XLI Nowenna Pompejańska

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XLI NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

TERAZ JESTEM W BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ,DOSZŁY MI BARDZO ODPOWIEDZIALNE OBOWIĄZKI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD STARSZYM RODZEŃSTWEM SARY PONIEWAŻ SARA  Z RODZICAMI WYJECHAŁA BARDZO DALEKO  OD SWOJEGO RODZINNEGO MIASTA DO KLINIKI GDZIE JEST PRZYGOTOWYWANA DO PIERWSZEJ OPERACJI SERCA. NIESTETY SĄDZILIŚMY ŻE JEDNA OPERACJA PRZYWRÓCI JEJ ZDROWIE ALE JEST INACZEJ.
JESZCZE RAZ ZWRACAM SIĘ DO WAS Z PROŚBĄ ABYŚCIE POZOSTALI PRZY SWOICH DZIESIĄTKACH RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I ABYŚMY NIE PRZERWALI NOWENNY.BĘDZIE MI BARDZO MIŁO ZOBACZYĆ W KOMENTARZACH POD NOWENNĄ. ŻE DEKLARUJECIE W DALSZYM CIĄGU TRWANIE W TEJ NASZEJ WIELKIEJ NOWENNIE.
SWOJE OSOBISTE CIERPIENIE OFIAROWUJĘ OJCU PRZEDWIECZNEMU POPRZEZ ZŁĄCZENIE SIĘ Z KRZYŻEM CHRYSTUSOWYM ZA POMYŚLNE WYSŁUCHANIE NASZYCH INTENCJI W NASZEJ NOWENNIE O  KTÓRE PROSIŁ JEZUS CHRYSTUS NASZ ZBAWICIEL
W OSTATNI WTOREK ZA SARĘ ZOSTAŁY ODPRAWIONE JUŻ 2 MSZE ŚW BO NA TEN DZIEŃ WYZNACZONO PIERWOTNIE OPERACJĘ I MODLI SIĘ ZA NIĄ DUŻA GRUPA WOJOWNIKÓW MARYI.
A MNIE NAJBARDZIEJ ZALEŻY NA WASZEJ TUTAJ MODLITWIE NA BLOGU I MAM NADZIEJĘ ŻE MNIE NIE ZAWIEDZIECIE.
PROSZĘ WAS ABYŚCIE CHOĆ JEDNO ZDROWAŚ MARYJO ODMÓWILI ZA UDANĄ OPERACJĘ SARY I ZA JEJ POWRÓT DO ZDROWIA.
PISZĘ TO WSZYSTKO ABYŚCIE MNIE ZROZUMIELI I WYBACZYLI,ŻE NIE MA MNIE OBECNIE NA BLOGU.ZAPEWNIAM WAS,ŻE MODLĘ SIĘ Z WAMI I ZA WAS I BĘDĘ WDZIĘCZNA GDY MNIE ZAPEWNICIE,ŻE BĘDZIECIE KONTYNUOWAĆ 41 NOWENNĘ POMPEJAŃSKA BO MY JESTEŚMY ZARÓWNO WOJOWNIKAMI JEZUSA WALCZĄC O JEGO INTRONIZACJĘ I JEGO NALEŻYTĄ GODNOŚĆ W ŚWIĄTYNIACH A TAKŻE WOJOWNIKAMI MARYI WALCZĄC O V DOGMAT MATKI BOŻEJ.
CHCĘ WAM PRZYPOMNIEĆ ŻE PODCZAS ODMAWIANIA CZĘŚCI DZIĘKCZYNNEJ 18 LUTEGO MINIE 6 ROK NASZEJ MODLITWY A NASTĘPNEGO DNIA CZYLI 19 LUTEGO ZACZNIEMY 7 ROK NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA CO WAM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM-WOJOWNICY JEZUSA I MARYI. I PAMIĘTAJMY,ŻE WALCZYMY O ŚWIĘTO DLA BOGA OJCA TO MOŻE POWINNIŚMY UZNAĆ NAS TAKŻE ZAWOJOWNIKÓW BOGA OJCA STWÓRCY NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS A TAKŻE ZA DZIECI NARAŻONE NA ABORCJĘ Z POWODU WAD GENETYCZNYCH LUB TAKICH JAKĄ MA SARA.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 17 STYCZNIA 2021 roku do 12 LUTEGO 2021 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 13 LUTEGO 2021 r. do 11 MARCA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 47 Komentarzy

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu

Franciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure (1855–1937)_en.wikipedia.orgFranciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure  (1855–1937)_en.wikipedia.org

†††

Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  

Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą; — zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne;

—   miłość wielu oziębnie    —  i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc,   — nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona,

—  że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, — niekanonicznie wybrany, — zostanie podniesiony do godności papieża.

— Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale,   — nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych,   — ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi,   —  że   jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii,

— to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą.

— Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia.

