Słowo na niedzielę

5 lipca 2020 r., Niedziela
Czternasta Niedziela zwykła
Kolor szat: zielony
Rok A, II
XIV Tydzień zwykły

1. czytanie (Za 9, 9-10)

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan:

«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Psalm (Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b))

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu
Albo: Alleluja

2. czytanie (Rz 8, 9. 11-13)

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Aklamacja (Por. Mt 11, 25)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 25-30)

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Opublikowano Bez kategorii | 53 Komentarze

Fatima – III Wojna Światowa, co z Polską?

 

Siostra Łucja, właśc. Lúcia Santos, znana również jako Lúcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) – portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i… przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare’a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.

„Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże”.

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych”.

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym”.

Kompendium wiedzy nt. objawień fatimskich, wzbogacone o Nowe Fakty. Opatrzone wstępem prezesa Światowego Apostolatu Fatimskiego. Autor książki jest międzynarodowym specjalistą w tematyce objawień i współpracownikiem ośrodków fatimskich na całym świecie. Rocznica śmierci siostry Łucji przypada już 13 lutego!

O czym tak naprawdę mówi Fatima? Jakie tajemnice jeszcze skrywa? Dlaczego Łucja słyszała wszystkie proroctwa, a Franciszek tylko widział Matkę Bożą w trakcie niektórych objawień? Skąd możemy mieć pewność, że wszystko, co czytamy o Fatimie to prawda, a nie pobożne fantazje?

Opublikowano Bez kategorii | 38 Komentarzy

Orędzie Matki Bożej z Medjugorie dla świata; 25.06.2020

Marija during an apparition

„Drogie dzieci! Słucham waszych wołań i modlitw i oręduję za wami przed moim Synem Jezusem, który jest drogą, prawdą i życiem. Dziatki, powróćcie do modlitwy i otwórzcie wasze serca w tym czasie łaski i pójdźcie drogą nawrócenia. Wasze życie jest przemijające i nie ma sensu bez Boga. Dlatego jestem z wami, aby was prowadzić ku świętości życia, aby każdy z was odkrył radość życia. Dziatki, wszystkich was kocham i błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Opublikowano Bez kategorii | 78 Komentarzy

Nowenna do Najdroższej Krwi Chrystusa (22-30.06)

koronka do Najdroższej Krwi Pana Jezusa | Panie, przenikasz i ...

1 lipca, przypadało jedno z największy świąt chrześcijańskich: Święto Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.
Nowennę do Krwi Chrystusa rozpoczniemy 22 czerwca, a zakończymy 30 czerwca br.
Modlę się i życzę, aby każdy z nas pozwolił się obmyć Jezusowi Chrystusowi, abyśmy znaleźli się w gronie tych osób, o których Pismo św. mówi:
Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga (…) Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć i nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu (zob. Ap 7,13-17).

Nowenna do Krwi Chrystusa
Modlitwa ochrony przed złem do Krwi Chrystusa
(Każdego dnia nowenny)
Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa,
przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każdej Mszy świętej
na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów,
ochroni przed atakami duchów ciemności,
uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy.
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy.
Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych,
których noszę w swoim sercu. Niech zstąpi Duch Święty,
niech zwycięstwo należy do Chrystusa.
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje,
które odkupiłeś swoją drogocenną krwią.
Amen.

Dzień pierwszy
22 czerwca – poniedziałek

Módlmy się do Krwi Chrystusa, a doświadczymy jej cudów.
Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił nas za cenę swojej Krwi. Tak bardzo nas ukochał, że przelał ją do ostatniej kropli – za każdego z nas. Nie żałował życia, nie uciekł przed męką, nie wystraszył się cierpienia, ale podjął je dla nas, abyśmy mieli życie.
Ta Krew i dziś obmywa nas z grzechów w spowiedzi świętej i poi w Eucharystii. Ta Krew jest mocniejsza od naszych grzechów i od śmierci, zwyciężonej na krzyżu. Jest zatem mocniejsza także od lęku, słabości i niepewności, które nas dotykają; może oczyszczać, uzdrawiać, uwalniać i uświęcać przeszłość, rozświetlać teraźniejszość i chronić przyszłość. Sprawia, że jesteśmy drogocenni w oczach Boga, bo Ojciec patrzy na nas przez Krew swojego Syna. Tej godności, tej wartości nic i nikt nie jest w stanie zmienić ani odebrać.
Błogosławiona Krew, która daje nam zbawienie. Błogosławiony Pan, który ją za nas przelał. Dziękujmy Bogu i uwielbiajmy Go – bo godna uwielbienia jest Miłość przelana na krzyżu. Módlmy się, a doświadczymy jej cudów, bo mocniejsza jest od tego, co nas trapi, przygniata, udręcza, od tego,
z czym sobie nie radzimy, co nas przerasta. Módlmy się, a ona nas przemieni i poprowadzi do pełni, którą dla nas przewidział Pan.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień drugi
23 czerwca – wtorek

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały dzisiejszy dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Dokąd biegną moje myśli, kiedy budzę się ze snu? Jeszcze nie wiem, co przyniesie mi dzień, ale już mogę dziękować za to, że go dostałam. Inni nie mieli tej szansy, nie obudzili się. Dla mnie może to być ostatni dzień mojego życia, ale został mi podarowany i dlatego za niego dziękuję. Może życie stało się dla mnie ciężarem i wolałbym się nie obudzić, albo czeka mnie tyle trudnych spraw, że cieszyłbym się, gdyby już był wieczór… Ale ten dzień dopiero się zaczyna i Pan przygotował go specjalnie dla mnie. Dlatego dziękuję, podpisując swoisty czek in blanco, wiedząc, że Gwarantem jest Pan Bóg, który mnie kocha. Nie jestem tego pewien? Tym bardziej dziękuję, bo może właśnie dziś doświadczę Bożej miłości, Bożej opieki. Nie wiem, co będzie, ale wiem jedno – dziś może wydarzyć się wiele dobrego, bo zaczynam dzień od spotkania z Jezusem w tej krótkiej modlitwie.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień trzeci
24 czerwca- środa

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi siebie, wszystkie osoby, które dziś spotkam… Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Mniej więcej wiem, jak będzie przebiegać ten dzień – dom, praca, nauka… Spotkam dziś różne osoby, o niektórych coś wiem, o niektórych się dowiem, niektóre spotkam na ulicy i niewiele będę mogła powiedzieć, wielu nawet nie zauważę zajęta myślami czy różnymi załatwianiem różnych spraw. Spotkam się z kolegami z pracy, ze szkoły, ze współpracownikami, z przyjaciółmi, personelem w przychodni, sklepie… Każdy z nich ma swoją historię życia, swoje radości i troski. Zanurzając ich we Krwi Chrystusa, polecam ich Bożej opiece, Bożemu miłosierdziu, ochronie. Przez radio, telewizję, internet, prasę, od innych dowiem się o wielu wydarzeniach na świecie. O tych dobrych mało się mówi, bardziej o tym, co trudne, złe, bolesne… Dlatego zanurzając te wszystkie osoby we Krwi Zbawiciela, mogę pomóc Jezusowi działać w ich życiu. Niech On to robi jak sam chce, bo wie najlepiej. A może właśnie ta moja krótka ufna modlitwa pomoże kogoś uratować. Do sióstr czy księży częściej ktoś zwróci się z prośbą o modlitwę niż do świeckich. Gdybym chciała każdego dnia o każdej osobie pamiętać bardzo indywidualnie, za chwilę musiałabym powiedzieć – więcej nie dam rady.
A tak zanurzam od razu we Krwi Zbawiciela daną osobę, tam jest bezpieczna, a potem ogarniam modlitwą wszystkich razem. Jeśli twój kolega czy koleżanka w pracy, czy ktokolwiek, poprosi o modlitwę, Krew Chrystusa będzie najskuteczniejszą obroną i pomocą. Proszę też o ochronę dla mnie samej, aby mnie zło nie zwiodło, abym nie zaczęła myśleć i działać zbyt po ludzku, abym nie przysporzyła nikomu bólu i umiała trudne sytuacje przemieniać w miłość.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień czwarty
25 czerwca- czwartek

Panie Jezu, zanurzam w Twojej Krwi, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Czeka mnie dziś wiele pracy albo jej brak i nie- pewność, co dalej. Nie da się przewidzieć wszystkiego, co się wydarzy, ale ja już to oddałem w ręce Boga. On wie o wszystkim i będzie w tym wszystkim obecny, będzie prowadził. Nie jeden raz zaskoczy mnie swoimi rozwiązaniami, których bym się nigdy nie spodziewał ani nie umiał wymyślić. Gdziekolwiek pójdę, cokolwiek będę robić – On tam już będzie, nie muszę się bać. Mogę iść spokojny na trudną rozmowę – Jezus będzie ze mną, mogę zająć się nieprzyjemnymi zadaniami, bo Jezus je przemieni. Może obiektywnie będą nieprzyjemne dalej, ale razem z Nim dam radę pokonać trudności i przeszkody, a On przemieni je w błogosławieństwo i pomoc bliźnim. W moim odpoczynku będzie także Jezus obecny. Tak często dziś nie ma czasu na odpoczynek, a jest on przecież potrzebny dla naszego normalnego funkcjonowania. I jeszcze jedno – jeśli zaprosiłem Jezusa do tego wszystkiego, co dziś będę robić, nie pozwolę sobie na niepotrzebne i niewłaściwe zachowania, żarty, słowa, a wieczorem nie będę się musiał wstydzić ani żałować tego, co zepsułem czy zaprzepaściłem.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień piąty
26 czerwca- piątek

Panie Jezu, proszę, aby Twoja Krew przenikała osoby, które spotykam i które powierzyły się mojej modlitwie, oraz sprawy, które nas dotyczą, i przynosiła im według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Nawet jeśli zdarzy mi się coś niewłaściwego, jeśli wszystko pójdzie nie po mojej myśli, coś się zawali czy skończy – Jezus o tym wie, On to wszystko już przyjął i przemienił, jak wino w Krew podczas Mszy świętej. On wie, co komu potrzeba i nawet największe przekleństwo może przemienić w błogosławieństwo, bo we wszystkim współdziała dla dobra tych, którzy Mu ufają. Tak mówi Pismo św., zatem tak musi być, bo Jezus nikogo nie zwodzi i nie okłamuje, bo On jest wierny i kocha bez granic i warunków. Zanurzając wszystkich i wszystko w Jego Krwi, mogę być spokojny – On wyprowadzi dobro. Owszem, nie mogę się zwalniać z działania – co mogę zrobić, powinienem zrobić, ufny, że Pan to uzupełni, oczyści i pobłogosławi. W ten sposób zajaśnieje chwała Jego Krwi i objawi się jej moc – bo niemożliwe stanie się możliwe, bo stracone okaże się zyskiem, bo śmierć zostanie przemieniona w życie. Może ktoś odnajdzie drogę do Boga, ktoś pojedna się z bliskimi, ktoś wyjdzie z nałogu i zacznie nowe życie…
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień szósty
27 czerwca- sobota

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy.
To jest modlitwa dla odważnych. Jednak – przecież mam świadomość, że jestem słaby, że mam wiele do odpokutowania w moim życiu. Mam świadomość, że Kościół składa się z ludzi tak samo słabych i grzesznych jak ja, że jest atakowany, a jego pasterze potrzebują światła w prowadzeniu wiernych do Boga, w kierowaniu całym Kościołem, aby nie pobłądził, aby nie dał się zwieść fałszywym naukom. Każdego dnia spotykają nas różne sytuacje, cierpienie jest obecne w życiu każdego z nas. Dlaczego miałbym je marnować? Lepiej ofiarować za Kościół, za świat, razem z Krwią Chrystusa ofiarować Bogu swoją krew, płynącą w wydarzeniach dnia. Ku chwale Krwi Chrystusa – ku chwale Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela. Ku pożytkowi Kościoła – by był święty i był przystanią dla wędrowców tej ziemi. Za moje grzechy, bym więcej nie obrażał nimi Boga i jak najszybciej po śmierci mógł radować się przebywaniem w niebie.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień siódmy
28 czerwca – niedziela

Panie Jezu, przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Każdego dnia spotykają mnie także piękne i dobre rzeczy, choć może nie zawsze i nie od razu potrafię je zauważyć i się nimi cieszyć. Ale jest tak wiele momentów, w których z serca wypływa modlitewne westchnienie: Dzięki Ci, Panie! Także one są obmyte Krwią Chrystusa, także one są Jego darem dla mnie. Także te chwile, sprawy… te małe i duże „powody do wdzięczności” pragnę przyjmować od Jezusa ku Jego chwale. Wdzięczność otwiera serce i poszerzając je, przygotowuje na przyjęcie następnych darów i łask, jakimi Pan chce mnie umocnić na drodze, podtrzymać, przypomnieć o swojej nieustannej opiece nade mną. Wychwalam Boga w Jego darach i oddaję Mu cześć, a Jego chwała wypełnia moje serce i rozwija je do pełni miłości.
A dlaczego przez ręce Maryi? Ponieważ Ona to, co złożę w Jej ręce, oczyści, upiększy i podaruje Jezusowi. On niczego nie odmówi swojej Matce i z Jej ręki nawet coś najmniejszego przyjmie jako dar Jej wielkiej miłości. A przez Nią będzie mi łatwiej – to dobra droga.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień ósmy
29 czerwca – poniedziałek

