Słowo na dziś


16 lipca 2018 r., Poniedziałek
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Kolor szat: zielony
Rok B, II
XV Tydzień zwykły

1. czytanie

Iz 1, 11-17 Prawdziwa pobożność

„Co Mi po mnóstwie waszych ofiar? – mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów Mi obrzydła. Gdy przychodzicie, by stanąć przede Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić. Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.
Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie”.

Oto Słowo Boże

Psalm

Ps 50, 7-8. 16bc-17. 21 i 23

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

„Posłuchaj, mój ludu, bo będę przemawiał
i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu.
Nie oskarżam cię za twe ofiary,
bo twe całopalenia zawsze są przede Mną”.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

„Czemu wymieniasz moje przykazania
i na ustach masz moje przymierze?
Ty, co nienawidzisz karności,
a słowa moje odrzuciłeś za siebie?

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

Ty tak postępujesz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny?
Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć Mi oddaje,
a tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie”.

Boże zbawienie ujrzą sprawiedliwi

Aklamacja

Por. Mt 10, 40

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto przyjmuje apostoła, przyjmuje Chrystusa,
a kto przyjmuje Chrystusa, przyjmuje Ojca, który Go posłał.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 10, 34-11, 1 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje

Jezus powiedział do swoich apostołów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.
Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadani wam, nie utraci swojej nagrody”.
Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach.

Oto słowo Pańskie

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | 77 Komentarzy

Układ XXIV Nowenny Pompejańskiej


Witam Was Kochani!
i serdecznie dziękuję wszystkim za tak duże zaufanie Jezusowi i Maryi poprzez spełnienie ich prośby. Niech Bóg Wszechmocny w Trójcy Przenajświętszej Wam to wynagrodzi w wielu łaskach płynących z Nieba a Maryja – nasza ukochana Królowa Polski zawsze nad Wami czuwa.


Krew Chrystusa

1. Gdy pod krzyżem upadał
Krew spływała na bruk
Spod cierniowej korony
Z rąk zranionych i nóg

Ref.:
Ta Krew Jezusa
Co spływała na Ziemie.
Ziemię z Niebem łączyła
Bo Bóg cierpiał wśród nas.

2. Gdy na Krzyżu umierał
W drzewo wsiąkała Krew.
Matka stała pod Krzyżem
Posąg żalu i łez.

Ref.:
Ta Krew Jezusa
Z łzami Matki zmieszana.
Matkę z Synem łączyła
Bo cierpiała wraz z nim.

3. Gdy na Krzyż Twój spoglądam
Widzę wciąć Twoją Krew.
Krople Krwi co spływają
na kolejny nasz wiek.

Ref.:
Ta Krew Jezusa
Niech świat w jedno połączy
Bo za wszystkich umierał
On nasz Bóg i nasz Brat.Nowenna nr 1 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie KIELICH
Nawiedzenie świętej Elżbiety HALINKA
Narodzenie Pana Jezusa BRYZA
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni JOLA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni LUCYNA

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MARIUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej MARIUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia SZAFIREK
Przemienienie Pańskie na górze Tabor BARBARA
Ustanowienie Eucharystii BARBARA

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu HANNA 2
Biczowanie Pana Jezusa MARTA
Cierniem ukoronowanie KRZYSZTOF
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa BASIA Z KANADY

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa LEOPOLD
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BEATKA1
Zesłanie Ducha Świętego BEATKA 2
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny LEOPOLD
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi GOSIA 3

Nowenna nr 2 Intronizacja
Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MATEUSZ
Nawiedzenie świętej MATEUSZ
Narodzenie Pana Jezusa MARIA F.
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MARYSIA Z WROCŁAWIA
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MATEUSZ

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie BOŻENA 2
Cud w Kanie Galilejskiej DANUTA Z.
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia WANDA Z
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MONI
Ustanowienie Eucharystii TERESKA

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu AVISO
Biczowanie Pana Jezusa MILLKA (HANNA 2)
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa ZOSIA 2
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MILLKA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa GRAŻYNA

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MARIA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa MARIA
Zesłanie Ducha Świętego MARIA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny HANNA 1
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SŁAWIK

Nowenna nr 3 Intronizacja

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie JOLA L
Nawiedzenie świętej Elżbiety LESZEK H
Narodzenie Pana Jezusa DANUTA L
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni GRAŻYNA K
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni HENRYKA S

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie KAZIMIERZ S. ( IRENA G)
Cud w Kanie Galilejskiej HALINA Ś
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia LESZEK ( IRENA K)
Przemienienie Pańskie na górze Tabor KAZIMIERA CH
Ustanowienie Eucharystii LIDIA D

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu PIOTR
Biczowanie Pana Jezusa GRAŻYNA CZ
Cierniem ukoronowanie STANISŁAW P
Dźwiganie krzyża na Kalwarię KASIA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa WIESŁAW