Ale biada tym,   — którzy ufając jedynie swojemu zakonowi,   — popadną w letniość,   bo   nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, —  będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy,

— ponieważ ich prześladowcy,   — prowadzeni przez złe duchy, — będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi.

Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych   —   i   uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają.

I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], — oni, wybrani,   — będą działać z ufnością   — i   przez swoją  śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne;

— decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi,   — nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy,   — a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają,  

— dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.

—————————————————————————–
źródło: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”
za; https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/05/04/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu-o-prawdziwym-i-falszywym-papiezu/#more-2384

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Prophecy of St. Francis of Assisi (d. 1226): http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=303 / Ron Conte – teolog – 12.08.2006, tłumaczenie Ola Gordon

Poniżej tekst z tego forum:

Będzie   niekanonicznie   wybrany   papież,  który wywoła wielką schizmę, będą   głoszone  różne nauki, co spowoduje zwątpienie u wielu, — nawet u tych w różnych zakonach, — tak,  — nawet zgodzą się z tymi heretykami, — co spowoduje podział mojego zakonu,

— potem będą takie powszechne rozłamy i prześladowania, że jeśli te dni nie zostaną skrócone, nawet ten wybrany zostanie zgubiony.

Ten niekanonicznie wybrany papież — zostanie wybrany po męczeństwie Piotra Rzymianina.

W tym czasie będą wybrani dwaj papieże:   — prawdziwy i antypapież.

— Antypapież nie będzie zły, a tylko wprowadzony w błąd. — Kościół podzieli się między dwóch papieży.

Każdy z nich zostanie wybrany poza Rzymem. — Każdy później przybędzie do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że to on jest prawdziwym papieżem i biskupem Rzymu.   — Później obaj zostaną zabici w ataku nuklearnym w lipcu 2013 w Rzymie.

Ron Conte
Teolog rzymsko katolicki

***

Forumowicz:

Nigdy wcześniej nie słyszałem o proroctwie św. Franciszka. — Czy to nie nawiązuje do wcześniejszej schizmy?

Ron:

Nie, nie uważam by to mogło odnosić się do wcześniejszej schizmy,—  bo opisuje schizmę która spowoduje rozłam w zakonie św. Franciszka.

Myślę, że dla wierzących katolików będzie jasne, który jest prawdziwym papieżem.   — Prawdziwy zostanie wybrany przez tych biskupów i kardynałów, którzy pozostali lojalni wobec papieża (Piotr Rzymianin, wybrany po Benedykcie XVI) — w czasie wielkiej apostazji.

Ale powodem tego, że św. Franciszek mówi, — iż papież będzie wybrany niekanonicznie jest to,   — że wtedy nie będzie kanonicznego sposobu wyboru papieża.

Siły arabskie zdobędą Rzym i Watykan.

— Obecne zasady wyboru papieża wymagają,   — by odbył się w Watykanie.

Także ze względu na wojnę i wielką apostazję, nie będzie wystarczającej liczby kardynałów uczestniczących w wyborach.

To doprowadzi do tego,   — że ważny papież zostanie wybrany wbrew Konstytucji Apostolskiej, która ustanawia te zasady.

I nieważny papież także zostanie wybrany niezgodnie z tymi zasadami.

A kiedy sojusznicy przejmą Rzym,   — obaj udadzą się do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że są prawdziwymi papieżami.

Siły arabskie uderzą na Rzym rakietą nuklearną, zabijając obu i całkowicie niszcząc Watykan.

Ron:

Ostatnim papieżem na proroczej liście papieży św. Malachiasza jest Piotr Rzymianin.

— “W czasach końcowych prześladowań Kościoła będzie panował Piotr Rzymianin,   — który będzie pasł swoje stado pośród wielkich niepokojów,

—  po   czym   zostanie zniszczone miasto na 7 wzgórzach i straszny sędzia będzie sądził ludzi”.

To proroctwo wyraźnie pokazuje, że niepokoje rozpoczną się w czasach następnego papieża, i że Rzym zostanie zniszczony w tych czasach niepokojów.

Oto co powiedział papież św. Pius X:

“To co zobaczyłem było straszne!  —  Czy to ja nim będę, czy następca?

— Jest pewne, że papież opuści Rzym i wychodząc z Watykanu będzie musiał przechodzić przez martwe ciała swoich księży! — Nie mów o tym nikomu dopóki żyję.

“Zobaczyłem jednego z moich następców, o tym samym imieniu, który uciekał pośród ciał swoich braci.

— Schronienie znajdzie w jakiejś kryjówce;   — ale po krótkim wytchnieniu, zginie okrutną śmiercią.

Z ludzkich serc zginął szacunek do Boga.   — Oni chcą nawet zatrzeć pamięć Boga. Ta perwersja jest niczym innym niż początkiem ostatnich dni świata”.

Następca Piusa X, czyli inny papież Pius będzie męczennikiem końca czasów (ostatnie dni, niepokoje).

***

Źródło: http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=5508

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/03/17/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu/

67 Komentarzy

31.12.2020 r.; czwartek, godz. 14:17

WASZE GRANICE CZASU.  