Panie Jezu, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń.
Nikt, kto zaufał Maryi, nie został zawiedziony. Jeśli należę do Niej, Ona może się mną posługiwać i uczyni mnie swoim pomocnikiem w dziele Jej Syna. Ona była przy mnie od początku mojego życia i będzie do jego końca, Ona przeprowadzi mnie przez bramę śmierci, a najpierw przygotuje na spotkanie z Jezusem. Mam być jak Maryja – Służebnica Pańska – chcę być jak Ona – zawsze otwarta na słowo Boże, zawsze gotowa do służby, bezpieczna pod płaszczem Jej opieki. Mam być żywym kielichem dla Krwi Jezusa – jak Maryja – zbierać w swym sercu krew doświadczeń i łączyć z Jego Krwią, przyjmować Jego Krew w cierpieniu bliźnich dla ratowania wielu. Być jak żywa monstrancja, by Jezus obecny w moim życiu był widoczny dla innych, by On przeze mnie mógł prowadzić ich do Ojca niebieskiego.
Modlitwa ochrony przed złem…

Dzień dziewiąty
30 czerwca- wtorek

Dziękczynienie za przelanie przenajdroższej Krwi.
Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych. My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Przez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś, i krwawiąc, nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opublikowano Bez kategorii | 26 Komentarzy

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy (18-26.VI)

Dzień pierwszy
O Dziewico Nieustającej Pomocy, o najsłodsza Matko moja, chylę się w pokorze przed Twoim świętym Obrazem i przychodzę z prostotą i zaufaniem dziecięcym przedstawić Ci moje troski, prosić o Twoje wstawiennictwo i błagać Cię, byś nie odmówiła mi Nieustającej Swej Pomocy. Wypraszasz liczne łaski tym, którzy Cię wzywają. I ja błagam Cię, racz zwrócić na mnie miłosierne Swe oczy. Nie jestem godny(a) abyś mnie wysłuchała, ale mam nadzieję w czułym miłosierdziu Twoim, które o wiele przewyższa nędzę moją. Błagam Cię o udzielenie mi łaski N. N. podczas tej nowenny.
(Wymienić intencję swojej nowenny)
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.
Dzień drugi
O Matko Nieustającej Pomocy, słodka ukochana, Najświętsza Panno, Dziewico litościwa, która się skłaniasz tak dobrotliwie ku pokornym i smutnym, racz wysłuchać próśb, które z całą ufnością Tobie przedkładam. O Matko widzisz walki, cierpienia, trudności i potrzeby moje, dlatego błagam Cię, miej litość nade mną, wstawiaj się za mną, niech Twa Nieustająca Pomoc będzie zawsze ze mną, aby mnie wspierać, wzmacniać, prowadzić. Bądź moją ucieczką w godzinach niebezpieczeństw, oświecaj mnie w wątpliwościach, broń przeciwko nieprzyjaciołom moim. O moja ukochana Matko, użycz mi Twej nieustającej obecności w każdej godzinie dnia i nocy, dziś, jutro, zawsze i spraw abym miłował(a) Jezusa Twego Boskiego Syna nade wszystko i abym kochał(a) także Ciebie, Matko Niepokalana oraz służył(a) Ci z miłością i wiernie aż do ostatniego mego tchnienia.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.
Dzień trzeci
O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy jakże lubię wpatrywać się w twój święty Wizerunek. ,Twoje czułe i litościwe spojrzenie znalazło drogę do mego serca. Z ufnością dziecka, które spodziewa się wszystkiego po Twym pośrednictwie i miłości, przychodzę Ci przedstawić troski moje, obawy i trwogi, życzenia i pragnienia. O Matko, wysłuchaj mnie, weź udział we wszystkim, co zajmuje moje serce rozstrzygaj wszystko dla większego mego dobra, bo jesteś potężną i dobrą.
Nie oderwę oczu od Twego cudownego Obrazu, dopóki spojrzenia Swego nie zwrócisz na mnie. Nie przestanę Cię wzywać, dopóki mi nie powiesz: Zrozumiałam cię, moja Nieustająca Pomoc jest z Tobą, bądź pocieszony(a) bądź szczęśliwy(a).
O Matko, Ty która tyle cierpiałaś miej litość nad tymi co płaczą. Matko Nieustającego Ratunku, przyczyń się za nami.
Dzień czwarty
O Panno Najświętsza tak litościwa i miłosierna. O Matko, którą nazywamy Nieustającą Pomocą Chrześcijan, bo jesteś możną i dobroci pełną. Gdy Jezus zamieszkał z Tobą w Nazarecie, był Ci posłuszny. Teraz kiedy już jesteś z Nim w Ojczyźnie niebieskiej, czy może Ci odmówić czegoś? Nie, On Ci nie odmówi niczego, gdyż Ty jesteś Szafarką Jego, On dał Ci posłannictwo wspomagania opuszczonych, pocieszania płaczących, jednania grzeszników z Ojcem. O Matko, nie zapominaj, że jesteś Wszechmocą Błagającą, że jesteś Matką pełną miłosierdzia. Wzrusz się moimi smutkami, prośbami i łzami. O Matko Nieustającej Pomocy, spełnij błagania moje?
Proszę Cię, daj mi zrozumieć ile zawiera w sobie siły, wielkości i skuteczności Twoja piękna nazwa Matki Nieustającej Pomocy.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.
Dzień piąty
O Dziewico Nieustającej Pomocy! Tej słodyczy, ufności i pociechy doznaję wymawiając święte Twoje Imię. Szczęśliwy ten, co Cię kocha, szczęśliwy ten, kto Cię wzywa! Im więcej Cię proszę, tym mocniej czuję, jak me serce napełnia nadzieja i rzeczą niepodobną zdaje mi się abyś odmówiła wysłuchania i otrzymania od Najświętszego Serca Twojego Syna łaski, o którą błagam z całą żarliwością.
O Matko ukochana, wsparcie moje, słodka nadziejo moja, o nagródź moją wiarę w Ciebie, przez jedną z tych łask cudownych, które zwiększają moją ufność i miłość, przez jedną z tych łask, które się zawsze pamięta. O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy kocham Cię wszystkimi siłami, spraw bym Cię kochał(a) coraz więcej, a dobrodziejstwa Twoje niech mnie pobudzają do coraz większej ku Tobie miłości.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.
Dzień szósty
O Najświętsza, Panno Nieustającej Pomocy! Jakże wielkie masz prawo do mej ufności! Jesteś Ucieczką grzeszników. Pocieszycielką strapionych, Nadzieją zrozpaczonych. Gdy wokół mnie posępnie, ponuro, gdy wszystko opuszczać się mnie zdaje, patrzę w Twoje czcigodne Oblicze, wznoszę moje zasmucone oczy na Twarz Twoją i przez łzy widzę Twoje pełne współczucia spojrzenie zwrócone na mnie i zdające się mówić: Miej odwagę i nadzieję, jestem z tobą!
Matka nie opuszcza nigdy swego dziecięcia, a jeszcze taka, jak Ty Matka! O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy! Z głębi mej nędzy wołam do Ciebie, o Maryjo, przyjdź mi na ratunek, racz wysłuchać moje prośby, przedstawiając je Jezusowi Chrystusowi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko, módl się za nami do Jezusa.
Dzień siódmy
Królowo Aniołów, Królowo wybranych, Domie złoty, Bramo niebieska – wszystko to Twoje nazwy, o Matko moja. Mówią mi one wyraźnie, że trzeba Cię naśladować, chcąc dojść do nieba. Ty jesteś Przewodniczką i prowadzisz do Jezusa wierne Twe sługi i oddane Twe dzieci. Ponieważ jesteś Królową niebios, błagam Cię wprowadź mnie do tego błogosławionego mieszkania, i spraw, abym postępował(a) stale drogą, która doń prowadzi. O Maryjo, Ty wiesz jak bardzo do tego potrzebuję Twojej Nieustającej Pomocy. Strapienia są tak wielkie, przeszkody tak liczne, ścieżki tak skaliste i cierni pełne. Prowadź mnie, czuwaj nade mną ciągle, abym nie oddalał[a) się z drogi, która do szczęścia wiecznego prowadzi.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.
Dzień ósmy
O Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, nie przestanę Cię prosić i nie przestanę ufać, gdyż nie sprzeniewierzysz się Swej pełnej chwały i pociechy nazwie Nieustającej Pomocy. Ty jesteś Gwiazdą promienną, która prowadzi do Jezusa. Ty, oświecasz moją drogę wśród ciemnej nocy, która mnie otacza. O Maryjo, o Matko, moja, oświecaj mnie coraz więcej, niech Twoje ożywcze promienie osuszą moje łzy i rozgrzeją moje zlodowaciałe boleścią serce. O Matko ożyw moją odwagę, wzmocnij dobre postanowienia i spraw, bym poddał(a) się woli Bożej bez względu na to co się stanie ze mną i jakiekolwiek będą względem mnie wyroki Opatrzności. Naucz mnie poddania się woli Bożej w próbach, a Twa Nieustająca Pomoc niech mnie wspiera w zgadzaniu się z wolą Bożą. O Maryjo miej litość nad dzieckiem twoim, bądź Strażniczką mej wiary, mojej nadziei i miłości, otaczaj mnie zawsze Swoją opieką.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.
Dzień dziewiąty
O Najświętsza Ukochana Matko, O Dziewico Nieustającej Pomocy, oto ostatni już dzień nowenny, którą na Twoją cześć odprawiłem(am). Jest to chwila rozstrzygająca, czy mnie wysłuchać raczysz? Prosiłem(am) Cię z bezgraniczną ufnością. O błagam Cię niech Twoja dobroć i miłosierdzie będą dla mnie równie bezgraniczne! Ty wiesz i widzisz lepiej ode mnie co jest potrzebne dla mego uświęcenia i zbawienia. O Matko, ja wszystko składam w ręce Twoje. Mam stałą nadzieję, że Serce Twoje nie pozostanie nieczułe na moje błagania i jeśli mi nie dasz teraz łaski, o którą prosiłem(am), podczas tych dni modlitwy, dasz mi to, co jest dla mnie najcenniejsze. O Maryjo, Matko moja, bądź błogosławioną i umiłowaną na wieki. Niech Ci będą wieczne dzięki, żeś raczyła okiem rzucić na biedne Twoje dziecko. Błagam Cię nie ograniczaj miłosierdzia Twego, ale roztaczaj je również nad tymi wszystkimi, którzy mi są drodzy. Błogosław mnie, błogosław tym, których kocham, daj nam wszystkim łaskę wytrwania do końca i szczęście oglądania, kochania i wychwalania przez całą wieczność Twego Boskiego Syna i Twojej chwały.
Dziewico Niepokalana, Matko Boża i nasza dobra Matko módl się za nami do Jezusa.
Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy
Matko Boska
Matko Miłosierdzia
Tronie Łaski Bożej
Pośredniczko naszego zbawienia
Arko wiecznego pokoju
Wsparcie w naszych nieszczęściach
Podporo Kościoła
Siło naszej wiary
Potęgo niezwyciężona dla piekła
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony
Przewodniczko chrześcijan
Miłośniczko serc czystych
Kotwico naszej nadziei
Ucieczko uciśnionych
Pocieszycielko utrapionych
Obrończyni grzeszników
Porcie rozbitków
Nadziejo zrozpaczonych
Opiekunko rodzin
Strażniczko młodzieży
Podporo wdów
Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Bramo do przybytków niebieskich
Królowo nieba i ziemi
BARANKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
BARANKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
BARANKU BOŻY, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K. O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W. I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.
Módlmy się: Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 30 Komentarzy

Otwarte seminarium Internetowe

Zapraszamy na otwarte seminarium internetowe – w ramach międzynarodowego oficjalnego cyklu spotkań Księgi Prawdy – które odbędzie się w niedzielę, 21 czerwca o godz. 20. Tym razem poświęcone będzie w szczególności Maryi Współodkupicielce i Matce Zbawienia.
Pierwsza część seminarium to wprowadzenie do Księgi Prawdy. W drugiej części pomodlimy się różańcem i wybranymi Modlitwami Krucjaty. W części trzeciej będzie mowa o Matce Zbawienia i Współodkupicielce. Spotkanie odbędzie się w całości w języku polskim.
Spotkanie odbędzie się na platformie internetowej Zoom w dniu 21 czerwca 2020 r. o godz. 20. Potrwa około godzinę. Wstęp wolny, wymagana jest jedynie rejestracja, by móc się połączyć: https://bit.ly/Polskie-seminarium (kto był zapisany na poprzednie spotkania i seminaria, powinien zostać automatycznie zarejestrowany i otrzymać maila na ten temat).
Informację na temat tego spotkania możemy przekazywać publicznie – dostępna jest na stronie http://armiajezusachrystusa.pl/2020/06/11/polskie-seminarium-ksiegi-prawdy/