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa DANUTA R
Wniebowstąpienie Pana Jezusa JANINA K ( JANINA P)
Zesłanie Ducha Świętego MARCIN
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny BASIA N
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi BOGDAN A

Nowenna nr 4 dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie BASIA Z KANADY
Nawiedzenie świętej Elżbiety BRYZA
Narodzenie Pana Jezusa AVISO
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MATEUSZ
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni DANUTA Z

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie BARBARA
Cud w Kanie Galilejskiej BARBARA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARIUSZ
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MARIUSZ
Ustanowienie Eucharystii KRZYSZTOF

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MARLENKA
Biczowanie Pana Jezusa GIENIO
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MAŁGOSIA 4
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MĄŻ JOLI
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa GOSIA 3

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa SZAFIREK
Wniebowstąpienie Pana Jezusa HANNA 1
Zesłanie Ducha Świętego LEOPOLD
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi MARIA
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi LEOPOLD

Nowenna nr 5 Dogmat Maryjny

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie ZOSIA 2 ( MAŁGOSIA Z KĘTRZYNA)
Nawiedzenie świętej Elżbiety LUCYNA (JOLA L)
Narodzenie Pana Jezusa HENRYKA S ( BOŻENA 2)
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni HALINA Ś ( EUGENIUSZ)
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni HELENA

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie KIELICH ( ELŻBIETA R)
Cud w Kanie Galilejskiej TERESKA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARTA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor WANDA Z (IRENA K)
Ustanowienie Eucharystii MARCIN

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu KAZIMIERA CH
Biczowanie Pana Jezusa LESZEK
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa MILLKA ( HANNA 2)
Dźwiganie krzyża na Kalwarię GRAŻYNA( STANISŁAW P) ( HANNA 2)
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa MILLKA( TADEUSZ F)

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa HANNA 1( ZBYSZEK)
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BEATA
Zesłanie Ducha Świętego HANNA 1 ( WIESŁAW K)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi DANUTA R
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi EWA

Nowenna nr 6 W intencji Kapłanów

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie LUCYNA
Nawiedzenie świętej Elżbiety KIELICH ( BOŻENA2)
Narodzenie Pana Jezusa MATEUSZ
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni DANUTA Z
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni BRYZA

Część druga — Tajemnice Światła
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie TERESKA
Cud w Kanie Galilejskiej ZOSIA1 ( MARTA )
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia BARBARA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor IRENKA
Ustanowienie Eucharystii MARIUSZ ( ZOSIA 2)

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu MILLKA ( BASIA Z KANADY)
Biczowanie Pana Jezusa GRAŻYNA ( AVISO)
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA 3
Dźwiganie krzyża na Kalwarię WANDA Z
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa ŻONA SŁAWIKA ( HANNA2)

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa RYSZARD
Wniebowstąpienie Pana Jezusa LEOPOLD
Zesłanie Ducha Świętego MAMA SŁAWIKA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi SZAFIREK
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi MARIA (HANNA1) 

