Słowo na dziś

25 stycznia 2020 r., Sobota
Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
Kolor szat: biały
Rok A, II
II Tydzień zwykły

1. czytanie (Dz 22, 3-16)

Święty Paweł opowiada o swoim nawróceniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do ludu:

«Ja jestem Żydem, urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.

W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”

Odpowiedziałem: „Kto jesteś, Panie”.

Rzekł do mnie: „Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz”.

Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.

Powiedziałem więc: „Co mam czynić, Panie?”

A Pan powiedział do mnie: „Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić”.

Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.

Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: „Szawle, bracie, przejrzyj!” W tejże chwili spojrzałem na niego.

On zaś powiedział: „Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!”»

Albo:

1. czytanie (Dz 9, 1-22)

Nawrócenie św. Pawła w Damaszku

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś znalazł.

Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?»

Powiedział: «Kto jesteś, Panie?»

A On: «Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić».

Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił.

W Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. Pan przemówił do niego w widzeniu: «Ananiaszu!»

A on odrzekł: «Jestem, Panie!»

A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». (I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał).

Odpowiedział Ananiasz: «Panie, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia.

Odpowiedział mu Pan: «Idź, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».

Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: «Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym». Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok, i został ochrzczony. A gdy go nakarmiono, odzyskał siły.

Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym.

Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: «Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana?» A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że Ten jest Mesjaszem, i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku.

Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))

Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię
Albo: Alleluja

Aklamacja (J 15, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mk 16, 15-18)

