Słowo na dziś…

31 sierpnia 2016 r., Środa

PIERWSZE CZYTANIE

1 Kor 3, 1-9 Apostołowie są pomocnikami Boga
Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?
Skoro jeden mówi: «Ja jestem Pawła», a drugi: «Ja jestem Apollosa», to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.
Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 33 (32), 12-13. 14-15. 20-21 (R.: por. 12b)
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.

Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Łk 4, 18
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 4, 38-44 Liczne uzdrowienia
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.

Oto słowo Pańskie.

15.08.2014; piątek, g. 15:16

ŚWIĘTO WNIEBOWZIĘCIA MOJEJ KOCHANEJ MAMY
W TYM DNIU W KTÓRYM MOJA MAMA ZOSTAŁA ZABRANA DO NIEBA, NIEBO SIĘ ROZWARŁO I ANIOŁOWIE PORWALI JA DO NIEBA. WTEDY JA WASZ JEZUS BYŁEM SZCZĘŚLIWY, ŻE ZNOWU MAM PRZY SOBIE NIEWIASTĘ KTÓRA MNIE PORODZIŁA I STAŁA POD KRZYŻEM GDY JA UMIERAŁEM. TO SAMO OBIECUJĘ WAM WSZYSTKIM, KTÓRZY TRWACIE PRZY MOIM KRZYŻU, CIERPICIE Z MIŁOŚCI DO MNIE I POMAGACIE DŹWIGAĆ CIĘŻAR KRZYŻA. NIE ZAPOMNĘ O WAS KOCHANE DZIECI W TYM WIELKIM DNIU, KIEDY POWRÓCĘ DO WAS W CHWALE. PAMIĘTAJCIE, ŻE WARTO CIERPIEĆ DLA WASZEGO CHRYSTUSA W IMIĘ URATOWANIA WIELU LETNICH, KTÓRZY WCIĄŻ SIĘ WAHAJĄ, CZY WYBRAĆ ŻYCIE DOCZESNE CZY TEŻ ŻYCIE WIECZNE. CZYMŻE JEST WASZE KRÓTKIE ŻYCIE NA TYM ŁEZ PADOLE W PORÓWNANIU Z ŻYCIEM WIECZNYM. JA JESTEM WIECZNY I WY KTÓRZY MI ZAUFACIE BĘDZIECIE WIECZNIE ZE MNĄ SZCZĘŚLIWI W DOSKONAŁOŚCI MOJEGO RAJU, KTÓRY WAM PRZYGOTOWAŁEM. ZWĄTPIENIA WASZE POCHODZĄ OD DIABŁA, KTÓRY WCIĄŻ CHCE MI WAS ODEBRAĆ I POZBAWIĆ WAS TEJ SZCZĘŚLIWOŚCI, KTÓRĄ OBIECUJĘ DLA WYBRANYCH.
DROGA..! PORÓWNAJ SWOJE ŻYCIE Z PRZED KILKU LAT, CZYŻ ONO NIE BYŁO POZBAWIONE SENSU. MIAŁAŚ CIĄGLE OGROMNE CIERPIENIA, ALE JAK BYŁO CI TRUDNO BEZE MNIE JE NIEŚ. TERAZ TEŻ CIĄGLE CIĘ WYNAGRADZAM CIERPIENIEM, ALE TY NIE BUNTUJESZ SIĘ, TYLKO WSZYSTKO NAKŁADASZ NA SWÓJ KARK I OFIAROWUJESZ MI ZA RATOWANIE DUSZ O KTÓRE SIĘ MODLISZ. ZAPOMINASZ O TYM BRZEMIENIU. BO WIDZISZ PRZED SOBĄ TEN CEL, KTÓRY CI OBIECUJĘ. ZA TO BĘDZIE NAGRODA MOJE DZIECKO, ŻE TAK MI ZAUFAŁAŚ.WYBRAŁEM CIEBIE, BO WIEDZIAŁEM ŻE WYTRWASZ NA DRODZE NA KALWARIĘ. JESTEŚ JUŻ TAK SILNA, ŻE UNIOSŁABYŚ MI SAMA MÓJ KRZYŻ.ALE JA TERAZ GDY TO WIEM ZATRZYMAM SIĘ W TYCH TWOICH DOŚWIADCZENIACH NA DRODZE DO ZBAWIENIA. ODPOCZNIJ MOJE DZIECKO, BO CZEKA CIĘ INNA KALWARIA W ROZMOWIE Z KAPŁANEM. MUSISZ MIEĆ NA TO DUŻO SIŁY, ALE JA CIĘ BĘDĘ WZMACNIAŁ JAK TYLKO BĘDZIE TO POTRZEBNE. PAMIĘTAJ, ŻE DROGA DO CELU CZASAMI JEST CIERNISTA, ALE JĄ POKONASZ BO MASZ MISJE DO SPEŁNIENIA I ZWYCIĘŻYSZ W SWOICH POCZYNANIACH. MASZ DUŻE NATCHNIENIE ODE MNIE, KTÓRE PRZEKONA TEGO KAPŁANA O TYM CO MA GO PRZEKONAĆ. CZASAMI SPRAWY BEZNADZIEJNE STAJĄ SIĘ WYJĄTKOWO ŁATWE I TAK TEŻ SIĘ STANIE. ZADZWOŃ DO TEGO KAPŁANA JEDNAK PO SKOŃCZONEJ NOWENNIE, BO DLATEGO CI DAŁEM TĘ TRUDNOŚĆ W DODZWONIENIU SIĘ DO NIEGO. SŁUCHAJ GŁOSU TEŻ MŁODEGO KAPŁANA, BO BĘDĄ TO NA POCZĄTKU TRUDNE ROZMOWY. ALE PAMIĘTAJ, JA BĘDĘ STAŁ OBOK CAŁY CZAS, BO JA CIĘ WYSŁAŁEM DO KSIĘDZA .. Z MISJĄ, KTÓRA ON DALEJ MA POPROWADZIĆ. WEŻ OSTATNIE TRZY PRZESŁANIA I PRZECZYTAJ MU JE. CHCĘ ŻEBY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIMI, ŁĄCZNIE Z DZISIEJSZYM PRZESŁANIEM-TO WAŻNE! ZAWSZE SŁUCHAJ SIĘ MNIE DROGIE DZIECKO BO MÓJ GŁOS CIĘ POPROWADZI NA SAM SZCZYT NA KTÓRYM BĘDĘ NA CIEBIE CZEKAŁ. W ZWIĄZKU Z TYM CO DZIEJE SIĘ U… W RODZINIE TO NIE PRZYPADEK. PRAGNĘ CAŁĄ RODZINĘ PRZYBLIŻYĆ DO SIEBIE I CZEKAM NA NICH, AŻ ZROZUMIEJĄ O CO CHODZI. NIE CHCĘ JUŻ ICH DOŚWIADCZAĆ ALBO WYCIĄGNĄ Z TEGO WNIOSKI ALBO ODWRÓCĄ SIĘ BO INNEJ DROGI NIE MA. OCZEKUJĘ WIĘCEJ MODLITWY ZAWIERZAJĄCEJ I POWIERZAJĄCEJ ICH DZIECI MNIE KAŻDEGO DNIA. CODZIENNEGO ZNAKU KRZYŻA NA ICH GŁÓWKACH PRZEZ RODZICÓW. TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO Z NICH WOBEC MALUCZKICH. W DNIU ŚWIĘTA MOJEJ MAMY JA BŁOGOSŁAWIĘ ..! TWOIM DZIECIOM I OBIECUJĘ OPIEKĘ MATKI PRZENAJŚWIĘTSZEJ NAD NIMI. ONE SĄ NAZNACZONE MARYJĄ, NIECH TWOJA MAMA CI WYTŁUMACZY W JAKI SPOSÓB TO SIĘ STAŁO. DLATEGO CODZIENNIE ZAWIERZAJCIE TE DZIECI MNIE CHRYSTUSOWI POPRZEZ MOJĄ MATKĘ, KTÓRA PRZYPROWADZA DO MNIE WIELE DZIECI. W TYM DNIU WNIEBOWZIĘCIA MATKI DZIEWICY DO NIEBA BŁOGOSŁAWIĘ …Z … NA ICH WSPANIAŁEJ DRODZE NAWRÓCENIA, BĘDĄ I SĄ DLA NICH SZCZEGÓLNE ŁASKI OD MARYI . NIEBO SŁYSZY … RÓŻAŃCE I BARDZO SIĘ RADUJE JEJ MIŁOŚCIĄ DO MOJEJ MAMY. NIE COFAJCIE SIĘ DROGIE DZIECI DO TYŁU BO CZAS JESZCZE SKRÓCIŁEM ZE WZGLĘDU NA ODSTĘPSTWO OD WIARY WIELU LUDZI. DLATEGO DO NASZEGO SPOTKANIA DOJDZIE SZYBCIEJ NIŻ SIĘ SPODZIEWACIE. MIEJCIE DUSZE W CIĄGŁEJ ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ, ABYŚCIE NIE BYLI ZASKOCZENI TYM CO WAS MOŻE SPOTKAĆ.JUZ NIEDŁUGO. UPRASZAJCIE PRZEBACZENIE DLA DUSZ CZYŚĆCOWYCH Z WASZYCH RODZIN I WCIĄŻ WPATRUJCIE SIĘ W NIEBO. TO NIEBO CZEKA DLA WAS GDY NIE STRACICIE ZAPAŁU W MODLITWACH DO MNIE I W WASZYCH DOBRYCH UCZYNKACH. ZOSTAWIAM MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA CAŁEJ RODZINY I KSIĘDZA… ORAZ PRZYKRYWAM WAS PŁASZCZEM NIEBIESKIM MOJEJ MAMY W TYM WIELKIM DNIU WNIEBOWZIĘCIA DLA KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO. WASZ JEZUS