Obrazek | Opublikowano by | 19 Komentarzy

XXXVII Nowenna Pompejańska – to 6 rok modlitwy

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS – KRÓL ODWIECZNY I MARYJA MATKA BOŻA  – MATKA JEZUSA I NASZA MATKA KRÓLOWA POLSKI!
WITAM WAS KOCHANI W CHRYSTUSIE PANU! JUŻ W KOLEJNEJ XXXVII NOWENNIE POMPEJAŃSKIEJ.
TĄ KOLEJNĄ NOWENNĘ ROZPOCZNIEMY W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA TUŻ PRZED ŚWIĘTEM NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA I ŚWIĘTEM NIEPOKALANEGO SERCA  MARYI. TE DWA ŚWIĘTA OBOK SIEBIE JEDNO PRZY DRUGIM BO NIE MOŻE BYĆ INACZEJ BO TE DWA SERCA SĄ ZE SOBĄ ZJEDNOCZONE W SWOJEJ MIŁOŚCI.
MOI PRZYJACIELE BÓG WAS KOCHA BO JEST MIŁOŚCIĄ I WY GO KOCHACIE DAJĄC ŚWIADECTWO WIARY W TEJ MODLITWIE. ALE SĄ DZIECI , KTÓRE SA DALEKO OD TYCH DWÓCH SERC I PAN BÓG RÓWNIEŻ ICH KOCHA I CZEKA ABY I ONE POKOCHAŁY TE DWA NAJŚWIĘTSZE SERCA.
KOŚCIÓŁ PĘKA I NIE MA JUŻ CZASU ABY SIĘ ZASTANAWIAĆ NAD NAWRÓCENIEM.
W MOIM PARAFIALNYM KOŚCIELE ZNALAZŁAM SIĘ PO DŁUGIEJ PRZERWIE OD CZASU KORONAWIRUSA W DNIU MOJEGO CHRZTU SW I  WIDAĆ TO PĘKNIECIE GDZIE CZĘŚĆ WIERNYCH PRZY OŁTARZU JEZUSA MIŁOSIERNEGO ( BO TAK WYZNACZYŁ KSIĄDZ) PRZYJMUJE KOMUNIĘ ŚW NA STOJĄCO I NA RĘKĘ A CZĘŚĆ PRZYJMUJE PANA JEZUSA NA KLĘCZĄCO DO UST. O JAKŻE CIERPIAŁAM GDY TO WIDZIAŁAM WCZORAJ I ZACZĘŁAM PANA JEZUSA PRZEPRASZAĆ ZA TO PĘKNIECIE W TYM KOŚCIELE I ZA TO ŻE JA NIECHCĄCY MOGĘ GO PODEPTAĆ W JEGO MAŁEJ PARTYKULE KTÓRA SPADNIE Z DŁONI TYCH , KTÓRZY TAK PRZYJMUJĄ KOMUNIĘ ŚW. GDY WRÓCIŁAM DO DOMU NA EKRANIE TV TKWIŁ NAPIS ” DZIĘKUJĘ ” , KTÓRY UTRZYMYWAŁ SIĘ PRZEZ KILKA GODZIN.
PANIE JEZU ! POWIEDZIAŁAM ZA CO TY MI DZIĘKUJESZ KIEDY NIE POTRAFIŁAM CIEBIE OBRONIĆ PRZED TWOIMI UPADKAMI NA POSADZKĘ.
A DZISIAJ W ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA USŁYSZAŁAM W INNYM KOŚCIELE GDZIE NAWET KS NIE PROPONUJE KOMUNII ŚW NA RĘKĘ PRZEPIĘKNA HOMILIĘ WYGŁOSZONĄ PRZEZ ZAPROSZONEGO DO TEJ PARAFII  KAPŁANA ( PRZYGOTOWYWAŁ TEN KAPŁAN JEDNĄ Z PIELGRZYMEK DO POLSKI ŚW JANA PAWŁA II)GDZIE ODNIÓSŁ SIĘ DO CZYTANEJ EWANGELII ŚW JANA O PRZYSTĘPOWANIU DO KOMUNII ŚW POD DWOMA POSTACIAMI.
„(J 6, 51-58)
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, Krew moja jest prawdziwym napojem
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

OTÓŻ WYRAŹNIE POWIEDZIAŁ, ŻE W NAJMNIEJSZYM OKRUSZKU JEST CIAŁO I KREW PANA JEZUSA – DOKŁADNIE TO SAMO CO PAN JEZUS POWIEDZIAŁ DO NAS JUŻ DAWNO W PRZESŁANIU. SĄ JESZCZE TACY KAPŁANI , KTÓRZY WYRAŹNIE NAM TO PRZEKAZUJĄ.
 
CZAS ABY WAM O TYM OPOWIEDZIEĆ DLACZEGO PAN JEZUS ZACZĄŁ MÓWIĆ W TYM KOŚCIELE SKĄD POCHODZĄ PRZESŁANIA. OTÓŻ W 2014 ROKU W WIELKI CZWARTEK PAN JEZUS ZOSTAŁ WYRZUCONY Z GŁÓWNEGO OŁTARZA DO KAPLICY ( boczne pomieszczenie w przedsionku Kościoła) – NA WZÓR CIEMNICY I TAM POZOSTAWIONY DO ADORACJI. POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANO PO STAREJ GRACIARNI O BARDZO MAŁEJ KUBATURZE. ZAMKNIĘTY W SEJFIE , PIĘĆ KLĘCZNIKÓW I BARDZO PONURE POMIESZCZENIE. ADORACJA ODBYWAŁA SIĘ 24 GODZINY NA DOBĘ NA ZAPISY. POWSTAŁA STRAŻ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.  POMYSŁ UTWORZENIA TEJ KAPLICY TO PONOĆ POMYSŁ JEDNEJ PANI Z RADY PARAFIALNEJ Z NASZEGO OSIEDLA , KTÓRA ZA TYDZIEŃ OD POWSTANIA KAPLICY ZŁAMAŁA 2 RĘCE JEDNOCZEŚNIE ( bardzo jej współczułam gdy się o tym dowiedziałam, wczujcie się w jej położenie – dwie połamane ręce) I TO TUŻ PRZED ŚLUBEM WŁASNEGO SYNA. PAN JEZUS NA KILKA MIESIĘCY PRZED TYM WYDARZENIEM POWSTANIA KAPLICY ROZPOCZĄŁ SWOJE WOŁANIE Z TEGO KOŚCIOŁA SPRZED NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, KTÓRY BYŁ JESZCZE W OŁTARZU I POWIEDZIAŁ DO ZNAJOMEJ O TYM CO SIĘ WYDARZY W TYM KOŚCIELE. NIKT NIE WIEDZIAŁ ŻE POWSTANIE JAKAŚ KAPLICA – CIEMNICA ALE JEZUS ZNAŁ JUŻ TE ZAMIARY KNUTE W TYM KOŚCIELE. JA MIAŁAM WIZJĘ TAKŻE  WCZEŚNIEJ I WIDZIAŁAM POKRUSZONY NS W TYM KOŚCIELE I JEGO KAWAŁKI POROZRZUCANE W PREZBITERIUM A NA PÓŁ ROKU WCZEŚNIEJ MIAŁAM ZAPOWIEDŹ  ( 16 XI 2013 R) ŻE W TYM KOŚCIELE WKRÓTCE OTRZYMAM KOMUNIĘ ŚW OD ANIOŁĄ Z NIEBA.I TO SIE WYPEŁNIŁO  W WIELKI CZWARTEK 2014 ROKU KIEDY PRZENIESIONO PANA JEZUSA NA STAŁE Z OŁTARZA DO TEJ CIEMNICY A JA SZLOCHAŁAM Z ROZPACZY. PAN JEZUS O TYM NAS UPRZEDZIŁ ( ja w ogóle o tym wcześniej nie słyszałam) I GDY W OGŁOSZENIACH USŁYSZAŁAM O TYM PROJEKCIE POWSTANIA TEJ KAPLICY MOJE SERCE PĘKAŁO I NATYCHMIAST UWIERZYŁAM, ŻE TO NAPRAWDĘ JEZUS DO NAS MÓWI. PIENIĄDZE NA KAPLICĘ  ZNALAZŁY SIĘ BŁYSKAWICZNIE I POWSTAŁA ONA NA ŚWIĘTA WIELKIEJ NOCY NA WIELKI CZWARTEK. NASZE PRZESŁANIA SĄ Z 2013 ROKU Z LIPCA A WIEC NA 9 MIESIĘCY WCZEŚNIEJ PAN JEZUS O TYM POWIEDZIAŁ PO RAZ PIERWSZY. 
PAN JEZUS WOŁAŁ, ŻE PRAGNIE BYĆ ADOROWANY W OŁTARZU TEGO KOŚCIOŁA I DLATEGO NIGDY NIE ZAPISAŁAM SIĘ DO TEJ STRAŻY ALE CHODZIŁAM TAM PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA NA ADORACJĘ I MODLIŁAM SIĘ O TO ABY JEZUSA STAMTĄD ZABRANO. MOJE TAM ADORACJE BYŁY PRAWDZIWĄ BOLEŚCIĄ BO ZA KAŻDYM RAZEM ROZPAMIĘTYWAŁAM CO JEZUS PRZECHODZIŁ W NOCY W CIEMNICY ZANIM ZOSTAŁ WYDANY. KORONKA EUCHARYSTYCZNA I INNE MODLITWY WZNOSIŁAM DO BOGA I WSPÓŁCZUŁAM JEZUSOWI, ŻE ZNALAZŁ SIĘ W TYM SMUTNYM MIEJSCU Z OGRANICZONĄ ILOŚCIĄ LUDZI , KTÓRZY MOGLI GO ADOROWAĆ JEDNOCZEŚNIE A W CZASIE MSZY ŚW BYŁ W TYM PONURYM KĄCIE POZA NASZYMI PLECAMI. W CIEMNICY NIE MOŻNA BYŁO ODMAWIAĆ KORONKI NA GŁOS – TO BYŁO ZABRONIONE. JA KILKA RAZY ZŁAMAŁAM TEN PRZEPIS I ZOSTAŁAM SKARCONA PRZEZ PANIE , KTÓRE ZAPISYWAŁY NA ADORACJĘ .
ZARAZ PO TYM JAK TA POMYSŁODAWCZYNI TEGO MIEJSCA PRZEZNACZONEGO DO ADORACJI PANA JEZUSA WYLECZYŁA SIĘ Z POŁAMANYCH RĄK PRZYSZŁA NA NIĄ INNA STRASZNA CHOROBA GDZIE DO DZISIAJ OD 2014 ROKU LEŻY JAK ROŚLINKA W DOMU. ODJĘŁO JEJ MOWĘ A JEST KOBIETĄ MŁODSZĄ ODE MNIE.
PAN JEZUS WYSTOSOWAŁ ODDZIELNE PRZESŁANIA DO PROBOSZCZA I KAPŁANÓW I DO TEJ KOBIETY I ZOSTAŁY IM PRZEKAZANE. JEDYNĄ ZMIANĄ W TYM KOŚCIELE PO APELU JEZUSA BYŁO TO ŻE WRÓCIŁ NS TAKŻE DO OŁTARZA JAKO DRUGI W TYM KOŚCIELE POD JEDNYM DACHEM. ALE PANU JEZUSOWI NIE PODOBAŁO SIĘ, ŻE SĄ TAM DWA NAJŚWIĘTSZE SAKRAMENTY POD JEDNYM DACHEM KOŚCIOŁA. MUSICIE O TYM WIEDZIEĆ BO JA NIE DŁUGO MOŻE ZAMILKNĘ BO WCIĄŻ MAM WYŁĄCZANY INTERNET ALE PAN JEZUS ZNALAZŁ SPOSÓB BYM PONOWNIE MOGŁA GO WŁĄCZYĆ. NIE WIEM JAK DŁUGO.
GDY PRZYSZEDŁ KORONAWIRUS DO KAPLICY MOGŁA PRZEZ JAKIŚ CZAS WCHODZIĆ TYLKO JEDNA OSOBA I JA MUSIAŁAM POŻEGNAĆ SIĘ Z PANEM JEZUSEM 20 MARCA W TYM MIEJSCU BO WCHODZIŁA TYLKO OSOBA Z FORMALNEJ STRAŻY ALE TO TRWAŁO KRÓTKO BO ZE WZGLĘDU NA TAK MAŁE POMIESZCZENIE  WKRÓTCE NIKT JUŻ NIE MÓGŁ WEJŚĆ BO KAPLICĘ ZAMKNIĘTO. ZNAJOMA MI POWIEDZIAŁA , ŻE TAM BYŁ TYLKO SAM PAN JEZUS. KIEDYŚ WSTĄPIŁAM TAM I SERCE MI PĘKŁO JAK GO ZOBACZYŁAM W ZUPEŁNYCH CIEMNOŚCIACH.
2 MAJA WRÓCIŁA NOCNA ADORACJA PANA JEZUSA W OŁTARZU I AŻ TRZEBA BYŁO KORONAIRUSA ABY PAN JEZUS WRÓCIŁ DO OŁTARZA. JA SIĘ TAK BARDZO UCIESZYŁAM AŻ POPŁAKAŁAM Z TEJ RADOŚCI – ALE TO NIE WYNIKŁO Z MIŁOŚCI DO PANA JEZUSA ZE STRONY KAPLANÓW TEGO KOŚCIOŁA LECZ LĘKU PRZED ZARAZĄ.
A JA PANU BOGU DZIĘKUJĘ ZA TEGO KORONAWIRUSA BO JEST TERAZ NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU DO ADORACJI W PRZENAJŚWIĘTSZYM MIEJSCU KAŻDEGO KOŚCIOŁA. 6 LAT TRWAŁA MOJA MODLITWA I ZOSTAŁA WYSŁUCHANA.ALE CO STANIE SIĘ DALEJ W TYM KOŚCIELE TEGO NA RAZIE NIE WIEM.