TAK KOCHANE DZIECI! TO SĄ WASZE WYZNACZONE GRANICE CZASU GDY KOŃCZY SIĘ STARY ROK A ZACZYNA ZA CHWILĘ NOWY. W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA MACIE KAŻDY Z WAS WYZNACZONY CZAS ABY PRZEŻYĆ GO TAK ABY UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE. JA JEDNAK JESTEM POZA WASZYM CZASEM I NIE JEST ON DLA MNIE ŻADNĄ GRANICĄ. BÓG DZIAŁA POZA CZASEM I WIELE RAZY POPRZEZ SWOICH PROROKÓW I POSŁAŃCÓW WYZNACZYŁ WAM CZAS  WIELKICH ŁASK. DANA ZOSTAŁA WAM GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO TJ. GODZINA MOJEJ ŚMIERCI I GDY SIĘ MODLICIE W CZASACH PODAROWANYCH WAM PRZEZ NIEBO UZYSKUJECIE NAJWIĘCEJ ŁASK. DLATEGO  NIE MA POTRZEBY ABYŚCIE MODLILI SIĘ KONIECZNIE O PÓŁNOCY.( tutaj Pan Jezus bierze pod uwagę ludzi starszych,schorowanych, małe dzieci których także chciałby widzieć na wspólnej modlitwie) BÓG PODAROWAŁ WAM TEN CZAS ABYŚCIE MOGLI SPOJRZEĆ NA SWOJE ŻYCIE WSTECZ W PERSPEKTYWIE STAREGO KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU I TEGO CO MA NADEJŚĆ. GDY POŁĄCZYCIE TEN CZAS MODLITWĄ REFLEKSYJNĄ ZASTANOWIENIA SIĘ JAK UPŁYNĄŁ WAM MINIONY ROK CZYLI W JAKIM STOPNIU ZBLIŻYLIŚCIE SIĘ DO MNIE DO CHRYSTUSA Z WASZYM WITANIEM RADOSNYM NOWEGO ROKU, NIE JEST TO ŻADNYM WYKROCZENIEM POZA PRAWA BOŻE. WASZE FAJERWERKI I RADOŚCI SĄ NASZYMI RADOŚCIAMI I PAN BÓG NIGDY NIE ZABRANIA WAM SIĘ CIESZYĆ Z NOWEGO ROKU ,CZASU SYLWESTROWEGO NA PAMIĄTKĘ WSPOMNIENIA PAPIEŻA SYLWESTRA. JEDNAK WSZYSTKO MUSICIE ZACHOWAĆ W UMIARZE ABYŚCIE RANO NIE DOZNALI GORYCZY,ŻE ZMARNOWALIŚCIE TĘ NOC NA ZATRACENIE SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI W UPOJENIU ALKOHOLOWYM. WSZYSTKO CO ROBICIE W POŁĄCZENIU Z PRZEŻYWANIEM UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ NIE DA SIĘ WAM ZATRACIĆ. W PRZEŻYWANIU RADOŚCI W SWOICH RODZINNYCH DOMACH JESTEŚCIE CZĘSTO PODZIELENI I DLATEGO PAN BÓG WYZNACZA WAM INNE GODZINY NA MODLITWY JAK WCZEŚNIEJ WAM POWIEDZIAŁEM. GDY TO WSZYSTKO POTRAFICIE POŁĄCZYĆ ZAWSZE WSZYSTKO JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU BO JA W KAŻDEJ CHWILI POWINIENEM BYĆ DLA WAS WAŻNY. JEST TERAZ INNY DLA WAS CZAS I CZAS BALI MINĄŁ BEZPOWROTNIE, WASI BLISCY I WY O TYM WIECIE,ŻE TERAZ JEST PODAROWANY WAM CZAS PRZEZ BOGA OJCA NA WASZE NAWRÓCENIE. SKŁADAJCIE BOGU OJCU DZISIAJ DZIĘKCZYNIENIE ZA TEN CZAS KTÓRY NADSZEDŁ A GRANICA TEJ NOCY NIE ROZDZIELA TEGO CZASU I JEST W ŁĄCZNOŚCI NA WASZE NAWRÓCENIE.