19.08.2016; piątek, g. 15:27

ZWRACAM SIĘ TERAZ DO MŁODEGO POKOLENIA ŚWIATA.
MOI KOCHANI UCZNIOWIE CHRYSTUSA !
ZAPAMIĘTAJCIE TERAZ CO DO WAS MÓWIĘ. CZAS BARDZO SIĘ PRZYBLIŻYŁ DO MOJEGO PRZYJŚCIA ALE WIELU Z WAS NIESTETY NIE JEST PRZYGOTOWANYCH NA MOJE POWTÓRNE PRZYJŚCIE. WASI DZIADOWIE I RODZICE MIELI PRZEKAZANĄ WIARĘ UTWIERDZONĄ NA MOCNYM GRUNCIE ANIŻELI WY MOI MŁODZI LUDZIE.
DLATEGO CHCIAŁEM WAM PRZEKAZAĆ SŁOWA, KTÓRE MAJĄ WAS PRZYBLIŻYĆ DO MNIE MOJE KOCHANE DZIECI. WY MUSICIE MI ZAUFAĆ BEZGRANICZNIE I PRZESTAĆ ROZGLĄDAĆ SIĘ ZA DOCZESNYM ŚWIATEM. GDY MI NIE ZAUFACIE DO KOŃCA NIGDY NIE BĘDZIECIE MI MOGLI SIĘ BEZGRANICZNIE ODDAĆ W WIERZE.
BARDZO KOCHAM TO WASZE MŁODE POKOLENIE I WY NIE ODPOWIADACIE ZA TO, ŻE NIE POTRAFIONO WAM PRZEKAZAĆ PODSTAW PRAWD WIARY TAKICH JAKICH OCZEKUJĘ OD WAS.
ZAPAMIĘTAJCIE WIĘC CO WAM POWIEM, TO PRAWDA, ŻE STĄPAŁEM 2000 LAT TEMU PO ZIEMI, TO PRAWDA ŻE ISTNIEJE BÓG WASZ OJCIEC W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. TO PRAWDA, ZE MOJA MATKA MARYJA STĄPAŁA PO ZIEMI I NIE BYŁA TKNIĘTA PRZEZ JÓZEFA PONIEWAŻ PORODZIŁA MNIE Z DUCHA ŚWIĘTEGO. PRZYSZEDŁ DO NIEJ ANIOŁ POSŁANY PRZEZ BOGA OJCA I ZWIASTOWAŁ MOJE NARODZENIE. WSZYSTKO CO OGLĄDACIE NA TYM ŚWIECIE ZOSTAŁO STWORZONE PRZEZ BOGA  WSZECHMOGĄCEGO I ON MNIE POSŁAŁ NA TEN ŚWIAT ABYM MÓGŁ ZMAZAĆ Z WAS GRZECH PIERWORODNY. UMARŁEM ZA WAS I MOJE ZMARTWYCHWSTANIE MA WAM PRZYNIEŚĆ ŻYCIE WIECZNE. NIEDŁUGO Z GROBÓW POWSTANĄ WASI PRZODKOWIE I STANIECIE OBOK NICH A JA BĘDĘ WAS SĄDZIŁ WEDŁUG WASZEJ WIARY I UCZYNKÓW MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM BLIŹNIEGO. WSZYSTKICH OSĄDZĘ BARDZO SPRAWIEDLIWIE I NIKOGO NIE ODTRĄCĘ GDY WAGA WASZYCH UCZYNKÓW BĘDZIE RÓWNA WADZE WASZEJ WIARY. NIKT NIE PRZEDOSTANIE SIĘ PRZEZ BRAMĘ NIEBIESKĄ , KTÓRY WYPARŁ SIĘ MNIE JEZUSA CHRYSTUSA I CZEKA TERAZ NA INNEGO WYBAWICIELA, KTÓRYM BĘDZIE ANTYCHRYST. ZANIM JA SIĘ POJAWIĘ PRZYJDZIE ON SYN ZATRACENIA. MUSI BYĆ TAKA KOLEJNOŚĆ I DOPÓKI JEGO NIE ZOBACZYCIE NIE MOŻECIE OCZEKIWAĆ SĄDU BOŻEGO. NIECH WAS NIE ZMYLI TA KOLEJNOŚĆ.
JEDNAK WKRÓTCE PRZYJDĘ ZE SWOIM MIŁOSIERDZIEM ABYŚCIE POZNALI JAK BYM WAS OSĄDZIŁ W PRZYSZŁOŚCI.
PRZYPOMINAM POTRWA TO OK 15 MINUT I WTEDY ZOBACZYCIE CZY WASZE SZALE UCZYNKÓW I WIARY SĄ ZRÓWNOWAŻONE I CZY JAKIŚ GRZECH NIE CIĄŻY NA WAS, KTÓRY ZAMYKA WAM BRAMĘ NIEBIESKĄ.
KOCHANE DZIECI!
ZROZUMIECIE DOBRZE JAK WAS OCENIAM NA CHWILĘ MIŁOSIERDZIA. BĘDZIECIE MIELI SZANSĘ NA POPRAWIENIE SWOJEGO ŻYCIA LECZ TO CO ZAOFERUJE WAM ANTYCHRYST   PRZESŁONI WAM OBRAZ JAKI WAM POKAŻĘ PODCZAS MIŁOSIERDZIA.  PRĘDKO JEDNAK  ZAPOMNICIE, ŻE JA WAM POKAZAŁEM MOŻLIWOŚĆ NA WASZE ZBAWIENIE I CZEGO OD WAS OCZEKUJĘ. WIELU WTEDY POWIE TO PRZYSZEDŁ JEZUS CHRYSTUS WASZ WYBAWICIEL LECZ NIESTETY TO NIE BĘDĘ JA.
PROSZĘ ZAPAMIĘTAJCIE TERAZ TĘ KOLEJNOŚĆ, KTÓRĄ WAM PODAJĘ, BO MOI SŁUDZY BOŻY NIE OPOWIADAJĄ WAM O KSIĘDZE APOKALIPSY. MAŁO JEST TAKICH SŁUG BOŻYCH, KTÓRZY SĄ BLISKO MNIE I WIEDZĄ, ŻE CZAS SIĘ ZBLIŻA NA MOJE POWTÓRNE PRZYJŚCIE. SŁUCHAJCIE ICH MOI MŁODZI WYZNAWCY CHRYSTUSA ABYŚCIE BYLI PRZYGOTOWANI A NIE ŚPIĄCY I NIC NIE SŁYSZĄCY.
SZUKAJCIE MNIE TERAZ SWOJEGO JEZUSA, BO GDY TERAZ MNIE NIE ODNAJDZIECIE TO POTEM BĘDZIE WAM TRUDNO COKOLWIEK ODRÓŻNIĆ I ZROZUMIEĆ WYPEŁNIANIE SIĘ PISMA ŚWIĘTEGO. MNIE BARDZO ZALEŻY ABY POZYSKAĆ WAS I CIESZYĆ SIĘ Z WAMI W NOWYM KRÓLESTWIE BOŻYM, BO JEST JUŻ PRZYGOTOWANE W PEŁNEJ JEGO KRASIE.  CZAS BOWIEM JEST TAK JEGO BLISKI I WSZYSTKO JESZCZE BARDZIEJ SIĘ PRZYBLIŻYŁO. NIE MA JUŻ CZASU NA TO BYŚCIE SIĘ ZASTANAWIALI CO MACIE WYBRAĆ. SĄ TYLKO DWIE DROGI : JEDNA PROWADZĄCA DO MNIE PRZEZ MOJĄ MATKĘ A DRUGA PROWADZI DO PIEKŁA. WZYWAM WAS DO NAWRÓCENIA BO BARDZO MI WAS ŻAL, ŻE MOŻECIE WYBRAĆ TĘ DRUGĄ DROGĘ. WŁAŚCIWIE TO GDY TERAZ SIĘ NIE NAWRÓCICIE TO WY JEJ ŚWIADOMIE NIE WYBIERZECIE LECZ ANTYCHRYST WAS POCHŁONIE PODAJĄC NA DŁONI WSPANIAŁE OFERTY. TE OFERTY BĘDĄ NAPRAWDĘ OBIECUJĄCE ALE NA BARDZO KRÓTKO A POTEM ZOSTAWI WAS BEZ NICZEGO LECZ Z ZAZNACZONYM PIĘTNEM NA ZNISZCZENIE. WTEDY NIE BĘDZIECIE MOGLI SIĘ WYZWOLIĆ Z TEGO PIĘTNA I JA NIE BĘDĘ W STANIE WAM POMÓC CHOCIAŻ BARDZO BĘDĘ Z TEGO POWODU CIERPIAŁ PATRZĄC JAK IDZIECIE NA ZATRACENIE. DLATEGO DROGIE DZIECI DO WAS CIĄGLE MÓWIĘ I PROSZĘ – JEST TO JUŻ OSTATNIA CHWILA KIEDY WYCIĄGAM DO WAS RĘCE I PROSZĘ :” CHODŹCIE DZIATKI DO MNIE BO WAS BARDZO KOCHAM”.
TERAZ BARDZO CIERPIĘ GDY PATRZĘ NA NIEKTÓRE DUSZE , KTÓRE NIESTETY NIGDY NIE BĘDĄ DO MNIE NALEŻAŁY BO ICH ZUCHWAŁOŚĆ W GRZESZENIU JEST TAK OGROMNA I NIGDY NIE UWIERZĄ, ŻE JA TERAZ MÓWIĘ DO ŚWIATA.
BĄDŹCIE DZIECI GOTOWE NA KAŻDY DZIEŃ BO BARANEK BOŻY JUŻ SIĘ DO WAS ZBLIŻA ABY PRZYGARNĄĆ OWCE, KTÓRE GO KOCHAJĄ. JEZUS

05.08.2016; piątek, g. 18:17

DZISIAJ URODZINY MOJEJ MAMY.

DROGIE DZIECKO!

