Słowo na niedzielę

24 stycznia 2021, Niedziela
Trzecia Niedziela zwykła
kolor szat: zielony
Rok B, I
III Tydzień zwykły

1. czytanie (Jon 3, 1-5. 10)
Nawrócenie Niniwitów
Czytanie z Księgi proroka Jonasza

Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: «Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam». Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan.

Niniwa była miastem bardzo rozległym – na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona».

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego.

Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

Psalm (Ps 25 (24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9 (R.: 4b)) Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Dobry jest Pan i łaskawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy ubogich dróg swoich.

2. czytanie (1 Kor 7, 29-31)
Przemija postać tego świata
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali; ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali.

Przemija bowiem postać tego świata.

Aklamacja (Mk 1, 15) Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja
Ewangelia (Mk 1, 14-20)
Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów
Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim.

Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim.

Opublikowano Bez kategorii | 49 Komentarzy

List świętego Franciszka z Asyżu do polityków, sędziów i wszystkich sprawujących władzę nad innymi.

StFrancis_part

Św. Franciszek z Asyżu zawsze mówił krótko i na temat. Wysyłając na misje swoich współbraci zalecił im tylko:

„Idźcie i głoście Ewangelię, czasami także słowami.”

List św. Franciszka:

„Do wszystkich przywódców, sędziów, gdziekolwiek sprawujących  władzę, do wszystkich którzy otrzymają ten list, brat Franciszek, wasz sługa w Panu Bogu, mały i pogardzany, życzy wam pokoju i zdrowia.

Rozmyślajcie   i pamiętajcie o tym, że dzień waszej śmierci zbliża się. Błagam was przeto, w całym waszym zabieganiu i w troskach światowych, nie zapominajcie o Panu Jezusie.

Bądźcie posłuszni jego przykazaniom, ponieważ wszyscy, którzy oddalają się od Jego praw są przeklęci i będą przez Niego zapomniani.

A kiedy nadejdzie dzień śmierci, wszystkie te rzeczy, które posiadali i uważali za swoje, będą im zabrane; im bardziej potężni i mądrzy na tym świecie, tym większe męki piekielne będą cierpieli.

Dlatego też radzę wam, moi potężni panowie, abyście odłożyli wszelkie troski światowe i pobożnie przyjmowali komunię Najświętszego Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Musicie też okazywać Jezusowi bardzo dużo szacunku wśród ludu wam powierzonego.

Niech każdego wieczoru herold ogłasza, lub ktoś inny oznajmia, że wy i cały lud wam powierzony oddaje cześć i hołd Bogu Wszechmogącemu.

A jeśli tego nie zrobicie, wiedzcie, że w dzień sądu będziecie musieli  zdać sprawę przed Panem, Bogiem waszym, Jezusem Chrystusem.

Ci, którzy wypełnią zalecenia tego listu  niech wiedzą, że są błogosławieni przez Jezusa.

Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni nad wami swoje oblicze i okaże wam miłosierdzie.

Niech was błogosławi i obdarzy swoim pokojem.”

†††

In italiano
Za; https://ksadam.wordpress.com/2013/03/23/list-swietego-franciszka-z-asyzu-do-politykow-sedziow/#more-2289

Opublikowano Bez kategorii | 47 Komentarzy

XLI Nowenna Pompejańska

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XLI NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

TERAZ JESTEM W BARDZO TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ,DOSZŁY MI BARDZO ODPOWIEDZIALNE OBOWIĄZKI SPRAWOWANIA OPIEKI NAD STARSZYM RODZEŃSTWEM SARY PONIEWAŻ SARA  Z RODZICAMI WYJECHAŁA BARDZO DALEKO  OD SWOJEGO RODZINNEGO MIASTA DO KLINIKI GDZIE JEST PRZYGOTOWYWANA DO PIERWSZEJ OPERACJI SERCA. NIESTETY SĄDZILIŚMY ŻE JEDNA OPERACJA PRZYWRÓCI JEJ ZDROWIE ALE JEST INACZEJ.
JESZCZE RAZ ZWRACAM SIĘ DO WAS Z PROŚBĄ ABYŚCIE POZOSTALI PRZY SWOICH DZIESIĄTKACH RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO I ABYŚMY NIE PRZERWALI NOWENNY.BĘDZIE MI BARDZO MIŁO ZOBACZYĆ W KOMENTARZACH POD NOWENNĄ. ŻE DEKLARUJECIE W DALSZYM CIĄGU TRWANIE W TEJ NASZEJ WIELKIEJ NOWENNIE.
SWOJE OSOBISTE CIERPIENIE OFIAROWUJĘ OJCU PRZEDWIECZNEMU POPRZEZ ZŁĄCZENIE SIĘ Z KRZYŻEM CHRYSTUSOWYM ZA POMYŚLNE WYSŁUCHANIE NASZYCH INTENCJI W NASZEJ NOWENNIE O  KTÓRE PROSIŁ JEZUS CHRYSTUS NASZ ZBAWICIEL
W OSTATNI WTOREK ZA SARĘ ZOSTAŁY ODPRAWIONE JUŻ 2 MSZE ŚW BO NA TEN DZIEŃ WYZNACZONO PIERWOTNIE OPERACJĘ I MODLI SIĘ ZA NIĄ DUŻA GRUPA WOJOWNIKÓW MARYI.
A MNIE NAJBARDZIEJ ZALEŻY NA WASZEJ TUTAJ MODLITWIE NA BLOGU I MAM NADZIEJĘ ŻE MNIE NIE ZAWIEDZIECIE.
PROSZĘ WAS ABYŚCIE CHOĆ JEDNO ZDROWAŚ MARYJO ODMÓWILI ZA UDANĄ OPERACJĘ SARY I ZA JEJ POWRÓT DO ZDROWIA.
PISZĘ TO WSZYSTKO ABYŚCIE MNIE ZROZUMIELI I WYBACZYLI,ŻE NIE MA MNIE OBECNIE NA BLOGU.ZAPEWNIAM WAS,ŻE MODLĘ SIĘ Z WAMI I ZA WAS I BĘDĘ WDZIĘCZNA GDY MNIE ZAPEWNICIE,ŻE BĘDZIECIE KONTYNUOWAĆ 41 NOWENNĘ POMPEJAŃSKA BO MY JESTEŚMY ZARÓWNO WOJOWNIKAMI JEZUSA WALCZĄC O JEGO INTRONIZACJĘ I JEGO NALEŻYTĄ GODNOŚĆ W ŚWIĄTYNIACH A TAKŻE WOJOWNIKAMI MARYI WALCZĄC O V DOGMAT MATKI BOŻEJ.
CHCĘ WAM PRZYPOMNIEĆ ŻE PODCZAS ODMAWIANIA CZĘŚCI DZIĘKCZYNNEJ 18 LUTEGO MINIE 6 ROK NASZEJ MODLITWY A NASTĘPNEGO DNIA CZYLI 19 LUTEGO ZACZNIEMY 7 ROK NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ ZA CO WAM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM-WOJOWNICY JEZUSA I MARYI. I PAMIĘTAJMY,ŻE WALCZYMY O ŚWIĘTO DLA BOGA OJCA TO MOŻE POWINNIŚMY UZNAĆ NAS TAKŻE ZAWOJOWNIKÓW BOGA OJCA STWÓRCY NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS A TAKŻE ZA DZIECI NARAŻONE NA ABORCJĘ Z POWODU WAD GENETYCZNYCH LUB TAKICH JAKĄ MA SARA.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 17 STYCZNIA 2021 roku do 12 LUTEGO 2021 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 13 LUTEGO 2021 r. do 11 MARCA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 47 Komentarzy

Proroctwo św. Franciszka z Asyżu

Franciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure (1855–1937)_en.wikipedia.orgFranciszek z Asyżu nawiedzający swój klasztor w ognistym rydwanie- Josep_Benlliure  (1855–1937)_en.wikipedia.org

†††

Działajcie odważnie, bracia; bądźcie dzielni i ufajcie Panu.  

Czasy   wielkich   prób   i   wielkich ucisków szybko nadchodzą; — zamieszanie i waśnie, tak co do rzeczy duchowych jak i doczesnych, będą rozliczne;

—   miłość wielu oziębnie    —  i niegodziwość złych wzrośnie.

Demony będą miały niezwykłą moc,   — nieskazitelna czystość naszego zakonu i innych [zakonów] zostanie tak bardzo oszpecona,

—  że tylko bardzo niewielu chrześcijan będzie ze szczerym sercem i doskonałą miłością posłusznych prawdziwej osobie trzymającej władzę papieską i Kościołowi Rzymskiemu.

W czasie tego ucisku pewien człowiek, — niekanonicznie wybrany, — zostanie podniesiony do godności papieża.

— Będzie się on starał w przebiegły sposób doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy zwielokrotnią się skandale,   — nasz zakon będzie podzielony i wiele innych zakonów będzie całkowicie zrujnowanych,   — ponieważ przystaną na błąd, zamiast się jemu sprzeciwić.

Będzie tak wielka różnorodność opinii i liczne podziały wśród ludzi, między zakonnikami i duchownymi,   —  że   jeśli te dni nie zostałyby skrócone, według słów Ewangelii,

— to nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, jeśliby nie byli w szczególny sposób prowadzeni pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki niezmierzonemu Bożemu miłosierdziu.

Naszej regule i sposobowi życia niektórzy będą z przemocą sprzeciwiać się i straszliwe pokusy na nas przyjdą.

— Ci  zaś, którzy pozostaną wierni, otrzymają koronę życia.

Ale biada tym,   — którzy ufając jedynie swojemu zakonowi,   — popadną w letniość,   bo   nie będą w stanie przetrzymać pokus, które zostały dopuszczone dla doświadczenia wybranych.

Ci, którzy wytrwają w swojej żarliwości i przylgną do cnoty z prawdziwą miłością i zapałem dla prawdy, —  będą cierpieć niesprawiedliwości i prześladowania jako rebelianci i schizmatycy,

— ponieważ ich prześladowcy,   — prowadzeni przez złe duchy, — będą twierdzić, że oddają wielką cześć Bogu poprzez rugowanie tego rodzaju zepsutych ludzi z powierzchni ziemi.

Ale Pan będzie ucieczką uciśnionych   —   i   uratuje tych wszystkich, którzy Mu ufają.

I by stać się jak ich Głowa [Jezus Chrystus], — oni, wybrani,   — będą działać z ufnością   — i   przez swoją  śmierć uzyskają dla siebie życie wieczne;

— decydując się bardziej słuchać Boga niż ludzi,   — nie będą się lękać niczego i będą raczej skłonni zginąć [fizycznie] niż zgodzić się na kłamstwa i przewrotność.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć, nie mówiąc prawdy,   — a inni podepczą ją pod swoimi stopami i zaprzeczą jej.

Świętość życia będzie wyśmiewana nawet przez tych, którzy otwarcie ją wyznają,  

— dlatego w tych dniach Pan Jezus Chrystus ześle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela.

—————————————————————————–
źródło: „Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi”
za; https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/05/04/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu-o-prawdziwym-i-falszywym-papiezu/#more-2384

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Apocalypsis_i2.wp.comchristianray.ru_wp-contentuploads

Prophecy of St. Francis of Assisi (d. 1226): http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=303 / Ron Conte – teolog – 12.08.2006, tłumaczenie Ola Gordon

Poniżej tekst z tego forum:

Będzie   niekanonicznie   wybrany   papież,  który wywoła wielką schizmę, będą   głoszone  różne nauki, co spowoduje zwątpienie u wielu, — nawet u tych w różnych zakonach, — tak,  — nawet zgodzą się z tymi heretykami, — co spowoduje podział mojego zakonu,

— potem będą takie powszechne rozłamy i prześladowania, że jeśli te dni nie zostaną skrócone, nawet ten wybrany zostanie zgubiony.

Ten niekanonicznie wybrany papież — zostanie wybrany po męczeństwie Piotra Rzymianina.

W tym czasie będą wybrani dwaj papieże:   — prawdziwy i antypapież.

— Antypapież nie będzie zły, a tylko wprowadzony w błąd. — Kościół podzieli się między dwóch papieży.

Każdy z nich zostanie wybrany poza Rzymem. — Każdy później przybędzie do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że to on jest prawdziwym papieżem i biskupem Rzymu.   — Później obaj zostaną zabici w ataku nuklearnym w lipcu 2013 w Rzymie.

Ron Conte
Teolog rzymsko katolicki

***

Forumowicz:

Nigdy wcześniej nie słyszałem o proroctwie św. Franciszka. — Czy to nie nawiązuje do wcześniejszej schizmy?

Ron:

Nie, nie uważam by to mogło odnosić się do wcześniejszej schizmy,—  bo opisuje schizmę która spowoduje rozłam w zakonie św. Franciszka.

Myślę, że dla wierzących katolików będzie jasne, który jest prawdziwym papieżem.   — Prawdziwy zostanie wybrany przez tych biskupów i kardynałów, którzy pozostali lojalni wobec papieża (Piotr Rzymianin, wybrany po Benedykcie XVI) — w czasie wielkiej apostazji.

Ale powodem tego, że św. Franciszek mówi, — iż papież będzie wybrany niekanonicznie jest to,   — że wtedy nie będzie kanonicznego sposobu wyboru papieża.

Siły arabskie zdobędą Rzym i Watykan.

— Obecne zasady wyboru papieża wymagają,   — by odbył się w Watykanie.

Także ze względu na wojnę i wielką apostazję, nie będzie wystarczającej liczby kardynałów uczestniczących w wyborach.

To doprowadzi do tego,   — że ważny papież zostanie wybrany wbrew Konstytucji Apostolskiej, która ustanawia te zasady.

I nieważny papież także zostanie wybrany niezgodnie z tymi zasadami.

A kiedy sojusznicy przejmą Rzym,   — obaj udadzą się do Rzymu by wzmocnić swoje roszczenia, że są prawdziwymi papieżami.

Siły arabskie uderzą na Rzym rakietą nuklearną, zabijając obu i całkowicie niszcząc Watykan.

Ron:

Ostatnim papieżem na proroczej liście papieży św. Malachiasza jest Piotr Rzymianin.

— “W czasach końcowych prześladowań Kościoła będzie panował Piotr Rzymianin,   — który będzie pasł swoje stado pośród wielkich niepokojów,

—  po   czym   zostanie zniszczone miasto na 7 wzgórzach i straszny sędzia będzie sądził ludzi”.

To proroctwo wyraźnie pokazuje, że niepokoje rozpoczną się w czasach następnego papieża, i że Rzym zostanie zniszczony w tych czasach niepokojów.

Oto co powiedział papież św. Pius X:

“To co zobaczyłem było straszne!  —  Czy to ja nim będę, czy następca?

— Jest pewne, że papież opuści Rzym i wychodząc z Watykanu będzie musiał przechodzić przez martwe ciała swoich księży! — Nie mów o tym nikomu dopóki żyję.

“Zobaczyłem jednego z moich następców, o tym samym imieniu, który uciekał pośród ciał swoich braci.

— Schronienie znajdzie w jakiejś kryjówce;   — ale po krótkim wytchnieniu, zginie okrutną śmiercią.

Z ludzkich serc zginął szacunek do Boga.   — Oni chcą nawet zatrzeć pamięć Boga. Ta perwersja jest niczym innym niż początkiem ostatnich dni świata”.

Następca Piusa X, czyli inny papież Pius będzie męczennikiem końca czasów (ostatnie dni, niepokoje).

***

Źródło: http://www.catholicplanet.net/forum/showthread.php?t=5508

Za; http://marucha.wordpress.com/2013/03/17/proroctwo-sw-franciszka-z-asyzu/

67 Komentarzy

31.12.2020 r.; czwartek, godz. 14:17

WASZE GRANICE CZASU.  

TAK KOCHANE DZIECI! TO SĄ WASZE WYZNACZONE GRANICE CZASU GDY KOŃCZY SIĘ STARY ROK A ZACZYNA ZA CHWILĘ NOWY. W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA MACIE KAŻDY Z WAS WYZNACZONY CZAS ABY PRZEŻYĆ GO TAK ABY UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE. JA JEDNAK JESTEM POZA WASZYM CZASEM I NIE JEST ON DLA MNIE ŻADNĄ GRANICĄ. BÓG DZIAŁA POZA CZASEM I WIELE RAZY POPRZEZ SWOICH PROROKÓW I POSŁAŃCÓW WYZNACZYŁ WAM CZAS  WIELKICH ŁASK. DANA ZOSTAŁA WAM GODZINA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO TJ. GODZINA MOJEJ ŚMIERCI I GDY SIĘ MODLICIE W CZASACH PODAROWANYCH WAM PRZEZ NIEBO UZYSKUJECIE NAJWIĘCEJ ŁASK. DLATEGO  NIE MA POTRZEBY ABYŚCIE MODLILI SIĘ KONIECZNIE O PÓŁNOCY.( tutaj Pan Jezus bierze pod uwagę ludzi starszych,schorowanych, małe dzieci których także chciałby widzieć na wspólnej modlitwie) BÓG PODAROWAŁ WAM TEN CZAS ABYŚCIE MOGLI SPOJRZEĆ NA SWOJE ŻYCIE WSTECZ W PERSPEKTYWIE STAREGO KOŃCZĄCEGO SIĘ ROKU I TEGO CO MA NADEJŚĆ. GDY POŁĄCZYCIE TEN CZAS MODLITWĄ REFLEKSYJNĄ ZASTANOWIENIA SIĘ JAK UPŁYNĄŁ WAM MINIONY ROK CZYLI W JAKIM STOPNIU ZBLIŻYLIŚCIE SIĘ DO MNIE DO CHRYSTUSA Z WASZYM WITANIEM RADOSNYM NOWEGO ROKU, NIE JEST TO ŻADNYM WYKROCZENIEM POZA PRAWA BOŻE. WASZE FAJERWERKI I RADOŚCI SĄ NASZYMI RADOŚCIAMI I PAN BÓG NIGDY NIE ZABRANIA WAM SIĘ CIESZYĆ Z NOWEGO ROKU ,CZASU SYLWESTROWEGO NA PAMIĄTKĘ WSPOMNIENIA PAPIEŻA SYLWESTRA. JEDNAK WSZYSTKO MUSICIE ZACHOWAĆ W UMIARZE ABYŚCIE RANO NIE DOZNALI GORYCZY,ŻE ZMARNOWALIŚCIE TĘ NOC NA ZATRACENIE SWOJEJ ŚWIADOMOŚCI W UPOJENIU ALKOHOLOWYM. WSZYSTKO CO ROBICIE W POŁĄCZENIU Z PRZEŻYWANIEM UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ NIE DA SIĘ WAM ZATRACIĆ. W PRZEŻYWANIU RADOŚCI W SWOICH RODZINNYCH DOMACH JESTEŚCIE CZĘSTO PODZIELENI I DLATEGO PAN BÓG WYZNACZA WAM INNE GODZINY NA MODLITWY JAK WCZEŚNIEJ WAM POWIEDZIAŁEM. GDY TO WSZYSTKO POTRAFICIE POŁĄCZYĆ ZAWSZE WSZYSTKO JEST NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU BO JA W KAŻDEJ CHWILI POWINIENEM BYĆ DLA WAS WAŻNY. JEST TERAZ INNY DLA WAS CZAS I CZAS BALI MINĄŁ BEZPOWROTNIE, WASI BLISCY I WY O TYM WIECIE,ŻE TERAZ JEST PODAROWANY WAM CZAS PRZEZ BOGA OJCA NA WASZE NAWRÓCENIE. SKŁADAJCIE BOGU OJCU DZISIAJ DZIĘKCZYNIENIE ZA TEN CZAS KTÓRY NADSZEDŁ A GRANICA TEJ NOCY NIE ROZDZIELA TEGO CZASU I JEST W ŁĄCZNOŚCI NA WASZE NAWRÓCENIE.

DZISIAJ WEZWAŁEM CIĘ NA GODZINĘ 14 PRZED NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT BO PRAGNĄŁEM ABYŚ W MOJEJ OBECNOŚCI ODMÓWIŁA TEN RÓŻANIEC DO BOGA OJCA W IMIENIU TWOJEGO NARODU. SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE  JUŻ W INNYM MIEJSCU  BO JA ZNOWU ZOSTAŁEM WTRĄCONY DO CIEMNICY W TEJ ŚWIĄTYNI NA SAMO MOJE BOŻE NARODZENIE. PRZEŻYWASZ TO RAZEM ZE MNĄ BO NIE MOŻESZ MNIE TUTAJ ADOROWAĆ (tylko na zapisy a Pan Jezus wzywa mnie o różnej porze). SKŁADAŁAŚ DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY ROK I PROSIŁAŚ O OPIEKĘ BOGA OJCA NA NASTĘPNY. A TERAZ MÓWIĘ DO MOICH DZIECI ABY JUTRO PO 14 ODMÓWIŁY RÓŻANIEC DO BOGA OJCA ( różaniec mający imprimatur Kościoła , którym modlił się bp Stanisław Padewski) PROSZĄC O LITOŚĆ ABY SIĘ NAD WAMI ULITOWAŁ BO IDZIE WIELKI UCISK JAKIEGO DO TEJ PORY NIE ZAZNALIŚCIE. WYBRAŁEM TEN DZIEŃ ŚWIĘTA MATKI BOŻEJ RODZICIELKI I DLATEGO WAS O TO PROSZĘ. TA WASZA MODLITWA MA WYPRZEDZIĆ KORONKĘ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA GDZIE MNIE ZANOSICIE W OFIERZE PRZED OBLICZE BOGA OJCA. BO ZANIM JA PRZYSZEDŁEM ZBAWIĆ ŚWIAT ,TO BÓG OJCIEC MNIE POSŁAŁ I WYKONAŁEM JEGO WOLĘ.

SPOJRZAŁAŚ NA ZDJĘCIE JESZCZE W MIARĘ MŁODEGO KS.SOPOĆKO, KTÓRE WISI W TEJ KAPLICY ADORACJI I ZROBIŁAŚ MU ZDJĘCIE. JA WIEM MOJE DZIECKO DLACZEGO TO ZROBIŁAŚ ( wydał mi się podobny do opiekuna duchowego). UJRZAŁAŚ POTEM NA ZDJĘCIU NIEBIESKĄ POŚWIATĘ I WIZERUNKI DWA POŁĄCZONE MIŁOŚCIĄ. TO JA WASZ JEZUS I BLISKO BÓG OJCIEC JAKO STANOWIENIE JEDNO. POKAZUJĘ TO WSZYSTKO TOBIE BO PRAGNIEMY WZMOCNIĆ CIEBIE I TYM SAMYM PRAGNIEMY PRZYPROWADZIĆ JAK NAJWIĘCEJ DZIECI DO SIEBIE JUŻ W TYCH OSTATNICH MOMENTACH,WASZEGO PODAROWANEGO WAM CZASU,KTÓRY NIEUSTANNE PRZYBLIŻA GODZINĘ KARY MOJEGO OJCA.

DZIECI BOŻE! BĄDŹCIE ROZSĄDNE I CZUWAJCIE I NIE ODDALAJCIE SIĘ ODE MNIE. JUTRO PO TEJ MODLITWIE W GODZINIE MIŁOSIERDZIA POWTÓRZCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SWOICH DOMÓW WODĄ EGZORCYZMOWANĄ LUB WODĄ ŚWIĘCONĄ NA CZTERY STRONY ŚWIATA- KAŻDEGO DOMOSTWA. OCALĘ WAS I NIE BÓJCIE SIĘ, ŻE BĘDZIECIE OPUSZCZONE W TYCH GODZINACH SMUTKU DLA ŚWIATA. ZIEMIA JESZCZE BARDZIEJ BĘDZIE JĘCZEĆ OD GRZECHÓW I PORUSZAĆ NIEKTÓRE KONTYNENTY. MÓDLCIE SIĘ CIĄGLE NA RÓŻAŃCU I NIE WYPUSZCZAJCIE GO Z RĄK. MARYJA PRZYPROWADZA I PRZYBLIŻA WAS DO MNIE I JA ZAWSZE WYSŁUCHUJĘ JEJ PROŚBY. JUTRO JEJ ŚWIĘTO I NIE ZATWARDZAJCIE SWOICH SERC BO GDY JESTEŚCIE Z NAMI POŁĄCZENI TO MY O WAS KOCHANE DZIECI DBAMY I CZUWAMY NAD WAMI. DZIĘKUJCIE BOGU OJCU ZA PODAROWANY CZAS BO WIELU CO MNIE NIE CHCIAŁO POZNAĆ,PRZYBLIŻYŁO SIĘ TERAZ DO MNIE. CIESZY MNIE TO POMIMO TEGO, ŻE W GODZINIE ICH STRACHU TO NASTĄPIŁO I KOCHAM ICH TAK SAMO JAK WAS.   BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA TE TRUDY DLA WAS DO ZNOSZENIA.   W IMIĘ OJCA I MNIE SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.   SYN BOŻY-WASZ MESJASZ,KTÓRY WSŁUCHUJE SIĘ W PROŚBY SWOJEJ NIEPOKALANEJ MATKI,ŚWIĘTEJ RODZICIELKI -MARYI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 122 Komentarze

17.12.2020; czwartek, godz. 19:41

BOŻE DZIECIĄTKO WZYWA WAS W TYM CZASIE NA PASTERKĘ

MOJE UKOCHANE DZIECI! KTÓRE WCIĄŻ UFACIE MI ,ŻE PRZYSZEDŁEM DO WAS I MÓWIĘ DO WAS PRZEZ MOJĄ SŁUŻEBNICĘ.
W TYM ROKU GDY ZASIĄDZIECIE DO WIGILII WASZE DOMY BĘDĄ NIEJEDNOKROTNIE TAK PUSTE NIŻ ZWYKLE TO BYŁO WCZEŚNIEJ ALE JA JAK ZAWSZE BĘDĘ WŚRÓD WAS W TĘ NOC WIGILIJNĄ WIECZERZY,KTÓRĄ BĘDZIECIE SPOŻYWAĆ NA MOJĄ PAMIĄTKĘ OCZEKIWANIA NA MOJE NARODZENIE.
NIE WPUŚCICIE DO SWYCH DOMÓW ANI PRZYBYSZA ZGŁODNIAŁEGO,ANI WĘDROWCA UMĘCZONEGO BO WAM ZAKAZANO ABYŚCIE GŁODNEGO NIE NAKARMILI,A SPRAGNIONEGO NIE NAPOILI W IMIĘ MIŁOŚCI WASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA. STARAJĄ SIĘ WAM ZNISZCZYĆ TRADYCJĘ PUSTEGO NAKRYCIA I MIŁOŚCI DO BLIŹNIEGO. ZRESZTĄ WY TEŻ JESTEŚCIE JUŻ PRAWIE WSZYSCY NA TO OBOJĘTNI.
JEST TO JEDEN SZCZEGÓLNY DZIEŃ W ROKU KIEDY DAJĘ WAM SIEBIE W OBFITOŚCI. NAJPIERW NA PASTERCE JESTEM W HOSTII JAKO DZIECIĄTKO JEZUS NA PIERWSZEJ MSZY ŚW A NA NASTĘPNYCH W BOŻE NARODZENIE PRZYCHODZĘ DO WAS JAKO DOROSŁY JEZUS CHRYSTUS .DLATEGO WARTO WAM W TEN DZIEŃ JEDEN W ROKU PRZYJĄĆ MNIE W TYCH DWÓCH ODRĘBNYCH LECZ JEDNAKOWYCH POSTACIACH HOSTII ŚWIĘTEJ ( zrozumiałam ,że tylko tego dnia można przyjąć Komunię Św 2 razy jeśli Pasterka rozpoczyna się prawidłowo o północy a jeśli wcześniej to niestety nie ma takiej możliwości) .JEST TO WIĘC SZCZEGÓLNY DZIEŃ MOJEGO NARODZENIA,KTÓRY W TYM CZASIE JEST BARDZO NISZCZONY,OBRAŻAJĄCY I ZASMUCAJĄCY MNIE (szopka w mieście Świętym, Komunia Św na rękę ,profanacje wizerunku Matki Bożej i Świątyń td).
ADWENT JEST PRZYGOTOWANIEM WAS DO TEGO MOJEGO WIELKIEGO ŚWIĘTA KIEDY PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT W UBOGIEJ STAJENCE. JESZCZE MACIE CZAS ABY PRZEDSIĘWZIĄĆ JAKIEŚ WŁASNE POSTANOWIENIA W WASZYM NAWRACANIU SIĘ ORAZ PIELĘGNOWAĆ TRADYCJĘ UCZESTNICTWA W RORATACH,KTÓRE SĄ POŚWIĘCONE MOJEJ MAMIE-MATCE BOŻEJ. TO ONA NOSIŁA MNIE PRZEZ 9 MIESIĘCY POD SWOIM NIEPOKALANYM SERCEM,W SWOIM ŚWIĘTYM ŁONIE I WYDAŁA NA ŚWIAT PRZEZ MOC DUCHA ŚWIĘTEGO W UBOGIM ŻŁÓBKU.
POSTARAJCIE SIĘ MOJE DZIECI PODZIĘKOWAĆ MARYI ŻE POWIEDZIAŁA NATYCHMIAST SWOJE „FIAT” GDY PRZYBYŁ DO NIEJ ANIOŁ GABRIEL I ZWIASTOWAŁ MOJE NARODZENIE.
NIE GARDŹCIE DZIECI OBFITOŚCIĄ TEGO MOJEGO ŚWIĘTA NARODZENIA BO DO KAŻDEGO PRAGNĘ PRZYJŚĆ NA TEJ PIERWSZEJ MSZY ŚWIĘTEJ NA PASTERCE JAKO NOWO NARODZONE DZIECIĘ I DOTKNĄĆ WAS RĄCZKAMI MAŁEGO DZIECKA. NIE UNIKAJCIE MNIE MOJE DZIECI BO MUSICIE WIEDZIEĆ ŻE JA ZA WAMI TĘSKNIĘ I WSPOMINAM TE CZASY KIEDY WASZE ŚWIĄTYNIE BYŁY PRZEPEŁNIONE WASZĄ OBECNOŚCIĄ I KOLĘDAMI,KTÓRE MNIE WITAŁY KAŻDEJ WIGILIJNEJ NOCY. TRZEJ KRÓLOWIE POKONALI TAKĄ WIELKĄ ODLEGŁOŚĆ ABY PRZYBYĆ NA MOJE POWITANIE A ŚWIĄTYNIE SĄ PRZECIEŻ W NIEWIELKIM WASZYM ZASIĘGU I CZĘSTO NIE POTRAFICIE TEGO ŚWIĘTA NALEŻYCIE UCZCIĆ.
ZDEJMIJCIE BIELMO Z OCZU I UZNAJCIE ŻE TYLKO JA JEZUS CHRYSTUS WAS ODKUPIŁEM Z WASZYCH GRZECHÓW,CZEGO NIE MOŻE DOKONAĆ NIKT INNY. Report this ad

WY ZARZĄDZAJĄCY ŚWIATEM,KTÓRZY BOICIE SIĘ WŁASNYCH CIENI, NIE ZABRANIAJCIE DZIECIOM MOIM PRZYCHODZIĆ DO MNIE I NIE USTALAJCIE SWOICH PRAW W ŚWIĄTYNIACH BOGA BO JESTEŚCIE SŁABYMI ZARZĄDCAMI NAD ŚWIATEM A JEDYNIE DOBRYMI WYKONAWCAMI I NAJEMNIKAMI SZATANA.

DZISIAJ 17 GRUDNIA TO DZIEŃ URODZIN ,NA URZĘDZIE PANUJĄCEGO FRANCISZKA. TEGO DNIA PRZED LATY ŚW FAUSTYNA BARDZO CIERPIAŁA I BYŁ TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ BOLESNYCH DNI JEJ ŻYCIA. A TY W DNIU JEGO ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 13 GRUDNIA 2020 W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ TEŻ DOZNAŁAŚ WIELKIEGO CIERPIENIA BO TWOJA LEWA STOPA ZOSTAŁA PRZEBITA SZPIKULCEM. NIE SPAŁAŚ CAŁĄ NOC Z BÓLU I NAD RANEM DAŁEM CI TO NATCHNIENIE BO PORÓWNAŁEM TO TAMTEJ SYTUACJI CIERPIENIA ŚW FAUSTYNY.
NAD RANEM JUŻ WIEDZIAŁAŚ, ŻE CIERPISZ ZA WYSOKO POSTAWIONEGO KAPŁANA-MOJEGO KOŚCIOŁA LECZ NIE WIEDZIAŁAŚ ZA KTÓREGO. A TERAZ PRAGNĘ CI POWIEDZIEĆ ŻE NIE ZA JEDNEGO LECZ ZA DWÓCH.
14 GRUDNIA WYDANE ZOSTAŁO TO OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO ZAKONNIKA A TWOJE CIERPIENIE TRWAŁO I TRWA. TWOJA PRZEBITA STOPA JEST WYRAZEM JAK DEPTANY JESTEM W ŚWIĄTYNIACH I JAK WIELU KAPŁANÓW NIE CHCE ZAAKCEPTOWAĆ TEJ PRAWDY MOJEGO UPOKORZENIA MNIE W KOŚCIOŁACH.
MARTWIŁAŚ SIĘ, ŻE NIE DOJDZIESZ DZISIAJ NA ADORACJĘ ALE Z POMOCĄ MĘŻA DAŁAŚ JEDNAK RADĘ. PO WYJŚCIU Z ADORACJI POCZUŁAŚ ULGĘ BO JA MÓWIŁEM I POWTARZAM, ŻE JESTEM NAJLEPSZYM LEKARZEM NA WASZE DOLEGLIWOŚCI ,JEDNAK DO TEGO POTRZEBNE JEST WASZE ZAPARCIE,POKONANIE BÓLU I NADZIEJA BEZGRANICZNA WE MNIE A WTEDY DOKONUJĘ TEGO CUDU.
WASZE PLANY NIGDY JEDNAK NIE SĄ ZGODNE Z WOLĄ BOŻĄ I STARACIE SIĘ JE UKŁADAĆ WG WŁASNYCH POMYSŁÓW.
TO , ŻE MACIE TERAZ DWÓCH PAPIEŻY , JEDNEGO NA URZĘDZIE A DRUGIEGO NA STOLICY PIOTROWEJ TO JEST W PLANIE BOSKIM GDZIE POWIEDZIAŁEM GDY TYLKO NIECH TEN USTĄPI CO JESZCZE POWSTRZYMUJE A NASTĄPI NASTĘPNY TO SIĘ DOKONA CO ZAPLANOWAŁ PAN BÓG. WSZYSTKO JAK WIDZICIE ODBYWA SIĘ WG SCENARIUSZA BOGA OJCA A NIE TAKIEGO JAKIEGO NIEKTÓRZY OCZEKUJĄ. WG TEGO PLANU NIE POCHODZĄCEGO OD PANA BOGA APOKALIPSA BYŁABY NIEZGODNA Z RZECZYWISTOŚCIĄ,KTÓRA SIĘ WŁAŚNIE REALIZUJE. TO PYCHA LUDZKA POPYCHA NIEKTÓRYCH LUDZI DO TEGO BY ZNISZCZYĆ PLAN BOŻY,KTÓRY DZIEJE SIĘ Z JEGO DOPUSTU CZYLI WOLI BOGA.
PYSZNI NIGDY TEGO NIE ZROZUMIEJĄ I ZAWSZE POSTAWIĄ SIĘ NA WŁASNYCH POMYSŁACH PONAD BOGIEM.
CO BÓG UCZYNIŁ NIECH RĘKA LUDZKA NIE ZMIENIA BO OBRAŻA TO BOGA.
TUTAJ DAŁEM ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,KTÓRE CI ZADANO. Report this ad

DROGIE DZIECI! DZIĘKUJĘ,ŻE POTRAFICIE ZJEDNOCZYĆ SWOJE OGROMNE CIERPIENIA Z MOIM.
POWIEDZIAŁAŚ: PANIE JEZU! – ILE TY TYCH SZPIKULCÓW DOSTAŁEŚ W CIEMNICY OD ŻOŁDAKÓW A JA JEDNEJ KUTEJ RANY NIE MOGĘ WYTRZYMAĆ.ROZPAMIĘTUJESZ OD DAWNA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM MOJE CIERPIENIA ZADANE W CIEMNICY I DLATEGO DO TEGO CIĘ WYBRAŁEM.
NIEKTÓRZY TWOI BLISCY MÓWIĄ JESTEŚ JAK DZIECKO-PO CO TO JEZUSOWI POTRZEBNE TAKIE ROZPAMIĘTYWANIE?
NIE SŁUCHAJ TEGO GŁOSU,BO SERCA DZIECIĘCE NAJBARDZIEJ UKOCHAŁEM I WSZYSTKIE TE SERCA ZAPRASZAM JAK NAJBLIŻEJ STAJENKI W MOJE BOŻE NARODZENIE 2020 ROKU.

