłącznie na samych siebie. Na tych słowach zakończył. Musimy rozważyć, że ludzkiego „ja” nie należy unicestwiać, ale je nawrócić i doprowadzić do „Ty” Chrystusa. Amen.

  Polubienie

 2. Marcin pisze:

  Dzisiaj ok godz 18 było tutaj dziwne zjawisko. Nagle zerwał się mocny wiatr, zaczął mocno prószyć śnieg z deszczem i w tym samym momencie kilka razy bardzo mocno zagrzmiało z całej siły i błysło. Zdziwiłem się że o tej porze roku burza i rozbłyski. Ale już w szystko się uspokoiło.

  Polubienie

 3. Szafirek pisze:

  14 stycznia – bł. Odoryk z Pordenone, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-14a.php3
  14 stycznia – św. Feliks z Noli, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-14b.php3
  14 stycznia – bł. Piotr Donders, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-14c.php3

  Polubienie

 4. KIELICH pisze:

  Mam takie wrażenie, że rządzący we wszystkich krajach wypełniają polecenia szatana, i przeciągają zamkniecia krajow z powodu pandemii na kolejne tygodnie. Wiedzą ze się cos wielkiego stanie, Wiedzą ze to już na dniach, ale nie znają dokladnej daty więc przedluzaja kwarantanne o kolejne dni. Tak więc kwarantanna będzie trwala az do tego wydarzenia . Czy to będzie Interwencja Boża czy plan szatana? Ciekawe. Na coś przygotowali te szpitale na stadionsch, puste hotele i pensjonaty. Każą siedzieć w domu nawet w czasie ferii. Mam przeczucie, że coś wydarzy się w styczniu… ale ja może z tęsknoty mam takie przeczucie.
  Duchu Święty przyjdź i daj mi rozeznanie, bym usłyszał Głos Boży, bym usłyszał Wołanie.

  Polubienie

  • Marcin pisze:

   Żeby tak było.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ja wczoraj chciałem w komentarzu zapytać: Czy myślicie że jeszcze w tym miesiącu nastąpi Interwencja Boża?
    I Ty tak jakbyś tym swoim komentarzem potwierdził moje zapytanie. Już napisałem wczoraj wieczorem to pytanie w komentarzu ale potem mówię sobie, ach zobaczymy jak to będzie i skasowałem ten komentarz.
    Zobaczymy jak to będzie.

    Polubienie

   • KIELICH pisze:

    Pozdrawiam Marcinie. 🙂

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Nie wiem czy to może być Ostrzeżenie. Albo może zapanuje chaos na świecie, może preludium do wojny albo jakaś katastrofa naturalna. Dzisiaj rano czytałem coś o wulkanie Yellowstone.
    Mówią też w pogodzie że bestia idzie ze Wschodu, określając mroźną zimę w tym roku.

    Polubienie

  • Adrian pisze:

   Witam,proszę o modlitwę za mnie, bo mnie w nocy okradli garaż, była i spisała policja, aby złapali co mnie ukradli i odzyskał to jak nie to jakiś cud…., wiem że to rzeczy materialne, ale ja nie śpię na pieniądzach, a dziś mam urodziny, jestem załamany

   Polubienie

   • KIELICH pisze:

    Pomodlę się Adrianie za Ciebie do Świętego Judy Tadeusza od spraw beznadziejnych.
    Niech Cię Bóg prowadzi.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Witaj Adrian,
    Przykro mi z tego powodu. Może nie powinienem teraz tego pisać ale może zły duch się wścieka. Zamieszczasz ciekawe informacje odnośnie ostatnich wydarzeń i Czasów Ostatecznych.
    Mam nadzieję że wszystko się wyjaśni. Życzę Tobie mimo tych przykrych wydarzeń wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
    Pozdrawiam

    Polubienie

   • Szafirek pisze:

    Wszystkiego najlepszego Adrianie z okazji urodzin.Wielu potrzebnych łask od Pana Jezusa i Maryi.
    Co do przykrości jaka Cię spotkała,niech św.Józef i św.Antonii dopomogą!
    Z Panem Bogiem i Maryją

    Polubienie

   • Mateusz pisze:

    Pomodlę się za Ciebie, Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Szczęść Boże!

    Polubienie

 5. Marcin pisze:

  Tak jak ja teraz sobie myślę o tej nagłej burzy wczoraj wieczorem tutaj w środku zimy, to naprawdę dziwne. Trwało dosłownie tylko kilka chwil.
  Może że ja miałem wątpliwości i wczoraj to był dla mnie znak że tak rzeczywiście będzie.

  Polubienie

 6. Piotr pisze:

  Orędzie ze strony urbietorbi-apokalipsa.net:
  LIST OD NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA DO JEGO KONSEKROWANYCH DZIECI, ALE SZCZEGÓLNIE DO BISKUPÓW I KARDYNAŁÓW
  Sierpień 2020
  „Oto jestem, przychodzę, moje konsekrowane dzieci, jako Najwyższy Biskup i pragnę was przywołać z powrotem do głębokiej Miłości MOJEGO SERCA EUCHARYSTYCZNEGO.
  W najwyższym akcie mojego Miłosierdzia wzywam was ponownie, abyście uczestniczyli ze Mną w jedynej prawdziwej wiecznej Świątyni, w jedynej ofierze Boskiej Miłości, jedynej, która was karmi,
  jedynej, która jest prawdziwym pokarmem i prawdziwym napojem podczas waszego pielgrzymowania ziemskiego. Nadal pragnę ofiarować wam życie. Tak, jestem tutaj, aby przygarnąć was z wieczną miłością.
  Znam każdego z was w intymności waszego serca, znam wasze najgłębsze myśli. Już z łona waszej matki znałem was i od dawna kochałem. Znam Waszą wierność, wiem, czy i jak bardzo mnie kochacie; żaden szept waszej duszy nie jest Mi nieznany, ale znam też wszystkie wasze złe uczynki, waszą niewdzięczność, waszą hipokryzję, wasze myśli o śmierci, o zemście, o pragnieniu władzy, o tym jak bardzo potraficie gnębić dusze, ile uczynków niesprawiedliwość wypełniają wasze plany,
  które studiujecie z dużą przebiegłością kupujecie i sprzedajecie wszystko; ale bolesne jest to, że robicie to z nadzieją dusz, które są Wam powierzone!!! Moje potępienie jest już gotowe: czyż nie pamiętacie, że każdy z was, że każdy człowiek będzie musiał stawić się przede Mną przed
  moim Trybunałem?
  Owce, które wam powierzyłem, wiele z nich zmasakrowaliście, wygnaliście, zgorszyliście, sprzedaliście, oszukaliście, ale pomimo tego, że od dawna znoszę całe zło, które uczyniliście i wypaczyliście w moim Domu i wśród moich ludzi, wiem też, ile dzieł prawdziwej i głębokiej miłości było przeżytych przez wielu z was; jak wielu z moich konsekrowanych, w ciszy historii przelało i przelewa krew, aby bronić Kościoła i ich wiary we Mnie. Serca wielu z was zawsze były dla Mnie cennym skarbem, ale jak skarb o wielkiej wartości odłożyłem to na bok i pomimo waszych błędów zawsze chroniłem was i prowadziłem z ogromną miłością, chroniąc was przed piekielnymi korzeniami kąkolu. Ale teraz jestem tutaj, aby zaprosić moich synów kapłanów, moich konsekrowanych i was, moich Biskupów i Kardynałów, w których duszy jest odciśnięta wielka pieczęć apostolska, z wielkim bólem w moim Najświętszym Sercu, bólem Ojca i Zbawiciela, właśnie was którzy splamiliście się bałwochwalstwem, pogaństwem, sekciarstwem, którzy zapomnieliście o mnie, którzy cieszycie się wyłącznie waszymi przywilejami władzy, którzy dostosowaliście się do planów świata, którzy
  chcecie zbudować Kościół beze Mnie, ale dla BOGA-CZŁOWIEKA, którzy zignorowaliście prośby i błagania mojej i waszej Matki, aby chronić cele polityczne i sekciarskie, wy którzy plotkujecie na korytarzach Pałacu, myśląc, że was nie słucham i że piekło jest puste lub nie istnieje. Czy
  zapomnieliście o mojej Ewangelii? Ach, tak, często mówicie, że to alegorie, że moje Słowa muszą być interpretowane zgodnie z rzeczywistością waszych czasów, że ktokolwiek napisał Ewangelię, być
  może powiedział rzeczy, które nie są prawdziwe, że być może są to interpretacje, że znaczenie nie jest realne, i wymyśliliście pułapki językowe i nie tylko, wszystko bardzo skomplikowane, aby
  zdyskredytować moje Słowa, ale z nieskończoną goryczą odkryjecie, że to, co powiedziałem, jest całkowitą prawdą i nic nie zostało powiedziane ani Teraz tutaj, jako Najwyższy Biskup, wzywam was jeden po drugim.
  Nawracajcie się, umiłowane dzieci, przyjdźcie, porozmawiajmy razem, nawet jeśli głęboko i przez bardzo długi czas raniliście MOJE ŚWIĘTE SERCE, nawet jeśli Moja Matka nie przestaje płakać za wami i błagać przed tronem Trójcy Przenajświętszej, nawet jeśli Ojciec jest oburzony ludzką niesprawiedliwością i wzajemną nienawiścią. Wzywam was, wzywam was z powrotem do Mnie, jeśli okażecie mi pragnienie powrotu do Boskiej Miłości, do wierności, do pokory, do prawdziwego uczestnictwa w jedynej Ofierze eucharystycznej, jeśli zaakceptujecie Krzyż i będziecie go bronić, jeśli moje Słowo ożyje mocno w waszych sercach i bez lęku będziecie głosić prawdę i jej bronić, jeśli będziecie prawdziwymi kapłanami mojego Królestwa i mojego Sanktuarium, jeśli wyznacie wiarę
  we Mnie, jedynego Najwyższego Biskupa, waszego jedynego Króla, Zbawiciela, Odkupiciela, we Mnie, który jestem Jednorodzony z Ojca, Pierworodny z tych, którzy zostali wskrzeszeni z martwych i dlatego pokonali śmierć. Ja Jestem Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przyjdźcie do Mnie, a uleczę was, owinę wasze rany i uzdrowię wasze dusze. Tylko Ja mogę otworzyć Księgę Życia, ponieważ jestem Sługą posłusznym i cierpiącym. Ja jestem dla was waszym wiecznym błogosławieństwem. Przyjdźcie do Mnie, nie lękajcie się, tylko Ja mogę być waszym prawdziwym Pokojem… Ja wymażę wszystko, co zasłania wasze dusze, wybaczę wszystko, każdą myśl, każde słowo, każdy projekt i każdy cel przeciwko Kościołowi i przeciwko Mnie. Dam wam znowu
  nowe i czyste serce i ducha mocnego w wierze i w prawdzie, pełnego miłości.
  To jest boska obietnica i jako taka, jeśli naprawdę ją zaakceptujecie, będzie to nieusuwalna obietnica, ale jeśli nie zaakceptujecie tego mojego wezwania miłości, jeśli odmówicie powrotu do mojego Serca, skruszeni i pokorni, zaprawdę powiadam wam, byłoby lepiej dla was, gdybyście nigdy się nie narodzili, poznalibyście gniew Boży i dowiedzielibyście się bardzo dobrze, że piekło istnieje, tak jak istnieje szatan i wszyscy jego zbuntowani aniołowie; ale to w rzeczywistości wielu z was już bardzo dobrze wie, ponieważ im służą!
  Zetnę cedr Libanu,
  bez względu na to, jak wysoki się stałeś.
  Doszedłeś wysoko, wierząc, że możesz służyć dwóm panom,
  ale Ja zetnę wszystkie twoje gałęzie i rozłożę je wszędzie
  a ciebie już nie będzie, ani pamięci o tobie.
  Obłudny człowieku, słaby w wierze, twoje słowa cię potępiają.
  Pamiętaj, duchowy człowiek może wszystko osądzić!
  Ale nie uczyniwszy tego, rozrzucę twoje liście na wietrze
  i więcej nie będziesz.
  Dorastałeś w pobliżu wody, ale to ci nie wystarczało.
  Chciałeś pojawić się tym, kim nie jesteś, a teraz już nie jesteś.
  Ja, Jezus, Pan, kocham nieskończenie moje konsekrowane dzieci i właśnie dlatego, że tak bardzo je kocham, chciałem napisać do nich te słowa, chciałem je przywołać. Miłość jest pieszczotą dla duszy, ale jest też siłą, by obudzić, by przywołać od bliskiego bardzo poważnego niebezpieczeństwa. Moment jest decydujący, w grę wchodzi wieczne zbawienie; moje dzieci, nie ma powrotu, nie ma innej możliwości. Wy nie wiecie, ale Ja wiem, kiedy Moje Ostrzeżenie dotrze do was wszystkich, będzie to wielki ból dla dusz; nie czekajcie, przyjdźcie dopóki daję wam czas!
  Moje wezwanie jest mocne i naglące. Wiecie, że używam najmniejszych środków do tego, czego pragnę, zawsze to robiłem; nie dziwcie się, raczej posłuchajcie i otwórzcie wasze serca, zanim będzie za późno.
  Błogosławię każdą osobę konsekrowaną, która przeczyta i przyjmie w swoim sercu te moje Słowa, moim Biskupom i Kardynałom; błogosławię wasze serca bądźcie prawdziwymi apostołami prawdziwymi misjonarzami: przede wszystkim bądźcie moi!
  Obiecałem mojej Matce, Najświętszej Maryi Pannie,