TO JEST PRAWDA CO PRZEKAZAŁEM WAM W INNYCH ORĘDZIACH O URODZENIU MOJEJ NAJUKOCHAŃSZEJ MATEŃKI. POCHYLAJCIE SIĘ Z GODNOŚCIĄ NAD TĄ DATĄ, KTÓRĄ WAM POTWIERDZAM, ŻE JEST PRAWDZIWA.
MOJA ŚWIĘTA MAMA Z RADOŚCIĄ PRZYWITAŁA ANIOŁA, KTÓRY PRZYSZEDŁ ZWIASTOWAĆ MOJE URODZENIE. ONA OD POCZĄTKU BYŁA NAMASZCZONA ABY MNIE PORODZIĆ. URODZIŁA MNIE W TAKIEJ MARNEJ STAJENCE, ALE DAŁA MI OD POCZĄTKU TYLE CIEPŁA I MIŁOŚCI, ŻE ŻADNA INNA MATKA NIE POTRAFIŁA TAK ROZGRZAĆ MIŁOŚCIĄ SWOJEGO DZIECKA. BYŁA  TAK CZYSTA I NIEWINNA W CHWILI GDY PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT I JEJ WZROK OGARNIAŁ MNIE I INNYCH PRZEPIĘKNĄ CZUŁOŚCIĄ DZIEWICY NIESKAŻONEJ GRZECHEM. WPATRYWAŁA SIĘ WE MNIE CAŁYMI DNIAMI I NOCAMI OD CHWILI MOJEGO POCZĘCIA NA ŚWIAT I NIE ODRYWAŁA TYCH OCZU ODE MNIE AŻ DO 12 ROKU ŻYCIA. WTEDY WYDARZYŁO SIĘ COŚ ZUPEŁNIE WAM NIEZNANEGO. GDY UKOŃCZYŁEM 12 LAT POZWALAŁA MI SIĘ BAWIĆ Z INNYMI DZIEĆMI, ALE WCIĄŻ KAZAŁA MI PO KRÓTKIM CZASIE POKAZYWAĆ SIĘ JEJ OCZOM, KTÓRE ZAWSZE BYŁY ŁAGODNE I PEŁNE MATCZYNEJ OPIEKI. KIEDYŚ JEDNAK ZABAWIŁEM SIĘ Z INNYMI DZIEĆMI I NIE DOTRZYMAŁEM NASZEGO UZGODNIENIA I MINĘŁO SPORO CZASU ZANIM MNIE MOJA MAMA ODNALAZŁA. NIE KRZYCZAŁA NA MNIE LECZ JA ZOBACZYŁEM W JEJ OCZACH TAKI OGROMNY BÓL Z TEGO POWODU. PODESZŁA DO MNIE I POWIEDZIAŁA: „SYNU DLACZEGO TY MNIE TAK ZASMUCIŁEŚ SWOJA DŁUGĄ NIEOBECNOŚCIĄ?” A JA WTEDY UKLĄKŁEM I PRZYTULIŁEM SIĘ DO JEJ NIEBIESKIEJ SZATY W KTÓRĄ BYŁA UBRANA. POWIEDZIAŁA: ” WSTAŃ MOJE DZIECIĘ I NIE RÓB MI TEGO WIĘCEJ.”
JA JEDNAK BYŁEM POGRĄŻONY W BLISKOŚCI Z BOGIEM OJCEM I CZĘSTO ZAPOMINAŁEM, ŻE BYŁEM CZŁOWIEKIEM I MAM TEN OBOWIĄZEK WOBEC MATKI. DROGIE DZIECI TO BYŁO TRUDNE BYĆ JEDNOCZEŚNIE BOGIEM I CZŁOWIEKIEM ABY SPEŁNIAĆ SWOJĄ ROLE PODWÓJNIE. TO WŁAŚNIE WTEDY GDY RODZICE INNYM RAZEM ZNALEŹLI MNIE W ŚWIĄTYNI BYŁO TO MOJE UCZUCIE BOSKOŚCI PONAD UCZUCIE CZŁOWIECZE. ZASMUCIŁEM RODZICÓW ALE TEGO NIE CHCIAŁEM, BO NIE BYŁEM DO KOŃCA Z TEGO ŚWIATA. KIEDYŚ TO ZROZUMIECIE , ALE ZROZUMIEJĄ TO CI KTÓRZY ZNAJDĄ SIĘ Z NAMI W NIEBIE. NIE BĘDZIECIE DZIECI W OGÓLE TĘSKNIC ZA TYMI, KTÓRZY NIE NALEŻĄ DO BOGA OJCA. WASZE ZJEDNOCZENIE Z BOGIEM NIE BĘDZIE NOSIŁO ZNAMION UCZUĆ Z TEGO ŚWIATA. WYDAJE MI SIĘ ŻE DOBRZE WAM TO WYTŁUMACZYŁEM.
KOCHAM WAS DZIECI TAK BARDZO SERCEM BOSKIEGO STWORZENIA I PRAGNĘ ABYŚCIE WSZYSCY DĄŻYLI DO BRAMY NIEBIESKIEJ. TERAZ TAK WAŻNE MODLIĆ SIĘ JEDNI ZA DRUGICH ABY CI CO NIE WIERZĄ W NAS OTRZYMALI ŁASKĘ WIARY.
WZYWAM WAS JESZCZE RAZ DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ, BO JA ZAWSZE WYSŁUCHUJĘ MODLITWY MOJEJ MATKI, KTÓRA WIELE WYCIERPIAŁA JAKO MŁODA NIEWIASTA. BYŁ CZAS KIEDY MUSIAŁA MNIE UKRYWAĆ, BYŁ TEŻ CZAS KIEDY STAŁA POD KRZYŻEM.
MÓDLCIE SIĘ KOCHANE DZIECI Z MOJĄ MATKĄ A JA NA PEWNO WAS PRZYGARNĘ I WYSŁUCHAM TEJ MODLITWY.
TA MODLITWA JEST TAK CZYSTA JAK MARYJA – MOJA MAMA. PROSZĘ NIE ZAPOMINAJCIE, ŻE TERAZ ŻYJECIE W CZASACH KIEDY NIEDŁUGO POWRÓCĘ I NIE CHCĘ ZASTAĆ WAS ŚPIĄCYCH.
DZIEWICZY ŚPIEW ANIOŁÓW CZEKA JUŻ , ABY TEN CHÓR SIĘ ODEZWAŁ I BYŚCIE POZNALI JAK PIĘKNE JEST NIEBO I JAKIM WIELKIM BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM JEST PRZEBYWANIE W NASZYM TOWARZYSTWIE. NIE POZNALIŚCIE NIGDY SZCZĘŚCIA TAK WIELKIEGO , KTÓRE NA WAS CZEKA I ZAPRASZA WSZYSTKICH BEZ WYJĄTKU.
NIE MARNUJCIE CZASU DZIECI BO NIE DŁUGO URODZINY MOJEJ MAMY BĘDZIEMY OBCHODZIĆ W NIEBIE. PRAGNĄŁBYM, BY WASZE URODZINY TAKŻE NALEŻAŁY DO UROCZYSTOŚCI KTÓRE ZJEDNOCZY NAS TAM RAZEM . W KAŻDYM URODZENIU JEST TA CZĄSTKA BOGA I TA CZĄSTKA POWINNA POWRÓCIĆ DO BOGA OJCA, JEDNAK WIELU Z WAS PORZUCA TĘ CZĘŚĆ I ZMIERZA KU UPADKOWI I ZATRACENIU TEGO ŚWIĘTEGO DUCHA , KTÓRE TCHNĄŁ W WAS BÓG OJCIEC. GDY TUTAJ SIĘ SPOTKAMY STWORZYMY JEDNĄ ŚWIATŁOŚĆ A KAŻDY Z WAS BĘDZIE JEDNYM PROMYKIEM TEGO ŚWIATŁA. DZIECI CIEMNOŚCI PÓJDĄ DO CIEMNOŚCI, KTÓRA JEST CZARNA, PONURA I POGRĄŻY JE W ŚMIERCI WIECZNEJ I TRAFIĄ DO CZELUŚCI Z KTÓREJ JUŻ SIĘ NIE WYDOSTANĄ.
PRAGNIEMY WAS WSZYSTKICH WIDZIEĆ W ZJEDNOCZONEJ ŚWIATŁOŚCI I TAK ZWLEKAMY BO WIELU Z WAS SIĘ JESZCZE WAHA. ALE CZASU JEST JUŻ NIEWIELE, BO SZATAN ROZPANOSZYŁ SIĘ NA ŚWIECIE I NIE TRACI CZASU AŻ DO OSTATNIEJ CHWILI AŻ OSTATECZNIE POKONA GO NIEPOKALANE SERCE MOJEJ UMIŁOWANEJ MATKI.
MÓDLCIE SIĘ KOCHANE DZIECI Z MARYJĄ, TO JEST MOJE OSTATNIE WEZWANIE DO ŚWIATA BO WSZYSTKO BARDZO SIĘ PRZYBLIŻYŁO DO MOJEGO ŚWIATŁA MIŁOSIERDZIA.
BŁOGOSŁAWIĘ CAŁY ŚWIAT I WZYWAM DO NAWRÓCENIA.
JEZUS Z NAZARETU.