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

Opublikowano Bez kategorii | 36 Komentarzy

17.01.2020 r. piątek, godz. 15:16

NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT PRAWDZIWE CIAŁO I PRAWDZIWA KREW PANA JEZUSA
W DNIU MOJEJ PASCHY BYŁEM TYM BARANKIEM BOŻYM , KTÓRY SZEDŁ NA RZEŹ , I WSZYSCY KTÓRZY W MOIM OTOCZENIU MOI BLISCY I WIEDZĄCY  PO CO JA PRZYSZEDŁEM NA TEN ŚWIAT WIEDZIELI O TYM , ŻE MUSI SIĘ WYPEŁNIĆ TO CO PAN BÓG ZAPLANOWAŁ OD POCZĄTKU STWORZENIA ŚWIATA. UMARŁEM NA KRZYŻU ABY ODDAĆ SWOJE ŻYCIE ZA WSZYSTKICH LECZ NIE WSZYSCY DOSTĄPIĄ ZBAWIENIA BO POMIMO ŻE MNIE POZNALI NIE CHCIELI W TO UWIERZYĆ.
WY TEŻ NIE WSZYSCY POMIMO MNIE POZNANIA BO MOJA EWANGELIA DOTARŁA JUŻ PRAWIE DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ŚWIATA NIE PRZYJĘLIŚCIE MNIE JAKO SWOJEGO ZBAWICIELA.
CAŁE PISMO ŚWIĘTE ZOSTAŁO NAPISANE POD WPŁYWEM DUCHA ŚWIĘTEGO I GDYBY CHOCIAŻ JEDNO JOTA ZOSTAŁA  USUNIĘTA WASZYMI WARGAMI TEN BĘDZIE WYKLĘTY.
GDY KTOŚ W MOIM SŁOWIE BOŻYM BĘDZIE CHCIAŁ COKOLWIEK WYKASOWAĆ POPEŁNIA GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU I NAWET TAKI ZAMIAR NIE BĘDZIE MU ODPUSZCZONY.
POWIADAM WAM MOJE ŚWIĘTE IMIONA SĄ ZAPISANE W MOIM ŻYCIORYSIE A JAK WIECIE JEST ICH WIELE.
DLATEGO KTO SIĘ PORYWA NA MOJE IMIONA , CHOĆBY NA JEDNO Z NICH NIECH TERAZ KLĘKA I BŁAGA  O PRZEBŁAGANIE ABY BYŁO MU ODPUSZCZONE. GDY NIE PRZEPROSI I NIE WYZNA SWOJEGO BŁĘDU PRZED KTÓRYMI TO ZASIEWAŁ PAN BÓG JEDNYM TCHNIENIEM GO DOTKNIE BARDZO NIEODWRACALNIE.
DZIECI BOŻE , KTÓRE OD DAWNA MODLĄ SIĘ NA MOJE ZAWOŁANIE W TYCH TRZECH INTENCJACH POKORNIE PRZYGLĄDAŁY SIĘ TEMU I PRZECIERAŁY OCZY DO TEGO CO JUŻ DAWNO OCZYWISTE I PRZYJĘTE PRZEZE MNIE.
WILKI W OWCZYCH SKÓRACH PRZYCHODZĄ I WPROWADZAJĄ ZAMĘT POSŁUGUJĄC SIĘ NIBY SZCZYTNYM CELEM NAZWANIA MNIE TYLKO KRÓLEM. JA JESTEM KRÓLEM WSZECHŚWIATA ALE O ŁAGODNYM SERCU BARANKA I PRAGNĘ PANOWAĆ W KAŻDYM NARODZIE.
TY POLSKO! MIAŁAŚ BYĆ PIERWSZA CO ODDASZ MI PANOWANIE I WŁADZĘ W MOJE NAJŚWIĘTSZE SERCE A POTEM ZA TOBĄ MIAŁY IŚĆ INNE NARODY ALE STAŁAŚ SIĘ OPORNA NA WOŁANIE BOGA.
WSZĘDZIE WIDZICIE TERAZ DZIECI! PEŁNO NIESZCZĘŚCIA NA CAŁYM ŚWIECIE ; HURAGANY, POWODZIE, WICHRY, OGIEŃ , TRZĘSIENIA ZIEMI I ODZYWAJĄCE SIĘ WULKANY A CIEBIE POLSKO NA RAZIE OSŁANIAM PRZED TYMI NIESZCZĘŚCIAMI ALE MOJE SERCE BOLEJE NAD TYM ŻE NIE MOŻESZ WYKRZESAĆ Z SIEBIE TEGO O CO CIĘ PROSIMY OD DAWNA.
PAN BÓG JEST TERAZ NA CIEBIE ROZGNIEWANY , ŻE JEGO PLAN OPÓŹNIASZ I SZYKUJE U CIEBIE OCZYSZCZENIE.
RÓZGA ŻELAZNA MOŻE PRZYNIEŚĆ TYLKO PRZYGOTOWANIE PODNÓŻKA U WAS KOCHANE DZIECI!
KAPŁANI WASI MILCZĄ JAK ZAKLĘCI I NIE MÓWIĄ W OGÓLE SWOIM DZIECIOM O TYM CO SIĘ STAŁO W STOLICY PIOTROWEJ. ZAMKNĘLI USTA NA PRAWDĘ BOŻĄ I NIE CHCĄ UJAWNIĆ TEGO CO DZIECI BOŻE POWINNY WIEDZIEĆ.
BEZ TEJ PRAWDY NIE UDA CI SIĘ POLSKO! OCALIĆ U SIEBIE WIARY, BO TWOJE POLSKIE DZIECI W WIĘKSZOŚCI NIE ZDAJĄ SOBIE SPRAWY , ŻE JUŻ NADCHODZI ANTYCHRYST. PRZYGOTOWUJE SWOJĄ ODSŁONĘ I TERAZ DZIECI BOŻE BĘDĄ BARDZO CIERPIEĆ A WSZYSTKO JUŻ JEST PRZYGOTOWANE ABY WAS ZUPEŁNIE KONTROLOWAĆ.  ZNAJĄ WASZE WSZYSTKIE DANE POPRZEZ ZAŁOŻONE W WASZYCH DOMACH WSKAŹNIKI POMIAROWE CZY TO PRĄDU, CZY WODY CZY TEŻ GAZU . WSZYSTKO JEST JUŻ ZAINSTALOWANE W WASZYCH KOMÓRKACH ABY WAS ŚLEDZIĆ I ZNAĆ WASZE WSZYSTKIE KROKI. CAŁY ŚWIAT JEST JUŻ NA TO PRZYGOTOWANY I JEDEN ICH SYGNAŁ A NIE MACIE DOSTĘPU DO NICZEGO. URUCHOMI SIĘ W TV TYLKO JEDEN PROGRAM , KTÓRYM BĘDZIECIE STEROWANI I INFORMOWANI CO MACIE ROBIĆ ABY PRZEŻYĆ NASTĘPNY DZIEŃ.
TO PYTAM SIĘ WAS MOI CHRZEŚCIJANIE CZY JESTEŚCIE NA TO PRZYGOTOWANI ABY ODEPRZEĆ TE ICH ZAMIARY ABY SAMODZIELNIE FUNKCJONOWAĆ I BYĆ SAMOWYSTARCZALNYM NA PEWIEN KRÓTKI CZAS.
CAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA  I MARYJA ZAOPIEKUJE SIĘ WAMI W TYM CZASIE I WSŁUCHUJCIE SIĘ PODCZAS MODLITWY W KAŻDY JEDEN GŁOS Z NIEBA I BEZ OPORU WYKONUJCIE TO CO ŻĄDA OD WAS SAM PAN BÓG.
TERAZ OD NOWA POBŁOGOSŁAWCIE SWOJE DOMOSTWA WODĄ  EGZORCYZMOWANĄ NA CZTERY STRONY ŚWIATA , ZNACZĄC JE ZNAKIEM KRZYŻA . TO ODNOWIENIE JEST TERAZ WAM KONIECZNIE POTRZEBNE ABY WAS OCALIĆ.
MATKA BOŻA OSŁONI WAS I ZAOPIEKUJE SIĘ WAMI I MARYJA BĘDZIE WAM UDZIELAŁA WIELE PORAD. ŁASKI , KTÓRE OD NIEJ OTRZYMACIE NIECH WSKAZUJĄ  WAM DROGĘ DO JEZUSA A JA WTEDY TEŻ BĘDĘ WAM POMAGAŁ .
DROGIE BOŻE DZIECI! PRZYGOTUJCIE SIĘ NA TE TRUDNE CHWILE. NIECH RÓŻANIEC ŚWIĘTY BĘDZIE WAM BRONIĄ NAJWSPANIALSZĄ I NAJPEWNIEJSZĄ A WTEDY NIEBIESKA SZATA MARYI WAS OSŁONI.

 NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA , KTÓRE TĘSKNI ZA  WAMI I CZEKA NA TO SPOTKANIE.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!

