Słowo na dziś…

1 października 2016 r., Sobota
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła
Wspomnienie

PIERWSZE CZYTANIE

Job 42, 1-3. 5-6. 12-17 Bóg błogosławi skruszonemu Jobowi
Czytanie z Księgi Joba

Job odpowiedział Panu:
«Wiem, że Ty wszystko możesz; co zamyślasz, potrafisz uczynić. Któż nierozumnie Twe rządy zaciemni? Dotąd Cię znałem ze słuchu, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, stąd się we łzach rozpływam, pokutuję w prochu i popiele».
Potem Pan błogosławił Jobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic. Miał jeszcze siedmiu synów i trzy córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych, jak córki Joba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
I żył jeszcze Job sto czterdzieści lat, i widział swych potomków – w całości cztery pokolenia. Umarł Job stary i pełen lat.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 119 (118), 66 i 71. 75 i 91. 125 i 130 (R.: por. 135a)
Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, *
bo ufam Twoim przykazaniom.
Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś, *
bym się nauczył Twych ustaw.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twoje wyroki, *
że dotknąłeś mnie słusznie.
Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

Jestem Twoim sługą, daj, abym zrozumiał *
i poznał Twoje napomnienia.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

Okaż swym sługom pogodne oblicze.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Por. Mt 11, 25
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, Alleluja, Alleluja

EWANGELIA

Łk 10, 17-24 Przywileje uczniów
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Oto słowo Pańskie.

12 Nowenna Pompejańska – c.d.

Nowenna Nr 1

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie MAT
Nawiedzenie świętej Elżbiety MAT
Narodzenie Pana Jezusa MAT
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni MAT
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni MAT

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie SŁAWIK
Cud w Kanie Galilejskiej ŻONA SŁAWIKA
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MAMA MARIUSZA
Przemienienie Pańskie na górze Tabor MAMA MARIUSZA
Ustanowienie Eucharystii SŁAWIK

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu ULOTNOŚĆ
Biczowanie Pana Jezusa KRZYSZTOF
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa GOSIA-3
Dźwiganie krzyża na Kalwarię ANDRZEJ
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa KIELICH

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa BRYZA
Wniebowstąpienie Pana Jezusa BRYZA
Zesłanie Ducha Świętego BRYZA
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi MONI
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi SZAFIREK

Nowenna nr 2

Część pierwsza — Tajemnice Radosne
Zwiastowanie Najświętszej Maryi BOŻENNA
Nawiedzenie świętej Elżbiety BOŻENA2
Narodzenie Pana Jezusa BEATKA 1
Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni BEATKA2
Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni BOŻENA2

Część druga — Tajemnice Światła (nieobowiązkowe)
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie MARIUSZ
Cud w Kanie Galilejskiej MARIUSZ
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia MARIUSZ
Przemienienie Pańskie na górze MARIUSZ
Ustanowienie Eucharystii MARIUSZ

Część trzecia — Tajemnice Bolesne
Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu BASIA
Biczowanie Pana Jezusa HALINKA
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa ALICJA
Dźwiganie krzyża na Kalwarię MILLKA
Ukrzyżowanie i śmierć Pana ZOSIA

Część czwarta — Tajemnice Chwalebne
Zmartwychwstanie Pana Jezusa MAŁGOSIA4
Wniebowstąpienie Pana Jezusa DANUTA
Zesłanie Ducha Świętego AVISO
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny MAŁGOSIA N.
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi MILKKA

 

12 Nowenna Pompejańska

12 NOWENNA POMPEJAŃSKA – ROZPOCZĘCIE TWORZENIA

 

Kochane Boże i Maryjne Dzieci! przepraszam, że częściowo kopiuję treść tego wpisu, ale trochę brakuje mi czasu i trzeba sobie życie ułatwiać, a nie utrudniać.  Przedstawiam przypomnienie, jak modlić się Nowenną Pompejańską. Wiem, że większość z Was to wie, ale to dla osób, które modlą się z nami po raz pierwszy.

Kochani! Zobaczcie jak długo już wypełniamy wolę Jezusa. Modlimy się 32 miesiąc a rozpoczęliśmy na prośbę Jezusa w środę popielcową 18 lutego 2015 roku. Bądźmy nadal wytrwali w tej modlitwie Różańcowej, bo właśnie ta Nowenna Pompejańska mogła nas zjednoczyć łańcuszkiem koralików dziesiątek naszej miłości i zaufania Maryi. Wielu modli się ze mną od początku a jeszcze więcej odeszło. Nie muszą się ze mną modlić bo i tak Niebo łączy wszystkie wspólnoty modlitewne w jeden wielki hymn prośby o jak najszybszą i zgodną z planem Bożym Intronizację Jezusa na Króla narodu polskiego. Za nami inni przyjdą i ogłoszą go królem swoich narodów. I wtedy Jezus wybierze te 12 narodów.

Zaczynamy nową Nowennę Pompejańską 4 pażdziernika 2016 roku w dniu, kiedy Kościół Święty modli się tajemnicami boleści. Jest to 12 przeze mnie tworzona Nowenna Pompejańska na prośbę Jezusa w przesłaniach do mojej znajomej. Jezus w ostatnim przesłaniu z 16 września 2016 nadal o to prosi i mówi abyśmy teraz stali z Maryją pod Krzyżem i ocierali mu łzy. A we w wcześniejszym przesłaniu powiedział tak: DZIĘKI MOJEJ MAMIE MARYI A WASZEJ KRÓLOWEJ ZALICZAM WAS DO TYCH (12) NARODÓW. „ Jest to Żywe Słowo z Nieba, dlatego proszę, odpowiedzcie Jezusowi i Maryi – Matce Boga . Potrzebna jest modlitwa za Polaków inaczej myślących niż my, a nie słowa nienawiści. Jednak Różaniec Święty będzie łagodzić te spory i jest bronią nie do pokonania. Ale Chrystus Król, uznany przez władze państwowe i kościelne, przyniósł by naszej Ojczyźnie największą ochronę i Boże błogosławieństwo aby Polska rosła w Chwale Boga.