DZISIAJ WEZWAŁEM CIĘ NA GODZINĘ 14 PRZED NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT BO PRAGNĄŁEM ABYŚ W MOJEJ OBECNOŚCI ODMÓWIŁA TEN RÓŻANIEC DO BOGA OJCA W IMIENIU TWOJEGO NARODU. SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE  JUŻ W INNYM MIEJSCU  BO JA ZNOWU ZOSTAŁEM WTRĄCONY DO CIEMNICY W TEJ ŚWIĄTYNI NA SAMO MOJE BOŻE NARODZENIE. PRZEŻYWASZ TO RAZEM ZE MNĄ BO NIE MOŻESZ MNIE TUTAJ ADOROWAĆ (tylko na zapisy a Pan Jezus wzywa mnie o różnej porze). SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY ROK I PROSIŁAŚ O OPIEKĘ BOGA OJCA NA NASTĘPNY. A TERAZ MÓWIĘ DO MOICH DZIECI ABY JUTRO PO 14 ODMÓWIŁY RÓŻANIEC DO BOGA OJCA ( różaniec mający imprimatur Kościoła , którym modlił się bp Stanisław Padewski) PROSZĄC O LITOŚĆ ABY SIĘ NAD WAMI ULITOWAŁ BO IDZIE WIELKI UCISK JAKIEGO DO TEJ PORY NIE ZAZNALIŚCIE. WYBRAŁEM TEN DZIEŃ ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ RODZICIELKI I DLATEGO WAS O TO PROSZĘ. TA WASZA MODLITWA MA WYPRZEDZIĆ KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA GDZIE MNIE ZANOSICIE W OFIERZE PRZED OBLICZE BOGA OJCA. BO ZANIM JA PRZYSZEDŁEM ZBAWIĆ ŚWIAT ,TO BÓG OJCIEC MNIE POSŁAŁ I WYKONAŁEM JEGO WOLĘ.

SPOJRZAŁAŚ NA ZDJĘCIE JESZCZE W MIARĘ MŁODEGO KS.SOPOĆKO, KTÓRE WISI W TEJ KAPLICY ADORACJI I ZROBIŁAŚ MU ZDJĘCIE. JA WIEM MOJE DZIECKO DLACZEGO TO ZROBIŁAŚ ( wydał mi się podobny do opiekuna duchowego). UJRZAŁAŚ POTEM NA ZDJĘCIU NIEBIESKĄ POŚWIATĘ I WIZERUNKI DWA POŁĄCZONE MIŁOŚCIĄ. TO JA WASZ JEZUS I BLISKO BÓG OJCIEC JAKO STANOWIENIE JEDNO. POKAZUJĘ TO WSZYSTKO TOBIE BO PRAGNIEMY WZMOCNIĆ CIEBIE I TYM SAMYM PRAGNIEMY PRZYPROWADZIĆ JAK NAJWIĘCEJ DZIECI DO SIEBIE JUŻ W TYCH OSTATNICH MOMENTACH,WASZEGO PODAROWANEGO WAM CZASU,KTÓRY NIEUSTANNE PRZYBLIŻA GODZINĘ KARY MOJEGO OJCA.

DZIECI BOŻE! BĄDŹCIE ROZSĄDNE I CZUWAJCIE I NIE ODDALAJCIE SIĘ ODE MNIE. JUTRO PO TEJ MODLITWIE W GODZINIE MIŁOSIERDZIA POWTÓRZCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SWOICH DOMÓW WODĄ EGZORCYZMOWANĄ LUB WODĄ ŚWIĘCONĄ NA CZTERY STRONY ŚWIATA- KAŻDEGO DOMOSTWA. OCALĘ WAS I NIE BÓJCIE SIĘ, ŻE BĘDZIECIE OPUSZCZONE W TYCH GODZINACH SMUTKU DLA ŚWIATA. ZIEMIA JESZCZE BARDZIEJ BĘDZIE JĘCZEĆ OD GRZECHÓW I PORUSZAĆ NIEKTÓRE KONTYNENTY. MÓDLCIE SIĘ CIĄGLE NA RÓŻAŃCU I NIE WYPUSZCZAJCIE GO Z RĄK. MARYJA PRZYPROWADZA I PRZYBLIŻA WAS DO MNIE I JA ZAWSZE WYSŁUCHUJĘ JEJ PROŚBY. JUTRO JEJ ŚWIĘTO I NIE ZATWARDZAJCIE SWOICH SERC BO GDY JESTEŚCIE Z NAMI POŁĄCZENI TO MY O WAS KOCHANE DZIECI DBAMY I CZUWAMY NAD WAMI. DZIĘKUJCIE BOGU OJCU ZA PODAROWANY CZAS BO WIELU CO MNIE NIE CHCIAŁO POZNAĆ,PRZYBLIŻYŁO SIĘ TERAZ DO MNIE. CIESZY MNIE TO POMIMO TEGO, ŻE W GODZINIE ICH STRACHU TO NASTĄPIŁO I KOCHAM ICH TAK SAMO JAK WAS.   BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA TE TRUDY DLA WAS DO ZNOSZENIA.   W IMIĘ OJCA I MNIE SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.   SYN BOŻY-WASZ MESJASZ,KTÓRY WSŁUCHUJE SIĘ W PROŚBY SWOJEJ NIEPOKALANEJ MATKI,ŚWIĘTEJ RODZICIELKI -MARYI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 123 Komentarze