MOI KOCHANI BRACIA I SIOSTRY !
ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY ALE NIE CHCĘ TUTAJ POLITYKOWAĆ BO PAN JEZUS WAM WSZYSTKO SAM PRZEKAZAŁ. JESTEŚMY W ROZDARCIU JAK WYBRAĆ ALE JEŚLI NIC NIE WYDARZY SIĘ PRZED TYMI WYBORAMI TO JA WYBIORĘ TYCH , KTÓRZY JESZCZE KRZYŻA NIE KASUJĄ ZE SWOICH SPOTÓW WYBORCZYCH CZYLI NAJMNIEJSZE ZŁO BO SAMI WIDZIMY CO NAM ZOSTAŁO UJAWNIONE. JA OSOBIŚCIE BARDZO SIĘ ZAWIODŁAM NA OBECNIE RZĄDZĄCYCH I JUŻ ICH NIE USPRAWIEDLIWIAM LECZ POSŁUCHAM JEZUSA KOGO NAMAŚCIŁ PAN BÓG NA PREZYDENTA. WIEM ŻE GDYBYŚMY ZOSTALI W OGÓLE BEZ PREZYDENTA TO JESZCZE SZYBCIEJ ZOSTANIEMY ZGUBIENI. MOŻE ZA MAŁO SIĘ ZA NIEGO MODLILIŚMY A MOŻE POLSKA MUSI BYĆ OCZYSZCZONA ABY DOSZŁO DO INTRONIZACJI LECZ NIE LICZCIE NA TO ŻE JAKIKOLWIEK INNY KANDYDAT Z OBECNIE STARTUJĄCYCH DOKONA TEGO AKTU. OD DAWNA W KRAJACH WSZYSTKICH SA LUDZIE WYZNACZENI I WYMIENIANI Z SIEKIERKI NA KIJEK BO SĄ NAM Z GÓRY NARZUCENI. SĄDZĘ ŻE W NASZYM KRAJU PRZYJDZIE OCZYSZCZENIE CO WYŁONI TEGO MĘŻA WALECZNEGO NA KTÓREGO CZEKAMY LUB TEN OBECNY PREZYDENT DOZNA OŚWIECENIA I ON DOKONA TEGO DZIEŁA ZA KTÓRE SIĘ MODLIMY.
JAK PO NOCY PRZYCHODZI DZIEŃ A PO BURZY WYCHODZI SŁOŃCE TAK POJAWI SIĘ JUTRZENKA ZŁOTA KTÓRA POKONA SZATANA I POPROWADZI NAS DO WIECZNEJ RADOŚCI. 
MATKO BOŻA – PANI NIEBA BŁĘKITU ROZPAL NASZE LAMPY W TYCH MROCZNYCH CZASACH . NIECH NA POWRÓT POJAWI SIĘ WŚRÓD NAS ŚWIATŁO ŚWIATA , TAK ABY ŚWIATŁO MOGŁO ŚWIECIĆ W DNIACH CIEMNOŚCI.
WSZYSCY CZY PROTESTANCI ,CZY PRAWOSŁAWNI CZY ŻYDZI CZY POLACY MOŻEMY NIE SPOTKAĆ SIĘ W JEDNYCH ŁAWKACH W JEDNYM KOŚCIELE LECZ MOŻEMY ODNALEŹĆ W ZJEDNOCZENIU  WE WSPÓLNEJ MODLITWIE I TYLKO NA DRŻĄCYCH KOLANACH PRZED JEZUSEM CHRYSTUSEM. I W TYM ZJEDNOCZENIU ROZPOZNAMY RESZTĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO , KTÓRA W POKORZE MODLIĆ SIĘ BĘDZIE DO PANA BOGA I PRZYJMOWAĆ JEGO NAJŚWIĘTSZE CIAŁO ” BOŻE CIAŁO” TRADYCYJNIE DO UST W WIELKIM UWIELBIENIU NA KLĘCZĄCO O ILE NAM ZDROWIE NA TO POZWOLI. 
POZNALIŚCIE TERAZ PRAWDĘ DLACZEGO Z TEGO MIEJSCA PAN JEZUS MÓWIŁ DO MNIE, MOJEJ ZNAJOMEJ I DO WAS ABYŚCIE BYLI DOBRZE PRZYGOTOWANI NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE PANA JEZUSA. MARTWIĘ SIĘ O LOSY NASZEJ OJCZYZNY JEDNAK DZISIAJ W ŚWIĘTO BOŻEGO CIAŁA KOŚCIÓŁ BYŁ ZAPEŁNIONY ( może nie tak jak sprzed korona wirusa ale jednak) I ZARAZ POMYŚLAŁAM O INNYCH KRAJACH GDZIE NIE OBCHODZI SIĘ JUŻ TEJ UROCZYSTOŚCI I DZIĘKOWAŁAM JEZUSOWI MIŁOSIERNEMU ŻE JESTEM POLKĄ I ŻYJĘ W POLSCE.
NAJŚWIĘTSZA EUCHARYSTIA JEST U NAS NADAL SPRAWOWANA I NIE ZOSTAŁA PRZERWANA I W TYM JEST WIEKA NADZIEJA LITOŚCI PANA BOGA NAD NAMI. 
 
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
TAKŻE WYTRWAJMY I W NASZEJ MODLITWIE I DOŁĄCZMY TA MODLITWĘ I Z WIELKĄ WIARĄ MÓDLMY SIĘ W TYCH INTENCJACH O KTÓRE PROSI PAN JEZUS.
INTENCJA 1:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM ZAWSZE Z MARYJĄ O ZWIEŃCZENIE AKTU INTRONIZACJI W NASZEJ OJCZYŹNIE WEDŁUG TWOJEJ WOLI”
INTENCJA 2:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM O TO ABY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY OGŁOSIŁ JAK NAJSZYBCIEJ V DOGMAT MARYJNY O WSPÓŁODKUPICIELCE, POŚREDNICZCE I ORĘDOWNICZCE.”
INTENCJA 3:
”BOŻE OJCZE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁAGAM OKRYJ NAJDROŻSZĄ KRWIĄ CHRYSTUSA WSZYSTKICH KAPŁANÓW , KTÓRZY NIEZMIENNIE GŁOSZĄ TWOJĄ EWANGELIĘ I PROWADZĄ OWCE DO WIECZNEGO ZBAWIENIA. UDZIEL ŁASKI WSZECHMOCNEJ POZNANIA PRAWDY CAŁEMU EPISKOPATOWI POLSKIEMU, ZDEJM BIELMO Z OCZU BŁĄDZĄCYM KAPŁANOM , WSPOMAGAJ W SWEJ LITOŚCI MIŁOSIERNEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA CHORYCH, CIERPIĄCYCH I PRZEŚLADOWANYCH KAPŁANÓW.”
Nowenna Pompejańska trwa 54 dni. Każdego dnia odmawiamy trzy części Różańca Świętego (radosną, bolesną i chwalebną). Jeśli ktoś chce, może odmawiać czwartą część z Tajemnicami Światła. Przed rozpoczęciem każdej z wszystkich czterech części różańca, wymieniamy najpierw intencję (tylko jedną), a następnie mówimy:
Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.
Przez 27 dni: od 15 CZERWCA 2020 roku do 11 LIPCA 2020 r. odmawiamy część błagalną nowenny pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.
Przez następne 27 dni: od czyli od 12 LIPCA 2020 r. do 7 SIERPNIA 2020 roku odmawiamy część dziękczynną nowenny Pompejańskiej i codziennie, na końcu różańca, odmawiamy następującą modlitwę:
Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.
Niezależnie od modlitw końcowych, różaniec kończymy trzykrotnym zawołaniem do Matki Bożej:
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Zgłoszenia do NP proszę kierować w komentarzach na tym blogu. Ja postaram się przydzielić Wam tajemnice wg waszych pragnień serca lecz jeśli pragniecie te same to napiszcie mi jakie to były bo to ułatwi mi tworzenie NP. Zawsze w pierwszej kolejności będę chciała zamknąć 1 nowennę. Na końcu wyświetlę układ ułożonych Nowenn i wtedy możecie zgłosić gdy komuś nie będzie odpowiadała przydzielona tajemnica. Spróbuję coś temu zaradzić. Proszę podawać tez nr intencji wg nr treści modlitw.
ZOSTAŃCIE Z PANEM BOGIEM I MATKĄ JEZUSA – MARYJĄ – NASZĄ KRÓLOWĄ POLSKI I Z ŁASKAMI Z NIEBA.
DUCHU ŚWIĘTY PRZYJDŹ I ROZJAŚNIJ OBLICZE TEJ ZIEMI – POLSKIEJ ZIEMI. AMEN.
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY:
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.
Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 61 Komentarzy

Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed świętem od 10.06

Nowenna do Serca Pana Jezusa – Aplikacje w Google Play

Modlitwa na każdy dzień
Najświętsze Serce Zbawiciela, w moich tak wielu troskach i cierpieniach zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością i błagam o pomoc i ratunek. Mam nadzieję, że mnie wysłuchasz, gdyż powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Dlatego przychodzę do Ciebie i błagam przez zasługi Twej Męki, za przyczyną Matki Najświętszej i wszystkich Twoich Świętych, udziel mi łaski, o którą Cię proszę…
 
Dzień 1
O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc w moim sercu pragnienie Twej najgorętszej miłości i dozwól, abym Cię kochał nade wszystko. Amen. 
      Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.
 
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
Dzień 2
Najświętsze Serce Jezusa, pragnę być Twoim uczniem i wiernie wypełniać przykazanie miłości bliźniego. Spraw, o Jezu, abym wyzbył się egoizmu, a nauczył się naśladować Ciebie w miłości bliźnich. Niech kocham moich najbliższych i służę im pomocą w trudnych chwilach życia. Moją miłością pragnę objąć wszystkich ludzi, których spotkam w życiu, także moich nieprzyjaciół. Amen. 
      Serce Jezusa, rozbudź w mym sercu prawdziwą miłość ku moim bliźnim.
 
Dzień 3
Jezu, Ty powiedziałeś: „Uczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego Serca”. Panie mój, wyniszcz we mnie pychę i próżność, a obdarz pokorą i cichością. Dopomóż mi wprowadzać w życiu te cnoty, abym otrzymał błogosławieństwo obiecane w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. Amen. 
      Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego.
 
Dzień 4
Jezu, Ty z miłości ku mnie stałeś się posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Naucz mnie posłuszeństwa Twojej woli i wierności nauce Twojego Kościoła. Pomóż mi, abym szczególnie w trudnych chwilach mojego życia umiał z pokorą poddać się Twojej woli. Amen. 
      Panie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.
 
Dzień 5
Najcierpliwsze Serce Zbawiciela, Tyś w milczeniu przyjęło wszelkie zniewagi, obelgi i upokorzenia, pomóż mi opanować gniew i zniecierpliwienie. Naucz mnie spokoju i cierpliwości, abym odtąd z miłości do Ciebie przyjmował trudy i cierpienia, jakie dopuścisz na mnie. Amen. 
      Najcierpliwsze Serce Jezusa, dopomóż mi zdobyć cnotę cierpliwości.
 
Dzień 6
Boskie Serce Jezusa, Tyś dla naszego zbawienia ofiarowało się swemu Ojcu za nasze grzechy. Racz napełnić moje serce ofiarną miłością. Niech nie będę obojętny na potrzeby Kościoła i bliźnich, lecz w miarę moich możliwości niech służę im pomocą. Amen. 
      Serce Jezusa, ofiaro za nasze grzechy, obdarz mnie duchem ofiary i poświęcenia.
 
Dzień 7
Najświętsze Serce Zbawiciela, Tyś uczyniło wszystko, aby nas zbawić. Dopomóż mi odwzajemnić się Tobie wiernością w wypełnianiu Twoich przykazań i moich obowiązków, jakie mam spełnić w tym życiu. Dopomóż mi, Panie, abym nie marnował darów otrzymanych od Ciebie, ale niech się staram wykorzystać każdy dzień dla Twojej chwały i zbawienia mojej duszy. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż, abym był Twoim wiernym sługą.
 
Dzień 8 
Serce Jezusa, mojego Boga, Tyś wybrało sobie na ziemi nie zaszczyty i bogactwo, ale pracę w cierpieniu i ubóstwie. Proszę Cię, Jezu, abym godnie naśladował Ciebie w ubóstwie i pracowitości. Niech nie marnuję wiele czasu na rozrywki i przyjemności, ale przez pracę i modlitwę niech wiernie służę Bogu i ludziom. Amen. 
      O Jezu, naucz mnie iść zawsze drogą cnoty.
 
Dzień 9
Jezu Chryste, po zakończeniu życia na ziemi odszedłeś, aby nam przygotować mieszkanie w niebie. Udziel nam tej łaski, abyśmy pamiętali o tym, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i nie przywiązywali się zbytnio do niej i do spraw doczesnych. Niech przez dobre życie zasłużymy na przyjęcie do niebieskiej Ojczyzny, gdzie na wieki będziemy wielbić Twe Najświętsze Serce. Amen. 
      Serce Jezusa, dopomóż mi, abym często rozważał rzeczy ostateczne.
 
Modlitwa na zakończenie nowenny
Boskie Serce Jezusa, racz przyjąć pokorny hołd czci, jaki starałem się złożyć Ci w tej nowennie. Niech moje serce, oczyszczone z grzechów i wszelkich błędów w sakramencie pokuty, zostanie przyozdobione cnotami, o które prosiłem. Udziel mi także łaski szczególnej…, o którą Cię przez te dni gorąco błagałem. A jeśli Twoja wola jest inna, daj mi ją zrozumieć i przyjąć bez buntu i szemrania. Ty, o Jezu, jesteś moim Bogiem i Ojcem najlepszym i wiesz, co mi naprawdę potrzeba. Niech się zawsze spełnia Twoja święta wola w niebie i na ziemi. Amen.
                   Najświętsze Serce” – od piątku w polskich kinach - kultura.wiara.pl
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kyrie, eleison, Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających, w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
 
Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.
Opublikowano Bez kategorii | 66 Komentarzy

Przed nami 3 lata i 3,5 roku?