INTENCJA: O JAK NAJSZYBSZE I ZGODNE Z PLANEM BOŻYM PRZEPROWADZENIE AKTU INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

Wspominajmy w innych naszych modlitwach o Światło Ducha Świętego i odwagę dla kapłanów polskich oraz Światło Ducha Św dla naszego Prezydenta i nasz nowy Rząd, bo to o nich zależy zwieńczenie dzieła Intronizacji. Módlmy się również o nasze granice, aby były bezpieczne, a szczególnie o jak najszybszą Intronizację.

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 4 pażdziernika do 30 pażdziernika 2016 odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od 31 pażdziernika do 26 listopada 2016 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Wasze komentarze nie będą się wyświetlać (proszę się tym nie niepokoić), a Admin blogu będzie mi je przesyłał. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca, jednak nie zawsze będzie to możliwe i zgodne z Waszym życzeniem w związku z tym, że blog jest bezpłatny i zarezerwowany na przesłania od Pana Jezusa ( mała pojemność), i nie będzie możliwości przekazania Wam odpowiedzi że np. dana tajemnica zajęta. Bo zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Jeżeli będzie Wasza akceptacja to proszę nie pisać już następnego komentarza. Przepraszamy za takie utrudnienie, jednak nie wynika to z naszej złej woli lecz z możliwości technicznych.

UWAGA: „ NA ŻADNYM INNYM BLOGU NIE TWORZĘ NOWENNY” !!!

NIECH NAM PAN BÓG BŁOGOSŁAWI A MARYJA PRZYPROWADZA DZIECI DO MODLITWY.