DZIECIĄTKO JEZUS,KTÓRE KOCHA SWOJE DZIECI I ICH PACHNĄCE NIEWINNOŚCIĄ SERCA.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 116 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.12.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Niosę wam Dziecię Jezus, które niesie wam pokój. On, który jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością waszego życia. Dziatki, nie pozwólcie, by zgasła wasza wiara i nadzieja na lepszą przyszłość, bo jesteście wybrani, abyście w każdej sytuacji byli świadkami nadziei. Dlatego jestem tu z Jezusem, aby was błogosławił Swoim pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 151 Komentarzy

Słowo na dziś

Opublikowano Bez kategorii | 68 Komentarzy

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa | Ewangelia dla nas - strona katolicka

Bóg się rodzi, noc truchleje… Niech mrok struchleje również w naszych sercach i ustąpi miejsca radości i ciepłu. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa zamieszka w naszych sercach i przyniesie nam pokój i ukojenie. Przyjmijcie życzenia życia w blasku chwały naszego Pana, bez mroku niepewności i strachu oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Wesołych, pogodnych, zdrowych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia. Pociechy z najbliższych, dobrych dań na stole wigilijnym, lśniącej gwiazdki na niebie oraz dużych prezentów duchowych.
Najskrytsze życzenia składa: Mariusz

Opublikowano Bez kategorii | 33 Komentarze

Nowenna do Św. Rodziny z Nazaretu od 18.12

MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY 

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów

wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego

przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma

niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste

pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich

najdoskonalszym wzorem.

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo

trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i

utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w

życiu i przy śmierci.

Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nas, ratujcie nas! 

 Pierwszy dzień Nowenny

Dom Najświętszej Rodziny w Nazarecie był pierwszym, najdoskonalszym domem. Bóg ustanowił go jako wzór dla wszystkich rodzin świata. Mieszkał w nim Józef – pobożny, sprawiedliwy, łagodny, pokorny i wierny. Żyła tam i Maryja – najpiękniejsza spośród stworzeń Bożych. Z Nimi był Jezus, Ich Bóg. Był On poddany Józefowi i Maryi, a Oni żyli w Jego obecności.

Módlmy się o wszystkie łaski potrzebne do utrwalenia pokoju i szczęścia we wszystkich rodzinach katolickich. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

LITANIA DO ŚW. RODZINY KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi

– wspomagaj nas.

Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od rozproszenie umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych – zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nam nami.

– Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

– Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się:

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 Drugi dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef pragną spełnienia się woli Boga, kiedy wstawiają się za tymi, którzy się do nich zwracają w swoich potrzebach. Nawet wszyscy święci w niebie nie mogą wyjednać tych łask, jakich podoba się Bogu udzielać za pośrednictwem Najświętszej Rodziny.

Wzywajmy Najświętszą Rodzinę z głęboką wiarą, że prośby nasze zostaną wysłuchane, jeśli to, o co się modlimy, ma służyć naszemu dobru i naszych rodzin. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Trzeci dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef są wzorem dla nas wszystkich. Ich Dom w Nazarecie był prawdziwym Sanktuarium tych cnót, które Oni praktykowali. Uświęcała go dobroć Najświętszej Rodziny, a nade wszystko sama obecność w nim Króla nieba i ziemi. Z Domku Nazaretańskiego promieniował na cały świat przykład, na którym święci wzorowali swoje życie.

Módlmy się, abyśmy naśladując świętych w ich nabożeństwie do Najświętszej Rodziny, wzrastali w cnocie i w łasce Bożej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Czwarty dzień Nowenny

Jezus, Maryja i święty Józef to wzory cnoty pokory, która jest fundamentem duchowej doskonałości, która była praktykowana w najdoskonalszym stopniu przez Nich w Ich życiu w Nazarecie.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha pokory w naszych wzajemnych stosunkach, a także w odniesieniu do innych ludzi, abyśmy mogli ustrzec się od niezgody, która wypływa z pychy i egoizmu. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Piąty dzień Nowenny

Czystość była najbardziej umiłowaną cnotą Jezusa, Maryi i Józefa. W naszych czasach, kiedy zatracono poczucie grzechu, potrzeba wielkiej troski ze strony rodziców i innych ludzi, by zachować w czystości dusze powierzone ich pieczy.Prośmy Najświętszą Rodzinę o wszelkie łaski dla zachowania czystości duszy i ciała. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Szósty dzień Nowenny

W Domku Nazaretańskim każda chwila życia była przepełniona miłością. Każdą czynność, nawet najmniejszą, wykonywano na Bożą cześć i chwałę.

Prośmy Najświętszą Rodzinę, abyśmy miłowali Boga coraz bardziej, by nasze codzienne życie było zgodne z Jego przykazaniami, a zwłaszcza z przykazaniami miłości Boga i bliźniego. Abyśmy zawsze żyli w takiej miłości, która promieniuje na cały świat. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

  Siódmy dzień Nowenny

Życie Najświętszej Rodziny było wypełnione codzienną pracą. Józef zarabiał jako cieśla, by zaopatrzyć Jezusa i Maryję w pożywienie i ubranie. Maryja zajmowała się utrzymaniem porządku w małym domku i przygotowywaniu posiłków dla Jezusa i Józefa. Jezus był zawsze gotowy pomóc zarówno w pracy ciesielskiej jak i w zajęciach domowych. Jezus, Maryja i Józef uwielbiali Boga Ojca spełnianiem swoich codziennych obowiązków.

Módlmy się, byśmy zawsze starali się naśladować Ich przykład wypełniając każdego dnia nasze obowiązki, jak tylko umiemy najdoskonalej. Ciebie prosimy.

W. Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Ósmy dzień Nowenny

Jezus, Maryja i Józef byli zawsze zjednoczeni z Bogiem w modlitwie i adoracji. Modlitwa jest kluczem otwierającym niebo. Rodzina zjednoczona w modlitwie jest silna, zdolna się oprzeć pożądliwościom ciała, pokusom świata i szatana.

Prośmy Najświętszą Rodzinę o ducha modlitwy dla członków naszych rodzin i parafii. Ciebie prosimy.

Wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

 Dziewiąty dzień Nowenny

Stała praktyka cnót rodzi pokój w sercach i umysłach. W Domku Nazaretańskim panowała zawsze atmosfera najgłębszego pokoju. Jak piękne jest życie chrześcijan, gdy naśladują Jezusa, Maryję i Józefa w Ich codziennych wzajemnych kontaktach.

Módlmy się o jedność umysłów i serc w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY 

Zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie

Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich,

z głębokim nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc,

by rodzice i dzieci, starsi i młodsi kochali się wzajemnie.

Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.

Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem

i nadzieją na mające się urodzić im dziecko.

Za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością,

za młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych,

którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa.

Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.

Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty,

by nie pozostawali w samotności, lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.

Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu.

Niech w ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość,

a wygaśnie niechęć i egoizm.

Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości,

broń nasze rodziny i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 90 Komentarzy

Różaniec do granic czasu!

W każdym odmawianym Ojcze Nasz dziesiątki dusz zostaną uratowane od wiecznego potępienia, a dziesiątki dusz uwolnionych od cierpień czyśćca. Rodziny, w których odmawiany będzie ten różaniec, otrzymają bardzo szczególne łaski, które również będą przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszyscy ci, którzy recytują z wiarą, otrzymają wielkie cuda, takie i tak wielkie, jakich nigdy nie widziano w historii Kościoła.

Nadmieniam, że ta forma modlitwy posiada Imprimatur Kościoła Katolickiego.

Niemniej przystopowaliśmy na rzecz stanowiska Krajowej Rady Episkopatu Polski i tak blogowicze(i), Czytelnicy(czki) i subskskrybenci(ntki) – ok. tys. osób dziennie i czekamy na porozumienie Rada Stała KEP – Fundacja.

Oświadczenie Fundacji Solo Dios Basta w sprawie komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski:

20 grudnia 2020 roku, Warszawa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

w dniu 18 grudnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała oświadczenie, w którym zaleca zachowanie dystansu odnośnie działań Fundacji Solo Dios Basta.

Z pokorą i niesłabnącą miłością do Kościoła Chrystusowego przyjmujemy stanowisko Rady.
Jesteśmy wdzięczni dobremu Bogu za wszystkie dzieła, które pozwolił zrealizować w ostatnich latach.
W 2016 roku miała miejsce Wielka Pokuta, która zgromadziła około 150 tysięcy osób. Przybyliśmy pod mury Jasnej Góry, by paść na kolana, błagać Boga i Królową Polski o wybaczenie grzechów popełnionych przez nasz Naród.

Rok później ponad milion rodaków brał udział w Różańcu Do Granic. Jednocząc się na modlitwie różańcowej, prosiliśmy Matkę Najświętszą, by otoczyła naszą Ojczyznę swoim płaszczem i chroniła od wszelkiego zła, wołaliśmy też o ratunek dla świata. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na całym świecie i stanowiło wzór dla podobnych działań w wielu krajach.

Rok później, rozważając wezwanie płynące z Objawień Matki Bożej w Fatimie podjęliśmy dzieło propagowania Nabożeństwa Pierwszej Soboty Miesiąca, Wynagradzanie za grzechy jest dzisiaj jednym z fundamentalnych działań duchowych, do którego wzywa Bóg, a które my katolicy powinniśmy czynić z wielkim zaangażowaniem
W 2019 roku była „Polska pod Krzyżem”, wynikająca z głębokiego przekonania, że Matka Boża prowadzi nas pod krzyż, byśmy tam towarzyszyli Jezusowi w godzinie Jego męki. Staraliśmy się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż. W modlitwie mówiliśmy Jezusowi, że w naszej Ojczyźnie zawsze jest dla niego miejsce, że jest naszym Królem.

Jesienią 2020 roku, zorganizowaliśmy Różaniec Do Granic Nieba, którego celem była pokuta i przebłaganie Boga za wszystkie grzechy aborcji popełnione w historii Polski, prosiliśmy naszego Ojca w Niebie, o uzdrowienie nas ze skutków, jakie niesie ze sobą to wielkie zło.

Jako katolicy, chcąc być posłuszni słowom naszego Pana, który mówił: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33), jesteśmy zobowiązani szukać w życiu Woli Bożej, modląc się, czytając Pismo Święte, prowadząc życie sakramentalne, pytając Boga oraz odczytując znaki czasu.
Prosimy Ducha Świętego o światło, aby uczył nas patrzeć na nasze życie i aktualną sytuację na świecie poprzez pryzmat Bożego wezwania kierowanego do nas. Wszystkie zdarzenia, jakie mają teraz miejsce odczytujemy, jako wezwanie do nawrócenia. Pragniemy wrócić do Boga Ojca i nawet nie iść, ale biec w Jego stronę. Przez Serce Jezusa i Matki Bożej chcemy, jako biedni grzesznicy oddać się naszemu Ojcu.

Znajdujemy się w sytuacji dramatycznie trudnej i nie zmieni się ona, jeśli sami będziemy próbowali ją zrozumieć i rozwiązać. Świat bez Boga Ojca sam skazuje się na porażkę. Zawsze tak było, jest i będzie!
Podążając za treścią komunikatu Rady Stałej KEP, zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach dziękczynno-przebłagalnych na zakończenie Starego Roku, a także do rozpoczęcia Nowego Roku 2021 Mszą św. 1-go stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Zmieniliśmy program Różańca Do Granic Czasu.

Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej http://www.rozaniecdogranic.pl.
Zachęcamy, by o północy, w pierwszych minutach Nowego Roku modlić się w domach. Niech będą poświęcone i oddane Bogu.
Czuwajmy i zawsze bądźmy gotowi, przez stan łaski uświęcającej, modlitwę na różańcu, pokutę i poświęcenie domów.
Wiele dróg się zamyka, jednak nigdy nie zamknie się droga do Serca Jezusa i Maryi. Razem z nimi, prowadzeni przez św. Józefa, w Duchu Świętym idziemy do Boga Ojca. Na krawędzi czasu, z różańcem w rękach składamy cały nasz los we Wszechmogące, Kochające i Czułe ręce naszego Stworzyciela.
Prosimy o łaskę wiary, o pokój w sercach i Mądrość Ducha Świętego.
Prosimy wszystkich Was o wielki duchowy wysiłek. Wiemy, jak jest ciężko, ale im trudniej, tym więcej wysiłku powinniśmy podjąć.
Prosimy o przyjęcie stanowiska księży biskupów z pokojem i pokorą. Wszystkie myśli, uczucia i cierpienia ofiarowujemy Jezusowi. Kościół, którego Głową jest Chrystus, mamy kochać bezwarunkowo, taka postawa wyda dobre owoce.

Niech św. Józef nas prowadzi!

Maciej Bodasiński
Lech Dokowicz
Rada Fundacji „Solo Dios Basta”

Opublikowano Bez kategorii | 13 Komentarzy

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Nowennę odmawia się w dniach 16-24 grudnia 

lub w okresie Bożego Narodzenia

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny

Wszechmogący wiekuisty Boże, Panie nieba i ziemi, który objawiasz się maluczkim; spraw, prosimy, abyśmy z należną czcią uwielbiając święte tajemnice Dzieciątka Jezus, Twojego Syna, i wiernie wstępując w Jego ślady mogli dojść do królestwa niebieskiego obiecanego maluczkim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Dzień 1 (16 grudnia)

Uwielbiajmy Serce Dzieciątka Jezus i oddajmy cześć tej miłości, którą Ono płonęło ku Ojcu Przedwiecznemu i ku nam, biednym grzesznikom. Ofiarujmy nasze serca Boskiemu Dziecięciu, aby Ono je oczyściło i nauczyło świętej prostoty, by ofiara naszych serc była Mu przyjemna.

Modlitwa

Najsłodsze Dziecię Jezu, wielbimy Twe Boskie Serce, od pierwszej chwili Twego Wcielenia gorejące miłością i oddające najwyższą cześć Bogu Ojcu. Ty ofiarowałeś się na cierpienie i mękę dla naszego zbawienia. Bądź za to uwielbiony na wieki.

Oddajemy Ci nasze biedne serca prosząc, abyś je raczył przyjąć i uczynić swoją własnością. Oczyść je ze wszystkich przewinień i zapal Twoją miłością. Naucz nas prostoty, pokory i cichości. Króluj w nas niepodzielnie i nie pozwól nam przywiązywać się do rzeczy doczesnych i zgubnych przyjemności. Niech nasze serca będą dla Ciebie miłym mieszkaniem tu na ziemi, a potem w niebie niech się Tobą radują na wieki. Amen.

Dzień 2 (17 grudnia)

Patrząc na nóżki Bożego Dzieciątka zastanówmy się, ile kroków będą musiały uczynić dla naszego zbawienia. One nam wyznaczą drogę sprawiedliwości i prawdy, a wyznaczą ją krwawym śladem. Prośmy gorąco Boże Dzieciątko, abyśmy umieli chodzić Jego śladami.

Modlitwa

O maleńki Jezu, drżący z zimna na twardym sianie, jakże wielkie umęczenie Cię czeka! Jakże się utrudzisz, szukając po drogach tego świata zbłąkanej owieczki – biednej duszy grzesznika. Niech Twoje trudy nie będą dla nas daremne. Pozwól, o słodki Jezu, przytulić się całym sercem do Twoich świętych stóp. Daj, abyśmy, oblewając je łzami skruchy, wyprosili sobie łaskę naśladowania Ciebie, a idąc Twymi śladami doszli tam, gdzie Ty królujesz ze świętymi Twymi na wieki. Amen.

Dzień 3 (18 grudnia)

Uczcijmy święte rączki Boskiego Dzieciątka, które tak bardzo będą musiały się natrudzić dla naszego zbawienia i przez to oddadzą wielką chwałę Ojcu Niebieskiemu. Z rączek Dzieciątka Jezus spływają potoki łask dla ubogacenia naszych dusz i umocnienia nas w dobrym. Oddajmy się całkowicie w te Boskie rączki, tak maleńkie, a tak wszechmocne. Prośmy Dzieciątko Jezus, by raczyło pobłogosławić nasze ręce, aby wszystkie nasze czyny były zawsze święte i miłe Bogu.

Modlitwa

Boskie Dziecię, z najwyższą czcią całujemy Twe wszechmocne rączki, które skruszyły więzy naszej niewoli i otworzyły nam bramy niebios. One podtrzymują cały świat, a tak drżące i bezsilne wydają się być w żłóbku. O najsłodsze Dziecię, w Twe rączki składamy ofiarę naszych serc. Przyjmij nas, oddajemy Ci się zupełnie. Podnieś swoje rączki nad nami i błogosław nam. Błogosław nasze myśli, uczucia i sprawy, błogosław krzyże i cierpienia, którymi nas nawiedzasz, abyśmy żyjąc, pracując i cierpiąc jedynie dla Ciebie, z Twoich rąk mogli kiedyś otrzymać koronę wiecznej chwały. Amen.

Dzień 4 (19 grudnia)

Boskie usta Dzieciątka Jezus zamykają w sobie słowa życia, prawdy i mądrości przedwiecznej, oddają doskonałą chwałę Bogu Ojcu i miłosiernie ogłaszają przebaczenie grzesznikom. One mają kiedyś ogłosić błogosławieństwo wybranym, a wieczne potępienie odrzuconym. Boże Dziecię zwiastuje przez aniołów „pokój ludziom dobrej woli”, a naszym ustom jakże nieraz trudno wymówić słowa przebaczenia, jakże często sieją one niepokój, a może powodują ból.

Modlitwa

O Najświętsze Dzieciątko, oczyść nasze usta ogniem Twej miłości. Naucz je mówić tylko na Twoją chwałę i pożytek bliźnich. Nie pozwól, aby kiedykolwiek miały się splamić grzesznymi słowami. Spraw, niech z naszych ust nieustannie wznoszą się ku Tobie uwielbienia i prośby, abyśmy zasłużyli usłyszeć kiedyś z Twoich Boskich ust wezwanie do wiecznego wesela z Tobą. Amen.

Dzień 5 (20 grudnia)

Z jak wielką miłością spoglądają na nas oczy Dzieciątka Jezus. One cieszą się wszystkim, co dobrego widzą w naszym życiu, a rzewnie płaczą nad naszymi grzechami. Oddajmy Dzieciątku nasze oczy, byśmy już nigdy nie obrażali Go wzrokiem, lecz jak najczęściej spoglądali na to, co nasze serce podnosi do Boga.

Modlitwa

O Boskie Dziecię, spojrzyj na nas. Niech miłosierne wejrzenie Twoich oczu rozpali w nas miłość ku Tobie. Ofiarujemy Ci, Jezu, nasze oczy. Udziel nam łaski, abyśmy we wszystkim, co stworzyłeś, widzieli Twoje dzieło, dziękowali Ci za to, co nam dałeś i używali tego zgodnie z Twoją wolą, dla dobra naszej duszy. Obyśmy często spoglądali na Ciebie i rozważali Twoją miłość ku nam. Spraw, abyśmy odrzucali to, co prowadzi do złego i opłakiwali swoje grzechy. Daj nam zasłużyć na twoje łaskawe spojrzenie w ostatniej chwili naszego życia i oglądanie Twej Boskiej chwały w niebie. Amen.

Dzień 6 (21 grudnia)

Uszy Boskiego Dzieciątka łaskawie wysłuchują modlitw ludzi pokornych i ubogich w duchu. Ofiarujmy Mu nasze uszy, a szczególnie wewnętrzny słuch naszego serca, abyśmy odwracając się od zdradliwych podszeptów świata, ciała i złego ducha, tym łatwiej mogli usłyszeć natchnienia łaski. Szanujmy ten Boży głos w naszych sercach i wypełniajmy jego nakazy.

Modlitwa

O Boskie Dzieciątko, nakłoń Twe uszy ku naszym prośbom i błaganiom. Przyjmij łaskawie nasze uwielbienia i dziękczynienia, nie zważając na naszą nędzę. Ofiarujemy Ci nasz słuch i prosimy, uczyń nas pilnymi w słuchaniu Twego słowa, abyśmy przyjmując je ochotnym sercem i wypełniając z miłością, zasłużyli na wsłuchiwanie się w niebiańskie melodie, których ludzkie ucho nie słyszało. Amen.

Dzień 7 (22 grudnia)

Główka Dzieciątka Bożego spoczywa na sianie, a przecież jest to Głowa Ciała Mistycznego – Kościoła, którego jesteśmy członkami. Z tej Najświętszej Głowy spływa na nasze dusze rosa Bożej łaski dająca nam życie. Starajmy się żyć w ścisłym zjednoczeniu z tą Boską Głową, naśladujmy Pana Jezusa ze wszystkich sił, abyśmy jak najbardziej upodobnili się do Niego.

Modlitwa

Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby. Pomóż nam żyć święcie, a przez to pomnażać świętość Kościoła – Ciała Mistycznego, którego jesteś Głową. Spraw, abyśmy wiernie naśladując Ciebie, wypełnili Twój nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” i doszli do szczęśliwej wieczności. Amen.

Dzień 8 (23 grudnia)

Uwielbiajmy Najświętszą Duszę Dzieciątka Jezus, jaśniejącą niepokalaną czystością i bogactwem wszelkich łask i cnót. Oddaje ona doskonałą cześć i uwielbienie Bogu Ojcu. Poświęćmy Boskiemu Dzieciątku naszą duszę ze wszystkimi jej władzami i prośmy, aby ją oczyścił, ubogacił swymi łaskami i przyozdobił cnotami, byśmy mogli stać się godnym Jego mieszkaniem.

Modlitwa

O Dziecię Jezu, z najgłębszą pokorą wielbimy i błogosławimy Trójcę Przenajświętszą, która w Twej duszy złożyła wszystkie skarby doskonałości i łaski, i zjednoczyła ją ze Słowem Przedwiecznym tak, że stanowi najdoskonalszą jedność z samym Bogiem. Najsłodsze Dziecię Jezu, błagamy, abyś przyjął naszą grzeszną duszę, oczyścił ją i ubogacił nadprzyrodzonymi darami. Niech jej władze, odnowione Twą łaską, napełnią się Twoim życiem, abyśmy mogli wołać z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”. O Jezu, Życie nasze na ziemi, stań się naszym życiem wiekuistym w niebie. Amen.

Dzień 9 (24 grudnia)

Trójca Święta dała Dzieciątku Jezus najwyższą królewską władzę, lecz Ono chce królować nad nami swoją niewinnością, pokorą, cichością i miłością. W ten sposób ogłasza wszelkiemu stworzeniu najwyższą wolę Ojca. Przygotujmy się na przyjęcie naszego Króla. Poddajmy się Jego panowaniu i starajmy się we wszystkim spełniać Jego wolę, aby Dziecię Jezus mogło uczynić z nas czystą i przyjemną ofiarę Trójcy Przenajświętszej.

Modlitwa

Królu wiecznej chwały, który władasz niebem i ziemią, przyjdź do swego ludu. Chociaż żłóbek jest twoim tronem, stajenka – pałacem, pieluszki – płaszczem królewskim, a dworzanami – pastuszkowie, to jednak w tym uniżeniu wyznajemy, że jesteś naszym Królem. Tobie, nasz Królu, oddajemy serca, dusze i ciała, wszystko, co mamy i mieć możemy. Króluj w naszych sercach pokorą, cichością i miłością. Naucz nas pełnić wolę Ojca, jak Ty ją pełniłeś. Pragniemy służyć Ci wiernie i kochać ze wszystkich sił na ziemi, a w bramie wieczności powitać Ciebie jako naszego Króla i z Tobą wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

O Boże Dziecię, prosimy Cię, spraw, abyśmy coraz doskonalej należeli do Ciebie i służyli Ci coraz lepiej. Chcemy Cię miłować w naszych bliźnich i szerzyć Twoje Królestwo wszędzie, gdziekolwiek się znajdziemy. Amen.

Litania do Dzieciątka Jezus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny,

Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem,

Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego,

Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych,

Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 

Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów,

Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli,

Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów,

Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich,

Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko.

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas, Boskie Dzieciątko,

Od złości światowej,

Od pożądliwości ciała,

Od pychy żywota,

Przez pokorne narodzenie Twoje, wybaw nas, Boskie Dzieciątko

Przez chwalebne objawienie się Twoje,

Przez ofiarowanie się Twoje,

Przez niewinność Twoją,

Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje,

Przez łagodność Twoją,

Przez pokorę Twoją,

Przez miłość Twoją, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus! 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus!

P: Będę się radował w Panu. 

W: Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. W: Amen

Opublikowano Bez kategorii | 42 Komentarze

3.12.2020 r. czwartek, godz. 19:45

ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ RÓWNO 7 LAT TEMU,BO W TEN SPOSÓB ZAZNACZYŁEM CIĘ ABY TO ŚWIATŁO NA CIEBIE SŁYNĘŁO I ZAWISŁO NAD TOBĄ AŻ DO CZASU OSTATECZNEGO .DUCH ŚWIĘTY OŚWIECA TWOJE MYŚLI,UCZYNKI I WSZELKIE TWOJE ROZEZNANIA,KTÓRE CI PRZEKAZUJĘ. TO ŚWIATŁO JEST WIDOCZNE DLA MOICH KAPŁANÓW GDY PODCZAS EUCHARYSTII JESTEŚ MOCNO ZANURZONA WE MNIE PODCZAS KOMUNII ŚWIĘTEJ.
ZARAZ PO TYM 7 GRUDNIA 2013 ROKU MIAŁAŚ SPOTKANIE Z KAPŁANEM,KTÓRY POŚWIĘCIŁ CI PIECZĘCIE BOGA ŻYWEGO I ZABRAŁAŚ ZE SOBĄ TĄ FIGURKĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ ABY CI JĄ POBŁOGOSŁAWIŁ.
TO BYŁ ZNACZĄCY DZIEŃ -1 SOBOTA MIESIĄCA TUŻ PRZED ŚWIĘTEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA MARYI. PAMIĘTAJCIE DROGIE DZIECI! O OBCHODZENIU 1 SOBÓT MIESIĄCA BO O TO WAS PROSIŁA MATKA BOŻA W FATIMIE ABY WYNAGRADZAĆ JEJ ZA WSZYSTKIE GRZECHY JAKIE POPEŁNIA ŚWIAT PRZECIWKO MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATCE BOŻEJ. TO NIE TYLKO MAJĄ BYĆ TE SOBOTY MIESIĘCY ,W KTÓRYCH MOJA MATKA UKAZYWAŁA SIĘ W FATIMIE,LECZ WSZYSTKIE PIERWSZE SOBOTY MIESIĘCY KALENDARZOWYCH SĄ PRZEZNACZONE DLA UCZCZENIA MOJEJ NIEPOKALANEJ MATKI. WYNAGRADZAJCIE DZIECI BOŻE KIEDY JESZCZE MOŻECIE,ABY KARA,KTÓRA JEST PRZEZNACZONA DLA POSZCZEGÓLNYCH NARODÓW MOGŁA BYĆ PRZEZ WASZĄ MODLITWĘ POMNIEJSZONA.

DZIECI JESTEŚCIE ZNIECIERPLIWIONE,ALE FAKTYCZNIE WASZ CZAS ZOSTAŁ SKRÓCONY ,ŻE WASZA DOBA NIE TRWA JUŻ 24 GODZINY. WASZ CZAS ŚWIATOWY BĘDZIE BIEGŁ ZWYCZAJNIE ALE W CIĄGU DNIA BĘDZIECIE MOGLI WYKONAĆ DUŻO MNIEJ CZYNNOŚCI NIŻ WCZEŚNIEJ I W TYM TO ROZPOZNACIE.
GDYBY TEN CZAS NIE ZOSTAŁ SKRÓCONY TO NIE ZNALAZŁBYM JUŻ PRAWIE ŻADNEJ WIERNEJ OWCY,KTÓRA WYCZEKUJE MOJEGO PRZYJŚCIA.
ZNAM WASZE MYŚLI I WASZE ZNIECIERPLIWIENIE ALE NIEWIELE JESZCZE ZAZNALIŚCIE UTRAPIENIA,GORYCZY UCISKU ,KTÓRY MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ BY ZAMKNĘŁA SIĘ KSIĘGA APOKALIPSY.
MAJĄ BYĆ PLAGI INNE ZARAZY,ROZPAD UNII EUROPEJSKIEJ I WOJNA A NA RAZIE TO JEST POCZĄTEK WASZEJ BOLEŚCI.
DAŁEM WAM CZAS NA ROZEZNANIE CZASU OSTATECZNEGO I KTO SZUKAŁ W TYM CZASIE BOGA TO GO ZNALAZŁ I ROZPOZNAŁ CZYM JEST CZAS W KTÓRYM CHCE ZAPANOWAĆ NAD WAMI ANTYCHRYST. TO JEGO WSZECHOBECNA PYCHA KAŻE WAS TAK ZNIEWOLIĆ I UZALEŻNIĆ OD SIEBIE CZYLI OD ZŁA.
KTO W WAS WSPÓŁDZIAŁAŁ W TYM CZASIE Z ŁASKĄ DANĄ Z NIEBA ROZPOZNAŁ CZYM SĄ SZCZEPIONKI,KTÓRYMI CHCĄ WAS ZASZCZEPIĆ. NIE PRZEMAWIAJĄ DO WAS W DUCHU PRAWDY I MIŁOŚCI I NIE NAZYWAJĄ WAS DZIEĆMI BOŻYMI A NAWET NIE LUDŹMI LECZ JESTEŚCIE DLA NICH JEDNĄ MASĄ-POPULACJĄ,KTÓRĄ NALEŻY WYSZCZEPIĆ (Słownik języka polskiego PWN

wszczepienie «zabieg polegający na wprowadzeniu na stałe do organizmu tkanki, narządu, protezy lub stymulatora»)

A NIE ZASZCZEPIĆ.
Słownik języka polskiego PWN
zaszczepić — zaszczepiać
1. «wprowadzić do organizmu szczepionkę»
2. «uszlachetnić drzewa lub krzewy, osadzając na nich pędy lub pączki odmiany szlachetnej»
3. «rozwinąć w kimś jakieś cechy lub zainteresowania»

.
WIELU Z WAS SĄ TAK ZAŚLEPIONYMI,ŻE UWAŻAJĄ ,ŻE SZCZEPIONKI BĘDĄ WYBAWIENIEM OD ZARAZY JEDNAK ONE BĘDĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PO TO ABY WAMI STEROWAĆ,ZNAĆ WASZE CHOROBY I MIEĆ WAS POD STAŁĄ KONTROLĄ. WSZYSCY ZASZCZEPIENI ZNAJDZIECIE SIĘ W JEDNEJ BAZIE DANYCH Z KTÓREJ NIGDY NIE BĘDZIECIE MOGLI SIĘ WYDOSTAĆ.

NARODZIE POLSKI!MÓWIĘ DO CIEBIE WASZE USTAWY Z TYM ZWIĄZANE NIE SĄ SPÓJNE Z ART 53 WASZEJ KONSTYTUCJI.

Art. 53. Zasada wolności sumienia

Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

( Jeżeli nasze sumienie i wiara nie pozwalają nam ingerować w DNA podarowane nam przez Pana Boga poprzez dodatek RNA zawartego w szczepionce lub inne nie znane nam do końca składniki jak np. składniki ciał abortowanych niewiniątek to nikt nas nie może nas do tego przymusić.

Ponadto zastąpienie słowa zaszczepienie wyszczepieniem wskazuje,że nie są to zwykłe szczepionki lecz zawierają stały dodatek)

MACIE WIĘC PODSTAWĘ ABY ZAWSZE TEMU SIĘ PRZECIWSTAWIAĆ ,JEDNAK INNE NARODY SĄ BARDZIEJ UWIKŁANE I BEZBRONNE. WIĘKSZOŚĆ WIADOMOŚCI WYSYŁANYCH POCZTĄ I-MAILOWĄ SĄ BLOKOWANE DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH I INNYCH KRAJÓW GDZIE MOGLIBYŚCIE ZANIEŚĆ EWANGELIĘ PRAWDY. TO DLATEGO TWOJE I-MAILE NIE DOSZŁY I ZOSTAŁY ZWRÓCONE ,DO TWOJEJ KUZYNKI W USA TAKŻE. WSZYSTKO ZACZYNA BYĆ BARDZIEJ KONTROLOWANE ABY DZIECI BOŻE NIE MOGŁY SIĘ KONTAKTOWAĆ.
WSZYSTKIE TE SZCZEPIENIA SĄ ŚMIERCIONOŚNE I ZMIENIĄ WASZĄ OSOBOWOŚĆ -WASZE DNA PODAROWANE WAM PRZEZ BOGA OJCA, WASZĄ ODPORNOŚĆ NATURALNĄ I WASZ MECHANIZM REALNEGO (TRZEŹWEGO) MYŚLENIA.
STANIECIE SIĘ PO NICH OTĘPIENI ,OBOJĘTNI I ULEGAJĄCY ŁATWEJ MANIPULACJI A CZASAMI AGRESYWNI WOBEC WŁASNEJ BEZSILNOŚCI ORAZ WOBEC SWOICH WSPÓŁBRACI.
LUDZIE ZACZNĄ JEDNAK OD RAZU PO NICH CHOROWAĆ I BĘDĄ MIELI PRETENSJĘ O TO NIE DO RZĄDZĄCYCH WŁADZ LECZ DO WAS,TYCH KTÓRZY SIĘ NIE ZASZCZEPILI. A TO MA DOPROWADZIĆ WAS DO TEGO ABY BRAT NIENAWIDZIŁ BRATA I W NIM SZUKAŁ PRZYCZYNY TEJ CHOROBY.
SIOSTRA PRZECIW SIOSTRZE,BRAT PRZECIW BRATU I WTEDY STEROWANIE WAMI JEST ŁATWE I NIE ZNAJDUJE PRAWDZIWEJ PRZYCZYNY TEGO ZŁA POCHODZĄCEGO OD ANTYCHRYSTA, DZIAŁAJĄCEGO ZA KURTYNĄ. TA ZARAZA CO POWSTANIE PO SZCZEPIENIACH BĘDZIE TEŻ ZARAZĄ NIENAWIŚCI DZIECI SZATANA WOBEC DZIECI ŚWIATŁA.