11 NOWENNA POMPEJAŃSKA

Zaczynamy nową Nowennę Pompejańską 11 sierpnia 2016 roku w dniu, kiedy Kościół Święty modli się właśnie tajemnicami światła. Jest to 11 przeze mnie tworzona Nowenna Pompejańska na prośbę Jezusa w przesłaniach do mojej znajomej. Jezus w przesłaniu z 10 czerwca 2016 nadal o to prosi i mówi: „NIE PRZERYWAJCIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO!!!
A w jednym z przesłań powiedział tak: DZIĘKI MOJEJ MAMIE MARYI A WASZEJ KRÓLOWEJ ZALICZAM WAS DO TYCH (12) NARODÓW. „ Jest to Żywe Słowo z Nieba, dlatego proszę, odpowiedzcie Jezusowi i Maryi – Matce Boga – na Jego wezwanie.  Kochane dzieci, uczestniczycie w wielkiej łączności z samym Bogiem. On do Was mówi, a my odpowiadamy w tym dziejowym momencie czasu wyznaczonego: dwóch czasów i pół czasu wg Księgi Daniela. Gdy u naszych sąsiadów z lewej strony granicy we Francji, Niemczech niepokoje, spowodowane najazdami imigrantów, u nas w miarę spokojnie.  Jednak istnieją nasze wewnętrzne niepokoje i nie dajmy się w żaden sposób sprowokować. Potrzebna jest modlitwa za Polaków inaczej myślących niż my, a nie słowa nienawiści. Jednak Różaniec Święty będzie łagodzić te spory i jest bronią nie do pokonania. Ale Chrystus Król, uznany przez władze państwowe i kościelne, przyniósł by naszej Ojczyźnie największą ochronę i Boże błogosławieństwo aby Polska rosła w Chwale Boga. Wiem , że pisałam że być może 10 NP nie ukończymy ale zauważcie była to moja interpretacja i muszę prosić nieustanne Boga o pokorę aby nie ponosiły mnie już te daty bo też jestem marnością. Ale z kolei nie wiem czy na pewno w naszych gdybaniach jest pycha bo w księdze Daniela jest powiedziane , że poznamy prawdę i część będzie przed niektórymi odsłonięta co nie oznacza że ja do nich należę. Teraz podczas każdej Komunii Św proszę Boga o pokorę, bo ona jest nam najbardziej potrzebna do zbawienia. Najważniejsze co powiedział Jezus a on dał do zrozumienia że po tych 9 NP coś się wydarzy ale mowa Boga jest prosta ale nie zawsze łatwo odczytywana. Aby ją poznać to jednak musi przyjść łaska z Nieba. Po 9 NP nie oznacza że nie ma być następnych i mamy modlić się dalej i dlatego wzywam Was umiłowani w Chrystusie Panu módlmy się nadal i nieustannie. Jezus prosi : nie przerywajcie Różańca Świętego a nie mówi Nowenny ale najlepiej w sposób wspólnotowy łączyć się jednak Nowenną w ten sposób modlitwą  Niech się stanie wola Nieba.
INTENCJA: O JAK NAJSZYBSZE I MIŁE BOGU PRZEPROWADZENIE AKTU INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

Wspominajmy w innych naszych modlitwach o Światło Ducha Świętego i odwagę dla kapłanów polskich oraz Światło Ducha Św dla nowego Prezydenta i nasz nowy Rząd, bo to o nich zależy zwieńczenie dzieła Intronizacji. Módlmy się również o nasze granice, aby były bezpieczne, a szczególnie o jak najszybszą Intronizację.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 11 sierpnia do 6 września 2016 odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez pozostałe 27 dni: od 7 września do 3 pażdziernika 2016 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

Zgłoszenia do NP proszę kierować tym razem w komentarzach na tym blogu. Tak pomyślałam że będzie najlepiej ponieważ nie jest Was tak dużo jak przedtem dlatego damy radę z miejscem. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca, jednak nie zawsze będzie to możliwe i zgodne z Waszym życzeniem w związku z tym, że zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnicą.

Nowenna Nr 1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie KIELICH
Nawiedzenie świętej Elżbiety BRYZA
Narodzenie Pana Jezusa BRYZA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MAŁGOSIA MK
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MAŁGOSIA MK

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MARIUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej MARIUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARIUSZ
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MARIUSZ
Ustanowienie Eucharystii MARIUSZ

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MAŁGOSIA MK
Biczowanie Pana Jezusa KRZYSZTOF
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA-3
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BRYZA

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa ŻONA SŁAWIKA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa SŁAWIK
Zesłanie Ducha Świętego SŁAWIK
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi MONI
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SZAFIREK

Nowenna nr 2

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi  BARBARA Z KANADY ( STRAŻNIK -BOŻENNA)
Nawiedzenie świętej Elżbiety ULOTNOŚĆ
Narodzenie Pana Jezusa JOLA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni DANUTA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni ALICJA

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MAMA MARIUSZA
Cud w Kanie Galilejskiej MAMA MARIUSZA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia BEATA1 Z KANADY
Przemienienie Pańskie na górze BEATA2 Z KANADY
Ustanowienie Eucharystii MAMA MARIUSZA

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MAT
Biczowanie Pana Jezusa MAT
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MAT
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MAT
Ukrzyżowanie i śmierć Pana MAT

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MĄŻ JOLI
Wniebowstąpienie Pana Jezusa ZOFIA
Zesłanie Ducha Świętego AVISO
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny BOŻENA 2
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi BOŻENA 2

UWAGA:” NA ŻADNYM INNYM BLOGU JUŻ SIĘ NIE UDZIELAM I DLATEGO NIE  TWORZĘ TAM NOWENNY  TYLKO I WYŁĄCZNIE W TYM MIEJSCU NA BLOGU MARIUSZA.”

NIECH NAM PAN BÓG BŁOGOSŁAWI A MARYJA PRZYPROWADZA DZIECI DO MODLITWY.

19.07.2016; wtorek, g. 14:16

DZISIAJ MINĘŁO 3 LATA JAK DO CIEBIE MÓWIĘ
WEZWAŁEM CIĘ DZISIAJ MOJE UKOCHANE I CIERPLIWE DZIECKO W NIESIENIU MOJEGO SŁOWA DO ŚWIATA BO SPRAWA JEST WYJĄTKOWO PILNA. MY DROGIE DZIECI WSZYSTKO JUŻ W NIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY ABY SIĘ DOKONAŁO TO CO ZAPISANE W KSIĘDZE APOKALIPSY. CZTERY STRONY ŚWIATA NA JEGO NAROŻNIKACH CZEKAJĄ TERAZ ABY BÓG WYBRAŁ CHWILĘ NAJLEPSZĄ NA WASZE ZBAWIENIE DUSZ. CZEKAM DZIECKO AŻ TWOI CZŁONKOWIE RODZINY WEZMĄ TE SŁOWA NA POWAŻNIE I PRZYGOTUJĄ SIĘ DO TEJ CHWILI . NIE NA DARMO MÓWIŁEM DO TWOJEJ RODZINY, ŻEBY TERAZ NA SAMYM KOŃCU BYŁA NA TO NIE PRZYGOTOWANA. PROSZĘ WAS DZIECI ODBĄDŹCIE TERAZ SWOJE SPOWIEDZI ŻYCIA BO PRAGNĘ WAS UCHWYCIĆ I UCHRONIĆ GDY ŚWIAT TERAZ ZAPŁACZE. CZY WY MYŚLICIE, ŻE JA NIE DBAM O WASZE DUSZE. PIELĘGNOWAŁEM WAS PRZEZ TRZY LATA A WY GDY CORAZ BLIŻEJ TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA UTRACILIŚCIE SIŁY W MIŁOWANIU MNIE WASZEGO JEZUSA. MÓWIĘ TO TAKŻE DO DZIECI CAŁEGO ŚWIATA W TYM DO DZIECI NA POLSKIEJ ZIEMI. CHCEMY TERAZ WAS ODDZIELIĆ DOBRYCH  OD ZŁYCH ABYŚMY MOGLI WAS PROWADZIĆ DROGĄ DO NIEBA. ZOSTAWCIE DZIECI TE WASZE PROBLEMY NA BOKU I PRZYGOTUJCIE SIĘ W SWOICH DUSZACH ROBIĄC PORZĄDEK. TE WSZYSTKIE WASZE KŁOPOTY TO NIC WOBEC TEGO CO MA SIĘ WYDARZYĆ.
OD KILKU MIESIĘCY POKAZYWAŁEM … PÓŁKSIĘŻYC, KTÓRY JEST ZAGROŻENIEM DLA ŚWIATA. JEST TO POZORNY ODŁAM RELIGIJNY, KTÓRY CHCE ZNISZCZYĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO NA WASZEJ ZIEMI I NA CAŁYM ŚWIECIE. POWIEDZIAŁEM ODŁAM RELIGIJNY BO ONI UWAŻAJĄ SIĘ ZA RELIGIĘ ALE TO CO ROBIĄ ODDAJĄ HOŁD SZATANOWI I ICH BÓG NIGDY ICH NIE ZBAWI I NIE ZAPROWADZI ICH DO RAJU LECZ DO OTCHŁANI PIEKIELNEJ. POŚWIĘCAJĄ SWOJE ŻYCIE W MYŚL DIABELSKIEJ IDEOLOGII A NIE W IMIĘ BOGA STWÓRCY ŚWIATA. ICH PRZESŁANKI SA TAK BARDZO NIEMIŁE BOGU, BO PRAWDZIWY BÓG KAŻE KOCHAĆ BLIŹNIEGO A NIE GO ZABIJAĆ.
NISZCZYĆ ŻYCIE LUDZKIE, KTÓRE JEST PODAROWANE PRZEZ BOGA JEST GRZECHEM ŚMIERTELNYM I NIKT IM NIE WYBACZY TYCH OKRUTNYCH CZYNÓW.
ZAMACHY WE FRANCJI ODSŁANIAJĄ KIM SĄ CI LUDZIE, JEDNAK CZY FRANCUZI POTRAFIĄ WYCIĄGNĄĆ WŁAŚCIWE WNIOSKI DLACZEGO ICH TO SPOTYKA. BURZYLI MOJE KOŚCIOŁY, SPADAŁY KRZYŻE NA ZIEMIĘ, I MIEJSCA ŚWIĘTE BEZCZEŚCILI. ZNISZCZYLI POSĄG WASZEGO JANA PAWŁA II, BO IM BARDZO PRZESZKADZAŁ TO TERAZ ZBIERAJĄ ŻNIWA NIEWINNIE PRZELANEJ KRWI. PEŁNE MECZETY A PUSTE KOŚCIOŁY I DLATEGO PAN BÓG KARZE FRANCJĘ. NIE DŁUGO PRZYJDZIE KARA NA BEZBOŻNE NIEMCY I PAN BÓG POKAŻE KTO MA DECYDUJĄCE ZDANIE W SWOJEJ SPRAWIEDLIWOŚCI.
DZIECI POLSKIE! ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, CZY PAMIĘTACIE WAM JAK MÓWIŁEM JAK PAPIEŻ OPUŚCI RZYM TO PRZYJDZIE MIŁOSIERDZIE BOŻE. ROZWAŻCIE TO W SWOICH UMYSŁACH I WYCIĄGNIJCIE WNIOSKI Z TEGO CO DO WAS MÓWIĘ.NIE POZWOLĘ ABY NA ZIEMI POLSKIEJ NIE MÓWIONO OTWARCIE O GRZECHU A O FAŁSZYWYM MIŁOSIERDZIU CO PRZYGARNIA DZIECI BOŻE Z ICH CIĘŻKIMI GRZECHAMI . MÓWIĘ TERAZ O GRZECHU HOMOSEKSUALIZMU, KTÓRY BARDZO MNIE OBRAŻA I JEST GRZECHEM POTĘPIENIA. JEST OBRZYDLISTWEM. KTÓREGO BÓG NIE PRZYJMUJE, BO Z TYCH ZWIĄZKÓW (DWÓCH KOBIET TAKŻE) NIE MA STWORZENIA LUDZKIEGO. BRZYDZĘ SIĘ TAKIMI LUDŹMI ALE GDY  ZERWĄ Z TYM GRZECHEM PRZYJMĘ ICH NATYCHMIAST DO SWOJEGO KRÓLESTWA. TAKIE JEST MOJE WŁAŚNIE MIŁOSIERDZIE. NIE BĄDŹCIE DZIECI OBŁUDNIKAMI W SWOJEJ WIERZE , BO NIE DŁUGO ZACZNIECIE MÓWIĆ ŻE MOJE MIŁOSIERDZIE JEST BEZ OGRANICZEŃ W GRZESZENIU I WSZYSTKICH WAS ZBAWIĘ. JEST TO COŚ CZEGO NIE AKCEPTUJĘ. MUSICIE ZROZUMIEĆ, ŻE 10 PRZYKAZAŃ DANYCH PRZEZ PANA BOGA OBOWIĄZUJĄ WAS AŻ DO ŚMIERCI I NIKT NIE MOŻE DOKONAĆ ZMIANY A GDY TAK ROBI TO WAS OSZUKUJE. PRZYKAZANIA ZOSTAŁY MOCNO WYRYTE W KAMIENNYCH TABLICACH .
NIE POZWOLĘ ABY NA ZIEMI GDZIE SĄ TE TABLICE UKRYTE DOKONAŁO SIĘ FAŁSZYWE MIŁOSIERDZIE. DLATEGO TAK BARDZO PŁACZĘ NAD WASZYM NARODEM, ŻE BÓG WAS WYZNACZYŁ DO WIELKIEGO DZIEŁA A WY GO BARDZO OBRAŻACIE, CHCĄC ZNISZCZYĆ TO CO JEST W  MOJEJ ARCE PRZYMIERZA.
DZIECI! TO NA TO JUŻ PAN BÓG NIE POZWOLI ABY ZNISZCZYĆ JEGO DZIEŁO NA KTÓRYM OPIERA SIĘ PANOWANIE PANA BOGA NAD ŚWIATEM.
ZA DALEKO POSUNĄŁ SIĘ CZŁOWIEK W NISZCZENIU BOŻEGO DZIEŁA. DLATEGO WYROKI BOSKIE BĘDĄ WYDANE JUŻ NIE DŁUGO NA ŚWIAT , KTÓRY OSIĄGNĄŁ APOGEUM BLUŹNIERSTWA PRZECIWKO PANU BOGU.
ZROZPACZONY JEZUS.