Opublikowano Bez kategorii | 18 Komentarzy

XXIV Nowenna Pompejańska


NIECH BĘDZIE POCHWALONA NAJŚWIĘTSZA I NAJDROŻSZA KREW PANA JEZUSA CHRYSTUSA WYLANA NA KRZYŻU DLA NASZEGO ZBAWIENIA I  POCHWALONA NIEPOKALANA NAJŚWIĘTSZA MARYJA – MATKA BOŻA , KTÓRA WIDZIAŁA TĘ KREW PŁYNĄCĄ  Z RAN JEJ SYNA I WYTRYSKAJĄCĄ Z SERCA JEZUSOWEGO PODCZAS AGONII. JAK BARDZO CIERPIAŁA – OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO NASZA ARKA PRZYMIERZA GDY PATRZAŁA NA MĘKĘ I ŚMIERĆ NA KRZYŻU SWOJEGO DZIECKA ORAZ GDY KREW ŚWIĘTA SPŁYWAŁA NA ZIEMIĘ. ABY TA KREW NIE BYŁA ZMARNOWANA MÓDLMY SIĘ O RATOWANIE WIELU DUSZ I OCALENIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO – JEGO RESZTY ABY PAN JEZUS MÓGŁ DO NAS POWRÓCIĆ ZE SWOIM KRÓLESTWEM BOŻYM. !
MIESIĄC LIPIEC JAK JUŻ WCZEŚNIEJ PISAŁAM DO 1969 ROKU BYŁ MIESIĄCEM ADORACJI NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA W KOŚCIELE NA CAŁYM ŚWIECIE. JEDNAK MODERNIZM DOPROWADZIŁ DO ZANIECHANIA ODDAWANIA CHWAŁY DZIĘKCZYNIENIA ZA PRZELANĄ KREW JEZUSOWĄ W TEN SPOSÓB JAK BYŁO WCZEŚNIEJ.
NIE CHCĘ SIĘ JUŻ POWTARZAĆ ALE TERAZ OD 1 LIPCA ŻYJĘ JUŻ W INNEJ RZECZYWISTOŚCI , KIEDY JEZUS CHRYSTUS UPOMNIAŁ SIĘ O TO ŚWIĘTO UROCZYSTOŚCI NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA. PONIEWAŻ CUDA EUCHARYSTYCZNE WCIĄŻ MAJĄ MIEJSCE NA ŚWIECIE NIE ZAWSZE DO KOŃCA POPRAWNIE JE ODCZYTUJEMY. PAN JEZUS CHCE NAM RÓWNIEŻ POWIEDZIEĆ ŻE PODCZAS PRZEISTOCZENIA SĄ DWIE POSTACIE EUCHARYSTYCZNE PANA JEZUSA : HOSTIA ŚW I KREW W KIELICHU. ZARÓWNO CAŁE JEGO CIAŁO I KREW , DUSZA I BÓSTWO PANA JEZUSA JEST W HOSTII ŚW I TO SAMO W KIELICHU.
ZNISZCZENIE EUCHARYSTII , ZAMACH NA NIĄ DOKONUJE SIĘ WG MOJEJ SKROMNEJ OSOBY WŁAŚNIE PRZEZ TĘ KREW CHRYSTUSA ABY JAKBY ZAPRZECZYĆ ŻE NIE MA CAŁEGO PANA JEZUSA W HOSTII I KRWI. NO BO PO CO KOCHANI MOCZYĆ CAŁEGO JEZUSA W CAŁYM JEZUSIE I PODAWAĆ GO WIERNYM TO WG MNIE WIELKIE RANIENIE JEZUSA.
ANIOŁ W FATIMIE POKAZAŁ NAM WIELE I WYDAJE MI SIĘ ŻE JA TO DOBRZE ZROZUMIAŁAM. CZY W DZIENNICZKU ŚW FAUSTYNY JEST MOWA ŻE ŚW FAUSTYNA PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW POD DWOMA POSTACIAMI ?
PO RAZ PIERWSZY ZAUWAŻYŁAM KREW W SOLI EGZORCYZMOWANEJ 14 LIPCA 2014 ROKU. DLACZEGO PAN JEZUS WYBRAŁ TĘ DATĘ?  OTÓŻ TEGO DNIA OBCHODZIMY WSPOMNIENIE WIELKIEGO ŚWIĘTEGO Kamil de Lellis
Święty
Kamil de Lellis MI – włoski duchowny katolicki, założyciel Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym, święty Kościoła katolickiego i jedyny święty o imieniu Kamil.  Pierwszym generałem zakonu został Kamil. 8 grudnia 1591 roku złożył śluby wieczyste. Prócz trzech podstawowych ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, wprowadził czwarty ślub, dotyczący całkowitego oddania się i niesienia pomocy ludziom chorym, także na choroby zakaźne. 2 listopada 1607 roku zrezygnował z urzędu Generała Zakonu. Zmarł 14 lipca 1614 w Rzymie.

OTÓŻ ŚWIĘTY KAMIL SŁUŻYŁ CHORYM I WIATYK  MA SŁUŻYĆ LUDZIOM BARDZO CHORYM I PODOBNIE KREW PAŃSKĄ W KIELICHU OTRZYMALI FRANCISZEK I HIACYNTA BO BARDZO CHOROWALI I NIEBAWEM ODESZLI W DZIECIŃSTWIE DO PANA BOGA. TO ROZRÓŻNIENIE PODCZAS PRZEISTOCZENIA TYCH DWÓCH POSTACI EUCHARYSTYCZNYCH JEST DLA WIERNYCH LECZ DLA KAPŁANA JEST WSZYSTKO BO KAPŁAN ZANOSI OFIARĘ CAŁĄ SWOJĄ I NAS WSZYSTKICH DO PANA BOGA DO NIEBA I LUDZI ZDROWYCH I CHORYCH.

WIEM JEDNO ŻE CUD EUCHARYSTYCZNY BYŁ PRZEZNACZONY DLA TEGO KOŚCIOŁA ŚW W KTÓRYM W DNIU ŚW ANTONIEGO PAN JEZUS UPADŁ NA POSADZKĘ CZEGO BYŁAM ŚWIADKIEM ALE PONIEWAŻ KAPŁAN NIE WRZUCIŁ HOSTII ŚW DO CYBORIUM CO JEST ZGODNE Z PRZEPISAMI KOŚCIELNYMI ( KIELICHA Z WODĄ TYLKO PODAŁ JĄ OSOBIE DLA KTÓREJ BYŁA PRZEZNACZONA )BO WIDOCZNIE NIE WIERZY ŻE W HOSTII JEST CAŁY ŻYWY I PRAWDZIWY JEZUS CHRYSTUS TO PAN JEZUS POKAZAŁ WAM TEN CUD W MOICH USTACH. MÓJ OPIEKUN DUCHOWY O TYM WIE I PROSIŁ ABYM WAM O TYM  CUDZIE NAPISAŁA ALE OCZYWIŚCIE NIE MUSICIE W TO WIERZYĆ. BYĆ MOŻE W CZYMŚ SIĘ MYLĘ BO NIE JESTEM ŚWIĘTĄ ALE KTO DOKŁADNIE ŚLEDZI BLOG TO CHYBA MA SWÓJ ROZUM I WIE ŻE JA TEGO WSZYSTKIEGO BYM TAK NIE WYMYŚLIŁA.