  że dam wam siedem miesięcy na cześć jej siedmiu boleści, (!!!!!!!!!!!!!!!)

  jeśli w tym czasie otworzycie swoje serca na moje Słowa, na moje wezwanie jako Papieża, Ojca i Króla, na moje zaproszenie miłości i przebaczenia i zgromadzicie się i odprawicie
  Mszę św. ku czci Mojego Najświętszego Serca, odnawiając waszą szczerą miłość do Mnie i waszą wiarę.
  Uważajcie, dzieci, nie dajcie się oszukać, nie myślcie, że wszystko jest bajką tak by nie zwracać najmniejszej uwagi na moje Słowa, bo moglibyście powiedzieć, że „zresztą nic się nigdy nie dzieje!”. Nie mówcie tego, nie myślcie tak, bo jak złodziej nagle przyjdę odebrać to, co moje.
  Oblubieniec przybył o północy, ale ja mogę przybyć w nocy lub w dzień, nie wiecie kiedy. Czuwajcie nad swoimi duszami, czuwajcie i módlcie się nieustannie. Pszenica jest dojrzała, pole pozostanie takie, ale żniwa się zmienią. Szukajcie mnie w Najświętszej Eucharystii; jak bardzo będziecie
  płakać później, wiedząc, ile razy mogliście mnie spotkać i mieć mnie w waszych sercach, a nie uczyniliście tego…”

  Polubienie

 7. Mateusz pisze:

  Trevignano Romano, 14 stycznia 2021 r

  Drogie dzieci, jestem tutaj waszą Matką, przychodzę do was prosić o cierpliwość, miłosierdzie i miłość. To, moje dzieci, jest czas prześladowań, ale modlicie się, modlicie się dużo bez wytchnienia, abyście mogli rozpoznać wilki przebrane za baranki, wszystko, co was otacza, nie zawsze pochodzi od Boga, więc bądźcie ostrożni. Dzieci, niestety zdrady będą nadal istnieć, nawet mój Syn wybierał apostołów jeden po drugim, a mimo to został zdradzony, historia Świętych powtarza się w każdym z moich ukochanych dzieci i za każdym razem. Moje dzieci, szukajcie pokoju wśród was, bracia i pozostańcie w ciszy, mając rację, bądźcie pewni, moi aniołowie są tutaj, aby was strzec. Pamiętajcie, że cierpienia ofiarowane Panu zamienią się w łaski, zwłaszcza jeśli będziecie cierpieć dla Jezusa, nie lękajcie się, ważny jest spokój, jaki odczuwacie w tym momencie w swoim sercu.Nie zostawiam Cię samego, upewnij się, że zawsze jestem z Tobą. Niech pokój będzie w waszych domach. Teraz błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

  Polubienie

 8. Mateusz pisze:

  Franciszek i Benedykt XVI zaszczepili się przeciw COVID-19. Obaj otrzymali pierwszą dawkę szczepionki

  Papież Franciszek i jego emerytowany poprzednik Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciw koronawirusowi – potwierdził w czwartek dyrektor biura prasowego Watykanu Matteo Bruni. Obaj otrzymali pierwszą dawkę szczepionki.

  — Watykan: Szczepionki przeciwko Covid-19 są konieczne, muszą być dostępne dla wszystkich. Trzeba je rozprowadzić w sposób sprawiedliwy

  — W najbliższym czasie rozpocznie się kampania szczepień w Watykanie. Duża część dawek będzie przeznaczona dla bezdomnych i ubogich

  Informację o zaszczepieniu Franciszka podały już w środę media, wśród nich wydawany w jego ojczystej Argentynie dziennik „La Nacion”.

  Dzień później Watykan potwierdził informację dodając, że szczepionkę otrzymał także 93-letni Benedykt XVI. Nie podano, jakiego użyto preparatu.

  Kampania szczepień w Watykanie rozpoczęła się w środę, a punkt medyczny urządzony został w atrium sali dużych audiencji, czyli w Auli Pawła VI.

  Szczepionka przysługuje wszystkim osobom korzystającym z watykańskiej służby zdrowia. To mieszkający tam hierarchowie, pracownicy, żołnierze Gwardii Szwajcarskiej.

  Polubienie

 9. Millka pisze:

  Żywy Płomień I-2021
  fragmenty:
  Michałowice k. Krakowa, 8 stycznia 2021r. godz. 5:20 Przekaz nr 1032

  Matka Boża.

  Zechciejcie korzystać z dobrodziejstwa Mszy Świętej dopóki możecie, dopóki jesteście w stanie. Zanim odniosę Moje zapowiadane od dawna zwycięstwo, nadejdzie czas wielkich prześladowań na całym świecie. Lucyfer uruchomił wielkie siły zła, ludzi z masonerii i iluminatów, do tego, aby realizowali jego perfidne plany zniszczenia Kościoła Świętego, oraz likwidacji większości ludzi na ziemi.

  To co było do tej pory, już nie będzie. Najpierw musi być gorzej, aby później było lepiej. Wygaszane są na razie wszelkie powołania do kapłaństwa i zakonów, jest i będzie ich coraz mniej na całym świecie. Niebawem rozpocznie się wojna, wielka rzeź, zginie bardzo wielu ludzi, a większość z nich jest totalnie nieprzygotowana na przejście do wieczności. Niestety, większości z nich grozi wieczne potępienie z powodu ich licznych grzechów i obciążeń.

  W Kościele Świętym powstanie jeszcze większy chaos, nowe zmiany w liturgii wyprowadzą z Kościoła jeszcze więcej wiernych, zwłaszcza tych letnich i zimnych. Masowo będzie wprowadzana nowa liturgia, a prześladowani będą ci, którzy się nie zgodzą na te zmiany.

  Niedługo masoneria w imieniu szatana wywoła wielki kryzys gospodarczy, ogarnie on sobą cały świat. Masowo mnożyć się będą choroby i zarazy, będzie wiele kataklizmów, trzęsień ziemi, wybuchnie wiele od dawna uśpionych wulkanów. Wielkie zło, które obecnie panuje wywoła sobą wielkie niekorzystne zmiany w przyrodzie. Ogólne błogosławieństwo już dawno zostało odjęte od świata, a w jego miejsce mnożyć się będą Boże przekleństwa, pozostanie jedynie błogosławieństwo indywidualne.

  Pośród wielkiego zamieszania w to wszystko niebawem wkroczy syn zatracenia, Antychryst. On wszystko pozornie uporządkuje, zakończy konflikty, które powstały z inspiracji demonów. Tysiącami będą ginąć ludzie wiary. W Polsce niedługo nastanie jeszcze większy chaos, jeszcze większe bezprawie rządzących. Nastąpią wielkie zmiany, gdy Trójca Święta oświetli wszystkich ludzi na ziemi, Światłem Bożej Sprawiedliwości. Ono dokona sądu nad ludźmi.

  Do tej pory padło wiele prawdziwych Słów z Nieba, otrzymaliście wiele wskazówek, pytam teraz, kto je wciela w życie? Wielu czytających orędzia czeka na gromy z Nieba, bardzo niewielu jest do tego co nadchodzi odpowiednio przygotowana. Już niewielu jest tych, co wierzą w Słowa Boże przekazywane z Nieba, a wielu jest nader sceptycznych. Niewiele już można uczynić, aby uratować wieczność wielu z was, teraz wszelkie decyzje do was należą, jakie więc decyzje podejmiecie?

  Michałowice k. Krakowa, 9 stycznia 2021r. godz. 5:25 Przekaz nr 1033

  Jezus Chrystus.
  Ja was kocham do szaleństwa Krzyża, a wy niestety staliście się głęboko obojętni względem Mnie, przyjmujecie Moje Święte Ciało bez należytego szacunku, bez entuzjazmu, bez wyrazu. Tuż po przyjęciu Mojego Świętego Ciała, dosłownie po chwili o Mnie zapominacie. Przeważnie bywa tak, że pomimo to, że Jestem w waszym sercu, to Jestem bardzo samotny, opuszczony. Zajmujecie się wszystkim, tylko nie Mną. Tego co wy dostępujecie, nie mają nawet Aniołowie w Niebie. Nie istnieje nikt godniejszy, ani ważniejszy, kto wchodzi do wnętrza waszego serca.

  Gdy przyjmujecie Moje Święte Ciało niegodnie, na stojąco, do ręki, brudnym, nieczystym sercem, Ja wówczas bardzo cierpię, bo w waszym sercu oprócz Mnie, gościcie również upadłego Anioła. Niegodność i profanacja sprawia, że wasza osoba zaciąga na swoje konto ciężki grzech, a wy stajecie się dla Mnie katami, tymi, którzy Mnie tak bardzo boleśnie biczują.

  Fizycznie, ze wszelkich tortur i mąk, to biczowanie sprawiło Mi największy ból i upokorzenie. Jakim ono było, w maleńkiej części pokazuje film Mela Gibsona „Pasja”. W czasie bolesnego biczowania Mnie, Moi oprawcy byli opętani, pod znacznym wpływem demona. Demony wymusiły na oprawcach, ich szczególne okrucieństwo wobec Mojej Osoby. Niewiele brakowało, aby bolesne biczowanie spowodowało Moją bardzo bolesną śmierć.

  Całe biczowanie liczyło około 80 uderzeń rzymskiego bicza. Każde uderzenie powodowało bolesne wylewy podskórne, bolesne siniaki, a końce bicza, na których były kulki metalowe i haczyki, raniły Moje Święte Ciało głęboko, do Krwi, a miejscami do Moich kości kręgosłupa i żeber. Uderzenia bicza padały też na Moje nogi i pośladki oraz na tors z obu stron. Biczowany byłem przywiązany do kamiennego słupa, bez ubrania, co spowodowało Moje srogie cierpienie moralne i wielkie upokorzenie. Na całym ciele miałem ponad 5500 ran, z tego około 3000 ran spowodowanych uderzeniami bicza.

  Całe biczowanie było bardzo bolesne, spowodowało Moje bardzo wielkie upokorzenie, które było wynagrodzeniem za wszelkie grzechy nieczyste. Niemniej cierpi nieustannie Moje Święte Serce, któremu niewielu chce wynagradzać za zniewagi, które Ono na co dzień doznaje. Wraz ze Mną, cierpiał razem Ojciec Niebieski i Duch Święty, bo Unia Miłości Trójcy Świętej sprawia, że choć są Trzy Osoby Boże, to we Trzech stanowimy Jednego Boga. To co czuje Jeden, to samo czuje Drugi i Trzeci, to co cierpi Jeden, cierpi to samo Drugi i Trzeci.

  Przy Moim bolesnym biczowaniu wypłynęło ze Mnie około 1,5 litra Mojej Świętej Krwi. Dla orientacji, większość Mojego, Świętego życia ważyłem około 84 kg. W całym Moim Świętym Ciele było około 5,6 litra krwi. Ta ilość Krwi, która ze Mnie wypłynęła, stanowiła wielką stratę, spowodowała Moje dalsze, wielkie osłabienie, co utrudniało dalsze Moje dźwiganie Krzyża, który ważył około 320 kg.

  Przyjmując Moje Święte Ciało niegodnie, w stanie grzechu ciężkiego, bez szacunku, ranicie Mnie i pozostałe Boże Osoby bardzo okrutnie. Kto niegodnie spożywa Moje Święte Ciało, ten spożywa swoją wieczną śmierć, bo ten jest winien zniewagi Mojego Świętego Ciała i Krwi. To szatan popycha was do każdego grzechu i wszelkiej nieprawości. Daje wam różne propozycje popełniania grzechów nawet tych, których sam nigdy nie odważyłby się popełnić.

  Kto znieważa Moje Święte, Eucharystyczne Serce, ten duchowo Mnie bardzo boleśnie biczuje. Grzechy przeciw Mojemu Świętemu, Eucharystycznemu Ciału, są jednymi z cięższych grzechów. Ma dla Mnie znaczenie, w jakiej postawie przyjmujecie Moje Święte, Eucharystyczne Serce. Jedyną godną postawą do przyjęcia Mojego Świętego Eucharystycznego Serca, jest postawa klęcząca i do ust. Tak zawsze przyjmowała Komunię Świętą Moja Święta, Kochana Mama. Ta postawa jest postawą uniżenia, poddania Temu, przed Kim klęczycie.

  Postawa stojąca, jest postawą buty i pychy. Mówi ona, że jesteście Mi równi we wszystkim, a to jest kłamstwo, to nie jest prawda, to jest nie do przyjęcia. Branie Mojego Świętego Ciała rękami, które nie mają konsekracji, bardzo Mnie rani i obraża, to jest postawa Lucyfera, postawa wielkiej buty i pychy.

  Mało kto przygotowuje się na chwilę pełnego zjednoczenia się ze Mną w czasie godnego przyjęcia Komunii Świętej. Mało kto trwa w postawie dziękczynienia i uniżenia oraz uwielbienia po przyjęciu Komunii Świętej. Jestem Bogiem, Jestem w każdym opłatku konsekrowanego Chleba, w każdej Jego kruszynie. W każdej partykule Najświętszego Sakramentu jest obecna realnie cała Trójca Święta.

  Gdy przychodzę do waszego serca, Jestem wewnątrz was, bliżej być was się nie da, to niemożliwe. Wiele tracą ci, którzy nigdy, albo bardzo rzadko dostępują tego wspaniałego zaszczytu, gościć Boga w swoim sercu. Komunia Święta odnawia życie duszy, niesamowicie ją wzmacnia i umacnia, odbudowuje relacje.