KATAKLIZMY WCIĄŻ SĄ NA ŚWIECIE: SARDYNIA ZALANA WODĄ I LAWINAMI ,SRI-LANKĘ NAWIEDZAJĄ CYKLONY,
OGIEŃ W KALIFORNII ALE ŚWIAT NA TO OBOJĘTNY BO I NIE WSZYSCY O TYM WIEDZĄ BO TERAZ MEDIA INFORMUJĄ WAS O TRWAJĄCEJ ZARAZIE I SZCZEPIENIACH MAJĄCYCH TEMU PRZECIWDZIAŁAĆ.
JAKIM TO JEST WIELKIM KŁAMSTWEM,ŻE TO MA WAM POMÓC I DLATEGO TAKIE DZISIAJ WAM DAJĘ OSTRZEŻENIE I INNEGO W TEJ CHWILI NIE OCZEKUJCIE.
WIELE CIERPIENIA PRZED WAMI-DROGIE DZIECI LECZ MÓWIĘ DO WAS BOŻE DZIECI,ODDANE NIEPOKALANEJ MATCE BOŻEJ,ŻE JESTEŚCIE W JEJ ŚWIĘTYCH DŁONIACH I NIC WAM NIE GROZI Z RĄK UKRYTEGO ANTYCHRYSTA-ABYŚCIE TYLKO WYTRWALI W WIERZE TO JESTEŚCIE ZASŁONIĘCI JEJ NIEBIESKIM PŁASZCZEM.

BOŻE DZIECI! MÓDLCIE SIĘ, ŻYJCIE NAJŚWIĘTSZYMI SAKRAMENTAMI,WSPIERAJCIE SIĘ NAWZAJEM I NIE ZADAWAJCIE SIĘ W TYCH CZASACH Z POGANAMI BO ONI WAS ZDRADZĄ I WYDADZĄ DO WIĘZIEŃ,TAK JAK MNIE
ZDRADZILI I POSŁALI NA KRZYŻ.
UWAŻAJCIE WIĘC TERAZ CO DO KOGO MÓWICIE BO KAŻDY MIAŁ DANY CZAS NA NAWRÓCENIE I WYKORZYSTAŁ GO ALBO DOBRZE ALBO JEST NADAL W CIEMNOŚCIACH.
TAKIE DZISIAJ WAM DAJĘ OSTRZEŻENIE ABYŚCIE MOJE OWCE NIE ROZPROSZYŁY SIĘ BO NIE DŁUGO PO WAS PRZYJDĘ JAK PRZECIEŻ WAM OBIECAŁEM.

JEZUS ZE SWOIM MIŁOSIERDZIEM I OTWARTYM,KOCHAJĄCYM SERCEM DLA OWCZARNI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 111 Komentarzy

8 grudnia. Godzina Łaski dla całego świata

Jest taka jedna godzina w roku 8 grudnia od godz. 12.00 do 13.00, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki i Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; On powołał do życia także nasze ciało i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała. Dostąpi uzdrowienia. Wyrwie się z nałogu. Przestanie być niewolnikiem grzechu. Większość z nas dozna innych łask. To wielkie dary, które jak potężny dźwig wyrywają nas z kolein codziennego zła, z naszej opieszałości, gotowości do kompromisu i dogadywania się ze światem, by postawić nas na zupełnie nowej ziemi, wśród zupełnie nowych (o ile piękniejszych) krajobrazów. A spod naszych stóp ku dalekim horyzontom wije się wąska ścieżka. To ścieżka naszej świętości. A w duszy zamieszka pragnienie, by biec tą drogą. Bo nie ma większego szczęścia, jak iść w stronę szczęścia, które jest pełne, doskonałe, bez końca, które zanurza w sobie wszystkich bliskich i kochanych (nie ma w nim przecież miejsca na egoizm). Będą też tacy, którzy w Godzinę Łaski nie poproszą o nic dla siebie. Będą modlić się za dziecko, które zgubiło drogę, za żonę, która ciężko choruje. Może znajdą się tacy, którzy będą się nawet modlili za swoich wrogów.
Jest jeszcze ostatnia grupka – modlących się o nawrócenie grzeszników, o ocalenie dusz idących do piekła. To ludzie najcenniejsi w oczach Maryi. To Jej słudzy, zaczyn nowego pokolenia, które czerpiąc moc z Niepokalanego Serca Matki Najświętszej, wyrwie świat spod władzy szatana i przekaże panowanie Sercu Matki…
Pisała o tym wiele Siostra Łucja. Stanie się to na naszych oczach.
Godzina Łaski… Nie przegap tych sześćdziesięciu minut nasyconych bliskością Nieba. 

Montichiari – droga ocalenia świata przez Kościół Może powinniśmy zacząć nasze rozważania od rozmowy na temat kryzysu, jaki opanował świat? Ale nie. Skupmy naszą uwagę na kryzysie Kościoła… Bo Kościół to Boski weksel wystawiony światu. Gdy Kościół jest silny i święty, świat może się chwiać, ale nie upadnie. Podtrzymają go święci: ich modlitwa, ich ofiara, pokuta, jeśli trzeba – męczeństwo. Gdy jednak sam Kościół wchodzi w głęboką niemoc duchową, wówczas świat staje przerażająco blisko apokaliptycznej przepaści.
Porozmawiajmy więc o Kościele.
Gdyby ktoś zapytał nas o sytuację Kościoła we współczesnym świecie, nasze odpowiedzi różniłyby się od siebie, ale z pewnością we wszystkich pojawiłyby się słowa mówiące o kryzysie, który ogarnął dzisiejsze chrześcijaństwo. Wielu ludzi odeszło od Kościoła, wielu żyje tak, jakby był on rodzajem partii politycznej, do której się należy i może nawet płaci składki, ale co najwyżej oczekuje od niej jakichś profitów, nigdy wymagań.
Kryzys Kościoła oznacza kryzys świata. Ten zaś pobłądził już do tego stopnia, że zasłużył sobie na haniebną nazwę „cywilizacji śmierci”. Miano to nie oznacza jedynie tego, że dzisiejsze społeczeństwo najpełniej definiuje się już nie tyle przez liczbę odkryć naukowych, zdobyczy technicznych i rozwoju ekonomicznego, ile przez ilość śmierci zadawanej człowiekowi przez człowieka. Dziś na świecie zasiadła na tronie aborcja i eutanazja. Ale jest coś jeszcze bardziej posępnego w tytule „cywilizacja śmierci”. Jan Paweł II uczył, że świat współczesny zmierza ku niechybnej zagładzie. Zamieszkujemy cywilizację, która przyniesie nam wszystkim śmierć!
Czy Kościół zdoła go jeszcze ocalić? Czy zmieni przeznaczenie, które wydaje się już niechybne?
Tak. Niebo mówiło o tym tak wiele razy! A wszystkie słowa o zagładzie świata – i o tym, że można uchylić Boże wyroki – padły po roku 1945…
Zapytacie, dlaczego.
Okazuje się, że coś niedobrego stało się po zakończeniu drugiej wojny światowej. W 1945 r. rozpoczął się kryzys, który dosięgnął też naszego pokolenia i który dziś wydaje się szczególnie niebezpieczny. Aby to potwierdzić, wcale nie musimy odwoływać się do kościelnych statystyk czy przytaczać faktów z naszej historii. Lepiej przypomnieć sobie wypowiedzi samego Nieba. W całej historii Kościoła nie było chyba kryzysu duchowego, na który by tak bezpośrednio zareagował Bóg. W 1947 r. posłał na ziemię swoją Matkę, by za Jej pośrednictwem wskazać nam drogę ocalenia. Dynamika zła Nie przebrzmiały jeszcze echa drugiej wojny światowej, a już można było dostrzec gołym okiem spustoszenia, jakie pociągnęły za sobą lata wojny rozpętanej przez Hitlera i Stalina. Najstarsze pokolenie pamięta jeszcze tamte dni. Nie chodzi tu jedynie – a może nawet przede wszystkim – o ogrom strat określanych wspólnym mianownikiem „materialnych”. Nie chodzi nawet o zatrważającą liczbę zabitych żołnierzy i cywilów. Naszą uwagę powinno przykuć jeszcze poważniejsze spustoszenie – to „duchowe”. Zniszczone miasto można odbudować, gorzej z odbudową ładu moralnego. Tym bardziej że w odróżnieniu od rzeczywistości materii świat ducha jest nasycony dynamiką, którą niełatwo sterować i którą mało kto potrafi wyhamować. Gdy podczas drugiej wojny światowej przestał – jak w każdej wojnie – obowiązywać kanon tradycyjnych wartości moralnych, zaczął się czas budowania postawy „wszystko mi wolno”. Tym razem okazał się on początkiem procesu, który współcześnie doprowadził do powstania – użyjmy słów Ojca Świętego Jana Pawła II – „cywilizacji bez Boga”, „życia tak, jakby Boga nie było”. Człowiek zaczął postępować tak, jakby miał prawo stwarzać nowy katalog wartości i sam wybierać, co jest dobre, a co złe. Dobrym stało się to, co łatwe, przyjemne, co zapewnia szybki sukces. Złem nazwano wszystko, co stawia wymagania i co ogranicza ludzką wolność.
Po wojnie proces negacji wartości duchowych stał się faktem i zaczął nabierać tempa. Dotknęło to nawet najbardziej wrażliwego w oczach Bożych wymiaru, ścieżki do Nieba najbardziej prostej: maryjności. Bo trudno, by w takim świecie, w którym króluje egoizm, Maryja była szanowana i miłowana. Przecież była pokorna, a pokora stała się wadą. Przecież była uboga, a bieda stała się przekleństwem. Nie dorobiła się majątku, nie zdobyła doczesnej sławy, nie była człowiekiem sukcesu. Nadchodziła epoka niemaryjna, nieświęta, niemądra, skazana na klęskę.
Bo kto odrzuca Maryję i Jej Syna, wybiera pustkę. A pustka ta ma na imię Szatan!
Może dlatego tak ważna jest grudniowa Godzina Łaski? Podczas tych sześćdziesięciu minut grawitacja Nieba jest tak potężna, że potrafi zmienić całe ludzkie życie, poprzewracać utrwalone od lat chore hierarchie wartości, uporządkować to wszystko, co wiąże się z ciałem: sposób życia, odżywiania, instynkty, potrzeby, nawet spojrzenie na cierpienie.
Wróćmy do głównego tematu. Czy świat skazany jest na to, że będzie przechylać się coraz bardziej, aż straci równowagę i przewróci się, rodząc dla nas i naszych dzieci straszliwy czas apokalipsy? Nie, bo proces nasycania się złem można było zatrzymać już pół wieku temu. Można go było cofnąć, usunąć z mapy życia następnych pokoleń. Niebo wskazało drogę w Montichiari. Rok objawień Współczesny, narastający lawinowo kryzys Kościoła i wzrost zagrożenia postawami permisywizmu (można po polsku powiedzieć „wszystkomiwolizmu”) rozpoczęły się wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej. Na progu tej nowej „złej epoki” Bóg wielokrotnie ostrzegał świat przed błędnie wybraną drogą. Rok 1947 pełen był Maryjnych objawień. Poza słynnym włoskim Tre Fontane (dzielnica Rzymu) i francuskim L’Ile Bouchard Matka Boża niosła światu orędzie w holenderskim Vorstenbosch, we włoskich Varz, w Montepoli, Grottamare i Casanova, w Urucaina w Brazylii, w słowackiej Tyromestice, w niemieckich Tannhausen, Monachium i Forstweiler, w Stockport leżącym opodal angielskiego miasta Manchester, we francuskim Pieskop, w Kayl (Luksemburg) i w Hasznos na Węgrzech. Wszędzie wzywała do nawrócenia i do umacniania Kościoła w obliczu podwójnego zagrożenia: komunizmu i fałszywie pojętej demokracji. Można by napisać o tym grubą książkę…
Ale najtrwalsze przesłanie pozostawiła w 1947 r. w Montichiari.Włoskie Jasne Góry U podnóża włoskich Alp rozsiadła się skromnie miejscowość o dźwięcznej nazwie Montichiari. Dla nas, Polaków, nazwa ta budzi najpiękniejsze skojarzenia, jej tłumaczenie brzmi bowiem „Jasne Góry”. Dziś z tamtejszego sanktuarium rozchodzi się po świecie sława Maryi wzywanej jako „Róża Duchowna”, zaś nazwa miasteczka nabrała nowego sensu: mówi o nadziei na „jasne dni”, jeśli człowiek podejmie trud wspinaczki na szczyty zjednoczenia z Bogiem. Samo miejsce wybrane przez Matkę Najświętszą na objawienia opowiada też wiele o sytuacji Kościoła: jest on chory i wymaga leczenia, a ludzie świeccy mają się nim zaopiekować… Wskazuje na to choćby fakt, że na miejsce objawień Matka Najświętsza wybrała szpital, a za wizjonerkę obrała osobę świecką – Pierinę Gilli, pielęgniarkę.
Była wiosna 1947 roku Trzydziestosześcioletnia Pierina Gilli, skromna pielęgniarka, ujrzała w podległej jej nadzorowi sali szpitalnej niezwykłego gościa z Nieba. Przed kobietą stanęła Matka Najświętsza ubrana w fioletową szatę, ze łzami w oczach i trzema mieczami wbitymi w serce. Może przyszła właśnie do szpitala, aby prosić o pomoc. Czyżby w Montichiari miano wyjąć z Jej obolałego serca te trzy głęboko wbite ostrza? W jaki sposób?
Wizja jest smutna, a Maryja ogranicza się do wypowiedzenia trzech słów. To „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”.
Pozostawia nam trzy wezwania. Czy odwołują się one do trzech ran zadanych Jej sercu? Czyżby właśnie modlitwa, ofiara i pokuta miały moc wyprowadzenia Kościoła z pogłębiającego się kryzysu i postawienia go na drodze chwały? I obdarzenia Matki radością? Róże bez cierni i Fatima Kiedy 13 czerwca Pierina ponownie ujrzała Matkę Najświętszą, oglądana przez nią wizja była zaprzeczeniem pierwszej. Maryja miała na sobie jasną szatę, uśmiechała się, a w miejscu mieczy znajdowały się trzy róże. Nie zadawały ran, były ozdobą, jakby znakiem, że choroba minęła, choć może po ranach pozostały blizny; kwiaty je ukrywają. A może cierpienie zamieniło się w radość? Może to, co było przyczyną bólu, jest teraz powodem wesela? To bardzo prorocze przesłanie, jakby wizja przesunięta w czasie, wypchnięta z szeregu dat, by ustawić się w nieznanej nam przyszłości. Matka Boża z trzema różami na piersiach zapewnia: Nadejdzie dzień, kiedy modlitwa, pokuta i ofiara zaowocują świętością Kościoła! Będzie to dzień radości i triumfu!
Trzy róże, a każda inna. Jedna była biała, druga czerwona, trzecia złota. Dlaczego róże? Co oznaczają te kolory? Pierwsza mówi o czystości i wierności w wierze, druga opowiada o dawaniu siebie i o trwaniu przy Bogu, jeśli trzeba – aż po męczeństwo. Trzecia śpiewa o świętości… Gdy ludzie Kościoła będą jak te trzy kwiaty, Serce Maryi wypełni radość…
Podczas drugiego objawienia Matka Boża powiedziała więcej. Przedstawiła się: „Jestem Matką Jezusa i was wszystkich”. Określiła swą misję: „Nasz Pan posyła mnie, abym objawiła nowe maryjne nabożeństwo dla wszystkich instytutów męskich i żeńskich, zgromadzeń zakonnych i księży diecezjalnych. Obiecuję opiekować się tymi zakonami i instytutami, które będą mnie czcić w sposób szczególny. Pomnożę ich powołania i wyjednam dla nich łaskę większego pragnienia świętości”.
Mamy więc wskazówkę, jaką drogą dojdziemy do epoki świętości: jest nią „nowe nabożeństwo”. Za pół roku Matka Najświętsza wyjaśni, czym ono jest i na czym polega.
Na razie mówi, że pragnie, aby każdy 13. dzień miesiąca stał się szczególnym dniem Maryjnym. Zapewnia, że w tym dniu będzie obdarzać łaską świętości wszystkie wspólnoty zakonne, które Ją miłują i czczą.
Znawca objawień Maryjnych od razu zauważy zbieżność między tym, co praktykuje się w wielu naszych świątyniach – nabożeństwami fatimskimi odprawianymi 13. dnia każdego miesiąca, a tym, o czym mówi Matka Boża w Montichiari. Oto Montichiari spotyka się z Fatimą. W dniu fatimskim do Serca Matki Najświętszej mają się przytulić wspólnoty zakonne. Nabożeństwo wynagradzające w duchu orędzia fatimskiego staje się nabożeństwem, w którym dużo będzie modlitw za kapłanów, zakonników i zakonnice.
I znowu Fatima potwierdza ten kierunek. Dość sięgnąć po listy Siostry Łucji, by znaleźć tam potwierdzenie naszej intuicji. Niemal w każdej wypowiedzi wizjonerka z Fatimy dopominała się o posty i modlitwę w intencjach, które wskazuje Maryja z Montichiari. Siostra Łucja wciąż ostrzegała przed kryzysem, jaki będzie kładł się coraz głębszym cieniem na Kościele. Wzywała do wynagradzania za grzechy, szczególnie za brak wiary, brak ubóstwa i trwania w czystości, a także za naszą niewierność powołaniu otrzymanemu od Boga.
Wzmianek o kryzysie Kościoła było w listach Siostry Łucji tak wiele, że powszechnie sądzono, iż o nim właśnie mówi utajniona do 2000 r. trzecia część tajemnicy fatimskiej! Czas sprawiedliwości 22 października dochodzi nowy element orędzia. Pojawia się ostrzeżenie przed konsekwencjami grzechu. Gdy Pierina znowu widzi Matkę Bożą w szpitalnej kaplicy, Maryja ostrzega, że Bóg jest już zmęczony niekończącymi się obelgami i oburzony wzgardą, jaką się Go otacza. Mówi: „Pan już chce odwołać się do swej sprawiedliwości!”.
Droga do ocalenia jest jedna. Matka Najświętsza określa ją krótkim zdaniem: „Żyjcie miłością!”. Od tego każe nam zacząć. Jakby chciała przypomnieć słowa Apostoła Pawła: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, i posiadał wszelką wiedzę, a ciało swe wystawił na spalenie – a miłości bym nie miał, na nic to się nie przyda” (1 Kor 13, 1). Maryja chce, abyśmy uświadomili sobie, że modlitwa, pokuta i ofiara nie zdadzą się na nic, jeśli zabraknie w nich miłości do Boga, miłości do Niej, miłości do nieszczęsnych grzeszników.
Miłość nieprzyjaciół i modlitwa za nich. To niełatwy test dla każdego z nas. Dobrze wiemy, jak trudno obudzić w sercu szczerą miłość do kogoś, kto zadał nam ból, i jak trudno w akcie prawdziwej miłości modlić się czy podjąć wyrzeczenie w jego intencji. Jezus tak czynił, choćby z wysokości krzyża. Święci to potrafili. Kardynał Stefan Wyszyński wiele lat modlił się za Bolesława Bieruta, który go uwięził i ani myślał kiedykolwiek uwolnić. A my? To trudne? Po prostu nie jesteśmy jeszcze święci. Nie umiemy modlić się za nieprzyjaciół i wynagradzać ofiarami za tych, którzy popełniają tak wiele zła, że już sami siebie skazali na piekło. Jeszcze nie umiemy…
W kolejnym objawieniu – w listopadzie 1947 r. – Maryja ogłasza: „Nasz Pan nie może już patrzeć na grzechy przeciwko czystości. Chce zesłać na ziemię rzekę swych kar. Błagałam Go, by raz jeszcze okazał miłosierdzie! Dlatego proszę o modlitwę i pokutę, by przebłagać za te grzechy”. Matka Boża zapewniła, że „ktokolwiek będzie wynagradzał za te grzechy, otrzyma od Niej błogosławieństwo i łaskę”.
Jak widać, w Montichiari pojawia się drugi wątek. Pierwszy był skierowany do osób duchownych i zakonnych – mówił o konieczności modlitwy i praktykowaniu „nowego nabożeństwa”. Powie ktoś: To objawienie jest skierowane nie do nas, świeckich. Ale drugi element musimy już odnieść do siebie (był zresztą obecny od początku, bo Maryja od razu wezwała ludzi świeckich do modlitwy, pokuty i ofiary). To apel, by osoby świeckie podjęły trud przebłagania Boga za grzechy świata!
Piękne powołanie! Matka Najświętsza zaprasza nas do powstrzymywania ramienia Jej Syna, który chce wymierzyć światu sprawiedliwość. Mamy wspólnie z Nią błagać Jezusa i wynagradzać za grzechy. Mamy stać się Jej drużyną, a może nawet inaczej – Jej „pomnożeniem”. Kiedy otrzymujemy powołanie tożsame z Jej powołaniem, stajemy się alter Maria – drugą Maryją, a naszym udziałem jest Jej rola wstawiennicza przed Bogiem i misja rozdawania łask. A także – gwarancja wniebowzięcia.
Kiedy wizjonerka zapytała, czy ludzie mogą mieć nadzieję na przebaczenie, Maryja odpowiedziała: „Tak, jak długo te grzechy nie będą popełniane”.
Następują kolejne objawienia, a Matka Najświętsza nie przestaje wzywać ludzi do porzucenia grzechów nieczystości i wejścia na drogę modlitwy, ofiary i pokuty. Wyjaśnia, że „pokuta polega na przyjmowaniu w duchu ofiary małych krzyży i obowiązków, które niesie każdy dzień”. (To znowu element tożsamy z tym, co znajdujemy w orędziu fatimskim: tam Maryja prosi, byśmy nie szukali specjalnych wyrzeczeń i form pokuty, bo codzienność niesie wystarczająco wiele okazji.) Ogłasza też czas łaski w południe 8 grudnia: „Ósmego grudnia, w południe, ukażę się znowu w tej bazylice. Będzie to godzina łaski”.
To miała być pierwsza Godzina Łaski. Godzina niezwykła, bo powiązana z objawieniem się Matki Najświętszej w świątyni w Montichiari, bo towarzyszyła jej niezwykła obietnica, która zachowała aktualność w każdej następnej Godzinie Łaski. A do dziś było ich sześćdziesiąt. W sześćdziesiątej pierwszej, jaka przypada z końcem 2007 r., poniższe słowa Matki Bożej pozostają wiążące.
Bo kiedy wizjonerka pyta, czym jest owa Godzina Łaski, słyszy: „Zaowocuje ona wieloma nawróceniami. Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować”.
To ma się stać również 8 grudnia 2007 roku. Dzieci fatimskie w Montichiari. W przeddzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia Matka Najświętsza ukazuje się w bazylice w Montichiari. Ma na sobie biały płaszcz, podtrzymywany przez dwoje dzieci: chłopca z prawej, dziewczynkę z lewej strony. Jak sama wyjaśni, to Franciszek i Hiacynta, błogosławieni wizjonerzy z Fatimy. „Oni pomogą ci przetrwać czas próby i cierpienia. Oni także cierpieli. Oczekuję od ciebie prostoty i dobroci tych dwojga dzieci”.
Otrzymujemy kolejną wskazówkę: pastuszkowie z Fatimy wyniesieni na ołtarze w 2000 r. mają stać się dla nas wzorem wypełniania próśb Matki Najświętszej i życia Jej orędziem. Ta droga nie będzie pozbawiana trudów i cierpień, ale widocznie tak być musi: szlak Maryjny biegnie w cieniu krzyża…
Maryja ogłasza: „Jutro ukażę ludziom swe Serce, o którym tak mało wiedzą. W Fatimie prosiłam o rozpowszechnienie nabożeństwa do mego Serca”. I dodała słowa, które kierują naszą uwagę już nie tyle ku Fatimie, ile ku mało znanemu innemu miejscu objawień, którego prawdziwość sama potwierdza: „Chciałam ofiarować me Serce rodzinom chrześcijańskim w Bonate”. To małe miasteczko we Włoszech, w pobliżu Bergamo, gdzie Matka Najświętsza ukazała się w 1944 roku. I zaraz wyjaśnia sens objawienia się w Montichiari: „Tu chcę być czczona jako Rosa Mystica w połączeniu z nabożeństwem do mego Serca…”. Objawienie w majestacie 8 grudnia bazylikę w Montichiari wypełniała rzesza ludzi, w tym bardzo liczni kapłani. Kościół był tak pełen, że Pierina z trudem dostała się do wnętrza. Uklękła na środku bazyliki i zaczęła odmawiać Różaniec. Nagle przerwała pełnym zachwytu okrzykiem: „O, Matka Najświętsza!”. Zapanowała cisza. Pierina spoglądała na Maryję, która ukazała się jej na szerokich, białych schodach ozdobionych białymi, czerwonymi i złotymi różami – symbolami czystości, wierności i świętości. Najpierw powtórzyła z uśmiechem słowa, które w 1858 r. wypowiedziała w Lourdes: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”, po czym uroczyście, z powagą i majestatem zaczęła zstępować po schodach. Po zejściu kilku stopni ogłosiła: „Jestem Maryja, pełna łaski, Matka mego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa”. Znowu zeszła kilka stopni, by odezwać się raz jeszcze: „Przez swe przyjście do Montichiari chcę być znana jako Rosa Mystica. Jest mym życzeniem, by każdego roku, w dniu 8 grudnia, w południe, obchodzono godzinę łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci”.
Matka Najświętsza poprosiła, by przekazano Jej życzenie Papieżowi Piusowi XII, chce bowiem, aby Godzina Łaski dla świata była znana i rozpowszechniana na całym świecie. Wyjaśniła zasadę nabożeństwa: „Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.
W tym momencie Matka Najświętsza ukazała wizjonerce swe Serce, mówiąc: „Spójrz na to Serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrzy i źli zjednoczą się w modlitwie, dostąpią przez to Serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju”. Maryja wyjaśniła: „Z powodu mego wstawiennictwa Pan wciąż powstrzymuje czas wielkiej kary”. Zapewniła, że już przygotowała dla swych dzieci morze łask. Jest ono dla tych, którzy „słuchają moich słów i zachowują je w swoich sercach”. Minęło dziewiętnaście lat Kończą się objawienia w Montichiari. Przed odejściem do Nieba Matka Najświętsza zapewnia jeszcze Pierinę, że w stosownym czasie powróci, a wówczas będzie ona mogła upublicznić za pośrednictwem władz kościelnych jakiś sekret przekazany jej.
Pierina czekała na Maryję dziewiętnaście lat. Zamknęła się w klasztorze w pobliskiej miejscowości Fontanelle, gdzie ukryta przed światem służyła w kuchni. 17 kwietnia 1966 r., w Białą Niedzielę, którą dziś obchodzimy jako Niedzielę Miłosierdzia, Matka Najświętsza ukazała się naszej wizjonerce raz jeszcze. Było to jedno z czterech „nowych” objawień koło źródełka, które Matka Boża uczyniła Źródłem łaski, szczególnie dla ludzi chorych. 19 maja 1970 r. Matka Boża miała jeszcze zażądać wybicia specjalnego medalika.Co na to Kościół? Mijały lata, a pielgrzymki do miejsca objawień nie ustawały. W 2000 r. wobec przykładów autentycznej pobożności, licznych dobrze udokumentowanych cudów i rozszerzania się kultu Maryi Róży Duchownej po całym świecie, tamtejszy biskup zdecydował się na zaakceptowanie kultu w miejscu objawień. Czciciele Róży Duchownej czekają teraz na kolejny krok Kościoła: potwierdzenie, że w Montichiari Matka Boża rzeczywiście przyszła do swych dzieci. Bo na razie stanowisko kościelne jest nacechowane daleko posuniętą ostrożnością.
Dziś można mieć uzasadnioną nadzieję, że objawienia te zostaną uznane przez Kościół. Figura Róży Duchowej jest najpopularniejszym obok figury Matki Bożej z Lourdes przedstawieniem Matki Najświętszej. W bardzo wielu kościołach odprawia się Godzinę Łaski. Katolickie media oficjalnie zachęcają wiernych do jej odprawienia. Z wszystkich stron świata docierają do nas informacje o niezwykłych cudach, nawróceniach i dotknięciach łaską. Potwierdzi to również nasze własne życie…


JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?

To szczególna godzina i dobrze będzie, jeśli zdołasz wykorzystać ją całą. Im więcej czasu spędzisz z Maryją, tym więcej łask spłynie na ciebie i tych, których nosisz w sercu. Dlatego postaraj się oddać Niepokalanej całą świętą godzinę. Jeżeli to niemożliwe, przybliż się do Jej Niepokalanego Serca na tyle czasu, na ile cię stać. Każda chwila, którą spędzisz przytulony do obietnicy Matki Bożej, okaże się bezcenna!

Zacznij od przypomnienia sobie obietnic Matki Najświętszej.

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie:
„Co obiecuje mi Matka Najświętsza?”.
Ona zapewnia, że Godzina Łaski „zaowocuje wieloma nawróceniami”.

Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują.
„Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (…)”.

Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych.
„Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych”.
Nie bój się prosić o łaski – nawet największe!
„Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (…)”.

Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników.
„Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę”.

A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje!
W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję…) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości…). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo).
To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

Opublikowano Bez kategorii | 50 Komentarzy

Nowenna przed Niepokalanym Poczęciem Najświętszej Maryi Panny od 29 listopada br.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny | Archidiecezja Warszawska

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)Immaculata O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Dzień I – 29 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na I dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień II – 30 listopada

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na II dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień III – 1 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Ileż we wnętrzu mej  duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.O Maryjo bez grzechu poczęta…Rozważania na III dzień Nowenny do Niepokalanej z książki „Rozmowy z Bogiem”

Dzień IV – 2 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień V – 3 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziłaO Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień VI – 4 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…RozważanieStarać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.O Maryjo bez grzechu poczęta…Dzień

VII – 5 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień VIII – 6 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Dzień IX – 7 grudnia

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

Rozważanie Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Opublikowano Bez kategorii | 51 Komentarzy

19.11.2020r. czwartek, godz. 21:33

BĘDĘ TRZECH WZNOSIŁA A JEDNEGO ZOSTAWIĘ.

TE SŁOWA USŁYSZAŁAŚ OD MATKI BOŻEJ TRZY DNI TEMU. TAK TO MARYJA-MATKA MOJA CI JE PRZEKAZAŁA NAD RANEM 17 LISTOPADA. DOTYCZY TO TEGO CO MA NASTĄPIĆ GDY NIEBO BĘDZIE ŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I NADEJDZIE MOJE KRÓLESTWO BOŻE. TE SŁOWA DOTYCZĄ TYLKO DZIECI BOŻYCH,KTÓRE SĄ TERAZ ZAWIERZONE MARYI I W JEJ BLISKOŚCI.
SĄ RÓŻNE FORMY ZAWIERZANIA SIĘ MATCE BOŻEJ I NIE WYMAGAM OD WAS ABY KAŻDE DZIECKO W JEDNAKOWY SPOSÓB TEGO DOKONAŁO. BYŁY AKTY ZAWIERZENIA W WASZYCH PARAFIACH,INNE DZIECI ZAWIERZYŁY SIĘ WG TEGO CO PRZEKAZAŁ WAM Z NIEBA ŚW LUDWIK A NAJWAŻNIEJSZE ABY DOKONAĆ TEGO Z WIARĄ,ŻE ZNAJDZIECIE
W NIEPOKALANYM SERCU MARYI SCHRONIENIE.
CZYLI MÓWIĘ TERAZ DO DZIECI BOŻYCH ,KTÓRE ŻYJĄ NA ŚWIECIE ,ODMAWIAJĄ CODZIENNIE RÓŻANIEC I SĄ BLISKO NIEPOKALANEGO SERCA MOJEJ MATKI.
UWIERZCIE DZIECI MOJE UKOCHANE,ŻE GDY PRZYJDZIE TRWOGA ONA WAS WZNIESIE I UKRYJE W SWOJEJ NIEBIESKIEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. CZYLI 3/4 DZIECI BOŻYCH BĘDĄ ZABRANE DO NAS A JEDNO Z WAS  BĘDZIE ZOSTAWIONE ABY POMÓC ZABŁĄKANYM OWCOM,KTÓRE PO OSTRZEŻENIU BĘDĄ ZBLIŻAŁY SIĘ DO MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I SERCA MARYI.
JESTEŚCIE DZIECI KOCHANE JESZCZE TUTAJ POTRZEBNE ABY POMÓC ZBAWIĆ INNE ROZPROSZONE OWCE.
IDŹCIE DZIECI I GŁOŚCIE ,ŻE NADCHODZI KRÓLESTWO BOŻE,KTÓRE ZOSTAŁO WAM ZAPOWIEDZIANE.
JA JEZUS JESTEM BARDZO SMUTNY, ŻE TAK NIEWIELE LUDZI Z TEGO ŚWIATA ROZPOZNA CZAS MOJEGO NAWIEDZENIA. SĄ TAK MOCNO PRZYWIĄZANI DO TEGO ŚWIATA ,ŻE ZASŁONA ZAWSZE ICH BEDZIE ODDZIELAŁA ODE MNIE.
OBECNIE BARDZO DLA WAS WIDOCZNE JEST TO CO ZAPOWIADALIŚMY I WY TO ROZPOZNAJECIE ALE KOCHANI STANOWICIE GARSTKĘ LUDZI, KTÓRYCH STWORZYŁ PAN BÓG NA SWÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO. MARTWI TO MNIE I MOJĄ MATKĘ,KTÓRA PRZECIEŻ PRZYCHODZIŁA I PRZYCHODZI DO WAS ABY PRZEKAZAĆ ORĘDZIA Z NIEBA. JEDNAK WIELU JEJ NIE SŁUCHA BO UWAŻAJĄ TO ZA JAKIEŚ BAJKI.
NIEBO JEST JUŻ NA WSZYSTKO PRZYGOTOWANE. PAMIĘTASZ JAK 21 LISTOPADA 2013 ROKU PRAWIE 7 LAT TEMU USŁYSZAŁAŚ :
„ROZŚWIETLENIE BRAMY NIEBIESKIEJ” A NASTĘPNEGO DNIA 22 LISTOPADA „ZJEDNOCZENIE TWARZY BOGA I CZŁOWIEKA”. TEGO ROKU 22 LISTOPADA I TEGO DNIA OBCHODZICIE W KOŚCIELE ŚWIĘTO MOJE CHRYSTUSA
KRÓLA,KTÓRY NIE DOCZEKAŁ SIĘ W WASZYM NARODZIE WŁAŚCIWEJ INTRONIZACJI.
ZAPAMIĘTAJCIE TE DWIE DATY I OCZEKUJCIE TEGO W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI.
JESZCZE TERAZ MUSICIE TRWAĆ W CZUJNOŚCI MAJĄC ZAPALONE ŚWIATŁA I LAMPY ZAOPATRZONE W OLIWĘ ABY TO CO MA NASTĄPIĆ SIĘ DOKONAŁO.
JA JEZUS CHRYSTUS PŁACZĘ  NAD TYM CO SIĘ DZIEJE  W KOŚCIELE,NAWET I W WASZYM POLSKIM.
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II JEST ŚWIĘTYM PAPIEŻEM I TO CO SPOTYKA  JEGO W WASZYM NARODZIE ZASŁUGUJE NA WIELKIE POTĘPIENIE.
NIE POZWÓLCIE ODEBRAĆ MU TEJ CHWAŁY I BROŃCIE (bronią profesorzy czyli świeccy)GO BO JEGO NAUKI I ENCYKLIKI ŚWIADCZĄ  O JEGO ŚWIĘTOŚCI A TO ,ŻE NIE MIAŁ WOKÓŁ SIEBIE LUDZI ZAUFANYCH NIE MOŻE OBCIĄŻAĆ MOJEGO UMIŁOWANEGO UCZNIA.
NIECH DOWODEM NA TO BĘDZIE DLA WAS ,ŻE JEDEN Z BISKUPÓW NATYCHMIAST ZOSTAŁ ODWOŁANY GDY ŚW PAPIEŻ DOWIEDZIAŁ SIĘ O TYM  JEGO WIELKIM GRZECHU W KOŚCIELE. NIE DOWIEDZIAŁ SIĘ TEGO OD NAMIESTNIKÓW WATYKANU LECZ OD OSOBY ŚWIECKIEJ.( od Wandy Półtawskiej o bp Pecu wg przekazu tv ).
WIELE RAZY GO OSZUKANO I NIE MIAŁ NA TO WPŁYWU ABY O WSZYSTKIM WIEDZIEĆ.
NAPOMINAM TYCH KTÓRZY GO OBRAŻAJĄ I USZANUJCIE JEGO ŚWIĘTOŚĆ BO ORĘDUJE W NIEBIE ZA WAMI.
GDY TE RZECZY SIĘ DZIAŁY BYŁ CHORY I SĘDZIWEGO WIEKU DLATEGO NIE OBRAŻAJCIE GO.
NAWET NIEKTÓRZY MOI KAPŁANI TERAZ MAJĄ WĄTPLIWOŚCI CO DO ŚWIĘTOŚCI JANA PAWŁA II( np.ks.Woźnicki)
PRZEZ OSTATNIE LATA PO JEGO ŚMIERCI (15LAT) WASI KAPŁANI NIE POTRAFILI WYDOBYĆ DLA WAS NAUKI TEGO ŚWIĘTEGO PAPIEŻA A ZOSTAWIŁ WAM SENTENCJĘ SPUŚCIZNY TRADYCJI WIARY I DLATEGO WIELE DZIECI POBŁĄDZIŁO BO NIE SŁYSZAŁO TYCH NAUK.