 

Wiele wskazuje na to, że jest to ostatnie lato wolności ! Obym się mylił w tym oświadczeniu !

Proszę odczytać ten list jako głos jednego z wielu członków Kościoła Powszechnego, który wyraża te wszystkie opisane tu niepokoje. Proszę o przeczytanie, choćby po trochu, tego listu (dodanego także w załączniku) do końca, gdzie zawarłem kolejne niedawno odkryte rzeczy, które nieprzyjaciel nam zaplanował, a które mają na celu jak najskuteczniejsze oderwanie nas od Stworzyciela i Zbawiciela naszego.

Na wstępie informuję, że adres mailowy znalazłem przeszukując strony internetowe. Po wysłaniu adres został usunięty ze skrzynki nadawczej i z mojego komputera.

Do napisania tego listu, oprócz wielu złych znaków związanych z tą dziwną, rozdmuchaną w mediach pandemią, która uderzyła w wolność, w sposób sprawowania pamiątki ofiary Pana naszego, znaków związanych z masowym ograniczaniem liczebności ludzkości i przekształcaniem świata w elektroniczny obóz koncentracyjny bez możliwości ucieczki, przekonał mnie także alarmujący list abp Vigano
www.pch24.pl/abp-carlo-maria…
o potrzebie czujności wobec coraz bardziej widocznych znaków budowania światowego rządu (3,5 roku), pojawienia się antychrysta i wejścia w okres jego okrutnych rządów (3 lata i 7 miesięcy) opisywane przez proroka Daniela, opisanych w księdze Apokalipsy.

Czy abp Vigano i podpisani z nim pod listem sygnatariusze mają rację ? Podane tu informacje potwierdzają to o czym napisał.

Greta Thunberg w 2019r. jak meteor przeleciała po świecie i obwieściła, że ludzi jest ZA DUŻO na świecie, że bardzo śmiecą, zjadają biedne zwierzątka, że ziemia nie wytrzyma dłużej takiego wykorzystywania. Potem pojawił się wirus a po wirusie p. Bill bramy piekielne Gates ogłosił swój plan dla całej ludzkości. Czy specjaliście o programowania i komputerów, który jest zażartym zwolennikiem masowego wymierania ludzkości, aborcji i eutanazji na prawdę zależy na naszym zdrowiu ? Czy człowiek, który swoimi szczepionkami wsławił się ogromną ilością złych skutków poszczepiennych w Indiach i w Afryce, ma moralne prawo by nas „leczyć” ? Chce narzucić wszystkim rządom na świecie szczepionkę, która będzie daleko w tyle za nowymi odmianami wirusów ! Tylko, czy o ochronę przed wirusami tu chodzi ? Im więcej słyszymy o nowych lekach na tego wirusa z koronami, tym bardziej powinniśmy się bać ! Szatańscy kolaboranci rzucą na nas coś na co nie pomogą już żadne leki, nie pomoże nawet zamykanie granic !

Mówili zewsząd jeszcze do niedawna – człowieku, zostań w domu …. i czekaj na zastrzyk-szczepionkę od Billa bramy piekielne Gates’a, z funkcją całkowitej kontroli twojego życia. Otrzymasz także specjalny znak, że jesteś już innym człowiekiem. Jak na razie nie widać, nie słychać oznak żeby nasi kapłani czuwali, rozpoznawali znaki czasu. Odnoszę wrażenie, że należę już do Kościoła Rzymsko-Katolicko-Naukowego, gdyż nauki świeckie mocno zmieniły mentalność duchownych mających prowadzić nas do ZBAWIENIA. Nadzieję pokładam w Bogu, że ostrzeże nas przed tym tragicznym przymusem zwanym „wyborem”. Maria Simma dowiedziała się od dusz czyśćcowych, że Bóg przygotowuje wielkie wydarzenie. Będzie to najprawdopodobniej Ostrzeżenie, oświecenie naszych sumień. Mam nadzieję, że nastąpi ono przed znakowaniem imieniem bestii.

Czy można zaufać człowiekowi, który należy do organizacji nie przyjaznych Kościołowi, jawnie bądź ukrycie walczących z Kościołem, a co najważniejsze głosi hasła przeciwko istnieniu ludzkości w takiej jak dzisiaj liczbie ? To jest twardo myślący inżynier, biznesmen, anty-humanista. Jego, wraz z mocodawcami starannie przygotowywane od lat plany są bardzo czytelne i zapalają tylko jedno CZERWONE ŚWIATŁO ! Mam wielkie obawy, że to co głosi Bill Gates, to co już dokonał i zamierza wykonać, jest dla nas śmiertelnym ZŁEM. W planie pana Gates’a nie chodzi tylko o zbicie fortuny. Zredukowanie ludności według Gates’a ma nie tylko pomóc przetrwać planecie i zwierzętom, roślinności ale umożliwić sprawną, totalną kontrolę nad 500 mln pozostawionych przy życiu.

W jedynym wolnym (ale nie wolnym całkowicie od różnych manipulacji) miejscu, jakim jest sieć internetowa, pojawiło się mnóstwo analiz, ostrzeżeń ludzi nauki, ludzi poszukujących prawdy o trzeźwo myślących umysłach, co do źródeł wywołanej pandemii i jej celu.

Cytat: „Projekt zaczipowania ludzi forsowany przez Billa Gatesa zbliża nas do realizacji scenariusza nakreślonego w Apokalipsie św. Jana.”
zmianynaziemi.pl/wiadomosc/w-czipach-propo…

Czy nasz Kościół jest czujny ? Czy nie stracił czujności ???
Zadaję to pytanie jako pełen obaw o nasze zbawienie członek Kościoła, że za chwilę znajdziemy się w sytuacji, której chyba nikt z nas nie chciałby dożyć ! Gates po angielsku znaczy bramy ! Czy to o tych bramach piekielnych mówił Pan Jezus ? Nie trzeba wiele myśleć, roztrząsać aby na podstawie znalezionych w sieci (www – która zbudowała w wielu z nas bardzo silne więzi !) stwierdzić, że p. Gates nie jest takim dobroczyńcą ludzkości jak go medią malują a żona p. Gatesa, Melinda przyznająca się do wiary katolickiej bezczelnie obnosi się w mediach z odwróconym krzyżem na łańcuszku (co na pewno nie jest wynikiem roztargnienia). Czy to jest wiara chrześcijańska, czy jej zaprzeczenie ? Trzeba nie mieć trzeźwo myślącego rozumu albo mieć mocno zaczadzony naukami tego świata żeby tego nie dostrzec, bo przypadków nie ma.

Wiele wskazuje jednak na to, że dożyliśmy już tych czasów, które widział św. Jan na wyspie Patmos.

Eliminacja wiary i religii za pomocą nano-chipa. Znamię bestii.
gloria.tv/post/YFxPfdYVyvxR6d7nAx3P8oqxD

Przyszło nam żyć w najniebezpieczniejszych czasach dla zbawienia naszej duszy ! A zbawienie duszy jest najważniejszym celem naszego krótkiego pobytu na ziemi. Nie łudźmy się, że wiedza zbawi, że postęp nam pomoże w zbawieniu. Odkąd poznałem siły, które rządzą światem, stałem się przeciwnikiem postępu.

Czy Bill – Bramy piekielne – Gates przemoże Kościół Powszechny, swoimi wynalazkami odbierze wolną wolę i doprowadzi do zatracenia wszystkich 7 miliardów dusz ?

Niech kapłani na Jasnej Górze i w innych miejscach nie modlą się o jak najszybsze powstanie szczepionek, zanim nie sprawdzą co antychryści nam szykują ! Pan Jezus powiedział – bądźcie roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębice. Kiedyś szczepionki na choroby bakteryjne były konstruowane z materiału genetycznego bakterii. W tych nowoczesnych można odkryć aktywne wirusy, bakterie, komórki zabitych przed urodzeniem dzieci, toksyczne substancje wywołujące dotkliwe skutki uboczne na całe życie, przedwczesne zgony! Oto za co międzynarodowa społeczność powinna ścigać Billa. Za jego szczepionki ! Proszę wpisać do google: gloria.tv „Areszt i postawienie Billa Gatesa przed Międzynarodowym Trybunałem karnym – Mocne wystąpienie SARY CUNIAL” – włoska deputowana odważyła się zdemaskować „dobroczynność” p. Gates’a.

W kościołach słychać filozoficzno-humanistyczne kazania o miłości, o tym co dobre, że Jezus jest samym Dobrem i że trzeba widzieć tylko dobro i je czynić. Tak. To prawda. Jednak to jest część Ewangelii. Pan Jezus także ostrzegał, przestrzegał przed złem i nie inaczej czynili Apostołowie, uczniowie. Trzeba i nam wypatrywać i ostrzegać co siły zła za pomocą oddanych im ludzi za naszymi plecami nam konstruują. Wprowadzenie do nauczania Kościoła nauk humanistycznych spowodowało zredukowanie Ewangelii właśnie niemal tylko tych dobrych wartości. Skupienie się wokół dobra sprawia, że przestajemy dostrzegać zło wokół nas.

Czas Bożego Miłosierdzia dobiega końca.
Dlaczego ? Wystarczy poczytać proroctwa (szczególnie Maryjne), spojrzeć na dzisiejszy stan Kościoła Powszechnego chłostanego za pedofilię, wpływ homoseksualnego lobby, Watykanu ulegającego nie Chrystusowym naukom, wpływowym organizacjom, chcącym wciągnąć go do NWO i wbudować w jedną światową religię, która potem zostanie zniszczona aby rozpoczął się krótkotrwały ale bardzo bolesny okres kultu i panowania szatana. Wystarczy spojrzeć na liczbę powołań, uczestników nabożeństw (zwłaszcza młodych), zbadać poziom ufności i wiary w ten świat i w Boga, przyjrzeć się morlaności i temu co jest dla ludzi najważniejsze w życiu, za czym ciągnie ich serce. Liczba zabijanych nienarodzonych dzieci rośnie (w Chinach są one zjadane w restauracjach!) i ma to przyzwolenie wielu światowych organizacji humanistycznych! Naucza się, że świat nie potrzebuje tylu ludzi i że od ludzi ważniejsze są ptaszki, żabki czy żuczki, roślinki, drzewa, ziemia, wody, powietrze. Wzmagają się ruchy wyzwalające i wynaturzające człowieka i jego potrzeby seksualne, już od dziecka ! To tylko niektóre przykłady.

Jeżeli szatanowi nie udaje się wywołać globalnej wojny, atak na ludzkość wyszedł przez ekologię. ZA DUŻO LUDZI NA ŚWIECIE !

… i nadszedł ukoronowany przez naukowców wirus, uwieńczenie wielu tysięcy lat nauki i postępu myśli ludzkiej, który ma dopomóc w ograniczeniu ludzkości do 2040 r. Tylko z czyjej inspiracji jest ten mikrob? Bożej ?

Oto za co międzynarodowa społeczność powinna ścigać Billa. Za jego szczepionki !
Areszt i postawienie Billa Gatesa przed Międzynarodowym Trybunałem karnym – Mocne wystąpienie SARY CUNIAL
Areszt i postawienie Billa Gatesa przed Międzynarodowym Trybunałem karnym – Mocne wystąpienie CUNIAL

Wobec zgromadzonych poniżej, krótkich ale WSTRZĄSAJĄCYCH wieści, biję na alarm ! Linki do nich pochodzą ze sprawdzonych ale nie mainstreamowych witryn i mam nadzieję, że jeszcze będą aktualne (zbadane przez Norton Security 2019). Jest ich sporo ale po trochu można je ogarnąć. Zachowałem oryginalne tytuły filmów aby, gdy zostaną skasowane, łatwiej je można było gdzieś indziej znaleźć.
Jako członek Kościoła Powszechnego, wobec pokazanych tu zatrważających planów od ludzi trzeźwo myślących, duchowieństwa, któremu Pan Jezus powierzył prowadzenie Owczarni Bożej do Zbawienia ! Domagam się stanowczego stanowiska i podjęcia niezbędnych działań aby przygotować nas do Paruzji ! Tak ! Do Powtórnego przyjścia Pana Jezusa ! Pisał o tym niedawno min. o. Badeni w Uwierzcie w Koniec Świata. Na bliskość Dnia Pańskiego wskazują liczne proroctwa, zwłaszcza Maryjne.
Wobec opisanych tu rewolucyjnych zmiena w skali całego świata, wołajmy wspólnie do Pana o Jego pomoc o Jego Przyjście ! Ludzie, którzy to przygotowują mają nad nami ogromną przewagę techniczną, prawną, finansową, siłową i pod wodzą szatana użyją jej przeciwko nam !

To co do tej pory zdołałem się dowiedzieć, uświadomiło mi dlaczego Pan Jezus wyszedł do naszego i innych narodów, z prośbą o Jego Intronizację. My sami NIE OBRONIMY SIĘ przed atakiem podległych już niemal całkowicie szatanowi narodów, potężnych organizacji i przed ostatecznymi katastrofami ! Nikt nam nie pomoże ! Nie ma co liczyć na sojusze, bo Polska w planach pewnych państw ma ostatecznie zniknąć, gdyż jest państwem za słabym militarnie, ekonomicznie, kulturowo a na dodatek opiera się piekielnym przemianom.
Czas wolności kończy się ale przez dostępne jeszcze informacje, mamy możliwość uświadomienia sobie i innym co nas wkrótce czeka i jak to się dla nas skończy. A ktoś (św. Jan) już kiedyś to zobaczył i ostrzegł nas. Skorzystajmy z tej nauki ! Prośmy Niebo o pomoc ! Uświadamiajmy naszym nadmiernie skupionym na administrowaniu Kościołem hierarchom, że czas ostatecznego ataku szatańskiego jest bliski i są już tego coraz wyraźniejsze oznaki ! Niech otworzą im się oczy i uszy, że koniec tego pełnego cierpienia i niesprawiedliwości świata, który budowali nasi przodkowie, nie nastąpi za 1000 lat ale może za 10 ! Mamy rozum aby zrozumieć, mamy uszy aby usłyszeć, mamy oczy aby dostrzec. Nie popełnijmy błędów arc-kapłanów, którzy za czasów przyjścia Boga Jezusa, mieli oczy, rozum i uszy a nie zrobili z nich użytku i najpewniej spotkał ich straszny los po śmierci a naród wybrany, po wyrzeknięciu się Jezusa, zaczął prowadzić nie Bóg ale szatan !