08.07.2016; piątek, g. 16:45

WIELKIE ZNAKI BĘDZIECIE TERAZ OGLADAĆ NA NIEBIE!

O DROGIE DZIECKO! DZISIAJ WIDZIAŁAŚ JAK BARDZO KRWAWI MOJA PRAWA RĘKA BO BÓG OPUŚCI TERAZ TĘ RĘKĘ NA ŚWIAT, KTÓRY MNIE TAK BARDZO OBRAŻA. ZNOWU BARDZO CIERPIĘ W MOIM KOŚCIELE ŚWIĘTYM. MAŁO DZIECI PRZYCHODZI I POCIESZA MNIE MÓWIĄC: „JEZU TY ZNOWU JESTEŚ KRZYŻOWANY W SWOIM KOŚCIELE”. MOJA RESZTO KOŚCIOŁA POCHYLAM SIĘ NAD WAMI I WCIĄŻ PRAGNĘ BY BYŁO WAS WIĘCEJ. MOJE PROŚBY SĄ CIĄGLE ODRZUCANE PRZEZ WIELU, KTÓRZY NIE WIERZĄ, ŻE JUŻ WSZYSTKO W NIEBIE JEST PRZYGOTOWANE DO BOŻEJ INTERWENCJI.
ZAMYKACIE KOCHANE DZIECI SWOJE SERCA PRZEDE MNĄ I WCIĄŻ BŁĄDZICIE BO TEN ŚWIAT WAS WIĘCEJ POCIĄGA NIŻ JA JEZUS CHRYSTUS. CZY WY DZIECI NIE ROZUMIECIE TEGO, ŻE NALEŻYCIE DO BOGA I ON PRAGNIE BYŚCIE DO NIEGO WRÓCILI WSZYSCY.
WE WSZYSTKICH Z WAS JEST TO TCHNIENIE I JESTEŚCIE ULEPIENI Z NIEGO PO CZĘŚCI KAŻDY. W KAŻDYM Z WAS JEST MAŁA CZĘŚĆ BOGA, KTÓRY WCIĄŻ UPOMINA SIĘ O SWOJE CO W WAS TCHNĄŁ. DLATEGO TAK BARDZO CIERPIĘ, ŻE WIDZĘ TYLE UTRACONYCH DUSZ, KTÓRE NIE CHCĄ TEJ CZĘŚCI BOGA POMNOŻYĆ W SOBIE NA JEGO OBRAZ I PODOBIEŃSTWO. GDY TEGO NIE ROZWINIECIE W SOBIE CO PODAROWAŁ WAM BÓG ZOSTANIECIE ODTRĄCENI.
WAM DZIECI KOCHANE KAZAŁEM OSTATNIO MODLIĆ SIĘ O STANY ZJEDNOCZONE I O ROSJĘ .CZY WY DZIECI POLSKIE NIE WIDZICIE TEGO CO SIĘ DZIEJE NA WASZEJ ZIEMI?
PRZYBYLI DO WAS MOŻNI TEGO ŚWIATA ABY ROZJUSZYĆ NIEDZWIEDZIA, KTÓRY PATRZY NA TO Z BOKU I CZUJE SIĘ ZAGROŻONY. WSZYSCY PRZECIWKO NIEMU DEBATUJĄ I TO GDZIE  NA POLSKIEJ ZIEMI, GDZIE TYLE JUŻ KRWI BYŁO PRZELANEJ. NIKT WAS DZIECI NIE OCHRONI POZA OPATRZNOŚCIĄ BOŻĄ.WASI WŁADCY NADAL TEGO NIE POJMUJĄ, ŻE WSZYSTKIE WASZE ZBROJE SĄ W RĘKACH PANA BOGA,A WY BEZ JEGO POMOCY NA PEWNO SIĘ NIE OBRONICIE.
JA JEZUS CHRYSTUS CZEKAŁEM POKORNIE,ŻE W KOŃCU ZROZUMIECIE CO JEST NAJWAŻNIEJSZE. JEDNAK WY POKŁADACIE NADZIEJĘ NA BEZPIECZEŃSTWO NIE W MOCY BOGA LECZ W WASZYCH WOJSKACH.
NIE MIERZCIE DZIECI MIARAMI SWOIMI LECZ MIARAMI BOGA WSZECHMOGĄCEGO, KTÓRY ZARZĄDZA WASZYMI ZBROJAMI I WOJSKAMI.
GDY BĘDĄ MÓWIĆ POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO TO PRZYJDZIE WŁAŚNIE ZAGŁADA WYDANA RĘKĄ BOGA OJCA. WY KOCHANE DZIECI NIC NIE POSIADACIE OPRÓCZ WOLNEJ WOLI, A WASZE MAJĄTKI DZIŚ SĄ, A ZA CHWILĘ ICH NIE BĘDZIE.
POSŁUCHAJCIE TERAZ CO WAM POWIEM PONIEWAŻ KREW JEZUSA, KTÓRY JEST ZNOWU KRZYŻOWANY PRZEZ SWÓJ WŁASNY KOŚCIÓŁ,SPŁYWA NA ŚWIAT W TYM NA ZIEMIĘ POLSKĄ.
MUSICIE MYŚLEĆ O TYM ABY URATOWAĆ JAK NAJWIĘCEJ DZIECI I PRZYPROWADZIĆ DO MNIE. CZEKAM JESZCZE CHWILĘ I WYROKI NIEBA ZACZNĄ SIĘ REALIZOWAĆ NA WASZYCH OCZACH.NIE MYŚLCIE JUŻ O WIELKICH ZMIANACH W WASZEJ MAJĘTNOŚCI, BO KAMIEŃ NA KAMIENIU SIĘ NIE OSTOI,A WASZA DUSZA JEST NIEŚMIERTELNA I NALEŻY DO BOGA.
OPAMIĘTAJCIE SIĘ MOJE DZIECI I ZROZUMCIE TO, ŻE DLA WASZEGO DOBRA TO WAM PRZYPOMINAM, CHCĘ WAS OCALIĆ JAK NAJWIĘCEJ, BO ŻAL MI BARDZO TEGO UTRACENIA.WIELU Z WAS JEST BARDZO DOBRYMI,UCZYNNYMI LUDZMI LECZ TO NIE WYSTARCZY WAM DO WASZEGO ZBAWIENIA.POPRZEZ SAME UCZYNKI BÓG NIE ZBAWI CZŁOWIEKA,BO MIŁOŚĆ DO BOGA JEST NAJWAŻNIEJSZA.WASZE ŻYCIE Z NIEGO BYŁO TCHNIĘTE I ZA TO ŻYCIE MUSICIE MU PODZIĘKOWAĆ.ON OCZEKUJE OD WAS BEZWARUNKOWEJ MIŁOŚCI BO Z MIŁOŚCI ZOSTALIŚCIE STWORZENI I URODZENI.
GDY TO ZROZUMIECIE BĘDZIE WAM ŁATWIEJ MU SKŁADAĆ DZIĘKCZYNIENIE, GDY ZIEMIA ZACZNIE WYDAWAĆ JĘKI BO BÓG BĘDZIE SIĘ UPOMINAŁ O SWOJE CZĘŚCI, KTÓRE WAM PODAROWAŁ.
ZAPOMNIJCIE TERAZ O SWOICH SKARBACH, KTÓRE SKRYLIŚCIE W SEJFACH I W BANKACH.ONE WAM SZCZĘŚCIA NIE PRZYNIOSĄ, BO KTO MA TEGO WIELE BĘDZIE BARDZIEJ CIERPIAŁ JAK ZOBACZY, ŻE TO UTRACIŁ NA ZAWSZE. WIARA JEST CZYMS CZEGO NIKT WAM NIE ODBIERZE, ONA JEST W WAS I DOPROWADZI WAS DO ŻYCIA WIECZNEGO, KTÓREGO POTRZEBUJECIE I MY GO WAM PODAROWALIŚMY. JA PO TO UMARŁEM I PRAGNĘ WASZEGO ZJEDNOCZENIA ZE MNĄ KAŻDEGO DNIA PODCZAS EUCHARYSTII.
WCIĄŻ NA WAS CZEKAM I PRAGNĘ W WAS ŻYĆ. MOJE PRZEISTOCZENIE JEST DLA WAS DAREM Z NIEBA NA KTÓRYM POWINNO WAM TYLKO I WYŁĄCZNIE TERAZ ZALEŻEĆ.
TAK PRAGNĘ ŻYĆ W WAS DZIECI I UMRZEĆ NA OŁTARZU KAŻDEGO DNIA ABY RODZIĆ SIĘ DLA WAS W HOSTII ŚWIĘTEJ JAKO POKARM NA WIECZNOŚĆ.
DZIECI JEST JUŻ BARDZO BLISKO DO NASZEGO SPOTKANIA. GDY PRZYJDĘ ZOBACZYCIE MNIE W CHWALE POŚRÓD CHÓRU ANIOŁÓW I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.POPRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI POWRÓCĘ DO WAS ABYŚMY SIĘ NA ZAWSZE ZJEDNOCZYLI. PROSZĘ NIE ZAWIEDZCIE MNIE I KARMCIE SIĘ MOIM CIAŁEM I KRWIĄ, KTÓRE WAM ROZDAJĘ W JEDNYM BIAŁYM OPŁATKU-HOSTII ŚWIĘTEJ. PAMIĘTAJCIE, ŻE WSZYSTKO PRZEMINIE, ALE MOJE SŁOWO NIE PRZEMINIE BO JEST PRAWDĄ, KTÓRĄ WAM DAJĘ.
BŁOGOSŁAWIĘ ŚWIATU, CAŁEJ ZIEMI. ZOSTAŃCIE Z ŁASKAMI I TRWAJCIE W KOŚCIELE ŚWIĘTYM, KTÓRY NIE WPROWADZA NIC NOWEGO  DO EWANGELII. JEZUS.