  Proszę was, abyście mieli we czci i poważaniu oraz nabożeństwie, Trzy Boże Serca. Obiecuję pomnożenie łask każdemu, kto będzie dbał o kult i cześć i o szacunek dla Trzech Bożych Serc. Pragnę, aby każdy kto może i zdoła, idąc na Najświętszą Ofiarę Mszy Świętej do Kościoła, przychodził minimum o 30 minut wcześniej. Proście w tym czasie Maryję, Moją Świętą, Kochaną Mamę, o niezbędną pomoc w jak najgodniejszym przyjęciu Mnie w Komunii Świętej, proście Ją, aby pomogła godnie podjąć Mnie w waszym sercu, by uprosiła u Ducha Świętego jak najlepsze przygotowanie do przyjęcia Trójcy Świętej w waszym sercu.

  Nie zniechęcajcie się, podnieście głowy, Ja już nadchodzę, będę niebawem, pojawię się za „chwilę”, czy jesteście na Moją wizytę, na Moją obecność przygotowani? Ilu z was ma jeszcze swoją wiarę? Większość z was zapomniała już o Mnie, zbyt wielu z was żyje tak, jak żyją poganie. Niedługo dam wam odpowiednią pomoc, w postaci Oświetlenia waszej duszy, Światłem Bożej Sprawiedliwości. Wielu z was będzie w wielkim szoku, wielu to działanie opamięta, nawróci, lecz będzie zbyt wielu tych, którzy będą chcieli powrócić do demona. W której grupie będziecie? Jaką decyzje podejmiecie? Ja chcę waszego powrotu, waszego nawrócenia, wyraźcie waszą chęć, Ja reszty dokonam. Czy zechcecie być na wieki szczęśliwymi, zbawionymi? To wasza jest decyzja, podejmijcie ją niezwłocznie.

  Michałowice k. Krakowa, 10 stycznia 2021r. godz. 5:04 Przekaz nr 1034
  Bóg Ojciec.

  Chcę się wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość uratować. Niedługo nastąpi Oświetlenie Sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości, Ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego Narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki waszej wierności Bogu.

  Chcą wiele zła uczynić Polsce inne narody, będące pod wielkim wpływem ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i Polską gospodarkę. Ci co faktycznie żądzą Polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia, pilnują, aby nie można było wami dobrze kierować, ani dać dobre, uczciwe rozporządzenia. W niedługim czasie Polski rząd wyda szereg złych, bardzo szkodliwych decyzji dla Polskiego Narodu.

  Wiele się zmieni w Polsce po Oświetleniu Sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości. Dopiero wówczas nastąpią zmiany, które diametralnie zmienią położenie Polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów, w końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na Tronie Piotrowym zasiądzie Polak. On przywróci ład w całym Kościele Świętym.

  Zanim to jednak nastąpi, do głosu dojdzie syn zatracenia, Antychryst. Uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatów oraz innymi Lucyferianami i tymi, którzy przyjmą znamię Bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać, aby się wypełniły Pisma.

  Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga, a siłami szatana. Na czele sił Nieba stanie pokorna Służebnica Boża, Maryja wraz ze wszystkimi Chórami Anielskimi Nieba. Demon tę walkę przegra z kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim przyzywając na pomoc Maryję, bo to upokarza demona w szczególny sposób.

  Michałowice k. Krakowa, 11 stycznia 2021r. godz. 4:26 Przekaz nr 1035
  Duch Święty.

  Aniołowie wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego powoli zaczęli swoją niszczycielską pracę. Mają oni wyznaczaną przez Bożą Sprawiedliwość pracę, wyznaczone zadania, bo działają z upoważnienia i w Mocy Trójcy Świętej. Nikt, ani nic nie oprze się ich działaniu.

  Demon wykorzystuje wszelkie swoje możliwości, aby czynić i siać wszędzie zło. Wszędzie zwodzi, oszukuje ludzkość, pcha ją w kierunku wiecznej pokuty, w kierunku jeziora ognia i siarki, do piekła. Niewielu ludzi się modli, niewielu się umartwia, zdradziła Boga większość kapłanów i biskupów, którzy od dawna utracili swoją prawdziwą wiarę, a trwają przy tym, co proponują im upadłe Anioły.

  Ci spośród kapłanów i biskupów oraz kardynałów, którzy jeszcze są dobrzy, niszczeni są i zwalczani przez tych z ich grona, którzy są w ręku diabła. Proszę was, każdego człowieka dobrej woli, świeckich i duchownych, pomóżcie Bogu i Maryi ratować grzeszną ludzkość, od ich upadku, od ich smutnego końca, który jest w głębinach ognistego jeziora i siarki, w miejscu wiecznej pokuty, w piekle.

  Michałowice k. Krakowa, 12 stycznia 2021r. godz. 4:22 Przekaz nr 1036
  Matka Boża.
  Dusza ludzka obciążona ciężkim grzechem, ma ogromny wpływ na ludzkie ciało. Im więcej jest ciężkich grzechów, tym mocniej choruje ciało. Trójca Święta, a konkretnie Przymiot Bożej Sprawiedliwości stopniuje upominanie człowieka, przez odpowiednie swoje działanie. Najpierw człowiek ma odpowiednio silne wyrzuty sumienia, lecz gdy człowiek nie odpuszcza i dalej grzeszy, zagłusza je działanie demonicznego znieczulenia i hipnozy. Gdy człowiek przekroczy wyznaczone przez Bożą Sprawiedliwość limity grzechowe, wówczas upominany jest do skutku chorobami ciała. Choroba dopiero mija, gdy człowiek się nawraca i odpokutuje odpowiednio swoje występki.

  Najpierw Boża Sprawiedliwość posługuje się lekkimi chorobami, następnie tymi, które powodują ciężkie dolegliwości i następstwa. Jeżeli człowiek nie poprawia się, nie naprawia swojego postępowania, gdy przekroczy limit swoich grzechów, a upominanie przez choroby i dolegliwości nic nie daje, to po wykorzystaniu nagród za doczesne dobro, które zdarzyło się im wykonać, Boża Sprawiedliwość usuwa ich z ziemi żyjących.

  Człowiek jest zawsze sprawiedliwie osądzony przez Bożą Sprawiedliwość. Jeżeli nie było okoliczności łagodzących, Boża Sprawiedliwość skazuje człowieka na wiecznie trwającą pokutę, w jeziorze ognia i siarki, w piekle. Wystarczą jednak minimalne okoliczności łagodzące, aby zmienił się wyrok z wiecznego potępienia, na odpowiednie oczyszczenie, odpokutowanie w czyśćcu.

  Cała ludzkość ciężko grzeszy, od pewnego czasu rozpala się przeciw obłąkanej grzechami ludzkości, Święty Gniew Bożej Sprawiedliwości. Boża Sprawiedliwość upomina narody, przez skutki dokonywanych przez nich wyborów. Ogromne grzechy całych narodów sprawiają, że znika Boże Błogosławieństwo dla narodu, a w to miejsce wchodzi Boże Przekleństwo. Brak Bożego Błogosławieństwa skutkuje niepowodzeniami wszelkiego typu na małą i dużą skalę, wszelkiego typu negatywnymi wydarzeniami w skali kraju, bolesnymi dla całego narodu.

  Przy tym pojawia się bieda, przy bogactwie nielicznych złych, zademonionych oligarchów, głód i wielkie społeczne niesprawiedliwości, a gdy to nie skutkuje, dochodzi do wojen i innych konfliktów zbrojnych oraz innych niesprawiedliwości. Często towarzyszą temu choroby i epidemie. Gdy Boża Sprawiedliwość nie widzi żadnej poprawy, wówczas Boża Sprawiedliwość usuwa cały naród z powierzchni ziemi. Tak bywało dawniej i tak będzie teraz.

  Jeszcze do niedawna miały Boże Błogosławieństwo całe narody. Wobec licznych grzechów, które te narody chronicznie czynią i braku perspektyw nawrócenia i poprawy, Boża Sprawiedliwość dała tym narodom odpowiednią ilość czasu dobrobytu, czasu na wykorzystanie wszelkich zasług zdobytych przez te narody nagromadzone przez wieki. Trójca Święta dawała tym narodom wielu świętych i błogosławionych, a także wielu proroków, wielu mistyków, którzy upominali te narody w imieniu Boga.

  Nieskończona jest Boża cierpliwość, lecz te narody wyczerpały dany im limit grzechów. Nadszedł już czas, aby niektóre z tych narodów zniknęły z powierzchni ziemi. Jeżeli się nie nawrócą mogą zniknąć Niemcy, częściowo Austriacy, Holandia, Belgia, Francja, Wielka Brytania, USA, Kanada, a inne narody mogą być mocno zdziesiątkowane, także Moja kochana Polska.

  Niebawem na nowo w wielu miejscach wybuchną konflikty zbrojne, wybuchnie wiele wojen, wzmoże się też działanie niszczących sił przyrody. Niektóre kraje użyją w czasie najbliższych konfliktów zbrojnych bomb atomowych i broni klimatycznej (HARP). W niedługim czasie grozi śmierć i wieczne potępienie milionom nieprzygotowanych do przejścia do wieczności ludzi. Jest tak wiele ludzkich grzechów, że nawet Ja nie dam rady wynagradzać, za grzechy całych narodów.

  Trójca Święta dała Mi rozkaz, abym odstąpiła od obrony Moich ziemskich dzieci. Mogę otaczać Moją Macierzyńską opieką jedynie pojedyncze wierne osoby, jedynie im jeszcze zapewniam Moją Macierzyńską opiekę i obronę.
  Dawniej Kościół Święty był tą siłą, która trzymała demony w szachu, nie pozwalając im za mocno działać. Od chwili dokonania złych, bardzo niekorzystnych zmian w Kościele Świętym, w liturgii, w nabożeństwach, demony nie mają już za wielkich oporów ze strony Kościoła Świętego, bo modlitwa resztki Kościoła Świętego, która się jeszcze modli, stała się w swojej większości jałowa, bez większego znaczenia i mocy. Powodem tego są masowo popełniane świętokradztwa, pośród których największymi są profanacje Mszy Świętej, profanacja i zniekształcenie Sakramentu Pokuty, niegodne, świętokradzkie przyjmowanie i rozdawanie niegodnymi rękami świeckich szafarzy Mojego Kochanego Jezusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie i szereg innych.

  Kapłani i biskupi Mojego Ukochanego Jezusa, żyją i funkcjonują w swojej większości nader patologicznie. Zamiast bronić owieczek, dbać o Kościół im powierzony, sami popełniają potworne grzechy, świętokradztwa i profanacje. Bez ustanku żyją w grzechach ciężkich, a jest w ich gronie wielu takich, którzy świadomie odważyli się popełniać wiele grzechów przeciw Duchowi Świętemu.

  Zgnilizna moralna kapłanów i biskupów coraz bardziej i bardziej dociera do Polski. Kapłani i biskupi oraz kardynałowie, w swojej większości potracili wiarę, a swoje czynności kapłańskie spełniają automatycznie. Na całym świecie są jedynie pojedynczy kapłani i biskupi oraz kardynałowie wierni Bogu, w Mojej umiłowanej Polsce jest ich trochę więcej.

  Masoneria i iluminaci weszli w struktury Kościoła Świętego, niszcząc Go perfidnie od środka. Biskupi i kapłani stracili w swojej większości ducha, mają go jedynie nieliczni. Sytuacja pośród duchowieństwa jest prawie beznadziejna. Szatan działający w Kościele i masoneria prawie się już nie kryją, niszczą wszystko to co zdołają.

  Nie do szatana i nie do masonerii będzie należeć ostateczne zwycięstwo, lecz wyłącznie do Boga przeze Mnie. Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, abyście odwrócili się od popełniania waszych grzechów i zła, które czynicie, nawrócili się. Czyńcie pokutę, posty, módlcie się na tyle, na ile możecie i zdołacie. Oddawajcie wszystko do Bożej dyspozycji, czyli do Bożego Skarbca.
  Wiele lat przygotowywałam was do tego co teraz się zbliża, nadchodzi. Wielkimi krokami zaczyna realizować się na waszych oczach to wszystko, co było do tej pory zapowiadane. To co mogę Moim działaniem jeszcze złagodzić, złagodzę, lecz już nie mam siły, a pomocników jest nazbyt mało.

  Kapłanów, biskupów i kardynałów można jeszcze uratować, ale do tego potrzeba bardzo wiele waszych modlitw i ofiar. Kto z was Mi pomoże?
  Proszę także, wszystkich kapłanów, biskupów i kardynałów o ich poświęcenie, o ich modlitwę, o jak najczęstsze adoracje Najświętszego Sakramentu. Proście Mnie, proście przeze Mnie Trójcę Świętą, bo wasze modlitwy mają wielkie, ogromne znaczenie w Oczach Bożych, mają również wielką moc sprawczą, a w sposób szczególny, modlitwa, post i ofiara biskupów i kardynałów.

  Nadszedł najwyższy czas, abyście i wy zechcieli pomyśleć o alternatywie, o ukryciu się na czas wielkich prześladowań, które nieuchronnie nadejdą. Módlcie się wiele do Ducha Świętego, także do Jego Świętego Serca. On da wam wiele, wiele Łask Darów oraz Owoców. Poddajcie się Jego Świętym natchnieniom, jego prowadzeniu.

  Jako kapłani, biskupi i kardynałowie, dbajcie o życie w czystości, bo każda nieczystość której ulegacie, topi w nieprawości wasze dusze. Jeżeli to możliwe, niechaj znajdzie się grupa kapłanów, a nawet biskupów, którzy zechcieliby wspólnie się modlić. Zechciejcie do waszych modlitw zaprosić świeckich, aby mogli z wami wspólnie się modlić.
  Każdy duchowny i świecki, który chce zyskać więcej, niechaj prosi Trójcę Świętą o pomoc i obronę, za Moim pośrednictwem. Nie załamujcie się o dziateczki, zechciejcie podnieść swoje głowy, bo wielkimi krokami przybliża się wasze Odkupienie. Czy wy wszyscy jesteście gotowi na przyjście Mojego Kochanego Jezusa? Ja pomogę wam we wszystkim, tylko oddajcie się w Moje Niepokalane Ręce!!!