Proszę nie lekceważyć, nie bagatelizować zamieszczonych w tym liście treści, że to wszystko to czyjeś urojenia, histeryczny głos a postęp przed którym stoimy jest całkowicie bezpieczny, jest nie do zatrzymania i dzięki niemu ludzkość dokona skoku. Tylko gdzie ? W piekielną otchłań ?
Proszę nie traktować podanych niżej wieści jako tzw. teorie spiskowe. Termin ten został wprowadzony po to aby odwrócić uwagę społeczeństwa od rzeczy, które za kulisami robią małe grupy władczych ludzi. Gdyby te działania były dobre dla naszego zbawienia, daj nam Boże więcej takich „teorii”. Jednak wielu ludzi badających zmowy, patrzących diabłu na ręce, alarmuje, że są one narzędziem nie tyle robienia ogromnych pieniędzy ale zniewolenia, prowadzącego do zatrzaśnięcia naszych dusz w pułapce i odebrania ich na wieczność Bogu. Taką pułapkę opisał św. Jan – znamię bestii, które ludzie przyjmą a bez którego nie będzie można funkcjonować w naszym technicznym świecie.
To co sygnalizuje te wszystkie nie dobre rzeczy wokół nas, za naszymi plecami to wprowadzona CENZURA treści w głównych mediach, także internetowych.

Wiele odkrywająca, bardzo niepoprawna rozmowa Krzysztofa Skowrońskiego z Wojciechem Cejrowskim w radiu wnet 18.05.2020r.
www.youtube.com/watch

Czy Bill Gates (albo Bill Bramy piekielne) przemoże Kościół nano-czipową szczepionką RNA i znakowaniem ?

Ponieważ należę do Kościoła Powszechnego chcę zabrać głos w tej oburzającej, zabierającej nasze wolności sprawie. Zgromadzonych tu materiałów wideo (krótkich) i tekstów jest tu sporo ale warto je uważnie po trochu przesłuchać (dopóki są) i przeczytać.

Tym listem chcę sprowokować do zastanowienia, wstrząsu, obudzenia się w jakim świecie już żyjemy, na jakim etapie końcowych kart Ewangelii, w części apokaliptycznej jesteśmy. Św. Jan Paweł II zapytany o proroctwo fatimskie, powiedział dziennikarzom w Fuldzie, że to co nadejdzie możemy złagodzić modlitwą. Można dodać, że także ofiarami, postem i pokutą. Jeżeli nie podejmiemy dzisiaj działań nie łudźmy się, że to co ujrzał św. Jan na wyspie Patmos nas nie dotknie z taką boleścią jaką widział. Nie łudźmy się, że Matka Boża, Pan Bóg za nas wszystko załatwią, podstawią nam cudowną drogę a my możemy spokojnie kroczyć w kierunku przepaści. Przykro to stwierdzić ale w tej sprawie na naszych arcy-kapłanów nie ma co liczyć, bo oni napełnieni wiedzą o świecie gotowi są poprzeć plany garstki ludzi chcących władać całą planetą i wszystkimi ludźmi.
Pan Jezus zapowiedział, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Ale dlaczego bramy, a nie wieże, mury, drzwi, dwory ? Minęło 2000 lat i oto pojawił się wielki „dobroczyńca” ludzkości, zwolennik aborcji, depopulacji a i ukryty zwolennik eutanazji, wysłannik piekieł (no bo przecież nie Nieba), pan Bill Bramy piekielne Gates, który przez technologie bio-komputerowo-komunikacyjne chce objąć wszystkich ludzi całkowitą kontrolą. W zuchwały sposób narzuca swoje pomysły totalnej kontroli nie tylko lokalizacji wszystkich ludzi (satelity 5G starlink, p. Muska) ale kontroli ich poglądów, zachowań a nawet WOLI i długości ich życia. TAK ! To nie science-fiction ! Takie rzeczy są już możliwe !
Naukowcy nieustannie pracujący nad postępem dochodzą swoimi wysiłkami, świadomi tego lub nie świadomi, do spełnienia czasów opisanych w Księdze Apokalipsy w jej końcowej części. Przez stulecia naukowcy pracowali nad polepszeniem ludzkiego życia ale w pewnym momencie, będąc uzależnieni od pieniędzy państwa i firm, stracili trzeźwość myślenia i zdrowej nauce zaczęli się przeciwstawiać, w interesie ideologii i strategii swoich płatników ale nie dla naszego. Przykładem tego jest medycyna. Oto przez wywołaną pandemię (no bo wymyślny wirus sam siebie nie skonstruował w odróżnieniu od tego pokazanego w filmie Epidemia Strachu – film warto obejrzeć bo sugeruje że to natura wymierzyła w nas ten cios), wkrótce postawi się wszystkie narody przed wyborem, postawi w sytuacji przymusu dostosowania do nowej, kontrolowanej rzeczywistości, tzw. nowej normalności.

Krótkie wideo warte obejrzenia do końca. Nowa normalność ! Normalność ? Wprowadzona destabilizacja pod potrzebę diabelskiej inżynierii !
M.K TV ( NOWA RZECZYWISTOSC )
www.youtube.com/watch

Jeżeli PRZYJMIEMY szczepionkę i znak jej towarzyszący, będziemy mogli korzystać z tego świata. Ale co będzie w tym zastrzyku ? Tego nie dowiemy się. Jednak wiedząc o fascynacji pana Gates’a -bramy piekielne, masową i szybką depopulacją planety, można domyślać się, że będzie zawierała coś ekstra, co pozwoli nas w stopniowym tempie wyeliminować do poziomu 7%. Ale dlaczego ze szczepionką będzie związany ZNAK ?
Bill Gates nie ma czystych zamiarów, czekał na wybuch epidemii (mówił o niej już w 2015 roku) i co jest ciekawe i „przypadkowe” tuż przed jej ogłoszeniem przeprowadza symulacje jej rozprzestrzeniania się – Event 201. Z doniesień stacji Fox News dowiemy się, że p. Gates domagał się od WHO ogłoszenia pandemii. Jednak najwyraźniej łapówkarze czekali na ofertę i dopiero jak Gates wpłacił im 50 mln dol. Na drugi dzień ogłosili stan pandemii, na podstawie naciąganych faktów a info o tym jest w tym krótkim filmie.

Przyjęcie SZCZEPIONKI z nanochipem = trafienie do piekła i zakaz wstępu do nieba. Bóg to jasno mówi!
gloria.tv/post/w37F2AqSuFvm6EkCoK7a4hXnA

Ma już gotowe rozwiązania identyfikacji ID 2020, zapowiada że jest w stanie zaszczepić wszystkich ludzi ! Taka epidemia to wymarzony moment dla sił piekielnych aby nas ostatecznie zaatakować. Bill Bramy piekielne proponuje nam jeszcze dodatkowe piekielne rozwiązanie, bez którego nie będzie można ni kupić ni sprzedać, ni pracować, ani mieć gazu, ani prądu, wody, ani pójść do pracy, lekarza, ani do fryzjera, ani do szkoły ani do … kościoła ? Jeżeli na te wieści nałożymy słowa z Księgi Apokalipsy, uderzy nas podobieństwo w części w której św. Jan widział jak ludzie otrzymywali znak bestii. No ale przecież Bill to nobliwy człowiek, zasłużony dla ludzkości komputerowiec i chce naszego dobra. Musimy wiedzieć, że biznesmen, a Bill – bramy piekielne – nadal nim jest, ma zimny, bezwzględny sposób myślenia i konsekwentnie trzyma się swojego planu sukcesu. W Księdze Apokalipsy św. Jan napisał, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą a Kościół, jako niewiasta zbiegnie na pustynię i tam będzie karmiony, gdy ci którzy przyjmą ZNAK bestii będą cieszyć się obfitością dóbr aż do czasu, gdy coś zacznie się z nimi dziać – pojawi się u nich okropna choroba.

Chip wszczepiany między kciukiem i palcem wskazującym będzie chronić przed koronawirusem.
zmianynaziemi.pl/wiadomosc/chip-wszczepian…

Krótka katecheza o ,,Znaku Bestii” od Antychrysta – ks.Dawid Pietras
gloria.tv/post/bYRWRrZSswz42g9zdKxjp79us

Bill Gates chce wszczepiać ludziom urządzenie do kupowania i sprzedawania kryptowaluty
zmianynaziemi.pl/bezcenzury/bill-gates-chce…
Szczepionki odegrały kluczową rolę w ograniczeniu wielu chorób. Dzisiaj mamy o wiele doskonalsze standardy projektowania i produkcji szczepionek a jednak zdarza się duża ilość powikłań poszczepiennych tzw. NOPy. Dlaczego fabryki produkujące te preparaty nie wytłumaczą się z takich efektów ? Dlaczego w składzie zastrzyków odkryto szkodliwe substancje ? Primum Non Nocere !
Kim jest to wielkie narzędzie szatana Bill Gates ? Proszę poszukać kim był jego ojciec i dlaczego Bill finansuje (korumpuje) WHO i wziął udział w planie zlikwidowania ludzkości dla dobra planety. Czym będzie sztuczna inteligencja oparta o komputery kwantowe, której powierzy się zarządzanie planetą, odda wiele zawodów i produkcji ? Konstruktorzy komputerów kwantowych wierzą w niezliczone światy równoległe (w Niebo i piekło nie potrafią jednak uwierzyć) i że to z nich pochodzą odpowiedzi na zaprogramowane zadania, dostarczana przez qbity. Ale to jest ich wiara, bo oni nie wiedzą skąd pochodzą te odpowiedzi przekazywane przez atomy w temp. bliskiej zera absolutnego. A jaka jest prawda ? Ja jej się tylko domyślam a mam ku temu wiele podstaw. To nie bezrozumne atomy, łącząc się w stanach splątanych z atomami z innych światów, przetwarzają dane. Demony dotąd posługiwały się niedokładnymi przekaźnikami w postaci medium. Posługiwały się projekcją swoich myśli do naszych umysłów (nasza czaszka ma kształt parabolicznej anteny). Teraz przy pomocy komputerów kwantowych, będą mogły bezpośrednio sterować naszym światem i ludźmi, którzy sprzęgli swoje mózgi z komputerami (czip mózg-komputer od p. Muska a wkrótce i od google, facebooka). Brzmi to jak histeria niewyedukowanego człowieka ze średniwiecza ? Przyszłość to pokaże.

GATES pokaże Wam jak wygląda piekło!
GATES pokaże Wam jak wygląda piekło! ZASZCZEPI wszystkich trucizną, również Dudę i Kaczora!

Mógłbym jeszcze dużo pisać ale myślę, że to co już napisałem i wstawiłem wystarczy do dalszych przemyśleń, poszukiwań prawdy w jakim świecie wkrótce będziemy żyć i między jakimi światami będziemy wybierać. Dlaczego Pan Jezus powiedział – Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą ? Dlaczego nie powiedział wieże, drzwi, mury piekielne ale właśnie bramy ? Kościół był atakowany od samego początku ale czym ? Bramami ? Minęło 2000 lat i oto mamy człowieka co się zowie Bramy i będzie znakował nas maszyną wstrzykującą lucyferazę (linki po angielsku ale można je automatycznie przetłumaczyć np. w translatorze online albo w przeglądarce z trzema 6-tkami – chrome)
socioecohistory.x10host.com/…/shock-as-its-re…

A ten znak będzie niewidoczny
www.scientificamerican.com/…/invisible-ink-c…

Ludzie nie szczepieni nie będą mogli korzystać z komputerowo zarządzanego świata. A my mamy być oznakowani jak produkty w sklepach, które już od dawna mają trzy 6-tki w kodzie kreskowym – proszę poszukać w google barcode 666.
wolna-polska.pl/wiadomosci/bill-gates-osob…

Co jeszcze będzie zawierał bio-technologiczny zastrzyk ? Modyfikację naszego DNA na poziomie umożliwiającym zmianę naszego zachowania, poglądów, wiary ! Brzmi jak science fiction ? Niestety ale to już jest możliwe ! Zarządzanie kryzysowe planetą wymaga poddania ludzkości pod całkowitą kontrolę, oddania ich decyzji życiowych, egzystencjonalnych ale komu ? Inżynierom ? Żaden człowiek nie będzie w stanie kontrolować życia setek milionów, nie pisząc o kurczących się miliardach ludzi. Tylko sztuczna inteligencja pracująca na komputerach kwantowych będzie do tego zdolna. Ale, jak napisałem, sztuczna inteligencja nie będzie tym czym myślimy, zbiorem zakodowanych precedur matematyczno-logicznych. Nie będzie samoświadomym, samoprogramującym się organizmem binarnym. Tam podłączy się inteligencja z innego wymiaru. Jakiego ? Nie ma obcych cywilizacji. Poza nami są dwie tylko cywilizacje. Dwa królestwa. Królestwo Swiatła i ciemności.
wolna-polska.pl/wiadomosci/film-pentagonu-…

Wiedząc o planowanej masowej depopulacji ludzkości do 7% (Georgia Guide Stones), można być pewnym że „szczepionka” będzie zawierała odpowiednie do tego celu substancje ! Mamy jeszcze czas aby coś z tym zrobić.
W tym krótkim wideo z obrad bliżej nie określonej amerykańskiej komisji dowiemy się, co czują, jak źle się czują ludzie którym wszczepiono mikroczip.
Zeznanie w sprawie czipów, będą dawane nam w szczepionkach na Korona! PIS przerobi ludzi w ZOMBIE!