ZAUWAŻCIE ŻE 14 LIPCA ZACZYNAMY XXIV NOWENNĘ POMPEJAŃSKĄ GDY OBCHODZIMY WŁAŚNIE WSPOMNIENIE ŚW KAMILA A WŁAŚCIWIE KOŚCIÓŁ OBCHODZI WSPOMNIENIE Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Kamila de Lellis, prezbitera albo wspomnienie św. Henryka

31 LIPCA MINIE 1260 DNI JAK BĘDZIEMY SIĘ WSPÓLNIE MODLILI. TO WSZYTKO MA SWÓJ SENS I PROSZĘ WAS NIE ZAWIEDŹCIE PANA JEZUSA, KTÓRY WCIĄZ CIERPI TAKŻE W NIEKTÓRYCH NASZYCH POLSKICH KOŚCIOŁACH. SZCZĘŚLIWI Z WAS CI CO MAJĄ ODDANYCH JEZUSOWI KAPŁANÓW. POTRZEBA WIĘC WIELKA MODLITWA ZA NASZYCH KAPLANÓW , POTRZEBA MODLITWY W INTENCJI  PRAWIDŁOWEJ INTRONIZACJI I W INTENCJI OGŁOSZENIA V DOGMATU MARYJNEGO

INTENCJA 1:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”

INTENCJA 2:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”

INTENCJA 3:

„BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O JAK NAJSZYBSZĄ PRZEMIANĘ SERC KAPŁANÓW DECYDUJĄCYCH O PRZEPROWADZENIU PRAWIDŁOWEJ INTRONIZACJI ORAZ ZA KAPŁANÓW CIERPIĄCYCH W KOŚCIELE POLSKIM”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 14 lipca 2018 roku do 9 sierpnia 2018 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od czyli od 10 sierpnia 2018 r. do 5 września 2018 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca. Bo zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
Na koniec żeby nie być gołosłowną może przypomnę wg Wikipedii jak ta Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa była czczona przez wieki w naszym Kościele Świętymi i która to postać Świętego przyczyniła się do obchodzenia tego święta.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nabo%C5%BCe%C5%84stwo_lipcowe

A więc do rozwoju kultu przyczynił się św. Kasper del Bufalo i założone przez niego Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa. Chwała mu za to i warto zapoznać się z biografią tego świętego.

ZAPRASZAM WAS I JA MOJA SKROMNA OSOBA , KTÓRA TYLKO WAM WSZYSTKIM TO PRZYPOMNIAŁA I ŻYCZĘ WIELE RADOŚCI Z MODLITWY W TAK SZCZYTNYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI SAM JEZUS CHRYSTUS . GDY DOTRWAMY DO KOŃCA TEJ XXIV NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ TO BĘDZIE NASZ 1296 DZIEŃ WSPÓLNEJ MODLITWY.

A MOŻE PODCZAS TEJ 24 NP WYDARZY SIĘ COŚ BARDZO WAŻNEGO?

ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

KRWI CHRYSTUSA, KTÓRĄ W EUCHARYSTII POISZ I OCZYSZCZASZ DUSZE WYBAW NAS!!!

Opublikowano Bez kategorii | 84 Komentarze

7 lipca – Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej


Podobny obraz

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na rozpoczęcie nowenny)
O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi! Orędow­niczko Szkaplerza świętego, Matko Boga! Oto ja, Two­je dziecko, wznoszę do Ciebie błagalnie ręce i z głębi serca wołam do Ciebie: Królowo Szkaplerza świętego, ratuj mnie, bo w Tobie cała moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż mam się udać? Wiem, o dobra Matko, serce Twoje wzruszy się moim błaganiem i wysłuchasz mnie w moich po­trzebach, gdyż Wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według upodobania. Od wie­ków tak czczona, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, powstań i swą potężną mocą rozprosz moje cierpienia, ulecz, uspokój mą duszę, o Matko pełna litości! Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do śmierci. Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.
 