Opublikowano Bez kategorii | 34 Komentarze

10.01.2020 r. piątek, godz. 15:12

ŁASKA BOŻA NIEUSTANNIE NA CIEBIE SPŁYWA MOJE BOŻE DZIECKO!
MOJE SŁOWA BYŁY ZAWSZE ODBIERANE Z NIEDOWIERZANIEM DLATEGO NIE LĘKAJ SIĘ LECZ PISZ DALEJ CO CI CHCĘ PRZEKAZAĆ.
PRZEŚLADOWANIE JEST CZYMŚ OCZYWISTYM TYLKO DLA POZOSTAŁOŚCI MOICH CHRZEŚCIJAN NA ZIEMI. SZATAN CHCE ZMIENIĆ WSZYSTKO CO ŚWIĘTE I NIE PRZEMIJAJĄCE W SWOJEJ WIECZNOŚCI. ATAKUJE Z NIEZMIERNĄ WŚCIEKŁOŚCIĄ I ZACIETRZEWIENIEM WSZYSTKO CO DO TEJ PORY BYŁO OCZYWISTE W MOIM KOŚCIELE ŚWIĘTYM.
W LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW , KTÓREGO FRAGMENT PRZYTOCZYŁEM W 1 PRZESŁANIU DO CIEBIE – CÓRKO MOJA POWIEDZIAŁEM, ŻE UJAWNI SIĘ TO CO WAŻNE DLA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W CZASACH OSTATECZNYCH.
PAN BÓG NAJPIERW ZAWARŁ PIERWSZE PRZYMIERZE Z OFIAR CAŁOPALNYCH CIELCÓW I KOZŁÓW A ZASTĄPIŁ NA MOJĄ OFIARĘ Z KRWI BARANKA BOŻEGO -JEZUSA CHRYSTUSA.TO CO MINĘŁO NIE MOŻE BYĆ JEDNAK ODŁĄCZONE OD TEGO CO JEST I CO PRZYJDZIE DO WAS JUŻ NIEDŁUGO.
CZY PAMIĘTASZ JAK POKAZAŁEM NA ZDJĘCIU ” JEZU UFAM TOBIE” , JAK TRZYMAM W LEWYM RĘKU OD SERCA MOJEGO Z KTÓREGO WYTRYSNĘŁA KREW I WODA – BARANKA ( 20.10.2019R). WASI  BRACIA NA BLOGU TO ROZPOZNALI , POMIMO TEGO, ŻE NIE POWIEDZIAŁYŚCIE IM CO WIDZICIE. POKAZAŁEM WAM , ŻE NIE MOŻE BYĆ ZAPOMNIANA HISTORIA WASZEGO ZBAWIENIA. JA BOWIEM WIEDZIAŁEM , ŻE BĘDZIE NA MNIE ATAK TUTAJ I DLATEGO WAM POKAZAŁEM SIEBIE JAKO BARANKA BOŻEGO Z KTÓREGO KRWI JESTEŚCIE ZBAWIENI. ZNAŁEM JUŻ OD DAWNA CO SZYKUJE SIĘ NA MOJE ŚWIĘTE IMIONA , KTÓRE NIKT NIE MOŻE WYMAZAĆ ZE SŁOWA BOŻEGO. WY NIEKTÓRZY W TYM I TY NIE ZNALIŚCIE TEGO ORĘDZIA MIECZYSŁAWY ( w tekście nie ma orędzia „do ” Mieczysławy ) ALE JA GO ZNAŁEM. I DLATEGO MUSIAŁEM TO ZDEMENTOWAĆ BO TO POSZŁO NA CAŁY ŚWIAT ABY ZMIENIĆ SŁOWA W NAJŚWIĘTSZEJ OFIERZE MOJEJ MSZY ŚWIĘTEJ .
PAN BÓG JEST WSZECHWIDZĄCY I WSZECHOBECNY WŚRÓD WAS I ZAWSZE OBRONI PRAWDY ABY DZIECI BOŻE NIE ZOSTAŁY ZWIEDZIONE. CZY WY NIE ZAUWAŻYLIŚCIE , ŻE TA OSOBA NIBY WALCZĄCA Z SZATANEM NA BLOGU , W SWOJEJ PRAWIE KAŻDEJ WYPOWIEDZI POSŁUGUJE SIĘ SŁOWEM ” SZATAN”. JEST ZWIEDZIONA PRZEZ NIEGO I ON PRAWIE CAŁY CZAS KAŻE JEJ PISAĆ TO JEGO IMIĘ NIBY W SŁUSZNEJ SPRAWIE A TERAZ UŻYŁ JĄ DO NIKCZEMNEGO DZIEŁA. ( wykreślenia  imienia Baranek Boży ).
MÓDLCIE SIĘ KOCHANE DZIECI O TĄ OSOBĘ BO BARDZO JEJ „EGO” SPOWODOWAŁO ZGUBĘ WŁASNEJ DUSZY. GDY KTOŚ ODRZUCA MODLITWĘ RÓŻAŃCOWĄ I NIE CHCE TRWAĆ W NIEJ ( a często na blogu się pojawia ) WIADOMO KOMU SŁUŻY.
TERAZ KOCHANE DZIECI! JESTEŚCIE ZBAWIENI PRZEZ MOJĄ KREW WYLANĄ PODCZAS CAŁEJ GOLGOTY  I NA KRZYŻU I W TEN SPOSÓB PAN BÓG ZAWARŁ Z WAMI DRUGIE PRZYMIERZE.  PIERWSZA OFIARA Z KRWI I CIELCÓW PRZEMINĘŁA ALE GDYBYŚCIE NIE ZNALI STAREGO TESTAMENTU NIE ZAUWAŻYLIBYŚCIE, ŻE SZATAN CHCE ZNISZCZYĆ NOWE PRZYMIERZE W KTÓRYM JA RAZ NA ZAWSZE UMARŁEM ZA WASZE GRZECHY I CHCE POWRÓCIĆ DO STAREGO.