24.06.2016; piątek, g. 15:48

ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY PAN BÓG ZASTĘPÓW, PEŁNE SA NIEBIOSA CHWAŁY TWOJEJ. BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE.HOSANNA NA WYSOKOŚCI!

WIEM DZIECKO, ZE JEST CI CIĘŻKO I DŻWIGASZ BRZEMIĘ SWOJEGO ŻYCIA, KTÓRE NAZNACZYŁEM KRZYŻEM. NIE UCHYLASZ SIĘ OD NIEGO I CZĘSTO TYMI CIERPIENIAMI TORUJESZ DROGĘ INNYM ABY MIELI ŻYCIE WIECZNE. MODLISZ SIĘ ZA TYCH , KTÓRYCH NAWET NIE ZNASZ I NIE WIESZ NAWET O TYM , ŻE ICH GRZECHY SĄ BARDZO CIĘŻKIE. DZIĘKUJĘ CI ZA TO , BO NIE ZDAJESZ SOBIE SPRAWY Z TEGO CO BIERZESZ NA SWOJE BARKI.
JA WZIĄŁEM NA SWOJE RAMIONA KRZYŻ TAKI CIĘŻKI BO UMARŁEM PRZECIEŻ ZA GRZECHY WAS WSZYSTKICH, KTÓRZY KIEDYŚ ŻYLI NA ZIEMI I TERAZ ŻYJĄ.
BŁOGOSŁAWIONY, KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE TO JA! TWÓJ JEZUS CHRYSTUS. IDE DO WAS DZIECI I NIC JUŻ NIE POWSTRZYMA WYROKÓW NIEBA. CIESZĘ SIĘ NA TO SPOTKANIE TAK BARDZO, ALE TY WIESZ DLACZEGO JEST MI TAK SMUTNO. SMUTNO MI BO MOJE JERUZALEM PRAGNĄŁBYM BY BYŁO OGROMNE A ONO JEDNAK BĘDZIE ZBYT MAŁE NA MOJE OCZEKIWANIE. PRZYGARNIAŁEM WAS PRAWIE 2000 LAT I WCIĄŻ DO WAS WYCIĄGAM DŁONIE A TERAZ WIDZĘ TE WSZYSTKIE DUSZE , KTÓRE UTRACĘ. ŻAŁOŚĆ W MOIM SERCU WIELKA Z TEGO POWODU, ALE BÓG DAŁ WAM WOLNĄ WOLĘ, KTÓRĄ NIKT POZA WAMI NIE MOŻE ROZPORZĄDZAĆ. WSZYSTKIE SERCA NALEŻĄ DO BOGA BO OD BOGA POCHODZĄ, JEDNAK PŁOMIEŃ WIARY. W WIELU SERCACH WYGASŁ I ŻADNA ISKRA NIE POTRAFI WZNIECIĆ W NICH MIŁOŚCI DO MNIE. CZEKAŁEM JESZCZE ALE CZASU JEST JUŻ NIEWIELE ABY SERCA ROZPALIĆ I PRZYBLIŻYĆ DO MNIE.
TERAZ JESTEŚCIE ŚWIADKAMI, ŻE JEDEN Z KRAJÓW BABILONU PORZUCA WAS ABY ZMIENIĆ WASZE ŻYCIE. BĘDZIE CHAOS Z TYM ZWIĄZANY . A PROSIŁEM WAS BYŚCIE MODLILI SIĘ ZA TEN KRAJ. NOWY WŁADCA, KTÓRY TAM ZASIĄDZIE NIE OSZCZĘDZI WAM WIELU TRUDÓW ŻYCIA. Z TEGO POWODU NIEKTÓRZY Z WAS POWRÓCĄ NA WŁASNE ZIEMIE. NIEKTÓRZY NIE BĘDĄ MIELI DO CZEGO WRÓCIĆ BO WSZYSTKO WE WŁASNYM KRAJU UTRACILI NA ZAWSZE. TEN CHAOS WAS PORÓŻNI I JEDNI BĘDZIECIE PRZECIWKO DRUGIM. PROSZĘ WAS DZIECI PRZYJMUJCIE SWOICH BRACI , KTÓRZY WRÓCĄ Z TEJ ” ZIEMI OBIECANEJ” , KTÓRA NIC IM NIE DAŁA POZA CHWILOWYMI WARTOŚCIAMI MATERIALNYMI. WIELU Z WAS WŁAŚNIE TAM UTRACIŁO DUŻO WIARY KTÓRA ODZIEDZICZYLI OD SWOICH PRZODKÓW. ŻYLI W ROZPUŚCIE I NASYCENIU BRZUCHA ALE W WIELKIM GŁODZIE DUCHA. WSZYSTKO SIĘ ZAŁAMIE I ZOBACZYCIE DUŻY KRACH NA GIEŁDACH ŚWIATOWYCH. BO WSZYSTKO CO NIE JEST ZBUDOWANE NA MOIM ŚWIĘTYM KOŚCIELE KIEDYŚ RUNIE I DLATEGO TAK SIĘ STAŁO. GDYBYŚCIE BUDOWALI NA SKALE PIOTRA TO WSZYSCY BYŚCIE BYLI NASYCENI POKARMEM CHLEBA POWSZEDNIEGO I POKARMEM DUCHOWYM. NIKT BY NIE PRAGNĄŁ I NIKT BY NIE ŁAKNĄŁ.
NACZYNIA POŁĄCZONE ZACZYNAJĄ PĘKAĆ BO BYŁY PUSTYMI NACZYNIAMI. WSZYSTKO POTOCZY SIĘ LAWINOWO I ZA JEDNYM KRAJEM PODĄŻY NASTĘPNY A ZA NIM JESZCZE JEDEN. PROSZĘ TERAZ MÓDLCIE SIĘ ZA STANY ZJEDNOCZONE I ROSJĘ BO DWA NASTĘPNE MOCARSTWA ŚWIATA CHCĄ DYKTOWAĆ SWOJE WARUNKI. ONI CHCĄ DECYDOWAĆ O WASZYM LOSIE CHOĆ WY JESTEŚCIE OD NICH DALEKO.
ŚWIAT TAK DALECE PODĄŻYŁ ZA ZŁYMI MOCAMI , ŻE NIE WIDZI JUŻ W OGÓLE DRUGIEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY CIERPI Z GŁODU. CI NASYCENI OPRÓCZ PEŁNYCH BRZUCHÓW WYDAJĄ PIENIĄDZE NA NA PRZYJEMNOŚCI TAK PRÓŻNE DOCZEŚNIE I POPEŁNIAJĄ PRZY TYM GRZECH PYCHY NIE WIDZĄC OBOK SIEBIE GŁODNEGO BRATA. PAN BÓG SPUŚCI KARĘ ZA TEN GRZECH BRAKU MIŁOŚCI DO BLIŻNIEGO I WIELKIEJ ROZPUSTY CUDZOŁÓSTWA. ZMYSŁOWOŚĆ LUDZKA OSIĄGNĘŁA BLUŻNIERSTWO PRZECIWKO STWORZENIU ŚWIATA.
MOJE DROGIE OWCE, KIEDY GWIAZDY ZGASNĄ NA NIEBIE I NIEBO ROZEDRZE SIĘ JAK WÓR TO Z JEGO ŚRODKA WYJDĘ JA I POKAŻĘ WAM MOJE MIŁOSIERDZIE. BĄDŻCIE DZIECI NA TO PRZYGOTOWANE W KAŻDEJ CHWILI BO NIGDY CZŁOWIEK NIE OBRAŻAŁ TAK BOGA – STWÓRCĘ JAK W TEJ CHWILI. PRZYGOTOWYWAŁEM WAS OD TRZECH LAT ZA POŚREDNICTWEM TEJ DUSZY KTÓRA WIELU DO MNIE PRZYPROWADZIŁA. POWINNIŚCIE DOMYŚLEĆ SIĘ JAK TERAZ WSZYSTKO SIĘ POTOCZY GWAŁTOWNIE I GDY OBUDZICIE SIĘ KTÓREGOŚ NAJBLIŻSZEGO DNIA RANO NIE UWIERZYCIE W TO ,ŻE ANTYCHRYST JEST JUŻ WŚRÓD WAS I MA NAD WAMI WŁADZĘ, KTÓREJ JEDNAK MOŻECIE UNIKNĄĆ GDY ZANURZYCIE SIĘ W MOIM MIŁOSIERDZIU , KTÓRE WAM PODARUJĘ.
UWAŻAJCIE WIĘC ODDANE MI DZIECI BO DZIEŃ NADCHODZĄCEGO KŁAMCY ZATRACENIA JEST TAK BLISKI JAK JA JESTEM WAM ODDANY KAŻDEGO DNIA I BLISKO WASZEGO SERCA. WYSTARCZY SIĘGNĄĆ I POPROSIĆ A JA WAS PODNIOSĘ. ALE CZASU ZOSTAŁO TAK MAŁO ,ŻE WOŁAM WAS JUŻ MOŻNA TAK POWIEDZIEĆ – OSTATNI RAZ.
JEZUS , KTÓRY WALCZY DO KOŃCA O WASZE ZBAWIENIE DUSZ.
NIECH CAŁA ZIEMIA BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONA, GDY NA MOJE IMIĘ ZGINA SIĘ KOLANO A NA ŚWIĘTY ŚWIĘTY, ŚWIĘTY PAN BÓG ZASTĘPÓW PADACIE W UKŁONIE PRZED TRÓJCĄ ŚWIĘTĄ. AMEN.