KOCHANE BOŻE DZIECI! BĄDŹCIE TERAZ OSTROŻNE CO DO OBSERWACJI CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO W WASZYCH KOŚCIOŁACH  ( słowa konsekracji?). 
JESTEŚCIE ŚWIADKAMI, ŻE WASI KAPŁANI NIE CZYTAJĄ JUŻ WAM CAŁEJ EWANGELII LECZ JĄ ROZRYWAJĄ NA STRZĘPY. ROBIĄ TO PO TO ABY DZIECI NIE ROZPOZNAŁY MOJEGO CZASU NAWIEDZENIA. WYRZUCAJĄ FRAGMENTY,KTÓRE POKAZUJĄ ŻE JA JUŻ NIEDŁUGO PRZYJDĘ JAK ZAPOWIEDZIAŁEM. (oto przykłady których byłam świadkiem:25.08.2020 (1. czytanie 2 Tes 2, 1-3a…… 14-17 wg https://niezbednik.niedziela.pl/liturgia/2020-08-25 zabrakło najważniejszego fragmentu”Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10
15.11.2020 (Ewangelia (Mt 25, 14-15. 19-21)…..ucięta Ewangelia30 A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”)

WY TO ROZPOZNAJECIE,ALE INNE DZIECI TEGO NIE ZAUWAŻAJĄ I DLATEGO MUSIMY DO WAS PRZYJŚĆ Z OSTRZEŻENIEM. TY ZNASZ DZIEŃ CUDU ZAPOWIEDZIANY W GARABANDAL, KTÓRY WYDARZY SIĘ NA NIESPEŁNA ROK PO OSTRZEŻENIU.
JEDNAK NIE POZWALAM CI TEGO UJAWNIAĆ ZE WZGLĘDU NA TAJEMNICĘ (NAWET NAJBLIŻSZEJ RODZINIE) ,ABY DZIECI TRWAŁY W MODLITWIE DO KOŃCA I BYŁY PRZYGOTOWANE NA TO PRZYJŚCIE. A PRZYJDĘ DO WAS Z AKTEM MIŁOSIERDZIA NIESPODZIEWANIE.

JEZUS,KTÓRY MA POLICZONE JUŻ SWOJE OWCE.Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 44 Komentarze

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 26.11.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! To jest czas miłości, ciepła, modlitwy i radości. Dziatki, módlcie się, aby Dziecię Jezus narodziło się w waszych sercach. Otwórzcie wasze serca Jezusowi, który daje się każdemu z was. Bóg mnie posłał, abym była radością i nadzieją w tym czasie, a ja wam mówię: bez Dzieciątka Jezus nie macie delikatności, ani doświadczenia Nieba, które kryje się w nowonarodzonym. Dziatki, dlatego pracujcie nad sobą. Czytając Pismo Święte odkryjecie narodzenie Jezusa i radość jak w [czasie] pierwszych dni, które Medzjugorie dało ludzkości. Historia będzie prawdą, co się i dziś powtarza w was i wokół was. Pracujcie i budujcie pokój poprzez sakrament spowiedzi. Dziatki, pojednajcie się z Bogiem i zobaczycie cuda wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 6 Komentarzy

XL(40) Nowenna Pompejańska – to już 6 rok modlitwy

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XL NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

TĄ KOLEJNĄ NOWENNĘ ROZPOCZNIEMY 24 LISTOPADA CZYLI BĘDZIE TO 2107 DZIEŃ NASZEJ MODLITWY.
A TY KOCHANY JEZU W SWOIM WIZERUNKU NAMALOWANYM W OBRAZIE CZEKASZ I CIERPISZ JUŻ TYLE CZASU GDZIEŚ W CIEMNOŚCI, W CIEMNICY KLASZTORU W CZĘSTOCHOWIE. WIESZ,ŻE MY SIĘ BARDZO TYM MARTWIMY  I NASZE SERCA PRAGNĄ TEGO ZWIEŃCZENIA TWOJEJ INTRONIZACJI NA SKALĘ WIELKIEJ UROCZYSTOŚCI. PRZEPRASZAMY CIĘ ZA TAKĄ OPIESZAŁOŚĆ NASZYCH WŁADZ KOŚCIELNYCH I ZA TO, ŻE NIEKTÓRZY CHCĄ WYCISZYĆ INTRONIZACJĘ OGÓLNONARODOWĄ I TWIERDZĄ, ŻE ONA SIĘ JUŻ ODBYŁA TERAZ W ŚWIEBODZINIE.
NA PEWNO BARDZO CIĘ  UCIESZYŁA,TA LOKALNA INTRONIZACJA ALE JEŚLI ZA TYM STOI TAKIE WIELKIE KŁAMSTWO WYCISZENIA NASZYCH DĄŻEŃ TO JEZU CHRYSTE-SYNU-BOGA NA PEWNO CIĘ TO MOCNO ZRANIŁO.
WYBACZ JEZU CHRYSTE BO NIE WIEDZĄ CO CZYNIĄ ABY ZADAĆ CI NASTĘPNĄ RANĘ W TWOIM MIŁOSIERNYM NAJŚWIĘTSZYM SERCU. MY JEDNAK PRZYRZEKAMY ,ŻE NADAL NIE USTĄPIMY W MODLITWIE I BĘDZIEMY WALCZYĆ AŻ DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI BY WYDOSTAĆ CIĘ Z TEJ CIEMNICY ABY DWA SERCA TWOJE I MARYI ZOSTAŁY   ZJEDNOCZONE I ABYŚ ZAKRÓLOWAŁ OBOK SWOJEJ MATKI KRÓLOWEJ POLSKI W OŁTARZU NA JASNEJ GÓRZE. TAK NAM DOPOMÓŻ PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY I WSZYSCY ŚWIĘCI RAZEM Z NASZYM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II ,KTÓREMU CHCE SIĘ ODEBRAĆ ŚWIĘTOŚĆ. ZA TYCH KTÓRZY TO CZYNIĄ RÓWNIEŻ PRZEPRASZAMY. PANIE JEZU MY TWOJE DZIECI-CZUWAMY BO NASZE LAMPY SĄ WIĄŻ ZAPALONE PRZY MODLITWIE I ZAOPATRZONE W OLIWĘ DO PODTRZYMANIA TWOJEGO ŚWIATŁA.BÓG WAS KOCHA BO JEST MIŁOŚCIĄ I WY GO KOCHACIE DAJĄC ŚWIADECTWO WIARY W TEJ MODLITWIE.
DLATEGO TRWAJMY I CZUWAJMY AŻ DO KOŃCA

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 24 LISTOPADA 2020 roku do 20 GRUDNIA 2020 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 21 GRUDNIA r. do 16 STYCZNIA 2021 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 62 Komentarze

Jedna Światowa Religia

Opublikowano Bez kategorii | 112 Komentarzy

Nowenna przed Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata od 13 listopada br.

Piątek
Dzień pierwszy
Z Bogiem Ojcem

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 11,2):
  A On rzeki do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się świeci Twoje imię; niech
  przyjdzie Twoje Królestwo”
  Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości
  ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn.
  Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie
  stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego teŜ porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako
  podstawowy.
  Czy objawić znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł,
  aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego
  dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić
  ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją.
  (Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na lotnisku w
  Masłowie, Kielce 3 VI 1991)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Nasze Ŝycie wewnętrzne, to Ŝycie w całej prawdzie i prostocie, to Ŝycie dzieci wobec naszego
Ojca niebieskiego. Dziecko małe nie rozumie, co to jest fałsz, kłamstwo i obłuda, bo jest proste,
Ŝyjące w prawdzie. Często przypatrywałam się i obserwowałam dzieci, zachwycała mnie ich prawda i
prostota a czując nieprzeparty pociąg, by pozostać na zawsze i na wieki dzieckiem, ta prawda i
prostota olśniły moją duszę”.
(Sługa BoŜa Rozalia Celak, Wyznania, s. 210).

Modlitwa
Boże, Ojcze rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci, Ŝe w Chrystusie uczyniłeś nas swoimi przybranymi
dziećmi i dałeś nam poznać tę wielką godność. Ty objawiłeś, Ŝe bycie dzieckiem Boga jest w swej
istocie postępowaniem w prawdzie i prostocie, bez cienia obłudy i egoizmu. Jezu Chryste, nasz Królu
i Panie, spraw prosimy, niech wszyscy ludzie poznają jak dobry jest Bóg, Ojciec wszelkiego
stworzenia, a Jego opieka nad tymi, którzy się Go boją. Jezu, przez przyczynę Sługi BoŜej Rozalii
Celakówny, która czuła się dzieckiem w ramionach niebieskiego Ojca daj nam czcić i sławić imię
Jego, a wysławiając je otrzymać chwałę Ŝycia wiecznego, gdzie Ty Ŝyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z
  Twej Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, BoŜe z Boga, Światłości ze Światłości,
Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy BoŜe i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyŜszy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,
Panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,
Panuj nad rodzinami
Chryste Królu, który podniosłeś małŜeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Ŝycie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i
przyjaciela Twego Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,
Panuj nad narodami
Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, KsiąŜe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,
Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi
Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyŜszasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na KrzyŜu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwycięŜyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na KrzyŜu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

 • Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
 • A pokój trwać będzie bez końca.
  Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty BoŜe, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego
  Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone
  przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z
  Tobą Ŝyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..
  8
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Cierniem ukoronowania

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny

Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnym odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień drugi
Przez Jezusa Chrystusa i w Nim

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1 -2a):
Wielokrotnie i na róŜne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Jezus niejednokrotnie jest ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale
nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa spraw i osób, o których nie
powinno się mówić na głos i w obecności innych.
(Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z młodzieŜą na Błoniach w Krakowie, 27 V 2006)
Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Naraz powstało w mojej duszy pragnienie, szalone pragnienie, czynienia jak największych
wysiłków, by ukochać Pana Jezusa, upodobnić się do Niego, nie, aby zdobyć szczęście wieczne, lecz
jedynie, dlatego, by okazać Mu moją miłość i radość sprawić Jego Boskiemu Sercu” (Wyzn. s. 33). „O
Jezu Panie nasz, pragnę Ciebie Samego we wszystkim szukać i więcej nic. Ale Ty Jezu wiesz, Ŝe
niczego nie szukam i pragnę prócz Ciebie, bo Ty Jezu za wszystko mi wystarczysz! Teraz juŜ jestem
zupełnie ogołocona ze wszystkiego. Nie mam ani swych pragnień, ani dąŜności, ani zamiarów – chcę
tylko tego, czego chce Pan Jezus”. (Wyzn. s. 167).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze wszelkiego miłosierdzia i pociechy, najłaskawszy Panie i Królu! Ty, posłałeś na świat
Jednorodzonego Syna swego, aby świat uwierzył, Ŝe jesteś jego jedyną miłością, szczęściem i celem
istnienia. Rozalii Celakównie objawiłeś, Ŝe nasz Pan jest nie tylko Zbawicielem, ale takŜe miłośnikiem
kaŜdej duszy ludzkiej, za którą przelał własną Krew. Jezu, Królu dusz ludzkich, niech wstawiennictwo
Rozalii Celakówny przyczyni się do wzrostu miłości we wszystkich duszach, zarówno tych, którzy Cię
znają jak i tych, co jeszcze Ciebie nie poznali. Panie nasz, niech pragnienie Rozalii, aby Twoje Serce
było kochane i miłowane, rozszerza się jak najszybciej bo tylko „Ty jesteś godzien wszelakiej miłości,
poszanowania, chwały i uczciwości”. PrzybliŜ, prosimy, panowanie Twego Królestwa w duszach ludzi
oddających Ci dzisiaj hołd; w naszych rodzinach, parafiach i całej Ojczyźnie. Który Ŝyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez
  Jezusa, Syna Twego. [:Tobie chwała na wieki!:]
 2. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za Ŝycie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna
  Twego.
 3. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte Imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach
  naszych.
 4. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa,
  Syna Twego.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie
  Chwała i cześć Jezusowi
  Chwała, niech będzie chwała
  Tak, Jemu chwała i cześć.

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnemu odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.

Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Niedziela
Dzień trzeci
Umocnieni Duchem Świętym

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Pucha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Listu do Rzymian (Rz 8,26):

Podobnie takŜe Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się
modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie moŜna
wyrazić słowami.
Owo tchnienie Ŝycia BoŜego, Duch Święty, daje o sobie znać -w swej najprostszej i
najpowszechniejszej zarazem postaci – w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, Ŝe gdziekolwiek
ktoś modli się na świecie, tam jest Duch Święty, oŜywcze tchnienie modlitwy. Piękna i zbawienna jest
myśl, Ŝe jak szeroko rozprzestrzenia się modlitwa na całym okręgu ziemi, w przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości, tak rozległa jest obecność i działanie Ducha Świętego, który „tchnie”
modlitwę w serce człowieka w całej niezmierzonej gamie róŜnych sytuacji i warunków, raz
sprzyjających, raz przeciwnych Ŝyciu duchowemu i religijnemu. Wiele razy pod działaniem Ducha
Świętego modlitwa płynie z serca człowieka pomimo zakazów i prześladowań, a nawet wbrew
oficjalnym oświadczeniom o areligijnym czy wręcz ateistycznym charakterze Ŝycia publicznego.
(Jan Paweł //, Encyklika Dominum et vivificantem, 65)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Duch Przenajświętszy, Ten Ogień Miłości, zlewał na duszę uniŜoną Swe dary i łaski. W duszy
czułam więcej niŜ niebo, cała będąc przejęta tym Ogniem. O BoŜe Wielki, któreŜ stworzenie moŜe
wypowiedzieć co Ty dajesz tym, którzy Cię pragną znaleźć i posiąść na zawsze!… Ten cichy powiew
łaski, który działał na duszę, jak szum gwałtownego wichru, kiedy Ty o BoŜe Miłości, wstąpiłeś na
Matkę BoŜą i Apostołów zebranych w Wieczerniku na modlitwie, tak On przemieniał i moją
najmniejszą duszę” (Odpw. s. 51).

Modlitwa
BoŜe, źródło Ŝycia i dawco wszelkich łask! Ty, który mocą Ducha Świętego odnawiasz i uświęcasz
wszystko. Wejrzyj, Panie na swój Kościół, który pragnie nieustannie odnawiać się Jego mocą. Spraw,
aby nasze serca otworzyły się na Jego tajemnicze działanie. Jezu Chryste, który w tajemnicy
Odkupienia otworzyłeś nam drogę do nieba, wejrzyj na wszystkich, którzy poprzez ofiary i
poświęcenie pragną odnawiać oblicze ziemi naśladując przykład dany przez Twoją słuŜebnicę
Rozalię. Poślij nam Panie swojego Ducha, aby nasze wszystkie zamiary, pragnienia i decyzje były
skierowane ku słuŜbie BoŜej i chwale Twego Królestwa. Amen.

 • Pieśń
 1. Przyjdź Duchu święty, ja pragnę, * Oto dziś błagam Cię; * Przyjdź w Swojej mocy i sile, * Radością
  napełnij mnie.
 2. Przyjdź, jako Mądrość do dzieci; * Przyjdź, jak ślepemu wzrok; * Przyjdź, jako moc w mej słabości,
 • Weź wszystko, co moje jest.
 1. Przyjdź, jako źródło pustyni, * Mocą Swą do naszych dusz, * O niech Twa moc uzdrowienia *
  Dotknie, uleczy mnie juŜ.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię
  was. * I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć!
 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem, by łańcuchy te, * które
  ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O pójdźmy…

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Zesłania Ducha Świętego

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Poniedziałek
Dzień czwarty
Oto Matka Twoja

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Jana (J 19,26-27):
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń
wziął Ją do siebie.
Matka Chrystusa doznaje uwielbienia „jako Królowa wszystkiego”. Ta, która przy zwiastowaniu
nazwała siebie „słuŜebnicą Pańską”, pozostała do końca wierną temu, co ta nazwa wyraŜa. Przez to
zaś potwierdziła, Ŝe jest prawdziwą „uczennicą” Chrystusa, który tak bardzo podkreślał słuŜebny
charakter swego posłannictwa: Syn człowieczy „nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i dać
swoje Ŝycie na okup za wielu” (Mt 20,28). W ten sposób teŜ Maryja stała się pierwszą wśród tych,
którzy „słuŜąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla,
któremu słuŜyć znaczy królować”, i osiągnęła w pełni ów „stan królewskiej wolności”, właściwy dla
uczniów Chrystusa: słuŜyć – znaczy królować!
(Jan Paweł //, Encyklika Redemptoris Mater, 41)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie był i jest jedynym przedmiotem mej miłości, lecz do
Jezusa prowadziła mnie zawsze Matka najdroŜsza Najśw. Panna Maryja. Nie uwierzę nigdy w to, by
moŜna było ukochać P. Jezusa nie kochając Matki Najświętszej, jak dziecko swej Matki” (Not. s. 3).
Maryja pouczała ją: „Moje dziecko, jeŜeli chcesz być do Mnie podobna, naśladuj mię w tych cnotach,
patrz jak moje Ŝycie było proste, beŜ Ŝadnej nadzwyczajności w zupełnym ukryciu” (Odpw. s. 130).

Modlitwa
BoŜe niepojęty w swej świętości! W Jezusie Chrystusie swoim Synu zostawiłeś nam wzór
świętości oraz wskazałeś ku niej drogę. Z Maryją związałeś misję zbawienia człowieka czyniąc ją
Matką Jezusa i jednocześnie nasza Matką. WspomóŜ nas, abyśmy poznali i uwierzyli, Ŝe Maryja jest
dla nas wzorem do osiągnięcia miłości doskonałej. Niech nasze Ŝycie będzie przeniknięte
pragnieniem miłości Jezusa i Maryi. Matko BoŜej Miłości, wejrzyj na lud zebrany w tej świątyni i na
kaŜdym innym miejscu, gdzie wysławia Twoją cześć i woła z ziemi pełnej niedoli. Spójrz, na wszystkie
dusze pragnące niepodzielnie kochać Twojego Syna i Ciebie. Wejrzyj na wszystkie dusze, a
szczególnie dusze miłujące Twego Syna, ucz je jak najwierniej wypełniać Jego wolę, ochraniaj przed
wszelkim grzechem i wspomóŜ w osiąganiu doskonałej miłości w pokorze, cichości i całkowitym
oddaniu się Bogu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 • Pieśń
  Ref.: Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o wszechmogący nasz Królu w niebie.
 1. Za to, Ŝe dałeś nam wiarę.
 2. Za to, Ŝe dałeś nam miłość.
 3. Za to, Ŝe dałeś nam Siebie.
 4. Ty nam przebaczasz grzechy.
 5. Ty nam przywracasz Ŝycie.
 6. Za to, Ŝe jesteś z nami.
 7. Tobie śpiewamy z radością.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * W Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią
  Swoich ran; * On Ojciec, Lekarz, Pan. * Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * Słuchaj, słuchaj, uczyń z
  nami cud! * Przemień, o Jezu, smutny ten czas, O Jezu, pociesz nas!
 2. śe z nami jesteś, pozwól to czuć, * Nadzieję naszą omdlałą wzbudź; * Daj przetrwać męŜnie prób
  ziemskich czas. * O Jezu, pociesz nas! * Słuchaj Jezu…
 3. Gdy nas otoczy krzyŜowy cień, * Daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * Znaleźć ochłodę, męstwo i
  wzór, * W Tobie, o Jezu mój. * Słuchaj Jezu..
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica
  Znalezienia Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego sztandaru
Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani sekciarstwem, ani
Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci wytrwać
pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita w
  wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Wtorek
Dzień piąty
Pod przewodnictwem św. Józefa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Ewangelii wg Św. Mateusza (Mt 1,20):
…oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do
siebie Maryi, twej MałŜonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Całkowita ofiara, jaką Józef złoŜył ze swego istnienia, aby godnie przyjąć Mesjasza we własnym
domu, znajduje wytłumaczenie „w niezgłębionym Ŝyciu wewnętrznym, które kierowało jego
postępowaniem i było dlań źródłem szczególnych pociech; to z niego czerpał Józef rozwagę i siłę –
właściwą duszom prostym i jasnym – dla swych wielkich decyzji, jak wówczas gdy bez wahania
podporządkował BoŜym zamysłom swoją wolność, swoje prawo do ludzkiego powołania, swoje
szczęście małŜeńskie, godząc się przyjąć w rodzinie wyznaczone sobie miejsce i cięŜar
odpowiedzialności, ale rezygnując, mocą nieporównanej dziewiczej miłości, z naturalnej miłości
małŜeńskiej, która tworzy rodzinę i ją podtrzymuje”.
To poddanie się Bogu, będące gotowością woli do poświęcenia się Jego słuŜbie, nie jest niczym
innym jak praktyką poboŜności, która stanowi jeden z przejawów cnoty religijnej.
(Jan Paweł II, Adhortacja Redemptoris custos, 26)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Po naboŜeństwie do Najświętszej Maryi Panny najgoręcej modliłam się do Św. Józefa. Jego
obrałam za Opiekuna i Mistrza w Ŝyciu wewnętrznym. Święty Józef najgoręcej kochał Pana Jezusa
po Najświętszej Maryi Pannie, więc Jego wstawiennictwo przed Panem Jezusem jest
najskuteczniejsze. Św. Józef był mi pomocą, radą i światłem, co mam czynić by się podobać Panu
Jezusowi i radość Mu sprawić. (…)
(…) Z serca zaś najczęściej modliłam się tak: Święty Józefie, mój Najukochańszy Ojcze i
Opiekunie, proszę Cię serdecznie, naucz mnie kochać Pana Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę tak,
jak Ty Ich kochałeś; zachowaj mnie od grzechu, wspomóŜ mnie w chwili pokus, bym nie upadła;
naucz mnie modlić się w sposób doskonały, pomóŜ mi dojść do jak najściślejszego zjednoczenia się z
Panem Jezusem przez miłość jak najgorętszą; daj mi – błagam Cię – takiego spowiednika, który by mi
pomógł wejść na wąską ścieŜkę doskonałości chrześcijańskiej i po tej ścieŜce doprowadził mnie na
sam szczyt. (…)

Modlitwa
BoŜe niepojętej dobroci, który nieustannie powołujesz człowieka do Ŝycia w świętości. Ty
powołałeś Świętego Józefa do przyjęcia roli i zadań Opiekuna Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
WspomóŜ nas, abyśmy w osobie Świętego Józefa widzieli wzór cnót chrześcijańskich, podobnie jak
to czyniła S.B. Rozalia Celakówna, która uczyła się od niego wierności, sprawiedliwości, pozostania
w ukryciu oraz odrzucenia własnych ambicji.
Święty Józefie, który roztoczyłeś swą opiekę nad SłuŜebnicą BoŜą Rozalią, spójrz na wszystkie
dusze pragnące w sposób bezwarunkowy ukochać Pana Jezusa i jego Matkę, Maryję. Wypraszaj
nam zdroje łask, abyśmy potrafili chronić czystości naszych dusz jak skarbu po to, aby uczynić z nich
godne mieszkanie dla Boga. Święty Józefie, chroń nasze dzieci i młodzieŜ od wszelkiej nieczystości,
która niszczy w ich sercach BoŜe Ŝycie. Wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy na miarę swoich sił i
współpracując z łaską Chrystusa, budowali na ziemi Królestwo BoŜe. Amen.

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przęjęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty…
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam laską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy ( piątek )
 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie?
 • Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. * Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam!
 • Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!

W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Dźwigania KrzyŜa
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to
przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy –
z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Środa
Dzień szósty
Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk 2,51):
  Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu, i był Im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
  wszystkie te wspomnienia w swym sercu.
  Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i moŜliwości i zawsze je popierać. Kochać
  rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraŜa, aby móc je pokonać. Kochać
  rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś
  szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem,
  dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do samej siebie, do własnego
  bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. „Trzeba, aby rodziny naszych
  czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!”
  (fan Paweł l\, Adhortacja Familiaris consortio, 86).

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„I św. Józef wskazywał mi proste Ŝycie Najświętszej Rodziny w Nazarecie, bez rozgłosu, mało
znane, by się na nim wzorować… I to Ŝycie tak bardzo mnie zachwycało i porywało… To Ŝycie stało
się dla mnie najwaŜniejszym ideałem, bo ono najwięcej zbliŜało mnie do Pana Boga i z Nim
upodabniało” (Odpw. s. 6).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze rodzaju ludzkiego! Ty, który przyszedłeś na świat w rodzinie i ukazałeś ją jako
czytelny znak miłości, wzajemnego poszanowania i dobroci, spraw abyśmy ciągle na nowo uczyli się
miłości oraz odnajdywali drogę do osiągnięcia szczęścia kontemplując doskonałość Świętej Rodziny
z Nazaretu.
Jezu, który poprzez swoje Wcielenie uświęciłeś Ŝycie w rodzinie, Tobie dziś zawierzamy kaŜdą
rodzinę ludzką, zarówno tę, Ŝyjącą z dala od prawdziwego szczęścia, jak i tę, która cieszy się darami
BoŜej łaski. Sługa BoŜa Rozalia ukazała, Ŝe prawdziwe szczęście jest w wiernym pełnieniu woli BoŜej
oraz nazaretarlskim klimacie serdeczności i cichości. Wejrzyj na wszystkie rodziny polskiej ziemi,
błogosław im i spraw, aby odnalazły prawdziwe wartości, które rodzinę tworzą, scalają i pozwalają
odnaleźć Twój pokój. Niech spełni się wołanie aby: „Polska rodzina była Bogiem silna”. Amen.

 • Pieśń
  „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą nam! (x3)
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
 1. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * głos z Przybytku woła, * We mnie źródło szczęścia, ja orzeźwię was.
 • I ocierać będę pot płynący z czoła * I ziemskiego znoju wam osłodzę czas.
  Ref.: O, pójdźmy wszyscy z pokłonem, * Ofiarę serc naszych nieść! * Przed Jego padając tronem *
  Miłosną złóŜmy Mu cześć! 2. Przyjdźcie do mnie wszyscy, o biedni grzesznicy, * ja dla was tu jestem,
  by łańcuchy te, * które ciąŜą na was, grzechu niewolnicy, * Zdjęło z duszy waszej miłosierdzie me! O
  pójdźmy…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Narodzenia Pańskiego
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych
  i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Czwartek
Dzień siódmy
Idąc za przykładem Świętych

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu
  Antyfona do Ducha Świętego
  Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.
  Z Pierwszego Listu Św. Piotra Apostoła (1 P 1,15-16):
  … w całym postępowaniu stańcie się wy równieŜ świętymi na wzór Świętego, który Was
  powołał, gdyŜ jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty”.
  Męczennicy, a wraz z nimi wszyscy święci Kościoła, dzięki wymownemu i porywającemu przykładowi
  ich Ŝycia, do głębi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucają jasny promień światła na
  kaŜdą epokę dziejów, budząc zmysł moralny. Poprzez swoje świadectwo dobru stają się wyrzutem
  dla tych wszystkich, którzy łamią prawo (por. Mdr 2,12), przypominając ciągłą aktualność słów
  proroka: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na
  światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Iz
  5,20). (Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, 93)

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„ZbliŜyła się do mojego łóŜka i rzekła: […]. Ciesz się bardzo, Ŝe ci dał Pan Jezus wiele cierpieć:
wzgardy, poniŜenia, oszczerstw i róŜnych cierpień zwłaszcza cierpień w szpitalu i prześladowania od
pewnych dusz. I jakaŜ to nieoceniona łaska jest ci dana, Ŝe Pan Jezus pozwolił takie rzeczy
wycierpieć! Jest to największa łaska, jaką otrzymałaś w tym Ŝyciu od Pana Boga” (Wyzn. s. 209).

Modlitwa
BoŜe Ojcze wszelkiej łaski! W Twoich Świętych nieustannie ukazujesz swoją niezmierzoną
dobroć i opiekę dla całego Kościoła. Ty, za przyczyną naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa
wskazujesz świętym drogę do doskonałości i pozwalasz im – juŜ na ziemi – zakosztować owoców
Odkupienia. Dodaj nam sił abyśmy mieli odwagę podąŜać do świętości wzmocnieni przykładem
Sługi BoŜej Rozalii Celakówny.
Jezu Chryste, który cieszysz się kaŜdą duszą pragnącą Cię miłować ponad świat i własne Ŝycie.
Oblubienicy Serca Swego dałeś zakosztować niebiańskiej słodyczy miłości królując niepodzielnie w
jej czystym sercu. Panie i Królu, Ty chcesz królować w sercach prawych i szczerych, ubogich i
prostych, cierpiących i zniewaŜonych, za przyczyną Twej SłuŜebnicy Rozalii, wejrzyj na te dusze i
uczyń je królestwem swojej miłości, pokoju i prawdy. Niech zapalają wszystkie serca oziębłe i
obojętne dla czci i wysławienia Ojca Niebieskiego. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. CóŜ Ci, Jezu, damy * Za Twych łask strumienie? * Z serca Ci składamy korne dziękczynienie. *
  Panie nasz, króluj nam! * BoŜe nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
 2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
 1. Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty. * Uwielbiaj swego Pana:* Święty, Święty, Święty.
 2. Powtarzaj ludzki rodzie,* wiarą przeniknięty, * Na wschodzie i zachodzie:* Święty…
 3. Pan wieczny zawsze, wszędzie, * ku nam łaską zdjęty* Niech wiecznie wielbion będzie: Święty…
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ustanowienia Eucharystii

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie
  rozkwita w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Piątek
Dzień ósmy
Z następcami Chrystusa

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Listu do Hebrajczyków (Hbr 7,26):
Takiego bowiem potrzeba nam było Arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego,
oddzielonego od grzeszników, wywyŜszonego ponad niebiosa.
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej toŜsamości w Chrystusie – Kapłanie. To nie
świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan
jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze
jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd teŜ na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi
wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: słuŜby, która winna być bez reszty pobudzona
miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich Ŝycie. Bóg pragnie zbawienia
wszystkich ludzi, aby nie zginęło ani jedno z tych małych (por. Mt 18,14). „Kapłan winien zawsze być
gotów odpowiedzieć potrzebom dusz”, mawiał Proboszcz z Ars. „On nie Ŝyje dla siebie; Ŝyje dla was”.
Kapłan Ŝyje dla ludzi świeckich: oŜywia ich i umacnia w wykonywaniu powszechnego kapłaństwa
wiernych – tak bardzo uwydatnionego przez II Sobór Watykański – które polega na składaniu
duchowej ofiary z Ŝycia, na dawaniu świadectwa zasadom chrześcijańskim w rodzinie, na
podejmowaniu zadań w świecie i na uczestnictwie w ewangelizacji braci. JednakŜe posługa kapłana
ma inny charakter. Został on wyświęcony, by działał w imieniu Chrystusa – Głowy i by wprowadzał
ludzi w nowe Ŝycie…
(Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1986 roku, 10) Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Kapłan to drugi Chrystus, więc dla kapłanów byłam i jestem ustosunkowana, tak jak do
Chrystusa Pana. Nad błędami Kapłanów płakałam bardzo, ale się nigdy nie gorszyłam, ani ich przez
to nie obrzydzałam, modliłam się i modlę się za Kapłanów jak tylko umiem” (Odpw. s. 73).

Modlitwa
BoŜe, Królu nieba i ziemi! Jezus Chrystus ustanowił święte kapłaństwo dla składania duchowych
ofiar, dla czci i chwały Twojego Imienia i zbawienia wiecznego wszystkich wierzących. Z wielką
czcią i pokłonem przychodzimy więc, aby ucząc się miłości od Chrystusa Pana i Króla, polecać
Tobie tych, których On ukochał aŜ do końca. Chryste, Apostołka Twojego Serca głęboko rozumiała,
jak bardzo kapłaństwo jest święte, jak staje się posługą miłości oraz jak jest wszczepione w Twoje
Boskie Serce. Przez przyczynę Rozalii, która obdarzała największym szacunkiem swojego
spowiednika i kierownika duchowego, prosimy Cię Jezu – NajwyŜszy Kapłanie, abyś wejrzał dzisiaj
na swoich wybranych wedle swego miłosierdzia. To oni prowadzą dusze do świętości; okaŜ im
Panie swoją miłość i udziel światła Ducha Świętego. Umacniaj ich swoją mocą, wspomagaj
wiernością ludu i chroń od wszelkiego zła. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 • Pieśń
 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny * Tęskny się w niebo unosi dźwięk. * O Boskie Serce, skarbie
  jedyny, * Wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk. * Nie chciej odrzucać modlitwy tej, * Bo Twej litości
  błagamy w niej, * Serce Jezusa, ucieczko nasza, * Zlituj się, zlituj nad ludem Twym.
 2. W Tobie, o Serce Króla naszego, * Świeci nam słodkich nadziei blask. * Ty nie odrzucisz ludu
  Swojego, * Tyś niezgłębioną przepaścią łask. * A naszą nędzę tak dobrze znasz; * My bardzo biedni,
  o Panie nasz! * Serce Jezusa…
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
  Patrz: Dzień pierwszy (piątek)
 • Pieśń
  Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie Chwała i cześć Jezusowi Chwała,
  niech będzie chwała Tak, Jemu chwała i cześć (x3)

RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Ukrzyżowania Pana Jezusa

Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * I świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo

Sobota
Dzień dziewiąty
Panie, przyjdź Królestwo Twoje

 • Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu

Antyfona do Pucha Świętego
Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

Z Pierwszego Listu do Koryntian (1 Kor 15,24):
Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaŜę królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką
Zwierzchność, Władzę i Moc.
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to
polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym
gorętsza jest „miłość, która przynagla nas”. Mam obowiązek głosić lego imię: Jezus jest „Chrystusem,
Synem Boga Ŝywego”…Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą,
owszem, „drogą, prawdą i Ŝyciem”. On chlebem i źródłem wody Ŝywej: zaspokaja głód i gasi
pragnienie….Oto Jezus Chrystus, o którym juŜ słyszeliście, owszem, większość z was naleŜy do
Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do
wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego
świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości….
(Paweł VI, Homilia wygłoszona w Manilii, 29 XI 1970) Chwila milczenia

Chwila milczenia
Wprowadzenie do modlitwy (z pism S.B. Rozalii Celakówny)
„Oświadczam ci to moje dziecko, jeszcze raz, Ŝe tylko te Państwa nie zginą, które będą oddane
Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem” (Wyzn. s. 31); i dalej:
„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Marię przyszedł Syn BoŜy by zbawić świat i tu równieŜ przez
Marię przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie
przedmurzem chrześcijaństwa, silna i potęŜna, o którą się rozbiją wszelkie ataki nieprzyjacielskie”
(Odpw. s. 94).

