Słowo na dziś


18 listopada 2018 r., Niedziela
Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok B, II
XXXIII Tydzień zwykły

1. czytanie

Dn 12, 1-3 Powszechne zmartwychwstanie

Ja, Daniel, płakałem i usłyszałem to słowo Pańskie:
«W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze».

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 16, 5 i 8. 9-10. 11

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twej radości
i wieczną rozkosz, *
po Twojej prawicy.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

2. czytanie

Hbr 10, 11-14. 18 Skuteczność ofiary Chrystusa

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”.
Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

Oto Słowo Boże

Aklamacja

Łk 21, 36

Alleluja, alleluja, alleluja

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mk 13, 24-32 Sąd ostateczny

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.
A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.

Oto słowo Pańskie

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | 55 Komentarzy

Królowa Kębelska


„Królowa Kębelska”
Piękna jest to okolica,
z łask słynąca Wąwolnica,
znana z cudów i uzdrowień,
kto tam był,tak zawsze powie.
Tam króluje Pani z Nieba,
co ratuje nas w potrzebach,
i uzdrawia duszę, ciało,
niech Jej za to będzie chwała!
W Kęble, w świetle się zjawiła,
i Tatarów przepędziła,
a cierpiących,ograbionych,
przytuliła ,pocieszyła.
To Królowa jest Kębelska,
Matka dobra i anielska,
w złotej sukni i Koronie,
Dziecię Jezus trzyma w dłoniach.
Miłosierna Matka nasza,
co łask zdroje nam wyprasza,
u Jezusa Syna Swego,
tym co szczerze wierzą w Niego.
O najlepsza nasza Matko!
nie skąp łaski swoim dziatkom,
tym co odwiedzają Ciebie,
nie zostawiaj nas w potrzebie.
O Kębelska śliczna Pani!
niech Cię cały świat dziś chwali,
przytul nas do Serca Swego,
patrz codziennie na nas z Nieba.
25.09.2018r.
„Mała Częstochowa”
Rozsławiajmy okolicę,
święte miejsce, Wąwolnicę.
Niech zdążają tutaj chorzy,
niech doświadczą łask tu Bożych.
I śpiewają dziś Panience,
naszej Przenajświętszej Mateńce:
„Witaj Pani Anielska,
O Królowo Kębelska…”
Pocieszeni niech wracają,
cuda,łaski rozgłaszają,
niech się dowie cała Polska,
jak jest łaskawa Królowa Kębelska.
I niech cały świat się dowie,
że pięknie tu, jak w Częstochowie.
W cudownej figurze,w kaplicy czeka,
Matka Boga i Matka człowieka.
03.10.2018r.
Opublikowano Bez kategorii | 43 Komentarze

Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej)


Rozpoczynamy 7 listopada do 15 listopada.
 