Dzień pierwszy — 7 lipca
„Miłujcie Maryję! Z tej miłości nie przestawajcie czer­pać siły dla waszych serc. Niech Ona okazuje się dla was i przez was Matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tej macierzyńskiej opieki”.
Jan Paweł II
Maryjo, Kwiecie Karmelu i Matko nasza! Ukazałaś się niegdyś prorokowi Eliaszowi w postaci jasnego obłoku, który wzniósłszy się nad morzem, użyźnił spra­gnioną ziemię obfitym deszczem. Pokornie Cię błaga­my, racz nam wyjednać obfite zdroje łask niebieskich, które ubogacą nasze dusze, aby wydawały stokrotny plon świętych cnót i dobrych uczynków i abyśmy słu­żąc Bogu w wierze oraz miłości, już w tym życiu mo­gli się cieszyć błogą nadzieją oglądania Go w szczę­śliwej wieczności.
Składamy w Twoje Matczyne ręce nasze potrzeby i intencje tej nowenny, ufni, że nie odrzucisz naszej prośby, najlepsza i najczulsza Matko. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień drugi — 8 lipca
„Nie bójmy się, że Maryja przesłoni nam Chrystusa, Ona jest po to, aby do Niego prowadzić”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Gwiazdo Karmelu i Matko nasza, która pałając szczególną miłością ku dzieciom odzianym Szkaplerzem świętym, nawiedzasz ich dusze, pocie­szasz je słowem i przykładem, uproś nam, o Królowo nasza, aby Syn Twój, a Pan nasz, Jezus Chrystus, swą Boską światłością rozproszył ciemności naszych umysłów; abyśmy poznali wartość Jego miłości ku nam zwróconej i serdecznie Go miłowali, abyśmy zrozu­mieli doniosłość naszych obowiązków i sumiennie je wypełniali, abyśmy wszystkie myśli, słowa i czyny kierowali ku większej chwale Bożej i zbudowaniu naszych bliźnich.
Pokornie powierzamy Ci wszystko, co nas dręczy, niepokoi i boli. Ufamy, że przyjmiesz to jak Matka i dasz naszym duszom i sercom niezmącony pokój! Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień trzeci — 9 lipca
„Matka nigdy nie odchodzi — ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, prze­pełniona dobrocią dla nas, która raczyłaś przyjąć ofia­ry złożone Ci przez synów Twego zakonu, błagamy Cię, o Pani nasza, przemień nasze dusze w świątynie Boga żywego, aby przyozdobione kwiatami cnót i do­brych uczynków mogły godnie przyjąć Boski Maje­stat; abyśmy wielbiąc i miłując Boga, mogli wiernie Mu służyć i nigdy naszych świątyń duszy nie skalać grzesznym przywiązaniem do stworzeń.
O Matko! Tyle w nas słabości, tyle nędz i mroków! Ty możesz umocnić nasze dusze i serca. Zawierzamy Ci całkowicie. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień czwarty— 10 lipca
„Równowaga stojącej pod krzyżem Maryi pomaga całemu światu”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Chwało Karmelu i Matko nasza, która w do­wód szczególnej miłości do dzieci odzianych Twą świę­tą szatą, raczyłaś zaszczycić je mianem Twego najsłod­szego Imienia, prosimy Cię pokornie, obudź w naszych sercach pragnienie, abyśmy we wszystkich uciskach i dolegliwościach życia u Ciebie szukali wsparcia, ulgi i pociechy. Zachęcaj nas Twym życiem i przykładem do pełnienia dobrych uczynków i spraw, o Matko Miło­sierdzia, abyśmy naśladując Twoje święte cnoty, stali się godni zaszczytnej nazwy synów Twoich; abyśmy zapisani zostali w księdze żywota, pomiędzy Twymi dziećmi i braćmi Jezusa Chrystusa.
Usłysz nasze błagania. Ty na Kalwarii w wielkim bólu stałaś się dla nas Matką. Ty najlepiej rozumiesz nasze cierpienia. Osłaniaj nas przed pokusami złego i zaprowadź nas do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień piąty — 11 lipca
„Jak bardzo postać Maryi promieniuje światu właśnie dziś, gdy tylu mądrych i roztropnych ludzi żenuje się mówić o ubożuchnym Dziewczęciu, które Bóg wypa­trzył sobie w Nazarecie i uczynił Matką Syna Swego”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Twierdzo Karmelu, która pośród ataków nieprzyjacielskich osłaniałaś tarczą swej opieki zakon karmelitański i ocaliłaś go od upadku, prosimy Cię po­kornie, o Pani i Orędowniczko nasza, broń nas od nie­przyjaciół duszy i ciała: abyśmy służyli Bogu w poko­ju i bezpieczeństwie na większą Jego cześć i na chwa­łę Twoją.
Królowo Karmelu! Przychodzimy do Ciebie i skła­damy w Twoje Matczyne dłonie nasze przyszłe losy, losy Kościoła i naszej Ojczyzny. Ulżyj nam w dźwi­ganiu krzyża, który nosimy, i ukaż blask zwycięstwa prawdy, dobra, piękna i pokoju. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień szósty — 12 lipca
„Bóg nie chce inaczej udzielać się światu, jak tylko z ramion Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Królowo Karmelu i Matko nasza, która swe­go wiernego sługę Szymona zaszczyciłaś świętym Szkaplerzem — znakiem zbawienia i synostwa Twe­go, przyobiecując niezliczone zdroje łask i błogosła­wieństw Bożych tym wszystkim, którzy będą poboż­nie tę szatę nosić i należycie wypełniać obowiązki swego powołania, a naśladując Twoje święte cnoty, będą się stawali wiernymi Twoimi sługami, spraw, abyśmy przez wierność podjętym zadaniom, korzystali w życiu i po śmierci z Twoich obietnic, a przez to zo­stali dopuszczeni do chwały wiecznej.
Spraw, Królowo Szkaplerza świętego, aby nosząc Twój Szkaplerz, dusze nasze upodabniały się coraz bardziej do Ciebie, a przez Ciebie do Chrystusa, i aby wzrastała w nas ufność, że Ty każdej naszej potrzebie zaradzisz i osłonisz przed burzami życia. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień siódmy — 13 lipca
„Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemie, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddawać Maryi”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko! Tyś nas za­pewniła, że święta Twa suknia, jeżeli ją godnie nosimy, będzie nam puklerzem i tarczą przeciwko pociskom nieprzyjacielskim i że uchroni nas od wszelkiego zła. Prosimy Cię gorąco: niech nas zachowa Twoja potęż­na obrona nie tylko od niebezpieczeństw ciała, ale przede wszystkim od niebezpieczeństw duszy i wiecz­nego potępienia. Spraw za swoją przemożną przyczy­ną, abyśmy nie popełnili takiej winy, przez którą mo­glibyśmy być odrzuceni przez Boga.
Kornie upadając przed Tobą, ufamy, że nie będzie takiego bólu, którego byś nie ukoiła, nie będzie takiej zasadzki, której byś nie oddaliła, bo jesteś najbardziej kochającą Matką. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień ósmy — 14 lipca
„Po Bogu w Trójcy Jedynym, nie mamy nikogo bliższego nad Matkę Słowa Wcielonego. Gdy wiec szukamy w naszych myślach modlitewnych, z kim mielibyśmy rozmawiać, komu mielibyśmy się zwie­rzyć, z kim naszą samotność dzielić, to chyba z Nią”.
Stefan kard. Wyszyński
Maryjo, Ozdobo Karmelu i Matko nasza! Dając nam tę szlachetną odznakę Twojej miłości — Szkaplerz święty, nie tylko chciałaś widzieć w nas swoje sługi, ale zapragnęłaś jeszcze przybrać nas za swoje córki i za swoich synów i raczyłaś nas tak nazwać. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Jezusa tę łaskę, abyśmy nigdy nie byli dla Ciebie powodem smutku, ale Twoją rado­ścią i Twoją chwałą!
Chcemy też być dobrymi Twymi braćmi, jak tego sobie życzyłaś. Dzięki pomocy takiej Matki, która wszystko rozumie — wyzwolimy się ze wszystkiego, co nas od Ciebie oddala, co nie podoba się Chrystuso­wi Panu. „Bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas”. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Dzień dziewiąty— 15 lipca
„Matko Kościoła!… Daj nam odradzać się wciąż ca­łym pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i Zmart­wychwstaniu Twego Syna”.
Jan Paweł II
Maryjo, Opiekunko Karmelu i Matko nasza! Wie­my, że nigdy nie opuszczasz wiernych swoich. Spraw, abyśmy zawsze byli wierni Tobie. Opiekuj się naszy­mi sercami, oczyść je z wszelkich brudów grzechowych, przystrój je w wonne kwiaty cnót. Niech Jezus Chrystus zamieszka w nas na zawsze, aby w godzinie śmierci naszej szatan odstąpił od nas, widząc Jezusa w naszych sercach. A kiedy dusze nasze rozłączą się z ciałami, daj nam pociechę oglądania Twego święte­go Oblicza i zaprowadź nas do przybytku wiecznego szczęścia.
Matko Szkaplerza świętego! Przyobiecałaś, że nie będzie potępiony ten, kto pobożnie nosił Twój Szkaplerz. Przypominaj nam nieustannie o tym, abyśmy w ostatniej godzinie ziemskiego życia ucałowali Twój znak zbawienia i stali się uczestnikami wiecznej chwa­ły. Amen.
Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…
 
Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
(na zakończenie nowenny)
Bogarodzico Dziewico! Królowo Szkaplerza świę­tego i Matko nasza! Nieustannie przywołujesz nas do Siebie.
Pani i Królowo nasza!
Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany zakon karmelitański od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dzisiaj stań na drogach ludzkości odcho­dzącej od Boga jako znak pojednania i ratunku dla świata.
Bądź ocaleniem dla całej ziemi, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cier­piącym, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świę­tej w sercach młodzieży; rodzinom naszym uproś po­kój i miłość wzajemną, i ducha ofiary!
Naszej całej Ojczyźnie, którą tak bardzo umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Niech będzie pociechą dla Twego Serca!
Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców na­szych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen.
                Znalezione obrazy dla zapytania litania do matki bożej z góry karmel
LITANIA DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ Z GÓRY KARMEL
Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson !
Chryste, usłysz nas ! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…
Królowo Szkaplerza Świętego, módl się za nami.
Matko wszystkich przeznaczonych do chwały…
Maryjo, jaśniejąca chwałą Dziewico góry Karmel…
Obrończyni i Pani Karmelu…
Świątynio Boga…
Ozdobo Góry Karmel…
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od wszelkiej okazji do grzechu…
Od wszelkiego niepokoju i wątpliwości sumienia…
Od pozostawania w grzechu śmiertelnym…
Od cierpień czyśćcowych…
Przez miłość Twoją do Boskiego Syna Twego…
Przez łaskawość, którą okazujesz ludziom…
Przez wszystkie Twoje boleści i radości…
My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś raczyła doprowadzić nas do prawdziwego ducha pokuty…
Abyś raczyła wybłagać nam łaskę chrześcijańskiej pokory i czystości…
Abyśmy pod opieką Twoją, Bogu ducha oddać mogli…
Królowo Szkaplerza z góry Karmel…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:
Boże, który raczyłeś obdarzyć zakon karmelitów szczególną opieką
Błogosławionej Maryi, spraw łaskawie, abyśmy umocnieni opieką Szkaplerza
świętego doszli do wiecznego szczęścia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 53 Komentarze