  Polubienie

 10. Millka pisze:

  cd.Żywy Płomień
  Michałowice k. Krakowa, 5 stycznia 2021r. godz. 5:39 Przekaz nr 1029

  Jezus Chrystus.
  Żyjecie w czasie Apokalipsy, realizuje się Ona na waszych oczach. Wielkimi krokami nadchodzi wielkie prześladowanie całego Mojego Mistycznego Ciała, którym jest Mój Kościół Święty. Kto będzie chciał to przetrwać, niech schroni się gdzieś na wsi, bo tam będzie o wiele mniejsze prześladowanie. Wydawać was będą wasi bliscy, krewni, znajomi, a masoneria będzie chciała wyeliminować jak najwięcej z was. Od dawna mają opracowany plan eksterminacji całej ludzkości, będą chcieli wyeliminować jak najwięcej z was. Po cichu przygotowali już wiele tysięcy gilotyn na całym świecie, w tym i w Polsce. Obsługiwać to będą ci, którzy przyjęli znamię bestii, chip RFID. Bestia, to nazwa superkomputera istniejącego od dawna, o potężnej mocy obliczeniowej. Został on zbudowany siłami zła, na polecenie Lucyfera, przeznaczony do kontroli ludzi i sterowania nimi.

  Inną niemniej ważną sferą jest wasza mowa. Często bywa, że mówicie bez zastanowienia, prawie automatycznie. Pragnę, abyście wiele milczeli, nie wypowiadali słów bez potrzeby. Nigdy nie kłamcie, bo wolę wasze milczenie niż kłamliwą lub zwodniczą mowę. Nigdy nie używajcie wulgaryzmów, nie złorzeczcie, nie przeklinajcie, chcę, abyście wielbili Boga swoją mową, kochali Go, modlili się do Niego.

  Kto może i zdoła, niech nałoży na siebie post milczenia, niech nie wypowiada niepotrzebnie słowa. Post milczenia pozwala mówić jedynie tyle, co niezbędnie konieczne, także ze względu na miłość bliźniego. Post milczenia, to także cisza myśli, to skierowanie ich wyłącznie na Boga. Mówcie innym o Bogu, o jego dobroci, o jego łaskach. Gdy możecie, pouczajcie, dawajcie dobre rady.

  Większość ludzi na ziemi ponownie spoganiała, przestali się modlić, a ci którzy niby są wierzący, popełniają świętokradztwo za świętokradztwem, a tym samym ściągają na siebie gniew Bożej Sprawiedliwości, oni mają swoją duszę pod panowaniem złego ducha. Jest w Polsce i na świecie niewielka ilość ludzi, którzy się modlą, trwają przy Bogu pomimo swojej ułomności i grzeszności.

  Michałowice k. Krakowa, 6 stycznia 2021r. godz. 7:16 Przekaz nr 1030

  Bóg Ojciec.
  Demon wprowadził do wnętrza struktur Kościoła Świętego i coraz śmielej wprowadza zło, które ma na celu całkowitą likwidację Kościoła Świętego. Coraz śmielej wprowadza demoniczne zmiany w całym Kościele Świętym bez większego oporu ludzi i duchowieństwa.

  Dałem złemu duchowi czas na jego działanie, by mogły się zrealizować Pisma proroków. Zło rodzi zło, a w ten sposób powstaje kaskada zła i nieprawości. Teraz w niedługim czasie wkroczy na arenę dziejów syn zatracenia, Antychryst. Od tego momentu wzmoże się prześladowanie Kościoła Świętego, a wielu ludzi odda swoje życie za wiarę, a tym samym uratuje swoją wieczność.

  Nie bójcie się śmierci, nie bójcie się oddać życia w obronie wiary, bo to częstokroć uratuje waszą wieczność.

  Strzeżcie się wszelkiej bezczynności i bezmyślnego gapienia się w ekran TV i Internetu.

  Strzeżcie się wszelkich niebezpiecznych szczepionek, bo one są stworzone nie do ochrony waszego zdrowia, lecz do spowodowania waszej eutanazji, bo taki jest ukryty cel tych, z których polecenia te specyfiki powstały. Strzeżcie się tych, co mówią wam nieprawdę w Moim Imieniu, tymi posługują się upadłe Anioły. Pozwólcie Mi działać w was, was przemieniać, przetwarzać, ale też pragnę działać poprzez was na innych, bo tylko tak mogę innych pozyskać dla Nieba.

  Obejmujcie swoją modlitwą i ofiarą stan duchowny, który w sposób szczególny jest pod ostrzałem diabła i jego ludzi, w tym ludzi masonerii i iluminatów. Niebawem nastąpi wiele zmian, w tym zmiany gospodarcze. Jest wielu bogatych, którzy żądzą światem w imieniu Lucyfera, a którzy chcą eutanazji znacznej części ludzkości. Tym ludziom grozi wieczne potępienie w piekle.

  Coraz więcej ludzi grzeszy, a tym samym zamyka swoją duszę na wszelkie działanie Łaski Bożej, na ich serca i sumienia. Grzeszą coraz bardziej kapłani i biskupi, tracą wiarę, stają się jak urzędnicy, a nie pasterze Kościoła Świętego. Zagrożeni są ci, którzy są wierzący, których wiara jest słaba, krucha, oni także ulegają licznym pokusom złego ducha.

  Polubienie

 11. Szafirek pisze:

  15 stycznia – św. Paweł z Teb, pustelnik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15a.php3
  15 stycznia – święci Maur i Placyd, uczniowie św. Benedykta https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15b.php3
  15 stycznia – św. Arnold Janssen, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15c.php3
  15 stycznia – święci Franciszek Capillas, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy chińscy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15d.php3
  15 stycznia – bł. Alojzy Variara, prezbiter https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-15e.php3

  Polubienie

 12. Marcin pisze:

  Doprawdy to dziwne że synoptycy od prognozy pogody dali nazwę „Bestia ze Wschodu” temu niżowi atmosferycznemu co ma przynieść minusowe temperatury. Jeszcze nigdy podobnych nazw w podobnym stylu nie używali w prognozach pogody.
  Chyba to było w orędziach MBM że jak Antychryst da poznać się światu to w tym ssmym czasie na swiecie ma rozlegać się hałas. Nie pamiętam już czy to mają być pioruny, błyskawice.
  Może Mateusz znazłbyś to orędzie Marii Bożego Miłosierdzia gdzie jest o tym mowa? Nie wiem czy Ty też pamiętasz że takie coś było w jednym z orędzi MBM?

  Polubienie

 13. Marcin pisze:

  Ja myślę że ta nazwa „Bestia za Wschodu” oznacza tak naprawdę postać Antychrysta.
  Ktoś powiedział w mediach że nadchodzi Bestia ze Wschodu. Coś mi mówi że tak naprawdę tu chodzi o Antychrysta, że Antychryst nadchodzi. Ktoś może dał taki termin i puścił w obieg w media aby ludzie tzw. przebudzeni (czyli my wierzący że żyjemy w końcówce Czasów Ostatecznych) mieli swiadomość tej chwili.

  Polubienie

 14. Marcin pisze:

  Skąd im w ogóle przyszła taka nazwa na określenie tegorocznej zimy „Bestia ze Wschodu”. To nie tylko w Polsce użyli tego określenia ale w całej Europie określają w mediach tym terminem tegoroczną zimę. Ktoś wiedział co mówi. To pewnie wysłannicy Antychrysta chcą przez to zasygnalizować jego przyjście. Oni mają macki i wysłanników wszędzie w każdej dziedzinie gospodarki, w mediach, rządach, bankach…itd.
  Przygotujmy się na jego przyjście. Może będą widzialne znaki ku temu tak jak było w jednym z orędzi MBM o którym wyżej wspomniałem. Mam w pamięci ten fragment orędzia który o tym mówi ale nie mogę tego orędzia odszukać.

  Polubienie

  • mariusz2015 pisze:

   Witaj Marcinie,
   Tak jakbyś dobrze myślał tylko w złą stronę. Modlę się się na zoom’ie grupie codziennie wieczorem i słuchamy także Orędzi MBM. Najpierw będzie wielkie Ostrzeżenie, potem Antychryst… itd.

   Polubienie

 15. Marcin pisze:

  To nie jest to orędzie o które mi chodziło, nie mogę znsleźć tsmtego orędzia, ale zwróćcie uwagę na datę tego orędzia. Jest to orędzie MBM z 19 stycznia 2012 roku, godz. 20:30 zatytułowane „Antychryst, który ukryty jest za kulisami, wkrótce pojawi się na świecie”.
  Akurat pod koniec stycznia na kiedy zapowiadana jest ta tegoroczna zima „Bestia ze Wschodu”.
  Może Antychryst pokaże się światu, w mediach ale z całą siłą będzie działał i czynił te fałszywe cuda dopiero po Ostrzeżeniu. Teraz przyszła mi do głowy taka myśl.

  Polubienie

  • mariusz2015 pisze:

   Wiesz Marcinie, tyle osób nieświadomie odchodzi, że Pan Bóg nie dopuści, aby zginęło tyle osób. Poza tym pierwsze będzie Ostrzeżenie, ponieważ gdy Fałszywy Prorok, Antychryst i Bestia (szatan) zaczną wprowadzać swój plan to Misja Zbawienia nie dojdzie do skutku.
   Jak się modlisz – to nie masz się czego bać.

   Polubienie

   • Marcin pisze:

    Ale to może być w tym samym czasie że ukaże się światu Antychryst i zaraz po tym będzie Ostrzeżenie. Może nawet w tym samym miesiącu. A po Ostrzeżeniu Antychryst wprowadzi na całego swój plan zagłady. Poniekąd już teraz przecież żyjemy w planie Antychrysta (szczepionki).
    A może być pierwsze Ostrzeżenie. Ja nie neguję też tego. To moja myśl. Może być różnie.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Może w tym roku będzie Ostrzeżenie i w tym samym roku ukaże się Antychryst.

    Polubienie

   • Marcin pisze:

    Mnie zaintrygowało ostatnio to określenie tegorocznej zimy w mediach jako „Bestia ze Wschodu”. Dlatego postanowiłem napisać komentarz co ja o tym myślę.

    Polubienie

 16. Szafirek pisze:

  16 stycznia – św. Marceli I, papież i męczennik https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-16a.php3
  16 stycznia – św. Joanna z Balneo, dziewica https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-16b.php3
  16 stycznia – święci Berard i Towarzysze, pierwsi męczennicy franciszkańscy https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-16c.php3
  16 stycznia – św. Honorat, biskup https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-16d.php3

  Polubienie

 17. Adrian pisze:

  14.01.2021 – 17.50
  Zaskocz się, o mój Kościele, powstanie Nowy Kościół,
  będzie przeze Mnie błogosławiony,
  moi nowi pasterze będą święci, w mojej Boskości będą.

  Moje ukochane dzieci, to wasz Ojciec mówi do was, zwróćcie uwagę na ten mój apel.
  Trwa wstrząs planetarny, zbliża się koniec Układu Słonecznego, trwa silna burza słoneczna, która uderzy w Ziemię. Nastąpi całkowite zaciemnienie, zostaniesz ukarany, bo wszystko się zatrzyma, nie będziesz miał światła, wszystkie usługi będą zablokowane.
  Zaprawdę powiadam wam: przygotujcie się, ludzie, nadszedł czas końca, bitwa trwa, rynek złota ustanie, wszystko pójdzie w nieszczęście.
  Dlatego dziś mówię, aby powiedzieć, abyście rozważyli mój apel, abyście byli gotowi na najgorsze. Postaw się na pozycji, aby stawić czoła burzy, powierzając się Mnie, bezpiecznemu schronieniu, Bogu Stworzycielowi.
  Powróć szybko do Mnie, człowieku, abym mógł ci przyjść z pomocą i umieścić cię pod moją opieką, abyś mógł zostać zbawiony.
  Szatan próbuje swoją ostatnią kartę, myśli, że wygrywa, ale jego duma wykracza poza granice, nigdy nie wygra, ponieważ jest to czas powrotu Syna Człowieczego. Oszaleje z wściekłości, zobaczy swój koniec, jego znak spadnie na niego i na zawsze przykuje go do piekła.
  Światłość świata żąda swoich dzieci! Czekajcie na Mnie, umiłowani, nadchodzę!
  Zaskocz się, o mój Kościele, twój sarkazm i niewierność zmiażdżą cię teraz w piekle z godnym bogiem, za którym podążałeś za mną; będziesz jego niewolnikiem i będziesz pluć krwią za swoją zdradę.
  Powstanie nowy Kościół, będzie przeze Mnie błogosławiony, moi nowi pasterze będą święci, ponieważ Ja ich dam im, w mojej Boskości będą.
  Dzieci Jerozolimy, wkrótce usłyszycie dzwonki świąteczne, wszystkie zabrzmią na nadejście Króla królów. Ostrzegą świat, że Syn Człowieczy zstępuje ze swego Nieba wraz ze swoją armią, aby świętować ze wszystkimi swoimi wiernymi dziećmi, tymi, którzy na niego czekają, Bogu Miłości.
  Zaraz dotkniesz dna, zgnilizna jest już na całej Ziemi, która dobrze ją pokrywa, przeklęty wąż skaził twoją planetę, jego trucizna jest teraz na całej ludzkości.
  Zarządziłem uzdrowienie Moich dzieci.
  Dlatego dziś mówię wam, prawdę mówiąc: doszliście do końca, przygotujcie się na spotkanie z waszym Bogiem Stwórcą, bądźcie gotowi być obecni przed Nim, rozebrani z grzechu, pokutujcie z serca.
  Zerwijcie się z tronów, ludzie nieskończonej nędzy, wasza dusza zginie w piekle. Nigdy więcej nie zobaczysz wschodu słońca rano, ciemność będzie dla ciebie wieczna, pośród płomieni będziesz krzyczeć, będziesz płakać, będziesz krzyczeć o litość, ale dla ciebie bez litości, twój ból odkupi wiele aborcji i ofiar moich maluchów.
  Żegnajcie, przeklęte dusze, Bóg wyrzuci was z Ziemi, aby odnowić ją dla pokornych i cichych serc.
  Świat nagle zmieni swój wygląd.
  Wola Boga Ojca!