MUSICIE TO WIEDZIEĆ , ŻE STARE ULEGŁO ZNISZCZENIU TAKŻE RAZ NA ZAWSZE BO W OCZACH PANA BOGA NIE BYŁO DOSKONAŁE A TERAZ MACIE MNIE CHRYSTUSA – BARANKA PASCHALNEGO , KTÓRY SIEDZI PO PRAWICY BOGA OJCA I STAMTĄD WAM BŁOGOSŁAWI. ZOSTAWIŁEM SIEBIE NAMACALNIE W NAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTII – W CELE I KRWI , KTÓRĄ WYLAŁEM NA WASZE ZBAWIENIE I JESTEM WASZYM NAJWYŻSZYM KAPŁANEM, KTÓRY PODCZAS KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ JEST W SERCU WASZEGO ZIEMSKIEGO KAPŁANA . SAM PODCHODZĘ I JEGO RĘKOMA ROZDAJĘ WAM NAJŚWIĘTSZE CIAŁO I KREW W JEDNEJ HOSTII. PODCZAS OSTATNIEJ EUCHARYSTII ZWĄTPIŁAŚ , ZE JESTEM CAŁY W HOSTII NA OŁTARZU ( pomyślałam że przecież Jezus powiedział : bierzcie i jedzcie , bierzcie i pijcie z tego wszyscy . To „wszyscy” zamąciło mi w głowie ale natychmiast usłyszałam odp: wszyscy Kapłani z Kielicha)
I LĘKAŁAŚ SIĘ  I MYŚLAŁAŚ, ŻE CO MY TYM LUDZIOM PISZEMY I PRZEKAZUJEMY I ZA TO ODPOWIADAMY.
A JA CIĘ ZNOWU WZMOCNIŁEM PRZED TWOIMI OBAWAMI I WYSZŁAŚ Z KOŚCIOŁA Z OKRUSZKIEM MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA. PRZYSZŁAŚ DO DOMU I ZOBACZYŁAŚ , ŻE HOSTIA NIE JEST JUŻ BIAŁA LECZ BRĄZOWA BO POKAZAŁEM CI , ŻE MOJA KREW PRZESZŁA MOJE CIAŁO ( 5.01.2020). MOJE CIAŁO BEZ KRWI BYŁOBY MARTWE A JA JESTEM ŻYWY I PRAWDZIWY NA OŁTARZACH CAŁEGO ŚWIATA W NAJMNIEJSZYM OKRUSZKU HOSTII ŚWIĘTEJ.
TO NIE BYŁO PRZYPADKIEM ŻE CIEBIE DO TEGO WYBRAŁEM BO ZNAŁEM CIĘ OD URODZENIA JAKIM JESTEŚ NIEDOWIARKIEM WE WSZYSTKICH NAJMNIEJSZYCH SPRAWACH. WSZYSTKO MUSI BYĆ DLA CIEBIE NAMACALNE I WIDOCZNE A W WIĘKSZOŚCI WY DZIECI TACY JESTEŚCIE . TO ŻE JESTEŚ NIEDOWIARKIEM NIE OZNACZA ŻE NIE MASZ WIARY CO DO RZECZY DUCHOWYCH LECZ TYCH ZIEMSKICH I WIELE ZAUWAŻASZ I JESTEŚ MI POTRZEBNA ABY PRZEKONYWAĆ LUDZI BEZ WIARY.
ALE JAK NA POCZĄTKU POWIEDZIAŁEM ŚWIAT JEST TAK OPANOWANY PRZEZ SZATANA , ŻE MAŁO KOGO PRZEKONAMY DROGA ……..  I MAŁO KTO CHCE UWIERZYĆ ,ŻE PRZEZ CIEBIE MÓWIĘ. JEZUS ZAWSZE BYŁ ODRZUCANY I HAŃBIONY.
A TERAZ NIEKTÓRZY Z WAS NA TYM BLOGU ZAPŁACZĄ NAD SWOIM LOSEM – PO PROSTU MUSZĘ IM WYMIERZYĆ SPRAWIEDLIWĄ KARĘ.
OBSERWUJECIE PRZECIEŻ, ŻE KARA I SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA JEST WYMIERZANA ( gdy Irlandia Północna podpisała ustawę legalizującą związki jednopłciowe natychmiast przyszedł silny huragan. Australia trawiona ogniem za ustawę o dopuszczaniu do aborcji) BO PAN BÓG ZASTĘPÓW PRZEPOWIEDZIAŁ TUTAJ PRZEZ MOJE DZIECKO TO OCZYSZCZENIE.
ŻNIWO DUŻE ALE ROBOTNIKÓW WCIĄŻ MAŁO.