     Podobny obraz
Dzień pierwszy – 7 listopada 
Modlitwa wstępna na każdy dzień 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. 
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w Winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen. 
Dzień drugi – 8 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia prosząc pokornie, abyś nam u Syna Swojego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały. 
O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś „ziemią kapłańską”, oddajemy biskupów i kapłanów naszej diecezji. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom Radomskiego Seminarium, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji Słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień trzeci – 9 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek w Ostrej Bramie, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki – stajemy przed Tobą jako dzieci prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do Swego matczynego Serca i poleciła Swojemu najmilszemu Synowi. 
Oddajemy Ci o Matko Miłosierdzia i Królowo rodziny całą naszą parafię. Wypraszaj obfitość łaski duszpasterzom, pracującym tutaj siostrom, oraz wszystkim kapłanom i osobom zakonnym pochodzącym z tej parafii. Otaczaj swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla ludzi starszych i samotnych – ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia – siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewangelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień czwarty – 10 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobramski Obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym – uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej, i żyli z Tobą i Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości. 
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobrodziejów duchowych i materialnych naszego klasztoru, wstawiaj się za nimi, aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. Wejrzyj Matko na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznieśli tę świątynię i ten klasztor, i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a radość wieczną zmarłym. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień piąty – 11 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Swoją świętą, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia. 
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych z naszej diecezji, parafii, całego Zakonu Serafickiego, naszych zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień szósty – 12 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez Swój święty Obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie. 
Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą Wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień siódmy – 13 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie. Stajemy przed Tobą wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej. 
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie trzy Zakony świętego Ojca Franciszka. Uproś u Syna Swego tę łaskę, aby wierne charyzmatowi swojego Założyciela, niosąc światu pokój i dobro, ukazywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski i pociągały wielu na drogę świętości. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień ósmy – 14 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, upadamy na kolana przed Twoim świętym Obrazem. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna. 
Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie klaryski na całym świecie. Niech nieustannie wpatrują się w przykład życia świętej Matki Klary. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby wiernie odpowiadały na głębokie wymagania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się bez zastrzeżeń misji Kościoła. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Dzień dziewiąty – 15 listopada 
Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. 
Chwała Ojcu… 
O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności. Upadamy na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie. 
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, naszą wspólnotę zakonną. Bądź zawsze z nami jako nasza Matka i kształtuj nasze serca na wzór Twojego. Uproś nam u Twego Syna, aby do naszego klasztoru przychodziły dziewczęta pragnące prowadzić z nami życie ubóstwa i miłości serafickiej. Obyśmy mogły stać się dla nich świetlanymi wzorami, aby je pociągnąć do służby Bogu i abyśmy się razem uświęcały w miłości siostrzanej, znajdując oparcie w Twojej macierzyńskiej miłości. 
O Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam, abyśmy wpatrzone w Twój przykład, za wzorem świętych i błogosławionych naszego Zakonu, coraz głębiej uczestniczyły w tajemnicach zbawienia, trwały przy Bogu całym umysłem i sercem, wzrastały w uległości poruszeniom Ducha Świętego i coraz pełniej urzeczywistniały Jego dary w naszym życiu. 
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… Matko Miłosierdzia – módl się za nami. 
Opublikowano Bez kategorii | 116 Komentarzy

Układ XXVI Nowenny Pompejańskiej


NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS I MARYJA NASZA MATKA ZBAWIENIA!

Tym razem nie dopisałam Leszka i braci i sióstr których zawsze przyprowadzał bo brakuje jego deklaracji a tym razem nigdzie nie słyszałam aby wyjeżdżał. Poza tym nie odnosił się na moje komentarze i dlatego tak postanowiłam , że nic nie może odbywać się bez woli zainteresowanych modlitwą.
Wszystkim uczestnikom Bóg zapłać za tą naszą wspólną modlitwę i otwartość waszych serc na wołanie Jezusa i Maryi. A teraz Panie Jezu! Ty się nami i tym zajmij i niech się dzieje i wypełnia wola Nieba.
Najjaśniejszy Królu – Jezu Chryste i Ty Kochana nasza Królowo – Matko Boża!
jesteśmy już w trakcie odmawiania XXVI Nowenny Pompejańskiej i dzisiaj mija 1359 dzień naszej modlitwy.

Nowenna nr 1 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MATEUSZ ( ELŻBIETA )
Nawiedzenie świętej Elżbiety MATEUSZ ( ELŻBIETA )
Narodzenie Pana Jezusa MATEUSZ
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MARTA ( WANDA Z.)
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni LUCYNA

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie BARBARA
Cud w Kanie Galilejskiej BARBARA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia BARBARA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MARIUSZ
Ustanowienie Eucharystii MARIUSZ

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MARIA
Biczowanie Pana Jezusa MARIA
Cierniem ukoronowanie KRZYSZTOF ( ZOSIA2)
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MARIA

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa LEOPOLD
Wniebowstąpienie Pana Jezusa LEOPOLD
Zesłanie Ducha Świętego MARIA F.
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MARYSIA Z WROCŁAWIA
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi GOSIA 3

Nowenna nr 2 Intronizacja
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie HALINKA
Nawiedzenie świętej Elżbiety KIELICH
Narodzenie Pana Jezusa BRYZA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni JOLA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MĄŻ JOLI

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie PIOTR
Cud w Kanie Galilejskiej DANUTA Z.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia SZAFIREK
Przemienienie Pańskie na górze Tabor GRAŻYNA
Ustanowienie Eucharystii TERESKA

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MILLKA ( MĄŻ HANNY )
Biczowanie Pana Jezusa MILLKA (AVISO)
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa BASIA Z KANADY
Dźwiganie krzyża na Kalwarię BEATKA 1
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BEATKA 2