  Polubienie

 18. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 16 stycznia 2021
  Drogie dzieci, dziękuję wam, że jesteście tu na modlitwie, ugnijcie kolana. Jestem tutaj, aby powitać Cię w swoim sercu i ująć w Twoje ręce. Moje dzieci, nie bójcie się i nie przejmujcie się tym, co się wydarzy, ale wierzcie mi, niczego wam nie zabraknie, jeśli wezwiecie Jezusa, On będzie waszym zaopatrzeniem, będzie żarem na mrozie, On będzie światłem w ciemności, On nadal będzie wasz. pożywienie, a zaspokoi Twoje pragnienie, bo wszystko w nim jest. Nie jestem tutaj, aby was straszyć, ale aby was ostrzec, że nadchodzące czasy będą ciemniejsze niż te, których doświadczacie teraz, ale jeśli nie rozpalicie płomienia wiary, poczujecie w swoim sercu jedynie rozpacz i udrękę. Dzieci, wzywam was do odkupienia, im większe będziecie cierpienie i im silniejsi powstaniecie,Chcę, żebyście wszyscy byli bezpieczni. Weź miecz miłości, a Bóg uczyni sprawiedliwość. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

  Polubienie

 19. Adrian pisze:

  14 stycznia Papież Benedykt XVI został zaszczepiony przeciw koronawirusowi. Dziś rano, 15-go stycznia, napływają tragiczne wiadomości z Watykanu. Stan zdrowia Benedykta XVI mocno się pogorszył. Papież traci siły… Módlmy się.
  https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s552x414/139567245_260626022153908_3933187716197705970_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Q1Dj04KNhn0AX9gNPlY&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&tp=7&oh=08945ac90e3f5afaaa73acace73d0208&oe=602A8129

  Modlitwa Krucjaty 23
  O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
  O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.
  Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.
  O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.
  Amen.

  Polubienie

 20. Adrian pisze:

  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/139432092_1098566780614681_8922971824973562148_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=qn2k5TbU3AIAX_noSWk&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=90ea813f1c8347297ceff9043c6aa530&oe=6027E333
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/139599885_1098567263947966_6026399340899973111_o.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ljfbht9X5eMAX-TBzz6&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=24c10c814171ac940bae70c6bc041f19&oe=602995A0
  KP 13-04-2013
  Moje Serce drży, gdyż muszę znosić nędzę i cierpienia, które cała ludzkość będzie musiała przetrzymać. To nie Moja Dłoń to spowoduje, ale przekleństwo szatana, gdyż jego duch włóczy się (po świecie) i pochłania dusze znajdujące się na jego drodze. A ludzie są tak dalece pozbawieni podejrzeń w stosunku do złego, że obwiniają wszystko inne za swoje cierpienie. Obwiniają innych za swoje trudności i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga powoduje takie spustoszenie w ich życiu. Podczas gdy duch diabła będzie tak opanowywał ludzkość, Światło Boże będzie z nim na różne sposoby kolidowało, co stanie się ewidentne w licznych sytuacjach. Sztormy się nasilą i w wielu krajach będzie się odczuwało niepokoje. Wśród wielu nacji widoczne będą rozruchy, kiedy ich rządy odbiorą wolność ludziom, którzy znajdują się pod ich jurysdykcją. Następnie kościoły, włączając w to wszystkie, które kochają Boga — jednego Trójjedynego Boga — zapoczątkują likwidowanie swojej posługi i zamykanie swoich drzwi. We wszystkich krajach zachodnich dojdzie do tego, że wiele kościołów będzie zamykanych. Komunistyczny znak uwidoczni się jako szczególny symbol i pojawi się on w kościołach, które pozostaną (jeszcze) otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach — i znak ten będzie dumnie noszony przez tych na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako honorowa odznaka i będą się z nim obnosili członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i wyznaniach religijnych. Ujrzycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, na lotniskach oraz na szatach, jakie będą noszone przez hierarchów kościelnych. Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię. Ci, którzy będą za nią odpowiedzialni, nie będą już dłużej obawiać się manifestowania jej znaku, który będzie też symbolem, oznaczającym pełnienie kontroli oraz posłuszeństwo wobec bestii. Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy — w tej formie, w jakiej musi być ona sprawowana w Moim Świętym Imieniu — zostanie poniechana, stanie się dniem, w którym symbol ten pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na całym świecie.
  http://ostrzezenie.net/

  Polubienie

 21. Adrian pisze:

  Na początku pandemii zwróciłem moim słuchaczom uwagę na zbieżność nazwy wirusa z pierwszym jeźdźcem, który ma koronę na głowie.
  Przypominam także, że wszyscy masońscy politycy jednym chórem mówili o półtora roku. Wtedy to stwierdziłem, że w ciągu półtora roku pojawi się antychryst. Za miesiąc mija rok…
  21 będzie miała inauguracja Bidena. To jest ich czas. Zło nadchodzi wielki krokami.
  Jeśli jesteśmy na etapie białego konia, to czeka nas jeszcze wojna i dopiero głód.
  O wojnie mówiłem. Pytanie kiedy będzie.
  Na potwierdzenie czasem powoli a czasem szybko proroctw z Apokalipsy dzisiaj dowiedziałem się, że Gates który jest czwartą najbogatszą osobą na świecie i znany jest ze swoich umiejętności do programowania, a nie zamiłowania do natury, kupuje ogromne akry ziemi uprawnej w całych Stanach Zjednoczonych,
  W rzeczywistości, zgodnie z raportem Forbesa , kupił on ponad 242 000 akrów ziemi uprawnej, co oficjalnie czyni go najlepszym prywatnym właścicielem gruntów rolnych w Ameryce. Gates od lat kupuje grunty rolne w miejscach takich jak Floryda i Waszyngton i zbudował ogromny portfel gruntów rolnych obejmujący 18 stanów. Jego największe gospodarstwa znajdują się w Luizjanie (69 071 akrów), Arkansas (47 927 akrów) i Nebrasce (20 588 akrów).
  Razem daje to 96800 hektarów. To z kolei daje 968.0000 km kw.
  Dla przykładu województwo świętokrzyskie ma 11 710 km², czyli stanowi to mniej więcej 1/10 posiadłości Gatesa.
  Polska ma 312 679 km². Gdyby Gates chciał zakupić ziemię w Polsce byłoby to 2/3 Polski…..
  I usłyszałem jakby głos pośród czterech postaci mówił: Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara; a oliwy i wina nie tykaj.
  Ale kogo to interesuje, są przecież ważniejsze rzeczy od proroctw biblijnych.
  Dlatego świat czeka globalny głód i niedobory żywności.
  Dlatego zwolennicy UE, która rozwaliła nasze rolnictwo zapłacą za to słono.
  Gates zapewne użyje tę ziemię do kontrolowania dostaw żywności w kraju, oferując sztuczną żywność zmodyfikowaną genetycznie, taką jak Future Meat, aby zatruć populację.
  https://detektywprawdy.pl/2021/01/16/nadchodza-4-jezdzcy-gates-zakupil-242-000-akrow-ziemi-uprawnej-w-calych-stanach-zjednoczonych/

  Polubienie

 22. Adrian pisze:


  RE:SET – TRANSFORMACJA ŻYWIENIOWA

  Polubienie

 23. Adrian pisze:

  Zaczęto produkować mniej jedzenia, ceny wzrastają! ONZ ostrzega, że w tym roku nastąpi klęska głosu o rozmiarach biblijnej Apokalipsy! W 2015 r. na Food Chain Reaction symulowano światowy głód! Określenie „nowa normalność” było już tam używane! Mówiono wtedy, że w 2020 roku nadejdzie zaraza, kryzys żywieniowy, protesty przeciw podnoszeniu cen, niestabilność itp., które się spełniły! Ćwiczenia i symulacje obejmowały lata 2020-2030! Czyżby w 2030 roku nastąpił koniec świata?! Strona www Food Chain Reaction została usunięta w lutym 2020 roku, kiedy oficjalnie wybuchła rzekoma pandemia korony! Organizatorami symulacji FCR byli: Center for American Progress [założona przez Johna Podestę (kumcio Clintonów i Obamy) i wspierana przez Georga Sorosa], WWF, Cargill (gigant spożywczy), MARS (gigant spożywczy) i CNA (firma analityczna w aspekcie morskim dla wojska, społecznym dla FEMA, doradzania wojsku)! Louis Dreyfus Company (gigant żywieniowy, rolniczy, spedycyjny i finansowy), DuPont (potężny koncern chemiczny), Thomson Reuters (kanadyjski kontroler mediów), Sealed Air Corporation (wielka firma od produkcji opakowań dla żywności) i NASA finansowały Food Chain Reaction! Wirus H5N8 (prawdopodobnie celowo i sztucznie wypuszczony) zaatakował trzy fermy kur niosek w Kiełpinach, przez co zagazowano 750 tys. kur! Poza tym zabito też milion kur we wroniawskiej fermie! W Pomorskim także setki tysięcy kur zostało zabitych! To idealne, żeby ograniczyć ilość pożywienia, podwyższyć ceny, zrobić głód i pozbawić pracy więcej ludzi! Prócz kur zabija się także zdrowe świnie, ponieważ występują w strefie ASF! Hodowcy świń „dogadywali się” z weterynarzami, żeby klasyfikowali ich świnie jako chore na ASF, żeby dostać ogromne rekompensaty od UE! To tylko pokazuje, jak elicie zależy na likwidacji gospodarstw obywateli! A głupie lemingi na to przystają, bo dostają kasę! W Polsce jak rolnik sprzeda swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, to dostaje od UE w formie nagrody 100% rocznego dochodu! Produkcja soi, kukurydzy, pszenicy znacznie została zakłócona w Argentynie! Nastał kryzys żywności w Chinach! To wynik działania tamtejszych władz! Największe koncerny żywnościowe domagają się zakazu handlowania brazylijską soją z regionu, gdzie wycina się drzewa! Z tego rejonu pochodzi 60% soi w Brazylii, a Brazylia jest liderem w tej kwestii! Koniec handlu = koniec produkcji! W australijskiej Wiktorii zabito miliony kur i świń! W najbliższe lato nastanie tam głód! W Australii w wielu sklepach już teraz na półkach nie ma mięsa! W Nowej Zelandii rzeźników zmuszono do pozostawienia swojej pracy, w Nigerii ceny paszy dla drobiu podrożały o 200%, w Trynidadzie i Tobago brakuje jej całkowicie! Wygasza się produkcja! W UK 95% drobiu hoduje się w zamkniętych farmach! Zamyka się hodowle na polu! Bejrucki wybuch zniszczył 85% zapasów zboża w tym kraju! Nie może go (Bejrut) też teraz importować! W Iraku spłonęło kilka magazynów żywności, a w Iranie w tym samym czasie spłonął zakład chowu zwierząt! W Sudanie 10 mln ludzi oczekuje niedoborów żywnościowych! PiS zniszczył kopalnie, a teraz 13 kopalni poszło do likwidacji! Nadrenia Północna-Westfalia i Szlezwik-Holsztyn planują „testy” we wszystkich zakładach mięsnych! Będą masowe zamykania zakładów! „Testy” są używane do likwidacji danych obszarów gospodarki! W zamykanie produkcji żywności w USA zamieszane są liczne „dobroczynne” organizacje, organizacje „chroniące praw człowieka”, korporacje farmaceutyczne, łgarskie media, firmy zajmujące się dystrybucją „testów” na koronę, Google, Amazon, Johns Hopkins Institute (wspierany przez fundację Rockefellera) i inne! To cała szajka deep state! Najbardziej produktywne obszary rolne w USA stały się rzekomo najbardziej skażone Covidem! W Ontario (Kanada) jest bardzo podobnie! Producenci mleka w USA zachęcają rolników do rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa i pokazują im korzyści pieniężne, jakie z tego płyną! Miliony funtów cebuli marnuje się w UK i USA w rolnictwie! To ogromna degradacja rolników! Ogrom gospodarstw padnie! Pozamykali ludziom biznesy i rolnicy zmuszani są do wyrzucania ogromnych stosów żywności, a ich biznesy już nie wrócą na nogi! Na skutek kryzysu w USA dwóch rolników zakopało koparkami aż 1,4 mln funtów ziemniaków! W USA zamyka się ogromne zakłady drobiowe! Niszczy się (zgodnie z planem, bo to ustalone) potężny koncern żywnościowy Tyson Foods! Mówi się, że jego pracownicy mają Covida! W tę kampanię angażują się podmioty odpowiedzialne za niszczenie sektora żywności! Są one także lewackie i atakują Trumpa, a wspierają np. BLM! Tyson zamknął wiele przetwórni, a zamiast tego wdraża od czasów sprzed plandemii sztuczne mięso z laboratorium! W wielką transformację żywnościową zamieszane jest wojsko! W UK marynarka wojenna jest przygotowana do obrony miejsc do połowu ryb! Czyżby chcieli siłą zabronić tam ludziom dostępu?! Celem niniejszej transformacji jest produkcja żywności tylko przez wielkie korporacje, z laboratorium, w 100% sztucznej i szkodliwej! Cel to także wyludnienie wsi, depopulacja, zwiększenie kontroli, chaos i zlikwidowanie samowystarczalności u ludzi! Nic nie kupisz od sąsiada ani od nikogo innego, kto nie będzie wielką korporacją, albowiem będzie dostępna tylko cyfrowa waluta, a za żywność będą odpowiadać tylko wielkie koncerny!