OBRAŻANY I LEKCEWAŻONY JEZUS JAKO BARANEK PASCHALNY

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!

Opublikowano Bez kategorii | 162 Komentarze

3.01.2020 r. piątek, godz. 15:17

MOJE IMIĘ JEZUS , PAN BÓG ZAPLANOWAŁ JUŻ OD SAMEGO POCZĄTKU GDY BYŁEM W ŁONIE NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI.
TAK, DZISIAJ  OBCHODZĘ W KOŚCIELE ŚWIĘTYM SWOJE IMIENINY I TO JUŻ ŚW JAN POWIEDZIAŁ DO MNIE : OTO BARANEK BOŻY , KTÓRY IDZIE W IMIĘ PAŃSKIE I GŁADZI WSZYSTKIE WASZE GRZECHY.
BARANEK BOŻY? NIEKTÓRE MOJE DZIECI JESZCZE TERAZ SIĘ Z TEGO NAŚMIEWAJĄ BO NIE ROZUMIEJĄ ANI ZNACZENIA EUCHARYSTII ANI TEGO CO NA  NIEJ SIĘ DZIEJE. NIE ZNAJĄ TEŻ PISMA ŚWIĘTEGO GDZIE JEST ZAWARTA HISTORIA WASZEGO ZBAWIENIA.
BYŁEM TAK POKORNY I ŁAGODNY JAK TO MAŁE ZWIERZĄTKO I DAŁEM PROWADZIĆ SIĘ BOGU NAJWYŻSZEMU JAK PASTERZ PROWADZI SWE OWCE I BARANKI PO PASTWISKU . ZŁOŻYŁEM Z SIEBIE OFIARĘ NA KRZYŻU JAKO BARANEK PASCHALNY ABYŚCIE WY MIELI ŻYCIE WIECZNE.
PODCZAS EUCHARYSTII KAPŁAN PODNOSI PRZED KOMUNIĄ ŚW MNIE – HOSTIĘ ŚW I MÓWI DO WAS:
„OTO BARANEK BOŻY , KTÓRY GŁADZI GRZECHY ŚWIATA ”
A WY ODPOWIADACIE:
” PANIE NIE JESTEM GODZIEN ABYŚ PRZYSZEDŁ DO MNIE ALE POWIEDZ TYLKO SŁOWO A BĘDZIE UZDROWIONA DUSZA MOJA”.
 ZA KAŻDYM RAZEM GDY MNIE PRZYJMUJECIE W STANIE ŁASKI UZDRAWIAM WASZĄ DUSZĘ I UZDRAWIAM WASZE CIAŁO ALE DO TEGO POTRZEBNA JEST RÓWNIEŻ WASZA WIARA.
OSTATNIO ZARZUCAŁA JEDNA OSOBA  MOJEMU ARCYBISKUPOWI, ŻE NOSI KRZYŻ NA KTÓRYM JEST BARANEK.
A JA WAM POWIADAM, ŻE KRZYŻ Z MOIM WIZERUNKIEM JAKO BOGA- CZŁOWIEKA I BARANEK PASCHALNY NA KRZYŻU JEST PRAWIDŁOWY CO WYKAZAŁEM W POPRZEDNICH WERSETACH CO SIĘ DZIEJE PODCZAS EUCHARYSTII.
ZA TE OSOBY CO TO PODWAŻAJĄ A NAWET JEDNA TUTAJ NA BLOGU TAKA BYWA I ZA INNE TAK TWIERDZĄCE MOŻECIE SIĘ DZIECI TYLKO MODLIĆ ABY ZROZUMIAŁY BOGA – CZŁOWIEKA – BARANKA NA KRZYŻU.
KIEDYŚ BYŁY SKŁADANE OFIARY CAŁOPALNE ZE ZWIERZĄT W STARYM TESTAMENCIE A POTEM PAN BÓG POSŁAŁ MNIE CZŁOWIEKA ABYM CIERPIAŁ I UMARŁ NA KRZYŻU JAKO BARANEK PROWADZONY NA RZEŹ BEZ MOŻLIWOŚCI OBRONY.
JA WAS TAK UKOCHAŁEM , ZE PRZYJĄŁEM TO CIERPIENIE I ODDAŁEM SWOJE ŻYCIE  I POMIMO MOJEGO CZŁOWIECZEGO LĘKU NIE WYCOFAŁEM SIĘ Z PLANU BOŻEGO LECZ ZAWISŁEM NA KRZYŻU.
DLATEGO DROGIE DZIECI GDY KAPŁAN PODNOSI MNIE W HOSTII ŚW PRZEWAŻNIE UPADACIE NA KOLANA ALE GDY 2 KROTNIE MODLICIE SIĘ SŁOWAMI:
”  BARANKU BOŻY KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI ” TO JUŻ NIE I  GDY 1 RAZ
WYPOWIADACIE :
” BARANKU BOŻY , KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA OBDARZ NAS POKOJEM ” RÓWNIEŻ NIE KLĘKACIE.
NIE JESTEM JA ZWYKŁYM BARANKIEM ANI TEŻ BARANEM JAK NIEKTÓRZY KPIĄ I RANIĄ MNIE TYMI SŁOWAMI LECZ SYNEM BOŻYM -BARANKIEM BOŻYM, KTÓRY TAK BARDZO WAS UKOCHAŁ, ŻE DAŁ SIĘ TAK PROWADZIĆ ABY UMRZEĆ ZA WAS A TO JEST WIELKA RÓŻNICA.
ŻAL MI TYLKO TYCH OSÓB , KTÓRE PORYWAJĄ SIĘ NA MOJE ŚWIĘTE IMIONA ALE SZATAN NA TYM ŚWIECE SZUKA WIELU SPOSOBÓW ABY ZE ME ZAKPIĆ I MNIE PONIŻAĆ.
ROBI TO BO JUŻ SIĘ BARDZO ŚPIESZY BO CZASU ZOSTAŁO MU MAŁO DO POZYSKANIA DUSZ DO UTRACENIA WIECZNEGO W PIEKLE.
JA ZSTĄPIŁEM DO PIEKŁA  TRZECIEGO DNIA TUŻ PRZED MOIM ZMARTWYCHWSTANIEM I WIEM JAK TAM JEST. POSZEDŁEM  POKAZAĆ SIĘ UTRACONYM NA ZAWSZE DUSZOM ABY POZNAŁY MNIE KTO JEST ICH PRAWDZIWYM BOGIEM.
MOJE DROGIE DZIECI! TERAZ JEST BARDZO DUŻE ZAGROŻENIE III WOJNĄ ŚWIATOWĄ PO TYM JAK ZOSTAŁ ZAMORDOWANY WAŻNY GENERAŁ IRANU GHASTEM SULEJMANI.
TAM DZIECI JEST NIEBEZPIECZNA BROŃ , KTÓRA MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI UŻYTA. MŚCIWOŚĆ TEGO NARODU JEST OGROMNA ALE NIC NIE STAŁO SIĘ BEZ PRZYCZYNY DRUGIEGO CZŁOWIEKA.  UCIERPI BARDZO MÓJ IZRAEL I WY POLACY I INNE DZIECI BOŻE TERAZ TAM NIE WYJEŻDŻAJCIE.
PROSZĘ WAS O MODLITWĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE I PROSZĘ WAS BĄDŹCIE DZIECI PRZYGOTOWANE I TRWAJCIE W MODLITWACH.
BŁOGOSŁAWIĘ WAM MOJE OWCE , KTÓRE JESTEŚCIE TAK BLISKO MOJEJ MAMY I TRZYMACIE CODZIENNIE RÓŻANIEC ŚWIĘTY W DŁONIACH. MIEJCIE TO NA UWADZE , ŻE JESTEŚCIE DZIĘKI TEMU W MOIM SERCU ZAPISANI I JA ŻADNEJ MOJEJ OWCY NE ZGUBIĘ BO JESTEM WASZYM DOBRYM PASTERZEM JAKO WASZ-
BARANEK PASCHALNY-
WASZ JEZUS.
Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona!
Opublikowano Bez kategorii | 160 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorje dla Mirjany; 2.01.2020