17.12.2020; czwartek, godz. 19:41

BOŻE DZIECIĄTKO WZYWA WAS W TYM CZASIE NA PASTERKĘ

MOJE UKOCHANE DZIECI! KTÓRE WCIĄŻ UFACIE MI ,ŻE PRZYSZEDŁEM DO WAS I MÓWIĘ DO WAS PRZEZ MOJĄ SŁUŻEBNICĘ.
W TYM ROKU GDY ZASIĄDZIECIE DO WIGILII WASZE DOMY BĘDĄ NIEJEDNOKROTNIE TAK PUSTE NIŻ ZWYKLE TO BYŁO WCZEŚNIEJ ALE JA JAK ZAWSZE BĘDĘ WŚRÓD WAS W TĘ NOC WIGILIJNĄ WIECZERZY,KTÓRĄ BĘDZIECIE SPOŻYWAĆ NA MOJĄ PAMIĄTKĘ OCZEKIWANIA NA MOJE NARODZENIE.
NIE WPUŚCICIE DO SWYCH DOMÓW ANI PRZYBYSZA ZGŁODNIAŁEGO,ANI WĘDROWCA UMĘCZONEGO BO WAM ZAKAZANO ABYŚCIE GŁODNEGO NIE NAKARMILI,A SPRAGNIONEGO NIE NAPOILI W IMIĘ MIŁOŚCI WASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. STARAJĄ SIĘ WAM ZNISZCZYĆ TRADYCJĘ PUSTEGO NAKRYCIA I MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO. ZRESZTĄ WY TEŻ JESTEŚCIE JUŻ PRAWIE WSZYSCY NA TO OBOJĘTNI.
JEST TO JEDEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ W ROKU KIEDY DAJĘ WAM SIEBIE W OBFITOŚCI. NAJPIERW NA PASTERCE JESTEM W HOSTII JAKO DZIECIĄTKO JEZUS NA PIERWSZEJ MSZY ŚW A NA NASTĘPNYCH W BOŻE NARODZENIE PRZYCHODZĘ DO WAS JAKO DOROSŁY JEZUS CHRYSTUS .DLATEGO WARTO WAM W TEN DZIEŃ JEDEN W ROKU PRZYJĄĆ MNIE W TYCH DWÓCH ODRĘBNYCH LECZ JEDNAKOWYCH POSTACIACH HOSTII ŚWIĘTEJ ( zrozumiałam ,że tylko tego dnia można przyjąć Komunię Św 2 razy jeśli Pasterka rozpoczyna się prawidłowo o północy a jeśli wcześniej to niestety nie ma takiej możliwości) .JEST TO WIĘC SZCZEGÓLNY DZIEŃ MOJEGO NARODZENIA,KTÓRY W TYM CZASIE JEST BARDZO NISZCZONY,OBRAŻAJĄCY I ZASMUCAJĄCY MNIE (szopka w mieście Świętym, Komunia Św na rękę ,profanacje wizerunku Matki Bożej i Świątyń td).
ADWENT JEST PRZYGOTOWANIEM WAS DO TEGO MOJEGO WIELKIEGO ŚWIĘTA KIEDY PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT W UBOGIEJ STAJENCE. JESZCZE MACIE CZAS ABY PRZEDSIĘWZIĄĆ JAKIEŚ WŁASNE POSTANOWIENIA W WASZYM NAWRACANIU SIĘ ORAZ PIELĘGNOWAĆ TRADYCJĘ UCZESTNICTWA W RORATACH,KTÓRE SĄ POŚWIĘCONE MOJEJ MAMIE-MATCE BOŻEJ. TO ONA NOSIŁA MNIE PRZEZ 9 MIESIĘCY POD SWOIM NIEPOKALANYM SERCEM,W SWOIM ŚWIĘTYM ŁONIE I WYDAŁA NA ŚWIAT PRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W UBOGIM ŻŁÓBKU.
POSTARAJCIE SIĘ MOJE DZIECI PODZIĘKOWAĆ MARYI ŻE POWIEDZIAŁA NATYCHMIAST SWOJE „FIAT” GDY PRZYBYŁ DO NIEJ ANIOŁ GABRIEL I ZWIASTOWAŁ MOJE NARODZENIE.
NIE GARDŹCIE DZIECI OBFITOŚCIĄ TEGO MOJEGO ŚWIĘTA NARODZENIA BO DO KAŻDEGO PRAGNĘ PRZYJŚĆ NA TEJ PIERWSZEJ MSZY ŚWIĘTEJ NA PASTERCE JAKO NOWO NARODZONE DZIECIĘ I DOTKNĄĆ WAS RĄCZKAMI MAŁEGO DZIECKA. NIE UNIKAJCIE MNIE MOJE DZIECI BO MUSICIE WIEDZIEĆ ŻE JA ZA WAMI TĘSKNIĘ I WSPOMINAM TE CZASY KIEDY WASZE ŚWIĄTYNIE BYŁY PRZEPEŁNIONE WASZĄ OBECNOŚCIĄ I KOLĘDAMI,KTÓRE MNIE WITAŁY KAŻDEJ WIGILIJNEJ NOCY. TRZEJ KRÓLOWIE POKONALI TAKĄ WIELKĄ ODLEGŁOŚĆ ABY PRZYBYĆ NA MOJE POWITANIE A ŚWIĄTYNIE SĄ PRZECIEŻ W NIEWIELKIM WASZYM ZASIĘGU I CZĘSTO NIE POTRAFICIE TEGO ŚWIĘTA NALEŻYCIE UCZCIĆ.
ZDEJMIJCIE BIELMO Z OCZU I UZNAJCIE ŻE TYLKO JA JEZUS CHRYSTUS WAS ODKUPIŁEM Z WASZYCH GRZECHÓW,CZEGO NIE MOŻE DOKONAĆ NIKT INNY. Report this ad