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARCIN ( HANNA )
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BOŻENA 2 ( HANNA )
Zesłanie Ducha Świętego KASIA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MONI
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SŁAWIK

Nowenna nr 3 Dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie LUCYNA
Nawiedzenie świętej Elżbiety MARTA ( WANDA Z.)
Narodzenie Pana Jezusa GRAŻYNA ( ELŻBIETA )
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MATEUSZ ( ELŻBIETA )
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni DANUTA Z

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MARIUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej TERESKA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARLENKA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor BARBARA
Ustanowienie Eucharystii KRZYSZTOF

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu BASIA Z KANADY
Biczowanie Pana Jezusa BOŻENA2 ( ZOSIA2)
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MARIA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MILLKA ( AVISO )
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa GOSIA 3

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa SZAFIREK
Wniebowstąpienie Pana Jezusa KIELICH
Zesłanie Ducha Świętego LEOPOLD ( HANNA )
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi LEOPOLD ( HANNA )
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi BRYZA

Nowenna nr 4 W intencji Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ZOSIA
Nawiedzenie świętej Elżbiety LUCYNA
Narodzenie Pana Jezusa MARTA ( WANDA Z.)
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni DANUTA Z
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MATEUSZ ( ELŻBIETA )

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie TERESKA
Cud w Kanie Galilejskiej MARIUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARIUSZ
Przemienienie Pańskie na górze Tabor IRENKA
Ustanowienie Eucharystii BARBARA

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu RYSZARD
Biczowanie Pana Jezusa BASIA Z KANADY
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA 3 ( MILLKA )
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MARIA ( ZOSIA2 )
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MILLKA ( AVISO ) ( ŻONA SŁAWIKA)

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa BRYZA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa GRAŻYNKA
Zesłanie Ducha Świętego BOŻENA 2 ( KIELICH ) ( MAMA SŁAWIKA)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi SZAFIREK
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi LEOPOLD ( HANNA )

Opublikowano Bez kategorii | 52 Komentarze

Matka Boża z Medziugorje, orędzie dla Mirjany; 2.11.2018r.


Mirjana during an apparition,,Drogie dzieci, moje matczyne serce goreje, kiedy patrzę na dzieci, które nie lubią prawdy, które ją skrywają,  kiedy patrzę na swoje dzieci, które nie modlą się z uczuciem i poprzez uczynki. Jest mi przykro, kiedy mówię  mojemu  Synowi, że już wiele moich dzieci utraciło wiarę, że  Go  nie znają.  Dlatego więc, wzywam was,  apostołów mojej miłości, abyście usiłowali docierać do samego dna ludzkiego serca, gdyż tam na pewno odnajdziecie  małe ukryte dobro. W takim sposobie patrzenia zawarte jest miłosierdzie Ojca Niebieskiego. Należy szukać dobra nawet tam, gdzie jest największe zło, starać się zrozumieć drugiego , a nie osądzać go. Tego właśnie żąda od was mój Syn, a ja,  jako Matka,  wzywam was, byście Jego posłuchali. Drogie dzieci, duch jest mocniejszy niż ciało,  bowiem niesiony miłością i uczynkami pokonuje wszelkie przeszkody. Nie zapominajcie o tym, że Mój Syn was umiłował i miłuje. Będąc z Nim w jedności, Jego miłość jest w was i z wami. On jest światłem świata, więc nic i nikt nie może powstrzymać Jego ostatecznej chwały. Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, nie bójcie się świadczyć o prawdzie. Świadczcie o niej z zachwytem, poprzez  uczynki, miłość, poświęcenie, lecz czyńcie to zawsze  z pokorą. Dajcie świadectwo prawdzie wszystkim,  którzy nie poznali mojego Syna.  Ja  będę z wami i będę  dodawać wam odwagi. Dajcie świadectwo  miłości, która nigdy nie ustaje, gdyż pochodzi od Ojca Niebieskiego, który jest wieczny i oferuje wieczność wszystkim moim dzieciom, Duch mojego Syna będzie z wami. Ponownie wzywam was moje dzieci,  do modlitwy za swoich pasterzy, módlcie się, by mogli być prowadzeni przez miłość mojego Syna. Dziękuję wam.”

https://medziugorje.blogspot.com/

Obrazek | Opublikowano by | 117 Komentarzy

XXVI Nowenna Pompejańska


NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU!