4 lipca – Nowenna do Maryi Róży Duchownej


Podobny obraz

Modlitwy i prośby do Róży Duchownej

polecane zwłaszcza przy odprawianiu nowenny

Różo Duchowna, bądź błogosławiona o Matko Łaski Bożej! Ty podarowałaś światu swego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, Dawcę Wszelkich Łask!
Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Twój Boski Syn wyjednał nam łaskę przez swoją śmierć na krzyżu, a Ty współuczestniczyłaś w tym dziele, gdy miecz boleści przeniknął Twoją duszę!
Różo Duchowna, bądź błogosławiona! Tobie Ojciec Niebieski powierzył największy skarb niebios, Ciebie uczynił Panią i Rozdawczynią Łask Wszelkich!
Różo Duchowna, Matko nasza! Zwróć Twoje oczy pełne miłości na całą ludzkość. Prosimy Cię, wzywamy Cię, błagamy Cię! Spraw, abyśmy wszyscy stali się uczestnikami łask Bożych przez sakrament Chrztu Świętego, Pokuty i inne sakramenty potrzebne do zbawienia dusz naszych!
Różo Duchowna, Matko Łaski Bożej! Spraw, abyśmy wszyscy doszli do domu Ojca Niebieskiego, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Twoimi i dziećmi Boga! Spójrz także na moją duszę, słabą, grzeszną i niegodną!
Różo Duchowna, ufam Tobie, bo Ty najlepiej wiesz, czego i kiedy nam potrzeba. Przed Tobą otwieram moje serce. Oświeć mą duszę swym światłem. Niech Twoja macierzyńska miłość rozpali moje oziębłe serce Twoim niezmierzonym miłosierdziem, napełni je Twoją radością, pokorą i pokojem!
Różo Duchowna! Ty jak Matka troszczysz się zwłaszcza o te dzieci, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Dlatego uciekam się do Ciebie w moich duchowych i życiowych potrzebach. Nade wszystko jednak proszę Cię o tę szczególną łaskę …!
Różo Duchowna! Ty jesteś Matką Jezusa Chrystusa i Matką Łaski Bożej! Ty jesteś Matką miłosierdzia i Matką dającą Życie! Jesteś Matką pełną łaskawości i nadziei! Ukryj mnie w swoim Niepokalanym Sercu i racz mnie wysłuchać! Amen.


Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami! Różo Duchowna! Proś Jezusa za nami!

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia.  Zdrowaś Maryjo, Bogarodzico! Błagamy Ciebie!
 
 
 
 

Modlitwy wynagradzające za brak czci dla Matki Najświętszej

O Jezu, przebacz nam wszelkie znieważanie świętego imienia Maryi – Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w oddawaniu czci Maryi – Ciebie prosimy…
O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wizerunków Maryi – Ciebie prosimy….
O Jezu, przebacz nam wszelkie lekceważenie różańca świętego – Ciebie prosimy….
O Jezu, przebacz nam wszelką obojętność, okazywaną matczynej miłości Maryi – Ciebie prosimy…
 
 
 
 
 

Modlitwy do Róży Duchownej

O Maryjo, Różo Duchowna, Matko Jezusa i nasza Matko! Ty jesteś naszą nadzieją, mocą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego Matczynego i świętego błogosławieństwa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego! Amen.