Nowenna do Św. Faustyny

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ FAUSTYNY

5 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętej Faustyny. Warto ten dzień wypełnić modlitwą, jak również i poprzedzić go nowenną do Św. Faustyny (26 września – 4 października). Święta Faustyna została nam dana jako wzór świętości, głębokiego zjednoczenia z Bogiem.
Dzień I
Poznawanie tajemnicy miłosierdzia Bożego.
MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW l ZA WĄTPIĄCYCH W MIŁOSIERDZIE BOŻE  
P.J: Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od żłóbka aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice moje i poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniom i niezgłębioną dobroć moją – i tę dasz poznać światu.(Dz. 438).
S.F: O Boże, jak bardzo pragnę, aby Cię poznały dusze, żeś je stworzył z miłości niepojętej; o Stwórco mój i Panie, czuję, że uchylę zasłony nieba, aby o dobroci Twojej nie wątpiła ziemia.
Święta Faustyno, uproś mi łaskę coraz głębszego wnikania w tajemnice miłosierdzia Bożego w dziele stworzenia, zbawienia i chwały, abym jak Ty dawał ją poznać całemu światu.
Dzień II
Kontemplacja Miłosierdzia w codzienności
MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE,W NASZYCH RODZINACH I W NAS SAMYCH
P.J: Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego, większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg. O, gdyby dusze chciały słuchać głosu mego, kiedy przemawiam w głębi ich serca, w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości. (Dz. 584).
S.F: Boże, nie szukam szczęścia poza wnętrzem swojej duszy, w której przebywasz. Cieszę się Tobą we własnym wnętrzu, tu z Tobą ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Tobą zażyłość, tu z Tobą przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Tobą. (por. Dz. 454).
Święta Faustyno, naucz mnie przebywania z Panem we własnej duszy, słuchania Jego głosu i przeżywania z Nim wszystkich chwil życia. Uproś mi łaskę kontemplacji Miłosierdzia Bożego w codzienności.
Dzień III
Postawa ufności wobec Pana Boga
MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
P.J: Córko moja, jeżeli przez ciebie żądam od ludzi czci dla mojego miłosierdzia, to ty powinnaś się pierwsza odznaczać tą ufnością w mił
ć twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary.(Dz. 548).
S.F: Boże w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę Cię tak kochać, jak jeszcze Cię żadna dusza ludzka nie kochała, a chociaż jestem dziwnie nędzna i maleńka, to jednak kotwicę ufności swojej zapuściłam tak głęboko w przepaść miłosierdzia Twojego – Boże i Stwórco mój. Pomimo wielkiej nędzy mojej nie lękam się niczego, ale mam nadzieję śpiewać pieśń chwały wiecznie.
Uproś mi, święta Faustyno, łaskę dziecięcej ufności, abym zawsze i we wszystkim wiernie spełniał wolę Bożą, która jest dla nas samym miłosierdziem.
Dzień IV
Postawa miłosierdzia wobec bliźnich
MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH
P.J: Córko moja, (…) żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu mojemu.(Dz. 742)
S.F: Jezu mój, przeniknij mnie całą, abym mogła Cię odzwierciedlić w całym życiu swoim. Przebóstwij mnie, aby czyny moje miały wartość nadprzyrodzoną. Spraw, abym miała dla każdej duszy bez wyjątku miłość, litość i miłosierdzie. O mój Jezu, każdy ze świętych Twoich odbija jedną z cnót Twoich na sobie, ja pragnę odbić Twoje litościwe i pełne miłosierdzia Serce, chcę je wysławić. Miłosierdzie Twoje, o Jezu, niech będzie wyciśnięte na sercu i duszy mojej jako pieczęć, a to będzie odznaką moją w tym i przyszłym życiu. (Dz. 1242)
Święta Faustyno, wstawiaj się za mną do Pana, aby i moje życie przemieniało się w miłosierdzie świadczone bliźnim przez czyn, słowo i modlitwę. Niech moje oczy, uszy, usta, ręce, nogi i serce będą miłosierne.
Dzień V
Głoszenie orędzia Miłosierdzia
MÓDLMY SIĘ ZA UBOGICH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH I UZALEŻNIONYCH
P.J: W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Kar używam, kiedy mnie sami zmuszają do tego; ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia.(Dz. 1588)
S.F: O Boże mój, wszystko, co we mnie jest, niech uwielbia Ciebie, Stwórco mój i Panie, a każdym uderzeniem serca swego pragnę wysławić niezgłębione miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje. Pragnę mówić duszom o Twojej dobroci i zachęcać do ufności w miłosierdzie Twoje – jest to misja moja, którąś mi sam przeznaczył, Panie, w tym i przyszłym życiu.(Dz. 1325)
Za twoim przykładem, święta Faustyno, chcę głosić światu orędzie Miłosierdzia świadectwem życia i słowem, aby dotarło ono do wszystkich ludzi i napełniło ich serca nadzieją. Niech i w moim życiu spełnia się obietnica Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem.(Dz. 1075).
Dzień VI
Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świat
MÓDLMY SIĘ ZA UMIERAJĄCYCH
P.J: Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb twoich; zadaniem twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego.(Dz. 570). Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a wtenczas będą miały moc przed Ojcem moim.(Dz. 531). Czynię cię szafarką miłosierdzia swego.(Dz. 570).
S.F: O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim, bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga.(Dz. 482).
Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc, prowadziły lud Boży po drogach zbawienia.
Dzień VII
Umiłowanie Kościoła – Mistycznego Ciała Chrystusa
MÓDLMY SIĘ ZA ZMARŁYCH
P.J: Córko moja, rozważ o życiu Bożym, jakie jest w Kościele zawarte dla zbawienia i uświęcenia duszy twojej. Rozważ, jak korzystasz z tych skarbów łask, z tych wysiłków mojej miłości.(Dz. 1758).
S.F: Jezu, staram się o świętość, bo przez to będę pożyteczną Kościołowi. Robię ustawiczne wysiłki w cnocie, staram się wiernie naśladować Jezusa, a ten szereg codziennych cnót cichych, ukrytych, prawie niedostrzegalnych, ale spełnianych z wielką miłością, składam do skarbca Kościoła Bożego na korzyść wspólną dusz. Czuję wewnętrznie, jakobym miała odpowiedzialność za wszystkie dusze, czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale [dla] całego Kościoła.(Dz. 1505).
Wdzięczni za dary Bożego miłosierdzia złożone dla mnie w Kościele świętym, chcę tak jak TY-święta Faustyno-korzystać z nich, by stawać się świętym i przez to pociągać inne dusze do zdrojów miłosierdzia Bożego.
Dzień VIII
Spotkanie z Jezusem w sakramentach świętych
MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
P.J: Ach, jak mnie to boli, że dusze tak mało się łączą ze mną w Komunii św. Czekam na dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę je obsypać łaskami – one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną, jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. – Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swe dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki; rozważ jej ból, nikt jej nie pocieszy. To słaby obraz i podobieństwo mojej miłości.(Dz. 1447).
S.F: Jezu, jest jeszcze jedna tajemnica w mym życiu – najgłębsza, ale i najserdeczniejsza – to Ty sam pod postacią chleba, kiedy przychodzisz do mojego serca. Tu jest cała tajemnica mojej świętości. Tu serce moje złączone z Twoim staje się jedno, tu już nie istnieją żadne tajemnice, bo wszystko Twoje – moim jest, a moje – Twoim. Oto wszechmoc i cud Twojego miłosierdzia.(Dz. 1489). Wszystko, co we mnie dobrego jest – sprawiła to Komunia św., jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. O, jak się cieszę, że jestem mieszkaniem dla Ciebie, Panie; serce moje jest świątynią, w której ustawicznie przebywasz.(Dz. 1392).
Święta Faustyno, uproś mi łaskę żywej wiary, aby każdy sakrament był uprzywilejowanym miejscem spotkania z Panem Jezusem, a Eucharystia była centrum całego życia, przemieniając je w miłość.
Dzień IX
Nabożeństwo do Matki Bożej
MÓDLMY SIĘ ZA  BISKUPÓW NASZYCH I KSIĘŻY
 
M.B: Życie wasze ma być podobne do życia mojego, ciche i ukryte, macie nieustannie się jednoczyć z Bogiem i prosić za ludkością, i przygotować świat na powtórne przyjście Boga. (Dz. 625).
S.F: O słodka Matko Boża, Na Tobie wzoruję me życie, Tyś mi świetlana zorza, W Tobie tonę cała w zachwycie.O Matko, Dziewico Niepokalana, W Tobie odbija mi się promień Boga.Ty mnie uczysz, jak wśród burz kochać Pana, Tyś mi tarczą i obroną od wroga. (Dz. 1232).
Święta Faustyno, najwierniejsza córko Matki miłosierdzia, ukryj mnie pod Jej płaszczem, aby prowadziła mnie do Jezusa, uczyła uczestniczyć w Jego życiu i misji ukazywania światu miłosierdzia Ojca niebieskiego. Chcę – jak Maryj – dawać ludziom Miłosierdzie Wcielone – i przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Amen.