Modlitwa
BoŜe, Ojcze miłosierdzia! Ty, który nieustannie szukasz człowieka, który zgubił drogę powrotu do
Ciebie – Jedynego Pana i Ojca wszystkich dzieci – daj mu światło odnalezienia drogi do Ciebie. Nasz
Pan i Król Jezus Chrystus objawił, Ŝe jedynym pewnym schronieniem człowieka jest Jego Boskie
Serce. Panie nasz i Królu, jakŜe bardzo pragniemy, abyś razem z Maryją królował w naszych
sercach, w naszym narodzie i państwie. Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki prosimy, aby naród
polski uwierzył, Ŝe z aktu obrania Ciebie za Króla i Pana wynika jedynie dobro. Królu pełen
miłosierdzia, za przyczyną SłuŜebnicy BoŜej Rozalii Celakówny, która poświęciła swoje Ŝycie dziełu
Intronizacji, przyjmij nas tutaj zgromadzonych za twych poddanych. Przyjmij takŜe nasze hołdy,
cześć, wierność oraz akt zawierzenia Królowi Wszechświata. Maryjo, Matko Miłosierdzia, prowadź
nasz naród do całkowitego przyjęcia i obrania Twego Syna za Króla i Pana, abyśmy poznali, Ŝe
Królestwo BoŜe jest prawdziwym szczęściem i w nim moŜliwe jest spełnienie Ŝycia na ziemi. Amen.

 • Pieśń
 1. Kłaniam się Tobie, przedwieczny BoŜe, * Którego niebo objąć nie moŜe, * Ja, proch mizerny,
  przed Twą moŜnością z wojskiem Aniołów klękam z radością.
 2. Tu Stwórcę Swego wiarą wyznaję, * Kocham serdecznie, pokłon oddaję; * Cieszę się wielce z Twej
  Boskiej chwały, * Niech Ci się kłania z niebem świat cały.
  Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Patrz: Dzień pierwszy (piątek)

 • Pieśń
  Najświętsze Serce BoŜe, * Poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, * Nasze rodziny i nas
  samych, * Serce BoŜe, przyjdź Królestwo Twoje. (x3)
  RozwaŜanie róŜańcowe w intencji Intronizacji – tajemnica Znalezienia Pana Jezusa w
  świątyni
  Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakówny
  Wszechmogący, wieczny BoŜe, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na
  ołtarze Twej słuŜebnicy, abyśmy za jej wzorem i przyczyną, umocnieni światłem i mocą Ducha
  Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą KrzyŜa ku Zmartwychwstaniu, w
  jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i
  nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą słuŜebnicę Rozalię Celakównę.
  BoŜe pełen dobroci i miłosierdzia, prosimy Cię rozpal nasze serca apostolską gorliwością w
  szerzeniu naboŜeństwa do Jezusa Króla i dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim zgodnie z
  przykładem S.B. Rozalii, która odwaŜnie i z poświęceniem oddała się tej misji. Prosimy Cię o to przez
  Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kard. Adama Stefana Sapiehy – z 1927 r.
O Jezu, Władco serc naszych i Królu wieków nieśmiertelny, przyrzekamy Ci uroczyście, Ŝe przy
tronie Twoim i przy Osobie Twojej wiernie stać będziemy. Przyrzekamy Ci, Ŝe nieskalanego
sztandaru Twojego nie splamimy, Ŝe chorągwi Twojej nie zdradzimy ani niedowiarstwem, ani
sekciarstwem, ani Ŝadnem odstępstwem. Ślubujemy Ci, Ŝe w wierze świętej katolickiej aŜ do śmierci
wytrwać pragniemy.
Niech dzieci nasze piszą na grobach naszych, Ŝeśmy się nigdy Ciebie, Jezu Królu, i Twojej
Ewangelii nie wstydzili. Króluj w sercach naszych przez łaskę. Króluj w rodzinach przez cnoty
rodzinne. Króluj w szkołach przez prawdziwie katolickie wychowanie.
Króluj w społeczeństwie przez sprawiedliwość i zgodę wzajemną. Władaj wszędzie, zawsze i
bezustannie. Niech sztandar Twój powiewa nad nami wszystkimi, a Królestwo Twoje niechaj ogarnie
całą naszą ziemię! Amen.

 • Pieśń
 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * To nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić
  będzie * / świecić jak słońce jasne.
 2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * Do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus, w
  Hostii ukryty, * Z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
 3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * Podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami Ŝycie rozkwita
  w wiośnie, * OdwaŜnie, bo Jezus woła.
  Módlmy się: Wszechmogący BoŜe, potęŜny Królu całego stworzenia, pokornie prosimy, poślij
  zastępy anielskie ku naszej obronie, byśmy mogli Ci słuŜyć z oddaniem, bez przeszkód i w pokoju.
  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
 • Pieśń na błogosławieństwo
Opublikowano Bez kategorii | 124 Komentarze

5.11.2020 r. czwartek, godz. 22:07

NIE OPUSZCZAJ MNIE JEZU, NIE OPUSZCZAJ.

TAK MÓWIŁAŚ DO MNIE PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM BO ZNOWU MIAŁAŚ TE SWOJE WĄTPLIWOŚCI.
KOCHANE DZIECI BOŻE! PRZYRZEKAM WAM,ŻE NIE OPUSZCZĘ ŻADNEGO Z WAS AŻ DO CHWILI MOJEGO PRZYJŚCIA.
JUTRO 6 LISTOPADA MINIE 7 LAT JAK POKAZAŁEM CI SIĘ NA NIEBOSKŁONIE NA BIAŁYM OBŁOKU W BIAŁEJ SZACIE. PRZYGARNIAŁEM WAS SWOIMI RĘKOMA I MIAŁEM NADZIEJĘ ,ŻE ZNAJDZIE SIĘ CHOĆ JEDEN MALARZ,KTÓRY TO PRZECZYTA I ZECHCE MNIE NAMALOWAĆ W TYM WIZERUNKU. POWIEDZIAŁEM DO CIEBIE „TAKIEGO MNIE OCZEKUJCIE”,ALE TO NIE WYDARZY SIĘ JESZCZE TERAZ KIEDY ZOBACZYCIE MNIE NA TYM OBŁOKU. NA TEN MOMENT MUSICIE JESZCZE POCZEKAĆ KIEDY PRZYJDĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY ABY OSTATECZNIE WAS PRZYGARNĄĆ DO SIEBIE-TE DZIECI,KTÓRE NA TO ZASŁUŻĄ.
TERAZ JAK MÓWIŁEM BĘDZIE WIELKA BITWA MIĘDZY DOBREM I ZŁEM CZYLI MIĘDZY DZIEĆMI BOGA I DZIEĆMI SZATANA. WIDZICIE,ŻE TO SIĘ DZIEJE W WASZYM NARODZIE I NA CAŁYM ŚWIECIE. JEST TO WOJNA RELIGIJNA TO ZNACZY PRZECIWKO WAM CHRZEŚCIJANOM.
ZAPOWIADAŁEM TO JUŻ OD DAWNA,ŻE W CZASACH OSTATECZNYCH NASTĄPI NASILONA WALKA SZATANA PRZECIWKO MOIM WYBRANYM.
BARDZO DOBRZE,ŻE MODLICIE SIĘ NA RÓŻAŃCU BO WIECIE DZIECI PRZECIEŻ,ŻE ZWYCIĘSTWO PRZYJDZIE PRZEZ MATKĘ BOŻĄ OTOCZONĄ ARMIĄ ANIOŁÓW DOWODZONĄ PRZEZ ARCHANIOŁÓW A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ARCHANIOŁA MICHAŁA,KTÓRY POMOŻE MATCE BOŻEJ ZMIAŻDŻYĆ TO ZŁO CO PANUJE NA ŚWIECIE.
WSZYSTKIE MOJE DZIECI , KTÓRE ZWRACAŁY SIĘ W MODLITWIE O TĘ POMOC DO ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW SĄ TERAZ BEZPIECZNE I MAJĄ ICH W SWOJEJ BLISKOŚCI.
NIE LĘKAJCIE SIĘ WALCZYĆ PRZECIWKO SZATANOWI BO I WY MACIE W TEJ WALCE UDZIAŁ JAKO DZIECI BOŻE.
PAMIĘTAJCIE O TYM,ŻE NIC BEZ WOLI BOŻEJ TERAZ NIE DZIEJE SIĘ NA ŚWIECIE.
PAMIĘTACIE JAK MÓWIŁEM”: WYBIERAJCIE BEZPIECZEŃSTWO LUB PRZEKLEŃSTWO” ALE MUSICIE TO ZROZUMIEĆ ŻE PAN BÓG PROWADZI WAS SWOIMI DROGAMI ABY SIĘ WYPEŁNIŁA APOKALIPSA. CZASAMI MOWA BOGA NIE JEST DLA WAS ZROZUMIAŁA BO CZUJECIE SIĘ TERAZ OSZUKANI,ŻE TAK KAZAŁEM WAM WYBRAĆ.JA WAS NIE OSZUKUJĘ LECZ TEŻ JA JEZUS CHRYSTUS WYKONUJĘ W DALSZYM CIĄGU WOLĘ MOJEGO OJCA,KTÓRY JEST STWÓRCĄ NIEBA I ZIEMI I CAŁEGO WSZECHŚWIATA. PAN BÓG PRAGNĄŁ ABY TO ZŁO SIĘ OBNAŻYŁO I BYŁO DLA WAS WIDOCZNE A ZRESZTĄ WY NIE MIELIŚCIE INNEGO WYBORU.
OD WIELU LAT MACIE NARZUCONE BRZEMIĘ WYBIERANIA TYLKO LEPSZEGO ZŁA NIE SPOŚRÓD DOBRA,KTÓRE ISTNIEJE LECZ NIE JEST DOPUSZCZONE DO PANOWANIA I RZĄDZENIA NA TYM ŚWIECIE.
SĄDZĘ,ŻE MNIE ZROZUMIELIŚCIE I NIE GARDZICIE TYM CO WAM PRZEDSTAWIAMY JAKO COŚ CO JEST DLA WAS NAJLEPSZE W DANYM CZASIE.
PAN BÓG WAS KOCHA I PATRZY TERAZ NA TEN ŚWIAT ZE SMUTKIEM,ŻE TAK WIELU NIE PODĄŻYŁO ZA JEGO SYNEM,CZYLI ZA MNĄ ABY MNIE NAŚLADOWAĆ.
GARDZĄ ONI,KAŻDĄ ISTOTĄ ,KTÓRĄ PAN BÓG IM OD DAWNA ZAPLANOWAŁ,JAKO DZIECI BOŻE. U WAS W POLSCE WIELE KRWI NIEWINIĄTEK BYŁO PRZELANEJ I NADAL SIĘ PRZELEWA . JEST WIELE ABORCJI UKRYTYCH O KTÓRYCH NIE WIECIE A TERAZ KOBIETY NAWET NIE POTRAFIĄ JUŻ PRZEŻYWAĆ UTRATY WŁASNEGO DZIECKA,KTÓRE CHCĄ ZABIĆ BEZ ŻADNYCH WYRZUTÓW SUMIENIA I ZABIJAJĄ BEŻ ŻADNEGO WAHANIA. DOTYCZY TO WIĘKSZOŚCI KOBIET BO NIE MAJĄ ONE WIARY I SĄ DZIEĆMI SZATANA.
NIE MAJĄ W SERCU MIŁOŚCI ANI DO BOGA ANI DO POCZĘTEGO DZIECKA ANI DO SWOICH RODZICÓW CZY DZIADKÓW.
NASTAWIENI NA WYGODĘ PODĄŻAJĄ ZŁĄ DROGĄ,PROSTO DO PIEKŁA-KTÓRE ISTNIEJE.
PAN BÓG NIE MARNUJE TEGO ISTNIENIA POCZĘTEGO LECZ BARDZO JE PIELĘGNUJE I CZĘSTO TO ISTNIENIE PRZEKAZUJE INNEJ GODNEJ MATCE ,KTÓREJ MOŻE ZAUFAĆ,ŻE TEGO NIE ZMARNUJE. TO JEST DLA WAS ZA TRUDNE ABYŚCIE TERAZ TO ZROZUMIELI ,TEGO CO CHCIAŁEM WAM PRZEKAZAĆ.

TE DNI BĘDĄ TERAZ NAJTRUDNIEJSZE I BĘDZIECIE SZUKAĆ PRAWDZIWYCH KAPŁANÓW A ICH TRUDNO BĘDZIE ODNALEŹĆ. NAWET CI ZA KTÓRYCH TERAZ PORĘCZACIE OKAŻĄ SIĘ CZĘSTO ZDRAJCAMI.
POCZUJECIE GŁÓD BOGA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII I DLATEGO JUŻ NIEDŁUGO ZATRIUMFUJE NIEPOKALANE SERCE MARYI ABYŚCIE MOGLI ODBUDOWAĆ KOŚCIÓŁ NA MIARĘ WASZYCH PRAGNIEŃ.
JESZCZE TYLKO NIECH SIĘ POJAWI ANTYCHRYST A PAN BÓG ZMIECIE GO ZE SWOJEGO TRONU Z WIELKĄ MOCĄ I Z WIELKĄ POTĘGĄ SWOJEGO WŁADANIA NAD CAŁYM ŚWIATEM.

BĄDŹCIE DZIECI CIERPLIWE I NIE UPADAJCIE W WIERZE KIEDY ZOSTAŁO WAM JUŻ TAK MAŁO CZASU DO TEGO ABY NIEBO POŁĄCZYŁO SIĘ Z ZIEMIĄ I UJRZYCIE TYSIĄCLETNIE KRÓLOWANIE W MIŁOŚCI I POKOJU.
POTEM ZNOWU NA CHWILĘ ZŁO BĘDZIE CHCIAŁO ZAMANIFESTOWAĆ ALE JA WTEDY WKROCZĘ JAKO SĘDZIA SPRAWIEDLIWY TAK JAK DROGIE DZIECKO MNIE ZOBACZYŁAŚ W TEJ WIZJI NA OBŁOKU.
I WTEDY KONIEC WASZEJ UDRĘKI.

DO ZOBACZENIA W NIEBIE- WASZ JEZUS

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 81 Komentarzy

10 Rocznica Księgi Prawdy – oficjalne wydarzenia i nowości

Drodzy Rycerze Armii Reszty Naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Pisze do Was Maria od Bożego Miłosierdzia, a moim celem jest osobiście zaprosić Was do aktywnego uczestnictwa w pewnym bardzo ważnym, kluczowym etapie w tej Misji.

Gdy nadejdzie 8 listopada 2020 roku będziemy świętować dziesiątą rocznicę Misji „Jezus do ludzkości”. To przed dziesięciu laty, 8 listopada 2010 roku, kiedy przed figurką Matki Bożej odmawiałam Różaniec święty, po raz pierwszy otrzymałam Orędzie od Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 3 w nocy 9 listopada 2010 roku Nasz Pan Jezus Chrystus przemówił do mnie po raz pierwszy. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział mi: „Wracam teraz na ziemię, jak zostało to przepowiedziane. Ten czas nadchodzi tak szybko, że wielu nie będzie przygotowanych… Nie ma teraz wiele czasu, by Moi prorocy pomogli przygotować ludzkość na to Wielkie Wydarzenie”.

Obecnie, po dziesięciu latach, wypełniło się już wiele z proroctw danych przez Najświętszą Trójcę. Jedno z bardziej znaczących proroctw, które się spełniło, dotyczy rezygnacji papieża Benedykta XVI w dniu 11 lutego 2013 roku. Dokładnie rok przed tymczasem, 11 lutego 2012 roku, Jezus powiedział: „Mój biedny święty wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie”.

Abyśmy mogli świętować ten bardzo ważny, kluczowy etap, chciałabym osobiście zaprosić Was do uczestnictwa w specjalnej konferencji internetowej z okazji 10 rocznicy Księgi Prawdy. Ta dwudniowa konferencja internetowa odbędzie się w programie zoom 8 listopada w godzinach 9-10 czasu Hongkong [8 listopada od 14 do 15 czasu polskiego – przyp. pol. red.] i 9 listopada w godzinach 9-10 czasu Hongkong [9 listopada od 14 do 15 czasu polskiego – przyp. pol. red.]. Ta konferencja internetowa będzie po angielsku, jednak będą podczas niej tłumaczenia na żywo w językach: hiszpańskim, niemieckim, niderlandzkim, francuskim, węgierskim, wietnamskim, indonezyjskim, koreańskim, portugalskim i albańskim.

Jeśli w przeszłości zarejestrowaliście się choć na jedno z naszych spotkań modlitewnych w programie zoom, zostaniecie automatycznie zarejestrowani na tę szczególną konferencję internetową. Proszę, oczekujcie maila od „Jesus to Mankind Global” informującego was, że zostaliście zarejestrowani na to wydarzenie. Ten mail od „Jesus to Mankind Global” będzie zawierał także instrukcje, w jaki sposób możecie dołączyć od tego internetowego wydarzenia poprzez program zoom.

Jeśli czytacie te słowa, to znaczy, że jesteście zaproszeni przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa w bardzo szczególny sposób do służenia Mu w tej ostatniej, ważnej Misji. Wezwanie skierowane do Was jest bardzo szczególne: jest to wezwanie do towarzyszenia Matce Bożej, Współodkupicielce, i Najświętszej Trójcy w tym ich ostatnim wysiłku ocalenia tak wielu dusz, jak to jest możliwe, w czasie przygotowań na chwalebny Powrót Jezusa.

Proszę, dołączcie do nas w tej szczególnej konferencji. Podczas tej internetowej konferencji przekażę Armii Reszty pewne ważne wskazania.

Niech Dobry Bóg błogosławi Was i Waszą rodzinę! Niech wynagrodzi Wam obfitością łask za Waszą hojność w służeniu Mu w tej Misji.

Wasza w Jezusie Chrystusie,
Maria od Bożego Miłosierdzia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Zbliża się 10 Rocznica Misji „Jezus do ludzkości” i Księgi Prawdy, którą będziemy świętować 8 i 9 listopada tego roku. Z tej okazji Maria od Bożego Miłosierdzia skierowała list do każdego, kto czuję się członkiem Armii Reszty Jezusa Chrystusa, a także podjęte są różne oficjalne inicjatywy.

Każdy, kto się rejestrował i brał udział w oficjalnych globalnych, angielskojęzycznych spotkaniach modlitewnych na zoomie, powinien otrzymać na swojego maila dziś (31 października 2020) lub jutro list Marii od Bożego Miłosierdzia (po angielsku) napisany z okazji 10 Rocznicy objawień. Polskie tłumaczenie tego listu powinno dotrzeć mailowo do wszystkich, którzy rejestrowali się na polskie spotkania modlitewne, jutro lub ostatecznie w poniedziałek rano.

Celebracja 10 rocznicy objawień będzie miała miejsce – tak jak minione spotkania internetowo poprzez program zoom – w dniach 8 i 9 listopada o godzinie 14 polskiego czasu (jednego i drugiego dnia powinna potrwać około godziny) w języku angielskim. Każdy, kto rejestrował się na minione spotkania, nie musi teraz rejestrować się na rocznicę, bo otrzyma maila z zaproszeniem. A dla nowych, którzy chcieliby dołączyć, są dwa oddzielne linki do rejestracji na dwa dni.
Dzień pierwszy
Dzień drugi
Podczas tych spotkań dowiemy się o nowościach w Misji od Marii, także o tym, co Jezus jej ostatnio zalecił dla Misji.

Powołana została też prosta, nowa i oficjalna strona internetowa Misji Zbawienia:
https://jtmglobal.network
mająca na celu koordynować spotkania modlitewne Krucjaty Modlitwy i przekazywać oficjalne ogłoszenia Misji Zbawienia poprzez mailową listę wysyłkową. Prosimy, aby wszyscy, którzy czują się członkami grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy (choćby z powodu trudności jedynie jednoosobowych grup we własnym domu) lub podążają za Księgą Prawdy, a do tej pory nie byli jeszcze zapisani na zoomie na spotkania modlitewne, weszli na tę stronę i zapisali się na tę listę wysyłkową. To jest od teraz jedyna oficjalna lista wysyłkowa w Misji z oficjalnymi ogłoszeniami. Wszyscy, którzy rejestrowali się na globalne lub polskie spotkania na zoomie, zostaną zapisani na nią automatycznie. Tłumaczenie strony rejestracji na polski, jak i na dziesiątki innych języków, jest automatyczne (przez automatycznego tłumacza elektronicznego), dlatego prosimy się nie przejmować niedoskonałością tłumaczenia.

Tymczasem do 7 listopada w ramach nowenny przez 10 Rocznicą codziennie o godz. 21 polskiego czasu prowadzone są wieczorne czuwania modlitewne, międzynarodowe modlitwy różańcowe i Modlitwy Krucjaty (link do dołączenia się: https://zoom.us/j/95327393434).

Opublikowano Bez kategorii | 106 Komentarzy

Różaniec do Granic Nieba od 1 do 8 listopada 2020

Opublikowano Bez kategorii | 107 Komentarzy

22.X.2020 r. godz. 22:11

PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ I PRAGNĘ ABY JUŻ ZAPŁONĄŁ.

DZISIAJ OBCHODZICIE W KOŚCIELE ŚWIĘTYM WSPOMNIENIE WASZEGO ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II. MODLILIŚCIE SIĘ PRZEZ 9 DNI NOWENNĄ DO TEGO ŚWIĘTEGO ABY UPRASZAŁ ŁASKĘ ODRZUCENIA ABORCJI EUGENICZNYCH W WASZYM NARODZIE.MÓJ OJCIEC WSZECHMOGĄCY KOCHA KAŻDE SWOJE STWORZENIE I JEST MU OJCEM, WYSŁUCHAŁ WAS PRZEZ WASZEGO RODAKA I CAŁE NIEBO SIĘ TEGO DNIA RADUJE RAZEM Z WAMI DZIEĆMI BOŻYMI. INNE DZIECI W WASZYM NARODZIE PO STRONIE ZŁA BARDZO SĄ NIEZADOWOLONE I ATAKUJĄ DZIECI BOŻE I CAŁY TRYBUNAŁ WASZ KONSTYTUCYJNY ,ŻE USTANOWIŁ TAKIE PRAWO JAKIE PODOBA SIĘ W NIEBIE.
ALE JA PRZYSZEDŁEM ABY RZUCIĆ NA ŚWIECIE OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO I ZAWSZE BEDZIE WAMI ROZŁAM BO DO KOŃCA BĘDZIE WALKA POMIĘDZY DOBREM A ZŁEM,POMIĘDZY DZIEĆMI BOGA I DZIEĆMI SZATANA.W JEDNEJ RODZINIE BĘDZIECIE PORÓŻNIENI I W JEDNYM NARODZIE BRAT PRZECIWKO DRUGIEMU I TAK BĘDZIE AŻ DO MOJEGO POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA.
NA CHWILĘ TYLKO ZAPANUJE POKÓJ POZORNY MIĘDZY WAMI KIEDY PRZYJDZIE WAM DOŚWIADCZYĆ MOJEGO MIŁOSIERDZIA – AKTU OSTRZEŻENIA. WTEDY WIELU SIĘ NAWRÓCI,WIELU Z WAS UMRZE BO ŚWIATŁO BOGA NIE BĘDZIE PRZEZ NIEKTÓRYCH WIDOCZNE I ICH WŁASNE GRZECHY POWALĄ ICH NA ZAWSZE.W WIELKIM ZACIETRZEWIENIU NIE ROZPOZNAJĄ TEGO MIŁOSIERDZIA I PÓJDĄ ICH DUSZE NA ZATRACENIE NA ZAWSZE.

WIELKI TO CUD DZISIAJ WYDARZYŁ SIĘ W WASZYM NARODZIE I TAK BARDZO ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II SIĘ Z TEGO CIESZY RAZEM Z WAMI.TĄ NOWENNĄ DO ŚW JANA PAWŁA II MÓDLCIE SIĘ DZIECI TAKŻE O INNE ŁASKI DLA WASZEGO NARODU.
DZISIAJ USŁYSZAŁAŚ W NOCY IMIĘ „REMIGIUSZ” I GDY WPISAŁAŚ W PRZEGLĄDARKĘ „REMIGIUSZ BIBLIA”TO ZNALAZŁAŚ AUTORA O TYM IMIENIU ,KTÓRY ROZPRAWIA W SWYM DZIELE O ŚWIĘTYM IMIENIU JAHVE- BOGA OJCA.
GDY MOJŻESZ ZAPYTAŁ BOGA OJCA,MOJEGO OJCA, KTÓRY,MNIE POSŁAŁ NA ZIEMIĘ, JAK MA NAZYWAĆ STWÓRCĘ NIEBA I ZIEMI, GDY ZAPYTA GO O TO LUD TO BÓG WSZECHMOGĄCY ODPOWIEDZIAŁ :” JA JESTEM,KTÓRY JESTEM”
CO TO OZNACZA,ŻE PAN BÓG WASZ I MÓJ OJCIEC JEST OD ZAWSZE OBECNY W KAŻDYM SWOIM DZIECKU I JEST BOGIEM ABRAHAMA,BOGIEM IZAAKA I BOGIEM JAKUBA I DLA WAS WASZYM OJCEM PRZEDWIECZNYM”JA JESTEM „TO ZNACZY, ŻE NIE ODSTĘPUJE OD ŻADNEGO SWOJEGO STWORZENIA ANI NA CHWILĘ BO TAK BARDZO WAS KOCHA JAK PRAWDZIWY OJCIEC SWOJE KAŻDE DZIECKO, I JEST, BYŁ I BEDZIE I TAKIE JEST JEGO IMIĘ.
BÓG OJCIEC OCZEKUJE OD WAS NARODZIE POLSKI! ABYŚ PRZYWRÓCIŁ MU ODEBRANE JEGO ODDZIELNE ŚWIĘTO BOGA OJCA.
JA JEZUS CHRYSTUS PROSZĘ WAS O TO ABY PIERWSZY DZIEŃ PO PRZEMIENIENIU PAŃSKIM-7 SIERPNIA BYŁ DNIEM POŚWIĘCONYM DLA BOGA OJCA W KOŚCIELE ŚW LUB 1 NIEDZIELA PO PRZEMIENIENIU PAŃSKIM BYŁA OBCHODZONA KU CZCI WASZEGO I MOJEGO OJCA.
TO BÓG MNIE POSŁAŁ NA TEN ŚWIAT ABYM WAS ODKUPIŁ I DLATEGO POWINNIŚCIE JEMU ZANOSIĆ DZIĘKCZYNIENIE ZA TEN DAR ODKUPIENIA DLA WAS. OBCHODZICIE PRZECIEŻ ŚWIĘTO ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO,TRÓJCY ŚWIĘTEJ,MOJE OSOBISTE ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA A DLA BOGA OJCA NIE MACIE WDZIĘCZNOŚCI ZA TO, ŻE STWORZYŁ CZŁOWIEKA NA SWÓJ WZÓR I PODOBIEŃSTWO I DAŁ WAM MNIE AŻ DO SKOŃCZENIA ŚWIATA W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII.
TO NIE JEST PRZYPADKIEM,ŻE DZISIAJ KAZAŁEM CI SIĘ NAD TYM ZASTANOWIĆ I, ŻE TEGO DNIA OTRZYMAŁAŚ
TĄ KSIĄŻKĘ:” BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI” S .EUGENII E. RAVASIO MAJĄCĄ IMPRIMATUR JUŻ OD 13 MARCA 1989ROKU. PRZECZYTAJ JĄ JAK NAJSZYBCIEJ A ZROZUMIESZ ,ŻE W TYM OBJAWIENIU BÓG PROSI O TO SAMO MÓJ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY CO W TEJ CHWILI MÓWIĘ DO CIEBIE SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.
BÓG OJCIEC POTRZEBUJE TEGO ŚWIĘTA A POMIMO TEGO, ŻE OBCHODZICIE ŚWIĘTO TRÓJCY ŚWIĘTEJ TO JEDNAK OCZEKUJEMY TEGO ODDZIELNEGO WYWYŻSZENIA BOGA OJCA W CHWALE I DZIĘKCZYNIENIU ZA TO CO UCZYNIŁ DLA ŚWIATA.
MOI SŁUDZY BOŻY! KAPŁANI! W KOŚCIELE ŚWIĘTYM
MUSICIE TO ZROZUMIEĆ, ŻE POMIMO BÓG JEST W TRZECH OSOBACH: BÓG OJCIEC,SYN BOŻY I DUCH ŚWIĘTY TO KAŻDA BOSKA OSOBA WYMAGA ODDZIELNEGO WASZEGO UNIŻENIA WOBEC Z KAŻDEJ Z TYCH OSÓB.
CODZIENNIE MODLICIE SIĘ MODLITWĄ, KTÓRĄ WAM PODYKTOWAŁEM NA CHWAŁĘ BOGA:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.
„ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE” A IMIĘ BOGA OJCA TO :”JESTEM,KTÓRY JESTEM”

TERAZ ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I PROSZĘ WAS ODPOWIEDZCIE NA TĄ MODLITWĘ:”RÓŻANIEC DO NIEBA”. NIECH KAŻDY Z WAS W GODZINIE MOJEGO MIŁOSIERDZIA PO ODMÓWIONEJ KORONCE I MODLITWIE DO BOGA OJCA PODYKTOWANEJ DO LEONII NASTAL ZA WSTAWIENNICTWEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW,DUSZ CIERPIĄCYCH W CZYŚĆCU I WSZYSTKICH NIEWINIĄTEK POLSKICH ZABITYCH W ŁONIE MATEK ODMÓWI CHOĆ JEDNĄ CZĘŚĆ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W INTENCJI ABY BÓG WSZECHMOGĄCY,KTÓRY JEST POMINIĘTY W LITURGII KOŚCIELNEJ ULITOWAŁ SIĘ NAD NARODEM POLSKIM I NIE KARAŁ WAS JUŻ TĄ ZARAZĄ A DALEJ OTWIERAŁ WAM ŁASKI NA OCZYSZCZENIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO,PRZYWRÓCENIE WSZYSTKICH ŚWIĄT I PRZYWRÓCENIE ICH W ODWIECZNE DATOWANIE,KTÓRE WAM PODAŁEM W TYM PRZESŁANIU I INNYCH.
JA JEZUS CHRYSTUS WAM O TYM PRZYPOMINAM, ŻE MOJE ŚWIĘTO CHRYSTUSA KRÓLA WINNO BYĆ OBCHODZONE W TĘ NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ ZARAZ PRZED ŚWIĘTEM WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

MOI UMIŁOWANI KAPŁANI! ODDAJCIE MOIM DZIECIOM BOŻYM WODĘ ŚWIĘCONĄ BŁOGOSŁAWCIE JĄ NA POCZĄTKU MSZY ŚW I PRZECHODZĄC Z KROPIELNICĄ PRZEZ ŚWIĄTYNIE BŁOGOSŁAWCIE NIĄ MOJE DZIECI OBFICIE. GDY TO UCZYNICIE ZARAZA ZNIKNIE Z WASZEGO NARODU TAK SZYBKO JAK SIĘ POJAWIŁA.
WĄTPICIE JUŻ W MOC CHRYSTUSA KAPŁANA NAJWYŻSZEGO I W MOC SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH.W KOŚCIELE ŚW OBOWIĄZUJĄ PRAWA BOŻE A NIE PRAWA ŚWIECKICH I NIKT NIE MOŻE WAM ZABRONIĆ TAKIEJ MOŻLIWOŚCI BŁOGOSŁAWIENIA MOICH DZIECI (POMYSŁ Z DOZOWNIKAMI JEST BLUŹNIERSTWEM I NIEDOWIARSTWEM WASZYM). GDY TEGO NIE CZYNICIE ZŁE DUCHY WCHODZĄ DO KOŚCIOŁA ZA MOIMI DZIEĆMI( od siebie:25.10.JUŻ WESZŁY NAMACALNIE )I WTEDY SĄ BEZBRONNE. KAPŁANI DLATEGO CHORUJECIE BO ZAMIAST WODY ŚWIĘCONEJ UŻYWACIE WODY DEZYNFEKUJĄCEJ I PODSUWACIE JĄ MOIM DZIECIOM.
WZYWAM WAS KAPŁANI DO NATYCHMIASTOWEGO PRZYWRÓCENIA WODY ŚWIĘCONEJ,KTÓRA UZDRAWIA I OBMYWA GRZECHY LEKKIE I ODSTRASZA ZŁE DUCHY.

WASZ JEZUS CHRYSTUS,KTÓRY PRZYPOMINA WAM O MIESIĄCU LIPCU W KTÓRYM OBCHODZILIŚCIE 1 DNIA MIESIĄCA LIPCA ŚWIĘTO MOJEJ NAJDROŻSZEJ KRWI, O KTÓREJ CHYBA MOI KAPŁANI ZAPOMNIELI ,ŻE TAK OBFICIE BYŁA ZA WAS I ZA WIELU WYLANA.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 131 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.10.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! W tym czasie wzywam was, abyście wrócili do Boga i modlitwy. Wzywajcie pomocy wszystkich świętych, aby byli dla was przykładem i pomocą. Szatan jest silny i walczy, aby jak najwięcej serc przyciągnąć do siebie. Chce wojny i nienawiści. Dlatego jestem z wami tak długo, aby was prowadzić [na] drogę zbawienia, do Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dziatki, wróćcie do miłości do Boga, a On będzie waszą siłą i ucieczką. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 9 Komentarzy

Od 1 listopada 2020 r.

RÓŻANIEC DO NIEBA O BOŻĄ INTERWENCJĘ ZA WSTAWIENNICTWEM  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH.

Opublikowano Bez kategorii | 95 Komentarzy

8.10.2020 r. czwartek, godz.20:20

ZIEMIA ZOSTANIE WSTRZĄŚNIĘTA A NIEBO ZWINIE SIĘ JAK ZWÓJ KSIĘGI.