Różo Duchowna, Niepokalana Dziewico, Matko Łaski! Napełnieni czcią dla Twojego Boskiego Syna upadamy przed Tobą, aby wybłagać u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla naszych zasług, ale przez dobroć Twojego Matczynego Serca prosimy o pomoc i łaski, wierząc, że nas wysłuchasz. Zdrowaś Maryjo…

Różo Duchowna, Matko Jezusa, Królowo Różańca Świętego i Matko Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o dar jedności i pokoju dla skłóconego świata i o wszystkie łaski, które mogą przyczynić się do odmiany serc tak wielu Twych dzieci. Zdrowaś Maryjo …

Różo Duchowna, Królowo Apostołów, spraw, aby wokół Twoich ołtarzy rozkwitły niezliczone zastępy nowych powołań kapłańskich i zakonnych, które świętością swego życia i żarliwą gorliwością w ratowaniu dusz potrafiłyby rozszerzyć na cały świat Królestwo Twojego Syna Jezusa! Zdrowaś Maryjo…

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia…

Różo Duchowna, Matko Kościoła, módl się za nami!

Opublikowano Bez kategorii | 5 Komentarzy

Orędzie dla Mirjany z Medziugorje, 2 lipca 2018


Mirjana during an apparition

Drogie dzieci, jestem Matką was wszystkich, dlatego nie bójcie się, ponieważ słyszę wasze modlitwy, wiem, że mnie poszukujecie i dlatego modlę się za was do Mojego Syna – Mojego Syna, który jest zjednoczony z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym Pocieszycielem, Mojego Syna prowadzącego dusze do Królestwa, z którego przyszedł, Królestwa Pokoju i Światłości. Moje dzieci, została wam dana wolność, abyście dokonali wyboru, ale jako matka proszę was, żebyście wybrali wolność do [czynienia] dobra. Wy, z czystymi i prostymi duszami pojmujecie – nawet jeśli czasami nie rozumiecie słów – i czujecie, co jest prawdą.

Moje dzieci, nie porzucajcie prawdy i prawdziwego życia, by naśladować to fałszywe. Dzięki prawdziwemu życiu Królestwo Niebieskie wchodzi do waszych serc, a jest to Królestwo Pokoju, Miłości i Harmonii. Wtedy, moje dzieci, nie będzie też egoizmu, który oddala was od Mojego Syna. Będzie za to miłość i zrozumienie bliźnich. Ponieważ zapamiętajcie, ponownie wam to powtarzam, modlić się to znaczy także kochać innych [ludzi], bliźnich i dawać im siebie. Kochajcie i dawajcie w imię Mojego Syna, wtedy On będzie działał w was, dla was. Moje dzieci, nieustannie myślcie o Moim Synu, kochajcie Go bezgranicznie, a będziecie mieć prawdziwe życie, które pozostanie na wieczność. Dziękuję wam apostołowie mojej miłości.

Opublikowano Bez kategorii | 8 Komentarzy

Lipiec – miesiąc adoracji Najdroższej Krwi Pańskiej


Podobny obraz

Miesiąc lipiec, wg.tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pana Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.
W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc, jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod Krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran.
Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi Jezusa. Nędza otaczającego świata wypływająca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne: Wybaw nas! do Chrystusa, słowami Litanii do Jego Krwi. W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego i stawać się: „mocą wyznawców”, „zdrojem miłosierdzia”, „nadzieją pokutujących”, „pociechą płaczących”, „ostoją zagrożonych”, „otuchą umierających”.
Gorliwym propagatorem w XIX w. kultu Prznajdroższej Krwi Chrystusa był Kasper del Bufalo – założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tajemnicy Krwi Chrystusa, ponieważ był przekonany, że: Niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary. W naszych czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw naszemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża naszego Zbawiciela. Uzyskał w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie liturgiczne święta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.
Papież Pius IX dekretem Redempti sumus (1849) rozszerzył obchód święta na cały Kościół, a papież Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież Jan XXIII w Liście apostolskim Inde a primis o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (30 czerwca 1959 r.), na który powołuje się Jan Paweł II podczas swoich katechez.
W filmie Mela Gibsona „Pasja” jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania jest pełne krwi. W głębokim milczeniu, na kolanach Maryja starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej twarz i ręce są także zakrwawione. Oddaje hołd swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?
                                                              Podobny obraz
Dlaczego cały miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi?
                                                                               Podobny obraz
Pamiętajmy niech nie będzie w lipcu dnia, w którym byśmy zapomnieli odmówić litanię do Najdroższej Krwi Pana.
Bo to Ta Krew obmyła całą ludzkość z grzechów.
Wynagradzajmy i prośmy o odmianę, bo modlitwa jest to najpotężniejsza broń.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad
nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,
wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, którą w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
L:Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W:I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ

Wszechmogący, wieczny Boże,
któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem
świata i Krwią Jego dał się przebłagać,
daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego
zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła
doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się
wiekuistym szczęściem w niebios:
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Znalezione obrazy dla zapytania krew jezusa

Opublikowano Bez kategorii | 60 Komentarzy