Stańmy pod Krzyżem

Droga Krzyżowa:
Pan mój i Bóg mój. Jezu, Boże mój, nie chcę Ciebie ranić.
Odbierz mi wszystkie pokusy, odbierz mi moją mowę, moje myśli, moje czyny.
Oddaję Ci moją wolną wolę bym nie mógł Ciebie, Świętego ranić.

Stacja 1 Pan Jezus na śmierć skazany
Dziękuję Ci Jezu, żeś sąd Piłata
przyjął na Siebie za grzechy świata.
Stoisz niewinny, milczący przed tłumem
W koronie cierniowej, ubiczowany;
Nikt nie ogarnie tego rozumem
Jak Cierpisz, za nas będąc wydany.
Nie ma litości grzesznik nad Bogiem;
Katuje słowem, czynem, myślami;
Ty Jezu znosisz cierpienia srogie
I chcesz byśmy poszli Twoimi śladami.

Stacja 2 Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Dziękuję Ci Jezu, że niesiesz mój krzyż,
Że wziąłeś na Siebie me grzechy.
Proszę Cię jeszcze się do mnie zbliż
Bym szukał w Tobie pociechy.
Pragnę za Tobą do szczęścia iść;
Oddam swe życie dla Ciebie.
Wezmę na siebie mój ciężki krzyż
Bym skończył wędrówkę w Niebie.

Stacja 3 Pan Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem
Przepraszam Cię Jezu, że Cię biczuję,
Że ciężar mych grzechów Ciebie przewrócił.
Już nie chcę grzeszyć, już obiecuję
Uczynię wszystko byś się nie smucił.
Wstań proszę Jezu, wstań z moim krzyżem,
Wybacz, że grzechem zadałem Ci ból;
Podnieś mnie Jezu bo z Tobą leżę
Ty, możesz wszystko, Ty jesteś Król.

Stacja 4 Pan Jezus spotyka swą Najświętszą Matkę
Dziękuję Ci Jezu za Matkę Najświętszą,
Którą na drodze krzyżowej mi dałeś.
Ona prostuje mi drogę krętą;
Pomaga wierzyć, że mnie wybrałeś.
Ona podnosi mnie po upadku,
Ratują z grzechu ręce Królowej.
Odrzucam egoizm, życie w dostatku
Znów idę z Bogiem w drodze krzyżowej.

Stacja 5 Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Jezu dziękuję, żeś mnie przymusił
Bym ciężar krzyża znów wziął na siebie,
Bym szedł przy Tobie, bym pod krzyż wrócił,
Chcę z Tobą cierpieć, chcę być koło Ciebie.
Już pójdę drogą zbawienia przy Tobie
Choćbym miał cierpieć ogromne męki
Wiem, że dla Ciebie Jezu to robię
Trzymam się mocno, Twej Boskiej ręki.

Stacja 6 Św. Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Za Weronikę Jezu dziękuję,
Że chustą otarła Ci twarz zakrwawioną
Dała Ci ulgę, dała otuchę;
Chustę zmieniła z białej w czerwoną.
Ta Święta Kobieta pomogła Ci w drodze
Pod moim krzyżem ciężkim od grzechów
Pomogła w bólu, pomogła w trwodze,
Zakryła Ci twarz od szyderczych śmiechów.

 

 

Stacja 7 Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi.
Drugi upadek mój Jezu, przepraszam,
Przez moje grzechy się przewróciłeś.
Ja jestem gorszy od Barabasza
A Ty tak szybko mi wybaczyłeś.
Wstajesz i mówisz: chodź ze mną mój synu;
Ja czuję miłość i zaufanie;
Ja jestem gotów podjąć się czynu;
Wracam do Ciebie, niech się tak stanie.

Stacja 8 Pan Jezus pociesza Płaczące niewiasty.
Na drodze stały niewiasty płaczące
By Tobie Jezu okazać współczucie,
By Twoje serce przeze mnie cierpiące
Przestało boleć, byś przestał czuć kłucie.
Ty idziesz dla mnie, Cierpisz z miłości
Zakatowany moimi grzechami.
Przejdziesz tą drogą, nie chcesz litości;
płaczcie za sobą, wymawiasz ustami.

Stacja 9 Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci.
Przepraszam Cię Jezu, że po raz trzeci
Upadasz pchnięty przez moje grzechy;
Już nie masz siły, krew z ran Twoich leci,
Nie masz ratunku, nie masz pociechy.
Ty jednak wstajesz, choć nie masz siły,
Choć wycieńczony jesteś do granic;
Ty tak mnie kochasz, mój Boże miły,
Ja już nie będę Cię więcej ranić.

Stacja 10 Pan Jezus z szat obnażony.
Z szat obnażony Jezu zostałeś,
Tak zawstydzony stanąłeś nagi;
Dla mnie to robisz, bo mnie wybrałeś
Obnażę się z grzechów, czystość mnie zbawi.
Wyznam swe grzechy oczyszczę serce,
Stanę w jasności, obmyję Duszę;
Zakończę życie w tej poniewierce,
W drogę zbawienia z Tobą wyruszę.