PRZYPOMNIJMY SOBIE GDZIE JEST NASZ KOCHANY JEZUS KRÓL – JEGO WIZERUNEK KRÓLA NAMALOWANY NA OBRAZIE. TO JUŻ 15 SIERPNIA BR MINĘŁO 7 LAT JAK JEST UWIĘZIONY W CIEMNICY W CZĘSTOCHOWIE. ZNAM TEŻ INNE MIEJSCE GDZIE JEZUS JEST WIĘZIONY W CIEMNICY JUŻ 4 LATA.

I CHYBA DLATEGO WIDZIAŁAM TO 7. ALE JEST  TO TYLKO MOJE PRYWATNE ODCZUCIE. PRZYPOMNĘ CO NAPISAŁAM NA BLOGU :

22 października 2018 o 21:15

Dzisiejszej nocy patrzałam na naszą Matkę Ziemię i zobaczyłam jak na nią padł cień z Nieba w kształcie cyfry 7. Na wielu zdjęciach ta cyfra się pojawiała ale ja już Wam nie pokazywałam tego.
Nagle ta cyfra zniknęła i zobaczyłam Jezusa na Krzyżu do połowy torsu go widziałam bardzo realnie. I zobaczyłam , że na gardle dokładnie na tchawicy jak po tracheotomii ma ranę zakrytą jakby ciemnym plastrem ( podobnie jak Jan Paweł II w tym miejscu )
….

Wrócę do tej wizji gdy zobaczyłam Pana Jezusa na Krzyżu z tą raną na tchawicy. Wydaje mi się że Pan Jezus zdarł już sobie gardło i tylu ludziom mówi i pokazuje a oni są ślepcami i głusi na jego mowę. W dzisiejszych czasach znowu jest krzyżowany i ma taką nową ranę.
…..
JEZU UFAM TOBIE!

PONIŻEJ ZAMIEŚCIŁAM VIDEO Z PRZEKAZANIA OBRAZU CHRYSTUSA KRÓLA W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 15.08.2011 R.

https://www.youtube.com/watch?v=cThtKCCSImA

 