Mirjana during an apparition„Drogie dzieci, wiem, że jestem obecna w waszym życiu i waszych sercach. Odczuwam waszą miłość, słyszę wasze modlitwy i kieruję je do mojego Syna. Lecz moje dzieci, pragnę być przez matczyną miłość obecna w życiu wszystkich moich dzieci. Pragnę zgromadzić wokół siebie, pod moim matczynym płaszczem, wszystkie moje dzieci.
Dlatego wzywam was i nazywam was apostołami mojej miłości, abyście mi pomogli. Moje dzieci, mój Syn wypowiedział słowa „Ojcze Nasz” oraz Ojcze nasz, któryś jest wszędzie i w naszych sercach, ponieważ pragnie was nauczyć modlić się słowem i sercem.
Pragnie, abyście zawsze byli lepsi, abyście żyli miłosierną miłością, która jest modlitwą i bezgraniczną ofiarą za innych. Moje dzieci, ofiarujcie mojego Synowi miłość do bliźniego, ofiarujcie słowa pocieszenia i uczynki sprawiedliwości względem bliźnich. Apostołowie mojej miłości, wszystko to, co ofiarujecie innym, mój Syn przyjmuje jako dar. I ja jestem z wami, ponieważ mój Syn pragnie, aby moja miłość, niczym promień światła, ożywiła wasze dusze; abym wam pomogła w poszukiwaniu pokoju i szczęścia wiecznego.
Dlatego, drogie dzieci, miłujcie się nawzajem. Bądźcie zjednoczeni przez mojego Syna, bądźcie dziećmi Bożymi, które wszystkie razem całym, otwartym i czystym sercem mówią „Ojcze Nasz” i nie lękajcie się. Dziękuję wam”.

Opublikowano Bez kategorii | 59 Komentarzy

XXXIV Nowenna Pompejańska

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!

WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XXXIV NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.

W OSTATNIM PRZESŁANIU Z 27 GRUDNIA 2019 ROKU PAN JEZUS POWIEDZIAŁ TAK:

WY KOCHANE DZIECI NIE LĘKAJCIE SIĘ POMIMO, ŻE MÓJ TESTAMENT NIE ZOSTANIE WYKONANY A TO OD WAS POMIMO WASZEJ MODLITWY TYLKO NIE ZALEŻY ALE ONA BĘDZIE WAM POLICZONA. DLATEGO NADCHODZI OCZYSZCZENIE I GDY BÓG OPUŚCI SWOJĄ KARZĄCA RĘKĘ TO WAS OSŁONI MARYJNY PŁASZCZ ZBAWIENIA.
NA TE TRUDNE CZASY WAM BŁOGOSŁAWIĘ – MOJE WIERNE OWCE I WYTRWAŁE.
MÓDLCIE SIĘ NADAL A PLAN BOŻY I TAK ZOSTANIE WYPEŁNIONY BO APOKALIPSA ZMIERZA KU KOŃCOWI.

JEZUS ZANURZONY W MIŁOSIERDZIU DLA DZIECI BOŻYCH ZEBRANYCH KOŁO JEGO MATKI RÓŻAŃCOWEJ.
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW AMEN.”

JEŻELI PRAGNIECIE ABY WASZA MODLITWA WAM ZOSTAŁA POLICZONA JAKO DOBRO DLA WŁASNEJ OJCZYZNY I DLA CAŁEGO ŚWIATA TO ZAPRASZAM WAS DO KONTYNUACJI NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ KTÓRA NIE DŁUGO BO W LUTYM TEGO ROKU MINIE 5 LAT JAK SIĘ MODLIMY I ZACZNIE SIĘ SZÓSTY 19 LUTEGO 2020 ROKU. PAMIĘTNA ŚRODA POPIELCOWA JAK JEZUS NAS ZAROSIŁ DO MODLITWY 18 LUTEGO 2015 ROKU.