Stacja 11 Pan Jezus przybity do krzyża.
Do krzyża mój Jezu przybity zostałeś,
Do krzyża mojego, by pomóc mi żyć.
Ty idziesz przy mnie, od zła mnie wyrwałeś,
By nas złączyła Miłości nić.
Już nie odejdę Jezu od Ciebie,
Będę przy krzyżu do końca mych dni;
Pragnę wędrówkę zakończyć w Niebie
I moją duszę przekazać Ci.

Stacja 12 Pan Jezus umiera na krzyżu.
Za mnie na krzyżu Jezu umierasz
I chcesz bym dla świata ja umarł też.
Drzwi do świętości dla mnie otwierasz;
Ty wszystko możesz, Ty wszystko wiesz.
Wiesz kim ja byłem, wiesz jak grzeszyłem,
Z jakiego bagna podniosłeś mnie.
Teraz gdy z brudu się już obmyłem
Chcę żyć dla Ciebie bo Kocham Cię.

Stacja 13 Pan Jezus zdjęty z krzyża.
Już z krzyża zdjęto Twe martwe Ciało;
Bez Ducha, bez życia, całe we krwi.
Na ręce Maryi złożone zostało;
Już do zbawienia zostały dni.
Więc czekam z Maryją na dzień zbawienia
Z różańcem w ręku w modlitwie trwam;
Z dala od świata, ludzi spojrzenia;
Pieśń o Miłości w mej duszy gram.

Stacja 14 Pan Jezus złożony w grobie.
Zostałeś Jezu do grobu złożony
By nam świadectwo wieczności dać.
Z Maryi zrodzony a nie stworzony;
Ty obiecałeś w trzy dni z grobu wstać.
Oddaję Ci serce przy Komunii Świętej
Byś we mnie zamieszkał przez wszystkie dni;
Serce me pełne Miłości niepojętej,
Skruszone i pokorne, oddaję Ci.

Autorem rozmyślań jest KIELICH.