10.06.2016; piątek, g. 17:31

NIE PRZERYWAJCIE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO!!!

DROGIE DZIECKO! W DNIU TWOICH URODZIN PRZYBYŁAŚ DO MNIE ABY ZNOWU ZAPROSIĆ MNIE DO SWOJEGO SERCA . JA JAK ZWYKLE CZEKAŁEM KIEDY NASZE SERCA SIĘ POŁĄCZĄ ABY ŚWIATU PRZEKAZAĆ SŁOWO BOŻE. JAK BARDZO MNIE RANIĄ LUDZIE KIEDY TAK BARDZO WYŚMIEWAJĄ MOJE WYBRANE DUSZE. MARTWIĘ SIĘ BARDZO JAK ONE SĄ BARDZO OTUMANIONE I NIE CHCĄ PRZYJĄĆ MOICH SŁÓW DO SWOICH SERC . SKUPIAJĄ SIĘ WCIĄŻ NA MARNOŚCIACH TEGO ŚWIATA I NAWET NIE CHCĄ TRWAĆ NA DALSZEJ MODLITWIE , KTÓRĄ ZALECAM DLA WASZEJ OJCZYZNY.

POWTARZAM JUŻ PO RAZ TRZECI – WASZA OJCZYZNA JEST W NIEBEZPIECZEŃSTWIE I TYLKO MOŻE OCHRONIĆ JĄ RÓŻANIEC ŚWIĘTY, KTÓRY ODMAWIAĆ BĘDZIECIE Z MOJĄ MATKĄ – MARYJĄ.

MNIE KOCHANE DZIECI! OBWOŁACIE KRÓLEM WASZEGO NARODU, WTEDY GDY WRÓG WAS TAK OTOCZY, ŻE NIE BĘDZIECIE JUŻ W OGÓLE MIELI  WOLNOŚCI W WASZYM NARODZIE.  NIE SŁUCHAJĄ WASI PRZYWÓDCY NARODU I BISKUPI KOŚCIOŁA NASZYCH PRÓŚB Z NIEBA. TAK MAŁO Z WAS BĘDZIE OCALONYCH GDY BÓG OJCIEC OPUŚCI RĘKĘ SWOJĄ NA CAŁY ŚWIAT. INTRONIZACJĘ PRZEPROWADZICIE W OSTATNIEJ CHWILI GDY MOŻNA RZEC BĘDZIE JUŻ ZA PÓŻNO ABY WAS OCALIĆ. TYLE WAM ZNAKÓW PRZEKAZAŁEM TAK JAK OBIECYWAŁEM , ŻE NA WIOSNĘ ONE BĘDĄ DLA WAS PRZEKAZANE. ALE WRAZ DLA NIEKTÓRYCH JEST TO SZYDERSTWEM CZYM OBDAROWUJE WAS NIEBO. WCIĄŻ WAM MAŁO I MAŁO TYCH PODARUNKÓW, KTÓRE DLA WAS PRZYGOTOWALIŚMY. WASZE SERCA SĄ TAK SKAMIENIAŁE, ZE NIE ROZKRUSZY ICH NAWET TO GDYBYM TERAZ STANĄŁ PRZED WAMI. ALE TEGO ZROBIĆ NIE MOGĘ BO PAN BÓG WYZNACZYŁ INNY CZAS KIEDY WAM SIĘ UKAŻĘ NA OBŁOKU NIEBIESKIM. ALE WTEDY TO JUŻ BĘDZIE ZA PÓŻNO BYŚCIE ZDĄŻYLI NAPRAWIĆ WŁASNE DUSZE. TERAZ BYŁ TEN CZAS, KTÓRY WAM PODAROWALIŚMY I CAŁY CZAS MIELIŚCIE SIĘ ZAGŁĘBIAĆ W TYCH ZNAKACH I PRAWDACH WIARY. TEN CZAS MOJE KOCHANE DZIECI JUŻ MIJA I GDY BÓG WYLEJE MIŁOSIERDZIE SWOJE TO WIELU O TYCH KRNĄBRNYCH SERCACH WRAZ NIE UWIERZY, ŻE TO WŁAŚNIE INTERWENCJA BOGA, ABY URATOWAĆ WASZE DUSZE. JESTEŚCIE TAK MOCNO USADOWIENI W TYM ŚWIECIE DOCZESNYM , ŻE NIE POTRAFICIE PRZYJMOWAĆ TYCH DARÓW Z NIEBA. TYLE RAZY MARYJA –  MOJA MATKA DO WAS MÓWIŁA PRZEZ DOBRE DUSZE I TYLE RAZY PROSIŁA ABY POKUTOWAĆ, MODLIĆ SIĘ I CZYNIĆ POSTY. WY KOCHANE DZIECI! WOLICIE NIE SŁYSZEĆ TEGO GŁOSU I WRAZ JESTEŚCIE ZANURZENI W TYM CZYM OBDAROWUJE WAS ŚWIAT. TEN ŚWIAT , KTÓRY OGLĄDACIE PRZEMINIE I NIC NIE ZOSTANIE WAM OPRÓCZ MIŁOŚCI BOŻEJ. TERAZ TO DLA WAS SIĘ NIE LICZY , ALE GDY ZOBACZYCIE WASZ ŚWIAT ZBURZONY POGRĄŻYCIE SIĘ W SMUTKU I WTEDY ZABRAKNIE WAM TEJ MIŁOŚCI , KTÓRĄ JA WAM TERAZ ROZDAJĘ KAŻDEGO DNIA.
NIE ODTRĄCAJCIE MNIE DZIECI, BO MOJE CIERPIENIE BYŁO OGROMNE ABY PRZYNIEŚĆ WAM ŻYCIE WIECZNE. MÓJ POBYT W CIEMNICY BYŁ CIERPIENIEM GORSZYM OD SAMEGO UKRZYŻOWANIA. CZY WY SOBIE MOŻECIE WYOBRAZIĆ JAK CIĘŻKO JEST WIEDZIEĆ, ŻE NA PEWNO MUSICIE ODDAĆ ŻYCIE Z WIELOMA ZADAWANYMI RANAMI. WAM BÓG ZOSTAWIŁ PODWÓJNĄ NADZIEJĘ, ŻE POMIMO ŻE ZBLIŻA SIE DO WAS ŚMIERĆ TO NIE JESTEŚCIE TAK NAPRAWDĘ DO KOŃCA PEWNI CZY W DANEJ CHWILI ODEJDZIECIE. WIERZYCIE DO KOŃCA , ŻE MOŻE JEDNAK BÓG UCZYNI CUD I BÓG JESZCZE WAS NIE ZABIERZE. JA WIEDZIAŁEM ŻE MUSZĘ ODEJŚĆ DO OJCA I TO PRZEJŚĆ I TEJ DRUGIEJ NADZIEI NIE MIAŁEM BO MUSIAŁO SIĘ DOKONAĆ. PO TO SIĘ TO DOKONAŁO ABYŚCIE WY MIELI ŻYCIE WIECZNE. WYKAZAŁEM WAM RÓŻNICĘ JAKA BYŁA  CIERPIENIA DUCHOWEGO W UMIERANIU JEZUSA I W WASZYM UMIERANIU. WY ZAWSZE MOŻECIE LICZYĆ NA CUD, ZE TO MOŻE BÓG WAM ZABRAĆ  A U MNIE NIE BYŁO TEGO ODWROTU . WIEDZIAŁEM PO CO BYŁEM POSŁANY NA TEN ŚWIAT I WIEDZIAŁEM ŻE MOJE CIERPIENIA PRZYNIOSĄ WAM  NADZIEJĘ NA TE CUDA UZDROWIENIA I GDY UMRZECIE TO NAJWAŻNIEJSZE NADZIEJĘ NA ŻYCIE WIECZNE. WYBAWIŁEM WAS DZIECI OD ŚMIERCI A WY WRAZ PODĄŻACIE ZA ZŁEM I NIE CHCECIE TEGO ŻYCIA WIECZNEGO. NIE CHCECIE GO BO NIE WIERZYCIE WE MNIE ,ŻE PO TO UMARŁEM. BARDZO MNIE TO BOLI , BO KOCHAM WAS WSZYSTKICH JEDNAKOWO I WIEDZĄC TO ZE MIŁOSIERDZIE JEST U WASZEGO PROGU JESZCZE RAZ DO WAS MÓWIĘ: NAWRÓĆCIE SIĘ I I SAMI GŁOŚCIE SWOIM BRACIOM EWANGELIĘ. TAKĄ  EWANGELIĘ JAKĄ JA WAM PRZEKAZAŁEM. NIE NACIĄGAJCIE NIC CO MA WAM TUTAJ NA ŚWIECIE  DAĆ WYGODNE ŻYCIE. DZIECI MÓWIĘ DO WAS, BO CZAS JESZCZE PRZYŚPIESZYŁ JUŻ NIEODWRACALNIE. POKAZAŁEM WAM MOJE KRWAWIĄCE OKO, KTÓRE PATRZY NA POLSKĘ I CAŁY ŚWIAT. DWIE STRUGI SPŁYWAJĄ NA ZIEMIĘ. A GDY MOJA KREW TERAZ SPŁYWA NA ZIEMIĘ TO JUŻ NIEDŁUGO ZIEMIA POŁĄCZY SIĘ Z NIEBEM ABY POWSTAŁO KRÓLESTWO BOŻE ZAPISANE W EWANGELII.
ZAWSZE KOCHANI MÓWIĘ PRAWDĘ I NIE ZWLEKAJCIE, BO ZANIM KUR ZAPIEJE BĘDĘ JUŻ BLISKO WAS.
POLSKO! TRZYMAJ W RĘKACH RÓŻANIEC BO ZBLIŻA SIĘ DZIEŃ KIEDY ZAPŁACZESZ BO MNIE NIE SŁUCHAŁAŚ. WASZE DZIECI ZACZĘŁY DRWIĆ Z PRZEKAZÓW , KTÓRE DO WAS KIERUJĘ. MUSZĘ WAS OCZYŚCIĆ BO JESTEŚCIE RÓWNIEŻ BRUDNI JAK INNE NARODY. KOCHAM WSZYSTKIE DZIECI , LECZ DZIECI KTÓRE MI ZAUFAŁY NIECH SIĘ NIE OBAWIAJĄ BO JEZUS ZAPROSI ICH NA TEN CZAS DO SWOJEGO SERCA PEŁNEGO MIŁOŚCI I BĘDZIECIE BEZPIECZNI PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MARYI. ZOSTAŃCIE Z ŁASKAMI MOJE WIERNE OWCE.