WY ZARZĄDZAJĄCY ŚWIATEM,KTÓRZY BOICIE SIĘ WŁASNYCH CIENI, NIE ZABRANIAJCIE DZIECIOM MOIM PRZYCHODZIĆ DO MNIE I NIE USTALAJCIE SWOICH PRAW W ŚWIĄTYNIACH BOGA BO JESTEŚCIE SŁABYMI ZARZĄDCAMI NAD ŚWIATEM A JEDYNIE DOBRYMI WYKONAWCAMI I NAJEMNIKAMI SZATANA.

DZISIAJ 17 GRUDNIA TO DZIEŃ URODZIN ,NA URZĘDZIE PANUJĄCEGO FRANCISZKA. TEGO DNIA PRZED LATY ŚW FAUSTYNA BARDZO CIERPIAŁA I BYŁ TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ BOLESNYCH DNI JEJ ŻYCIA. A TY W DNIU JEGO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 13 GRUDNIA 2020 W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ TEŻ DOZNAŁAŚ WIELKIEGO CIERPIENIA BO TWOJA LEWA STOPA ZOSTAŁA PRZEBITA SZPIKULCEM. NIE SPAŁAŚ CAŁĄ NOC Z BÓLU I NAD RANEM DAŁEM CI TO NATCHNIENIE BO PORÓWNAŁEM TO TAMTEJ SYTUACJI CIERPIENIA ŚW FAUSTYNY.
NAD RANEM JUŻ WIEDZIAŁAŚ, ŻE CIERPISZ ZA WYSOKO POSTAWIONEGO KAPŁANA-MOJEGO KOŚCIOŁA LECZ NIE WIEDZIAŁAŚ ZA KTÓREGO. A TERAZ PRAGNĘ CI POWIEDZIEĆ ŻE NIE ZA JEDNEGO LECZ ZA DWÓCH.
14 GRUDNIA WYDANE ZOSTAŁO TO OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO ZAKONNIKA A TWOJE CIERPIENIE TRWAŁO I TRWA. TWOJA PRZEBITA STOPA JEST WYRAZEM JAK DEPTANY JESTEM W ŚWIĄTYNIACH I JAK WIELU KAPŁANÓW NIE CHCE ZAAKCEPTOWAĆ TEJ PRAWDY MOJEGO UPOKORZENIA MNIE W KOŚCIOŁACH.
MARTWIŁAŚ SIĘ, ŻE NIE DOJDZIESZ DZISIAJ NA ADORACJĘ ALE Z POMOCĄ MĘŻA DAŁAŚ JEDNAK RADĘ. PO WYJŚCIU Z ADORACJI POCZUŁAŚ ULGĘ BO JA MÓWIŁEM I POWTARZAM, ŻE JESTEM NAJLEPSZYM LEKARZEM NA WASZE DOLEGLIWOŚCI ,JEDNAK DO TEGO POTRZEBNE JEST WASZE ZAPARCIE,POKONANIE BÓLU I NADZIEJA BEZGRANICZNA WE MNIE A WTEDY DOKONUJĘ TEGO CUDU.
WASZE PLANY NIGDY JEDNAK NIE SĄ ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ I STARACIE SIĘ JE UKŁADAĆ WG WŁASNYCH POMYSŁÓW.
TO , ŻE MACIE TERAZ DWÓCH PAPIEŻY , JEDNEGO NA URZĘDZIE A DRUGIEGO NA STOLICY PIOTROWEJ TO JEST W PLANIE BOSKIM GDZIE POWIEDZIAŁEM GDY TYLKO NIECH TEN USTĄPI CO JESZCZE POWSTRZYMUJE A NASTĄPI NASTĘPNY TO SIĘ DOKONA CO ZAPLANOWAŁ PAN BÓG. WSZYSTKO JAK WIDZICIE ODBYWA SIĘ WG SCENARIUSZA BOGA OJCA A NIE TAKIEGO JAKIEGO NIEKTÓRZY OCZEKUJĄ. WG TEGO PLANU NIE POCHODZĄCEGO OD PANA BOGA APOKALIPSA BYŁABY NIEZGODNA Z RZECZYWISTOŚCIĄ,KTÓRA SIĘ WŁAŚNIE REALIZUJE. TO PYCHA LUDZKA POPYCHA NIEKTÓRYCH LUDZI DO TEGO BY ZNISZCZYĆ PLAN BOŻY,KTÓRY DZIEJE SIĘ Z JEGO DOPUSTU CZYLI WOLI BOGA.
PYSZNI NIGDY TEGO NIE ZROZUMIEJĄ I ZAWSZE POSTAWIĄ SIĘ NA WŁASNYCH POMYSŁACH PONAD BOGIEM.
CO BÓG UCZYNIŁ NIECH RĘKA LUDZKA NIE ZMIENIA BO OBRAŻA TO BOGA.
TUTAJ DAŁEM ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,KTÓRE CI ZADANO. Report this ad