Mt.24
„Prześladowanie uczniów

9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. 10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

LECZ KTO WYTRWA DO KOŃCA , TEN BĘDZIE ZBAWIONY

TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS.

INTENCJA 1:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”

INTENCJA 2:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”

INTENCJA 3:

”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”

Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

Przez 27 dni: od 5 STYCZNIA 2020 roku do 31 STYCZNIA 2020 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Przez następne 27 dni: od czyli od 1 LUTEGO 2020 r. do 27 LUTEGO 2020 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.

ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.

DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.

MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:

O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 59 Komentarzy

27 grudnia 2019 r. piątek, godz. 15:07

DZISIAJ ŚWIĘTO JANA APOSTOŁA , MOJEGO UMIŁOWANEGO UCZNIA.

ŚWIĘTY JAN STAŁ POD MOIM KRZYŻEM RAZEM Z MOJĄ MAMA MARYJĄ I ON BARDZO DAWAŁ JEJ DUŻE WSPARCIE W TYM MIEJSCU. PRZYTULAŁ JĄ DO SIEBIE GDY JA WISIAŁEM NA KRZYŻU.
POKAZAŁEM WAM OSTATNIO W TYCH DWÓCH PŁOMIENIACH JEDNEJ ŚWIECY JAK WIELKIE BYŁO DUCHOWE ZJEDNOCZENIE MNIE I MOJEJ MAMY PODCZAS GDY UMIERAŁEM NA KRZYŻU. POMIMO WŁASNEGO CIERPIENIA MOJE SERCE PRAGNĘŁO JĄ PRZYTULIĆ JAKO MATKĘ ALE NA KRZYŻU BYŁO TO NIEMOŻLIWE. ( czynił za mnie to św Jan ). NASZE SERCA BYŁY ZŁĄCZONE W TYM CIERPIENIU I NASZE SPOJRZENIA PRZENIKAŁY SIEBIE NA WSKROŚ. TAK JAK W ŚWIECY POBŁOGOSŁAWIONEJ GDY JĄ ZAPALICIE JEST MOJE ODBICIE ŚWIATŁA TO POKAZAŁEM WAM TEŻ TO DRUGIE ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO MARYI I NASZE TO POŁĄCZENIE NA KRZYŻU. NAWIĄZUJĘ DO TEGO BO NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ ŻE WIELKI KULT DO MARYI NIE POZWALA MNIE DOSTATECZNIE CZCIĆ JAKO JEZUSA, ŻE NIBY MARYJA ZASŁANIA MOJĄ WIELKOŚĆ ODKUPIENIA WASZYCH GRZECHÓW. NIC BARDZIEJ BŁĘDNEGO JEST W TYM , KTÓRZY TAK UWAŻAJĄ.
MOJE ISTNIENIE BYŁO DZIEŁEM BOGA PRZEZ MARYJĘ. JAK KAŻDE DZIECKO JEST ZJEDNOCZONE Z MATKĄ POPRZEZ JEJ ŁONO , TAK JA BYŁEM I JESTEM ZJEDNOCZONY Z MOJĄ MATKĄ- MATKĄ BOŻA POPRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO BO Z DUCHA ŚWIĘTEGO SIĘ POCZĄŁEM JAK ZWIASTOWAŁ TO ANIOŁ MARYI.
DLATEGO KOCHANE DZIECI! ZOSTAWIŁEM WAM SWOJĄ MATKĘ POD KRZYŻEM NA WASZE CZASY OSTATECZNE.
ŚW JAN BYŁ MI BLISKI I WIERNY DO KOŃCA I DLATEGO JEMU POWIERZYŁEM TAJEMNICĘ APOKALIPSY , KTÓRA WŁAŚNIE SIĘ WYPEŁNIA.
NIEKTÓRZY Z WAS JUŻ BARDZO SIĘ NIECIERPLIWIĄ A NIEKTÓRZY ODESZLI CHOĆ BYLI TAK BLISKO MNIE . PODOBNIE BYŁO Z MOIMI UCZNIAMI , KTÓRZY JESZCZE ZA SWOICH CZASÓW OCZEKIWALI NADEJŚCIA BOŻEGO KRÓLESTWA WEDŁUG MOJEJ ZAPOWIEDZI ZA MOJEGO ŻYCIA.
NIEKTÓRZY TERAZ MÓWIĄ ŻE KRÓLESTWO BOŻE  NIE JEST Z TEGO ŚWIATA , ALE TO JEST NIEPRAWDĄ BO Z WYBORU CZŁOWIEKA I JEGO GRZESZNOŚCI WYPARLIŚCIE MNIE Z ZIEMI DOCZESNEJ NA KTÓREJ TERAZ KRÓLUJE SZATAN. ON MA TUTAJ TERAZ WŁADZĘ ALE TYLKO DO PEWNEGO CZASU BO TO KRÓLESTWO NALEŻY DO MNIE. I GDY MOJA MATKA ZATRIUMFUJE W V DOGMACIE TO SZATAN ZOSTANIE STRĄCONY DO CZELUŚCI.
PAN BÓG ZOSTAWIŁ WAM WOLNĄ WOLĘ DO WYPEŁNIANIA TUTAJ NA ZIEMI ALE WIĘKSZOŚĆ JEST PRZECIWNA LUB OBOJĘTNA ABY UZNAĆ MOJĄ MAMĘ I WYWYŻSZYĆ W TYM OSTATNIM DOGMACIE W TAKI SPOSÓB O JAKI PROSIŁEM JUŻ WIELE RAZY PRZEZ PROROKÓW.
ORĘDZIA PRZEZ KOŚCIÓŁ UZNANE NIE CHCĄ BYĆ PRZEZ MOJĄ HIERARCHIĘ ZREALIZOWANE. MAM NA MYŚLI ORĘDZIA Z AMSTERDAMU I PYTAM WŁADCÓW KOŚCIOŁA DLACZEGO ZMIENILI ZDANIE LUB W OGÓLE ICH TO NIE INTERESUJE.
MOJE DZIECI BOŻE ZNAJĄ TE PRZEKAZY BO CHCĄ WIEDZIEĆ O CO PROSI MATKA BOŻA A MOI BISKUPI MILCZĄ I UDAJĄ ŻE NIE SŁYSZĄ GŁOSU Z NIEBA.
JA PO TO ZOSTAWIŁEM WAM MARYJĘ POD KRZYŻEM JAKO MATKĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO I JAKO MATKĘ JANA I MATKĘ WSZYSTKICH DZIECI  , KTÓRA MA WAS PROWADZIĆ DO MNIE DO JEZUSA.
TO CO ZAISTNIAŁO POD KRZYŻEM TO BYŁ MÓJ TESTAMENT DLA KOŚCIOŁA A CZY NAMIESTNIK KOŚCIOŁA NIE WIE ŻE ZAWSZE TESTAMENT TRZEBA OTWORZYĆ I WYPEŁNIĆ ABY STAŁA SIĘ WOLA BOŻA.
WASZE DZISIEJSZE LUDZKIE TESTAMENTY OTWIERACIE I REALIZUJECIE BO ZAWIERAJĄ PODZIAŁ MAJĄTKU A MÓJ TESTAMENT JEST TESTAMENTEM DUCHOWYM , KTÓRY MA DAĆ DZIECIOM BOŻYM ŻYCIE WIECZNE I NALEŻY GO WYPEŁNIĆ DO KOŃCA.
TEN TESTAMENT ZE SZCZEGÓŁAMI OPISAŁ WAM MÓJ UKOCHANY APOSTOŁ JAN A MATKA BOŻA PRZYCHODZI JUŻ WIELE LAT I PRZEKAZUJE CZEGO POTRZEBA ABY TEN TESTAMENT ODCZYTAĆ,ZREALIZOWAĆ I ZAMKNĄĆ ABY SIĘ WYPEŁNIŁA APOKALIPSA.
GDYBYŚCIE WŁADCY OBECNEGO KOŚCIOŁA DOBRZE ODCZYTALI TEN TESTAMENT TO ZAOSZCZĘDZILIBYŚCIE DZIECIOM  BOŻYM DUŻO MNIEJ CIERPIENIA BO PAN BÓG JEST BARDZO SPRAWIEDLIWY I MIŁOSIERNY DLA SWOICH DZIECI, KTÓRYM PODAROWAŁ ŻYCIE WIECZNE.BIERZECIE NA SIEBIE JARZMO CIERPIENIA MOICH DZIECI I DLATEGO PAN BÓG WOBEC KAPŁANÓW NA WYSOKICH STANOWISKACH BĘDZIE BARDZO SPRAWIEDLIWY , SUROWY BO MIŁOSIERDZIE DLA NICH ZOSTAWIŁ W DANYM POD KRZYŻEM TESTAMENCIE.
GDY TESTAMENT NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANY POZOSTANIE DLA HIERARCHI KOŚCIOŁA TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA.
ZAPOWIADAMY WAM JUŻ TO DZISIAJ BO PLAN BOŻY BYŁ INNY DLA CAŁEGO ŚWIATA A RĘKA BOGA MUSI JUŻ OPAŚĆ I OPADA NA OPORNE PLEMIĘ.