PODCZAS ODMAWIANIA TEJ NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ BĘDZIEMY ŚWIADKAMI ODNOWIENIA AKTU INTRONIZACJI W LISTOPADZIE BR. LISTY ZOSTAŁY WYSŁANE ALE CZY DUCH ŚWIĘTY OŚWIECI PANA PREZYDENTA I WŁADZE DUCHOWNE ABY ZWIEŃCZYĆ PRAWIDŁOWO DZIEŁO INTRONIZACJI TO TYLKO WIE JEDEN PAN BÓG. MOJA MISJA W TEJ SPRAWIE UWAŻAM ,ŻE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. CAŁY CZAS PROWADZIŁO TO NIEBO. NIE WIEM CZY NIE BYŁAM ZBYT OPIESZAŁA BO JUŻ 16 LISTOPADA 2015 ROKU NAD RANEM USŁYSZAŁAM SŁOWA : ” PODAROWAŁEM CI 4 DZIECI A TY NIC Z TYM NIE ZROBIŁAŚ”. DOPIERO PO PEWNYM CZASIE ZROZUMIAŁAM O CO CHODZIŁO.
13 LISTOPADA 2015 ROKU ZNALAZŁAM SIĘ W PEWNYM MIEŚCIE W SZPITALU NA ODDZIALE ONKOLOGII W WIELKIM OSOBISTYM CIERPIENIU ( ALE TO ZOSTANIE TAJEMNICĄ – NAPISZĘ TYLKO ŻE ZABIEG WYZNACZONY BYŁ I ODBYŁ SIĘ 13 LISTOPADA O GODZ 12 NA ANIOŁ PAŃSKI BO TAK WYZNACZYŁ PAN BÓG ). ZANIM ZNALAZŁAM SIĘ W SZPITALU OK. 4 RANO OBUDZIŁ MNIE PIĘKNY , ROZŚWIETLONY NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I JA CZUŁAM ŻE MAM NAJWIĘKSZĄ OPIEKĘ JAKA BYŁA MI POTRZEBNA NA TEN DZIEŃ. I TAM NA KORYTARZU POZNAŁAM 2 SIOSTRY I U JEDNEJ Z NICH STWIERDZONO RAKA PIERSI ( ZRESZTĄ MŁODA PIĘKNA DZIEWCZYNA O DELIKATNEJ URODZIE ). PRZYJECHAŁA Z NIĄ SIOSTRA ABY JĄ WSPIERAĆ ALE BYŁA JUŻ PO ZABIEGU I PRZYJECHAŁY DO KONTROLI.
W OCZEKIWANIU NA TEN ZABIEG WIEDZIAŁAM ,ŻE TE DWIE SIOSTRY PRZYSŁAŁ SAM PAN JEZUS. JA NIC NIE PYTAŁAM A ONE TAK JAKBY MNIE ZNAŁY CAŁE ŻYCIE I WSZYSTKO O SOBIE OPOWIADAŁY I POCIESZAŁY. TO BYŁ PRAWDZIWY CUD ZESŁANY Z NIEBA DLA MNIE NA POCIESZENIE I W WIELKIM STRACHU OCZEKIWANIA DLA MNIE I BLISKIEJ MI OSOBY.
ALE JA OD  RAZU NIE KOJARZYŁAM TEGO PODARUNKU Z NIEBA W TYCH SIOSTRACH BO BYŁO ICH TYLKO DWIE.
WYMIENIŁYŚMY SIĘ TELEFONAMI I OD NICH DOWIEDZIAŁAM SIĘ, ŻE MAJĄ TRZECIĄ SIOSTRĘ A ONA PRZYJACIÓŁKĘ KTÓRA PRACUJE BARDZO BLISKO NASZEGO PANA PREZYDENTA. I W TEN OTO SPOSÓB MOŻNA BYŁO JUŻ DAWNO PRZEKAZAĆ TEN LIST TYLKO POMYŚLAŁAM PO CO KIEDY PAN PREZYDENT WSZYSTKO JUŻ WIE OD NASZEJ KOLEŻANKI Z BLOGU, CO NAPISAŁA DO RODZICÓW PANA PREZYDENTA.
TERAZ DOPIERO LIST POSZEDŁ TĄ PRAWIDŁOWĄ DROGĄ.POWIEM WAM ŻE ULŻYŁO MI BARDZO I POCZUŁAM SIĘ ŻE WYPEŁNIŁAM WOLĘ BOGA DO KOŃCA.
JEŚLI MIAŁABYM MIEĆ JAKĄKOLWIEK PRETENSJĘ TO TYLKO SAMA DO SIEBIE ALE NA USPRAWIEDLIWIENIE MAM WIELE BO ZARAZ PO TYM WYDARZENIU SAMA BYŁAM W UTRAPIENIU I ZANIM SKONTAKTOWAŁAM SIĘ Z TYMI SIOSTRAMI TEZ TROCHĘ UPŁYNĘŁO. A ZARAZ POTEM W PRACY MIAŁAM NASYŁANĄ KONTROLĘ ZA KONTROLĄ ABY MNIE MOCNO SPONIEWIERAĆ.  MUSICIE WIEDZIEĆ, ŻE OSTRY MOBBING ISTNIEJE I DOTYKA LUDZI WIARY.
NIE WIEM CZY MNIE PAN BÓG Z TEGO NIE ROZLICZY SUROWO, ZA TĄ MOJĄ OPIESZAŁOŚĆ  ALE JA JESTEM JEDNAK ŁATWOWIERNA I JAKBY OCIĄGAŁAM SIĘ Z TYM WIERZĄC, ŻE KTOŚ ZA MNIE TO ZAŁATWI I UWIERZYŁAM TEJ OSOBIE DO KOŃCA. BYĆ MOŻE SŁUSZNIE WIERZYŁAM ALE BRAKOWAŁO REAKCJI ZE STRONY DECYDENTÓW A WSZYSTKO TO RODZIŁO SIĘ W WIELKIM MOIM OSOBISTYM CIERPIENIU. NIE NAPISAŁAM TEGO ABY SIĘ UŻALAĆ NAD SOBĄ ALE ŻEBY WYKAZAĆ ŻE BOŻE SPRAWY SA PRZEWAŻNIE ZWIĄZANE Z WŁASNYM KRZYŻEM. I JAKBY NAS TO UPEWNIAŁO ŻE TO POCHODZI OD PANA BOGA. ALE W INNYCH SPRAWACH PAN BÓG BARDZO MI BŁOGOSŁAWIŁ ZA CO SKŁADAŁAM I SKŁADAM MU DZIĘKCZYNIENIE.
ZDAJĘ SOBIE Z TEGO SPRAWIĘ ŻE PRZYWÓDCY ŚWIECCY I DUCHOWI Z WIELKIM NIEDOWIERZANIEM PODCHODZĄ DO PRYWATNYCH OBJAWIEŃ I DLATEGO NIE LICZĘ ZA BARDZO ABY TE LISTY ICH OŚWIECIŁY NA TYLE ABY TERAZ AKT INTRONIZACJI ZOSTAŁ W KOŃCU DOPROWADZONY DO ZWIEŃCZENIA WG  PRAGNIENIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO , KTÓRE TO PRAGNIENIE PRZEKAZAŁ JEZUS SERCU ROZALII CELAK A TERAZ WSPÓŁCZEŚNIE NAM NA TYM BLOGU POPRZEZ TE PRZESŁANIA.
DLATEGO POTRZEBA BARDZO DUŻO MODLITWY ABY SERCA SKAMIENIAŁE ZAMIENIŁY SIĘ W CIEPŁE , SERCA ŻYWEJ WIARY ABY MÓGŁ TEN AKT SIĘ DOPEŁNIĆ.
ZAMIESZCZĘ JESZCZE RAZ TEN AKT I UCZMY SIĘ JUŻ TEJ PIEŚNI BO JAK NIE TERAZ TO MOŻE ZA ROK LUB DWA SIĘ NAM PRZYDA.PRAGNĘ WIERZYĆ, ŻE TERAZ CHOĆ LĘKAM SIĘ, ŻE COŚ INNEGO MOŻE TO PRZERWAĆ.