DROGIE DZIECI! DZIĘKUJĘ,ŻE POTRAFICIE ZJEDNOCZYĆ SWOJE OGROMNE CIERPIENIA Z MOIM.
POWIEDZIAŁAŚ: PANIE JEZU! – ILE TY TYCH SZPIKULCÓW DOSTAŁEŚ W CIEMNICY OD ŻOŁDAKÓW A JA JEDNEJ KUTEJ RANY NIE MOGĘ WYTRZYMAĆ.ROZPAMIĘTUJESZ OD DAWNA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM MOJE CIERPIENIA ZADANE W CIEMNICY I DLATEGO DO TEGO CIĘ WYBRAŁEM.
NIEKTÓRZY TWOI BLISCY MÓWIĄ JESTEŚ JAK DZIECKO-PO CO TO JEZUSOWI POTRZEBNE TAKIE ROZPAMIĘTYWANIE?
NIE SŁUCHAJ TEGO GŁOSU,BO SERCA DZIECIĘCE NAJBARDZIEJ UKOCHAŁEM I WSZYSTKIE TE SERCA ZAPRASZAM JAK NAJBLIŻEJ STAJENKI W MOJE BOŻE NARODZENIE 2020 ROKU.

DZIECIĄTKO JEZUS,KTÓRE KOCHA SWOJE DZIECI I ICH PACHNĄCE NIEWINNOŚCIĄ SERCA.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 116 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.12.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, które niesie wam pokój. On, który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dziatki, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 151 Komentarzy

Słowo na dziś

Opublikowano Bez kategorii | 68 Komentarzy

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa | Ewangelia dla nas - strona  katolicka

Bóg się rodzi, noc truchleje… Niech mrok struchleje również w naszych sercach i ustąpi miejsca radości i ciepłu. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa zamieszka w naszych sercach i przyniesie nam pokój i ukojenie. Przyjmijcie życzenia życia w blasku chwały naszego Pana, bez mroku niepewności i strachu oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Wesołych, pogodnych, zdrowych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. Pociechy z najbliższych, dobrych dań na stole wigilijnym, lśniącej gwiazdki na niebie oraz dużych prezentów duchowych.
Najskrytsze życzenia składa: Mariusz

Opublikowano Bez kategorii | 33 Komentarze

Nowenna do Św. Rodziny z Nazaretu od 18.12

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY 

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów

wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego

przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma

niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste

pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich

najdoskonalszym wzorem.

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo

trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i

utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w

życiu i przy śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas! 

 Pierwszy dzień Nowenny

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich rodzin świata. Mieszkał w nim Józef – pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja – najpiękniejsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach katolickich. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

LITANIA DO ŚW. RODZINY KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

– wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenie umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nam nami.

– Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

– Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Drugi dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef pragną spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy święci w niebie nie mogą wyjednać tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboką wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma służyć naszemu dobru i naszych rodzin. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Trzeci dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najświętszej Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym święci wzorowali swoje życie.

Módlmy się, abyśmy naśladując świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Czwarty dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef to wzory cnoty pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, która była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Nich w Ich życiu w Nazarecie.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Piąty dzień Nowenny

Czystość była najbardziej umiłowaną cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski dla zachowania czystości duszy i ciała. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Szósty dzień Nowenny

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Bożą cześć i chwałę.

Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Abyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Siódmy dzień Nowenny

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniu posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem swoich codziennych obowiązków.

Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy najdoskonalej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Ósmy dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzina zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna się oprzeć pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha modlitwy dla członków naszych rodzin i parafii. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Dziewiąty dzień Nowenny

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach.

Módlmy się o jedność umysłów i serc w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich,

z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem

i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości,

broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 90 Komentarzy

Różaniec do granic czasu!

W każdym odmawianym Ojcze Nasz dziesiątki dusz zostaną uratowane od wiecznego potępienia, a dziesiątki dusz uwolnionych od cierpień czyśćca. Rodziny, w których odmawiany będzie ten różaniec, otrzymają bardzo szczególne łaski, które również będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci, którzy recytują z wiarą, otrzymają wielkie cuda, takie i tak wielkie, jakich nigdy nie widziano w historii Kościoła.

Nadmieniam, że ta forma modlitwy posiada Imprimatur Kościoła Katolickiego.