JEZUS , KTÓRY CIERPI I PŁACZE NAD ŚWIATEM.

Krwawiące Oko?

Kochani w Chrystusie Panu! pragnę się z Wami podzielić opisem tego zdjęcia i jak doszło do jego wykonania .
Otóż 27 maja jak zwykle w piątek adorowałam Pana Jezusa. Po tej Adoracji wyjechałam kilkadziesiąt kilometrów od mojego miasta do siostry na działkę.Tam w gronie rodzinnym spędzaliśmy miło czas. Nawet pierwszy raz w sobotę w tym roku grilowaliśmy. Gdy wieczorem w sobotę wszyscy wyjechali my z mężem zostaliśmy sami jeszcze na niedzielę. Rzadko tak nam się udaje spędzić czas na świeżym powietrzu. Był wieczór. Ja byłam w domu a mój mąż poszedł na zewnątrz wszystko pozamykać. I wtedy zaczął mnie wołać z działki abym szybko przyszła. Gdy wyszłam nie trzeba mi było nic tłumaczyć. Nad zachodnim horyzontem nad płynącą opodal Wisłą, widniała świetlista gwiazda tak duża że jeszcze takiej nie widziałam . Imponowała wielkością i jej promienie porównałam do Najświętszego Sakramentu. Nie wiem może to Venus powiedziałam do męża, na co mąż powiedział a może to jakaś latarnia ze stacji kolejowej. Mąż poczuł takie pragnienie aby wsiąść do samochodu i zmierzać w tym kierunku tej świetlistej gwiazdy. Znamy tą okolicę od dawna jednak nigdy nic takiego tam nie widzieliśmy. Sięgnęłam po komórkę i zrobiłam zdjęcie. Pierwsze dokładnie właśnie 28 maja o 21 min 34 sek 11. Nie znałam tej godziny ale poznałam dopiero jak potem przeglądałam zdjęcia, to zwróciłam na to uwagę. Nakręcałam filmiki bo fascynowała mnie ta gwiazda.
Następnego dnia pojechaliśmy na mszę św do pobliskiej miejscowości i tam Komunia Św tylko na stojąco. Uklękłam przed Chrystusem nie mając żadnych oporów przed miejscowymi ludżmi. Wróciliśmy na działkę i wtedy ja sięgnęłam znowu do komórki aby zobaczyć gwiazdę i zobaczyłam to co pragnę Wam pokazać. Zobaczyłam oprócz gwiazdy oczy Jezusa. Na początku to lewe oko jakby pomalowane egipskie i nie podobało mi się dlatego. Ale potem odkryłam że ono jest zakrwawione a nie pomalowane i wewnętrznym kącikiem spływają 2 strugi krwi na Ziemię polską. Prawe to sam oczodół bez gałki ocznej bo wszyscy wiemy co stało się z tym okiem na Golgocie. Oniemiałam i dostrzegłam że Bóg to wszystko otoczył Sercem Jezusa jakie wytworzyła natura z gałęzi pobliskich drzew. Widzę jeszcze więcej ale to zostawiam Wam Kochani do indywidualnego rozeznania. Jeszcze dodam, że na żadnym ze zdjęć i filmikach nie ma nic oprócz gwiazdy , która na póżniej wykonanych zdjęciach jakby się rozpołowiła. Ale tak oprócz ciemności i gwiazdy nic nie widać. A Jezus w przesłaniu z 13 maja tak powiedział na końcu ” JEZUS ZBROCZONY KRWIĄ I PŁACZĄCY NAD NARODEM POLSKIM , KTÓRY Z TAKIM WIELKIM OPOREM WCIĄŻ NIE DOPROWADZA DO ŻĄDANIA PŁYNĄCEGO Z NIEBA.” Tak krwawi jego lewe oko i krew spływa na Ziemię polską.
Wyjrzałam jeszcze przed 24 na działkę ale była tylko jedna ciemność i gwiazdy już nie było. Szczęść Boże wszystkim ufającym Jezusowi i Maryi. !!!!
JEZU UFAM TOBIE!!!!
Jeszcze Kochani! małe sprostowanie otóż 3 czerwca pojechałam znowu na działkę i była też tam moja siostra. Specjalnie o tej porze wyszłam na działkę i spojrzałam na zachód. I znowu była ta ” gwiazda „. Mówię do siostry chodzmy razem w tym kierunku. I gdy tak szłyśmy kawałek zapalone były latarnie w tej miejscowości i wtedy zauważyłyśmy że jedna z lewej strony ma żarówkę w kształcie kuli i jest taka biała inna od tych po prawej stronie drogi. Kochani to ta latarnia dawała taki efekt i dlatego ja się wstrzymywałam aby Wam to przekazać. Ale mój mąż powiedział to nie ważne , że to nie jest gwiazda, mieliśmy tak to w tamtej chwili odebrać a Ty miałaś zrobić to zdjęcie. Tak ja również dokładnie tak to odebrałam.
Pozdrawiam Was Kochane Boże dzieci i po niedzieli odezwę się na tym blogu w sprawie Nowenny, ale wyłącznie na tym blogu Mariusza, bo to jest polecenie i żądanie Pana Jezusa a ja teraz go dokładnie słucham. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i Maryja strzeże każdego dnia.
POSTANOWIŁAM JESZCZE RAZ ZAMIEŚCIĆ TO ZDJĘCIE I PROSZĘ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ABY PRZYBLIŻYLI KRWAWIĄCE OKO NASZEGO ZBAWICIELA. SZCZĘŚĆ BOŻE!
Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.