https://episkopat.pl/w-listopadzie-odnowienie-aktu-przyjecia-jezusa-chrystusa-za-krola-i-pana/

Może Wam przypomnę jak Duch Św podyktował ten Akt Intronizacji i jeszcze raz podkreślam nigdy tego nie planowałam bo to stało się tak nagle podczas odpowiedzi na komentarz który mnie troszkę zdenerwował jak ktoś błędnie pisał czym jest Intronizacja. Akt tył napisany w przeciągu jednej krótkiej chwili a nie na jakimś  rozmyślaniu nad tym i dumaniu. Uwierzcie to jest tak Wielka sprawa że nigdy w moich myślach na to bym się nie porwała. I zaznaczam to jest moja tylko propozycja bo gdzież mnie dorównać z inteligencją do głowy naszego państwa. Ale Duch Święty ma jednak największą moc i inteligencję. I tutaj chyba nikt temu nie zaprzeczy :

                                 Treść aktu Intronizacyjnego.      Lublin. 26 sierpnia 2018 r.
                                                             w Święto Matki Bożej Częstochowskiej –                                                               KRÓLOWEJ POLSKI – W HOŁDZIE DLA NIEJ

O JEZU NAJSŁODSZY ODKUPICIELU NASZ , TWOJEMU BOSKIEMU SERCU POLECAM OJCZYZNĘ NASZĄ POLSKĘ

JA PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: ANDRZEJ DUDA  LEGALNA  I OFICJALNA  WŁADZA RAZEM Z RZĄDEM  ZA ZMIŁOWANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO  I MIŁOSIERDZIA TWOJEGO ,CIEBIE KRÓLU KRÓLÓW – JEZU CHRYSTE I MESJASZU OBIERAM ZA  PATRONA I KRÓLA MOJEGO NARODU I SKŁADAM LOSY PAŃSTWA W RĘCE TWOJE SYNA BOGA NAJWYŻSZEGO PO WSZYSTKIE CZASY JAKO ODWIECZNEGO KRÓLA.
PRZEKAZUJĘ CI MOJĄ WŁADZĘ ZIEMSKĄ BO TY MNIE JĄ OBDAROWAŁEŚ I OD TEJ CHWILI TY RZĄDŹ MOIM UMYSŁEM I WYDAWAJ ROZKAZY DLA MOJEJ OJCZYZNY AŻ PO WSZYSTKIE DNI AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA A JA BĘDĘ JE WYPEŁNIAŁ.
RZĄDŹ KRÓLU NAJJAŚNIEJSZY- JEZUSIE Z NAZARETU W MOJEJ OJCZYSTEJ ZIEMI I KRÓLUJ NAM ZAWSZE A JA BĘDĘ TWOIM POKORNYM SŁUGĄ I NARZĘDZIEM W TWOICH DŁONIACH.
CHWAŁA BĄDŹ BOSKIEMU SERCU.
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW AMEN.