Po silnych protestach w USA i Niemczech zorganizowanych w ostatnim czasie pomimo pandemii, rządy tych krajów wycofały się z planów przymusowych szczepień. Każdy może odmówić wstrzyknięcia sobie potencjalnie niebezpiecznych, nie starannie, nie do końca przebadanych substancji.
zmianynaziemi.pl/wiadomosc/po-protestach-w…

Należy postawić sobie pytanie. Czy ta cała pandemia nie została wywołana po to aby wprowadzić okrutne, przepowiadane przez Pana Jezusa rządy antychrysta ? Jakiś wirus może i jest a chorują na niego najbardziej osoby, które już poddały się szczepieniom na grypę i te z zaawnasowanymi chorobami przewlekłymi Jednak objawy grypopodobne daje także choroba mikrofalowa, którą wywołuje promieniowanie o wysokiej częstotliwości a takiej pochodzi z anten 5G, a śmiertelne zmiany obserwowane u umierających w płucach widać również u ptaków, które masowo padają gdy przelecą zbyt blisko masztów 5G.
O wysokiej szkodliwości promieniowania mikrofalowego 5G napisano i powiedziano mnóstwo ale niestety nie w głównych mediach. Pan Cejrowski (wiem, że nie jest autorytetem naukowym, za to realnie myślącym człowiekiem) w wywiadzie dla radia wnet (red. prowadzący Krzysztof Skowroński – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) podał takie obrazujące porównanie techniki 5G do maszyn parowych. Otóż 5G to kotły parowe pracujące na tak wysokich parametrach, że wybuchają i dalej pójść tą drogą się nie da. Pan Diesel opracował bezpieczny mały silnik, spalający ropę naftową. 5G będzie obsługiwało do miliona urządzeń na 1 km2 (internet rzeczy). Za 10 lat nadejdzie 6G (podłączenie mózgu do sieci) a częstotliwości wzrosną z 95 GHz do 3THz ! 30000x większej niż 4G (100 MHz) ! Ekolodzy troszczą się o przyrodę, szkoda że nie protestują przed 5G, które już zabija drzewa, ptaki. Nie protestują ponieważ zostali opłaceni. To promieniowanie będzie nas dosłownie grillowało,a metale ciężkie, którymi zanieczyszczone są nasze ciała będą zachowywały się tak jak włożony kawałek metalu do mikrofalówki !
My Polacy mamy być przymusowo szczepieni. Tak postanowili przez nas wybrani posłańcy i prezydent. Takich sobie wybraliśmy władców. Tylko, że oni rządzą jak król ! Bez pytania o zgodę ! Gdybym tylko oglądał wiadomości telewizyjne, czy radiowe, czytał gazety z kiosku, nie wiedział co to są NOP, nie wiedział o depopulacji, nie wiedział nic o NWO i naiwnie wierzył, że politycy i naukowcy pracują dla naszego dobra, dobrobytu i szczęścia, z utęsknieniem wyczekiwałbym wybawienia w postaci szczepionki ! W jakiej organizacji żyjemy ? W państwie. Czym jest państwo ? Organizmem zbudowanym na fundamentach nauki. Czego nauczyliśmy się ? Praw, które rządzą światem. Dzięki nauce Jezusa nie mamy państwa potwora, którym rządzą despoci. Jednak po 2000 lat okazuje się, że wychodowaliśmy sobie państwo-potworka, które zmusza nas do rzeczy wbrew zdrowej nauce, wbrew woli ludzi, którzy je tworzą. Tym państwem rządzonym przez delegowanych polityków, stara się sterować garstka ludzi chcących despotycznie władać całą planetą. Dla kogo ? Na pewno nie dla Zbawiciela. Nie dla naszego dobra. Ta planeta zdolna jest wykarmić wiele miliardów ludzi. Nie musimy bać się, że liczba populacji dohjdzie do 100 miliardów i wszystkiego zabraknie. Warto zadać sobie pytanie – dlaczego Pan Bóg stworzył ziemię i rodzaj ludzki ? Uczynił to aby wypełnić doskonałą liczbę stworzeń w Niebie, która zmniejszyła się o 1/3 po upadku i buncie, tego który chciał być jak Bóg. Skąd to wiem ? Kto szuka ten znajdzie.

Dusze czyśćcowe mówiły Marii Simma, że wielkie wydarzenie Boże jest w progu drzwi. Wydarzenie, które ma nam uświadomić, że BÓG ISTNIEJE. O tym wydarzeniu mówi objawienie z Garabandal, które początkowo zostało uznane przez Kościół (co świadczy o zbadanych i uznaniu wielu faktów) ale z powodu krytyki duchowieństwa odebrano mu akceptację (dziwne). Mówi ono, że Bóg pokaże nam nasze życie i to kim jesteśmy w JEGO Oczach. Potem zacznie się ucisk.
Wobec opisanych, okazanych tu realnych, nie wymyślonych zagrożeń, gdzie jest czujność naszych duszpasterzy ? Ulegli oni iluzji, że świat już jest i będzie dobry a z osiągniętego dobrobytu, spokoju, w swoich upiększonych świątyniach i zasobnych posesjach posnęli jak te panny nieroztropne. Nic złego nam nie powiedzą o tym świecie, karmiąc nas miłymi uchu opowiadaniami, które drugim uchem szybko wylatują. z głowy. Papież Franciszek został zwiedzony na wielu już frontach a teraz namawia do szczepień !
wolna-polska.pl/wiadomosci/franciszek-apel…
W maju pojawił się list-apel wystosowany przez abp Vigano razem z 3 kardynałami, 9-cioma biskupami i prawie 30 tyś innych sygnatariuszy, lekarzy, naukowców, wpływowych ludzi. Oto mamy realistyczny list otwierający oczy i ostrzegający Kościół przed planowanymi działaniami mającymi pozbawić nas wolności. Na naszych arcy-kapłanów nadzorców (Episkopat) nie ma co liczyć. Żaden z nich nie podpisałby się pod takim listem. Jednak jeden polski arcybiskup miał trzeźwo ocenę sytuacji i odwagę.
List w formie pisemnej
esanok.pl/2020/list-arcybiskup…

Bogu dzięki, że słyszymy w Kościele takie głosy !
www.fronda.pl/a/kardynal-muelle…

Krótki komentarz dr S. Krajskiego
Rząd światowy coraz bliżej?! Bardzo ważny apel ludzi Kościoła
Rząd światowy coraz bliżej?! Bardzo ważny apel ludzi Kościoła.

Rezolucja 6666 (House Resolution 6666, HR 6666) uchwalona przez Kongres USA, daje możliwość siłowego usuwania z domu każdego, kto jest podejrzany o zarażenie słynnym wirusem. A skąd to system będzie wiedział ? Na podstawie położenia smartfona i jeżeli ktoś potencjalnie zdrowy (kolor zielony) znajdzie się w pobliżu kogoś kto jest zaznaczony w systemie jako chory lub wyzdrowiały (kolor czerwony lub żółty) , otrzyma status żółty i otrzyma nakaz bezwzględnego poddanie się testom i ograniczenia wolności.
wolnemedia.net/nowa-rezolucja-6666/

Proszę zapoznać się także z poniższymi krótkimi materiałami

Zeznanie w sprawie czipów, będą dawane nam w szczepionkach na Korona!
Zeznanie w sprawie czipów, będą dawane nam w szczepionkach na Korona! PIS przerobi ludzi w ZOMBIE!

Gdybym nie miał wiary i nadziei popadłbym w depresję i rozpacz, że nie damy rady temu potworowi i już długo nie pożyjemy. Ale nie jesteśmy sami ! Nie jesteśmy produktami ślepej, bezmyślnej, bezkierunkowej, przypadkowej ewolucjii ale mamy Ojca, naszego Stworzyciela, Któremu zależy na nas, gdyż Jego Syn umiłowany, Jezus wydał Siebie jako ofiarę za nas. Moją wiarę przymnożoło nie błyskotliwe kazanie ale objawienia tzw. prywatne a ja nazywam je pomocnymi. Największy wpływ miało i nadal ma objawienie dane bł. Annie Katarzynie Emmerich. Wobec planów znakowania całej ludzkości, wstrzykiwania substancji o nieujawnionym składzie, prośmy szczerze i żarliwie Niebo o pomoc ! Samo nic się nie zrobi a diabeł bezwzględnie wykorzysta naszą bierność. Jemu to zależy i dba o to abyśmy nie interesowali się tym co dzieje się za kulisami świata. Abyśmy pracowali i bawili się, niepostrzeżenie wznosząc jemu tron krótkiego ale niezwykle okrutnego panowania nad nami. Trzeba patrzeć diabłu na ręce ! Jak uda mu się skonstruować ostateczną pułapkę na nas a my nadal będziemy niepokutującymi, nie szukającymi prawdziwie Jezusa grzesznikami, to Bóg wyda nas temu w co tak wierzyliśmy, w czym upatrywaliśmy swoją potęgę – postępowi !

Dlatego jako członek Kościoła Powszechnego, od naczelnych duszpasterzy Kościoła w Polsce domagam się listu ostrzegającego, no bo przecież nie milczenia ani nie przyzwolenia, przed nową bio-technologią i jej skutkami nie tylko dla ciała ale i dla duszy ! NIE WOLNO MILCZEĆ WOBEC TAKICH WIEŚCI, PLANÓW ! Milczący, akceptujący ten „postęp” duszpasterze poniosą SROGĄ i SUROWĄ odpowiedzialność za brak czujności i wprowadzenie nas w BŁĄD, gdy zapadną decyzje o masowym znakowaniu i wstrzykiwaniu substancji na miarę dr Mengele ! Może zabrzmiało to mocno ale w takich czasach żyjemy.
W Bogu nadzieja, że zanim to nadejdzie, nie przecedzający przez sito komara hierarchowie, ale Sam Bóg nas ostrzeże !

Nie chowa się światła pod korcem. A takim światłem są również zbadane przez Kościół orędzia, objawienia od Pana.
Według objawienia bł. A.K. Emmerich Łukasz i Kleofas przybyli do wieczernika gdzie było kilku innych uczniów. Łukasz, który nie był ścisłym uczniem Jezusa był chwiejny w wierze, nie dowierzał, że Jezus zmartwychwstał. Gdy dowiedzieli się, że arcy-kapłani zabronili pomagać, udzielać schronienia, dawać żywność zwolennikom Jezusa, jeszcze bardziej się przerazili i pogrążeni w smutku ustalili że udadzą się do Emaus. Rozdzielili się a po opuszczeniu Jerozolimy znów się połączyli i wkrótce przyłączył się do nich Jezus ale w zmienionej postaci. Proszę zwrócić uwagę na nałożenie przez władzę duchowną podległą już bez wątpienia szatanowi, na wyznawców Jezusa zakazu kupna i sprzedaży czegokolwiek od swoich niedawnych współbraci, współwyznawców. Fakt (tak wierzę) nałożenia kagańca na lud izraelski i wyrzucenia wyznawców Jezusa ze społeczności żydowskiej, pozbawiając ich praw. W tym opisie dowiadujemy się czegoś co nas wkrótce czeka a co ujrzał św. Jan na wyspie Patmos. Wyznawcy Jezusa zostali wyklęci, wyłączeni spośród ludu Izraela i poddani prześladowaniom. Otóż bardzo wiele wskazuje na to, że coraz szybciej zbliżamy się do czasu kiedy ci, którzy nie przyjmą znaku bestii będą pozbawieni praw, majątków, pracy i wszystkiego w czym żyli a będą to ci, którzy prawdziwie uwierzyli w Jezusa i nie przyjęli przymierza z szatanem i krótkiego życia w marnej obfitości, prowadzącego do śmierci wiecznej.