Niemniej przystopowaliśmy na rzecz stanowiska Krajowej Rady Episkopatu Polski i tak blogowicze(i), Czytelnicy(czki) i subskskrybenci(ntki) – ok. tys. osób dziennie i czekamy na porozumienie Rada Stała KEP – Fundacja.

Oświadczenie Fundacji Solo Dios Basta w sprawie komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

20 grudnia 2020 roku, Warszawa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

w dniu 18 grudnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym zaleca zachowanie dystansu odnośnie działań Fundacji Solo Dios Basta.

Z pokorą i niesłabnącą miłością do Kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady.
Jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za wszystkie dzieła, które pozwolił zrealizować w ostatnich latach.
W 2016 roku miała miejsce Wielka Pokuta, która zgromadziła około 150 tysięcy osób. Przybyliśmy pod mury Jasnej Góry, by paść na kolana, błagać Boga i Królową Polski o wybaczenie grzechów popełnionych przez nasz Naród.

Rok później ponad milion rodaków brał udział w Różańcu Do Granic. Jednocząc się na modlitwie różańcowej, prosiliśmy Matkę Najświętszą, by otoczyła naszą Ojczyznę swoim płaszczem i chroniła od wszelkiego zła, wołaliśmy też o ratunek dla świata. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie i stanowiło wzór dla podobnych działań w wielu krajach.

Rok później, rozważając wezwanie płynące z Objawień Matki Bożej w Fatimie podjęliśmy dzieło propagowania Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca, Wynagradzanie za grzechy jest dzisiaj jednym z fundamentalnych działań duchowych, do którego wzywa Bóg, a które my katolicy powinniśmy czynić z wielkim zaangażowaniem
W 2019 roku była „Polska pod Krzyżem”, wynikająca z głębokiego przekonania, że Matka Boża prowadzi nas pod krzyż, byśmy tam towarzyszyli Jezusowi w godzinie Jego męki. Staraliśmy się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. W modlitwie mówiliśmy Jezusowi, że w naszej Ojczyźnie zawsze jest dla niego miejsce, że jest naszym Królem.

Jesienią 2020 roku, zorganizowaliśmy Różaniec Do Granic Nieba, którego celem była pokuta i przebłaganie Boga za wszystkie grzechy aborcji popełnione w historii Polski, prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, o uzdrowienie nas ze skutków, jakie niesie ze sobą to wielkie zło.

Jako katolicy, chcąc być posłuszni słowom naszego Pana, który mówił: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33), jesteśmy zobowiązani szukać w życiu Woli Bożej, modląc się, czytając Pismo Święte, prowadząc życie sakramentalne, pytając Boga oraz odczytując znaki czasu.
Prosimy Ducha Świętego o światło, aby uczył nas patrzeć na nasze życie i aktualną sytuację na świecie poprzez pryzmat Bożego wezwania kierowanego do nas. Wszystkie zdarzenia, jakie mają teraz miejsce odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia. Pragniemy wrócić do Boga Ojca i nawet nie iść, ale biec w Jego stronę. Przez Serce Jezusa i Matki Bożej chcemy, jako biedni grzesznicy oddać się naszemu Ojcu.

Znajdujemy się w sytuacji dramatycznie trudnej i nie zmieni się ona, jeśli sami będziemy próbowali ją zrozumieć i rozwiązać. Świat bez Boga Ojca sam skazuje się na porażkę. Zawsze tak było, jest i będzie!
Podążając za treścią komunikatu Rady Stałej KEP, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych na zakończenie Starego Roku, a także do rozpoczęcia Nowego Roku 2021 Mszą św. 1-go stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Zmieniliśmy program Różańca Do Granic Czasu.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej http://www.rozaniecdogranic.pl.
Zachęcamy, by o północy, w pierwszych minutach Nowego Roku modlić się w domach. Niech będą poświęcone i oddane Bogu.
Czuwajmy i zawsze bądźmy gotowi, przez stan łaski uświęcającej, modlitwę na różańcu, pokutę i poświęcenie domów.
Wiele dróg się zamyka, jednak nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy do Boga Ojca. Na krawędzi czasu, z różańcem w rękach składamy cały nasz los we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela.
Prosimy o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego.
Prosimy wszystkich Was o wielki duchowy wysiłek. Wiemy, jak jest ciężko, ale im trudniej, tym więcej wysiłku powinniśmy podjąć.
Prosimy o przyjęcie stanowiska księży biskupów z pokojem i pokorą. Wszystkie myśli, uczucia i cierpienia ofiarowujemy Jezusowi. Kościół, którego Głową jest Chrystus, mamy kochać bezwarunkowo, taka postawa wyda dobre owoce.

Niech św. Józef nas prowadzi!

Maciej Bodasiński
Lech Dokowicz
Rada Fundacji „Solo Dios Basta”

Opublikowano Bez kategorii | 13 Komentarzy

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 

lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu. 

W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Opublikowano Bez kategorii | 42 Komentarze