  Polubienie

 24. Adrian pisze:

  5.01.2021r. godz.10:27
  Jezus: Aniu, córko Moja, czas choroby jest czasem łaski. Przeziębienie, które odczuwasz, wkrótce minie, i dziś czujesz się o wiele lepiej zwłaszcza, że masz dzień wolny od pracy.
  W czasie tym wypróbowuję twoją duszę i obdarzam łaskami. Cierpliwość jest cnotą, która wciąż może wzrastać w duszy; cierpliwość dla bliźnich, cierpliwość w podejmowaniu decyzji, cierpliwość w działaniu, cierpliwość w czekaniu, cierpliwość w wielu trudnych sytuacjach. Czas oczekiwania, to czas, w którym ćwiczę cierpliwość duszy.
  Zaś pokora jest siostrą cierpliwości, i nie jest trudno czekać pokornej duszy.
  Świat uczy zdobywać wszystko szybko, tu i teraz. Mało kto chce czekać, mało kto wie, co to znaczy być cierpliwym.
  – Tak, Mój Jezu, w dzisiejszym świecie trudno być cierpliwym, i wiele musiałam się nauczyć, i wciąż się uczę. Zło przez swe podszepty sprawia, że się denerwuję i tu ucieczką jest modlitwa. Moim sposobem, gdy sprawy są niejasne, jest czekanie, aż się wszystko wyjaśni. Szatan chce, by szybko działać, jednak ja ufam, że czekanie Ciebie nie obraża.
  Jezus: To prawda, Aniu, lepiej czekać niż źle postąpić. Lepiej się modlić i prosić o poznanie Mojej woli. Łaska Boża prowadzi ciebie i każdą duszę, co pragnie żyć zgodnie z Moją wolą.
  – Dziękuję, Jezu, za łaskę Twojego prowadzenia, i że wciąż uczysz mnie pokory i cierpliwości. Wszystkie moje decyzje powierzam Tobie, i wszystkie moje wybory.
  Jezus: Tak, Aniu, wszystko jest w Moim ręku, gdyż wszystko Mi powierzasz. Troski twoje, decyzje, kłopoty, rodzinę, osoby, co do ciebie piszą, i wszystkie ich sprawy.
  Miłość Moja pragnie prowadzić każdą duszę i teraz, gdy ucisk wzrasta, wiele dusz musi podjąć trudne decyzje.
  Teraz, gdy szczepienia są ciągłym tematem w mediach, dusze wierne stoją przed trudnym wyborem. Wielki nacisk społeczny może spowodować, że przyjmą szkodliwe dla siebie szczepienia. I myślą, że mogą stracić pracę, co zrobią z dziećmi, które muszą iść do szkoły. Trudne to sprawy, gdyż niektórzy będą zmuszeni do zaszczepienia.
  Co wtedy może was uratować, Moje drogie dzieci?
  Maryja jest wam ratunkiem, Maryja wam wyprosi potrzebne łaski, Maryja was wyprowadzi i ochroni. Totus Tuus, oddanie Maryi, ukryje was pod jej płaszczem.
  Zło w szczepionce, które niszczy organizm, i zło duchowe, które jest w szczepionce, sprawia, że dusza idzie na zatracenie. Jak się przed tym można obronić?
  ,,Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.
  Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała,
  pod Twą Obronę się uciekamy.
  Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy, i swoje rodziny, i nasze dzieci.
  Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej.”
  – Dziękuję, Jezu, za tą modlitwę. Spraw, Panie nasz Miłosierny, by każda dusza mgła się bronić. Wskaż każdej duszy drogę wyjścia i chroń te wszystkie dusze, w szczególny sposób te, które będą zmuszone się zaszczepić.
  Jezus: Zaufanie Bogu jest miarą miłości każdej duszy. I wiele dusz martwi się, co teraz zrobi, co z nimi się stanie i z ich rodzinami.
  Byt, to ważna sprawa, i życie w biedzie jest złem. Lecz czasem z pracy trzeba będzie zrezygnować, czasem trzeba będzie skromnie żyć i z przyjemności rezygnować.
  Dusze wierne pragną wszystko czynić dla Boga, dusze poszukujące się wahają i mogą ulec naciskowi, dusze letnie są zbyt słabe, by się sprzeciwić. Zaś grzesznicy ulegną lękowi i uwierzą w kłamstwo; kłamstwo, które się szerzy przez media.
  Moje drogie dzieci, nie ulegajcie lękowi ani naciskom społecznym, ufajcie Bogu, ufajcie Mej Matce, Maryi. Czas ucisku jest wielkim trudem, jednak patrzcie z nadzieją na przyszłość. Wpatrujcie się w Moje Oblicze pełne pokoju, bierzcie jak najczęściej udział w Eucharystii, przyjmujcie Komunię Świętą w godny sposób, na klęcząco i do ust, trwajcie w stanie łaski uświęcającej i nie odkładajcie Spowiedzi Świętej.
  Życie wasze blisko Boga i blisko Najświętszej Maryi jest darem radości i pokoju Bożego.
  Miłość Moja nigdy was nie opuści, a wierność wasza zostanie wynagrodzona po stokroć.
  Ufajcie, Ja Jestem waszym Bogiem, Krew i Woda Mojego Miłosierdzia Źródłem Łaski, a Maryja, Matka Moja, ratunkiem na te czasy.
  https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Stycze%26%23324%3B-%234.htm

  Polubienie

 25. Adrian pisze:

  Carbonia 16.01.2021 – 20.51
  Przygotuj się na ostrzeżenie.
  Błogosławiony, kto spełnia wolę Bożą, włóż w siebie moje Słowo i okaż mi miłosierdzie.
  Grzmot już ma zostać ostrzeżony, wszystko ma ujrzeć człowiek, jego oczy będą widzieć i jego uszy będą słyszeć, a dla wielu będzie to płacz i zgrzytanie zębami.
  Prosiłam o dobroczynność i miłość, prosiłam o prawdziwe nawrócenie serca, wzywałam moje dzieci do Mnie, ale na próżno oczekiwałam ich powrotu, są teraz łupem świata, żyją światem i żywią się światem.
  Umiłowane dzieci, o wy, którzy przybywacie tu ponownie, aby zaszczycić mnie tym szczególnym powołaniem, otrzymacie na zawsze ujrzenie Mojego Oblicza, otrzymacie dar Ducha Świętego.
  Okażcie miłosierdzie swoim braciom, tym, którzy żyją na świecie i modlą się o ich nawrócenie. Konieczne jest pilne nawrócenie, zanim wybuchnie wielka burza, zanim Bóg opuści swoje ramię, by zgładzić głupców.
  Umiłowane dzieci, Ja, Bóg Ojciec Wszechmogący, mówię wam naprawdę, że cała wasza ofiara na to wezwanie do mojej woli zostanie w wielkiej mierze nagrodzona. Będziesz miał chleb, będziesz miał wodę, wszystkiego będziesz miał w obfitości, będziesz się rozkoszować sprawami Bożymi i zasmakujesz całej Jego Miłości.
  Zaskoczę mój Kościół, moich niewiernych, moje zdradzieckie dzieci, tych, którzy dołączyli do mego wroga, by dać mi bitwę. Oto zaskoczę ich w środku nocy, już nigdy więcej nie zobaczą wschodzącego słońca i nigdy więcej nie usłyszą głosów swoich bliskich.
  Umiłowane dzieci, moje wołanie jest nieskończoną Miłością, moje wołanie jest nieskończonym Bólem, nie widzę powrotu do Mnie, ale widzę, jak moje dzieci gubią się w piekle, podążają za Szatanem i żywią się jego trucizną.
  Dziś w tej Grocie pojawiło się słońce, nowe słońce, które oślepi serca ludzi, wszystkich, którzy zbliżą się do tej groty z miłością do Mnie, Boga Miłości.
  Stąpacie po świętej ziemi, o ludzie, wkładacie buty na moje Święte Wzgórze, to Wzgórze, które wkrótce się we Mnie objawi, moje Niebo zstąpi tutaj, w to miejsce i przemieni wszystko w boskie Światło.
  Przyjmę do siebie wszystkich moich naśladowców, tych, którzy wyrzekli się rzeczy tego świata, aby preferować rzeczy Boże, wrzucę w nich całą moją nieskończoną Miłość i przemienię ich we Mnie i pobłogosławię ich nowym i wiecznym życiem.
  Mój Kościół jest bliski definitywnego upadku, fałszerz już zadekretował swój atak na mnie, na moim ołtarzu złożył w ofierze szatana, aw moim kielichu włożył swoją truciznę. Żywią się brudem i przekleństwami. Wkrótce wszystko się skończy, ponieważ tutaj zstąpi Niebo, aby wytępić tych zdrajców, położyć kres złu i odnowić Kościół w wierności Bogu i Bożym rzeczom, w Jego prawdzie.
  Dzięki wam, którzy przybyliście tu dzisiaj, do tej nowej ziemi, gdzie wszystko będzie należało do Mnie, dzięki wam mogłam kontynuować Dzieło Zbawienia. Odpowiedzią wiernych była triumf Serca Bożego.
  Naprzód z miłością i wiernością. Nieco dłużej, moja interwencja jest teraz w swoim czasie. Będziecie tymi, którzy otrzymają Ducha świętości jako dar i poprowadzą nowy lud do prawdziwej cywilizacji w Bogu Miłości.
  Kończę mówiąc wam, moje dzieci, miejcie wiarę, nie oddawajcie się swoim myślom, ale walczcie ze wszystkimi, aby Szatan nie miał miejsca w waszych sercach. Zabójca jest gotów cię zabić, jeśli nie będziesz czujny w moim Słowie.
  I tutaj ogłaszam mój triumf z wami wszystkimi, którzy jesteście Moi.
  Błogosławię was i noszę was przy sobie w moim Najświętszym Sercu.
  Pobłogosławcie wasze domy, rodziny i przygotujcie się na Ostrzeżenie. Bóg Ojciec.

  Polubienie

 26. KIELICH pisze:

  Tak sobie rozmyślam, bo tęsknię za Jezusem, i chcę się tym podzielić tu na blogu, że 25 stycznia jest Święto Nawrocenia sw. Pawła Apostoła. Moze wtedy jakaś Interwencja Boża dla świata nastąpi. Jakaś Światłość z Nieba. Może Ognisty Krzyż?
  Tak tylko rozwazam.
  Dz.A. 9 1-6
  ” Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana 2 i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł. 3 Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. 4 A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?» 5 «Kto jesteś, Panie?» – powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. 6 Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».”

  Polubienie

 27. Millka pisze:

  GłosWołającyNaPustyni 2 dni temu

  ABORCJA. WSTRZĄSAJĄCA WIZJA.
  Jak to się stało, że widziałam co się dzieje w łonie kobiety..
  Nie wiem.
  Ale widziałam.
  W momencie gdy matka zawożona jest na salę, w której dokonać ma się aborcja, dziecko czuje ogromy niepokój i strach i tuli sie do pępowiny.
  Słyszy głosy, ale wibracje.
  Jest przerażone.
  Gdy to urządzenie wprowadzane jest, dziecko ucieka do końca macicy.
  Jakby chciało się za nią schować.
  Najgorsze to był krzyk cierpienia rozczłonkowanego dziecka.
  Najpierw nóżki, brzuszek, rączki i główka.
  Jak im się uda złapać tak rozrywają.
  Ich krzyk bólu jest tak ogromny, nie do opisania!!
  Jezus Chrystus płacze i to bardzo.
  W nich cierpi Sam Pan Jezus Chrystus, Bóg Żywy.

  Byłam wstrząśnięta tym, co widziałam.
  Gdybyście słyszeli ich przerażone małe serduszka i ich rozpaczliwy krzyk, płakalibyście z przerażenia.
  One wszystko czują!!
  Wszystko!!
  Aborcja jest zbrodnią!!
  Jest łamaniem Prawa Miłości!!
  Jest zbrodnią przeciwko życiu i bliźniemu!!

  GłosWołającyNaPustyni 2 dni temu

  APEL MODLITEWNY O URATOWANIE SŁAWKA.
  Umiłowani w Chrystusie Panu Naszym, bracia i siostry, oglądałam wstrząsające video, o Sławku, którego odłączono od pokarmu i wody.
  Pragnę z wami podzielić się tym, co Jezus Chrystus mi pokazał.
  I było mi dane widzieć i słyszeć.
  Znalazłam się z Aniołem w sali i Jezus Chrystus tam był. Jakże był smutny..
  A ja nawet nie wiedziałam, gdzie jestem?
  Po chwili usłyszałam:
  „Chcę abyś to zobaczyła i zrozumiała Mój ból i Moje cierpienie”.
  I znalazłam się w sali operacyjnej.
  Napiszę wam tak.
  Nie ma śmierci mózgu!
  Nie ma!
  Oni są świadomi!
  Ostatnim wyciąganym organem jest serce!
  Serce, bo jest życiem! To jest w Oczach Boga Żywego zbrodnia i łamanie Prawa Miłości!! Jest zbrodnią przeciwko życiu i bliźniemu!!
  To samo tyczy się Aborcji!
  Gdybyście słyszeli ich przerażone małe serduszka i ich rozpaczliwy krzyk, płakalibyście z przerażenia.
  One wszystko czują!! Wszystko!!