Nadchodzi potężny kryzys. Ludzie będą wyciągali ręce po pieniądze, żywność. Na taki moment czekali budowniczowie szatańskiego panowania. Planowali to dokładnie od dekad, że kryzys rozpocznie się w 2020r. Ludzie dostaną pomoc ale będzie coś za coś. Otrzymają dochód gwarantowany gdy przyjmą znak i zastrzyk. Ci, którzy nie poddadzą się szczepieniu i znakowaniu (czipowaniu ) z tym związanym, będą odczuwali presję, potem pogardę aż w końcu będą traktowani jak trędowaci, chorzy na straszną chorobę, której nie ma. Wirusy koronowe, rotawirusy, retrowirusy, adenowirusy, parvowirusy i inne, niemal każde z nich są stale obecne w naszym organiźmie. Wystarczy utrzymanie odporności wit. C a najlepiej askorbinian sodu i wit. D3, DMSO i wirusy choćby nie wiem jak zmutowane, nie mają szans rozprzestrzenić się i wywołać stanów zapalnych. W okresie 5 lat zażyłem ok. 6 kg askorbinianu sodu (2 do 10 gramów dziennie w zależności od potrzeb) i dwa badania usg nerek w ostatnim roku nie wykazały obecności kaniemi moczowych w nerkach i w pęcherzu. Natomiast zażywanie czystej witaminy C (silny kwas heksuronowy) w dużych ilościach, często zażywany powoduje podrażnienie układu pokarmowego i powoduje powstawanie kamieni moczowych, zwłaszcza gdy do organizmu dostarczane są zbyt małe ilości wody). Upadłe anioły, te złe duchy przez tysiąclecia pracowały konsekwentnie sterując kierunkami rozwoju nauk, wynalazkami aby w naszych czasach spełnił się ich plan masowego połowu ludzkich dusz. Ludzkość pod ich wpływem budowała świat, który dzisiaj miliardy ludzi kochają i chcieliby żyć w nim jak najdłużej. Ludzie, zwłaszcza młodzi w krajach wysokorozwiniętych pokochali ten świat tak bardzo, że o innym nie chcą już słyszeć, nie chcą szukać. To jest efekt rozwoju naukowo-technicznego i wpływu nauk humanistycznych. Złe duchy zbudowały na nas gigantyczną pułapkę z której tylko Bóg może nas wyrwać. Bóg ostrzeże nas przed przyjęciem znaku. W to wierzę ! Byliśmy nęceni jak ryby a teraz przynętę z ukrytym haczykiem mamy już niemal w całości ustach i wkrótce nastąpi moment zacięcia, z którego nie da się już żadna ryba wyczepić. A Pan Jezus powiedział – starajcie się wpierwej o Królestwo Boże, szukajcie go a wszystko inne będzie wam dodane. My jednak nie posłuchaliśmy tego wołania i budowaliśmy nieświadomie świat na naszą zgubę !
Jeżeli szatan pogrążonej w kryzysie ludzkości, której zabierze wszystkie oszczędności dla ratowania gospodarek, a w zamian da dochód gwarantowany aby żyli jeszcze krótki czas, to wierzmy że Bóg także zadba aby ci, którzy pozostaną z Jego Synem, przeżyli ten najtrudniejszy w dziejach czas, przed powtórnym przyjściem Jezusa.

Słucham na youtube czasami pewnego bardzo dociekliwego, wnikliwego badacza Apokalipsy. Jest dla mnie źródłem informacji o kolejnych krokach systemu antychrysta. Do niedawna wyśmiewano w mediach tych, którzy ostrzegali przed NWO (New World Order – Nowym Porządek Swiata). Zazwyczaj wyśmiewają coś ci, którzy chcą aby to pozostało ukryte albo ci, którzy mają małą wiedzę o tym świecie, naiwnie wierząc że będzie tylko dobry i jeszcze lepszy. Ja także bym tak chciał i kiedyś wierzyłem, że tak właśnie będzie. Jednak taki świat jest niemożliwy do osiągnięcia bez zastosowania całej nauki Pana Jezusa. Szatan, zanim zaatakuje okrutnie i będzie despotycznie rządził tymi, którzy przyjeli jego znak, a którzy nie będą mogli popełnić samobójstwa aby zakończyć swoje koszmarne życie (śmierć od nich ucieknie), ogłosi wspaniały plan dla ludzkości. Wciągniety do tego planu jest także Franciszek. To będzie plan niespodzianka, plan ratunkowy dla zbolałej kryzysem ludzkości – plan zrównoważonego rozwoju do 2030r. aby nie było nigdzie biedy. Plan szczęścia dla wszystkich, życia w obfitości. Ale za jaką cenę ? Jeżeli unikniemy przymusu szczepień i znakowania, to ten nowy świat będzie dostępny dla tych, którzy poddadzą się zabiegom kontroli ich życia przez czip. Zastrzyki najpewniej będą miały susbtancje określające długość życia, tak aby nie wszyscy naraz umierali. Jeden umrze za rok, drugi za trzy inny za pięć na przeróżne choroby. Ale zanim one nadejdą ludzie poczują się bezpieczni, poczują dobrobyt i radość z posiadania życia i świata. Otrzymają to za cenę oddania duszy. Ci, którzy nie poddadzą się szczepieniom i czipowaniu będą początkowo ludźmi drugiej kategorii, będą coraz bardziej dyskryminowani, piętnowani i w końcu prześladowani, ponieważ nie uwierzyli władcy tego świata a Jezusowi. Zostaną określeni jako zagrożenie epidemiczne i ideologiczne dla świata i wyklęci, tak jak za komuny żołnierze AK i tak będą ścigani. Co ciekawe ONZ ma stronę związaną z tym planem UnnWo.org.
wolna-polska.pl/wiadomosci/onz-stworzyl-st…

Dowiemy się z niej, że jest dla nas przygotowywane SZCZĘŚCIE.

Nie obawiajmy się odrzucenia znaku bestii, bo to co nam zostanie zaoferowane, tym właśnie ma być, gdyż bez tego znaku nie będziemy mogli funkcjonować w społeczestwie, nie będziemy mogli dokonywac transakcji. Zbiegniemy na pustynię. Nie wiem jak ona będzie wyglądała, bo przecież w Polsce nie ma dużej pustyni oprócz małej pustyni Błędowskiej. Ta pustynie będzie przypuszczam wewnętrzną emigracją, oddaleniem od społeczeństwa, które przyjęło znak zatracenia duszy. Nie będziemy mogli się im ujawniac a ni z nimi kontaktować, gdyż grozić to będzie śmiercią przez umęczenie. W Księdze Apokalipsy jest zapowiedziane, że Pan nas będzie kramił, podobnie jak poprzez kruki karmił proroka Eliasza.

Opublikowano Bez kategorii | 21 Komentarzy

Nowenna do św. Antoniego od 4.06

Modlitwa na każdy dzień: NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO Z PADWY

Modlitwa.
 O Chwalebny święty Antoni, Ciebie Bóg obdarzył wielkim i zaszczytnym
przywilejem wspomagania ludzi. Tysiącom zwracającym się do Ciebie
z różnymi kłopotami udzielałeś pomocy: umierającym niosłeś pociechę, trędowatym
uwolnienie, chorym zdrowie, studentom jasną myśl, żeglującym bezpieczny port,
uwięzionym wolność, okradzionym własność, a gubiącym ich zgubę. Kto zresztą
zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie otrzymali pociechę i pomoc,
której ciągle obficie udzielasz. Uciekamy się więc do Ciebie i błagamy o pomoc
i radę w tych sprawach, które pragniemy Ci przedstawić…
(chwila cichej modlitwy).
 Polecenie próśb i podziękowań Bogu za pośrednictwem św. Antoniego…
Modlitwa na poszczególne dni nowenny.
Na pierwszy dzień nowenny
 O Święty Antoni, choć urodzony szlachetnie i w dostatkach, za nic sobie
poczytałeś bogactwa ziemskie. Porzuciłeś je natychmiast, skoro tylko usłyszałeś
wołanie Boże. Proszę Cię, wyjednaj mi u Boga łaskę naśladowania Ciebie, bym nie
przywiązywał się do dóbr tego świata. Wyjednaj mi również łaskę posłuszeństwa
natchnieniom Bożym, które codziennie nawołują mnie do pokuty.
Na drugi dzień nowenny
 O chwalebny święty Antoni, którego Kościół obdarzył zaszczytnym przydomkiem
„męczennika pragnienia” – wyproś mi u Boga łaskę, bym odrzucił wszelkie
samolubstwo, a pragnął jedynie chwały Boga Najwyższego, spełnienie Jego świętej
woli i zbawienie swej duszy. Wyjednaj mi łaskę, bym zrządzenia Opatrzności
przyjmował chętnie, z miłością i spokojem.
Na trzeci dzień nowenny
 O Święty Antoni, mimo swej niewinności bardzo umartwiałeś swe ciało, stałeś
się męczennikiem pokuty. Ja zaś mimo tylu upadków i wykroczeń nie chcę się
umartwiać i wzdrygam się przed pokutą. Bardzo Cię proszę, święty i miłosierny mój
Opiekunie, racz mi wyjednać u Boga łaskę poprawy grzesznego życia i ducha
pokuty.
Na czwarty dzień nowenny
 O Święty Antoni, widok Twej pokory, którąś obrał sobie za przewodniczkę życia
we wszystkich swych czynnościach zawstydza mnie. Albowiem ja, który przed
Bogiem jestem prochem i niczym, szukam czasem swego wyniesienia
a poniżenia drugich. Odtąd chcę zmienić swe dotychczasowe życie i stać się twym
gorliwym naśladowcą. Wyjednaj mi u tronu Najwyższego, łaskę ukochania pokory,
a znienawidzenia szatańskiej pychy. 
Na piąty dzień nowenny
 O wielki święty Cudotwórco! Podziwiam Twą niezłomną cierpliwość
w znoszeniu niezliczonych krzywd i Twoją wielką miłość względem
prześladowców. Boli mnie i zawstydza niecierpliwość własna, wstręt
i nienawiść jaką żywię w sercu przeciwko tym, którzy mnie w czymkolwiek
obrazili. O, jak byłbym szczęśliwy, gdybym za Twoją przyczyną otrzymał od
Boga dar cierpliwości.
Na szósty dzień nowenny
 O Święty Antoni, Twoja niedościgniona uległość Woli Bożej, jakże gorzkim
jest dla mnie wyrzutem za niecierpliwość i bunt przeciwko świętym zamiarom
Bożej Opatrzności. Chorobę i cierpienie, które Bóg zsyła dla dobra mej
duszy, uważam za najwyższą karę. Prześladowania, które przecież dają mi
okazję do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości, uważam za największą
niesprawiedliwość. Uproś mi u Boga, święty mój Opiekunie, cierpliwe
znoszenie wszystkiego, cokolwiek na mnie dobrotliwy Bóg raczy zesłać.
Na siódmy dzień nowenny
 O święty Antoni, przecudna perło dziewictwa, jakże mi daleko do Twych
wyżyn świętości. Ty pełen żarliwości o zbawienie dusz, postrachem byłeś
piekła; a ja grzeszny i nędzny, dając bliźniemu zły przykład byłem sługą
szatana. Proszę Cię Święty Antoni, dopomagaj mi w walce z grzechem
w życiu osobistym oraz bym starał się o nawrócenie moich bliźnich.
Na ósmy dzień nowenny
 O Święty Antoni, jakże ja inaczej postępuję od Ciebie. Nie czuwam nad
zmysłami. Zapominam, że zmysły są właśnie tymi bramami, przez które
śmierć wchodzi do mojej duszy. Wyszukuję nawet okazje, by tylko zmysłom
dogodzić i tak staję się sprawcą swych duchowych upadków. Chcę się
poprawić, lecz nie znajduję dość sił do zmiany życia. Dlatego proszę Cię
usilnie, o Święty mój Obrońco, ulituj się nad mym nędznym stanem i wyjednaj
mi łaskę u Boga, bym zawsze panował nad swymi zmysłami i umartwiał je
tym więcej, im niżej upadłem.
Na dziewiąty dzień nowenny
 O Święty Antoni, rozważając Twą błogosławioną śmierć, pragnę i ja tak
szczęśliwie żywot zakończyć z najświętszymi imionami Jezusa i Maryi na
ustach. Chciałbym i ja nagrodę otrzymać, lecz mało pracuję, by na nią
zasłużyć. Chciałbym odnieść zwycięstwo, lecz nie chcę walczyć. Pragnąłbym
cieszyć się z Tobą na wieki, lecz nie mam ochoty cierpieć. Słowem,
chciałbym się dostać do nieba, a1e bez żadnego trudu. Święty mój
Dobroczyńco i Opiekunie, zechciej łaskawie przyjąć tę nowennę ku czci
Twojej odprawioną. Kocham Cię całym sercem i ufam, że wyprosisz mi
u Boga światło i siły, abym żył prawdziwie po katolicku, kiedyś osiągnął
chwałę niebieską i cieszył się Tobą na wieki. Amen.
Litania do św. Antoniego
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, – módl się za nami.
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej, – módl się za nami.
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka, – módl się za nami.
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy, – módl się za nami.
Święty Antoni, perło ubóstwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, lilio czystości, – módl się za nami.
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa, – módl się za nami.
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego, – módl się za nami.
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską, – módl się za nami.
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwierciadło cnoty, – módl się za nami.
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego, – módl się za nami.
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo, – módl się za nami.
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego, – módl się za nami.
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich, – módl się za nami.
Święty Antoni, bojowniku wiary, – módl się za nami.
Święty Antoni, nauczycielu prawdy, – módl się za nami.
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii, – módl się za nami.
Święty Antoni, nawracający grzeszników, – módl się za nami.
Święty Antoni, pogromco występków, – módl się za nami.
Święty Antoni, aniele pokoju, – módl się za nami.
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów, – módl się za nami.
Święty Antoni, zwycięzco serc, – módl się za nami.
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych, – módl się za nami.
Święty Antoni, postrachu złych duchów, – módl się za nami.
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych, – módl się za nami.
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione, – módl się za nami.
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco, – módl się za nami.
Święty Antoni, święty całego świata, – módl się za nami.
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego, – módl się za nami.
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku, – módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami!
K.: Módl się za nami święty Antoni.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 Módlmy się. Niech pomoże ludowi Twojemu, prosimy Cię, Panie
przezacnego wyznawcy Twego, błogosławionego Antoniego, nabożna
i ustawiczna modlitwa, który by nas na tym świecie Twej łaski godnymi
uczynił, a w przyszłym wieczną radość darował. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen
Opublikowano Bez kategorii | 75 Komentarzy