MOJE DZIECKO! PRAGNĘ DO MOICH DZIECI BOŻYCH PRZEKAZAĆ JESZCZE,ZANIM PRZYJDĘ W WIELKIEJ CHWALE  KILKA WSKAZÓWEK NA TE CZASY UCISKU , KTÓRE TERAZ PRZEŻYWACIE.
MOJE DROGIE KOCHANE BOŻE DZIECI!,KTÓRE WCIĄŻ BRONICIE PRAWDY OBJAWIONEJ W PIŚMIE ŚWIĘTYM, WIEM,ŻE JEST WAM TERAZ BARDZO CIĘŻKO I NASTAŁY DLA WAS DNI SMUTKU.NIC JUŻ NIE WRÓCI DO WASZEJ NORMALNOŚCI A JA BĘDĘ NIE DŁUGO UKRZYŻOWANY I TO NIE UCZYNIĄ LUDZIE SPOZA KOŚCIOŁA  LECZ MOJE SERCE PRZEBIJE MIECZ  Z SAMEGO ŚRODKA KOŚCIOŁA. SAMI OBSERWUJECIE JAK MOI KAPŁANI NIE SZANUJĄ MNIE JUŻ W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII I MOJE CIAŁO BEZCZESZCZĄ W PRAWIE KAŻDEJ MOJEJ ŚWIĄTYNI. JEDNYM Z NICH WYDAJE IM SIĘ, ŻE SĄ POKORNI BO SŁUCHAJĄ PRZEŁOŻONYCH LECZ TYCH JEST NAJMNIEJ ŚLEPO IDĄCYCH ALE WIĘKSZOŚĆ ROBI TO Z ZUPEŁNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ MNIE PONIŻANIA.
MOJE UKOCHANE MALEŃSTWA RESZTY KOŚCIOŁA PROSZĘ WAS ABYŚCIE JESZCZE NIE WYCHODZILI ZE SWOICH ŚWIĄTYŃ LECZ POUCZALI SWOICH KAPŁANÓW. DZISIAJ DAJĘ WAM KU TEMU PRZYZWOLENIE,MÓWCIE IM WPROST ŻE MNIE OBRAŻAJĄ UDZIELAJĄC KOMUNII ŚW. „NA RĘKĘ”.
JEŻELI MACIE TEGO ŚWIADOMOŚĆ ,ŻE WASI KAPŁANI NIE SZANUJĄ MNIE W NAJŚWIĘTSZEJ HOSTII TO WYBIERAJCIE ZAWSZE KAPŁANA, KTÓRY UDZIELA MNIE TYLKO DO UST I W POSTAWIE KLĘCZĄCEJ A TYCH DRUGICH POUCZAJCIE PODCZAS SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ.
TRAKTUJCIE ICH JAK SWOICH BRACI W CHRYSTUSIE PANU WASZYM BO MACIE TAKI OBOWIĄZEK I PRZYZWOLENIE ODE MNIE. GDY NIE POSŁUCHAJĄ WAS STRZEPCIE POPIÓŁ ZE SWOICH STÓP I SZUKAJCIE KOŚCIOŁÓW GDZIE JEST JESZCZE SZANOWANA MOJA NAJŚWIĘTSZA OFIARA. WIEM,ŻE JEST ICH CORAZ MNIEJ ALE JA WAS DO NICH POPROWADZĘ.
WASZE IMIONA SĄ JUŻ ZAPISANE W KSIĘDZE ŻYWOTA I SZCZEGÓLNIE WAS MIŁUJĘ.WYSYŁAM DO WAS ANIOŁÓW ABY WAM POMAGALI  I OCHRANIALI W TYM CZASIE.WYSYŁAM TAKŻE WAM DO POMOCY MATKĘ BOŻĄ ABY WAM WSKAZYWAŁA DROGĘ DO ZBAWIENIA.
TOBIE DROGIE DZIECKO! DO POMOCY WYSŁAŁEM RAZ ARCHANIOŁA GABRIELA 24 MARCA 2015 ROKU ABY PRZEKAZAŁ CI  TĘ TAJEMNICĘ CUDU EUCHARYSTYCZNEGO. WIELE RAZY WYSYŁAŁEM DO CIEBIE ARCHANIOŁA RAFAŁA KIEDY  BYŁAŚ W ZAGROŻENIU ŻYCIA. PAMIĘTASZ TE CHWILE BLISKIEJ TWOJEJ ŚMIERCI A ON ZA KAŻDYM RAZEM CI POMAGAŁ.
TERAZ OSTATNIO BYŁAŚ W OBECNOŚCI POTĘŻNEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA CO OSŁANIAŁ CIĘ PODCZAS PODRÓŻY I POMÓGŁ WYKONAĆ ZLECONĄ  CI MISJĘ.
JA DROGIE DZIECKO! NIE MÓWIŁEM CI DOKŁADNIE PO CO TAM JEDZIESZ BO ZNAM TWOJE OBAWY I NIE PRAGNĄŁEM TWOJEGO  NIEPOTRZEBNEGO LĘKU PODCZAS TEJ WYPRAWY. SIŁY ZŁA CHCĄ W MIEJSCACH ŚWIĘTYCH ZNISZCZYĆ POZOSTAŁOŚCI WIARY I W TYCH MIEJSCACH ZROBIĆ SIEDLISKO DLA ANTYCHRYSTA. ŚPIESZĄ SIĘ BARDZO BO CZASU ZOSTAŁO IM BARDZO MAŁO, ALE PAMIĘTAJCIE O TYM ŻE BRAMY PIEKIELNE NIE PRZEMOGĄ KOŚCIOŁA RESZTY MOICH WIERNYCH DZIECI.
DZIECI POLSKIE! WAS MOGŁA OMINĄĆ TA STRASZNA, WYOLBRZYMIONA EPIDEMIA KORONAWIRUSA ALE NIESTETY INTRONIZACJA NIE ODBYŁA SIĘ PRAWIDŁOWO A JA OBIECAŁEM OCHRONĘ ALE WARUNKOWĄ.
BĄDŹCIE JEDNAK PRZY NADZIEI ,ŻE NIEBO I TAK WAS OSŁANIA BO JEDNAK U WAS NAJWIĘCEJ JEST MOICH DZIECI BOŻYCH,KTÓRE MODLĄ SIĘ NIEUSTANNIE DO MATKI BOŻEJ-KRÓLOWEJ POLSKI ,WSPÓŁCZUJĄ MNIE JEZUSOWI PONIEWIERANEMU TERAZ,BRONIĄ MNIE I ADORUJĄ MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE TAM GDZIE JESTEM JESZCZE WYSTAWIANY. PRZYCHODŹCIE DO MNIE DZIECI DO OSTATNIEJ CHWILI BO BARDZO MNIE POCIESZACIE W MOJEJ AGONII KIEDY MOJE NAJŚWIĘTSZE CIAŁO I KREW JEST TAK PONIEWIERANE I NIEJEDNOKROTNIE DEPTANE W ŚWIĄTYNIACH.
KOCHAM WAS MOJE DZIECI MIŁOŚCIĄ WSZECHPOTĘŻNĄ I GDY BĘDZIEMY JUŻ RAZEM W ODNOWIONEJ ZIEMI I NIEBIE DUŻO SOBIE O TYM POWSPOMINAMY A DLA KAŻDEGO Z WAS ZNAJDĘ ODRĘBNY CZAS NA TO WSPÓLNE MIŁOWANIE.
PAMIĘTAJCIE GDY BĘDZIE WAM CIĘŻKO TERAZ BO PRZYJDĄ WASZE CHWILE WYBORU TO PRZYPOMNIJCIE SOBIE CO WAM WŁAŚNIE POWIEDZIAŁEM.
DROGIE DZIECKO 13 WRZEŚNIA TEGO ROKU POKAZAŁEM CI PO EUCHARYSTII NAJPIERW MOJĄ KREW W KAWAŁKU HOSTII ŚWIĘTEJ A ZA CHWILĘ KAWAŁEK ŻÓŁTEGO OKRUCHA TO ZNACZY MOJEGO CIAŁA PAŃSKIEGO.JESZCZE RAZ W DNIU ROCZNICY OBJAWIENIA W FATIMIE PRZYPOMNIAŁEM ,ŻE TO W HOSTII ŚWIĘTEJ JESTEM CAŁY Z CIAŁEM I Z KRWIĄ ŚWIĘTĄ , KTÓRĄ ZA WAS WYLAŁEM NA KRZYŻU.
13 WRZEŚNIA 1935 ROKU ŚW FAUSTYNIE PODYKTOWAŁEM TEŻ TREŚĆ KORONKI DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.PODCZAS TEJ KORONKI W JEJ TREŚCI OFIARUJECIE MOJE CIAŁO I KREW DO BOGA OJCA.
TERAZ WIESZ MOJE DZIECKO DLACZEGO CI TO JESZCZE RAZ UKAZAŁEM,WŁAŚNIE TEGO DNIA,ABY ŻADEN Z MOICH KAPŁANÓW NIE PODWAŻAŁ TEGO,ŻE PODCZAS KONSEKRACJI  JESTEM OBECNY NA OŁTARZU Z PRAWDZIWĄ KRWIĄ I CIAŁEM SWOIM.

MOI UMIŁOWANI SŁUDZY BOŻY-KAPŁANI ,KTÓRZY W TO WIERZYCIE,W TĄ MOJĄ PRAWDZIWĄ OBECNOŚĆ W EUCHARYSTII,WYTRWAJCIE DO KOŃCA BO OBIECUJĘ WAM ZA TO NAGRODĘ W NIEBIE.CZĘSTO BĘDZIECIE SKAZANI NA MĘCZEŃSTWO ALE LICZBA MĘCZENNIKÓW MUSI SIĘ DOPEŁNIĆ ABYŚMY WSTRZĄSNĘLI ZIEMIĄ I ZWINĘLI CAŁE NIEBO W RULON JAK KSIĘGĘ ŻYWOTA. TY DZIECKO CZĘSTO WIDZIAŁAŚ JAK Z POBŁOGOSŁAWIONEJ ŚWIECY SPŁYWAŁ WOSK JAK PERGAMIN NA KTÓRYM ZAPISANO PIERWOTNE SŁOWO BOŻE!
CZĘSTO TEN PERGAMIN ZWIJAŁ CI SIĘ W ZWÓJ JAK RULON A TY NIE WIEDZIAŁAŚ DLACZEGO CI TO POKAZUJĘ.POKAŻ TO MOIM DZIECIOM ,BO CHCĘ WAM POWIEDZIEĆ ,ŻE WKRÓTCE TO NASTĄPI A WSZYSTKO PRZECIEŻ MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ CO ZAPISANE JEST W PIŚMIE ŚWIĘTYM.
WSZYSCY JESTEŚCIE BRAĆMI ALE NIE WSZYSCY W CHRYSTUSIE PANU WASZYM.JA DO WSZYSTKICH WYCIĄGAM DŁONIE LECZ CZĘSTO NIE MA REAKCJI LUB WPROST JESTEM ODRZUCONY A CZĘSTO JESZCZE CELOWO PONIŻONY I LEKCEWAŻONY.
DZIEĆMI BOŻYMI A WIĘC BRAĆMI I SIOSTRAMI SĄ CI CO WYZNAJĄ MOJE UKRZYŻOWANIE I ZMARTWYCHWSTANIE-JAKO JEDYNEGO MESJASZA SYNA BOŻEGO ORAZ ZA MATKĘ SWOJĄ UZNAJĄ MOJĄ MATKĘ,KTÓRĄ ZOSTAWIŁEM WAM POD KRZYŻEM.
CI KTÓRZY TEGO NIE UZNAJĄ NIE SĄ WASZYMI BRAĆMI I NIE ZADAWAJCIE SIĘ Z NIMI BO WAS ZDRADZĄ I WYDADZĄ MOŻNYM TEGO ŚWIATA.
DZIECI! TERAZ BĄDŹCIE OSTROŻNE W TYM W CZYM SIĘ PUBLICZNIE WYPOWIADACIE ODNOŚNIE PRAW, KTÓRE RZĄDY KAŻĄ WAM PRZESTRZEGAĆ, OCZYWIŚCIE ZAWSZE GŁOŚCIE PRAWDĘ OBJAWIONĄ W PIŚMIE ŚWIĘTYM BO ONA JEST NIEZMIENNA.
MÓDLCIE SIĘ DO MOJEJ MAMY,DO JEJ NIEPOKALANEGO SERCA I DO ARCHANIOŁÓW I ANIOŁÓW A ONI WAS POPROWADZĄ,OSŁONIĄ I POMOGĄ.
JEZUS CHRYSTUS -NAJWYŻSZY WASZ PASTERZ CO DBA O SWOJĄ OWCZARNIĘ.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!

Opublikowano Bez kategorii | 106 Komentarzy

Wielkość Św. Michała Archanioła

Opublikowano Bez kategorii | 83 Komentarze

Apokalipsa wg. św. Jana – wytłumaczenie

Wielka bitwa z Księgi Objawienia ukazuje się nam dzisiaj, zgodnie z niebiańskimi przekazami naszych czasów i wszystkich proroctw zawartych w niej będzie teraz odsłaniać się na świecie. Apokalipsa jest o opanowaniu Kościoła Chrystusowego na ziemi przez wrogów i ostatecznej bitwie o dusze. I to już się rozpoczęło.

Księga Apokalipsy ukazuje ten wielki obraz ostatecznej bitwy i nowoczesne prywatne objawienie dostarcza tych szczegółów. Bóg objawia nam to teraz, aby przygotować nas tak, iż Jego wierni pomogą złagodzić te rozwijające się wydarzenia poprzez modlitwę i ofiarę.

Te wiadomości będą atakowane i rozdarte, ale okażą się one prawdziwe. Ci którzy mają uszy do słuchania, niech słuchają tych boskich przekazów dotyczących naszych czasów. I niech odpowiedzą! Nie dopuszczać aby zły tworzył zamęt i rozpacz w waszych sercach. Zróbcie wszystko, aby pozostać w stanie łaski i módlcie się wiele za tych, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia. Tylko wtedy Jego Prawda, która nigdy się nie zmienia, podtrzymuje was.Dziel się tymi wiadomościami.

Według rzetelnego katolickiego proroctwa, większość z pokolenia, które żyje obecnie na świecie, doświadczy Dnia ponownego przyjścia Jezusa w chwale. W tym dniu, zabierze Swych Wiernych do Ery Pokoju na nowej Ziemi, do Nowego Raju, który nas czeka.

Oto sekwencja zdarzeń (z szacunkowymi datami , opartymi na samych przepowiedniach) dotyczących Wielkiej Bitwy, tego co nadchodzi i już się rozgrywa:

WIELKI UCISK – Rozpoczął się w Grudniu

Wielki Ucisk się rozpoczął (okres 3 ½ roku)

SIEDEM PIECZĘCI (Obj 5-8)

1: Wielkie Odstępstwo i Schizma

Fałszywy Prorok, oszust wybrany na papieża w Rzymie (zgodnie z przepowiednią). Wierni katolicy pozostają posłuszni Franciszkowi, dopóki kompetentny organ Kościoła nie oświadczy, że jest heretykiem i jest nieważny, to powinno wystąpić.

Wielkie Odstępstwo rozwija się, panowanie herezji rozpoczyna się,w momencie gdy wróg przejmuje Kościół i zasiada na jego tronie, i zastępuje prawdę tolerancją , świeckością i humanizmem, przekręcania i błędnej interpretacji Słowa i Jego świętych doktryn, aż w końcu Kościół zostanie ukrzyżowany

Zaczyna się Wielka Schizma

2: III Wojna Światowa

Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie

Jerozolima jest bombardowana przez Iran

Bliski Wschód zadrży poprzez wielką zagładę atomową

Izrael zaangażowany w wojnę jądrową z Iranem, Syria walczy z Egiptem

USA i Europa reaguje gdy wojna na Bliskim Wschodzie się nasila, prowokując tym odpowiedź Rosji i Chin
Globalny krach gospodarczy- Początek w Europie

Wszystko to prowadzi do III Wojny Światowej, która będzie straszna, lecz krótka – będzie użyta broń jądrowa

3: Głód

Globalny głód nastąpi po Wielkiej Wojnie

Brak dostaw żywności

Trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów będą występować w różnych miejscach

4: Plagi

Nastąpi zatrucie ziemi poprzez umyślne zanieczyszczenie

Choroby stworzone przez człowieka zostaną podane ludziom w szkodliwych szczepionkach

5: Męczennicy

III WŚ niosąca ze sobą plagi i zniszczenie, stworzy wielu „męczenników”

Wielu kapłanów i wiernych, odmówi zgody na przyjęcie nowych przepisów o tolerancji i fałszywego ekumenizmu w Kościele i będą z tego powodu bardzo cierpieć

Papież Benedykt emeryt będzie musiał uciekać z Rzymu zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie i ostatecznie umrze okrutną śmiercią na wygnaniu

6: WIELKIE OSTRZEŻENIE

Moce na niebiosach zostaną wstrząśnięte

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach

Następuje Wielkie Globalne Ostrzeżenie Bożego Miłosierdzia a z nim :

1.Wielkie trzęsienie ziemi
2.Słońce staje się czarne
3.Księżyc przemienia się w krwistoczerwony
4.Gwiazdy (meteoryty/ komety) spadają
5.Niebo zwija się niczym zwój
6.Ludność świata jest przerażona

Ludzkość doświadczy wielkiego znaku na niebiosach tego rodzaju że: wszystkie światła niebios zostaną całkowicie wygaszone a wielką ciemność zapadnie na całej ziemi, następnie pojawi się wielki znak krzyża na niebie

Rezultatem zderzenia dwóch komet na niebie będzie czerwony krzyż który będzie widziany na niebie ponad ziemią

Wszyscy ludzie na ziemi, doświadczą oświetlenia sumień, Boży mini-sąd Wielkiego Miłosierdzia (trwający około 15 minut)

Dla wielu będzie to wyglądać jak koniec świata

7: Siedem Trąb (Obj 8-10)

Bóg pieczętuje swoich ludzi, którzy wytrwali w posłuszeństwie i wierności

Następstwami Siedmiu Trąb będą

1: grad i ogień

2: góra wyrzucająca ogień do morza

3: Piołun i Gorzkie wody

4: Ciemność

5: Szarańcza

6: Wojna Nuklearna

7: Burze

Następnie Święte Miasto będzie deptane przez 42 miesiące.

Rosja pomaszeruje na wszystkie narody Europy, szczególnie na Włochy, i zawiesi swą flagę nad Kopuła Bazyliki Świętego Piotra następnie Włochy będą poważnie wypróbowane przez wielką rewolucję

„Dwóch świadków” – 1) Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi; oraz 2) wierni Żydzi i reszta chrześcijan – będą oni świadkami wielkiego zła na świecie.

ZSTĘPUJE NOWA ARKA (Apokalipsa 11-12)

WIELKI CUD wydarzy się w obrębie roku, w którym nastąpi Ostrzeżenie, w różnych miejscach objawień Maryjnych (łącznie z Garabandal, Medjugorje, Cuenca). Boże znaki pozostaną tam aż do końca świata by pomóc światu przynieść nawrócenie.
Nadchodzi godzina Niewiasty, która jest Nową Arką, by wraz ze św. Michałem skruszyć głowę Węża.

Nadszedł czas kiedy niewielka reszta wiernych musi wejść do Nowej Arki Niepokalanego Serca Maryi. Ktokolwiek nie wejdzie do tego schronienia zostanie porwany przez wielką nawałnicę, która teraz się rozpętuje.

To są czasy ostatecznej bitwy pomiędzy Maryją i Szatanem, który panuje nad Czerwonym Smokiem oraz Czarną Bestią, którzy powiodą ludzkość do zaprzeczenia Boga i buntu przeciw Niemu poprzez działanie zła, grzech, nienawiść, nieczystość i pychę.

Poplecznikami Maryji są ci, którzy są pokorni, ulegli, mali i dobroczynni, którzy unikają sideł szatańskich i jego łatwego uwodzenia przyjemnością i kompromisem, podążają drogą miłości, czystości i świętości.

Wraz z Wielkim Ostrzeżeniem i Wielkim Cudem nadejdzie Wielka Odnowa pomiędzy wiernymi i pomiędzy ludźmi dobrej woli.

POWSTAJE ANTYCHRYST (Apokalipsa 13)

Zaraz po Wielkim Ostrzeżeniu, antychryst i jego grupa, chociaż osłabiona w wyniku globalnej spowiedzi, rozpocznie planowanie przejęcia Kościoła od wewnątrz.

Kim jest antychryst? Tym, który aranżuje (fałszywe) porozumienie pokojowe w Izraelu poprzez zjednoczenie Palestyńczyków i Żydów aby zakończyć wojnę.

Będzie on również negocjował pokój w innych obszarach objętych WWIII.

Pochodzi on ze wschodu i będzie twierdził, że jest Chrześcijaninem.

On i Fałszywy Prorok zaangażują się w globalną inicjatywą humanitarną, w nową Jedną Światową Religię.

Fałszywy Prorok poprowadzi świat do oddawania czci Antychrystowi i spowoduje, że wszyscy otrzymają jego znak; znak Bestii (mikroukład identyfikacyjny) będzie stosowany przez Jedną Światową Wierność.

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta panującego przez 42 miesiące. Spowoduje on zaprzestanie odprawiania codziennej ofiary i poprowadzi wojnę przeciw osobom poświęconym przez 38 miesięcy. Jednak święci kapłani wciąż będą sprawowali Mszę w miejscach schronienia dla reszty wiernych.

Wówczas Antychryst będzie twierdził, że jest Mesjaszem wysłanym przez Boga aby ocalić świat.

Fałszywy chrystus poprowadzi wówczas fałszywy kościół na ziemi.

Rozpocznie się Ohyda Spustoszenia – Msza (ofiara) będzie publicznie uchylona przez 1290 dni; ale po 1335 dniach antychryst zostanie zniszczony.

Rosja/Chiny (prowadzone przez Antychrysta) opanują Europę i wprowadzą tam Komunizm, który ludzie przyjmą.

Poprzez wielkie oszustwo, zaangażują się oni w niszczenie Chrześcijaństwa i Judaizmu (dwaj świadkowie)

Nowy Humanizm zastąpi Chrześcijaństwo.

Chiny, Rosja, Europa i USA wpadną pod kontrolę Antychrysta.

Antychryst utworzy jeden światowy system ekonomiczny w Nowym Babilonie Europy.
Cztery wielkie potęgi (USA, Europa, Rosja, Chiny) staną się zunifikowanym reżimem, zorganizowanym aby kontrolować globalny dobrobyt i populację, aby uformować Jeden Światowy Rząd i Religię z Nową Światową Walutą.

Antychryst wejdzie do świątyni Boga i zasiądzie na jego tronie i będzie czcił siebie jako Boga.

WIELKIE PRZEŚLADOWANIE (Apokalipsa 14-15)

Kościół musi być oczyszczony poprzez prześladowanie i krew, tak jak Ciało Chrystusa dozna ukrzyżowania.

Po Wielkim Ucisku (który trwał 3,5 roku) komunizm swoim zasięgiem obejmie cały świat, będzie bardzo trudno praktykować wiarę, podczas gdy Wielkie Prześladowanie potrwa kolejne 3,5 roku (łącznie 7 lat)

W imię jedności zostaną wprowadzone nowe nieuczciwe przepisy, które odmówią ludziom prawa do żywności, schronienia I wolności religijnej.

Wszystkie religie zostaną zakazane, lecz to Chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania, a ich kościoły zostaną zbezczeszczone.

Prawdziwi uczniowie Chrystusa będą musieli nauczać w ukryciu, w przeciwnym razie będą zabijani.

Aniołowie Boży będą się objawiać wiernym aby w cudowny sposób im pomagać

Wróg pochwyci wielu i będzie ich prześladował z powodu imienia Jezusa Chrystusa.Ci co wytrwają zagwarantują sobie życie wieczne.

WIELKA KARA Bożej Sprawiedliwości ( Apokalipsa 16-18)

Boża kara przysłuży się do oczyszczenia oblicza ziemi oraz ludu Bożego.

Siedmiu Aniołów wyleje na ludzkość siedem czasz (Apokalipsa 16):

1)Ciała ludzi posiadających znamię Bestii, oddających mu hołd, zostaną pokryte plugawymi wrzodami

2) Morze stanie się jakby krwią zmarłego i wszystko co w nim żyje poniesie śmierć

3) Rzeki I źródła wód, staną się krwią, jako kara za przelana krew męczenników.

4) Słońcu zostanie dana władza by dotknąć ogniem ludzi, którzy będą bluźnili imieniu Boga.

5) Na tronie Bestii I w jej królestwie nastaną ciemności, ludzie będą z bólu gryźć języki przeklinając Boga.

6) Wyschnie woda w wielkiej rzece Eufrat, by dla królów wschodu słońca, droga stanęła otworem. Królowie całego świata zostaną zgromadzeni przez smoka i bestię na wojnę w wielkim dniu Wszechmogącego Boga, w miejscu zwanym Armagedon.

7) W powietrzu będą słyszane błyskawice, głosy, gromy i nastanie wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd jest człowiek na ziemi.

Ostatniego dnia w Armagedonie, Bóg zgładzi Fałszywego Proroka wraz z Antychrystem.

Ze świątyni, od tronu, dobędzie się donośny głos mówiący: ‘’Stało się!’’

Doprowadzi to do największej kary jakakolwiek spadła na ludzkość.

3 DNI CIEMNOŚCI (Apokalipsa 11:11)

Wkrótce potem, cała ziemia pogrąży się w całkowitych ciemnościach, a po trzech i pół dniach wrogowie Kościoła zostaną zgładzeni przez Aniołów Bożych.

Ostatecznie, niebo się wypali, ciała niebieskie pogrążą się w płomieniach i stopią aby utorować drogę nowemu niebu i nowej ziemi.

Ogień który zstąpi z nieba pochłonie ogromną część ludzkości.

DRUGIE PRZYJŚCIE CHRYSTUSA (Apokalipsa 19-20)

Chociaż nie znamy dnia ani godziny Jego Przyjścia, współczesne proroctwa jasno stanowią, że Drugie Przyjście Chrystusa nastąpi w tym pokoleniu. Nadejdzie On w Swojej chwale w Dniu Ostatecznym, Dniu Sądu aby sądzić narady i ustanowić powszechne przywrócenie Jego Nowego Panowania w nowym raju na ziemi dla tych, którzy zachowali wiarę i byli sprawiedliwi podczas Wielkiego Ucisku oraz Wielkiego Prześladowania.

Podczas Pierwszego Sądu, Chrystus będzie sądził każdą osobę na ziemi, pozostałą w tym momencie przy życiu.

W czasie Pierwszego Zmartwychwstania (Ap. 20:1-6) żywych (prawych), sprawiedliwi zostaną podniesieni przez Chrystusa, gdzie będą z Nim królowali przez 1000 lat w Nowym Królestwie na nowej ziemi.

Ten świat zostanie oczyszczony przez ogień a jego składniki zniszczone w miarę jak ziemia będzie przekształcana.

WSPANIAŁA ERA POKOJU I NOWE KRÓLESTWO NA ZIEMI (Apokalipsa 20:1-6; 21-22)

Rozpocznie się czas powszechnej odnowy.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia będą miały swój początek.

Przy dźwięku trąb, z popiołów powstanie Nowe Jeruzalem odrodzonego Kościoła.

Rozpoczyna się 1000-letnia Era Pokoju w Nowym Świecie na ziemi.

Zatriumfuje Niepokalane Serce – Nasza Pani pokona węża i poprowadzi swoje dzieci do zwycięstwa, przyniesie im pokój i zostanie ukoronowana na Królową Nowego Raju.

Najświętsze Serce będzie na nowo królowało – wszyscy będą czcić Eucharystię i honorować Nowe Duchowe Panowanie Chrystusa na odnowionej ziemi.

Wszyscy ludzie na ziemi będą mieszkać w mistycznym zjednoczeniu z Chrystusem i doskonałej szczęśliwości.

Zostaniemy zjednoczeni z naszymi ukochanymi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną podniesieni z martwych a także ze Świętymi w Niebie.

Chwała Kościoła Katolickiego będzie przywrócona w jednym momencie i wybrany zostanie nowy Papież, który będzie rządził 12 narodami.

Wszyscy będą żyli w miłości Bożej i sąsiedzkiej, gdzie nie będzie juz śmierci, grzechu, smutku ani duchowego i fizycznego zła.

W tej Nowej Erze, wszyscy na ziemi będą pełnić boską Wola Boga, tak jak jest w Niebie.

SĄD OSTATECZNY (Apokalipsa 20:7-15)

Na końcu ery tysiącletniego pokoju, będzie miało miejsce Drugie – wieczne – Zmartwychwstanie umarłych oraz nastąpi ostateczna konfrontacja ze złem.

Na Sądzie Ostatecznym całe zło zostanie definitywnie zniszczone na zawsze, obnażona będzie prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem i ujawnione zostaną najgłębsze skutki ludzkich uczynków.

Walczcie, dzieci światłości, ci nieliczni, którzy są w stanie widzieć, gdyż teraz jest czas wszystkich czasów i bitwa wszystkich bitew – a Wielkie Zwycięstwo bliskie!

Tłumaczył: Donald i Rafał

Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy swojego anioła oznajmił przez niego za pomocą znaków słudze swojemu Janowi.

„Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków,
wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi”. (Ap.1:1 22:7)

Źródło: twoheartspress.com

Opublikowano Bez kategorii | 71 Komentarzy

Modlitwa szturmowa do św. Aniołów – cały październik

Wszechmogący, Wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, zanim my, słudzy Twoi, zaczniemy błagać świętych Aniołów, upadamy przed Tobą na kolana i wielbimy Ciebie, Ojcze, Synu i Duchu Święty.

Bądź pochwalony i uwielbiony na wieki, a wszyscy Aniołowie i ludzie przez Ciebie stworzeni niech Cię adorują, kochają i Tobie służą Święty, Mocny, Nieśmiertelny Boże.

I Ty, Maryjo, Królowo wszystkich Aniołów, przyjmij łaskawie nasze błagania, które zanosimy do sług Twoich i kieruj je do tronu Najwyższego, abyśmy otrzymali łaski, pomoc i ratunek. Ty błagająca Wszechmocy Ty Pośredniczko łask. Amen.

Święci Aniołowie, zostaliście nam dani przez Boga ku naszej ochronie i pomocy, błagamy Was w imię Boga w Trójcy JedynegoŚpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię Krwi Przenajświętszej Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez wszechmocne imię Jezusa:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez wszystkie rany Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez całą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez święte Słowo Boże:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię miłości Bożej ku nam biednym:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię wierności Bożej ku nam biednym:

Śpieszcie nam z pomocą!

Błagamy Was w imię Miłosierdzia Bożego ku nam biednym:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię Maryi, Matki Bożej i naszej Matki:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię Maryi, Królowej Nieba i Ziemi:

 • Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was w imię Maryi, Waszej Królowej i Pani:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez waszą szczęśliwość:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez Waszą wierność:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was przez Waszą waleczność i Królestwo Boże:

Śpieszcie nam z pomocą!

Błagamy Was:

Zasłaniajcie nas Waszą tarczą!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Brońcie nas Waszym mieczem!

Błagamy Was:

Oświecajcie nas Waszym światłem!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Schrońcie nas pod płaszcz Maryi!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Ukryjcie nas w sercu Maryi!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Złóżcie nas w ręce Maryi!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Ukazujcie nam drogę do bramy życia: otwartego Serca Pana naszego!

Święci Aniołowie, Błagamy Was:

Prowadźcie nas bezpiecznie do niebieskiego domu Ojca!

Wszystkie dziewięć chórów błogosławionych:

Śpieszcie nam z pomocą!

Nasi szczególni, towarzyszący nam wszędzie przyjaciele, dani nam przez Boga Święci Aniołowie:

Śpieszcie nam z pomocą!

Święci Aniołowie, Śpieszcie, wspomagajcie, błagamy Was!

Najdroższa Krew naszego Pana i Króla została przelana za nas biednych.

Święci Aniołowie, Śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was!

Serce Pana naszego i Króla bije z miłości do nas biednych.

Święci Aniołowie, Śpieszcie nam z pomocą, Błagamy Was!

Niepokalane serce Maryi, Najczystszej Waszej Królowej, bije z miłości do nas biednych.

Święci Aniołowie, Śpieszcie nam z pomocą, błagamy Was!

Św. Michale, Św. Rafale, Św. Gabrielu, bądźcie przy nas ze swymi Aniołami,

pomagajcie nam i módlcie się za nami.