  Sławek jak i wielu innych naszych braci i sióstr są naszymi bliźnimi.
  Nie zostawiajmy ich w potrzebie. Gdyż w nich cierpi Sam Pan Jezus Chrystus, Bóg Żywy.
  I dlatego proszę was, w Imieniu Jezusa Chrystusa, módlcie się za Sławka, który jest ofiarą!!
  Zwołuję Apel modlitwy o uratowanie Sławka.
  Aby Dobry Bog Żywy otoczył go ochroną i wybawił go.
  Boże Ojcze niech się stanie Wola Twoja nie moja i nie nasza.
  Jezu Ty się tym zajmij.
  Niech Bóg Wszechmogący zwróci SWE Oblicze ku wam i niech wam Błogosławi oraz niech was wszystkich strzeże i obdarzy was Swoją Łaską i Pokojem w Imię Jezusa Chrystusa.

  Katarzyna.

  Polubienie

 28. Adrian pisze:

  Carbonia 18.01.2021 14.30

  Przygotujcie się, ludzie, przygotujcie się, aby usłyszeć głos Boga!
  Słońce jest w zenicie! Wszystko się zaczęło! Sprawiedliwość Boża będzie ogromna!
  Dzieci Jerozolimy, nadchodzą przerażające godziny! Nawróćcie się do Prawdy, aby nie cierpieć gniewu Bożego!
  Nagły błysk ostrze cię przed początkiem otwarcia gniewu Wiecznego. Wszystko nagle się rozjaśni, twoje serce podskoczy ze strachu, zrozumiesz, że nadszedł koniec Babilonu: …
  Moje małe dzieci, moja interwencja jest teraz, jako Matka Jezusa i wasza Matka, przychodzę, aby odwiedzić mandat powierzony mi przez Ojca, przychodzę, aby przygotować z wami drogi powrotu Syna Jezusa.
  Stworzenie powróci do pierwotnego piękna, Bóg Ojciec chce dać swojemu ludowi świat pełen rozkoszy; w ogromnej radości i nieskończonej miłości sprawi, że będzie się radował Sobą.
  Wasza Planeta lokalna się w warunkach naturalnych, Ziemia rodzi się bolesnie z powodu trucizn, ona ją karmiliście. To czas wielkiego cierpienia dla tej bezbożnej ludzkości: … ludzie zwrócili się do swojego Stwórcy, aby podążał za fałszerzem, otrzymają swoją nagrodę.
  Niebo grzmi jego Sprawiedliwość! Nadszedł czas, lub ludzie, rozpoczęło się wasze męki, wasz krzyż będzie ciężki, woleliście rzeczy tego świata niż niebiańskie, teraz będziecie musieli dźwigać ten ciężar.
  Rzeczy na Ziemi się zmienią, potężni spadną ze swoich tronów, dzieci Boże zdobędą łaskę Boga, wejdą w nieskończoną radość Miłości.
  Przygotujcie się, ludzie, przygotujcie się, przez usłyszeć głos Boga!
  Jego gniew będzie straszny, wszyscy źli, wrzuceni do głębokich trzewi Ziemi, będzie płacz i zgrzytanie zębami.
  Słońce jest w zenicie! Wszystko się zaczęło!
  Sprawiedliwość Boża będzie ogromna!

  Polubienie

 29. KIELICH pisze:

  Łukasza 8 17-18
  „17 Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. 18 Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».”
  Takie otworzyło mi się Słowo Boże dzisiaj.
  Niech nastanie Prawda.

  Polubienie

 30. Millka pisze:

  Komunikat 823-13 stycznia 2021 fragment ze strony littlepeble

  „Dzisiaj, Moje drogie dziecko, przychodzę do Ciebie jako Wojownik – Wojownik i Królowa Niebios – ponieważ bitwa ze Złym i jego sługami naprawdę się rozpoczęła, a końcem tej Wielkiej Bitwy będzie Zwycięstwo Mojego Boskiego Syna Jezu, gdzie będzie panował jako Król nieba i ziemi ”.

  „Wiedzcie, moje dzieci, że bitwa będzie zacięta, ponieważ Zły wie, że jego czas jest bardzo krótki, a panowanie Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, będzie trwało wiecznie”.

  „Czas na świecie uderzył w dwanaście słodkich dzieci, co oznacza, że ​​jest to czas Ostatecznej Bitwy między dobrem a złem – mimo że zostało jeszcze wiele lat. Ale w Apokalipsie dotarliście do czasu, kiedy Wielcy Aniołowie przyjdą na świat, aby wymierzyć sprawiedliwość ludzkości ”.

  „Moje dzieci! Moje dzieci! Przychodzę do was przez wiele, wiele lat, głosząc światu, że Mój Boski Syn, Jezus, wkrótce powróci – ale zanim On powróci, wiele rzeczy musi się wydarzyć – a jedna z tych rzeczy dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. gdzie ludzkość musi wybierać między dobrem a złem. Zły wierzy, że odniósł zwycięstwo, wywołując powstanie i powodując podziały między Moimi dziećmi i elitą, wszystko to organizuje. Módlcie się, Moje słodkie dzieci, aby Mój syn, Donald Trump , wytrzymał wielkie ataki na niego i wolny świat. Za kilka dni wróg będzie próbował uzurpować sobie Przywódcę Mojego ludu i jeśli Moje dzieci się nie modlą, Zły odniesie sukces. Módlcie się za Donalda Trumpa, ponieważ wróg próbuje go usunąć. Ale powiadam wam uroczyście, że jeśli to się powiedzie, Ameryka będzie kroczyć w wielkiej ciemności.

  „Moje dzieci świata, jesteście teraz świadkami zniszczenia wielu naszych dzieci w ich wierze. Ale Ameryka nie jest jedynym krajem, ponieważ wiele krajów Europy i wolnego świata będzie przechodzić przez te same walki, aby zachować Pokój i Prawdę Mojego Boskiego Syna ”.

  „ Chiny i Rosja posuną się naprzód, aby schwytać Amerykę i wolny świat, powołać Jeden Światowy Rząd i Jeden Światowy Kościół , aby Antychryst miał władzę nad wszystkimi dziećmi. Ale Niebo wybrało kilka Narodów, które będą podtrzymywać Prawdę Mojego Boskiego Syna Jezusa, pomimo faktu, że Antychryst będzie miał wielką władzę nad Ziemią ”.

  „Moje dzieci, podnieście swoje paciorki do Mojego Niepokalanego Serca i odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia , ponieważ jest to czas, kiedy modlitwa musi zmiażdżyć moc Szatana i jego panowania”.

  „Kraje Europy ulegną wielkiemu podziałowi, ponieważ dziesięć narodów wymienionych w Piśmie Świętym musi nadejść pod rządami Antychrysta . Europa przejdzie w tym roku wiele prób, podczas których Francja i Niemcy wezmą na siebie ciężar rewolucji , które nadejdą do Europy, aby oddzielić narody i wydobyć dziesięć narodów, które będą rządzić światem przez krótki czas. Antychryst jest już w Rzymie i pracuje bardzo ciężko, aby doprowadzić do jego załogę przyczyny.”

  „Kraje Bliskiego Wschodu , które w ciągu ostatnich kilku lat były bardzo milczące, przygotowują się do wyzwania chrześcijaństwa w Europie, ponieważ Izrael będzie bronił Prawdy pośród wielkich prób, które wkrótce nadejdą na niego z Iranu i innych narodów , które chcą zniszczyć ojczyznę Mojego Boskiego Syna. Ale tak się nie stanie, pomimo faktu, że wielu zginie w nadchodzących konfliktach, które pojawią się na Bliskim Wschodzie iw Europie ”.

  „Módlcie się za Hiszpanię, drogie dzieci, ponieważ Hiszpania zostanie ukarana, ponieważ Moje dzieci odłożyły na bok wiele objawień, które Ja i Mój Boski Syn Jezus daliśmy temu narodowi. Ale ty, mój święty synu, pojedziesz do Hiszpanii i przywrócisz wiarę, którą kiedyś miała ”.

  „Wiele rzeczy jest obecnie przygotowywanych w wielu krajach. Brytania będzie cierpieć trochę dłużej, ponieważ to Odwieczna Wola pragnie przywrócić ten Naród, Anglię , jako Dar od Odwiecznego Ojca, ponieważ ten Naród odwrócił wiele serc od Prawdziwego Boga, ale dzięki łasce Bożej, tego Narodu zdobył wiele dusz, by oddać Chwałę Trójjedynemu Bogu ”.

  „Módlcie się za Holandię , drogie dzieci, ponieważ morze podniesie się i zaleje większość lądu. Módlcie się za Rosję , ponieważ Rosja chce najechać Polskę , Niemcy i kraje Europy . Wiele z naszych dzieci głęboko śpi i nie rozpoznaje tego, co dzieje się na świecie, ale mówię wam bardzo uroczyście, że znaczna część świata przejdzie wielką próbę w nadchodzących latach ”.

  „Módlcie się za Chiny , bo wielu w tym kraju należy do Mnie, ale są oni ukryci. Moje drogie dzieci w Chinach, wasza Matka czuwa nad wami, ponieważ cierpieliście przez wiele, wiele lat i nadszedł czas, abyście zostali wskrzeszeni z martwych. Kocham was, moje drogie dzieci i wszystkie dzieci świata, bo nie zapomniałem o jednym z was. Musisz tylko Mnie odszukać – zawołaj Moje Imię, a przyjdę ”.

  „A do dzieci Singapuru – Błogosławionego Narodu, którego wybrałem – wkrótce przyjdę wam na ratunek i wielu z was nawróci się na wiarę. Nie bój się. Kocham was, drogie dzieci i błogosławię wam od Mojego Boskiego Syna, Jezusa, aby was wzmocnić w nadchodzących miesiącach i latach, zanim Mój Boski Syn Jezus powróci na ziemię: W Imię Ojca i Syna i Świętego Duch. Amen.”

  „Ten wielki statek, na którym jestem, drogie dzieci…” (przerwa)

  „Bądź spokojny, Moje dziecko, ponieważ czasy, w których żyjesz, są bardzo trudne, ale Ty, Mój synu, odniesiesz zwycięstwo. Gromadzę wszystkie dzieci światłości i przynoszę je na statek – statek, który doprowadzi je do Wiecznego Tronu. Nie lękajcie się, bo wasze zwycięstwo jest blisko. Żadna moc na Ziemi ani w Zaświatach nie pokona cię, drogi synu.

  „Módlcie się za Australię , bo wielkie kary przyjdą na ten kraj, aby prawdziwe dzieci Mojego Boskiego Syna, Jezusa, ruszyły naprzód. Błogosławię cię, mój synu: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spokojnie, Moje dziecko ”.

  Polubienie

 31. Millka pisze:

  17 stycznia 2021 r
  WEZWANIE MARYI SANTIFICADORA DO LUDU BOŻEGO. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA.

  Umiłowane dzieci, pokój mojego Pana niech będzie z wami wszystkimi, a moja Miłość i macierzyńska ochrona, zawsze wam towarzyszą.

  Dziatki, dni i miesiące rozpoczynającego się roku będą krótsze; Idźcie przygotować się do przejścia przez pustynię, ponieważ te dni już nadchodzą. Ludzkość wkrótce zostanie zszokowana nadejściem wydarzeń, które zmienią bieg ich życia; Ogień z nieba ma wkrótce przedostać się w przestrzeń twojego świata, a ogień z wnętrzności ziemi zostanie wkrótce uwolniony przez przebudzenie wulkanów. Życie i codzienne życie ludzkości wkrótce się zmieni, a to doprowadzi do tego, że zdecydowana większość straci rozum; Panika i strach pochwycą wielu, tylko ci, którzy mają wiarę i ufają Bogu, będą w stanie pokonać próby.

  Nadchodzą niefortunne dni, o których mówiłem w poprzednich przesłaniach; zachowajcie spokój i przez cały czas wychwalajcie Chwałę Bożą, aby próby oczyszczenia były dla was łatwiejsze do zniesienia. Przeczytaj orędzia z nieba i zastosuj je w praktyce, ponieważ to przez nie będziemy cię pouczać na koniec czasu. Teraz, dzieci, nadszedł czas, w którym musicie oszczędzać nietrwałą żywność i dużo wody, ponieważ zbliżają się dni niedoboru i głodu. Zobaczcie, że ogłaszam was z wyprzedzeniem, aby próba głodu nie zaskoczyła was i nie puka do waszych drzwi. Skorzystaj teraz, gdy pieniądze nadal mają wartość abyście zaopatrzyli się w żywność i zapasy, ponieważ wkrótce bóg pieniądza potoczy się po ziemi i nie będzie już służył do zaspokajania waszych potrzeb. Ten bóg wraz z upadkiem gospodarki straci na wartości i stanie się śmieciem, którego nikt nie zbierze.