16.09.2016; piątek, g. 9:10

MOJE DZIECKO! DZISIAJ ZAMYKAM TWOJE USTA NA DALSZE PROROKOWANIE
MOJE BOŻE POLSKIE DZIECI! MÓWIŁEM DO WAS PRZEZ PONAD 3 LATA I POWIEDZIAŁEM WAM JUŻ WSZYSTKO CO POTRZEBNE JEST WAM DO WASZEGO ZBAWIENIA. PRZYSZEDŁ CZAS ABY ZAMKNĄĆ USTA MOJEMU POSŁAŃCOWI BO PRZYSZEDŁ NA TO ODPOWIEDNI CZAS BY TO DO CZEGO WAS PRZYGOTOWYWAŁEM ZACZĘŁO SIĘ WYPEŁNIAĆ. NIC JUŻ WIĘCEJ NA RAZIE NIE PRAGNĘ PRZEKAZAĆ POZA TYM BYŚCIE BYLI STALE W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ. TO DZIECI JEST WAM POTRZEBNE ABYŚCIE OSIĄGNĘLI ŻYCIE WIECZNE.
PRAGNĘ WAM JESZCZE RAZ PRZYPOMNIEĆ, ŻE WYBRAŁEM WAS SPOŚRÓD 12 NARODÓW, KTÓRE MAJĄ MI POMÓC PRZYGOTOWAĆ MOJE PRZYJŚCIE. TERAZ, PO RAZ OSTATNI UPOMINAM SIĘ MOJE POLSKIE DZIECI O MOJĄ INTRONIZACJĘ DO KTÓREJ W DALSZYM CIĄGU NIE DOSZŁO. JAK ŻEBRAK O TO PROSZĘ. WIEM, ŻE WY – W SERCACH WIELU Z WAS TEGO BARDZO PRAGNIECIE I JA BĘDĘ O TYM PAMIĘTAŁ ILE WY ZADALIŚCIE SOBIE TRUDU W WALCE O TO BOŻE DZIEŁO.
JA JESTEM KRÓLEM WIELU NARODÓW I WY WIERZĄCY NIE MOŻECIE TEMU ZAPRZECZYĆ, JEDNAK MOI KAPŁANI W  KOŚCIELE NIE ZDAJĄ SOBIE Z TEGO SPRAWY JAKĄ KRZYWDĘ ROBIĄ WŁASNEMU NARODOWI, WCIĄŻ ZWLEKAJĄC I PONIŻAJĄC MNIE CHCĄ ZA WSZELKĄ CENĘ UMNIEJSZYĆ TO DZIEŁO I ODWLEKAĆ Z JEGO ZAKOŃCZENIEM.
PRAGNĘ BY MOJA INTRONIZACJA ODBYŁA SIĘ W SANKTUARIUM JASNOGÓRSKIM OBOK MOJEJ NAJDROŻSZEJ MATKI – KRÓLOWEJ WASZEJ OJCZYZNY. TO MIEJSCE JEST WYBRANE OD DAWNA NA PIELGRZYMKI CAŁEGO NARODU DO MOJEJ MATKI -MARYI.
MOJE KONANIE I MOJA DROGA KRZYŻOWA BYŁY NIEROZŁĄCZNE Z MATKĄ BOŻĄ. DLATEGO MOJA KORONACJA TAKŻE MUSI BYĆ W POBLIŻU KLASZTORU JASNOGÓRSKIEGO.
JA JEZUS CHRYSTUS WAM TO PRZEKAZUJĘ I Z WIELKIEJ MIŁOŚCI DO WASZEGO NARODU TO WAM ROZKAZUJĘ , ŻE MOJE MIEJSCE JEST RAZEM Z MOJĄ MATKĄ , KTÓRA STAŁA POD KRZYŻEM I MNIE PORODZIŁA Z DUCHA ŚWIĘTEGO.
WASZE PLANY MAJĄ BYĆ MOIMI PLANAMI A NIE PLANAMI TYCH , KTÓRZY SIĘ MNIE ZAPIERAJĄ I WCIĄŻ PONIŻAJĄ W TYM ODWLEKANIU.
POWIEDZIAŁEM JUŻ , ŻE MOJE WYWYŻSZENIE W WASZYM NARODZIE ZAPEWNI WAM BEZPIECZEŃSTWO I CHWAŁĘ W MOIM POWROCIE GDY POWSTANIE KRÓLESTWO BOŻE. MUSICIE MI DZIECI PRZYGOTOWAĆ PODNÓŻEK A WY NIEKTÓRZY MNIE CAŁY CZAS PONIŻACIE ,ŻE MOJA BOLEŚĆ SERCA JEST CORAZ WIĘKSZA I PRZEZ TO SĄ ODEJMOWANE WAM ŁASKI , KTÓRE MOGŁYBY WAS WYWYŻSZYĆ A NIE MNIE.
TERAZ PROSZĘ MOJE DZIECI STAŃCIE Z MOJĄ MATKĄ POD MOIM KRZYŻEM GDY ZNOWU BĘDĘ BARDZO CIERPIAŁ W KOŚCIELE.
WSPIERAJCIE MOJĄ MATKĘ , BO ONA TAKA SMUTNA I ZATROSKANA WAM SIĘ OBJAWIŁA GDY JEJ SYN TAK PONIŻANY W WASZYM NARODZIE. MÓDLCIE SIĘ RAZEM Z MOJĄ MAMĄ I POCIESZAJCIE JĄ , ŻE ONA ZNOWU MUSI PATRZEĆ GDY JEJ SYN RZUCONY NA PONIEWIERKĘ. MOJE DZIECI JA WIEM , ŻE WY TEGO BARDZO PRAGNIECIE I JESTEM WAM ZA TO BARDZO WDZIĘCZNY , ŻE MNIE TAK POCIESZACIE SWOIMI MODLITWAMI, ADORACJĄ I WALCZYCIE O TEN AKT.
JA TERAZ Z KRZYŻA BĘDĘ NA WAS PATRZAŁ, GDY WY BĘDZIECIE WSPIERAĆ MOJĄ MATKĘ. RAZEM Z MOJĄ MAMĄ TYLE ZAZNALIŚMY BOLEŚCI I SMUTKU , KIEDY JA ŻYŁEM POŚRÓD LUDZI I TERAZ ZNOWU ZOSTAŁEM POSŁANY NA KRZYŻ.
SPOTKANIE RÓŻNYCH RELIGII W ASYŻU ZAPOCZĄTKUJE ŚMIERĆ KOŚCIOŁA, KTÓRY MUSI SIĘ PONOWNIE ODRODZI Z WAS KOCHANE DZIECI. WY Z NIEWIELKĄ ILOŚCIĄ KSIĘŻY – MOICH WYŚWIĘCONYCH SŁUG PODNIESIECIE TEN KOŚCIÓŁ ZE ZGLISZCZ. ZDEJMIECIE MNIE DZIECI Z KRZYŻA I POWRÓCIMY DO ROZKWITU WIARY W KOŚCIELE.
MOJA RESZTO KOŚCIOŁA! BŁOGOSŁAWIĘ WAM NA TE CZASY I PROSZĘ NIE PRZERYWAJCIE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ. TA MODLITWA ZAPEWNI WAM OCHRONĘ W TYCH CZASACH CIERPIENIA I WY BĘDZIECIE W TEN SPOSÓB CAŁY CZAS OBSERWOWAĆ MOJĄ POWTÓRNĄ AGONIĘ ABY NIE ZOSTAWIĆ MNIE SAMEGO W POWTÓRNYM UKRZYŻOWANIU MOICH CZŁONKÓW.
ROZUMIECIE TO DZIECI DOPÓKI BĘDZIECIE Z MOJĄ MATKĄ POD KRZYŻEM JA NIE BĘDĘ OSAMOTNIONY I ZWYCIĘSTWO KOŚCIOŁA PRZYJDZIE.
DZIECI ZAUFAJCIE MI I BĄDŹCIE WYTRWAŁE DO KOŃCA. POCIESZAJCIE MNIE JEZUSA I OCIERAJCIE MI ŁZY, KIEDY TAK NAWET W WASZYM NARODZIE JESTEM UPODLONY TYM ŻEBRACTWEM W PROŚBIE O INTRONIZACJĘ. NIE OPUSZCZAJCIE MNIE KOCHANE DZIATKI. PRZYJDZIE DZIEŃ ZWYCIĘSTWA DLA WAS NAD ŚMIERCIĄ I WIELKIEJ NASZEJ WSPÓLNEJ RADOŚCI. NABIERZCIE ODWAGI I NIE ODWRACAJCIE SIĘ ODE MNIE. WSPIERAJCIE MOJĄ MAMĘ A BĘDZIECIE TWORZYĆ RAZEM ZE MNĄ JERUZALEM, KTÓRE ZEJDZIE Z NIEBA NA ZIEMIĘ.
BŁOGOSŁAWIĘ WAM POLSKO! CHOCIAŻ MNIE BARDZO ZAWIODŁY WASZE WŁADZE KOŚCIELNE W OKREŚLANIU PRAW BOŻYCH. MILCZENIE JEST GORSZYM GRZECHEM OD ZANIECHANIA POCZYNAŃ W TYM KIERUNKU. ZAWSZE JA MÓWIŁEM PRAWDĘ I TEGO OCZEKUJĘ OD MOICH WYŚWIĘCONYCH SŁUG. NIE MOŻNA IŚĆ ZA JEZUSEM NIE NAŚLADUJĄC GO. NIGDY NIE MILCZAŁEM W SPRAWIE GRZECHU I PODOBNIE TERAZ TAK SAMO OCZEKUJĘ BY RZĄDZĄCY KOŚCIOŁEM NA ZIEMI OPOWIADALI SIĘ JEDNOZNACZNIE ZA PRAWEM BOŻYM. NIE MOŻE BYĆ PRAWO INNE W RÓŻNYCH NARODACH BO JEST ONO JEDNO I NIEZMIENNE.
DZIECI STÓJCIE NA STRAŻY TEGO PRAWA A JA O WAS SIĘ UPOMNĘ U BOGA OJCA GDY PRZYJDZIE TRWOGA NA TEN ŚWIAT.
CZYSTOŚĆ EWANGELII I NIEZMIENIONE PRZYKAZANIA BOŻE NIECH BĘDĄ WASZYM ORĘŻEM NA TE CZASY I TYLKO TEGO OD WAS  OCZEKUJEMY.
……….! WYPEŁNIŁAŚ WOLĘ BOGA OJCA , BO ON CIĘ POSŁAŁ ABYŚ MÓWIŁA JEGO USTAMI I PRZEKAZAŁAŚ WSZYSTKO DZIECIOM CO ON PRAGNĄŁ. TERAZ ODPOCZNIJ DZIECKO I PRZYGOTUJ RODZINĘ NA TO CO MA NASTĄPIĆ. NIE OPUSZCZAJ MNIE W TYM MIEJSCU, GDZIE SIĘ SPOTYKAMY BO WCIĄŻ NA CIEBIE BĘDĘ CZEKAŁ. BĘDĘ DO CIEBIE MÓWIŁ OD TEJ PORY W INNY SPOSÓB, ALE TO BĘDĄ SPRAWY NASZEGO ZJEDNOCZENIA.
BŁOGOSŁAWIĘ CIĘ NA TE CZASY I TWOJĄ CAŁĄ RODZINĘ. NAKŁADAM NA CIEBIE MOJE RĘCE, KTÓRE SĄ Z ODNOWIONYMI RANAMI Z POWODU BÓLU MOJEGO W OBECNYM KOŚCIELE. PRZEKAZUJĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DZIECI BOŻYCH Z POLSKI I CAŁEGO ŚWIATA I MOICH WYŚWIĘCONYCH SŁUG.
W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.
STAŃCIE TERAZ POD MOIM KRZYŻEM Z MOJĄ MATKĄ – MARYJĄ.  JEZUS W BOLEŚCI SWOJEJ.