Na koniec zaintonował pieśń:

„PRZEZ ŚMIERĆ BOLESNĄ, Królu wiecznej chwały, * Zdobyłeś ludom życie wiekuiste, * Więc Królem ludów zowie Cię świat cały, *
Króluj nam Chryste! * Bez Ciebie głuchą pustynią jest życie. * Nasze tęsknoty i smutki Ty znasz. * Słysz pieśń Twej chwały śpiewamy w zachwycie: * Króluj nad nami, boski Królu nasz! *
Znijdź niby zorza na polskie poddasza, * Nad bory ciche, wstęgi łąk i pól. * Gdy nowe święto radośnie rozgłasza, * Żeś Ty narodów nieśmiertelny Król!” ( KOCHANI UCZCIE SIĘ JUŻ TEJ PIEŚNI NA PAMIĘĆ!)
WTEDY TEN OLBRZYMI TŁUM LUDZI KRZYCZAŁ Z CAŁYCH SIŁ : ” KRÓLUJ NAM CHRYSTE , KRÓLUJ NAM CHRYSTE”

Akt winien być odczytany w Częstochowie przed Obrazem Jezusa Króla i przy naszej Królowej Matce Boźej w obecności Premiera i członków Rządu oraz Prymasa Polski i przedstawicieli Episkopatu oraz licznie zgromadzonego narodu polskiego , który będzie powiadomiony i dotrze ta wiadomość o zamierzonej Intronizacji do każdego Obywatela naszego Państwa w Polsce i za granicą.

Także widzicie sami , że nasze modlitwy są wysłuchiwane bo jest jakiś pomysł aby iść dalej w sprawie Intronizacji Jezusa na Króla Polski.  Ale czy rządzący naszym krajem i Kościołem Świętym usłuchają prośby naszej odnośnie Intronizacji a przede wszystkim prośby Pana Boga.
Módlmy się więc z wielką wiarą w następujących intencjach.

INTENCJA 1:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”

INTENCJA 2:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”

INTENCJA 3:

„BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O JAK NAJSZYBSZĄ PRZEMIANĘ SERC KAPŁANÓW DECYDUJĄCYCH O PRZEPROWADZENIU PRAWIDŁOWEJ INTRONIZACJI ORAZ ZA KAPŁANÓW CIERPIĄCYCH W KOŚCIELE POLSKIM”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 30 października 2018 roku do 25 listopada 2018 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od czyli od 26 listopada  2018 r. do 22 grudnia  2018 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca. Bo zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.

ZAPRASZAM WAS I JA MOJA SKROMNA OSOBA , KTÓRA TYLKO WAM WSZYSTKIM TO PRZYPOMNIAŁA I ŻYCZĘ WIELE RADOŚCI Z MODLITWY W TAK SZCZYTNYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI SAM JEZUS CHRYSTUS .

ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

Modlitwa św. Ignacego z Loyoli

Jezus zapewnia, że jeśli się recytuje tę modlitwę to deszcz łaski wypełni dusze i nawodni ziemię z taką siłą, że grzeszny świat łatwiej powróci do Boga. (Objawienie Maryi i Jezusa (1936-1988) Siostra Maria Natalia – „Maryja Zwycięzka Królowa Świata”)

Opublikowano Bez kategorii | 92 Komentarze

Orędzie Matki Bożej z Medziugorje; 25.10.2018r.


Marija during an apparition„Drogie dzieci! Macie wielką łaskę, że jesteście wezwani do nowego życia zgodnie z orędziami, które wam daję. Dziatki, to jest czas łaski, czas i wezwanie do nawrócenia dla was i dla przyszłych pokoleń. Dlatego wzywam was, dziatki, módlcie się więcej i otwórzcie wasze serce mojemu Synowi Jezusowi. Jestem z wami i wszystkich was kocham i błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

https://medziugorje.bigspot.com

Opublikowano Bez kategorii | 51 Komentarzy