  Dziatki, szerzcie Różaniec Zaopatrzenia, który Niebo przysłało wam przez naszego proroka Henocha, abyście w dniach niedostatku i głodu nie potrzebowali Manny każdego dnia, którą mój Ojciec przyśle wam. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego należy odmawiać Różaniec Przygotowawczy, aby otrzymać błogosławieństwo Nieba. Dziatki, tym różańcem należy się modlić we wszystkich domach Ludu Bożego, ponieważ swą modlitwą mój Ojciec jutro, w dniach głodu, przyniesie wam zaopatrzenie każdego dnia. Niebo, małe dzieci, wysłało was przez Henocha,trzy fundamentalne filary twojego zbawienia i przejścia przez pustynię oczyszczenia. Te trzy filary to: kompletna Zbroja Duchowa, Różaniec Zaopatrzenia i Napierśnik Krwi Odkupiciela ; Ta duchowa siła utrzyma cię w wierze i ochroni w nadchodzących dniach wielkiego ucisku.

  Moje dzieci, zbliża się schizma w Kościele mojego Syna; Módlcie się ze mną moim Różańcem Świętym, aby Kalwaria, na której będzie żył Kościół, oczyściła go, a jutro obudziła się wzmocniona łaską Ducha i nadal była światłem i przewodnikiem Ludu Bożego. Przygotujcie się więc, moje dzieci, ponieważ nadchodzi czas waszego oczyszczenia; kochajcie się i pomagajcie sobie nawzajem, aby siła miłości i służby pomogły wam pokonać wszystkie próby. Pamiętajcie, Ja, wasza Matka, jestem już pośród was w towarzystwie Aniołów Niebios i błogosławionych dusz. Módlcie się cały czas moim różańcem, ponieważ w waszej modlitwie znajdziecie pokój i okryjecie się moim płaszczem, aby nic i nikt nie mógł was skrzywdzić. Nie zapominajcie o mojej obietnicy: nie zginie dom, w którym modli się mój różaniec, ani żadne z moich wiernych dzieci i ich rodzin nie zazna wiecznej śmierci. Obiecuję ci!

  Dzieci, pozostańcie w Pokoju mego Pana.
  Wasza Matka, Uświęcająca Maryjo.
  Daj dzieciom poznać przesłanie zbawienia dla całej ludzkości.
  Henoch.

  Polubienie

 32. Adrian pisze:

  Zaraz się okaże, że wszyscy politycy brali amantadyne a dla zwykłego szarego człowieka zablokowali dostęp….
  https://m.facebook.com/robertwinnickipubliczny/posts/3854487191262523/?_rdr
  =============================
  PILNE! Izraelski ekspert od szczepień będzie uczył polskich polityków, jak wyszczepić Polaków!

  Polubienie

 33. Adrian pisze:

  Biden wybiera pierwszego urzędnika federalnego Senatu jawnie transpłciowego.

  Biblia jak zwykle jest najbardziej realną księgą.
  … jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, 29 lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; 30 tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
  Za czasów Sodomy królowała ówczesne LGBT.
  Oto i mamy te czasy. Tak nie było ani 100 lat temu, ani 500 lat temu ani 1000 lat temu…
  To jest ten czas.
  https://i2.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/trans_urzednik.jpg?resize=442%2C267&ssl=1
  Prezydent-elekt Joe Biden właśnie przeszedł do historii we wtorek, mianując na Sekretarza Zdrowia Pensylwanii Rachel Levine na swoją asystentkę sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS).
  Będzie to pierwsza w historii USA osoba, która będzie jawnie transpłciowym zatwierdzonym przez Senat urzędnikiem federalnym.
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/usa-rachel-levine-transplciowa-kobieta-nominowana-przez-bidena/hys22e3,79cfc278

  Polubienie

 34. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 19 stycznia 2021
  Moje dzieci, dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Pocieszę się, widząc, jak klęczycie w modlitwie. Moje dzieci, Bóg pozwolił, żebym przyszedł do was, aby wziąć was za rękę, przybliżając was do modlitwy. O! moje wędrowne dzieci, które nie znajdują światła, a mimo to wiele z nich nie słucha mojego słowa, nie doceniają mojej pomocy tak bardzo, że szydzą z tych orędzi dla zbawienia ludzkości. Dzieci, mieliście czas na dokonanie wyboru i gdy patrzę na serca wielu moich dzieci, płaczę z bólu, a serce mojego Syna krwawi. Dzieci, teraz zobaczycie to, czego nigdy nie chciałem, żeby wasze oczy zobaczyły: bardzo silne trzęsienia ziemi i wszelkie nieszczęścia, takie jak burze, burze, tsunami i wojny, ponieważ nie słuchaliście moich słów! Jesteście zniewoleni, prześladowani za wiarę,jednak wszystko przebiega tak, jakby było normalne. Moje dzieci, wojna, której jesteście świadkami, to nie bomby, ale raczej silna wojna wewnętrzna. Módlcie się za Kościół, który ulegnie zniszczeniu przed renesansem. Moje dzieci, zostańcie pozostawieni mojemu Jezusowi, a zawsze będziemy blisko was. Teraz zostawiam was z Moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

  Polubienie

 35. Millka pisze:

  Wtorek, 19 stycznia 2021 r
  Ich plany
  Moje dzieci, czyny niegodziwców na wyżynach stają się teraz dla was bardziej oczywiste. Od dawna knuli przeciwko Mojemu ludowi, a teraz ich intrygi rosną. Nienawidzą wszystkiego, co pochodzi ode Mnie i mają plan usunięcia z ziemi wszystkiego, co nosi Moje Imię.
  W nadchodzących czasach ich plany spowodują, że życie Mojego ludu będzie coraz trudniejsze i nikt nie powstrzyma ich przed prześladowaniem was. Pamiętajcie o Moim Słowie, kiedy to się stanie, bo nie będziecie zbyt długo na świecie, wasz czas się zbliża.
  W tym czasie bardziej niż kiedykolwiek będziecie mieli pożytek, aby zbliżyć się do Mnie, spędzając więcej czasu na modlitwie i Moim Słowie. Tylko ja wiem, czego potrzebujesz na to, co nadchodzi.

  Efezjan 6:12
  12 Albowiem bój toczymy nie z krwią iz ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, ze władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich.

  Środa, 20 stycznia 2021 r
  Czas przed tobą
  Moje dzieci, czas przed wami nie będzie łatwy, ale będzie czasem wielu wyzwań. Będziecie prześladowani bardziej intensywnie niż większość z was kiedykolwiek przeszła. Uświadom sobie teraz, że ci, którzy cię prześladują, po prostu Mnie nie znają i odpowiedzą łagodnie.
  Coraz więcej ścieżek zostanie odciętych od Mojego ludu, ponieważ źli spośród was będą chcieli zamknąć was, nie mając dokąd uciekać. Nie lękajcie się, gdy zobaczycie, że nadszedł wasz czas na opuszczenie ziemi. Prześladowania tylko zwiększają nagrody, które tu na ciebie czekają.
  Bądź silny, odważny i chętny.

  Mateusza 5: 10-12
  10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

  Polubienie

 36. Adrian pisze:

  Carbonia 20-01-2021 – 16:47 p.m.

  Przyjdź, mój ludu, piękno Boga czeka, abyś go skosztował.
  Umiłowane dzieci, błogosławię was i wsłuchuję się w wasze serce, czuję jego bicie dla Jezusa, w wielkiej miłości, miłości, która wykracza poza to, co ziemskie, jesteście teraz przejęci Jego Miłością i z radością oczekujecie Jego interwencji.
  Umiłowane dzieci, oto jestem, jestem z wami w tej części Kościoła, jestem z wami w tym świętym miejscu, przychodzę z Nieba napełniony Duchem Świętym i kładę mój płaszcz nad każdym z was, przyjmuję was do Siebie i chronię was przed podstępami szatana.
  Jest to czas wielkich objawień dla świata, ta Ludzkość pozna prawdę, ponieważ pozna Tego, który jest; On wkrótce objawi się światu, w swoim nieskończonym blasku ukaże się swojemu ludowi, zaprezentuje się w swoim wielkim miłosierdziu, wezwie każde dziecko do siebie i będzie Tym, który będzie błogosławił. On usłyszy ból każdego z Jego dzieci, On ich osądzi i oddzielić je według ich dzieł.
  Przyjdź, mój ludu, nadszedł czas, piękno Boga czeka, abyś go skosztował.
  Wszystkim wam, którzy kochacie i prawdziwie wierzycie w Syna Bożego, zostaną powierzone ważne zadania, gdyż w Nowej Erze będzie wiele zadań do wykonania, wszystko zacznie się ode Mnie z wami, Ja otworzę drzwi Nowej Ery, przedstawię wam wszystko, co dla was przygotowałem, wezmę was za rękę i poprowadzę do nowego życia we Mnie.
  Dla dzieci Bożych powstaną nowe niebiosa i nowa ziemia,
  Będą oni uprawiać wszystko w miłości i dzieleniu się.
  Będą oni wybranymi przez Boga i będą tymi, którzy wytworzą nowe dzieci w świętości i miłości, ponieważ będą należeć do Boga, ponieważ będą zjednoczeni z Bogiem, w Jego samej Boskości wejdą, będą częścią nowego Jeruzalem i będą tymi, którzy odziedziczą po Bogu.
  Szatan jest wściekły, jego plan zawiódł, jego cel jest teraz niewyraźny, Bóg interweniuje, aby położyć kres jego niegodziwości i zrealizować na Ziemi swój plan zbawienia.
  Prowadzę Moje dzieci do Mnie przez Moich proroków, stawiam im warunki do słuchania i powrotu do Mnie.
  Słowo moje jest Pokarmem, który nigdy nie przeminie; kto karmi się Słowem Bożym i pełni Jego wolę, ten jest zbawiony.
  To Moje powiedzenie jest dla tych, którzy jeszcze się wahają co do Mnie, dla tych, którzy jeszcze nie chcą się poprawić i powrócić na drogę, która prowadzi do życia wiecznego.
  Uwaga moje dzieci, Ojciec jest w Swej sprawiedliwości, Jego ramię już zniżyło się do ziemi, Jego interwencja położy kres ruinie tej Ludzkości, która odwróciła się od swego Boga Stwórcy i porzuciła siebie dla szatana.
  Dzieło szatana jest naprawdę okrutne, nowy wirus będzie straszny, świat przejdzie przez tak wiele cierpień: … ci, którzy pozostaną na tej Ziemi, przejdą przez wielki ucisk pośród plag i zniszczeń życia na tej Planecie.
  Dalej! Czekam na nawrócone dzieci, święte, oczyszczone w Mojej Miłości, słuchające Mojego Głosu i podążające za Mną, aby zostać zbawionym we Mnie.
  Przygotujcie wasze domy z sakramentaliami i mały ołtarzyk godny przyjęcia Mnie.
  Włóżcie w siebie miłość i oddajcie się Miłości, aby być Miłością w Miłości.
  Bóg kocha, kocha was wszystkich i czeka na was wszystkich, abyście przyszli do Niego; odnowieni w Jego miłości, będziecie nowym i wiernym ludem.
  Krzyczcie do świata o Jego powtórnym przyjściu, On jest blisko was i wkrótce Go zobaczycie, wszyscy Go zobaczą! Amen
  Błogosławię Cię w Trójcy Świętej.

  Polubienie

 37. Adrian pisze:

  Trevignano Romano 20 stycznia 2021
  Moje dzieci, ugnijcie kolana w modlitwie. Chciałbym cię pocieszyć, mówiąc, że każde słowo, każdy gest, każde spojrzenie zwrócone na mnie, Króla nieba i ziemi, będzie w tym czasie jeszcze bardziej błogosławione. Patrzę na was i widzę wasze serca i błogosławię was i daję wam mój pokój, który z kolei wniesiecie do waszych domów. Kocham cię i jestem tu zawsze, czekam na ciebie każdego dnia jak biedny żebrak, proszę tylko o Miłość.

  Twój Jezus

  Polubienie

 38. Adrian pisze:

  Szczepienia w katedrach wskazują na to, że kowid jest religią.
  https://i2.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/szczepienia_katedra.jpg?resize=442%2C434&ssl=1
  https://i0.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/dezynfekcja_rytual.jpg?resize=309%2C413&ssl=1
  https://i2.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/woda_swiecona.jpg?resize=442%2C264&ssl=1
  ====================
  Biden otrzymał błogosławieństwo szefa Nierządnicy. USA czekają dni ciemności.
  https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie-w-usa-2020/fakty/news-papiez-do-bidena-niech-bog-obdarzy-pana-madroscia-i-sila-w-p,nId,4998985
  Nie wiem ile osób zwróciło uwagę, ale zaprzysiężeniu Bidena towarzyszyło nadzwyczaj wiele wojska niczym za czasów Hitlera.
  https://i0.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/Biden_wojsko.jpg?resize=442%2C295&ssl=1
  27 września 2017 roku biskup Rzymu odwiedził po raz pierwsz Kongres USA.
  https://i2.wp.com/detektywprawdy.pl/wp-content/uploads/2021/01/PapiezKongres.jpg?resize=442%2C295&ssl=1
  ==================
  Polskie laboratorium zidentyfikowało szczep koronawirusa B.1.1.7 na terenie kraju. Zakażony pochodzi z województwa małopolskiego.
  Tak miało być i jest. Przewidzieli niskie poparcie dla szczepień i dlatego wypuszczają kolejnego wirusa…..
  Czy nie dziwi Was fakt, że ten najnowszy wirus, top hit na liście przebojów wirusów powstał w UK po szczepieniach i podobnie w Polsce po a nie przed? Tuż po zaznaczmy.
  https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-21/brytyjska-odmiana-koronawirusa-w-polsce-wykryto-ja-o-pacjenta-z-malopolski/”

  Polubienie

 39. Adrian pisze:


  ŻYWNOŚĆ 2030 – CZĘŚĆ 1

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s