02.09.2016; piątek, g. 15:30

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO JUŻ SIĘ ZBLIŻA MOJE UKOCHANE DZIECKO!

MOJE MIŁOSIERDZIE JUŻ SIĘ DO WAS ZBLIŻA RAZEM ZE ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO. BEZ JEGO DZIAŁANIA TO BY SIĘ NIE DOKONAŁO. PRZYBLIŻAMY SIĘ DO WAS DROGIE DZIECI Z NASZYM MIŁOSIERDZIEM ABYŚCIE MOGŁY W KOŃCU ZOBACZYĆ SWOJĄ GRZESZNOŚĆ I MÓC PRZYJĄĆ ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO DO POPRAWY WASZEGO ŻYCIA. PROSZĘ WAS MOJE DROGIE DZIATKI PRZYGOTUJCIE SOBIE POBŁOGOSŁAWIONE ŚWIECE ABYŚCIE NIE BYLI W CIEMNOŚCI KIEDY TO NASTĄPI. MIEJCIE PRZY SOBIE SAKRAMENTALIA I NIE ROZSTAWAJCIE SIĘ Z NIMI ANI NA CHWILĘ. MUSICIE MIEĆ KOŁO SIEBIE PISMO ŚWIĘTE, WŁASNE MODLITWY NAPISANE NA PAPIERZE, ABY WAM NIE ZABRAKŁO NICZEGO. BO GDY WAM ZABRAKNIE WASZYCH MODLITW TO BĘDZIECIE BARDZO TYM ZMARTWIENI.

PRZYGOTUJCIE SIĘ KOCHANE DZIECI NA TĘ CHWILĘ, BO ONA JUŻ JEST TAK BLISKO WASZYCH SERC. PAMIĘTAJCIE, ŻE JA JEZUS CHRYSTUS BĘDĘ BLISKO WAS I BĘDĘ WAS OCHRANIAŁ OD WSZELKIEGO ZŁA. NIE UPADAJCIE W WĄTPLIWOŚCIACH TYLKO STARAJCIE SIĘ DUŻO MODLIĆ SIĘ Z MOJA MAMĄ. RÓŻANIEC MIEJCIE W ZANADRZU I PROŚCIE O PRZEBACZENIE WASZYCH GRZECHÓW I ICH ODPUSZCZENIE. KTO Z WIARĄ PRZYZNA SIĘ DO MNIE I NIE BĘDZIE SKUPIONY NA TYM CO SIĘ DZIEJE A ZAWIERZY NAM TO OSŁONIMY WAS TAK, ŻE BĘDZIECIE BEZPIECZNI. ZAPOMNIJCIE O KŁOPOTACH, KTÓRE W TEJ CHWILI WAS DOTYKAJĄ A SKUPCIE SIĘ JESZCZE RAZ NAD WŁASNYM RACHUNKIEM SUMIENIA I IDŹCIE DO KONFESJONAŁÓW DO SWOICH KAPŁANÓW. JEST TO JUŻ CZAS PILNY I NIE ZWLEKAJCIE. JEZUS ZAWSZE WAM MÓWI PRAWDĘ I PRAGNIE WASZEGO ZBAWIENIA.