Opublikowano Bez kategorii | 49 Komentarzy

XXXIX Nowenna Pompejańska – to już 6 rok modlitwy

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!
WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XXXIX NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.
TĄ KOLEJNĄ NOWENNĘ ROZPOCZNIEMY 1 PAŹDZIERNIKA A WIĘC OD 1 DNIA MIESIĄCA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.
ALE MÓJ OPIEKUN DUCHOWY PRAGNIE ABY TEN CAŁY MIESIĄC PAŹDZIERNIK BYŁ W NASZEJ WSPÓLNOCIE MODLITEWNEJ NADAL MODLITWĄ SZTURMOWĄ DO ANIOŁÓW ABYŚMY W TYM CZASIE BŁAGALI ICH ABY NAS OCHRANIALI BO CZASY SĄ BARDZO NIEBEZPIECZNE.
CHCIAŁAM WAM POWIEDZIEĆ ,ŻE MOJE ŻYCIE BYŁO BARDZO SKROMNE W PODRÓŻACH ZAGRANICZNYCH. I TAK BYŁO DO UBIEGŁEGO ROKU,ŻE JA NIGDY NIE LECIAŁAM SAMOLOTEM ANI NIGDY NIE BYŁAM ZA GRANICĄ KRAJU. PODOBNIE JAK NASZ MARCIN I PEWNIE INNE OSOBY ALE ON ODE MNIE BYŁ LEPSZY JESZCZE DO WRZEŚNIA UBIEGŁEGO ROKU BO BYŁ PRZECIEŻ W BERLINIE.
MNIE TO NIE PRZESZKADZAŁO BO MOJE ŻYCIE PRZYNOSIŁO MI TYLE TROSK, ŻE NAWET O TYM NIE MARZYŁAM A MÓJ MĄŻ PANICZNIE BAŁ SIĘ LATANIA SAMOLOTEM.
JEDNAK W UBIEGŁYM ROKU MOJA SIOSTRA,KTÓRA BYŁA W WIELU MIEJSCACH I NA WIELU PIELGRZYMKACH W MIEJSCACH ŚWIĘTYCH ZACHĘCIŁA NAS Z MĘŻEM ABYŚMY CHOĆ RAZ GDZIEŚ ODPOCZĘLI. OBIECAŁA POMOC FINANSOWĄ. JA JEJ MÓWIŁAM,ŻE JA TO BYM POJECHAŁA W JAKIEŚ MIEJSCE ŚWIĘTE I CHCĘ TAK SKROMNIE PRZEŻYĆ DO KOŃCA A MAM OD NIEJ PRZECIEŻ RÓŻANIEC I Z FATIMY I Z ZIEMI ŚWIĘTEJ I TO MI WYSTARCZY.
ALE ONA ZE SWOIM PRZYJACIELEM W KOŃCU NAS PRZEKONAŁA I WYBRAŁA KRETĘ BLISKO NAJCIEPLEJSZEGO MIASTA WYSUNIĘTEGO NA POŁUDNIE EUROPY JERAPETRĘ. WIEDZIAŁAM, ŻE NA KRECIE BYŁ ŚW PAWEŁ I TO JAKOŚ USPRAWIEDLIWIAŁO MOJE SUMIENIE, ŻE INNI NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI A JA BĘDĘ SOBIE TAK UŻYWAŁA.
GDY BYŁAM NA PLAŻY TO WIEDZIAŁAM, ŻE NA HORYZONCIE JEST LIBIA, EGIPT A ZARAZ NA LEWO JEROZOLIMA.
PAMIĘTAM JAK NAD BRZEGIEM MORZA LIBIJSKIEGO SKIEROWANA W STRONĘ IZRAELA ODMAWIAŁAM RÓŻANIEC A MAŁE DZIECKO GRECKIE WSKAZYWAŁO NA MNIE PALCEM SWOJEJ MAMIE I ŚMIAŁO SIĘ. W PODRÓŻ DO BAGAŻU ZABRAŁAM FIGURKĘ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ A W WALIZCE MĘŻA BYŁO PISMO ŚWIĘTE I GDY WYLĄDOWALIŚMY W HERAKLIONIE TO NASZE WALIZKI NA TAŚMIE WYJECHAŁY JAKO PIERWSZE. MÓWIĘ DO MĘŻA ZOBACZ PIERWSZA JEDZIE NASZA KRÓLOWA.
W POKOJU HOTELOWYM MIAŁAM SWÓJ OŁTARZYK ZE ŚWIECĄ POBŁOGOSŁAWIONĄ I NA THASSOS RÓWNIEŻ.
PRAGNĘŁAM ODWIEDZIĆ MIEJSCE GDZIE MIESZKAŁ ŚW PAWEŁ ALE NA POCZĄTKU ŻADEN Z GREKÓW TEJ OKOLICY NIE MÓGŁ MI POMÓC AŻ W KOŃCU OKAZAŁO SIĘ, ŻE W ODLEGŁEJ CZĘŚCI KRETY A KRETA JEST DUŻĄ WYSPĄ I NIE MOGŁAM DO TEGO CELU DOTRZEĆ.
MIAŁAM NA KRECIE TAKIE NATCHNIENIE ABY ZOSTAWIĆ TAM POBŁOGOSŁAWIONĄ PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO I TAK UCZYNIŁAM. ZOSTAWIŁAM TAM RÓWNIEŻ OBRAZEK JEZUSA MIŁOSIERNEGO.
ZARAZ GDY WRÓCIŁAM Z KRETY BYŁO TRZĘSIENIE ZIEMI U JEJ WYBRZEŻY ,CHYBA COŚ PONAD 5 W SKALI RICHTERA LECZ NA DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI.
ZANIM POJECHAŁAM NA THASSOS BYŁAM U SPOWIEDZI W UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ I GDY KS PRZY SPOWIEDZI POWIEDZIAŁAM O SWOICH ROZTERKACH CO DO WYJAZDU OKAZAŁO SIĘ ŻE TEN KS. SŁYSZAŁ(KS PRZYPADKOWY ALE CHYBA NIE DO KOŃCA) O TYM MIEJSCU I POWIEDZIAŁ,ŻE MI BŁOGOSŁAWI NA TĘ PODRÓŻ I KONIECZNIE ŻEBYM POJECHAŁA DO TEJ RELIKWII.
TO MNIE UMOCNIŁO W TYM CZEGO MIAŁAM DOKONAĆ.
JESZCZE NA THASSOS WYDARZYŁO SIĘ DLA MNIE I MOJEGO MĘŻA COŚ BARDZO TAJEMNICZEGO ZARAZ PIERWSZEGO DNIA NASZEGO POBYTU,GDY WYLĄDOWALIŚMY W KAWALI POTEM PRAWIE GODZINĘ PŁYNĘLIŚMY PROMEM NA WYSPĘ I DLATEGO NA MIEJSCE DOTARLIŚMY TAK PRZED OBIADEM. ZARAZ PO OBIEDZIE POSZLIŚMY NAD MORZE EGEJSKIE I WTEDY ZACHCIAŁO NAM SIĘ PIĆ. NA PLAŻY BYŁ BAR I ZACZĘŁAM SIĘ ZASTANAWIAĆ JAK JA ZAMÓWIĘ SOBIE COŚ DO PICIA NIE ZNAJĄC JĘZYKA I W TYM CZASIE DO BUFETU PODSZEDŁ OK.40 LETNI MĘŻCZYZNA ,PRZESYMPATYCZNY POLAK I ZACZĄŁ MÓWIĆ DO NAS TAK JAKBY NAS ZNAŁ.
„KOCHANI DZISIAJ PRZYJECHALIŚCIE,JAK JA SIĘ CIESZĘ. (MÓJ MĄŻ SĄDZIŁ ŻE JA GO ZNAM,A JA SĄDZIŁAM ŻE TO MĘŻA JAKIŚ ZNAJOMY). BĘDZIEMY RAZEM,TO WSPANIALE – KONTYNUOWAŁ I WTEDY ZAMÓWIŁ SOK POMARAŃCZOWY Z KOSTKAMI LODU I TAKIEGO LEKKIEGO DRINKA Z MALIBU Z TAKIM MLECZKIEM KOKOSOWYM.”
POWIEDZIAŁ MI JAK TEN SOK ZAMAWIAĆ I SIĘ ODDALIŁ.KOCHANI PLAŻA NIE BYŁA PRZELUDNIONA,BYŁY TAKIE MOMENTY ŻE BYŁO KILKA OSÓB BO WE WRZEŚNIU JEST LUŹNIEJ A NIEKTÓRZY WOLĄ BASENY A NA TERENIE OŚRODKA BYŁO ICH 4.
KAŻDEGO DNIA SZUKAŁAM TEGO CZŁOWIEKA NA PLAŻY LECZ WIĘCEJ GO NIE SPOTKAŁAM ANI NA STOŁÓWCE ANI NAD MORZEM NO ŚLAD PO NIM ZAGINĄŁ.Z JEGO ROZMOWY NIE WYNIKAŁO, ŻE WYJEŻDŻA NASTĘPNEGO DNIA BO TAK ZNIKNIĘCIE JEGO TŁUMACZYŁ SOBIE MÓJ MĄŻ.DO TEJ PORY SIĘ NAD TYM ZASTANAWIAM KTO TO BYŁ A PRZYZNAM,ŻE BYŁ UROKLIWY I TAK MIŁY ŻE RZADKO SIĘ TAK ZDARZA.
PRZYZNAM,ŻE SPOŚRÓD SOKÓW TEN PIŁAM CODZIENNIE I TEGO DRINKA TEŻ SKOSZTOWAŁAM.
BYŁ DELIKATNY,ZAWIERAŁ KILKANAŚCIE KOSTEK LODU I BARDZO MI SMAKOWAŁ.
NIE SADZIŁAM,ŻE W MOIM ŻYCIU PAN BÓG DA MI POZNAĆ JAK PIĘKNY ŚWIAT STWORZYŁ DLA NAS, WIDZIAŁAM JEGO TYLKO NAMIASTKĘ ALE GDY POMYŚLĘ O TYM CO BÓG NAM PRZYGOTOWAŁ TO ANI OKO NIE WIDZIAŁO ANI UCHO NIE SŁYSZAŁO JAK TAM JEST CUDOWNIE.
DĄŻMY DO TEGO ABY PAN JEZUS NAS TAM ZECHCIAŁ PRZYJĄĆ A NA PEWNO NIE POŻAŁUJEMY.

„Miłosierdzie Boże w stworzeniu świata
„O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone (Dz. 1749). Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej” (Dz. 1692).”

BÓG WAS KOCHA BO JEST MIŁOŚCIĄ I WY GO KOCHACIE DAJĄC ŚWIADECTWO WIARY W TEJ MODLITWIE.
DLATEGO TRWAJMY I CZUWAJMY AŻ DO KOŃCA
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS.

INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”

INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”

INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 1 października 2020 roku do 27 października 2020 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od 28 października r. do 23 listopada 2020 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 51 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 26.09.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Jestem z wami tak długo, bo Bóg jest wielki w Swojej miłości i mojej obecności. Dziatki, wzywam was wróćcie do Boga i modlitwy. Miarą waszego życia niech będzie miłość  i nie zapominajcie dziatki, że modlitwa i post czynią cuda w was i wokół was. Wszystko co czynicie niech będzie na chwałę Bożą, a wtedy Niebo wypełni radością wasze serce i odczujecie, że Bóg was kocha i mnie posyła, by zbawić was i Ziemię, na której żyjecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 33 Komentarze

Nowenna do trzech Archaniołów: Św. Rafała, Św. Gabriela i Św. Michała – 20-28.IX

PIERWSZY DZIEŃ NOWENNY – 20 WRZEŚNIA

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiagnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

DRUGI DZIEŃ NOWENNY – 21 WRZEŚNIA   Modlitwa

Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

TRZECI DZIEŃ NOWENNY – 22 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

CZWARTY DZIEŃ NOWENNY – 23 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

PIATY DZIEŃ NOWENNY – 24 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

SZÓSTY DZIEŃ NOWENNY – 25 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

SIÓDMY DZIEŃ NOWENNY – 26 WRZEŚNIA  

Modlitwa

Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

ÓSMY DZIEŃ NOWENNY – 27 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała (jej treść jest podana na koncu.)  

DZIEWIĄTY DZIEŃ NOWENNY – 28 WRZEŚNIA  

Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom.Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. Przez Miłosierdzie Ojca, Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego Amen.   Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…   Dobrze jest odmówić również Litanie do świętych Archaniołów:Michała, Gabriela i Rafała.  

LITANIA DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA  

Kyrie elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson

Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!  

Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.  

Święty Michale, książę zastępu wiecznego; módl się za nami.

Wodzu aniołów pokoju; Najmocniejszy w walce; Pogromco pradawnego węża; Odwieczny obrońco ludu Bożego; Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników; Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju; Pocieszenie wiernych, Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;  

Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie; módl się za nami.

Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela; Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa; Stróżu Najświętszej Panienki; Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki; Wierny sługo Chrystusa;  

Święty Rafale, aniele zdrowia; módl się za nami.

Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga; Wierny przewodniku Tobiasza; Który zmusiłeś diabła do ucieczki; Orędowniku naszych modlitw przed Panem; Uzdrowicielu ślepego; Wspomożycielu w strapieniu; Pocieszycielu w trudach; Niosący radość twym wiernym podopiecznym. Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.   Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam! Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas! Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!  

Módlmy się: O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.  

Opublikowano Bez kategorii | 55 Komentarzy

03.09.2020 r. godz.17:17; Wyspa Thassoss, Grecja

KLASZTOR ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

DROGIE DZIECKO!

DZISIAJ WYSŁAŁEM CIĘ W TO MIEJSCE ŚWIĘTE OBOK ŚWIĘTEJ GÓRY ATHOS. MIAŁAŚ KRÓTKĄ CHWILĘ ADOROWANIA MNIE  W ŚWIĘTEJ RELIKWII KAWAŁKA GWOŹDZIA  KTÓRYM PRZYBITO MOJĄ PRAWĄ RĘKĘ DO KRZYŻA NA KALWARII.WYSŁAŁEM CIĘ TAM Z MOJĄ MISJĄ ABYŚ ZAWIOZŁA DO KLASZTORU DWIE WIADOMOŚCI Z PIECZĘCIAMI BOGA ŻYWEGO POBŁOGOSŁAWIONE PRZEZ KAPŁANA W POLSCE. JEST BOWIEM PILNA POTRZEBA ABY TE DWA MIEJSCA BYŁY CHRONIONE NA TEN CZAS.SĄ TO DWA  MIEJSCA ŚWIĘTE ZWIĄZANE AUTONOMIĄ OTÓŻ MONASTYR PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA PODLEGA ZWIERZCHNICTWU NA ŚW. GÓRZE ATHOS. DO TEGO DRUGIEGO MIEJSCA NIE MOGŁEM CIĘ WYSŁAĆ BO GÓRA ATHOS JEST NIEDOSTĘPNA DLA KOBIET I DLATEGO KAZAŁEM CI W KLASZTORZE ZOSTAWIĆ TĄ WIADOMOŚĆ  DLA MOICH MNICHÓW ŻYJĄCYCH W UBÓSTWIE I POKORZE NA TEJ ŚWIĘTEJ GÓRZE. DAŁEM CI MOŻLIWOŚĆ SFOTOGRAFOWANIA TEJ MOJEJ ŚWIĘTEJ RELIKWII GWOŹDZIA CHOCIAŻ NIKOMU NIE POZWALA SIĘ WYKONYWAĆ TAM ŻADNYCH ZDJĘĆZAMIEŚĆ ZDJĘCIE MOJEJ RELIKWII GWOŹDZIA KTÓRYM MNIE PRZYBITO DO KRZYŻA NA SWOIM ŚWIĘTYM BLOGU.W TEJ MOJEJ RANIE PRAWEJ DŁONI JEST ZANURZONA CAŁA MOJA WSPÓLNOTA KAPŁANÓW I WSZYSTKICH DUCHOWNYCH,KTÓRZY MAJĄ PRZYGOTOWAĆ  PRZYJŚCIE W TYM ZNAKU NIEWIASTY OBLECZONEJ W SŁOŃCE -NIEPOKALANEJ MARYI-MATKI MOJEJ.KLASZTOR PRZEZ WIEKI BYŁ NISZCZONY ,PALONY PRZEZ MUZUŁMANÓW TURECKICH A TERAZ TURCJA ZNOWU CHCE PODBIĆ MOJĄ CÓRKĘ GRECJĘ I JEJ ZAGRAŻA. PIECZĘCIE BOGA ŻYWEGO OSŁONIĄ TĘ MIEJSCA PRZED ZBLIŻAJĄCYM SIĘ NIEBEZPIECZEŃSTWEM.OKOŁO 3 LATA TEMU BLISKO KLASZTORU PŁONĘŁA GRECJA I TWIERDZI SIĘ ,ŻE TO PIORUN SPOWODOWAŁ TEN POŻAR A W RZECZYWISTOŚCI TAK NIE BYŁO BO OSŁANIAM TEN KLASZTOR.(widziałaś ogromne połacie spalonego drzewostanu i pozostały popalone kikuty drzew i wypalona ziemia)ZMIERZAJĄC DO KLASZTORU PRZEJEŻDŻAŁAŚ KOŁO GROTY W KTÓREJ ŚW APOSTOŁ ŁUKASZ(tak Apostoł bo wszyscy jesteśmy powołani do apostolstwa, lecz św Łukasz nie był tym spośród 12 przy ostatniej wieczerzy) SPĘDZIŁ TAM 17 LAT ŻYJĄC W WIELKIEJ POCZĄTKOWO SAMOTNOŚCI( zrozumiałam , że tam spisywał Ewangelię i nawracał pogan na chrześcijaństwo). POTEM POMAGAŁ MU W EWANGELIZACJI XENOPHON.(po śmierci Św Łukasza Xenophon wyjechał na św Górę Athos).W MIEJSCU GDZIE STOI OBECNY KLASZTOR ŚW ŁUKASZ MIAŁ WIZJĘ GDZIE UKAZAŁ MU SIĘ ŚW MICHAŁ ARCHANIOŁ I KAZAŁ MU W TYM MIEJSCU WYBUDOWAĆ TEN KLASZTOR I PAN BÓG PRZEPOWIEDZIAŁ ZA POŚREDNICTWEM ARCHANIOŁA JEGO ŚMIERĆ. NASTĄPIŁA ZA 3 LATA OD OBJAWIENIA A W CZASIE OBJAWIENIA W TYM  MIEJSCU JAKO ZNAK OD PANA  BOGA POJAWIŁO SIĘ ŹRÓDEŁKO UZDRAWIAJĄCE LUDZI,KTÓRZY MAJĄ WIARĘ, ŻE PAN BÓG DOKONUJE CUDÓW  JEŚLI JEST JEGO TAKA WOLA.KAŻDY MIAŁ DO ŹRÓDEŁKA DOSTĘP JEDNAK WODY ŹRÓDEŁKA ZOSTAŁY ZBEZCZESZCZONE ODCHODAMI TURECKICH PIRATÓW MUZUŁMANÓW I ŹRÓDEŁKO ZNIKNĘŁO.JEDNAK WKRÓTCE ZOSTAŁO ODNOWIONE.(pojawiło się wielkie światło Boga w grocie pod klasztorem i wytrysnęła nowa woda ,do której obecnie mają dostęp tylko mieszkające tam siostry zakonne). PRZEKAŻ TĘ WODĘ ŚWIĘTĄ LUDZIOM TEGO POTRZEBUJĄCYM ABY ZOSTALI UZDROWIENI I ULECZENI.DROGIE DZIECKO PRZEPASAŁEM CIĘ I POSŁAŁEM W TO MIEJSCE A TY MYŚLAŁAŚ,ŻE TO BĘDZIE TYLKO TWÓJ WYPOCZYNEK.ZAZNAŁAŚ WIELE GORYCZY PRZED WYJAZDEM I W CZASIE PODRÓŻY BO SZATAN PRZESZKADZAŁ ABYŚ MI POMOGŁA W TEJ MISJI.POSŁUŻYŁEM SIĘ TOBĄ I SAMA WIESZ ,ŻE GDYBY TO NIE POCHODZIŁO Z NIEBA TO NIE ZAZNAŁABYŚ TEJ CHOROBY PRZED WYJAZDEM I TWÓJ MĄŻ TEŻ BY TAK NIE CIERPIAŁ. PRZYGOTOWYWAŁEM WAS DO TEJ PODRÓŻY CIERPIENIEM A SAMA WIESZ CO DZIAŁO SIĘ PO DRODZE. SPĘTANY RÓŻANIEC,POTEM ZAZNANE TWOJE PONIŻENIE NA LOTNISKU ,PSUJĄCY SIĘ PO DRODZE SAMOCHÓD, BURZA W WARSZAWIE I WASZE PODRÓŻOWANIE PO ULICACH STOLICY W GŁĘBOKICH ROZLEWISKACH PO BURZY.PO BURZY WYSZŁO SŁOŃCE,ALE JESZCZE WCZORAJ(wieczorem przed wyjazdem w to miejsce) TWÓJ MĄŻ NIECHCĄCY ZALAŁ TE LISTY,ŻE AŻ PŁAKAŁAŚ.ZOSTAWIŁAŚ JE TAK BLISKO MOJEJ RELIKWII -TUŻ OBOK I NIKT TEGO NIE ZAUWAŻYŁ JAK TEGO DOKONAŁAŚ BO CIĘ  OSŁONIŁEM A SAMA WIDZIAŁAŚ ,ŻE TO MIEJSCE W KLASZTORZE ŚW MICHAŁA ARCHANIOŁA JEST NAJBARDZIEJ STRZEŻONE.SAM ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ OSŁANIAŁ CIEBIE DZISIAJ I BYŁAŚ NIEZAUWAŻALNA DLA NIEKTÓRYCH W TYM MIEJSCU.TERAZ PROSZĘ IDŹ JUŻ SPAĆ BO JESTEŚ ZMĘCZONA TĄ PODRÓŻĄ.OSŁANIAM CIĘ SWOJĄ KRWIĄ Z CIEMNICY I MATKA BOŻA FATIMSKA TOWARZYSZYŁA CI W PODRÓŻY(zabrałam figurkę ze sobą) A MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI ORĘDUJE ZA TOBĄ KAŻDEGO DNIA I WSPOMAGA TEMU DZIEŁU KTÓREGO DZISIAJ DOKONAŁAŚ A POŚLĘ CIĘ JESZCZE DALEJ ŚLADAMI MOICH APOSTOŁÓW ABY PRZYGOTOWAĆ OSTATECZNIE MOJE PRZYJŚCIE.JEZUS CHRYSTUS,KTÓRY WYSYŁA SWOICH POSŁAŃCÓW W ŚWIĘTE MIEJSCA I IM BŁOGOSŁAWI.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!


Opublikowano Bez kategorii | 87 Komentarzy

Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej od 10.09

Dzień pierwszy.

Klęcząc u stóp Twoich, Matko, by Cię prosić o… (tu wyszczególnij swoją prośbę), nie zapominam, żeś z nieba na Górę Saletyńską zstąpiła, by mnie przede wszystkim przywołać do obowiązków chrześcijańskich i że prośby mojej, na intencję której tę nowennę odprawiam, prędzej nie wysłuchasz, aż przez dobrą spowiedź wejdę w stan łaski u Syna Twojego i szczerze się wezmę do poprawy wad moich. Panno Święta, Pojednawczyni grzeszników, wyjednaj i mi tę łaskę nad łaskami, bo z nią razem wszystko będzie mi przydane. Zachęcony cudami, których dostępują ci, którzy wzywają pomocy Twojej, Najświętsza Panno Saletyńska, udaję się do Ciebie i proszę: wyryj w sercu moim na każdy dzień nową naukę, płynącą z miłościwego Twego objawienia.

Litania do Matki Bożej z La Salette

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi.
Maryjo Saletyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego.
Maryjo Saletyńska, Pośredniczko wszechmocna.
Maryjo Saletyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia.
Maryjo Saletyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa.
Maryjo Saletyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności.
Maryjo Saletyńska, prowadząca grzeszników do Źródła zbawienia.
Maryjo Saletyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy.
Maryjo Saletyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie uciekali.
Maryjo Saletyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie.
Dziewico Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty.
Dziewico Saletyńska, Wzorze pięknej miłości.
Dziewico Saletyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych.
Dziewico Saletyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata.
Dziewico Saletyńska, nakłaniająca nas do opanowania i wstrzemięźliwości.
Dziewico Saletyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości.
Dziewico Salettyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty.
Dziewico Saletyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl się za nami.Dziewico Saletyńska, zachęcajaca sprawiedliwych do gorętszej pobożności.
Matko Saletyńska, rzewnie płacząca, nad złością i niedolą naszą.
Matko Saletyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Saletyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa.
Matko Saletyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl się za nami.
Matko Saletyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności.
Matko Saletyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem.
Matko Saletyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna.
Matko Saletyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni.
Matko Saletyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl się za nami.
Matko Saletyńska, lecząca wszelkie choroby.
Matko Saletyńska, Opiekunko biednych i dzieci.
Matko Saletyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych.
Matko Saletyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających.
Matko Saletyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego.
Matko Saletyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego.
Matko Saletyńska, Chwało Kościoła uwielbionego.
Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi – prosimy Cię, Maryjo!
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia.
Przez Twoje objawienie się i cuda umocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy

lub druga litania:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo Saletyńska, Matko Boża, módl się za nami!
Maryjo Saletyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Saletyńska, żywy wzorze miłości,
Maryjo Saletyńska, Przykładzie skromności i prostoty,
Maryjo Saletyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,
Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,
Matko, która leczysz wszystkie choroby,

Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P: Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników!
O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Saletyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki.
O: Amen.

Pomnij o Matko Boża Saletyńska

Pomnij, o Matko Boża Saletyńska, prawdziwa Matko Bolesna, na łzy wylane za mnie na Kalwarii. Pomnij także na trudy, których się nieustannie dla mnie podejmujesz, aby mnie zasłonić przed sprawiedliwością Bożą.
Czyż tedy teraz możesz opuścić dziecko swoje, skoro dla niego tak wiele już uczyniłaś?!
Tą pocieszającą myślą ożywiony, upadam do stóp Twoich, choć tak niewierny jestem i niewdzięczny.
Nie odrzucaj modlitwy mojej, o Przeczysta Dziewico, Pojednawczyni grzeszników, lecz nawróć mnie i wyjednaj mi tę łaskę, bym Jezusa umiłował nade wszystko, a Ciebie pocieszał życiem świątobliwym, bym mógł kiedyś oglądać Cię w niebie. Amen.
(Te modlitwy odmawiamy w każdy dzień nowenny).

Dzień drugi.Matko moja, czemu płaczesz, siedząc na skale na tym pustkowiu?

Płaczę, moje dziecko, by ciebie do rozwagi i żalu za grzechy nakłonić. Pusta i zaniedbana jest rola twej duszy, obawiasz się samotności, nie rozmyślasz nad końcem ostatecznym i nad przerażającymi skutkami lekkomyślności twojej, które są tak groźne i tu, i w twoim przyszłym życiu. Usuń się od zgiełku tego świata, a wtedy Syn mój przemówi do twego serca i podda ci myśli, które zapewniają zbawienie.

Z iluż powodów, o Matko, winien bym płakać wraz z Tobą. Dość długo byłem głuchy na wołanie Jezusa. Spraw więc, bym od dzisiaj pozostał wierny Jego Boskiemu Sercu myślą, mową i uczynkiem.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska

Dzień trzeci.Co oznacza ten duży krzyż świetlany na Twych piersiach Matko? I czemu łez strumienie spływają na Ukrzyżowanego?A czy ci się nie zdarzyło, moje dziecko, obrazić ciężkim grzechem Boga, twego Zbawiciela? Czy nie widzisz, jak Mój Syn bywa lekceważony i jak się z Niego naigrywają? Wobec takich grzechów, czyż nie mam płakać krwawymi łzami? Spiesz rozbroić karzącą rękę mojego Syna-niech Krew Jego nie spada na ciebie lub na twoich bliskich. Drżyj z obawy, by cię nie opuścił. Patrz, zastanów się, uwielbiaj i dziękuj Jezusowi na Krzyżu. On jest lekarstwem na wszelkie zło; On wzorem cnót wszelkich. Noś krzyż na piersiach, ale noś go i w sercu, a wtedy On nawzajem poniesie cię do nieba.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska

Dzień czwarty.

Najświętsza Panno Maryjo Saletyńska! Pastuszkowie, którzy Cię widzieli, mówią, że proste było Twe odzienie. Czyż ono nie jest potępieniem próżności, zbytku w strojach i zmysłowości, które tak wielu rządzą duszami i które są tak wielką przeszkodą do osiągnięcia szczęśliwości wiecznej? Dopomóż mi, Matko, żyć w skupieniu i unikać światowych rozrywek, a jeżeli mam żyć wśród świata, to spraw, bym szukał tylko chwały Jezusa Chrystusa. Niech już pojmę, że czystość serca mogę zachować tylko w skromności, pokorze, umartwieniu i oderwaniu się od świata.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska

Dzień piąty.

Maryjo Saletyńska! Płakałaś przez cały czas rozmowy z pastuszkami na Górze Objawienia, a ile razy o występkach naszych wspominałaś, łzy płynęły obficiej. Wyrzucałaś nam bunt przeciw Panu Bogu i Kościołowi, bluźnierstwa, lekceważenie dni świątecznych, pogardzanie pokutą i wyśmiewanie religii, niewdzięczność dla miłości i łaskawości Twojej. Zmiękcz nasze serca łzami Twymi, o Matko, i uproś nam łzy prawdziwego żalu. By dać dowód szczerej pokuty, postanawiam od dzisiaj zwalczać wszystkie te grzechy, które nam zarzucasz.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska

Dzień szósty.Czy pobożnie odmawiasz swe modlitwy, moje dziecko? Odmawiaj je codziennie i rano, i wieczór. Wiesz, co mój Syn mówi w Ewangelii o modlitwie?: „Trzeba się wciąż modlić, a nigdy nie ustawać”, gdyż „beze Mnie (to znaczy bez łaski) nic uczynić nie możecie”. Otóż łaskę wyprasza modlitwa. „Proście w Imię Moje (sercem czystym, z ufnością, poddaniem się woli Bożej i wytrwale), a otrzymacie (nawet największe i najliczniejsze cuda)”. Modlitwa to klucz do skarbów niebieskich. Wołanie ludzkiej nędzy ściąga miłosierdzie Boże na ziemię. Niech więc dusza twoja nie ustaje w modlitwie. Ja, w niebie, wciąż się za was modlę.

O Matko moja, pojmuję… Nie zapomnę o tej potrzebie serca, szczęściu życia.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska
Dzień siódmy.

Czyż podobna, o Matko moja, by złość ludzka unicestwiła środki, które nieskończona miłość Boża ustanowiła dla naszego zbawienia? A jednak wspominasz o tym w swym objawieniu, kiedy mówisz: „Jeżeli idą na Mszę, to tylko po to, aby drwić z religii”. Niestety, jakże wielu chrześcijan postępuje dzisiaj tak, jak ongiś Żydzi w chwili męki Zbawiciela. Nie spieszą do kościoła, nie czerpią siły wytrwania w Sakramentach świętych. A jeżeli wchodzą do świątyni, to bez uszanowania, omal że nie dla igraszki. O Matko! Oddal ode mjie grzech świętokradztwa. Obiecuję spowiadać się zawsze w szczerości serca. Będę gorliwie uczestniczył we Mszy świętej i często a godnie przystępował do Komunii świętej.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska
Dzień ósmy.

Objawienie Twoje, o Maryjo, ukazuje mi tajemnicę Twego Matczynego Serca; powiększa i utrwala moją ufność do Ciebie. nic Twojego Serca, o Matko, nie zraża, by tylko serca swych dzieci zjednać i zaprowadzić do Boga. Jeżeli nie powiedzie Ci się dokonać tego porywającą miłością, to łzami, groźbami, a w razie potrzeby karami skłaniasz nas ku sobie. Ale karząc nawet, jakże jesteś oględna. Uderzasz jedną ręką, podtrzymujesz drugą. Wzrok Twój macierzyński ściga nas nieustannie, nawet w błędach naszych wypatrujesz drobnostkę, by w niej dojrzeć i wynagrodzić nasze dobre chęci. Któż by takiej Matki nie kochał? Kto Jej ślepo ufać nie powinien? W Tobie więc, Matko, składam ufność moją, chociażby nawet wbrew wszelkiej nadziei.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska
Dzień dziewiąty.

Oto ostatni dzień mojej nowenny, o dobra Matko, a ja zaledwie powierzchownie rozmyślałem nad naukami słyszanymi w Twym objawieniu. Jak dobrze jest podziwiać i wielbić Cię, składając serce u stóp Twoich. Szybko mijają chwile spędzone przy Tobie. Powiesz mi, sądzę, tak jak rzekłaś pastuszkom, zachwyconym Twym widokiem: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi!” Miłość wymaga ofiary i całkowitego oddania się. Spraw, niech ci, którzy Cię otaczają, zrozumieją, jaka jest konieczność, jakie sposoby i jaka radość służenia Bogu. A ja za te chwile spędzone przy Tobie, w których z Twą pomocą poznałem, jak wielką jest Twa miłość dla mnie i dla wszystkich ludzi, będę zawsze i wszędzie szerzył Twoją chwałę, by wszyscy na świecie znaleźli u Ciebie-źródła łaski Bożej-pomoc i otuchę.

Litania do MB z La Salette
Pomnij o Matko Boża Saletyńska
Ofiarowanie się Matce Bożej (na zakończenie nowenny).

O Maryjo Saletyńska, prawdziwa Matko Boga i Matko moja. Oto ja niegodny sługa Twój, obieram Cię dziś i na zawsze za Panią, za Matkę i Opiekunkę moją. Poświęcam Ci odtąd w szczególny sposób ciało i duszę moją, życie i śmierć moją, wszystkie władze duszy i ciała mego, oraz wszystko, czym jestem i co posiadam. Proszę Cię jedynie, byś mnie, niegodnego jako sługę Twego przyjąć raczyła i to sprawiła, abym w tej służbie wiernie wytrwał, a przez to wielbił i chwalił kiedyś Ciebie na wieki wraz z Jezusem Chrystusem, Panem moim. Amen

Opublikowano Bez kategorii | 76 Komentarzy

Nowenna przed Podwyższeniem Krzyża Świętego (5-13.IX)

DZIEŃ PIERWSZY5 września

Jezu mój ukrzyżowany, błagam Cię, byś mnie wysłuchał. Przychodzę do Ciebie z wielką wiarą, ufny w Twoją pomoc. Przed oczy Twoje składam wszystkie moje winy… Nie patrz, Jezu, na grzechy moje, ale pamiętaj na swoje zasługi nieskończone. A skoro umarłeś za moje grzechy, przeto zgładź je wszystkie, bym już więcej nie czuł ich ciężaru, który tak bardzo mnie przygniata. Wspomóż mnie, bo pragnę wszystko uczynić, aby odtąd dobrze postępować. Wyniszcz we mnie wszystko, co się nie zgadza z wolą Twoją. Oświeć mnie, mój Jezu, abym odtąd chodził w Twojej światłości. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!„Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasługa Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając Moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany dają moc nad Sercem Boga.Kto jest w jakiejkolwiek potrzebie, niech z wiarą i ufnością przychodzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mojej Męki, z Moich przebitych Ran. Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Rany. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu.Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas.Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen. Na dużych paciorkach:Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.Na małych paciorkach:O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twoich Świętych Ran.Na zakończenie: (3x)Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

DZIEŃ DRUGI6 września

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci śmiertelny lęk Jezusa na Górze Oliwnej, Jego sponiewieranie, znieważenie, przede wszystkim tę zniewagę, gdy przekłuto Mu język i wybito zęby, za wszystkie grzechy popełnione językiem.Następnie ofiaruję Ci, wszystkie skryte cierpienia i biczowanie, za lenistwo i pychę. Ofiaruję Ci także cierniem koronowanie i pośmiewiska, za grzechy, które są popełniane przeciw samemu Bogu.Ofiaruję pierwszy upadek za złość, którą Cię obraża się, drugi upadek za nieposłuszeństwa Boskim natchnieniom i za zmarnowane łaski, a trzeci upadek za niedotrzymanie postanowień, bezwstydne zdarcie Jego szat, za bezwstyd w ubiorach, napój złożony z octu i żółci, za nieumiarkowanie i pijaństwo, przybicie do krzyża, za te wstrętne, sprośnie grzechy i przekleństwa, a ten trzygodzinny lęk przed śmiercią na krzyżu, za niewierność kapłanów i za niedbałe wykonywanie przez nich obowiązków przy przyjmowaniu i sprawowaniu św. Sakramentów i modlitwach, a Najdroższą Krew, którą przy tym przelał, za wszystkie grzechy świata. Amen.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.„Moje Rany Najświętsze uświęcają dusze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świętości. Ci, którzy czcić je będą, dojdą do prawdziwego poznania Mnie.W Moich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich ran jest lekarstwem na te czasy nieprawości.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

DZIEŃ TRZECI – 7 września

O Jezu Synu Boga żywego, Królu serca mojego i zupełny w sprawach mego zbawienia, proszę Cię przez Twoje bolesne cierniem ukoronowanie, użycz nam najgłębszej pokory przez przebity cierniem Najświętszy Język Twój. Ach Jezu mój najdroższy: przez ciężkie i okrutne przekłucie cierniem Języka Twojego odpuść mi co kiedykolwiek językiem moim przeciwko Tobie Bogu i bliźniemu mojemu z obrazą mówiłem. Daj mi łaskę Twoją Panie żeby Cię język mój zawsze chwalił i dla miłości Twojej powściągliwy był, Ciebie samego chwalił i abym mękę Twoją w pamięci zawsze miał a wszystkie krzyże i utrapienia jako kolce cierpliwości chrześcijańskiej znosił.O zraniony Boski Języku, w godzinie śmierci mojej, dziś ze mną będziesz w raju, w ostatnie słowa języka mego niech będą: Ojcze w ręce twoje polecam ducha mojego. Amen.Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.„Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nieskończonej zasługi i sprawią pociechę Mojemu Sercu. Zanurz więc sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość. Ofiaruj mi Rany Moje za grzeszników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówionym przez was w koronce spuszczam kroplę Krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawrócenie przez odmówienie następującej modlitwy: “Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz naszych”.Koronka do Najświętszych Ran Pana JezusaKtóryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! I Ty, któraś współcierpiała – Matko Bolesna przyczyń się za nami!

DZIEŃ CZWARTY – 8 września

O Maryjo Łez gorzkich morze przypominam Ci wszystkie męki i boleści, które macierzyńskie serce Twoje znosiło, patrząc na Najukochańszego Syna Twego osobliwie w ten czas, gdy bezbożnik z ran ubiczowanego Jezusa pełną Krwi Przenajświętszej rzucił na Twoją Twarz Świętą. Język Przenajświętszy Zbawiciela naszego cierniem przebił. Przez boleści i zranione serce Twoje proszę z żalem i płaczem serdecznym, wlej w serce moje mękę Chrystusową i spraw żeby mi się nic innego nie podobało prócz Jezusa mojego. We wszystkich potrzebach moich bądź mi pomocą o Najświętsza Panno Maryjo, najosobliwiej jednak w godzinie śmierci mojej. Obróć swoje macierzyńskie Oczy miłosierdzia Twego na mnie i wszystkich, którzy się dziś urodzili, albo ze srogą śmiercią walczą. Amen.I Ty, któraś współcierpiała Matko Bolesna, przyczyń się za nami.„Dusza, za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich zasług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecznemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najświętszą Maryję Pannę i Aniołów Pańskich, a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie je i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

nowenna przed świętem Podwyższenia Krzyża św.

DZIEŃ PIĄTY

O Najukochańszy Jezu Mój, Ty najcichszy Baranku Boży, ja, biedny grzesznik pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała ból bardzo dotkliwy, gdy niosłeś krzyż ciężki na Swym Ramieniu – ból cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele.
Uwielbiam Cię, oddaję cześć i pokłon z głębi serca. Dziękuję Ci za tę najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz nawet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

DZIEŃ SZÓSTY

Panie Jezu, Boski Zbawicielu, któryś nas grzesznych ludzi krwią Swoją odkupił, dziękujemy Ci za najdroższą Ranę Boku Twego, przez którą dałeś, z miłości ku nam, zranić Serce Swoje. Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona Rana Boku Twego, z której wypłynęła krew i woda na obmycie nas z grzechów.