WY KOCHANE DZIECI NIE LĘKAJCIE SIĘ POMIMO ŻE MÓJ TESTAMENT NIE ZOSTANIE WYKONANY A TO OD WAS POMIMO WASZEJ MODLITWY TYLKO NIE ZALEŻY  ALE ONA BĘDZIE WAM POLICZONA. DLATEGO NADCHODZI OCZYSZCZENIE I GDY BÓG OPUŚCI SWOJĄ KARZĄCA RĘKĘ TO WAS OSŁONI MARYJNY PŁASZCZ ZBAWIENIA.
NA TE TRUDNE CZASY WAM BŁOGOSŁAWIĘ – MOJE WIERNE OWCE I WYTRWAŁE.
MÓDLCIE SIĘ NADAL A PLAN  BOŻY I TAK ZOSTANIE WYPEŁNIONY BO APOKALIPSA ZMIERZA KU KOŃCOWI.

JEZUS ZANURZONY W MIŁOSIERDZIU DLA DZIECI BOŻYCH ZEBRANYCH KOŁO JEGO MATKI RÓŻAŃCOWEJ.
CHWAŁA OJCU I SYNOWI I DUCHOWI ŚWIĘTEMU JAK BYŁA NA POCZĄTKU TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW AMEN.

Uwaga: zachęca się do rozpowszechniania powyższych Przesłań łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych, jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści Przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.

Opublikowano Bez kategorii | 46 Komentarzy