MATKA BOŻA MÓWI DO WAS I PRZYSZŁA WAM POWIEDZIEĆ, ŻE KOŃCZY SIĘ WŁAŚNIE CZAS SZCZEGÓLNEJ ŁASKI NAWRACANIA A TERAZ PORA NA CZAS CIERPIENIA I DLATEGO TAKA BARDZO SMUTNA I ZATROSKANA NAD WAMI. MATKA BOŻA PROSI NAS JESZCZE OD POWSTRZYMANIA TEGO CO MA NASTĄPIĆ, ALE MY JUŻ DŁUGO DO WAS MÓWILIŚMY ABYŚCIE SIĘ DROGIE DZIECI PRZYGOTOWAŁY. WIARA UPADŁA, SAMI MOŻECIE TO ZAOBSERWOWAĆ NAWET WŚRÓD WASZYCH KAPŁANÓW I DLATEGO RĘKA SPRAWIEDLIWA BOGA OJCA MUSI OPAŚĆ NA ŚWIAT, KTÓRY JEST BARDZO GRZESZNY. KIEDYŚ WAM TO PRZYRÓWNAŁEM DO SODOMY I GOMORY A TERAZ JEST JESZCZE GORZEJ NIŻ WTEDY. LUDZIE SĄ SOBIE WROGAMI, ODWRACAJĄ OCZY OD NIESZCZĘŚCIA LUDZKIEGO I GO NIE ZAUWAŻAJĄ I TO OBRAŻA BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO A WY NIE JESTEŚCIE JUŻ BRAĆMI I SIOSTRAMI LECZ SOBIE WROGAMI. LUDZIE KNUJĄ INTRYGI JEDEN PRZECIWKO DRUGIEMU NIE ZDAJĄC SOBIE Z TEGO SPRAWY, ŻE WSZYSCY JESTEŚCIE STWORZENI PRZEZ JEDNEGO BOGA STWÓRCĘ NIEBA I ZIEMI.

DZIECI PODAJCIE SOBIE DŁONIE KIEDY PRZYJDZIE NA WAS CIERPIENIE BO BÓG Z TEGO WAS RÓWNIEŻ ROZLICZY JAK SIĘ W TYM MOMENCIE ZACHOWACIE. TO CO NASTĄPI JEST WIELKĄ TAJEMNICĄ BOGA I NIE SZUKAJCIE JUŻ DAT ANI NIE GDYBAJCIE BO WSZYSTKO NASTĄPI W OZNACZONYM PRZEZ STWÓRCĘ CZASIE.

BÓG ZAWSZE MÓWIŁ PRZEZ SWOICH PROROKÓW DO ŚWIATA BO WIEDZIAŁ, ŻE LUDZIE O NIM ZAPOMINAJĄ GDY DZIEJE IM SIĘ ZA DOBRZE. CIĄGLE ICH UPOMINAŁ I WYCHOWYWAŁ JAK OJCIEC WYCHOWUJE WŁASNE DZIECI. KTO CHCIAŁ POZNAĆ PRAWDĘ, KTÓRA SIĘ PRZYBLIŻA TO JĄ POZNAŁ, A KTO CHCIAŁ ZAKOPAĆ MAJĄTKI TO TYLKO O NICH MYŚLAŁ I NIE ZNALAZŁ CZASU NA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. DLATEGO CI KTÓRZY BYLI ROZTROPNI SA DOBRZE PRZYGOTOWANI, TAK JAK PANNY KTÓRE MIAŁY I LAMPY I POD DOSTATKIEM OLIWY. LECZ SĄ W WIĘKSZOŚCI TACY, KTÓRZY MAJĄ LAMPY LECZ BEZUŻYTECZNE BEZ OLIWY TAK JAK MIAŁY PANNY NIEROZTROPNE. TERAZ MÓWIĘ O WASZYCH DUSZACH NIE O WASZYM ZABEZPIECZENIU MATERIALNYM.

NIEKTÓRZY Z WAS DOSTALI DUŻO ŁASK, ALE Z GRZESZNOŚCI NIE ZREZYGNOWALI I TO NAS KOCHANE DZIECI BOLI, ŻE JESTEŚCIE JAK TE PANNY BEZ OLIWY. JESZCZE TYLKO CHWILA I MIŁOSIERDZIE Z DUCHEM ŚWIĘTYM WYLEJE SIĘ W OBFITOŚCI NA ŚWIAT. BĘDZIE TEŻ DUŻO PŁACZU Z TYM ZWIĄZANEGO BO NIEKTÓRZY NIE TO ŻE IM BRAKNIE OLIWY ONI NAWET LAMP NIE PRZYGOTOWALI BO ODWRÓCILI SIĘ ODE MNIE PLECAMI – WASZEGO JEZUSA .

DZIECI RATUJCIE SWOJE DUSZE I OŚWIETLAJCIE JE LAMPAMI BO WASZE DUSZE TRAFIĄ DO CIEMNOŚCI Z KTÓREJ NIE MA RATUNKU A JEDYNIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW.

JEZUS , KTÓRY WAS WSZYSTKICH BŁOGOSŁAWI I NIESIE WAM TE LAMPY Z OLIWĄ ABYŚCIE BYLI ZBAWIENI.