Panie Jezu cierpiący, przez Ranę Boku Twego udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością błagamy…
Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu stawiali miłość ku Tobie a nie troskę o rzeczy doczesne. Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi Sakramentami, abyśmy szczęśliwie przeszli do wieczności, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Mając Moje Rany, macie wszystko. Przez nie dokonuje się gruntownych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie..”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

DZIEŃ SIÓDMY

Ukochany Panie, czcimy i uwielbiamy Twoje Święte i ukryte Rany na Twojej prawej Ręce i na Twoich Stopach. Uwolnij nas od wszelkich dolegliwości na rękach i stopach. Zachowaj nas i nasze gospodarstwo domowe od wszelkiego niebezpieczeństwa i strzeż nas. Spełnij Twoją obietnicę, że nie dopuścisz, byśmy umarli nagłą śmiercią. Prosimy Cię o to, Panie, jeśli jest taka Twoja wola. Amen.

Najukochańszy i Najświętszy Jezu, przebacz nam nasze grzechy, choć i my rzucamy nieraz kamienie na Ciebie przez naszą słabość. Niech Ci będą dzięki, o Jezu, bo Ty cierpisz na skutek tych Ran, by zagoić nasze rany. Kochamy Ciebie i okrywamy łzami naszej miłości. Przyjmij nasze pokorne ofiary i obdarz nas Twoim miłosiernym spojrzeniem, abyśmy mogli otrzymać przez zasługi Twoich Ran te łaski, o które Cię prosimy… Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Gdy ofiarujesz Moje Święte Rany za grzeszników, nie zapominaj czynić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najświętsze Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

DZIEŃ ÓSMY

Ojcze Przedwieczny! Boże Najświętszy! W obecności Którego niegodni są stanąć Aniołowie i Święci, przebacz wszystkie winy, popełniane myślą i pragnieniem.
Przyjmij jako pokutę za te zniewagi, przeszytą cierniami Głowę Twego Boskiego Syna. Przyjmij Krew Przeczystą, która z Niej tak obficie wypływa. Oczyść umysły skażone!… Oświeć i rozjaśnij rozumy, pogrążone w ciemnościach. Niech ta Boska Krew będzie dla nich siłą, światłem i życiem. Niech ta Najświętsza Krew przywróci Twoją Boską godność, złagodzi słuszny Twój Gniew i wyjedna światu Miłosierdzie. Amen

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Gdy doznajecie przykrości lub cierpienie was przygniata, złóżcie to czym prędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać: “O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.”

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

DZIEŃ DZIEWIĄTY

ADORACJA NAJŚWIĘTSZYCH RAN JEZUSA CHRYSTUSA – MODLITWA ZA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY

W zjednoczeniu z Niepokalanym Sercem Maryi pozdrawiam i adoruję, o Jezu, Twoją Świętą Ranę Twej prawej Ręki. W tej Ranie składam wszystkich kapłanów Twego Świętego Kościoła. Daj im, o Jezu, ilekroć sprawują Świętą Ofiarę, Płomień Twojej Boskiej Miłości, aby Go mogli dalej podawać powierzonym sobie duszom.
Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Świętą Ranę Twej lewej Ręki. W tej Ranie powierzam Ci, o Jezu, wszystkich niewierzących, tych najbiedniejszych, którzy Cię nie znają i ze względu na te dusze ześlij, o Jezu, wielu dobrych pracowników do Twojej Winnicy, aby wszyscy znaleźli drogę do Twego Najświętszego Serca.
Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twej Najświętszej Głowy i w tych Ranach powierzam Ci, o Jezu, wrogów Świętego Kościoła, tych wszystkich, którzy dziś jeszcze zadają Ci krwawe Rany i prześladują Ciebie w Twoim Mistycznym Ciele. Proszę Cię. o Jezu, nawróć ich, wezwij ich. jak wezwałeś Szawła i uczyniłeś zeń Pawła, aby co prędzej nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.
Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Święte Rany Twych Świętych Nóg i w tych Ranach przekazuję Ci, Jezu, zatwardziałych grzeszników, którzy kochają więcej świat niż Ciebie, a szczególnie powierzam ci tych. którzy muszą się już rozstać z ziemskim życiem. Nie dozwól, Najdroższy Jezu, by Twoja Drogocenna Krew była dla nich zmarnowana.
Chwała Ojcu…

Pozdrawiam i adoruję Ranę Twego Najświętszego Serca i w tej Ranie powierzam Ci, Jezu, moją duszę oraz tych, za których Ty chcesz, bym się modlił(a), a szczególnie za wszystkich cierpiących i uciśnionych, za wszystkich prześladowanych i opuszczonych. Użycz, o Najświętsze Serce Jezusa, Twego Światła i Twej Laski. Napełnij nas wszystkich Twoją Miłością i Twoim Pokojem.
Chwała Ojcu…

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

„Wezwanie do Najświętszych Ran wyjednywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czerpać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie czego się lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.Dusze, które modlą się z pokorą i rozważają Moją Mękę, będą kiedyś miały udział w chwale Moich Boskich Ran, a członki ich nabędą piękności i chwały.”KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

Opublikowano Bez kategorii | 60 Komentarzy

Wrzesień miesiącem modlitwy do NMP z La Salette

Każdego dnia odmawiamy litanie do Matki Bożej za najbardziej zatwardziałych grzeszników. W swoim orędziu Matka Boża wezwała ludzi do pokuty i powrotu do Boga, zapowiedziała ukaranie grzeszników i obiecała obfite łaski w wypadku nawrócenia. Odwoływała się przy tym do realiów życia mieszkańców tej górskiej krainy. Sytuacja rodzin zamieszkałych okolice wioski La Salette oraz miasteczka Corps była bardzo ciężka: ludzie żyli w niedostatku i zmagali się z wielkimi trudnościami, powiększanymi przez klęski nieurodzaju, co wpłynęło także na ich życie moralne i religijne. Dlatego Piękna Pani w przekazanym Orędziu napiętnowała niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w coniedzielnej Eucharystii, naruszenie świątecznego odpoczynku, zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomniała wypowiadane bluźnierstwa i przekleństwa oraz niezachowanie nakazanych postów. Zapowiedziała również wielki głód, klęski nieurodzajów, śmierć małych dzieci na rękach bezsilnych matek. Jednak Matka Boża nie tylko napominała i ostrzegała, lecz także wskazywała drogę wyjścia z tych problemów – tą drogą było podjęcie wezwania do pokuty i nawrócenia.
 
 
Litania do Matki Bożej Saletyńskiej I
 
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Maryjo Salettyńska, Matko Boża, módl się za nami.
Maryjo Salettyńska, Królowo i Matko ludzi.
Maryjo Salettyńska, Posłanniczko Miłosierdzia Bożego.
Maryjo Salettyńska, Pośredniczko wszechmocna.
Maryjo Salettyńska, Ofiaro pokuty i zadośćuczynienia.
Maryjo Salettyńska, Ognisko gorliwości i apostolstwa.
Maryjo Salettyńska, Mistrzyni prawdziwej pobożności.
Maryjo Salettyńska, prowadząca grzeszników do Źródła zbawienia.
Maryjo Salettyńska, przypominająca światu sprawiedliwość Bożą i karę za grzechy.
Maryjo Salettyńska, z dobrocią nalegająca, abyśmy się do Ciebie uciekali.
Maryjo Salettyńska, pragnąca być znaną i wzywaną po całym świecie.
Dziewico Salettyńska, Przykładzie skromności i prostoty.
Dziewico Salettyńska, Wzorze pięknej miłości.
Dziewico Salettyńska, Światło zaślepionych i nieoświeconych.
Dziewico Salettyńska, potępiająca zmysłowość i bezwstydne uciechy świata.
Dziewico Salettyńska, nakłaniająca nas do opanowania i wstrzemięźliwości.
Dziewico Salettyńska, wzywająca do posłuszeństwa i uległości.
Dziewico Salettyńska, przynaglająca grzeszników do nawrócenia i pokuty.
Dziewico Salettyńska, obiecująca liczne łaski tym, którzy się nawracają, módl sie za nami.
Dziewico Salettyńska, zachęcajaca sprawiedliwych do gorętszej pobożności.
Matko Salettyńska, rzewnie płacząca, nad złością i niedolą naszą.
Matko Salettyńska, powstrzymująca ramię Syna na nas rozgniewanego, módl się za nami.
Matko Salettyńska, skarżąca się na nieświęcenie niedzieli i na bluźnierstwa.
Matko Salettyńska, żaląca się na znieważanie rzeczy świętych, módl sie za nami.
Matko Salettyńska, trwożąca swymi groźbami cały świat.
Matko Salettyńska, troszcząca się o nas, pomimo naszej niewdzięczności.
Matko Salettyńska, zalecająca modlitwę rano i wieczorem.
Matko Salettyńska, przypominająca czule Mękę Swego Boskiego Syna.
Matko Salettyńska, troszcząca się o nasz chleb powszedni.
Matko Salettyńska, darząca nas źródłem cudownej wody, módl sie za nami.
Matko Salettyńska, lecząca wszelkie choroby.
Matko Salettyńska, Opiekunko biednych i dzieci.
Matko Salettyńska, Pocieszycielko chorych i strapionych.
Matko Salettyńska, Nadziejo i Pociecho rozpaczających.
Matko Salettyńska, Podporo Kościoła pielgrzymującego.
Matko Salettyńska, Orędowniczko Kościoła cierpiącego.
Matko Salettyńska, Chwało Kościoła uwielbionego.
Przez Twoje żałosne napomnienia spraw, abyśmy byli posłuszni Twemu Synowi –  prosimy Cię, Maryjo!
Przez Twoje obfite łzy wyproś nam żal za grzechy.
Przez Twoje niesłychane cierpienia, uproś nam łaskę zdania się na wolę Bożą w dolegliwościach życia.
Przez Twoje objawienie się i cuda umocnij wiarę i zgodę wzajemną w Twym narodzie.
Przez Twoje spojrzenia zwrócone ku Rzymowi, wzbudź w nas gorliwe przywiązanie do Kościoła katolickiego.
Przez Twoją niewysłowioną tkliwość spraw, abyśmy Ciebie coraz bardziej kochali.
Przez Twoją porywającą piękność spraw, abyśmy za niebem tęsknili.
Przez Twoje nowe Wniebowzięcie pociągnij nas wszystkich do Siebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
K. Matko Boża Salettyńska, Pojednawczyni grzeszników.
W. Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
 
Módlmy się:
 
Panie Jezu Chryste, któryś w nieskończonym miłosierdziu zesłał na Górę Salettyńską Swoją Najdroższą Matkę, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich, spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom złagodzili pokutą Twój sprawiedliwy gniew, a przez pełnienie dobrych czynów zasłużyli na łaskę posiadania Cię na wieki w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
 
Lub:

Litania do Matki Bożej Salettyńskiej II
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo Salettyńska, Matko Boża, módl się za nami!
Maryjo Salettyńska, Królowo i Matko ludzi,
Maryjo Salettyńska, żywy wzorze miłości,
Maryjo Salettyńska, Przykładzie skromności i prostoty,
Maryjo Salettyńska, Wzorze uległego posłuszeństwa,

Matko, która płaczesz nad złem i niedolą grzeszników,
Matko, która z dobrocią zalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali,
Matko, która nieustannie wstawiasz się za nami,
Matko, która nas upominasz, byśmy święcili dzień święty,
Matko, która wypominasz nam bluźnierstwa,
Matko, która nas nakłaniasz do opanowania i wstrzemięźliwości,
Matko, która nas zachęcasz do modlitwy rano i wieczorem,
Matko, która wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności,
Matko, która z trwogą przypominasz światu o karze za grzechy,
Matko, która obiecujesz nawróconym liczne łaski,
Matko, która troszczysz się o nasz chleb powszedni,
Matko, która pragniesz, by cały lud Boży poznał Twoje objawienie,
Matko, która nas powołujesz do gorliwego apostolstwa,
Matko, która chcesz nas uczynić gorliwymi pomocnikami,
Matko, która nam dajesz źródło wody cudownej,
Matko, która leczysz wszystkie choroby,

Posłanniczko Miłosierdzia Bożego,
Pośredniczko pokuty i zadośćuczynienia,
Opiekunko biednych i dzieci,
Światło zaślepionych i błądzących,
Pocieszycielko chorych i strapionych
Orędowniczko cierpiących,
Nadziejo rozpaczających,
Matko Kościoła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P: Matko Boża Salettyńska, Pojednawczyni Grzeszników!
O: Módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który w nieskończonym Twym miłosierdziu zesłałeś na Górę Salettyńska Swą Matkę Najdroższą, aby nas nakłaniała do spełniania obowiązków chrześcijańskich; spraw, abyśmy wzruszeni Jej łzami i posłuszni Jej napomnieniom, złagodzili przez naszą pokutę Twój gniew sprawiedliwy i z Tobą w niebie królowali na wieki. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 57 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 26.08.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Jestem z wami i ponownie wzywam was, dziatki, wróćcie do Boga i modlitwy dopóki modlitwa nie będzie dla was radością. Dziatki, nie macie przyszłości ani pokoju dopóki wasze życie nie zacznie się [od] osobistego nawrócenia i przemiany w dobro. Zło się zatrzyma i pokój zapanuje w waszych sercach i na świecie. Dlatego, dziatki, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Jestem z wami i oręduję przed moim synem Jezusem za każdym z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Opublikowano Bez kategorii | 70 Komentarzy

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej

 Nowennę do Matki Bożej Częstochowskiej można odmawiać prywatnie lub zbiorowo w świątyniach czy kaplicach.
Uroczyście powinno się odprawiać przed świętami Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia. Dobrze byłoby też w ciągu całego roku pamiętać o tej modlitwie praktykować ją zwłaszcza w święta Maryjne czy też narodowe oraz w soboty Królowej Polski.
Przy częstym odmawianiu Nowenny można opuszczać „Wprowadzenie historyczne” lub zastępować je innymi tekstami, jak np. aktualnymi Listami Episkopatu z okazji przygotowań do Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry czy też wybranymi tekstami z literatury polskiej.
DZIEŃ PIERWSZY 

I. Wprowadzenie

W XIV wieku książę opolski Władysław dostaje we władanie Ruś Czerwona. W czasie podróży po powierzonych mu ziemiach znajduje – jak głosi tradycja – w prywatnej kaplicy zamku bełskiego od dawna łaskami słynący wizerunek Bogurodzicy, Podczas napadu Tatarów wpadła tam strzała przez okno i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanawia zabrać cudowny obraz na Śląsk.
W roku 1382, posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadza z Węgier OO. Paulinów do Częstochowy i powierza im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana fundacja, nazwano Jasna. Pieśń: Gwiazdo śliczna…

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za wierna opiekę, która w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przedziwna Matko Syna Bożego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem! 
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę

Modlitwa (z Mszy na 26 sierpnia)
Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanna pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykła czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taka pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ DRUGI

I. Wprowadzenie

W roku 1430 wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty Husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce OO. Paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.
Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu.

II. Modlitwa dziękczynienia

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!
Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!
Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz,
– dziękujemy Ci, Pani Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Matko Częstochowska, w Twoim obrazie pociętym mieczami
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!
Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

IV. Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:
Kiedy źli ludzie nam zagrażają,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy tracimy dobra materialne,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja obronę.
Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ TRZECI

I. Wprowadzenie

W roku 1621, za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Boża Jasnogórska. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5 krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicka Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił wiec, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej.
Po miesięcznym oblężeniu, 10 października, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalsza możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanawia dalej walczyć. Jednocześnie zwiększa szturm modlitwy błagalnej. I właśnie dnia 10 października Turcy tak wielkie ponieśli straty, iż pierwsi prosili o rozejm. Okazało się później, że w tym samym czasie o. Oborski, jezuita, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi matkę Boża o laskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nia wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za ratunek w niebezpieczeństwach
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za obronę przed zagrożeniem wiary
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość,
– dziękujemy Ci, Maryjo!
Za Twoja nieustanna opiekę i miłość ku nam
– dziękujemy Ci, Maryjo!

III. Modlitwa czci i miłości
Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Potężna Rycerko Boga Żywego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Zwycięska Królowo, tryumfująca nad wszystkimi wrogami Twojego Syna,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelka słabość,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Maryjo, która jesteś ucieczka i nadzieja wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa
Wszechmogący i Miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ CZWARTY

I. Wprowadzenie

W roku 1655 wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył jednak w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: „Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może”. Słuszne okazało się przekonanie O. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego Przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska mimo ogromnych trudności broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą.
Dnia 24 grudnia gen. Muller, oblegający klasztor, otrzymuje rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwalają się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie. „Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Częstochowę, duchową twierdzę i moc Narodu Polskiego,
– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!
Za Twoja miłość płynącą z Jasnej Góry, która jak Gwiazda Przewodnia świeci Polakom rozrzuconym po całym świecie,
– dziękujemy Ci, Najświętsza Panno!

III. Modlitwa czci i miłości

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału we współodkupieniu ludzkości,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały,
– bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!
Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulsza Matka,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu Polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ PIATY

I. Wprowadzenie

1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz w katedrze lwowskiej złożył swoja koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: „Wielka Boga – Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów… i Twoim miłosierdziem król… Ciebie za Patronkę moja i za Królową państw moich obieram…”
Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: „Królowo Korony Polskiej” zostaje włączone do Litanii loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługa i narzędziem w Jej dłoniach.
Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę.
W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło – natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą.
26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasna Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnia sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: „Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Boża, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało”.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!
Za to, że mocą swoja ratujesz wiarę Polonii świata,
– dziękujemy Ci, Matko Boga!

III. Modlitwa czci i miłości

Wielka Boga – Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie pomagasz nam do odnowy życia,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu polskiego, a Jej święty Obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SZÓSTY

I. Wprowadzenie

W roku 1683 wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: „Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych… Zali nie zwa nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?…”
Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św. pokornie prosząc Najśw. Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: „W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!”.
O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”. Król Jan III wysyła do Ojca sw. Wiadomość: „Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył”. W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze.
Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000 – letnia rocznica Chrztu, tak zwane Milenium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele świętym.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że od wieków jesteś nasza niezawodna pomocą,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że umacniasz nas w walce ze złem,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu Polskiego zachować wierność Kościołowi,
– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!
Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa,
– dziękujemy Ci, matko Częstochowska!

III. Modlitwa czci i miłości

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia,
– miłujemy Cię wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Matko wszystkich ludzi,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ SIÓDMY

I. Wprowadzenie

W roku 1717 obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy.
Jedna z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: „Najświętsza Panno!” Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie.
Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi – Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć.
Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boska Częstochowska za główna Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy – jak mówią kroniki – działając z rozkazu, „wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy”, konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłka włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową.
Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za Twoja opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że zawsze jesteś Ta, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa czci i miłości

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych udręczonych niewola,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególnie bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

IV. Modlitwa prośby

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski!
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!
Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie,
– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ ÓSMY

I. Wprowadzenie

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju.
Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynoszą Matce Bożej berło i jabłko – insygnia władzy królewskiej. W roku 1936 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek.
Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.
W roku 1956 w 300 – lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa jasnogórskie śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.
W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Milenium – Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeci maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńska niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.
Jasna Góra w czasach obecnych jest duchowa stolica Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści sa też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni o młodzież męska.
Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w pieszej pielgrzymce warszawskiej przybyło na Jasna Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasna Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.
W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św.
Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że w Twym Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem Swoim,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!
Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte sa dla wszystkich,
– dziękujemy Ci, Królowo Polski!

III. Modlitwa przeproszenia

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twego i podejmują najstraszliwsza walkę, walkę z Bogiem i Kościołem Chrystusowym,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za tych, którzy odrzucają Cię, matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za niedotrzymywanie Ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych,
– przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.
Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiara świętą i godnością dziecka Polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczna i rozwiązłość,
– przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.
Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych,
– przepraszamy Cię, Matko Jasnogórska.

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

DZIEŃ DZIEWIATY

I. Wprowadzenie

W roku 1957 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierna kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczona na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ja i błogosławi plan peregrynacji.
26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każda świątynię, aby spojrzeć w ręce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski.
Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: „Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię sw. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najsw. Panna doprowadziła ich do spowiedzi”.
W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasna Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchowa obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie sa mniejsze. 80 – 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.
Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególna uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.

II. Modlitwa dziękczynienia

Za Twoja wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za wszystkie łaski nawróceń
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za pojednane Małżeństwa
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za radość i zgodę w rodzinach
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!
Za miłość i pokój między ludźmi
– dziękujemy Ci, Najlepsza Matko!

III. Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:
Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca,
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Samotnym, chorym i opuszczonym
– daj łaskę wiary i moc miłości!
Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności, ucieczki od życia, smutku,
– daj łaskę wiary i moc miłości!

IV. Modlitwa czci i miłości

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.
Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach,
– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

V. Zakończenie

1 dziesiątek Różańca (albo 3 razy Zdrowaś, Maryjo),
Pod Twoja Obronę.
Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony narodu Polskiego, a Jej święty obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową. Apel Jasnogórski.

Fakty historyczne opracowano na podstawie:

Fras, Matka Boska Częstochowska, Królowa Polski. Jasna Góra 1939.
Stefan Kardynał Wyszyński, biografia w fotografiach. Orchard Lake, Michigan 1969.
Zeszyty naukowe KUL.XIV (1971) nr 3 (55).
O. SYKSTUS, Sprawozdanie roczne ruchu pielgrzymów na Jasnej Górze.
Kronika Nawiedzenia, maszynopis.

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

 Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!
Stajemy przed Tobą, Matko nasza która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polska ziemia. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca Niebieskiego. Dana na pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko wśród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła w yjednujesz nam moce Boże przez całe wieki.
Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że prowadzisz nas bezpieczna droga do swojego Syna,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że obecnością swoja ubogacasz Kościół w Polsce,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!
Za to, że Ojczyznę nasza za swoje królestwo obrałaś,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś nam szczególna pomocą i światłem na progu drugiego Tysiąclecia,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś Matka i Wychowawczynią młodych pokoleń,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że w Milenijnym Akcie Oddana wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska pani!
Za to, że możemy się zwać Twoimi niewolnikami i pomocnikami,
– dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś nasza Miłością, Słodkością i Nadzieja,
– dziękujemy Ci, jasnogórska Pani!
Za to, że jesteś dla nas Brama Niebios,
– dziękujemy Ci, jasnogórska pani!Racz przyjąć nasz pokorny hołd wdzięczności, choć wiemy, że skromne są nasze dzięki wobec ogromu Twoich zmiłowań. Ale ogrom doznanych łask budzi w nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, Bogurodzico, która nieustannie nam przykazujesz: „Cokolwiek Wam każe mój Syn – czyńcie”. Posłuszni Twym natchnieniom, stajemy z wdzięcznością do pomocnej służby Tobie, Matko kościoła, w Królestwie Twoim. Amen.

JASNOGÓRSKIE ŚLUBY NARODU POLSKIEGO

 

26 sierpnia 1956 roku

Wielka Boga-Człowieka Matko! Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo! Królowo świata i Polski Królowo!

Gdy upływają trzy wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś Królową Polski, oto my, dzieci Narodu polskiego i Twoje dzieci, krew z krwi Przodków naszych, stajemy znów przed Tobą, pełni tych samych uczuć miłości i nadziei, jakie ożywiały ongiś Ojców naszych.My, biskupi polscy i królewskie kapłaństwo, Lud nabyty zbawczą Krwią Syna Twojego, przychodzimy, Maryjo, znów do Tronu Twego, Pośredniczko Łask wszelkich, Matko Miłosierdzia i wszelkiego pocieszenia.

Przynosimy do stóp Twoich niepokalanych całe wieki naszej wierności Bogu i Kościołowi Chrystusowemu – wieki wierności szczytnemu posłannictwu Narodu, omytego w wodach Chrztu świętego.

Składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko, co mamy: rodziny nasze, świątynie i domostwa, zagony polne i warsztaty pracy, pługi, młoty i pióra, wszystkie wysiłki myśli naszej, drgnienia serc i porywy woli.

Stajemy przed Tobą pełni wdzięczności, żeś była nam Dziewicą Wspomożycielką wśród straszliwych klęsk tylu potopów.

Stajemy przed Tobą pełni skruchy, w poczuciu winy, że dotąd nie wykonaliśmy ślubów i przyrzeczeń Ojców naszych.

Spojrzyj na nas, Pani Łaskawa, okiem Miłosierdzia Twego i wysłuchaj potężnych głosów, które zgodnym chórem rwą się ku Tobie z głębi serc wielomilionowych zastępów oddanego Ci Ludu Bożego.

Królowo Polski! Odnawiamy dziś śluby Przodków naszych i Ciebie za Patronkę naszą i za Królową Narodu polskiego uznajemy.

Zarówno siebie samych, jak i wszystkie ziemie polskie i wszystek lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie.

Wzywamy pokornie pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie naszej świętej, chrześcijańskiej przedniej straży, poświęconej Twojemu Sercu Niepokalanemu i Sercu Syna Twego. Pomnij, Matko Dziewico, przed obliczem Boga, na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać Królestwem Twoim, pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi.

Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia.

Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios, dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.

Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne.

Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.

Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.

Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku.

Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.

Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.

Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

Królowo Polski! Ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogurodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy.

Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt.

Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.

Lud mówi: Królowo Polski, przyrzekamy!

W wykonaniu tych przyrzeczeń widzimy żywe Wotum Narodu, milsze Ci od granitów i brązów. Niech nas zobowiązują do godnego przygotowania serc naszych na Tysiąclecie Chrześcijaństwa Polski.

W przededniu Tysiąclecia Chrztu Narodu naszego chcemy pamiętać o tym, że Ty pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z niewoli i grzechu; że Ty pierwsza stanęłaś w obronie maluczkich i łaknących, i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa, Boga naszego.

Chcemy pamiętać o tym, że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznajemy Syna Twojego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią.

Przyjm nasze przyrzeczenia, umocnij je w sercach naszych i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W Twoje dłonie składamy nasza przeszłość i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne, Kościół Syna Twego i wszystko, co miłujemy w Bogu. Prowadź nas poprzez poddaną Ci ziemie polską do bram Ojczyzny Niebieskiej. A na progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 43 Komentarze

Drugie zamknięcie Europy od 18 września

Druga blokada to jawne wypowiedzenie wojny wszystkim Europejczykom, ich dobrobytowi, zdrowiu i przyszłości.

Hiszpańskojęzyczna gazeta Euro Weekly News pisze, że kraj ten i większość innych krajów Europy Zachodniej ponownie przejdą do ścisłej blokady z powodu koronawirusa. Potwierdza to również audycja niemiecko-syryjskiego dziennikarza  Hamudi Ebalza, który ostrzegł na swoim kanale YouTube, że do 30 września cała Europa Zachodnia zostanie pogrążona w sześciomiesięcznym zamknięciu, które zostanie wymuszone przez wojsko. Celem jest przyspieszenie planowanego zniszczenia gospodarki i zmuszenie wszystkich ludzi do przebadania się na koronawirusa, a następnie zaszczepienia.

Socjalistyczny hiszpański premier Pedro Sánchez, który, jak sam powiedział, jest „wojowniczo pro-UE”, 18 września pchnie kraj z powrotem do ścisłego zamknięcia, według Euro Weekly News , rzekomo z powodu „niepokojącego wzrostu” liczby zakażeń Covid-19.

W fazie 1 najpierw nastąpi blokada regionalna. Hiszpanie nie mogą już wtedy opuszczać swojej gminy lub miejsca zamieszkania. Granice z Francją i Portugalią będą również zamknięte dla wszelkiego ruchu „zbędnego”.

Faza 2 rozpocznie się po 2 tygodniach od rozpoczęcia fazy 1 i zostaną zamknięte wszystkie „mniej istotne” firmy, takie jak gastronomia, kina, teatry i inne miejsca i wydarzenia, do których przyjeżdża wiele osób.

Kolejne 2 tygodnie później rozpocznie się Faza 3. Wtedy wszyscy znów muszą zostać w domu, a zakupy można robić tylko na ściśle określonych warunkach.

Dokładnie to usłyszał Ebalz o planach dla Niemiec. Tym razem jednak druga blokada zostanie również wymuszona przez siły zbrojne, które mają z góry stłumić masowe powstanie ludowe w zarodku.

Rozmowy z innymi przywódcami rządowymi

Dwóch hiszpańskich polityków ujawniło w sobotę Euro Weekly, że odbyły się już rozmowy z premierami innych krajów na temat planowanej drugiej blokady, w tym brytyjskim premierem Borisem Johnsonem.

To jeden z powodów, dla których firmy  odwołują wakacyjne loty i podróże we wrześniu. Zostali o tym z góry ostrzeżeni ”- wyjaśnił jeden z ministrów.

Każdy powinien zostać przebadany i zaszczepiony

Zamykanie gospodarki i społeczeństwa na wiele miesięcy powinno mieć na celu „ochronę ludności”, ale coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że realizowany jest zupełnie inny program, a wręcz przeciwny ochronie ludności. Gospodarka jest celowo niszczona, ludność celowo popychana do granic możliwości i przerażona oszustwem związanym z pandemią koronawirusową „drugiej fali”, co skłania wszystkich do poddania się testom i szczepieniom.

Bezpośrednie wypowiedzenie wojny

Jeśli ta decyzja europejskich szefów rządów zostanie faktycznie wdrożona, będzie to po prostu jawne wypowiedzenie wojny wszystkim Europejczykom, ich dobrobytowi, zdrowiu i przyszłości. Drugą blokadą będzie zatem państwo okupacyjne, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy, z zamiarem umieszczenia nas pod stałą dyktaturą komunistyczną, w której wszystkie nasze wolności i prawa, a nawet kontrola nad naszymi ciałami, będą na stałe zabrane.

Nawet gdyby nie wrzesień, ale październik, listopad czy styczeń 2021 r. był tym dniem w którym wejdzie blokada, Jako narody europejskie wciąż mamy bardzo mało czasu aby zatrzymać  dokończenie tego ostatecznego zamachu stanu przeciwko wolności i życiu, jakie znaliśmy do tej pory.

Euro Weekly News

Według amerykańskiego ekonomisty Martina Armstronga rządy wielu krajów zachodnich już zdecydowały, że nastąpi druga blokada. Koronawirus pozostanie fałszywym pretekstem z prawdziwego powodu, a mianowicie powrotu kryzysu bankowego i zadłużenia państwowego, któremu towarzyszyć będzie bezprecedensowe załamanie gospodarcze od września w wyniku działań dystansowania społecznego i blokowania. Politycy boją się – zapewne słusznie – masowych powstań i mają nadzieję, że uda im się je wyprzedzić poprzez całkowite ponowne zamknięcie społeczeństwa, co zaostrzy kryzys, w tym w zakresie zdrowia publicznego. Niestety odbije się to tylko na planowanym „Wielkim Zielonym Resecie”, który w dużej mierze zniszczy istniejącą gospodarkę.

„Według wiarygodnych źródeł, decyzja o nałożeniu kolejnej blokady została podjęta, ponieważ po zniesieniu ograniczeń Covid ludzie nie będą już w stanie spłacać swoich długów, a kryzys finansowy nadejdzie” – pisze Armstrong. „To naprawdę szalone, ponieważ te ograniczenia muszą zostać zniesione… a wtedy trzeba będzie zmierzyć się z całym koszmarem tej przesadnej reakcji. To nieuniknione! Nasze źródła w Niemczech są głęboko zaniepokojone i uważają, że te ograniczenia spowodowały ogromne szkody, które staną się widoczne dopiero po ich zniknięciu ”

(c) https://dzieckonmp.wordpress.com/

Opublikowano Bez kategorii | 15 Komentarzy

Nowenna do Matki Bożej przed Uroczystością Wniebowzięcia NMP od 6.08

Dzień pierwszy, 6 sierpnia
Za wszystkich rodziców o wierność powołaniu, którym zostali obdarzeni, o jego realizację zgodną z nauką Chrystusa. By byli świadkami Jego miłości, by On sam był jej fundamentem.
Maryjo, Wspomożycielko nasza, wstawiaj się za nami u Twojego Syna.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień drugi, 7 sierpnia
Za małżonków, którzy nie mogą mieć własnego potomstwa, o otwarte serce na adopcję dzieci, o odwagę i ufność Bogu, aby umieli dawać miłość i nieść pomoc dzieciom porzuconym, niechcianym, zapomnianym.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień trzeci, 8 sierpnia
O łaskę miłości dla wszystkich polskich rodzin – miłości dającej pokój, radość i moc zwyciężającą problemy, trudności dzisiejszego świata, które niszczą piękno i wielkość rodziny.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień czwarty, 9 sierpnia
Za małżonków obdarzonych potomstwem, aby mieli mieli odwagę je przyjąć. Aby nie lękali się przeciwności i trudności, które stają na ich drodze. Oby każde poczęte życie mogło się rozwijać w prawdziwej miłości jako znak sprzeciwu wobec aborcji, która niszczy nowe życie, dar od Boga.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień piąty,10 sierpnia
Za wszystkich tych, którzy przekreślają swoją godność, wchodząc w różne uzależnienia, głównie od alkoholu, narkotyków, tytoniu – o odwagę i moc do walki o swoje życie, o przeciwstawienie się pokusom.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień szósty.11 sierpnia
Za tych, którzy tracą swoją godność w uzależnieniu od komputera, Internetu, pornografii – o odkrycie na nowo daru życia, jakim zostali obdarowani, oraz o chęci i siłę do ratowania siebie i innych.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień siódmy ,12 sierpnia
Za wszystkich, którzy opiekują się osobami uzależnionymi, w nałogach, za rodziny borykające się z tym problemem wśród swoich bliskich – o Bożą nadzieję i moc do walki, a także światło Ducha Świętego, który prowadzi do zwycięstwa.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień ósmy,13 sierpnia
W trosce o ludzkie życie módlmy się za chorych o fachową pomoc w przywróceniu ich zdrowiu, także, by umieli przyjąć cierpienie jako drogę prowadzącą do radości nieba.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
 Dzień dziewiąty,14 sierpnia
Módlmy się w tym dniu za ludzi w podeszłym wieku, samotnych, umierających – o dobre przygotowanie się na spotkanie z Bogiem. Módlmy się, aby zjawisko eutanazji zniknęło z rzeczywistości naszego życia.
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP ♥
MODLITWA
Maryjo, przez Twoje orędownictwo wołamy, aby moc Twego Syna pomogła człowiekowi naszych czasów zwyciężać to, co niszczy jego godność, a moc Chrystusowych darów dała siłę do walki o prawdziwe wartości rodzące pokój i radość w drodze do życia wiecznego.Amen
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…
Litania do NMP Wniebowziętej
Kyrie eleison. Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo Wniebowzięta,
módl się za nami.
Przy Twoim zgonie był Twój Boski Syn,
Przy Twoim zgonie byli święci Aniołowie,
Najczystszą duszę oddałaś w ręce Boga,
Twoje święte Ciało nie uległo zniszczeniu,
Z duszą i ciałem wzięta do nieba,
Od zbytniego przywiązania do stworzenia,
wybaw nas Swoim wstawiennictwem.
Od zbytniego smutku po stracie bliskich,
Od chorób,
Od boleści duszy i ciała,
Od śmierci grzechu,
Przez błogosławione zaśniecie Twoje,
Przez radosne wniebowzięcie Twoje,
Przez ukoronowanie Twoje,
Przez niewypowiedziane radości Twoje,
My grzeszni,
prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich strapieniach wspomagać raczyła,
Abyś nas od podstępu złych duchów bronić raczyła,
Abyś nam dobrą śmierć wyprosi raczyła,
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie uprosić raczyła.
 BARAKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata,         przepuść nam Panie.
BARANKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata,         wysłuchaj nas Panie.
BARANKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata,         zmiłuj się nad nami.
 MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, abyśmy zbawieni przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały. Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 69 Komentarzy